Byla 2A-182-104/2013
Dėl rangos sutarties nutraukimo, sumokėtos kainos grąžinimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Onos Gasiulytės ir Vido Stankevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės T. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-261-855/2012 pagal ieškovų R. S., J. S., S. R., V. K., F. S., Z. V., J. B., D. S., H. Z., L. Ž., N. P., T. J., G. S., V. Ž., Č. Ž., L. Š., R. K., M. V., L. M. ieškinį atsakovei T. S. dėl rangos sutarties nutraukimo, sumokėtos kainos grąžinimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovai R. S., J. S., S. R., V. K., F. S., Z. V., J. B., D. S., H. Z., L. Ž., N. P., T. J., G. S., V. Ž., Č. Ž., L. Š., R. K., M. V., L. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei T. S., prašydami: nutraukti 2007-05-21 rangos sutartį tarp ieškovų ir atsakovės, solidariai priteisti iš atsakovės ieškovams 7500 Lt, sumokėtus pagal 2007-05-21 rangos sutartį, 5637,19 Lt nuostolių, patirtų dėl sutarties netinkamo vykdymo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovės ieškovėms L. Š., R. K., M. V., L. M. po 2000 Lt kiekvienai neturtinės žalos atlyginimo bei 5 procentų metines palūkanas nuo šios sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; solidariai priteisti iš atsakovės ieškovams patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovai nurodė, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Sodų g. 47, Skaidiškių k., Vilniaus r., patalpų savininkų (II ir III laiptinės) susirinkimas 2007-04-02 įgaliojo Č. Ž. atstovauti II laiptinės butų savininkų (butai 21-40), o R. K. atstovauti III laiptinės butų savininkų (ieškovų) (butai Nr. 41-60) interesus santykiuose su T. S. ir pasirašyti su ja rangos sutartį. Šie atstovai II ir III laiptinių butų savininkų vardu 2007-05-21 sudarė Rangos sutartį su atsakove T. S., kuri vadovaujantis sutartimi ir darbų sąmata laikotarpiu nuo 2007-06-25 iki 2007-07-20 įsipareigojo atlikti daugiabučio namo stogo dalies (virš II ir III laiptinių) renovaciją iš užsakovų medžiagų už 7500 Lt. Ieškovai nurodė, kad su atsakove buvo sudarytos dvi atskiros rangos sutartys dėl kiekvienos iš laiptinių stogo remonto darbų už 7500 Lt kainą už kiekvieną laiptinę. Ieškovai tinkamai įvykdė Sutarties sąlygas – sumokėjo atsakovei sulygtą kainą, pateikė atsakovei medžiagas, reikalingus darbų atlikimui, tačiau atsakovė darbus atliko nekokybiškai, dėl ko buvo atsisakyta pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą (tokį aktą pasirašė tik namo II laiptinės butų savininkų atstovas Č. Ž., neturėjęs atsakovei pretenzijų ir atsakovė), atsakovė per papildomą laiką šalino trūkumus, todėl stogo renovacijos darbams penkių metų garantija buvo suteikta nuo 2008-06-18. Pradėjus naudoti darbų rezultatą išryškėjo trūkumai – po lietaus vanduo nuo stogo per lubas pradėjo sunktis į viršutinio aukšto butus. UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Rivilsta“ atestuotiems specialistams atlikus pastato apžiūrą konstatuota, kad vandens pratekėjimas įvyko dėl neteisingai panaudotos sutapdintų stogų dengimo technologijos, stogo pagrindas nebuvo tinkamai paruoštas, stoge yra daug nepanaikintų raukšlių ir pūslių; parapetų ir ventiliacijos kanalų sienelių sena danga nebuvo pašalinta ir tokiu būdu nauja prilydoma danga buvo priklijuota ant senos dangos; pakaitinus saulei sena danga atšoko kartu su nauja ir per atsivėrusius plyšius vanduo pateko po padengtu hidroizoliacijos sluoksniu ir prasiskverbė į patalpas. Defektų pašalinimui rekomenduota iš naujo atlikti stogo dalies remonto darbus. UAB „Rivilsta“ pateikė stogo dalies virš II ir III laiptinių remonto darbų sąmatą 11274,37 Lt sumai. Atsakovė į pretenzijas dėl defektų pašalinimo nereagavo, todėl ieškovai reikalauja nutraukti su atsakove sudarytą vartojimo rangos sutartį dėl jos esminio pažeidimo, grąžinti sumokėtą už nekokybiškus darbus 7500 Lt sumą bei atlyginti nuostolius, priteisiant pusę UAB „Rivilsta“ nurodytos darbų kainos, t.y. tik už vienos (III) laiptinės remontą - 5637,19 Lt, o taip pat atlyginti labiausiai apgadintų, t.y. III laiptinės 5 aukšto butų savininkėms L. Š., R. K., M. V., L. M. po 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, kadangi ieškovės ilgą laiką patiria dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus gyvenant aptekėjusiose patalpose, rūpesčius dėl turto išsaugojimo ir kosmetinio remonto po kiekvieno lietaus.

4Atsakovė T. S. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad su ieškovais ir II laiptinės gyventojais buvo sudaryta tik viena rangos sutartis, pagal kurią buvo susitarta dėl 7500 Lt kainos už abiejų laiptinių stogo remontą, ši sutartis yra visiškai įvykdyta, 2007-11-10 pasirašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas, todėl sutartis yra pasibaigusi ir negali būti nutraukiama. Atsakovė darbus atliko tinkamai ir kokybiškai, atsakovei pretenzijų pareikšta nebuvo, esamos stogo pratekėjimo problemos atsirado ne dėl atsakovės darbų, o dėl kitų nuo atsakovės nepriklausančių priežasčių, netinkamo stogo eksploatavimo ir priežiūros. Apie 2010-07-01 stogo apžiūrą atsakovė nebuvo informuota, todėl negalėjo patvirtinti arba paneigti apžiūros akte nurodytų aplinkybių, negalėjo išsakyti pastabų, nors apie trūkumus privalėjo būti informuojama. Pranešimą apie defektus gavo tik 2010 m. spalio mėn. nurodant defektus ištaisyti iki 2010-10-30, nors ieškovai jau 2010-07-12 sudarė sąmatą dėl stogo remonto 11274,37 Lt sumai. 2010-07-01 apžiūros aktas yra neobjektyvus, sudarytas vienašališkai, jame nepaminėtas faktas, kad ant stogo yra sumontuotos televizijos antenos, kurios negalėjo nedaryti įtakos stogo dangos pralaidumui. Atsakovė siūlė atlikti stogo remontą papildomai apmokant darbus, nes garantija galioja tik tinkamai eksploatuojant suremontuotą stogą, bet ieškovai nesutiko. Pažymėjo, kad neprivalo neatlygintinai remontuoti stogo, kadangi tik po 3 metų konstatuotas faktas dėl butų užliejimo po lietaus. Reikalavimas sumokėti 5637,19 Lt nuostolių nepagrįstas, nes nepateikta įrodymų, kad už nurodytą sumą stogo remontas buvo atliktas, nėra aišku, kaip ši suma nustatyta. Tik nustačius faktą, jog 5 aukšto butai buvo suremontuoti po 2007 m. lapkričio mėnesį atlikto stogo remonto, galima būtų teigti, kad nuotraukose matomi defektai yra nekokybiško remonto pasekmė, tačiau ieškovai nepateikė įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog atsakovė nekokybiškai atliko statybos rangos darbus, kad ieškovams atsirado turtinė ir neturtinė žala, kuri priežastiniu ryšiu susijusi būtent su atsakovės atliktais darbais. Atsakovė nurodė, kad jos pateiktame atestuoto specialisto T. D. 2011-07-20 apžiūros akte nėra nurodyta aiški stogo pratekėjimo priežastis.

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – nutraukė šalių sudarytą 2007-05-21 rangos sutartį, priteisė iš atsakovės solidariai ieškovams R. S., J. S., S. R., V. K., F. S., Z. V., J. B., D. S., H. Z., L. Ž., N. P., T. J., G. S., V. Ž., Č. Ž., L. Š., R. K., M. V., L. M. 7500 Lt atlyginimo už darbus bei 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė iš atsakovės ieškovėms L. Š., R. K., M. V., L. M. po 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) neturtinės žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinį atmetė, proporcingai patenkintų ieškovų reikalavimų daliai (patenkinta apie 54 procentai ieškovų reikalavimų), iš atsakovės ieškovams solidariai priteisė 1366 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovų atsakovei proporcingai atmestų reikalavimų daliai (atmesta apie 46 procentus reikalavimų) solidariai priteisė 345 Lt atstovavimo išlaidų; priteisė iš atsakovės 39 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

6Teismas nustatė, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Sodų g 47, Skaidiškių k. Vilniaus r., II ir III laiptinių butų savininkų 2007-04-02 susirinkime buvo nutarta atlikti stogo virš šių laiptinių remonto darbus, kadangi esant lietui, sniegui ir pan., nuo jo į viršutinių aukštų gyventojų butus ir bendrojo naudojimo patalpas tekėjo vanduo, šių darbų atlikimui sudaryti sutartį su atsakove T. S., veikiančia pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (27/259)-332-2582, įgaliotu II laiptinės butų Nr. 21-40 savininkų atstovu paskirti Č. Ž. (( - ) savininką), o įgaliota III laiptinės butų Nr. 41-60 savininkų atstove paskirti R. K. (( - ) savininkę), įpareigojant juos butų savininkų vardu pasirašyti rangos sutartį su T. S., priimti iš butų savininkų įnašus stogo remonto darbams atlikti, atsiskaityti su T. S. pagal sutartyse nurodytą darbų kainą po 7500 Lt už kiekvieną laiptinę, viso – 15000 Lt, stogo dangos apmokėjimą vykdyti iš namo priežiūrai ir profilaktiškai sukauptų UAB „Nemėžio komunalininkas“ lėšų (1 t., b.l. 10-11). Ieškovė R. K., veikdama savo ir kitų ieškovų - daugiabučio namo, esančio Sodų g. 47, Skaidiškių k. Vilniaus r., III laiptinės butų Nr. 41-60, savininkų (1 t., b.l. 12-17, 29-32, 105) vardu, 2007-05-21 su atsakove T. S. sudarė Rangos sutartį, pagal kurią atsakovė (rangovas) įsipareigojo atlikti ir perduoti ieškovams (užsakovui) šio gyvenamojo namo stogo dalies remonto (renovacijos) darbus, numatytus 2007-04-02 sąmatoje, už užsakovo pateiktas medžiagas ir priemones, laikotarpiu nuo 2007-06-15 iki 2007-07-20, už 7500 Lt kainą, o užsakovas (ieškovai) įsipareigojo priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti sutartyje nurodytą pinigų sumą (1 t., b.l. 18-19). Medžiagos stogo remonto darbams atlikti (stogo danga ir kt.) buvo įsigytos iš daugiabutį namą administruojančio UAB „Nemenčinės komunalinkas“ sukauptų namo priežiūrai ir profilaktikai lėšų (1 t., b.l. 21-23, 2 t., b.l. 118).

7Bylos medžiagos pagrindu teismas konstatavo, kad atsakovė T. S. netinkamai atlikto rangos sutartyje numatytus darbus, dėl ko darbų rezultatas iš esmės nebuvo pasiektas. Teismas pažymėjo, kad vartojimo rangos sutartyje numatytus darbus rangovas privalo atlikti tinkamai ir laiku, todėl atsako už netinkamos kokybės darbą, pavėluotai atliktus arba neatliktus darbus ir pan. Kilus ginčui, ar rangos darbai atlikti tinkamai, turi būti sprendžiama, ar vartojimo rangos darbo rezultatas yra tinkamos kokybės, o nustačius, kad jis yra netinkamos kokybės, vertintina, ar nustatyti nukrypimai nuo kokybės reikalavimų yra tokie, jog sudaro pagrindą taikyti vartotojo pasirinktą teisių gynimo būdą, tarp jų ir įtvirtintą CK 6.363 str. 8 d. Rangovui pažeidus vartojimo rangos sutartį, užsakovas gali pasinaudoti bendraisiais užsakovo teisių gynimo būdais, taip pat atskirų pagal rangos dalyką rangos rūšių institutuose nustatytais užsakovo teisių gynimo būdais ir kaip papildomą apsaugą suteikiančiais – specialiaisiais vartotojo teisių gynimo būdais, be to, rangovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė. Esant vartojimo rangos teisiniams santykiams, užsakovas turi teisę pasirinkti, kuriuo iš įstatyme nustatytų gynybos būdų naudotis, užsakovo teisių apsaugos lygis vartojimo rangos santykiuose neturi būti žemesnis negu vartojimo pirkimo – pardavimo atveju, todėl užsakovas ne tik disponuoja teisėmis, įtvirtintomis CK 6.678 str., 6.680 str., bet gali remtis ir vartojimo pirkimo – pardavimo teisiniams santykiams nustatytais gynybos būdais (CK 6.350 str. – 6.370 str.). Užsakovas rangos sutartyje disponuoja CK 6.363 str. įtvirtintomis pirkėjo teisėmis ir turi teisę pasirinkti kurį nors iš šio straipsnio 4-8 dalyse įtvirtintų pažeistų teisių gynimo būdų, tarp jų ir nutraukti sutartį bei pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą.

8CK 6.678 str. 1 d., kuri numato, kad darbų rezultato priėmimo metu arba jo naudojimo metu nustačius darbų rezultato trūkumus, užsakovas turi teisę per šio kodekso 6.666 str. nustatytus terminus savo pasirinkimu pareikšti vieną iš 6.665 str. numatytų reikalavimų arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. CK 6.665 str. 1-2 d. atitinkamai įtvirtinta, kad užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą: 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje, rangovas vietoj trūkumų pašalinimo turi teisę neatlygintinai atlikti darbą iš naujo ir atlyginti užsakovui dėl sutarties termino įvykdymo praleidimo padarytus nuostolius. Palyginus su bendruoju rangos santykių reglamentavimu, užsakovui – vartotojui suteikiamas platesnis gynybos būdų pasirinkimas – užsakovo teisė pašalinti trūkumus savo jėgomis ir pareikalauti iš rangovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas nesaistoma sąlygos, kad ji būtų numatyta rangos sutartyje; teisė vienašališkai spręsti, ar atlikti darbą iš naujo, vartojimo rangos atveju priklauso ne rangovui, o užsakovui. Pagal 6.665 str. 3 d., jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

9Teismas nurodė, kad vadovaujantis teismų praktika, CK 6.363 str. 8 d. įtvirtinto vartotojo teisių gynimo būdo taikymo galimybė nėra nulemta nepašalinamų trūkumų egzistavimo, todėl jis gali būti taikomas ir tada, kai trūkumai gali būti pašalinami, nes jo taikymą lemia netinkama darbų kokybė ir užsakovo pasirinkimas. Nustačius, kad atlikti darbai yra netinkamos kokybės, vertintina, ar nustatyti nukrypimai nuo kokybės reikalavimų ir netinkama kokybė yra tokie, kad sutarties nutraukimas, kaip vartotojų teisių gynimo būdas, būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių padarinių (LAT 2008-12-23 nutartis c.b. NR. 3K-7-581/2008; LAT 2009-04-01 nutartis c.b. Nr. 3K-3-256/2009).

10Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas bei juose įtvirtintus vartotojų teisių gynimo būdus, į tai, kad byloje konstatuota, jog atsakovė T. S., kaip rangovė, netinkamai atlikto sutartyje nustatytus darbus, dėl darbų trūkumų ieškovai atsisakė tuos darbus priimti ir pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą, darbų užbaigimo ir darbų rezultato naudojimo metu nustatę darbų rezultato trūkumus tiek žodžiu, tiek raštu reikalavo rangovės neatlygintinai pašalinti darbų trūkumus, t.y. buvo pasinaudoję CK 6.665 str. 1 d. numatytu teisių gynimo būdu, tačiau nepaisant to, kad atsakovė T. S. tiek 2008 m. pavasarį, tiek 2010 m. vasarą šalino statybos rangos darbų trūkumus, rangos sutarties pažeidimai ir trūkumai liko galutinai nepašalinti, dėl ko ieškovams ir toliau kyla neigiamos jau aukščiau nurodytos pasekmės (vyksta stogo pratekėjimas, ant stogo susikaupęs dėl lietaus, sniego ir pan. vanduo patenka ir užlieja daugiabučio namo III laiptinės butų savininkų gyvenamąsias ir bendrojo naudojimo patalpas ir pan.), rangos sutarties pažeidimas trunka jau ilgą laiko tarpą – beveik ketverius metus, todėl užsakovui (ieškovams) šiuo atveju pripažintina teisė nutraukti sutartį su atsakove bei reikalauti sumokėtos už netinkamai atliktus darbus kainos grąžinimo, tad ieškovų reikalavimas šioje dalyje tenkintinas.

11Teismas konstatavo, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutartis vykdymo, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdymam sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi (CK 6.221-6.222 str.). Kadangi ieškovai, tikėdamiesi tinkamo statybos rangos darbų atlikimo bei nustatytų darbų trūkumų pašalinimo, buvo sumokėję atsakovei visą sutartyje nustatytą 7500 Lt dydžio atlyginimą už darbus (kaip sutiko abi šalys, dalis darbų kainos faktiškai buvo sumokėta, kaip avansas, dar iki darbų pradžios, o kita dalis – rangovei užbaigus darbus), ką patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai – paslaugų pirkimo – pardavimo kvitai (I t., b.l. 20) bei ieškovų piniginių lėšų surinkimo suvestinės (II t., b.l. 93), ši atsakovei sumokėta už darbus suma – 7500 Lt – nutraukus rangos sutartį, priteistina iš atsakovų solidariai ieškovams. Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str., iš atsakovės ieškovams priteistina solidariai ir 5 procentai metinių palūkanų nuo šios priteistos sumos (7500 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Iš dalies tenkindamas ieškovų reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas nurodė, kad iš ieškovių R. K., L. M., M. V. ir L. Š. paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių įrodymų, įskaitant antstolės D. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus ir prie jų esančias fotonuotraukas (1 t., b.l. 61-72, 106-113), šios ieškovės yra daugiabučio namo, esančio Sodų g. 47, butų Nr. 57-60 savininkės, t.y. ieškovės, kurių butai, esantys viršutiniame namo aukšte, labiausiai nukentėjo dėl netinkamo atsakovės T. S. statybos rangos darbų vykdymo, kadangi būtent į jų butus po lietaus, sniego ir pan., sunkiasi vanduo, yra aplietos butų lubos, sienos, atšokusi jų apdaila (dažai, tapetai), butuose jaučiasi drėgmė, butai dėl nuolatinių užliejimų vandeniu atrodo neestetiškai, ir dėl to ieškovės patiria dvasinius išgyvenimus, neigiamas emocijas, stresą, nervinę įtampą, o taip pat nepatogumus dėl būtinumo rinkti tekantį vandenį, valyti patalpas, gyventi drėgmėje, šalinti butų užliejimo padarinius ir pan. Šie išgyvenimai ir patiriami nepatogumai yra objektyviai suprantami ir laikytini įrodymais ieškovių paaiškinimais bei minėtais rašytiniais įrodymais ir fotonuotraukomis, jie yra priežastiniu ryšiu susiję su atsakovės T. S. esminiu rangos sutarties pažeidimu (neteisėtais veiksmais), kas sudaro pagrindą atsakovės atsakomybei už šioms ieškovėms padarytą neturtinę žalą kilti.

13Teismas konstatavo, kad ieškovų, kaip vartotojų, teisę į neturtinės žalos atlyginimą įtvirtina LR CK 6.250 str. 2 d. bei LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 5 p. Sprendžiant dėl vartotojo teisės į neturtinės žalos atlyginimą įgyvendinimo taikytinos bendrosios CK normos, reglamentuojančios civilinę atsakomybę, ir teismų praktikoje suformuluotos esminės neturtinės žalos atlyginimą reglamentuojančių įstatymų aiškinimo ir taikymo nuostatos, pagal kurias neturtinės žalos atlyginimui būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos, tarp jų – žalos padarymo faktas, nes ne kiekvienas teisės pažeidimas kartu reiškia ir neturtinės žalos padarymą. Neturtinė žala, išreikšta pinigais, vadinama bendraisiais nuostoliais, kurių dydis neįrodinėjamas, o nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 str. 2 d., 6.251 str. 2 d., 6.282 str.), vadovaujantis teismingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgiant į suformuotą šiuo klausimu teismų praktiką.

14Apeliaciniu skundu atsakovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti Vilniaus rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad dėl CPK 329 str. 2d. 2 p. pažeidimo byla turi būti grąžinta nagrinėti iš naujo, nes teismas pasisakė dėl neįtrauktų asmenų - UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir A. D. teisių ir pareigų. UAB „Nemėžio komunalininkas“ yra atsakingas už namo techninę priežiūrą juridinis asmuo. Esant specialisto išvadai, kad stogo pratekėjimą galėjo sąlygoti netinkamą stogo priežiūra, ir eksploataciją, UAB „Nemėžio komunalininkas“ turėjo būti patrauktas į bylą trečiuoju asmeniu. Teismas pasisakė ir dėl A. D. atliktų darbų kokybės, todėl šis asmuo taip pat turėjo būti įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu.

15Apeliantė taip pat nurodė, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus - nepagrįstai rėmėsi tik ieškovų paaiškinimais, ir nenurodė argumentų, kodėl nevertino įrodymų, prieštaraujančių teismo išvadai. Ieškovai privalo įrodyti aplinkybės, kuriomis grindžia savo reikalavimus, tačiau ieškovai visiškai neįrodė vandens pratekėjimo priežasties, kadangi nei UAB „Nemėžio komunalininkas“ apžiūros aktas, nei UAB „Rivilsta“ rekomendacijos, nei T. D. išvada nesudaro pagrindo vienareikšmiškai konstatuoti vandens pratekėjimo priežastis, todėl teismo išvada, kad vanduo teka į ieškovų butus dėl nekokybiškai atlikto remonto, paremta tik prielaida. Teismas rėmėsi liudytojos K. P. parodymais ir konstatavo, kad stogo pratekėjimas atsirado dėl netinkamai paruošto stogo pagrindo, tačiau neatskleidė sąvokos, kas yra tinkamas pagrindo paruošimas, bei neįvertino liudytojos T. D. parodymų, UAB „Rivilsta“ ataskaitos kad yra ne viena vandens pratekėjimo priežastis (150) ir nepagrįstai nutraukė sutartį tuo pagrindu, kad pažeidimas trūksta 4 m. Teismas visiškai neįvertino fakto, kad UAB „Nemėžio komunalininkas“ žurnale nėra jokių įrašų dėl stogo priežiūros, stogo dangos valymą nuo sniego ir vandens, neatžymėtas faktas, kad stogo ventiliacijos šachtos neuždengtos skarda, nėra duomenų apie lietvamzdžių valymą, kad būtų užtikrintas vandens nutekėjimas lietvamzdžiais, nors toks nuolatinis gyvenamojo namo būklės įvertinimas yra privalomas ir numatytas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“

16Apeliantė nesutiko dėl jos samdyto asmens A. D. atliktų darbų trūkumų, nes faktas, kad buvo prašyta nuimti seną dangą, nepatvirtintas įrodymais. Liudytojas Č. Ž. patvirtino, kad pasirašė atliktų darbų aktą, nes neturėjo pretenzijų dėl darbo. Darbų trūkumai buvo nustatyti ne 2008 m., kaip nurodė teismas, o po 2 metų, kas leidžia teigti, kad vandens pratekėjimą sąlygojo netinkamas stogo eksploatavimas ir jo nepriežiūra, tai patvirtino ir specialistas T. D.. UAB „Nemėžio komunalininkas“ žurnale nėra jokių įrašų dėl stogo priežiūros.

17Kadangi teismas nepašalino abejonių kad stogo pratekėjimas atsirado dėl netinkamos priežiūros, atsakovės veiksmų neteisėtumas byloje neįrodytas, tai ieškovių išgyvenimų fakto nustatymas tik iš ieškovių paaiškinimų nėra pakankamas priteisti neturtinę žalą. Be to, ieškovai neįrodė ir kito reikšmingo neturtinei žalai atlyginti fakto, kad jų butai po 2007-2008 metų atlikto stogo remonto buvo suremontuoti ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose užfiksuoti pažeidimai atsirado tik dabar.

18Apeliantė taip pat nesutinka su teismo išvada, kad buvo sudarytos dvi rangos sutartis, nes tokia išvada prieštarauja byloje surinktiems įrodymams – ieškovai ieškinyje nurodė, kad dėl stogo remonto virš II ir III laiptinių darbų buvo sudaryta viena rangos sutartis, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti stogo renovacijos darbus už 7500 Lt, ieškovai pateikė tik vieną rangos sutartį, kurioje bendrą sutarties kaina nurodyta 7500 Lt, teismui buvo pateikta ir viena sąmata, kur nurodyta darbų vertė 7500 Lt už 580 kv. m stogo ploto remontą, ieškovų pateiktoje abiejų laiptinių vardu 2010-10-11 pretenzijoje nurodyta, kad abiejų laiptinių remonto kaina 7500 Lt, pagaliau byloje pateikti įrodymai apie atsiskaitymą patvirtina, kad po darbų priėmimo jai už darbus buvo sumokėta tik 7500 Lt. Atlikto darbo apimtį ir suremontuoto stogo plotą patvirtina perduotos dangos kiekis - 380 kv. m. stogo dangos, tai suremontuoti dvigubą 1 160 kv. m. stogo plotą neįmanoma. UAB „Nemėžio komunalininkas“ žurnale taip pat nurodyta, kad remontuotinas 580 kv. plotas.

19Atsiliepimais į apeliacinį skundą ieškovai prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

20Apeliacinis skundas atmetamas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263, 320 str.). Atsižvelgdama į paminėtus kriterijus, teisėjų kolegija nagrinėja ir vertina atsakovo apeliacinio skundo bei ieškovo atsiliepimo į skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatyta absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliantės teiginys, kad teismas pasisakė dėl neįtrauktų asmenų UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir A. D. teisių ir pareigų, neatitinka tikrovės, nes ta aplinkybė, kad teismas vertino UAB „Nemėžio komunalininkas“ kaip ieškovų namo administratoriaus pateiktus įrodymus ir įrodymų vertinimo kontekste paminėjo atsakovės pasamdytą darbininką A. D., atlikusi stogo remontą, savaime nereiškė, kad teismas pasisakė dėl jų teisių ir pareigų.

23Dėl apeliacinio skundo teiginių, susijusiu su nagrinėjamu ginču

24Šioje byloje tarp šalių ginčas kilo iš rangos sutarties, sudarytos 2007-05-21 tarp ieškovų atstovų Č. Ž., R. K. (užsakovų) ir atsakovės T. S., veikiančios pagal individualios veiklos vykdymo pažymą (rangovo) dėl stogo dalies renovacijos pagal kurią atsakovė atliko stogo remontą, o ieškovai sumokėjo jai 7500 Lt. Iš šalių pasirašytos 2007-04-02 darbų sąmatos, esančios neatsiejama rangos sutarties dalimi, joje numatyti darbai, kuriuos privalėjo ir įsipareigojo atlikti atsakovė, apėmė: senos stogo dangos paruošimą; hidroizoliacijos sluoksnio įrengimą; balkonų, parapetų, liko hidroizoliavimą; senos skardos demontavimą; ventiliacijos šachtų bei ylajos sutvarkymą; šiukšlių sutvarkymą (1t., b.l. 18-19).

25Bylos medžiaga neginčitinai nustatyta, kad stogo remonto darbai buvo atlikti nekokybiškai, nes prasidėjus lietui vyko vandens pratekėjimas į po stogu esančias daugiabučio namo patalpas. Ieškovams nurodžius atsakovei darbų trūkumus, atsakovė juos neatlygintinai šalino, tačiau trūkumai galutinai nebuvo pašalinti ir defektai nebuvo ištaisyti.

26Darbų trūkumai patvirtinti specialistų išvadomis - UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2010-07-01 apžiūros ataskaita (1 t., b.l. 24), UAB „Rivilsta“ 2010-07-01 apžiūros atskaitą (1 t., b.l. 25). T. D. 2011-07-20 apžiūros aktu (2 t., b.l. 4-7) Šių įrodymų pagrindu teismas nustatė, kad namo 5 aukšto patalpų lubos ir sienos aptekėjusios vandeniu, vanduo į patalpas sunkėsi per monolitinės gelžbetoninės perdangos sandūras bei nuotekų surinkimo ylajos kraštus, stogo pagrindas yra pūslėtas, vanduo stovi po naujai paklota stogo danga ir iš ten sunkiasi į 5 aukšto patalpas, yra matomi defektai ir nesandarumai ties sujungimais prie ventiliacijos kanalų, sena danga nepašalinta, neužleista naujos bituminės dangos hidroizoliacija ant parapeto horizontalios plokštumos. Iš atsakovės T. S. pateikto 2011-07-20 apžiūros akto (2 t., b.l. 4-7), kurį surašė specialistas T. D. (turintis teisę eiti gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ypatingo statinio statybos vadovo ir techninės priežiūros vadovo pareigas, tai pat teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, įvertinant darbų kokybę ir pastatų naudojimo ir priežiūros atitikimą norminiams statybos dokumentams, atestatus), taip pat nustatyta, kad stogo viršutinė danga daugelyje vietų lopyta, vietomis pūslėta, po danga susirenka vanduo, matomi defektai ties sujungimais prie ventiliacijos kanalų ir parapetų, parapetų skardos nekeistos, o stogo danga priklijuota prie parapeto skardos, ventiliacijos kanalų skardos nekeistos ir pan.

27Teismo posėdžio metu apklausti liudytojais specialistai K. P. ir T. D. patvirtino savo apžiūros aktuose konstatuotas aplinkybes, paaiškino, kad viena esminių vandens pratekėjimo priežasčių yra netinkamas mazgų užsandarinimas prie parapetų, taip pat netinkamas naujos stogo dangos užvedimas po skarda. Jeigu stogo dangos klijavimas būtų tinkamai atliktas, tai pakaitinus saulei ji neturėjo atšokti. Papildomai parodė, kad kai kuriose vietose ant stogo nebuvo net skardos, o buvo tik užklijuota danga, yra netinkamai atliktas lopijimas.

28Esant tokioms įrodymams byloje, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad tiek ieškovų, tiek atsakovės pateiktuose apžiūros aktuose konstatuoti stogo defektai ir jų atsiradimo priežastys iš esmės yra panašūs, taip pat ir specialistų siūlomos rekomendacijos nustatytiems defektams pašalinti yra panašios, konstatuoti defektai ir rekomendacijos yra susiję su tais darbais, kuriuos privalėjo pagal rangos sutartį atlikti atsakovė, kaip atitinkamu verslu užsiimantis ir savo darbą išmanantis profesionalas, apsiėmęs savo darbu išspręsti stogo pratekėjimo problemą, taip pasiekiant sutartį darbų rezultatą – tinkamą stogo suremontavimą, siekiant užkirsti kelią vandens pratekėjimui į daugiabučio namo patalpas nuo stogo. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės pateiktame specialisto T. D. 2011-07-20 apžiūros akte konstatuotos aplinkybės iš esmės neprieštarauja ieškovų pateiktuose 2010-07-01 apžiūros aktuose konstatuotoms aplinkybėms, taip pat ir šių liudytojų parodymai leidžia daryti teismui pakankamai aukšto tikėtinumo laipsnio išvadą apie tai, kad nustatyti defektai ir trūkumai yra atsakovės T. S. darbų, kuriuos ji buvo įsipareigojusi atlikti pagal su ieškovais sudarytą rangos sutartį, neatlikimo ar netinkamo atlikimo rezultatas.

29Dėl to apeliantės teiginys, kad ieškovai visiškai neįrodė vandens pratekėjimo priežasties, neatitinka bylos faktinėms aplinkybėms. Teisėjų kolegija pažymi, kad savo veiksmų teisėtumą ir kitą vandens pratekėjimo priežastį (kad stogo pratekėjimas atsirado dėl netinkamos priežiūros), privalėjo įrodyti pati atsakovė, tačiau teismo išvadą paneigiančių įrodymų atsakovė nepateikė, o apeliacinį skundą grindžia tik prielaidomis dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ netinkamo stogo priežiūros.

30Ta aplinkybė, kad užsakovai fiziniai asmenys neprašė nuimti seną dangą, visiškai nereiškia, kad atsakovė turėjo teisę atlikti nekokybiškus darbus. Jeigu atsakovė manė, kad būtina nuimti seną dangą, tai būdama profesionalė, privalėjo pranešti apie tai užsakovams ir pasiūlyti koreguoti sąmatą. Apeliantės teiginys, kad teismas neatskleidė sąvokos, kas yra tinkamas stogo pagrindo paruošimas, rodo į tai, kad apeliantė ne visiškai teisingai suvokė savo, kaip rangovo, pareigas ir atsakomybę, nes priešingu atveju atsakovė prieš atliekant darbus būtų pateikusi užsakovams savo pasiūlymą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus, tuomet būtų išvengtą nagrinėjamo ginčo. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Civilinio kodekso 6.674 str. nustato, kad rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti užsakovui būtina ir teisingą informaciją apie siūlomus darbus, o įstatyme įtvirtinti neigiami rangovui informavimo pareigos nevykdymo padariniai: užsakovas turi teisę nutraukti vartojimo rangos sutartį neapmokėdamas už atliktus darbus ir reikalauti atlyginti nuostolius, jei dėl rangovo pateiktos informacijos nepakankamumo ar netikslumo buvo sudaryta sutartis atlikti darbą, pagal savo savybes neatitinkantį to, ką užsakovas turėjo omenyje (CK 6.674 str. 2 d.).

31Taigi, ieškovai įrodė rangos sutarties nutraukimo sąlygų buvimą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutartis vykdymo, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdymam sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi (CK 6.221-6.222 str.). Kadangi ieškovai, tikėdamiesi tinkamo statybos rangos darbų atlikimo bei nustatytų darbų trūkumų pašalinimo, buvo sumokėję atsakovei visą sutartyje nustatytą 7500 Lt dydžio atlyginimą už darbus (kaip sutiko abi šalys, dalis darbų kainos faktiškai buvo sumokėta, kaip avansas, dar iki darbų pradžios, o kita dalis – rangovei užbaigus darbus), ką patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai – paslaugų pirkimo – pardavimo kvitai (1 t., b.l. 20) bei ieškovų piniginių lėšų surinkimo suvestinės (2 t., b.l. 93), ši atsakovei sumokėta už darbus suma – 7500 Lt – nutraukus rangos sutartį, priteistina iš atsakovų solidariai ieškovams. Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str., iš atsakovės ieškovams priteistina solidariai ir 5 procentai metinių palūkanų nuo šios priteistos sumos (7500 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Iš ieškovų pateiktų nuotraukų (1 t., b.l. 34-37) ir antstolės D. P. 2011-06-09 bei 2011-08-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų (1 t., b.l. 61-72, 106-113) matyti, kad daugiabučio gyvenamojo namo III laiptinės butų Nr. 57-59, priklausančių ieškovėms L. Š., R. K., M. V., L. M. lubos bei sienos yra užpiltos vandeniu, lubos nuo drėgmės apipelijusios, pajuodusios, tapetai ir sienų bei lubų dažai atšokę nuo drėgmės, ant sienų matyti dėmės nuo vandens, lietaus vanduo prateka į šiuos butus pro stogą, ieškovės L. M. buto koridoriuje nuo vandens pylimo nėra šviesos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantės teiginys, kad ieškovai neįrodė ir kito reikšmingo neturtinei žalai atlyginti fakto, kad ieškovo butai po 2007-2008 metų atlikto stogo remonto buvo suremontuoti ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose užfiksuoti pažeidimai atsirado tik dabar, yra nepagrįstas. Kolegija pažymi, kad ieškovų paaiškinimai (kurie taip pat yra įrodymai - CPK 177 str. 2d.) ir rašytiniai įrodymai - faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, nepaneigti jokias kitais įrodymais. Įrodžius atsakovės veiksmų neteisėtumo pasekmės, teismas turėjo pagrindą priteisti viršutinių būtų savininkėms (kaip vartotojams) neturtinę žalą. Atsakovė neturtinės žalos dydžio neginčija.

33Apeliantė taip pat laiko nepagrįstomis teismo padarytas išvadas, kad buvo sudarytos dvi rangos sutartis, nes ieškovai pateikė tik vieną rangos sutartį, kurioje bendrą sutarties kaina nurodyta 7500 Lt, teismui buvo pateikta ir viena sąmata, kur nurodyta darbų vertė 7500 Lt už 580 kv. m stogo ploto remontą, ieškovų pateiktoje abiejų laiptinių vardu 2010-10-11 pretenzijoje nurodyta, kad abiejų laiptinių remonto kaina 7500 Lt, byloje pateikti įrodymai apie atsiskaitymą patvirtina, kad po darbų priėmimo jai už darbus buvo sumokėta tik 7500 Lt.

34Kadangi šioje byloje nagrinėjamas ieškovų, kaip daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Sodų g. 47, Skaidiškių k., Vilniaus r., patalpų savininkų III laiptinės, reikalavimai, ginčo kad iš ieškovų atsakovė gavo 7500 Lt tarp šalių nėra, tai teisėjų kolegija mano, kad teismo padaryta išvadą, kad buvo sudarytos dvi rangos sutartis, neturi esminės reikšmės šios bylos ginčui, dėl to išsamiai nepasisako.

35Dėl išdėstyto, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, tinkamai pritaikė procesinės ir materialinės teisės normas ir priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą (CPK 263 str.). Apeliacinio skundo teiginiai nesudaro pagrindo sprendimo panaikinimui arba pakeitimui.

36Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė R. K. turėjo 700 Lt atstovavimo išlaidų už atsiliepimų į apeliacinį skundą surašymą ir prašo jas priteisti iš atsakovės. Ieškovės prašymas tenkinamas CPK 93 ir 98 straipsnių pagrindu.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

38Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Priteisti iš atsakovės T. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovės R. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), naudai 700 Lt atstovavimo išlaidų.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovai R. S., J. S., S. R., V. K., F. S., Z. V., J. B., D. S., H. Z., L.... 3. Ieškovai nurodė, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Sodų g. 47,... 4. Atsakovė T. S. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad su... 5. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas nustatė, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Sodų g 47,... 7. Bylos medžiagos pagrindu teismas konstatavo, kad atsakovė T. S. netinkamai... 8. CK 6.678 str. 1 d., kuri numato, kad darbų rezultato priėmimo metu arba jo... 9. Teismas nurodė, kad vadovaujantis teismų praktika, CK 6.363 str. 8 d.... 10. Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas bei juose įtvirtintus vartotojų... 11. Teismas konstatavo, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo... 12. Iš dalies tenkindamas ieškovų reikalavimą dėl neturtinės žalos... 13. Teismas konstatavo, kad ieškovų, kaip vartotojų, teisę į neturtinės... 14. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 15. Apeliantė taip pat nurodė, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius... 16. Apeliantė nesutiko dėl jos samdyto asmens A. D. atliktų darbų trūkumų,... 17. Kadangi teismas nepašalino abejonių kad stogo pratekėjimas atsirado dėl... 18. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo išvada, kad buvo sudarytos dvi rangos... 19. Atsiliepimais į apeliacinį skundą ieškovai prašo apeliacinį skundą... 20. Apeliacinis skundas atmetamas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje... 23. Dėl apeliacinio skundo teiginių, susijusiu su nagrinėjamu ginču... 24. Šioje byloje tarp šalių ginčas kilo iš rangos sutarties, sudarytos... 25. Bylos medžiaga neginčitinai nustatyta, kad stogo remonto darbai buvo atlikti... 26. Darbų trūkumai patvirtinti specialistų išvadomis - UAB „Nemėžio... 27. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojais specialistai K. P. ir T. D.... 28. Esant tokioms įrodymams byloje, pirmosios instancijos teismas visiškai... 29. Dėl to apeliantės teiginys, kad ieškovai visiškai neįrodė vandens... 30. Ta aplinkybė, kad užsakovai fiziniai asmenys neprašė nuimti seną dangą,... 31. Taigi, ieškovai įrodė rangos sutarties nutraukimo sąlygų buvimą, todėl... 32. Iš ieškovų pateiktų nuotraukų (1 t., b.l. 34-37) ir antstolės D. P.... 33. Apeliantė taip pat laiko nepagrįstomis teismo padarytas išvadas, kad buvo... 34. Kadangi šioje byloje nagrinėjamas ieškovų, kaip daugiabučio gyvenamojo... 35. Dėl išdėstyto, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios... 36. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė R. K. turėjo 700 Lt atstovavimo... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 38. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą palikti... 39. Priteisti iš atsakovės T. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovės R. K. (a.k. (...