Byla 2-7565-845/2015
Dėl draudimo išmokos arba žalos priteisimo, tretieji asmenys K. B. ir BTA Insurance Company SE, veikiantis Lietuvoje per filialą

1Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant Liudvikui Augučiui,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. R. M.,

4atsakovo UAB „PZU Lietuva“ atstovei M. Č.,

5atsakovo UADBB „Colemont draudimo brokeris“ atstovui adv. T. T.,

6trečiajam asmeniui K. B.,

7teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vidresta“ ieškinį atsakovams UAB DK „PZU Lietuva“ ir UADBB „Colemont draudimo brokeris“ dėl draudimo išmokos arba žalos priteisimo, tretieji asmenys K. B. ir BTA Insurance Company SE, veikiantis Lietuvoje per filialą.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9ieškovas UAB „Vidresta“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovams UAB DK „PZU Lietuva“ ir UADBB „Colemont draudimo brokeris“ (toliau - draudimo brokeris), prašydamas pripažinti 2014-04-03 eismo įvykį draudiminiu įvykiu ir priteisti iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ (toliau – draudiko) ieškovo naudai 27.585,58 EUR arba priteisti iš atsakovo UADBB „Colemont draudimo brokeris“ (toliau – draudimo brokeris) 27.585,58 EUR žalos atlyginimo. Nurodė, kad ieškovas sudarė su draudiku Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartį (draudimo liudijimas Nr. PZULT 165019), kuria apdraudė ieškovo įmonės turtinius interesus, susijusius su ieškovo, veikiančio kaip vežėjo kelių transportu, civilinę atsakomybę prieš trečiuosius asmenis. Nurodyta sutartimi ieškovas apsidraudė nuo visų rūšių rizikos dėl krovinio sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo bei dėl šių aplinkybių atsiradusių nuostolių. Pažymėjo, jog vykdant SIA „LV Dolvera“ užsakymą Nr. LVD00488, t.y. Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje pervežant krovinį, eismo įvykio metu atsitrenkus į tilto konstrukciją buvo apgadinti automobiliai Skoda Fabia ( - ) Skoda Yeti ( - ) Skoda Citigo ( - ) dėl ko „Dolvera“ atstovai pateikė 5000 EUR dydžio pretenziją dėl žalos dalies, kurios nepadengė draudikas. Nurodė, jog „Lonham Group“ buvo UAB „Dolvera“ teisinės atsakomybės už krovinį draudikas, kuris pateikė 17.677,73 GBP (22.585,58 EUR) dydžio pretenziją. Administruodamas žalos bylą, 2014-07-08 raštu Nr. 04-15C-113074 draudikas informavo ieškovą, kad įvykis yra nedraudžiamasis, todėl žalos bylos administravimas nutraukiamas, o draudimo išmoka nebus mokama. Atsakovas atsisakymą motyvavo tuo, kad minėtu atveju buvo vykdomas kabotažinis pervežimas, o sudarydamas draudimo sutartį ieškovas šios papildomos sąlygos nepasirinko. Ieškinį grindė aplinkybe, jog ieškovas su atsakovu UAB DK „PZU Lietuva“ sudarė draudimo sutartį 2008 metais. Iš draudimo poliso dalies „Apdrausti interesai“ 2 p. matyti, kad yra nuostata - atsakomybė pagal kitą nacionalinę teisę, kiek ja gali remtis turintis teisę į draudimo išmoką, bet neviršijant CMR konvencijos nuostatų. Ieškovo nuomone, šis punktas skirtas kabotažinių pervežimų draudimui. Pažymėjo, jog vėlesnės sutartys nebuvo sudaromos iš naujo, o tęsiamos tomis pačiomis sąlygomis, tačiau neaiškiu būdu ši draudimo sąlyga iš draudimo polisų dingo. Nurodė, jog vėlesnes sutartis su UAB DK „PZU Lietuva“ ieškovui sudaryti padėjo UADBB „Colemont draudimo brokeris“ darbuotojas. Informacija iš ieškovo kaip potencialaus draudėjo buvo renkama 2010, 2011 metų UAB DK „PZU Lietuva“ prašymais-anketomis. Pažymėjo, jog šiose anketose nebuvo klausimų, susijusių su kabotažiniais pervežimais. Atkreipė dėmesį, jog šiuo metu UAB DK „PZU Lietuva“ naudoja naujos formos prašymą - anketą, kurioje yra klausimai apie kabotažinius pervežimus. Nurodė, jog iš draudimo brokerio susirašinėjimo su „Dolvera“, matyti, kad draudimo brokeriui dar 2012 metais buvo pateikta aiški informaciją apie tai, jog bus atliekami kabotažiniai pervežimai Anglijoje (susirašinėjime įvardinti „vietiniais“). Nepaisant šio aplinkybės, draudimo brokeris nesugebėjo pasiūlyti tinkamos draudiminės apsaugos, t.y. neįtraukė papildomos sąlygos. Nurodė, jog iš karto po įvykio, 2014 m. balandžio mėnesį, ieškovui pasirašius priedą Nr. 2 prie draudimo liudijimo Nr. PZULT Nr. 165019 ir pasirinkus papildomą sąlygą „Kabotažiniai pervežimai“ dėl padidėjusios draudimo rizikos buvo perskaičiuota draudimo įmoka. Ji už kiekvieną transporto priemonę padidėjo nuo 1800 Lt iki 1900 Lt visam draudimo sutarties terminui. Pasak ieškovo, nežymi skirtumą sudaranti 100 Lt suma leidžia manyti, kad ši draudimo sąlyga ieškovui nebuvo siūloma, nes ieškovas šią sąlygą tikrai būtų pasirinkęs. Pasak ieškovo, UAB DK „PZU Lietuva“ draudimo polisas bei Vežėjų automobiliais atsakomybės taisyklės Nr. 011 (toliau – Taisyklės), kurios yra sudėtinė draudimo sutarties dalis, yra klaidinantys. Pačiame draudimo polise yra išskirta eilutė: „šiai draudimo sutarčiai netaikomi taisyklių punktai“. Polise nenurodyta, kad papildoma sąlyga Nr. 001/011 negaliojanti, o taisyklėse Nr. 011 nėra informacijos, kad šiai sąlygai reikia pasirašyti papildomą priedą. Pažymėjo, jog tęsiant draudimo sutarties galiojimą, draudikas niekada nekeitė esminių draudimo sutarties sąlygų. Be to, sudarant 2008 metų draudimo sutartį ieškovas buvo išreiškęs valią dėl draudiminės apsaugos apimties 2 punkte, kuriame buvo numatytas draudimas kabotažiniams pervežimams. Vėliau ši sąlyga iš draudimo sutarčių dingo. Taip pat valia drausti ir kabotažinius pervežimus buvo išreikšta 2012 metų „Dolvera“ elektroniniame susirašinėjime su UADBB „Colemont draudimo brokeris“ atstovu, tačiau sudarant draudimo sutartis į ją atsižvelgta nebuvo. Atkreipė dėmesį, jog ieškovas iš viso nebuvo supažindintas su draudimo taisyklėmis. Dėl anksčiau nurodytų aplinkybių eismo įvykis pripažintinas draudiminiu įvykiu, o žalą dėl krovinio sugadinimo turi atlyginti ieškovo civilinės atsakomybės draudikas t. y. atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“, išmokėdamas draudimo išmoką. Jei teismas pripažintų, kad šis reikalavimas nepagrįstas, ieškovas pareiškė alternatyvų reikalavimą. Nurodė, jog CK 6.263 str. numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, o jeigu ji padaryta - ją visiškai atlyginti. Vadovaujantis Draudimo įstatymo 149 str. 2 d., draudimo brokerių įmonė privalo veikti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais. Draudimo brokerių tvarka privalo atlyginti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens nuostolius, atsiradusius dėl šios pareigos nevykdymo. Pagal CK 6.994 str. draudikas, sudarydamas draudimo sutartį, turi įvertinti draudimo riziką. Draudimo riziką draudikas įvertina pagal draudėjo informaciją, pateiktą prašyme draudimo sutarčiai sudaryti. Įvertinęs draudimo riziką, draudikas nustato draudimo įmokos dydį. Vertindamas, kokią riziką drausti, o kokios ne, draudikas taip pat gali nustatyti papildomas sąlygas, susijusias su draudimo objekto apsauga ir kitomis aplinkybėmis, mažinančiomis draudimo riziką. Šiam tikslui draudikas turi teisę reikalauti draudėjo papildomos informacijos. Jei draudikas sutartyje nereikalauja papildomos informacijos iš draudėjo, siekdamas išsiaiškinti konkretų draudimo rizikos laipsnį, ir konkrečios teisinės apsaugos garantijos draudimo objekto atžvilgiu, aiškiai nenurodo, kokios rizikos draudimo objekto atžvilgiu nedraudžia, neigiamos tokios draudimo rizikos pasekmės tenka draudikui. Pažymėjo, jog Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso 1.4 punkte nurodyta, kad vykdant draudimo tarpininkavimo veiklą draudimo brokeriai privalo nuolat disponuoti visapusiška naujausia informacija apie situaciją draudimo rinkoje, atskirus draudimo rinkos dalyvius ir jų produktu; 4.9 punkte nurodyta, kad Draudimo brokeris privalo klientų interesams visada teikti aukštesnį prioritetą negu savo ar kitų draudimo rinkos dalyvių interesams, klientams teikti tik visapusišką ir teisingą informaciją- apie draudimo bendroves, draudimo produktų ypatybes ir draudimo įmokų dydžius. Pažymėjo, jog ieškovo bendrovę draudęs draudimo brokeris susirašinėjime nurodydavo, kad vadovaudamasis CK 6.993 str., Draudimo įstatymo 78 str., 99 str., 149 str. 4 d. ir Draudimo priežiūros komisijos 2011-02-22 nutarimu Nr. N-69, UADBB „Colemont draudimo brokeris“ konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad vadovaudamasi profesionaliais kriterijais, galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią sutartį. Pasak ieškovo, jis nėra draudimo teisės žinovas, o draudimo brokeriui buvo pateikta visa informacija apie vykdomą veiklą ir pageidaujamą draudiminę apsaugą, taip pat buvo nurodyta, kad pervežimai bus vykdomi užsienio valstybėse, buvo prašoma visos įmanomos apsaugos, tame tarpe, pavyzdžiui, ir dėl žalos atsitrenkus į tilto konstrukcijas. Pažymėjo, jog dėl nurodytų atsakovo UADBB „Colemont draudimo brokeris“ veiksmų ieškovas patyrė žalos.

10Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog tarp atsakovo - draudiko UAB DK „PZU Lietuva“ ir ieškovo UAB „Vidresta“ buvo sudaryta vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartis (draudimo liudijimas PZULT Nr. 1650219), kuria laikotarpiu nuo 2014-01-06 iki 2015-01-05 UAB DK „PZU Lietuva“ Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo taisyklių Nr.011 (toliau – Taisyklės) pagrindu buvo apdrausta krovinių vežėjo, t.y. UAB „Vidresta“, automobiliais atsakomybė (atsakomybė dėl krovinio pervežimo pagal 1956 m. CMR konvenciją). Draudimo liudijime numatyta, jog draudimo sutartį sudaro: šis draudimo liudijimas, prašymas draudimo sutarčiai sudaryti, draudimo liudijimo priedai, Taisyklės. Pasak atsakovo, pareiga mokėti draudimo išmoką atsiranda tik įvykus draudžiamajam įvykiui. Vadovaujantis Taisyklių 16 p., draudžiamasis įvykis – tai draudėjo atsakomybės, draudžiamos pagal šias sąlygas/Taisykles (kaip numatyta skyriuje draudimo objektas), atsiradimas. Taisyklių 12.1.1. punkte numatyta, jog neviršijant draudimo sumų, nurodytų draudimo sutartyje, draudžiama: žala kroviniui nustatyta 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR); arba pagal Kelių transporto kodeksą (kai pervežimai atliekami Lietuvos teritorijos ribose). Pažymėjo, jog individualiomis Draudimo sutarties sąlygomis (t.y. draudimo liudijime) draudikas ir draudėjas susitarė, jog šiuo atveju draudimo objektas - krovinių vežėjo atsakomybė pagal 1956 m. CMR konvenciją. Atkreipė dėmesį, jog Taisyklėse yra numatyta papildoma sąlyga Nr.001/011 „Kabotažiniai pervežimai prie vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo“, tačiau yra aiškiai įtvirtina, kad ši papildoma sąlyga taikoma tik tuomet, kai tai numatyta draudimo sutartyje. Nurodė, jog draudimo liudijime numatytos draudimo sutarties sąlygos - draudimo sutarties galiojimo laikotarpis, draudimo objektas, konkrečiai sutartos/numatytos apdraudžiamos rizikos, draudimo sumos, taikytinos išskaitos, draudimo įmokos/jų dalys, mokėjimo terminai ir kt., yra akivaizdžiai individualios, esminės ir svarbios draudimo sutarties šalims. Nagrinėjamu atveju, draudėjas ir draudikas, sudarant Draudimo sutartį, nenumatė papildomos sąlygos Nr.001/011 dėl draudimo apsaugos taikymo kabotažiniam pervežimui. Atsižvelgiant į tai, ieškovo argumentai dėl draudimo apsaugos taikymo vietiniam pervežimui pagal Draudimo sutartį ginčo įvykiui yra nepagrįsti. Be kita ko, draudimo liudijimo PZULT Nr.1650219 skiltyje/eilutėje „Individualios draudimo sutarties sąlygos“ yra apibrėžta, jog šiai draudimo sutarčiai netaikomi taisyklių punktai: 17.14. b), 17.14. c) (dėl aukščiau minimos papildomos sąlygos Nr.001/011 jokio įrašo/šalių susitarimo nėra). Kaip yra nurodyta pačiame draudimo liudijime, sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir/ar pasirašydamas Draudimo sutartį, ieškovas pats patvirtino, jog susipažino ir sutiko su draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturėjo. Taip pat pažymėjo, jog 2014-04-08 (t.y. jau po 2014-04-03 ginčo įvykio) tarp ieškovo ir atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ buvo sudarytas Priedas Nr.2 prie draudimo liudijimo Nr. PZULT 1650219, kuriuo draudikas ir draudėjas susitarė, kad nuo 2014-04-08 suteikiama draudimo apsauga vykdant kabotažinius pervežimus; atitinkamai kitos vežėjo automobiliais civilinės atsakomybės draudimo sutarties Nr.PZULT 1650219 sąlygos nebuvo pakeistos. Atsižvelgiant į tai, ieškovui buvo išduotas draudimo liudijimas Nr.1650219/1 su pakeitimais bei numatytas draudimo sutarties terminas nuo 2014-04-10 iki 2015-01-06. Nurodė, jog Draudimo liudijime Nr.1650219/1 su pakeitimais yra numatyta papildoma sąlyga Nr.001/011 „Kabotažiniai pervežimai“. Be to, dėl padidėjusios draudimo sutarties rizikos buvo perskaičiuota draudimo įmoka. Atsižvelgiant į tai, ieškovo pozicija dėl draudimo apsaugos taikymo vietiniam/kabotažiniai pervežimui ginčo 2014-04-03 įvykiui yra nepagrįsta. Taip pat atkreipė dėmesį, jog ieškovą ir atsakovą UAB DK „PZU Lietuva“ sieja draudimo teisiniai santykiai ir atsakovo, kaip draudiko, atsakomybė yra sutartinė, o ne deliktinė. Tai reiškia, kad draudiko pareigos apimtis nustatoma ne pagal deliktinės civilinės atsakomybės taisykles, o pagal draudimo sutartį, kuri ir nustato draudimo apsaugos ribas. Pasak atsakovo, draudikas prisiima santykinę draudimo riziką, tačiau negali prisiimti nekontroliuojamos rizikos. Tokiu būdu nors ir 2014-04-04 atsakovas gavo ieškovo pranešimą dėl 2014-04-03 įvykio, kurio metu užkliudžius tiltą buvo apgadinti automobiliai, pervežimo maršrutas buvo Jungtinė Karalystė, todėl atlikus vietinį krovinio pervežimą, CMR konvencija nebuvo taikoma. Be to, krovinio pervežimo užsakyme užsakovas/SIA „LV Dolvera“ ir vežėjas/UAB „Vidresta“ susitarė, jog ginčams bus taikoma Lietuvos teisė, t.y. nacionalinė teisė. Taigi, sudarant Draudimo sutartį, nebuvo pasirinkta papildoma sąlyga - Kabotažiniai pervežimai. Atsikirtimus atsakovas grindė ir aplinkybe, jog kiekvienais metais pratęsiant draudimo sutartį buvo prašoma sudaryti ją ankstesnių metų draudimo sutarties sąlygomis, t.y. pagal 2011 m. draudikui pateiktą prašymą – anketą. Šio prašymo - anketos 9 p. numatyta, kad pageidaujama draudimo suma, pretenzijos dėl krovinio apgadinimo ar praradimo vadovaujantis CMR konvencija, atveju yra 200.000 EUR. Derinant individualias Vežėjų draudimo sutarties sąlygas pamečiui nebuvo nurodyta, kad draudėjui aktuali draudimo sutarties papildoma sąlyga Nr. 001/011 „Kabotažiniai pervežimai“. Taip pat atkreipė dėmesį, jog Draudimo sutartis buvo sudaryta tarpininkaujant ir ieškovo interesams atstovaujant profesionaliam draudimo brokeriui, t.y. atsakovui UADBB „Colemont draudimo brokeris“. Taigi draudimo brokeriui teko pareiga išsiaiškinti tikruosius kliento lūkesčius, kokios draudimo apsaugos jam reikia, surinkti draudimo sutarties sudarymui reikiamą informaciją. Pasak atsakovo, ieškovas neįrodė draudimo brokerių bendrovės netinkamo pareigų vykdymo.

11Atsakovas UADBB „Colemont draudimo brokeris“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2013 m. gruodžio 30 d. ieškovas ir atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ sudarė Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartį, kurios pagrindu ieškovui buvo išduotas Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo liudijimas (polisas) Nr. 1650219. Šia draudimo sutartimi buvo apdrausta ieškovo atsakomybė pagal 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją. Nurodyta draudimo sutartis buvo sudaryta tarpininkaujant atsakovui UADDB „Colemont draudimo brokeris“ (toliau – draudimo brokeris). Pažymėjo, jog dėl draudimo sutarties sudarymo su ieškovu bendravo draudimo brokerio darbuotojas K. B.. Nurodė, jog 2014 m. balandžio 3 d. ieškovui vykdant SIA „LV Dolvera“ užsakymą, t. y. pervežant krovinį (lengvuosius automobilius) Jungtinės Karalystės teritorijoje, maršrutu Grimsby - Bristol, minėtas krovinys buvo apgadintas. 2014 m. liepos 9 d. draudimo brokeris raštu Nr. 04-15C-113074 „Dėl žalos bylos administravimo baigimo“ informavo ieškovą, kad jis, sudarydamas Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartį, nepasirinko papildomos sąlygos Nr. 001/011 „Kabotažiniai pervežimai prie Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sąlygų“, ši sąlyga buvo pasirinkta vėliau ir galioja 2014 m. balandžio 8 d. - 2015 m. sausio 5 d. laikotarpiu pagal šalių pasirašytą priedą prie draudimo liudijimo. Būtent dėl to įvykis nebuvo pripažintas draudžiamuoju. Pasak atsakovo, ieškovas neįrodė jo neteisėtų veiksmų fakto. Ieškovas, teigdamas, kad draudimo brokeriui buvo pateikta visa informacija apie vykdomą veiklą ir pageidaujamą draudimo apsaugą, taip pat, kad buvo nurodyta, jog pervežimai bus vykdomi užsienio valstybėse, privalo pagrįsti nurodytus teiginius. Pažymėjo, kad, tarpininkaujant draudimo brokeriui, pirmoji Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartis tarp ieškovo ir draudimo brokerio, buvo sudaryta 2012-01-04. Draudimo brokeris pateikė ieškovui atsakovo – draudiko parengtą Prašymą-Anketą vežėjo automobiliais atsakomybės (CMR) draudimo sutarčiai sudaryti. Gavęs užpildytą Anketą, brokeris pateikė ją draudikui. Nurodė, jog papildomų sąlygų ar pageidavimų dėl draudimo apsaugos ieškovas brokeriui nepateikė, taip pat nenurodė, kad jam yra reikalinga draudimo apsauga dėl kabotažinių pervežimų. Pažymėjo, jog ieškovui ir draudikui sudarius Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartį, ieškovui buvo išduotas draudimo liudijimas Nr. PZULT 1368931 (priedas Nr. 1) kartu su Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo taisyklėmis Nr. 11. Nurodė, jog draudimo liudijime ieškovo direktoriaus pavaduotojas M. K., pasirašydamas jį, patvirtino, jog ieškovas supažindintas su Taisyklėmis. Atkreipė dėmesį, jog tarpininkaujant brokeriui, sudarius pirmąją Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartį tarp ieškovo ir draudiko, vėliau kiekvienais metais draudimo sutartis buvo atnaujinama, sutarties atnaujinimo klausimai su ieškovu buvo derinami telefonu. Pasak atsakovo, nagrinėjamu atveju tokia situacija susiklostė, nes ieškovas, sudarydamas draudimo sutartį, neveikė apdairiai ir rūpestingai. Taip pat ieškovas, reikalaudamas žalos atlyginimo, neįrodo žalos fakto ir jos dydžio. Ieškovas nepateikė dokumentų, kurie pagrįstų, kad jis dėl 2014-04-03 įvykio išmokėjo kokias nors sumas SIA ,,LV Dolvera“ ar kitiems asmenims. Ta aplinkybė, kad SIA „LV Dolvera“ 2014 m. liepos 31 d. pateikė pretenziją dėl 27.468,23 EUR išmokėjimo, nereiškia, kad ši pretenzija pagrįsta. Taip pat ieškovas nepateikė įrodymų, jog jo galima žala kilo dėl draudimo brokerio neteisėtų veiksmų, taip pat neįrodė ir pastarojo kaltės. Pasak atsakovo, tarpininkaudamas pirmosios Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutarties sudarymui pagal ieškovo pateiktą informaciją jis išsiaiškino, kokios draudimo apsaugos ieškovui reikėjo, t.y.: krovinių vežėjų atsakomybės pagal CMR konvenciją draudimo. Be to, ieškovui pateikė užpildyti Anketą, draudiko išduotą draudimo liudijimą ir Taisykles. Pažymėjo, jog atnaujinant draudimo sutartį, draudimo brokeris kiekvieną kartą teiravosi ieškovo, ar nėra jo veikloje esminių pasikeitimų, taip pat ieškovui persiųsdavo draudiko parengtus draudimo liudijimus, siekdamas įsitikinti, jog ieškovui yra prieinama visa informacija apie draudimo sąlygas. Be to, atnaujinat sudarytą draudimo sutartį, draudimo brokeris teikdavo ieškovui atsakymus į užduotus klausimus, įskaitant ir atsakymus dėl draudimo apsaugos, tačiau negavo iš ieškovo klausimo dėl draudimo apsaugos taikymo kabotažiniams pervežimams. Pasak atsakovo, ieškovas turėjo ir galėjo suprasti, kad jo civilinė atsakomybė dėl krovinių pervežimo buvo apdrausta pagal CMR konvencijos nuostatas. Pažymėjo, jog draudimo brokeris yra sudaręs Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį su „BTA Insurance Company“ SE, šios sutarties pagrindu išduotas draudimo polisas Nr. PCADO19673.

12Tretysis asmuo „BTA Insurance Company“ SE, vykdantis veiklą Lietuvoje per filialą, su pareikštu ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog yra apdraudęs atsakovo UADBB „Colemont draudimo brokeris“ draudimo tarpininko profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu. Pažymėjo, jog draudimo sutarties sąlygos ir vėlesni jos pratęsimai tenkino ieškovą, juolab, kad jis yra vežimo profesionalas, dėl ko privalėjo išsiaiškinti draudimo apsaugos ribas. Pasak trečiojo asmens, ieškovas neįrodė draudimo brokerio civilinės atsakomybės sąlygų.

13Tretysis asmuo K. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

14Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

15Atsakovų atstovai ir tretysis asmuo K. B. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

16Trečiojo asmens „BTA Insurance Company“ SE, vykdančio veiklą Lietuvoje per filialą, atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas tinkamai, buvo gautas jo prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, neprieštaraujant byloje dalyvaujantiems asmenims, teismas civilinę bylą išnagrinėjo nedalyvaujant terečiojo asmens „BTA Insurance Company“ SE, vykdančio veiklą Lietuvoje per filialą, atstovui (CPK 247 str.).

17Ieškinys atmestinas.

18Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas UAB „Vidresta“ nuo 2008-05-28 Krovinių vežėjų automobiliais atsakomybę draudė pas atsakovą UAB DK „PZU Lietuva“, tai patvirtina Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo polisas Nr. 1650219 (b.l. 13-14). Šia draudimo sutartimi buvo apdrausta ieškovo atsakomybė pagal 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją bei atsakomybė pagal kitą nacionalinę teisę, kiek ja gali remtis turintis teisę į draudimo išmoką, bet neviršijant CMR konvencijos nuostatų. Ši draudimo sutartis kasmet buvo pratęsiama. Tai patvirtina 2010-04-08 ir 2011-01-05 prašymai – anketos (b.l. 24-27), 2012-01-04 draudimo sutartis ir jos priedas Nr. 1 (b.l. 121-122), 2013-01-03 draudimo sutartis ir jos priedas Nr. 1 (b.l. 136-137). Nustatyta, jog 2012-01-04 ir 2013-01-03 draudimo sutartimis bei jos priedais ieškovas draudė krovinio vežėjo atsakomybę pagal 1956 m. CMR konvenciją, taip pat krovinio praradimą ir sugadinimą, finansinius nuostolius ir kt. 2013-12-30 ieškovas ir atsakovas - draudikas UAB DK „PZU Lietuva“ sudarė Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartį PZULT Nr. 1650219, kuria laikotarpiu nuo 2014-01-06 iki 2015-01-05 buvo apdrausta krovinių vežėjo - ieškovo atsakomybė pagal 1956 m. CMR konvenciją (b.l. 8-9), nurodant, jog draudimo sutartį sudaro: draudimo liudijimas, prašymas draudimo sutarčiai sudaryti, draudimo liudijimo priedai ir Taisyklės. 2014-04-08 draudimo sutartis buvo papildyta, nurodant, jog ją sudaro ir papildoma sąlyga Nr. 001/011 „Kabotažiniai pervežimai“ (b.l. 10-11). Iš priedo Nr. 2 prie CMR draudimo matyti, kad draudikas ir draudėjas susitarė, jog nuo 2014-04-08 suteikiama draudiminė apsauga vykdant kabotažinius pervežimus (b.l.12). Taip pat nustatyta, jog ieškovo atsakomybė buvo apdrausta UAB DK „PZU Lietuva“ Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo taisyklių Nr.011 (toliau – Taisyklės) pagrindu (b.l. 160-168). Iš draudimo sutarčių turinio nustatyta, jog jos nuo 2012-01-04 buvo sudaromos tarpininkaujant draudimo brokeriui UADBB „Colemont draudimo brokeris“, kurio profesinė civilinė atsakomybė buvo apdrausta privalomuoju draudimu trečiojo asmens BTA Insurance Company“ SE, vykdančio veiklą Lietuvoje per filialą (II t., b.l.32-33).

19Taip pat byloje nustatyta, kad ieškovas 2014-04-07 gavo iš užsakovo SIA „LV Dolvera“ Krovinio pervežimo užsakymą Nr. LVD00488 (b.l. 45). Vykdant šį užsakymą, t.y. pervežant krovinį Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje, eismo įvykio metu atsitrenkus į tilto konstrukciją, buvo apgadinti automobiliai Skoda Fabia ( - ) Skoda Yeti ( - ) Skoda Citigo ( - ) dėl ko užsakovo draudikas „Lonham Group Ltd.“ pateikė 17.677,73 GBP (22.585,58 EUR) dydžio pretenziją (b.l. 86-103). Įvykio faktą patvirtina ir ieškovo 2014-04-03 pranešimas apie įvykį draudikui bei ieškovo vairuotojo paaiškinimai (b.l. 172-174).

20Draudikas 2014 m. liepos 9 d. raštu Nr. 04-15C-113074 „Dėl žalos bylos administravimo baigimo“ informavo ieškovą, jog buvo vykdomas kabotažinis pervežimas, kuris nebuvo apdraustas draudimo sutartimi. Išaiškino, jog ieškovas, sudarydamas Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartį, nepasirinko papildomos sąlygos Nr. 001/011 „Kabotažiniai pervežimai prie Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sąlygų“, ši sąlyga buvo pasirinkta vėliau ir galioja 2014 m. balandžio 8 d. - 2015 m. sausio 5 d. laikotarpiu pagal šalių pasirašytą priedą Nr. 2 prie draudimo liudijimo PZULT Nr. 1650219. Taip pat pažymėjo, jog kabotažinių pervežimų draudimo sąlygos nebuvo ieškovas pasirinkęs ir 2012 m. bei 2013 m. Kadangi draudimo apsauga kabotažiniam pervežimui negaliojo, draudikas įvykį atsisakė pripažinti draudžiamuoju (b.l. 15). 2014-08-11 ieškovas kreipėsi į draudiką, prašydamas atnaujinti žalos bylą. Nurodė, jog nei draudikas, nei draudimo brokeris nepasiūlė kabotažinių pervežimų paslaugos. Be to, pažymėjo, jog kabotažiniai pervežimai yra susiję su tarptautiniais pervežimais (b.l. 16-17). 2014-09-01 atsakyme draudikas nurodė, jog ieškovas pratęsdamas kiekvienais metais draudimo sutartis, prašė jas sudaryti ankstesnėmis sąlygomis, t.y. pagal 2011 m. prašymą – anketą. Taip pat nurodė, jog papildoma draudimo sąlyga už draudimo apsaugos galiojimą kabotažiniams pervežimams turėjo būti pasirinkta atskirai, suderinus su draudiku. Krovinys buvo sugadintas kabotažinio pervežimo metu, todėl tai nepateko į ieškovo draudimo sutartimi aptartas draudimo apsaugos ribas (b.l. 18-20). Ieškovas 2014-10-07 pakartotinai kreipėsi į draudiką, prašydamas atnaujinti žalos bylą (b.l. 21), tačiau atsakovas – draudikas 2014-10-22 raštu atsisakė tai padaryti (b.l. 22-23).

21Nagrinėjamojoje byloje atsakovas – draudikas atsisakė įvykį pripažinti draudiminiu, kadangi pagal draudimo sutarties sąlygas ieškovas apdraudė civilinę atsakomybę pagal CMR konvenciją, o įvykis, kurio metu buvo sugadintas krovinys, įvyko Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje. Draudiko teigimu, ieškovo vykdytas pervežimas pagal Taisykles priskirtinas prie kabotažinių, tačiau jis nepateko į Draudimo sutartimi nustatytas draudimo apsaugos ribas, todėl įvykis pripažintas nedraudžiamuoju.

22Kasacinis teismas 2014-05-21 nutartyje, civ. byloje Nr. 3K-3-279/2014 pažymėjo, jog draudimo sutartimi draudimo objektui (draudėjo turtiniams interesams) suteikiama apsauga – įsipareigojimas mokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui – nėra absoliuti, draudikas, prisiimdamas draudimo riziką, nustato draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas. Nagrinėjamojoje byloje atsakovas – draudikas draudimo apsaugą nustatė draudimo Taisyklėmis (b.l. 160-168) ir draudimo liudijime (b.l. 8-9). Kadangi ginčas tarp šalių yra kilęs dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, nagrinėjamojoje byloje svarbu yra išaiškinti Draudimo sutarties (poliso) ir Taisyklių turinį, o būtent, ar įvykis atitiko Draudimo sutarties, reglamentuojančios draudimo objektą ir draudiminius įvykius, sąlygas bei Taisyklių sąlygas ir, ar nurodytos sąlygos buvo tinkamai atskleistos draudėjui. Pažymėtina, jog Taisyklės yra Draudimo sutarties sudėtinė dalis, kurios konkretizavo, kokiems įvykiams taikoma draudiminė apsauga krovinio sugadinimo ar praradimo atveju. Šios bylos kontekste svarbu pažymėti, kad draudikas, turėdamas įstatymo suteiktą teisę parengti draudimo rūšies taisykles, privalo užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, taisyklėse pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos; įtrauktos į sudarytą draudimo sutartį, jos tampa sudėtine sutarties dalimi. CK 6.196 str. nurodyta, kad sutarties sąlygos gali būti aiškiai nurodytos arba numanomos. Tai reiškia, kad sutartyje turi būti išdėstytos esminės siūlomos sutarties sąlygos. Kitaip tariant, asmeniui, kuris akceptuoja ofertą turi būti aišku, kas konkrečiai siūloma ir nereikėtų jokios papildomos informacijos.

23Taisyklių skyriuje „Papildoma sąlyga Nr. 001/011 Kabotažiniai pervežimai prie Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sąlygų“ nurodyta, kad ši papildoma sąlyga taikoma tik jei taip yra nustatyta draudimo sutartyje (b.l. 127-130). Papildomų sąlygų 1 p. nurodyta, jog draudimo sutarčiai, kuriai taikoma ši sąlyga, suteikiama draudimo apsauga atliekant vietinius (kabotažinius) pervežimus Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyse (išskyrus šalis, kuriose tokie pervežimai draudžiami įstatymais), t.y. kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra vienos EEE šalies teritorijoje. Teismo vertinimu, kabotažinio pervežimo sąlyga aiškiai apibrėžta ir konkretizuota. Tuo tarpu iš 2014-01-06 Draudimo sutarties turinio matyti, jog ji yra pasirašyta ieškovo atstovo (b.l. 8-9), joje nurodyta, jog draudėjas susipažino su draudimo rūšies taisyklėmis ir jam įteikta jų kopija. Vadinasi visos draudimo sąlygos ieškovui buvo tinkamai atskleistos, suprantamos, jis su jomis sutiko ir nereiškė dėl jų papildomų reikalavimų ar prieštaravimų. Pažymėtina, kad 2013-12-30 Draudimo sutartį pasirašęs ieškovo atstovas M. K. yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą, dirba įmonėje, kuri daugiau kaip 8 metus verčiasi tarptautiniais pervežimais. Taip pat Draudimo sutartyje apibrėžtas draudimo objektas, draudimo apsaugos ribos, šalys, detalizuota, kokie dokumentai sudaro Draudimo sutartį. Taigi tiek Sutarties, tiek Taisyklių sąlygos suformuluotos pakankamai aiškiai, nedviprasmiškai. K. T. sąlygos, susijusios su draudimo apsaugos ribų taikymu buvo aiškiai draudiko išreikštos, jos nebuvo siurprizinės ar nuo ieškovo nuslėptos, juolab, kad ieškovo atstovas, pasirašydamas Draudimo liudijimą ir jo priedą Nr. 1, patvirtino, kad jam jos yra žinomos (b.l. 8-9). Taigi darytina išvada, jog Taisyklės atitiko aiškumo ir suprantamumo reikalavimus. Taisyklių 12 p. įtvirtinta sąlyga, susijusi su draudimo objektu, taipogi buvo tinkamai atskleista ieškovui. Juolab, kad ieškovas dar 2010 m. anketoje – prašyme buvo išreiškęs valią apdrausti turtinius interesus tik pagal CMR konvenciją (b.l. 24-25). Pabrėžtina, jog ieškovas sieja draudiminę apsaugą su Taisyklėse nurodytais nedraudžiamaisiais įvykiais, taip siaurinamai aiškindamas Taisykles. Pažymėtina, jog Taisyklės turi būti aiškinamas kaip vientisas aktas, neišimant atskirų jo sąlygų iš konteksto. Iš Taisyklių turinio akivaizdu, jog draudikas įvykio pripažinimą draudiminiu siejo su Taisyklėse individualizuota esmine sąlyga (papildoma sąlyga Nr. 001/011), susijusia su Draudimo objektu. Tuo tarpu draudimo objektas apibrėžtas draudimo sutartyje. Bylos faktinės aplinkybės liudija, jog 2014-04-03 įvykis neatitiko Sutarties sąlygų, kadangi Taisyklėse nurodyta papildoma sąlyga Nr. 001/011 kabotažiniam pervežimui nebuvo šalių aptarta sutartyje, kaip to reikalauja Taisyklės. Juolab, kad ieškovas tik 2014-04-08 išreiškė valią dėl draudiminės apsaugos vykdant kabotažinius pervežimus (b.l. 10-12). Tuo tarpu CMR konvencija taikoma pervežant krovinius tarptautiniais maršrutais kelių transportu tik esant visoms jos 1 str. 1 d. nustatytoms būtinosioms sąlygoms, viena iš jų – krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vieta yra skirtingų šalių teritorijoje. Byloje konstatuota, jog ginčo pervežimas, kurio metu buvo apgadintas krovinys, vyko Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje, t.y. krovinio siuntėjas ir gavėjas buvo tos pačios valstybės teritorijoje. Taigi ginčo pervežimas vyko vienos valstybės teritorijoje, vadinasi nėra vienos iš CMR konvencijos 1 str. 1 p. nurodytos sąlygos, todėl ieškovo vykdytam krovinio pervežimui CMR konvencija netaikoma.

24Svarbu tai, kad standartines sutarties sąlygas parengusi šalis privalo ne tik tinkamai atskleisti šias sąlygas kitai sutarties šaliai, tačiau taip pat yra atsakinga už tai, kad jos parengtos standartinės sutarties sąlygos būtų aiškios ir nedviprasmiškos. Teismas, išanalizavęs Taisyklių papildomą sąlygą dėl kabotažinių pervežimų Nr. 001/011 tiek lingvistine, tiek logine prasme konstatuoja, jog ji yra aiški ir buvo tinkamai atskleista ieškovui.

25Be to, išanalizavus ir įvertinus Taisyklių Nr. 011 turinį, teismas nustatė, jog jose yra aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluoti draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Taisyklių sisteminė, lingvistinė ir loginė analizė sudaro pagrindą teismui spręsti, jog dėl kabotažinių pervežimų, kaip papildomos sąlygos, šalys turėjo pareigą susitarti ir tai nustatyti Draudimo sutartyje. Draudimo apsauga – tai draudiko įsipareigojimas sumokėti draudimo išmoką įvykus draudiminiam įvykiui – draudimo sutartyje nurodytam atsitikimui (CK 6.987 str., Draudimo įst. 2 str. 12 d.). Pagal Draudimo įstatymo 96 str. 6 d., draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. Išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, teismas daro išvadą, jog ieškovas buvo tinkamai supažindintas su standartinėmis draudimo sutarties sąlygomis, o 2013-12-30 Draudimo sutartimi suteiktos draudimo apsaugos ribos buvo nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai, ieškovas valios iki draudžiamojo įvykio nebuvo išreiškęs dėl didesnės apsaugos apimties taikymo. Dėl nurodytų aplinkybių nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo pripažinti įvykį draudžiamuoju, dėl ko nekyla pareiga atsakovui – draudikui mokėti dėl įvykio draudimo išmoką.

26Byloje konstatuota, jog ieškovas vykdo vežimus nuo 2008 m. Taigi jis yra vežimo profesionalas, verčiantis komercine tarptautine krovinių pervežimo keliais veikla ir nuolat sudarinėjantis draudimo sutartis, todėl jam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Dėl to jis turėjo galimybę teisingai suprasti CMR konvencijos reguliuojamų santykių apimtį ir, prieš sudarydamas draudimo sutartį, tinkamai išsiaiškinti sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas, o to nepadaręs - prisiimti dėl to jam tenkančius neigiamus padarinius (LAT 2014 m. gegužės 21 d. nutartis, civ. byloje Nr. 3K-3-279/2014).

27Taigi, išdėstytų aplinkybių kontekste teismas konstatuoja, jog įvykis neatitiko draudiminio įvykio sąlygų, nustatytų Taisyklių papildomosiose sąlygose Nr. 001/011 bei 2013-12-30 Draudimo sutartyje, todėl nepripažintinas draudiminiu.

28Ieškovas ieškinį grindė aplinkybe, jog 2008-05-21 draudimo polisu jis buvo apdraudęs atsakomybę pagal kitą nacionalinę teisę, kiek ja gali remtis turintis teisę į draudimo išmoką, bet neviršijant CMR konvencijos nuostatų. Pasak ieškovo, šis punktas buvo skirtas kabotažinių pervežimų draudimui, tačiau vėliau jis dingo, o sutartys nebuvo sudaromos iš naujo, tik tęsiamos tomis pačiomis sąlygomis. Nurodytus ieškovo teiginius teismas atmeta kaip nepagrįstus, kadangi visos pratęstos draudimo sutartys buvo ieškovo pasirašytos, jis sutiko su jose esančiomis sąlygomis. Taip pat teismas atmeta ieškovo teiginius apie tai, jog iš draudimo brokerio susirašinėjimo su „Dolvera“ matyti, kad draudimo brokeriui dar 2012 metais buvo pateikta aiški informaciją apie tai, jog bus atliekami kabotažiniai pervežimai Anglijoje (susirašinėjime įvardinti „vietiniais“). Pažymėtina, jog teismas įvertino šį susirašinėjimą, tačiau jis vyko tarp UAB „Dolvera“ ir K. B. (b.l. 35-38), nurodant, jog šį įmonė vykdys pervežimus Anglijoje, Tuo tarpu apie ieškovo įmonę laiškuose neužsimenama. Teismo vertinimu, šis elektroninis susirašinėjimas nėra pakankamas faktui konstatuoti, jog ieškovas buvo informavęs draudimo brokerį apie tai, jog vykdys kabotažinius pervežimus.

29Nagrinėjamojoje byloje ieškovas pareiškė alternatyvų reikalavimą, prašydamas priteisti iš atsakovo UADBB „Colemont draudimo brokeris“ 27.585,58 EUR žalos atlyginimo, tuo atveju, jei ieškinys atsakovo UAB „PZU Lietuva“ atžvilgiu būtų atmestas. Ieškovas reikalavimą grindė aplinkybe, jog draudimo brokeris netinkamai vykdė savo pareigas, įtvirtintas CK 6.263 str., Draudimo įstatymo 149 str. 2 d., pagal kurią draudimo brokerių įmonė privalo veikti draudėjo interesais, taip pat Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso 1.4 ir 4.9 punktais, dėl ko ieškovui nebuvo suteikta visapusiška informacija, susijusi su draudimo apsauga. Sprendžiant dėl šio reikalavimo pagrįstumo, svarbu pažymėti, jog dėl draudimo sutarties sudarymo su ieškovu bendravo draudimo brokerio darbuotojas K. B.. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pirmoji Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartis tarp ieškovo ir draudimo brokerio, buvo sudaryta 2012-01-04 (b.l. 121-125). Šalių paaiškinimais nustatyta, kad draudimo brokeris pateikė ieškovui atsakovo – draudiko parengtą prašymą - anketą vežėjo automobiliais atsakomybės (CMR) draudimo sutarčiai sudaryti. Brokeris, gavęs užpildytą anketą, pateikė ją draudikui, tačiau joje nebuvo papildomų sąlygų ar pageidavimų dėl draudimo apsaugos, o būtent – kabotažiniams pervežimams. Šios aplinkybės šalys teismo posėdyje neginčijo, be to, 2014-04-08 Draudimo sutartis (b.l. 10-12) patvirtina, jog ieškovas iki šios sutarties sudarymo nebuvo išreiškęs valios dėl draudimo apsaugos taikymo kabotažiniams pervežimams. Byloje konstatuota, jog ieškovas buvo tinkamai supažindintas su Taisyklėmis, todėl kaip profesionalus vežėjas jis taipogi turėjo pareigą būti atidus ir rūpestingas, susipažindamas su Taisyklėmis ir Draudimo sutarties sąlygomis. Sprendžiant, ar draudimo brokeris netinkamai atliko savo pareigas, teismas įvertina šiuos byloje esančius duomenis: iš elektroninio susirašinėjimo matyti, jog ieškovo atstovai dėl draudimo sutarties pratęsimo konsultuodavosi su trečiuoju asmeniu K. B., kuris buvo UADBB „Colemont draudimo brokeris“ darbuotojas (b.l. 138-148). Iš laiškų turinio nustatyta, jog ieškovo atstovai bendradarbiavo su K. B. pratęsiant draudimo sutartis, nurodydami, jog anketoje, kurią jie pildydavo tikslu pratęsti sutartį, niekas nesikeitė. Iš K. B. laiško turinio nustatyta, jog jis kreipėsi į ieškovą dėl draudimo sutarties pratęsimo, nurodydamas, jog prisega pernai metų anketą, įpareigodamas ieškovą peržiūrėti, ar kas nors nepasikeitė (b.l. 140-141). Taip pat K. B. teismo posėdyje patvirtino, jog telefonu buvo klausiama ieškovo, ar nėra pasikeitimų, kas įtakotų sutarties sąlygas, kainas. Paaiškino, jog ieškovas neklausė dėl kabotažinių pervežimų, nors specialias sąlygas buvo nurodęs, t.y. dėl atsitrenkimo į tiltų viadukus ir pakrovimo bei iškrovimo rizikos. Tai patvirtina šalių susirašinėjimas (b.l. 131).

30Be to, teismo posėdyje buvo apklaustas liudytoju M. K., kuris dirba ieškovo įmonėje direktoriaus pavaduoju. Parodė, jog turi aukštąjį išsilavinimą, įmonė tarptautinius pervežimus vykdo nuo 2007 m., patvirtino, jog pildė anketas – prašymus nuo 2010 m. iki 2013 m. tačiau klausimų dėl kabotažinių pervežimų nebuvo. Taip pat parodė, jog nuo įmonės veiklos pradžios vykdė kabotažinius pervežimus (per 1 mėnesį apie 12 kabotažinių pervežimų). Liudytoja R. J., UAB „Dolvera“ direktorė, teismo posėdyje parodė, jog ieškovas buvo jų subkontraktorius. Patvirtino, jog nuo 2010 m. vykdė kabotažinius pervežimus.

31Taigi tokio pobūdžio faktiniai duomenys patvirtina, jog ieškovas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, kiek tokio pobūdžio veikloje jis turėjo elgtis apdairiai, juolab, kad jis yra profesionalus vežėjas ir siekia apsaugoti savo turtinius interesus. Aukščiau nustatytos faktinės aplinkybės tik patvirtina, kad kiekvieną kartą atnaujinant draudimo sutartį, draudimo brokeris domėjosi ir klausė, ar nėra ieškovo veikloje esminių pasikeitimų. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog civilinė atsakomybė atsiranda dėl įstatymu ar sutartimi nustatytos pareigos nevykdymo, veiksmų, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia atlikti arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadaryti kitam asmeniui žalos). Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas bei byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, jog draudimo brokeris tinkamai vykdė pareigas, įtvirtintas Draudimo įst. įstatymo 149 str. 2 d. bei Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso 1.4 ir 4.9 p. p. Kadangi teismas nenustatė, kad draudimo brokeris būtų pažeidęs teisės normų, reglamentuojančių jo veiklą, reikalavimus, nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovo reikalaujama priteisti žala buvo sąlygota atsakovo – draudimo brokerio veiksmų. Taigi nenustačius draudimo brokerio neteisėto veikimo fakto, nėra ir kitų įstatyme nurodytų sąlygų pastarojo civilinei atsakomybei kilti.

32CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

33Atsakovas UADBB „Colemont draudimo brokeris“ prašė priteisti 1597,20 EUR atstovavimo išlaidų ir pateikė šių išlaidų dydį patvirtinančius dokumentus (b.l. 36-40). Atsižvelgiant į advokato darbo ir laiko sąnaudas, į tai, kad byloje nebuvo sprendžiami nauji teisės klausimai, atsakovas nerinko papildomų įrodymų, teismo vertinimu, prašoma priteisti suma yra neprotingai didelė ir mažintina iki 1000 EUR (CK 1.5 str.). Taip pat atstovavimo išlaidas, t.y. 120 EUR, prašė priteisti ir tretysis asmuo BTA Insurance Company SE, veikiantis Lietuvoje per filialą, bei pateikė įrodymus (b.l. 53-56). Kadangi prašoma suma yra pagrįsta ir protinga, ji priteistina iš ieškovo (CK 98 str.).

34Remiantis CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos 13,71 EUR pašto išlaidos.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 259 str., 263-270 str. str., 279 str., 301 str., 307 str.,

Nutarė

36ieškovo UAB „Vidresta“ ieškinį atsakovams UAB „PZU Lietuva“ ir UADBB „Colemont draudimo brokeris“ dėl draudimo išmokos arba žalos priteisimo, tretieji asmenys K. B. ir BTA Insurance Company SE, veikiantis Lietuvoje per filialą, atmesti.

37Priteisti iš ieškovo UAB „Vidresta“, į.k.: 164684619, atsakovo UADBB „Colemont draudimo brokeris“, į.k.: 124495055, naudai 1000 EUR (vieną tūkstantį EUR) bylinėjimosi išlaidų.

38Priteisti iš ieškovo UAB „Vidresta“, į.k.: 164684619, trečiojo asmens BTA Insurance Company SE, veikiančio Lietuvoje per filialą, į.k.: 300665654, naudai 120 EUR (vieną šimtą dvidešimt EUR) bylinėjimosi išlaidų.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant Liudvikui Augučiui,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. R. M.,... 4. atsakovo UAB „PZU Lietuva“ atstovei M. Č.,... 5. atsakovo UADBB „Colemont draudimo brokeris“ atstovui adv. T. T.,... 6. trečiajam asmeniui K. B.,... 7. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. ieškovas UAB „Vidresta“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovams UAB DK... 10. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė... 11. Atsakovas UADBB „Colemont draudimo brokeris“ su pareikštu ieškiniu... 12. Tretysis asmuo „BTA Insurance Company“ SE, vykdantis veiklą Lietuvoje per... 13. Tretysis asmuo K. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 14. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.... 15. Atsakovų atstovai ir tretysis asmuo K. B. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir... 16. Trečiojo asmens „BTA Insurance Company“ SE, vykdančio veiklą Lietuvoje... 17. Ieškinys atmestinas.... 18. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta,... 19. Taip pat byloje nustatyta, kad ieškovas 2014-04-07 gavo iš užsakovo SIA... 20. Draudikas 2014 m. liepos 9 d. raštu Nr. 04-15C-113074 „Dėl žalos bylos... 21. Nagrinėjamojoje byloje atsakovas – draudikas atsisakė įvykį pripažinti... 22. Kasacinis teismas 2014-05-21 nutartyje, civ. byloje Nr. 3K-3-279/2014... 23. Taisyklių skyriuje „Papildoma sąlyga Nr. 001/011 Kabotažiniai pervežimai... 24. Svarbu tai, kad standartines sutarties sąlygas parengusi šalis privalo ne tik... 25. Be to, išanalizavus ir įvertinus Taisyklių Nr. 011 turinį, teismas... 26. Byloje konstatuota, jog ieškovas vykdo vežimus nuo 2008 m. Taigi jis yra... 27. Taigi, išdėstytų aplinkybių kontekste teismas konstatuoja, jog įvykis... 28. Ieškovas ieškinį grindė aplinkybe, jog 2008-05-21 draudimo polisu jis buvo... 29. Nagrinėjamojoje byloje ieškovas pareiškė alternatyvų reikalavimą,... 30. Be to, teismo posėdyje buvo apklaustas liudytoju M. K., kuris dirba ieškovo... 31. Taigi tokio pobūdžio faktiniai duomenys patvirtina, jog ieškovas nebuvo... 32. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 33. Atsakovas UADBB „Colemont draudimo brokeris“ prašė priteisti 1597,20 EUR... 34. Remiantis CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., iš ieškovo į valstybės... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str.,... 36. ieškovo UAB „Vidresta“ ieškinį atsakovams UAB „PZU Lietuva“ ir UADBB... 37. Priteisti iš ieškovo UAB „Vidresta“, į.k.: 164684619, atsakovo UADBB... 38. Priteisti iš ieškovo UAB „Vidresta“, į.k.: 164684619, trečiojo asmens... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...