Byla 2-2575-619/2014
Dėl sutarčių nutraukimo, vienašalių įskaitymų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo teisėja A. Kalinauskienė, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui S. A., atsakovo atstovui E. K.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinį atsakovui AS Merko Ehitus, tretieji asmenys UAB „Merko statyba“, „Swedbank lizingas“, UAB dėl sutarčių nutraukimo, vienašalių įskaitymų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais ir,

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašė teismą pripažinti atsakovo AS Merko Ehitus, veikiančio per Merko Ehitus filialą, 2010 m. spalio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties, 2010 m. spalio 12 d. Susitarimo dėl 2010 m. spalio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo, 2011 m. kovo 25 d. sudaryto papildomo Susitarimo Nr. 2 prie 2010 m. spalio 12 d. Susitarimo dėl Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo, nutraukimą neteisėtu; pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovo vienašalius įskaitymus, atliktus 2012 01 31 d. raštu Nr. COE12-0010 „Dėl sutarčių nutraukimo“ 680 389,09 Lt sumai, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2010 m. spalio 12 d. tarp UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ ir AS Merko Ehitus buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, pagal kurią šalys „įsipareigojo veikti bendrai, parengti ir pateikti įpareigojantį pasiūlymą kaip jis apibrėžtas Konkurso sąlygose“ (Jungtinės veiklos sutarties 1.1 p.). Šalys susitarė, kad „Merko atlieka visus darbus Sedoje, VIT atlieka visus darbus Plikšiuose ir Bugeniuose. Šie darbai laikomi Partnerių įnašais į jungtinę veiklą“ (Jungtinės veiklos sutarties 1.7 p.). Tą pačią dieną, t.y. 2010 m. spalio 12 d. buvo sudarytas ir kitas susitarimas dėl 2010 m. spalio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo (Papildomas susitarimas Nr. 1). 2011 m. kovo 25 d. sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2010 m. spalio 12 d. Susitarimo dėl Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo (Papildomas susitarimas Nr. 2). 2012 m. sausio 30 d. ieškovas pateikė atsakovui raštą Nr. SR-198 „Dėl vykdomų statybos darbų Sedoje, Plukšiuose ir Bugeniuose“ prašydamas, kad atsakovas sumokėtų jam už atliktus darbus tas sumas, kurias atsakovas yra gavęs ir sustabdė darbų atlikimą. 2012 m. sausio 31 d. raštu Nr. COE12-0010 „Dėl sutarčių nutraukimo“ atsakovas nuo 2012 m. kovo 1 d. nutraukė Jungtinės veiklos sutartį ir Susitarimą, įskaitant visus jo papildymus ir pareikalavo nedelsiant grąžinti sumokėtą ir neužskaitytą 365 585,92 Lt avansinio mokėjimo sumą, taip pat informavo, kad atlieka įskaitymus. Pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartimi priimtas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, 2012 m. vasario 21 d. įmonei iškelta restruktūrizavimo byla. Ieškovo atstovas nurodė, kad Jungtinės veiklos sutartis, papildomi Susitarimai Nr. 1 ir Nr. 2 nutraukti neteisėtai, nesant tam teisėto įstatyminio ir faktinio pagrindo. Atsakovo nurodoma susitarimų nutraukimo priežastis neva vėluojama atlikti darbus, darbai yra su trūkumais yra akivaizdžiai nepagrįstos. Ieškovo tvirtinimu, atsakovas pažeidė Jungtinės veiklos sutartį ir sudarytus papildomus susitarimus neatsiskaitydamas su ieškovu sutartyse nustatyta tvarka (Jungtinės veiklos sutarties 5.1 p.). Atsakovas yra gavęs mokėjimus 2011 m. lapkričio – gruodžio mėn. iš Perkančios organizacijos už ieškovo atliktus darbus, tačiau pažeisdamas Jungtinės veiklos sutartyje įtvirtintas pareigas šių gautų sumų ieškovui nepervedė. Taigi, atsakovas su ieškovu nebendradarbiavo, ko pasekoje ieškovas nėra atsakingas už prievolės nevykdymą atsiradusius nuostolius (CK 6.64 str. 3 d.). Šią aplinkybę dėl netinkamo atsiskaitymo pripažino ir tretysis asmuo. Ieškovo tvirtinimu, statybos darbai 2012 m. sausio mėn. objektyviai negalėjo būti vykdomi dėl netinkamų metereologinių oro sąlygų, todėl nėra laikytini pagrįstais atsakovo teiginiai, kaip ir neįrodytos aplinkybės dėl darbų defektų. Siekdamas bendradarbiauti ieškovas prašė pateikti atsakovą FIDIC inžinieriaus arba pagrindinio užsakovo raštus, kuriuose nurodoma, kad atlikti darbai su defektais, tačiau atsakovas jokių įrodymų nepateikė. Nesutinka su atsakovo 2012-01-31 rašte nurodyta informacija, kad hidraulinius bandymus ir vamzdynų TV diagnostiką atliks AS Merko Ehitus, nes jokių susitarimų nebuvo sudaryta. Ieškovo atstovo tvirtinimu, Statybos darbų žurnale nėra užfiksuoti darbų trūkumai. Dėl atsakovo atliktų įskaitymų ieškovas nurodė, kad atsakovas 2012-01-31 rašte Nr. COE12-0010 „Dėl sutarčių nutraukimo“ nurodytų įskaitymų neturėjo teisės atlikti, nes ieškovas įskaitymo metu neturėjo jokių vykdytinų piniginių prievolių atsakovui, atliekant įskaitymus jau buvo 2012-01-31 priimtas ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ieškovui, todėl atsakovo atlikti įskaitymai yra niekiniai, pažeidžiantys CK 6.130-6.131 str. įtvirtintus reikalavimus, kitų ieškovo kreditorių teises ir teisėtus interesus. Ieškovo tvirtinimu, atsakovas nepagrįstai įskaito 214 875,21 Lt sumą, kaip baudą už garantijos nepateikimą, nes remiantis Papildomo susitarimo Nr. 1 2.3 p. atsakovui sulaikius 10 proc. nuo mokėtinų sumų, laikytina, jog prievolių įvykdymas yra visiškai užtikrintas. Atsakovas nepagrįstai apskaičiuoja ir įskaito 111.544,10 Lt sumą kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nes ieškovas savo sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl nepalankių oro sąlygų. Atsakovas nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių atsakovo nuostolius 353 969,78 Lt sumai, nes nėra aiškus nei defektų dydis, nei jų taisymo išlaidos. Ieškovo tvirtinimu, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartimi dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei 2012 m. vasario 21 d. nutartimi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ieškovo turtui, uždraudžiant bet kokį išieškojimą iš įmonės turto (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 2 d.). Kadangi teismo nutartimi išieškojimas iš ieškovo turto buvo uždraustas, atlikti įskaitymai yra neteisėti (CK 6.134 str. 1 d. 6 p.). Ieškovo atstovo teigimu, atsakovas elgėsi nesąžiningai, tuo buvo pažeisti kitų kreditorių interesai. Dublike ieškovas pažymėjo, kad atsakovas buvo 2012 01 11 vykusio susitikimo metu informuotas apie tai, kad yra pateiktas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes, papildomai nurodė, kad atsakovas nutraukė sutartį ir atliko įskaitymus remdamasis tuo, kad ieškovas kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

5Atsakovas AS „Merko Ehitus“ procesiniuose dokumentuose nurodė (b.l. 121-126, t.1), kad 2012 m. sausio 31 d. raštu Nr. COE12-0010 atsakovas informavo ieškovą, kad pastarasis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Jungtinės veiklos sutarties ir Susitarimo pažeidimas, todėl vadovaujantis Civilinio Kodekso 6.217 str. 1 d. nuostatomis nuo 2012 m. kovo 1 d. atsakovas nutraukia Jungtinės veiklos sutartį ir Susitarimą. Jungtinės veiklos sutartis ir Susitarimas buvo sudaryti siekiant laimėti Perkančiosios organizacijos paskelbtą viešą konkursą bei tinkamai ir laiku įvykdyti 2011 m. sausio 18 d. rangos sutartyje Nr. ES-SPB-02 numatytus darbus. Atsakovas pastoviai reikšdavo pretenzijas ieškovui dėl vėlavimo laiku atlikti ieškovui tenkančius darbus bei dėl atliekamų darbų kokybės, ieškovas nuolatos nukėlinėjo galutinį darbų atlikimo terminą, vengė pateikti atnaujintus darbų atlikimo grafikus, kuriuose atsispindėtų atliktų darbų terminas, nuo 2011 m. gruodžio sumažino darbų atlikimo spartą. Atsakovas, matydamas, kad ieškovas nesiima jokių veiksmų paspartinti darbų atlikimą ir laiku įvykdyti priimtus įsipareigojimus, suorganizavo šalių vadovų susitikimą, įvykusį 2012 m. sausio 11 d., kurio metu buvo pripažinta, kad darbų sparta objekte nepakankama ir informavo ieškovas, kad nuo 2012 m. sausio 16 d. objekte pradės dirbti 4 brigados. Tačiau ieškovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, nuo 2012 m. sausio 16 d. darbai objekte buvo sustabdyti. Pažymėjo, kad 2012 m. sausio 30 d. raštu Nr. SR-198 ieškovas reiškia pretenzijas atsakovui dėl neapmokėjimo už atliktus darbus ir neva tuo pagrindu stabdo darbų atlikimą, nors darbai nevyko nuo 2011 m. gruodžio mėnesio, kai tuo tarpu atsakovas neturėjo pareigos mokėti ieškovui tiesiogiai, nes ieškovas buvo sudaręs faktoringo sutartį su „Swedbank lizingas“, UAB dėl atsakovo mokamų sumų faktorizavimo, todėl šiuo pagrindu sustabdydamas darbus ieškovas elgėsi neteisėtai ir nepagrįstai. Pažymėjo, kad iki 2012 m. sausio 30 d. ieškovas nereiškė jokių pretenzijų atsakovui, kad jis užsako paklotų vamzdynų hidraulinius bandymus ir TV diagnostiką, sąskaitos buvo apmokamos tiesiogiai, šalino užsakytos diagnostikos atlikimo metu nustatytus trūkumus. Apie darbų trūkumus ieškovas buvo informuotas dar 2011 m. lapkričio mėn., tačiau nesiėmė jokių veiksmų trūkumų šalinimui. Kadangi Jungtinės veiklos sutartimi šalys susitarė tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus Perkančiai organizacijai, atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad ieškovas tinkamai ir laiku vykdys sutartinius įsipareigojimus. Taigi, įvertinus ieškovo elgesį, atsakovas negavo to, ko tikėjosi sudarant Jungtinės veiklos sutartį, sutarties tinkamas vykdymas turėjo esminės reikšmės atsakovui vykdant Pirkimo sutartį; sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti ir ateityje. Tai, kad iš ieškovo pusės įsipareigojimai nebus įvykdyti tinkamai ir ateityje pagrindžia ir tas faktas, kad 2012 m. kovo 8 d. atsakovas su ieškovu sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 6189-W0001 dėl darbų atlikimo, kurių ieškovas tinkamai ir laiku neatliko. Nurodo, jog pasirašydamas Subrangos sutartį ieškovas faktiškai pripažino, kad atsakovas teisėtai nutraukė Jungtinės veiklos sutartį ir Susitarimą pretenzijų pagrįstumą. Atsakovo tvirtinimu, įskaitymai atlikti pagrįstai. Nurodė, kad 2012 m. sausio 11 d. raštu Nr. COE12-0003A atsakovas informavo, kad vadovaujantis Susitarimo 3.1 punkto nuostatomis ieškovas pateikė Atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-005499-Gm, kurios galiojimas pasibaigė 2011 12 21 d. Remiantis Susitarimo 3.1 ir 3.3 punktų nuostatomis, Garantija turi galioti iki ieškovo atliekamų darbų užbaigimo ir garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo garantijos pateikimo. Buvo pareikalauta iki 2012 01 18 pateikti Garantijos galiojimo pratęsimą arba pateikti analogišką atlikimo užtikrinimo garantiją 214 875,21 Lt sumai, taip pat informuotas ieškovas, kad kol nebus pateiktas tinkamas garantijos pratęsimas arba analogiško atlikimo užtikrinimo banko garantijos 214 875,21 Lt sumai, vadovaujantis Susitarimo nuostatomis iš ieškovui pagal sąskaitą faktūrą Nr. VIT00135 mokėtinų sumų atsakovas papildomai sulaiko 214 875,21 Lt sumą. 2012 01 18 raštu Nr. COE12-0004 atsakovas informavo ieškovą, kad vadovaujantis Papildomo susitarimo 2.3 punkto nuostatomis turi teisę papildomai sulaikyti 10 proc. nuo ieškovui mokėtinų sumų bei nuo ieškovui pagal sąskaitą – faktūrą Nr. VIT00135 mokėtinų sumų papildomai sulaiko 111 544,10 Lt. 2012 01 18 d. raštu Nr. COE12-0006 atsakovas informavo, kad atlikdamas ieškovo atliktų darbų kontrolę nustatė darbų trūkumus – vamzdynai pakloti nesilaikant normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Pagrindas – TV diagnostikos ataskaitos. Kadangi minėti trūkumai nebuvo ištaisyti, jų išlaidos sudaro 353 969,78 Lt. Atsakovas informavo, kad neištaisius visų trūkumų, jie bus ištaisyti ieškovo sąskaita pasitelkus trečiuosius asmenis, o paskaičiuota trūkumų ištaisymo suma bus išskaičiuota iš ieškovui mokėtinų sumų. Pažymėjo, kad apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą atsakovas buvo informuotas tik 2012 03 09 administratoriaus pranešimu. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai nutraukė Jungtinės veiklos sutartį bei atliko įskaitymą.

6Tretysis asmuo „Swedbank lizingas“ UAB pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė (t.1, b.l. 84-86), kad 2011 m. gegužės 10 d. „Swebank lizingas“ ir ieškovas sudarė faktoringo sutartį Nr. 511018P, kuria jis įsipareigojo teikti UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ finansavimą, o pastarieji įsipareigojo perleisti „Swedbank lizingas“ UAB teisę reikalauti iš pirkėjų apmokėti įsiskolinimus už parduotas prekes. Pagal faktoringo sutartį „Swedbank lizingas“ UAB įsipareigojo perduoti ieškovui pinigus mainais už ieškovo piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu darbų atlikimu ar paslaugų teikimu pirkėjui, o ieškovas įsipareigojo perleisti „Swedbank lizingas“ UAB jo turimą galiojantį piniginį reikalavimą pirkėjui ir sumokėti „Swedbank lizingas“, UAB faktoringo palūkanas, komisinį mokestį. Faktoringo sutartimi ieškovas taip pat įsipareigojo atsakyti „Swedbank lizingas“, UAB jeigu pirkėjai neįvykdys ar netinkamai įvykdys savo įsipareigojimus pagal finansuotas sąskaitas. Šalių susitarimu ieškovas įgijo teisę gauti finansavimą tik pagal tas sąskaitas, kurios buvo išrašytos neviršijant faktoringo limito. 2011 m. gegužės 10 d. faktoriaus sprendimu pirkėjui Merko Ehitus AS, buvo suteiktas 434 430 eurų faktoringo limitas, vėliau 2011 m. birželio 27 d. faktoringo limitas pakeistas į 1 500 000 00 litų. 2011 m. birželio 15 d. laišku, Merko Ehitus AS buvo informuotas apie Faktoringo sutarties sudarymą ir reikalavimų perleidimą „Swedbank lizingas“, UAB. Remiantis faktoringo sutartimi ieškovas perleido „Swedbank lizingas“, UAB reikalavimo teises į Merko Ehitus AS įsiskolinimus pagal ieškovo išrašytą ir Merko Ehitus pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą serija VIT Nr. 00135. Šios PVM sąskaitos – faktūros pagrindu ieškovui buvo suteiktas finansavimas, t.y. išmokėtas faktoringo avansas, tačiau sąskaitose nustatytais terminais Merko Ehitus AS savo įsipareigojimų nevykdė, sąskaitos neapmokėjo, todėl susidarė įsiskolinimas ieškovui. Šiuo metu atsakovo įsiskolinimas „Swedbank lizingas“, UAB sudaro 569 628,09 Lt. Pasirašydama sąskaitą faktūrą Merko Ehitus AS neabejotinai patvirtino, jog šioje sąskaitoje nurodyti darbai buvo atlikti. „Swedbank lizingas“, UAB 2012 02 28 d., 03 06 d, 03 13 d. raštais pareikalavo atsakovą vykdyti savo prievoles ir sumokėti įsiskolinimą, tačiau Merko Ehitus AS šio reikalavimo neįvykdė. Merko Ehitus AS 2012 03 05 d. raštu Nr. COE12-0012 nurodė, kad neturi prievolės mokėti reikalaujamų sumų, nes atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą ir prievolė mokėti sąskaitoje faktūroje nurodytas sumas pasibaigė tinkamu įvykdymu. „Swedbank lizingas“, UAB įsitikinimu Merko Ehitus AS neturėjo teisės atlikti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, todėl Merko Ehitus AS prievolė mokėti ieškovo reikalavimo sumą nėra pasibaigusi. Remiantis CK 6.109 str., 6.130 str., 6.131 str., nuo to laiko, kai Merko Ehitus AS buvo informuotas apie faktoringo sutarties sudarymą ir tai, kad šios sutarties pagrindu visos teisės reikalauti apmokėjimo iš MErko Ehitus AS už ieškovo atliktus darbus yra perleistos „Swedbank lizingas“, UAB, Merko Ehitus neteko teisės įskaityti savo reikalavimus ieškovui. Ypač atsižvelgiant į tai, kad reikalavimai ieškovui atsirado gerokai vėliau, nei Merko Ehitus buvo informuotas apie Faktoringo sutarties sudarymą ir netgi, vėliau nei buvo išrašyta PVM sąskaita – faktūra serija VIT Nr. 00135.

7Ieškinys tenkintinas.

8Faktinės bylos aplinkybės

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. spalio 12 d. tarp UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ ir AS Merko Ehitus buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, kurios tikslas veikti kartu teikiant bendrą pasiūlymą kaip jis apibrėžtas Konkurso sąlygose Perkančiai organizacijai UAB „Mažeikių vandenys“ ribotame konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Sedoje, Plinkšiuose ir Bugeniuose“. Partneriai įsipareigojo šios Sutarties pagrindu sudaryti Pirkimo sutartį su Perkančiąja Organizacija ir prisiimti pagal ją įsipareigojimus ir teises dėl objekto statybos ir kitų su tuo susijusių darbų; Partneriams sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, jungtinės veiklos rezultatu laikomas sudarytos Pirkimo sutarties pilnas sąlygų įvykdymas (Sutarties 1.1; 1.2 p.). Vadovaudamiesi Konkurso sąlygomis, partneriai susitarė dėl tokio numatomo vykdyti darbų paskirstymo „Merko atlieka visus darbus Sedoje, VIT atlieka visus darbus Plikšiuose ir Bugeniuose. Šie darbai laikomi Partnerių įnašais į jungtinę veiklą“ (Jungtinės veiklos sutarties 1.7 p.). Partneriai susitarė, kad kiekvienas bus atsakingas už tos apimties darbų ir prievolių vykdymą, kuri bus priskirta jam pagal šią sutartį ir pagal Pirkimo/Rangos sutartį. Jungtinės veiklos sutarties tikslas – tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus Perkančiai organizacijai ir pasiekti pelningą rezultatą. 2010 m. spalio 12 d. šalių pasirašytas Susitarimas dėl 2010 m. spalio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo (Papildomas susitarimas Nr. 1). 2011 m. kovo 25 d. sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2010 m. spalio 12 d. Susitarimo dėl Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo (Papildomas susitarimas Nr. 2) (b.l. 8-20, t.1), nustatantis Partnerių įnašus į Jungtinę veiklą. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad šiuo metu ginčo objektas užsakovas UAB „Mažeikių vandenys“ yra priduotas.

10Nustatyta, kad 2012 m. sausio 30 d. ieškovas pateikė atsakovui raštą Nr. SR-198 „Dėl vykdomų statybos darbų Sedoje, Plukšiuose ir Bugeniuose“, kuriame nurodė, kad atsakovas nevykdo sutartinių finansinių įsipareigojimų, todėl ieškovas yra priverstas stabdyti darbus tol, kol bus atsiskaityta už atliktus darbus (b.l. 25-26, t.1).

112012 m. sausio 31 d. raštu Nr. COE12-0010 „Dėl sutarčių nutraukimo“ atsakovas informavo ieškovą, kad vadovaujantis CK 6.217 str. 1 d. nuo 2012 m. kovo 1 d. nutraukia Jungtinės veiklos sutartį ir Susitarimą, įskaitant visus jo papildymus ir reikalauja nedelsiant grąžinti sumokėtą ir neužskaitytą 365 585,92 Lt avansinio mokėjimo sumą, taip pat atlieka vienašalius įskaitymus (b.l. 116-118, t.1).

122012 m. kovo 3 d. yra pasirašoma tarp šalių Statybos Rangos sutartis Nr. 6189-W0001 dėl Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Sedoje, Plinkšiuose ir Bugeniuose, sutarties kaina 2 595 846,72 Lt (28-85, t.2).

13Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartimi priimtas pareiškėjo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, 2012 m. vasario 21 d. nutartimi įmonei iškelta restruktūrizavimo byla. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartimi UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas Eurobankrotas, UAB.

14Dėl ieškovo atlikto esminio sutarties pažeidimo, kaip pagrindo atsakovui nutraukti jungtinės veiklos sutartį faktinio ir teisinio vertinimo

15CK 6.217 str. 1 d. nustatyta, kad sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Tokiu atveju šalis gali sutartį nutraukti ir vienašališkai, nesikreipdama į teismą (CK 6.218 str. 1 d.). Pasinaudoti vienašalio sutarties nutraukimo teise gali ir bet kuris Jungtinės veiklos sutarties partneris, jeigu kiti partneriai sutartį iš esmės pažeidžia (CK 6.980 str. 1 d. 1 p.). Ginčo sutarties šalių pasirašytoje Jungtinės veiklos sutartyje ir jos papildomuose Susitarimuose nėra aptarta sąlygų dėl Sutarties nutraukimo, taigi, kiekvienas partneris gali įgyvendinti vienašalio sutarties nutraukimo teisę dėl kito sutarties partnerio ar kurio nors iš jų prievolių pagal Jungtinės veiklos sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jeigu tai yra esminis sutarties pažeidimas.

16Atsakovas 2012-01-31 pranešime Nr. COE12-0010 ieškovui nurodė, kad vadovaujantis CK 6.217 str. 1 d. jis nuo 2012 m. kovo 1 d. imtinai nutraukia Jungtinės veiklos sutartį ir Susitarimą, įskaitant visus jo papildymus dėl šiame pranešime nurodytų pažeidimų, kuriuos jis laiko esminiais: vėlavimą atlikti darbus, atliktų darbų trūkumų. Pranešime teigiama, kad nuo 2011 m. gruodžio mėnesio įmonė dar labiau sumažino darbų atlikimo spartą ir nesilaikė darbų atlikimo grafike nurodytų darbų atlikimo terminų, nebuvo įvykdytas įsipareigojimas nuo 2012 m. sausio 16 d. objekte pavesti dirbti 4 brigadom ir paspartinti darbų atlikimą, nepašalinti trūkumai, kurie paremti atlikta vamzdynų TV diagnostika ir sudarantys 353 969,78 Lt sumą, šiuos trūkumus apskritai atsisakoma pašalinti. Tokį partnerio neveikimą atsakovas vertino kaip prievolių pagal Jungtinės veiklos sutartį nevykdymą, laikydamas tai esminiu jo, kaip sutarties dalyvio teisių ir interesų pažeidimu.

17Vertinant, ar kito sutarties partnerio padarytas sutartinių prievolių pažeidimas yra esminis, ar ne, nustatinėjama pagal CK 6.217 str. 2 d. numatytus kriterijus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus pagrindus, kurie kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobūdžio, todėl leidžia kitai šaliai įrodinėti, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į tai, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės. Kiekvienu ginčo atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų ar ir dėl kitų priežasčių. Svarbu atsižvelgti ir į susiformavusią sutarties vykdymo praktiką, taip pat į sutartį pažeidusios šalies vaidmenį, t. y. nustatytina, ar sutartis netinkamai įvykdyta sąmoningai to siekiant (tyčia) ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo). Nukentėjusi šalis negali remtis CK 6.217 straipsnio 2 dalies ir sutartyje numatytais vienašalio nutraukimo pagrindais kaip pretekstu vienašališkai nutraukti sutartį. Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų padarinių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje J. Z. v. UAB „Baldras“ ir kt., bylos Nr. 3K-P-346/2004).

18Sutarties pažeidimo vertinimo esminiu kriterijai nustatyti CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose, kuriuose reglamentuojama, kad nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

19Nesant esminio sutarties pažeidimo vienašališkas jos nutraukimas pažeistų sutartį privalančios įvykdyti šalies interesus. Jeigu sutartis neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta ir tai nėra esminis sutarties pažeidimas, nukentėjusi šalis gali įgyvendinti savo interesus kitais negu sutarties nutraukimas būdais: reikalauti ją įvykdyti natūra (CK 6.213 straipsnis), nustatyti papildomą terminą sutarčiai įvykdyti (CK 6.209 straipsnis) ar pan.

20Taigi, kaip nustatyta iš bylos medžiagos, sprendimą nutraukti Jungtinės veiklos sutartį atsakovas pranešime, bylos nagrinėjimo teisme metu grindė dviem pagrindais – darbų atlikimo vėlavimo faktu bei atliktų darbų trūkumais.

21Atsakovo tvirtinimu, jis ieškovui pastoviai reikšdavo pretenzijas dėl vėlavimo atlikti darbus bei dėl atliekamų darbų kokybės (2011-09-26 raštas Nr. COE11-0012, 2011-09-27 d. Susirinkimo su partneriu Protokolas Nr. 01, 2011-12-07 raštas Nr. 6189-CD0008RNA, 2012-01-09 d. raštas Nr. CD0010DDA), ieškovas nukėlinėjo galutinį darbų atlikimo terminą, vengė pateikti darbų atlikimo grafikus, o 2012 m. sausio 16 d. darbai objekte buvo apskritai sustabdyti. Darbai atlikti su trūkumais, kuriuos atsakovas grindžia TV diagnostikos ataskaitomis – objekto techninę priežiūrą atliekantis asmuo yra nurodęs kokie yra trūkumai ir įrašęs juos ištaisyti, pateikė trūkumų šalinimo detalią skaičiuotę.

22Ieškovas nesutinka su minėta atsakovo pozicija, teigdamas, kad su ieškovu atsakovas neatsiskaitė nustatyta tvarka, ko pasekoje jis Pranešimu sustabdė darbus, taip pat pažymi, kad darbų nebuvo galima laiku atlikti dėl netinkamų metereologinių oro sąlygų, o darbų trūkumai nėra įrodyti.

23Sutarties pažeidimas yra fakto klausimas, todėl teismas analizuoja faktines bylos aplinkybes bei atlieka jų teisinį vertinimą. Teismui vertinant ar ieškovo vėlavimas atlikti darbus bei darbų defektai gali atitikti CK 6.217 str. 2 d. sąlygas, analizuojami šalių pateikti įrodymai.

24Iš teismui pateikto Statybos darbų žurnalo Nr. 1 nustatyta, kad Statinio Vandentiekio ir nuotekų tinklai, nuotekų siurblinės Sedos m., Mažeikių raj. Darbų pradžia 2011 m. kovo 1 d., pabaiga 2012 m. kovo 1 d.. Analogiški yra ir kitų ieškovo vykdomų objektų – Bugeniuose, Plinkšiuose atlikimo terminai – 2011 m. kovo 1 d. - 2012 m. kovo 1 d. (Statybos darbų žurnalai). Iš Merko Ehitus 2011-09-26 rašto Nr. COE11-0012 dėl kalendorinio darbų vykdymo grafiko pateikimo nustatyta, kad atsakovas prašė ieškovo iki 2011-09-27 pateikti kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Iš 2011 m. rugsėjo 27 d. Susitikimo su partneriu Protokolo (b.l. 130-132), kuriame buvo sprendžiami klausimai, susiję su Partnerių Sutartinių įsipareigojimų vykdymu ir darbų eigos aptarimu dėl sutartų objektų yra konstatuota, kad „dėl darbų vėlavimo (o ypatingai Sedoje), tokio vėlavimo priežastis yra užsitęsęs statybų leidimo išdavimo laikas, kas trukdė pradėti darbus“. Šio pasitarimo metu VIT įsipareigojo užbaigti šiais metais visus darbus (įskaitant ir dangas) Bugeniuose ir Plinkšiuose, pateikti patikslintą darbų atlikimo grafiką; MS įsipareigojo per pirmą savaitę parengti ir išsiųsti pretenziją užsakovui dėl darbų atlikimo laiko pratęsimo tiek, kiek buvo vėluojama gauti leidimą. Šalys susitarė, kad bendradarbiaus priimant sprendimus ir informuos viena kitą apie daromus pakeitimus. Taigi, nurodytas rašytinis įrodymas patvirtina, kad darbų vėlavimą sąlygojo abiejų šalių veiksmai, taip pat ir atsakovo nesavalaikis statybos leidimo gavimo terminas, įvertindamos tai šalys toliau vykdė bendradarbiavimo pareigą. 2011-12-07 raštu Nr. 6189-CD0008RNA atsakovas prašė pateikti patikslintą darbų vykdymo grafiką, 2012-01-09 raštu Nr. 6189-CD0010DDA prašoma pateikti kalendorinį darbų vykdymo grafiką ankstesniuose raštuose nurodytiems trūkumams pašalinti (b.l. 129-134, t.1). Statybos darbų žurnale Nr. 1, Paslėptų darbų patikrinimo aktai Nr. 1 – 12 patvirtina apie ieškovo atliktus vamzdynų įrengimus, darbų atlikimo faktus, leidimą atlikti tolesnius darbus (Statybos žurnalo 103-128 l.). Skiltyje Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų pastabos 2012-01-30 nurodyta žyma „Dėl atšalusio oro darbus objektuose nutraukti“, pastaba pasirašyta statinio statybos vadovo ir techninio prižiūrėtojo. Taigi, nurodytos aplinkybės patvirtina ieškovo teiginius, kad darbų minėtame objekte nebuvo galima tęsti dėl netinkamų meteorologinių sąlygų. Šias aplinkybes patvirtina ir pažyma apie hidrometeorologines sąlygas laikotarpiu nuo 2011-12-01 iki 2011-12-15 (b.l. 125, t. 2). Statybos darbų žurnalas Nr. 3 Paslėptų darbų patikrinimo aktai Nr. 1-10 patvirtina apie atliktus darbus nuo 2011 11 30 iki 2011 12 08 d. (103-119). Teismo vertinimu, pateikti Statybos darbų žurnalai patvirtina faktus apie ieškovo atliekamus darbus, jų eigą, atlikimą, kliūtis dėl kurių sutartų darbų dėl jų specifikos nebuvo galima atlikti 2011 m. gruodžio - 2012 m. sausio mėn. Šios ištirtos aplinkybės suponuoja tai, kad atsakovas neįrodė, kad ieškovas iš esmės nukrypo nuo šalių sutartų darbų atlikimo terminų, juos iš esmės pažeidė, atotrūkis pradelstų terminų buvo esminis įvertinant viso ieškovo atliekamo darbų objekto apimtį (CPK 187 str.).

25Analizuojant ar ieškovo atliktų darbų defektai gali būti esminio sutarties nutraukimo pagrindu šiuo atveju tikslinga atsižvelgti į tai, kokia yra šių defektų apimtis, jų pagrindimas ir ar jie yra esminiai. Atsakovo tvirtinimu, atlikus vamzdynų diagnostiką buvo nustatyta, kad vamzdynai (Mažeikių raj. savivaldybė, Savitakiniai nuotekų tinklai, Bugenių km.) pakloti nesilaikant normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų (b.l. 1-27, t.2), trūkumų šalinimo išlaidos sudaro 353 969,78 Lt.

26Ieškovas nesutinka su trūkumų šalinimo išlaidomis, jų pagrindimu, neigia patį trūkumų buvimo faktą.

27Teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, kad ieškovo pranešime nurodyti atliktų darbų trūkumai yra esminiai. Iš teismui pateiktų Statybos darbų žurnalų Nr. 1-3 dėl objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklai, Bugenių km., Mažeikių raj. nustatyta, kad Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų pastabos 2011 09 01 konstatuota, kad atlikus video-diagnostiką nustatyta eilė trūkumų, diagnostikos ataskaitoje surašyta, ką reikia taisyti, trūkumus ištaisyti iki 2011 10 01 d.; prierašas, kad įvykdyta (Statybos žurnalas Nr. 2, 184 l.). Kitų trūkumų statybos darbų žurnale nėra užfiksuota.

28Kaip rodo šalių pateikta susirašinėjimo medžiaga, atsakovas 2012-03-08 raštu Nr. COE12-0014 ieškovo prašymu sutiko pasirašyti su ieškovu Subrangos sutartį aptartomis sąlygomis, tame tarpe c) ieškovui kokybiškai ir laiku atlikus darbus ir atsakovui nepatyrus jokių papildomų nuostolių, susijusių su jungtinės veiklos sutarties nutraukimu ir statybos rangos darbų atlikimu, atsakovas atsisakys visų pretenzijų, nurodytų 2012-01-31 rašte Nr. COE12-0010 „Dėl sutarčių nutraukimo“. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2012 03 08 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Statybos Rangos sutartis Nr. 6189-W0001 (28-85 b.l., 2 t.), kuriame darbų pobūdis be išvardintų darbų yra ir atliktų darbų taisymas ir kiti Sutarties prieduose numatyti darbai, atskaitinis laikotarpis 2012 03 08 iki 2012 05 21 d. Bendrosios dalies 8.3 punkte nurodyta, kad „9.2. Šalių Susitarimu už Sutarties Specialiosios dalies 6.1 p. nurodytą Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Sutarties priede Nr. 3 lentelėje Nr. 2 nurodytų trečiųjų asmenų jau atliktų darbų defektų ištaisymą ir už tokių darbų atlikimą Rangovas neturi teisės reikalauti iš Užsakovo Darbų atlikimo termino pratęsimo ir/ar papildomų išlaidų atlyginimo. Lentelė Nr. 2 – defektų sąrašas Sedos m., Bugenių km., Plinkšių km. (83-84 l). Laikytina, kad šalys bendru sutarimu nustatė ir patvirtino defektų sąrašą, kurį ieškovas įsipareigojo ištaisyti už bendrą subrangos sutarties kainą. Taigi, šiuo atveju atsakovas atlikęs įskaitymą 353 969,79 Lt sumai dėl nepašalintų darbų trūkumų, trūkumų šalinimą kartu įtraukia į Subrangos sutarties sąlygas.

29Nurodytos byloje nustatytos aplinkybės – darbų atlikimo terminų praleidimo priežastys dėl abiejų šalių kaltės (iš atsakovo pusės nesavalaikis leidimo gavimas), negalimumas ieškovui vykdyti objektyviai darbų dėl oro sąlygų, ginčas dėl kilusių defektų ir jų kitokios apimties nustatymas Subrangos sutartyje, ieškovo pranešimas dėl darbų sustabdymo, Partnerio darbų apimtis (87 proc. darbų jis atlieka) ir jų mastas, subrangos sutarties sudarymas su tuo pačiu pasitikėjimą praradusiu Partneriu, teismo vertinimu suponuoja tai, jog dėl savo pobūdžio bei masto ieškovo padaryti pažeidimai nėra pripažintini atitinkančiais CK 6.217 str. 2 d. sąlygą, kad juos būtų galima vertinti kaip esminį Jungtinės veiklos sutarties pažeidimą. Pažymėtina ir tai, kad teismo posėdžio metu atsakovo atstovas neneigė fakto, kad įtakos Jungtinės veiklos sutarties nutraukimui ir įskaitymui turėjo aplinkybė, kad ieškovas kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Kaip nurodė atsakovo atstovas, pasikreipus dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, jiems tapo akivaizdu, kad ieškovas nesugebės tinkamai tęsti sutarties, padidinti darbų spartos. Teismo taip pat vertintinas ir tolesnis abiejų šalių elgesys viena kitos atžvilgiu – sudarydamas su buvusiu Jungtinės veiklos dalyviu Subrangos sutartį atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad sutartis bus įvykdyta ateityje, ketino atsisakyti pretenzijų, susijusių su Jungtinės veiklos sutarties nutraukimu. Šios aplinkybės duoda pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas neprarado pasitikėjimo Partneriu, jo vykdoma veikla. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovo reikalavimas tenkintinas, atsakovo atliktas 2010 m. spalio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties, 2010 m. spalio 12 d. Susitarimo dėl 2010 m. spalio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo, 2011 m. kovo 25 d. sudaryto papildomo Susitarimo Nr. 2 prie 2010 m. spalio 12 d. susitarimo dėl Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo, nutraukimas pripažįstamas neteisėtu, atsakovui neįrodžius, kad ieškovo padaryti pažeidimai yra esminiai (CPK 178 str., 6.217 str.)

30Dėl įskaitymo teisėtumo

31Ieškovas ginčija atsakovo Pranešimu atliktus įskaitymus 680 389,09 Lt sumai, prašydamas pripažinti juos neteisėtais ir negaliojančiais. Įskaitymų sumą 680 389,09 Lt sudaro: 214 785,21 Lt bauda už atlikimo garantijos nepateikimą (Papildomo Susitarimo Nr. 1 2.3 punktas); 111 544,10 Lt suma bauda (Papildomo Susitarimo Nr. 1, 2.3 punktas); 353 969,78 Lt nuostolių dėl nepašalintų darbų trūkumų.

32Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų (CK 6.130 str. 1 d.). Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą.

33Teismas byloje vertina ar atsakovo atliktas įskaitymas teisėtas. Kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymą; tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama nepasibaigusia ir įskaityta prievolė. Reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri, kitos šalies požiūriu, pasibaigė įskaitymu, taip pat reiškia nesutikimą su įskaitymu, ir teismas tokiu atveju turi patikrinti, ar prievolė nėra pasibaigusi įskaitymu, t. y. ir tai, ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą ir kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos (CK 6.130 straipsnio 1 dalis) ir ar laikytasi įskaitymo tvarkos (CK 6.131 straipsnis). Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. V. R., bylos Nr. 3K-3-363/2009). Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti.

34Išanalizavus bylos medžiagą konstatuotina, kad byloje nebuvo visų sąlygų atsakovui įskaitymui atlikti ir toks įskaitymas pažeidžia CK 6.130 – 6.131 str., 6.131 str. 1 d. 6 p. nuostatas.

35Bylos duomenimis, 2011 m. gegužės 10 d. „Swebank lizingas“, UAB ir ieškovas sudarė faktoringo sutartį Nr. 511018P, kuria jis įsipareigojo teikti UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ finansavimą, o jis įsipareigojo perleisti „Swedbank lizingas“ UAB teisę reikalauti iš pirkėjų apmokėti įsiskolinimus už parduotas prekes. Pagal faktoringo sutartį „Swedbank lizingas“ UAB įsipareigojo perduoti ieškovui pinigus mainais už ieškovo piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu darbų atlikimu ar paslaugų teikimu pirkėjui, o ieškovas įsipareigojo perleisti „Swedbank lizingas“ UAB jo turimą galiojantį piniginį reikalavimą pirkėjui ir sumokėti „Swedbank lizingas“, UAB faktoringo palūkanas, komisinį mokestį. Faktoringo sutartimi ieškovas taip pat įsipareigojo atsakyti „Swedbank lizingas“, UAB jeigu pirkėjai neįvykdys ar netinkamai įvykdys savo įsipareigojimus pagal finansuotas sąskaitas. Šalių susitarimu ieškovas įgijo teisę gauti finansavimą tik pagal tas sąskaitas, kurios buvo išrašytos neviršijant faktoringo limito. 2011 m. gegužės 10 d. faktoriaus sprendimu pirkėjui Merko Ehitus AS, buvo suteiktas 434 430 eurų faktoringo limitas, 2011 m. birželio 27 d. faktoringo limitas pakeistas į 1 500 000 00 litų. Nustatyta, kad 2011 m. birželio 15 d. atsakovas buvo informuotas apie Faktoringo sutarties sudarymą ir reikalavimų perleidimą „Swedbank lizingas“, UAB. Remiantis faktoringo sutartimi, ieškovas perleido „Swedbank lizingas“, UAB reikalavimo teises į Merko Ehitus AS įsiskolinimus pagal ieškovo išrašytą ir Merko Ehitus pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą serija VIT Nr. 00135 (b.l. 88-114, t.1). Todėl šiuo atveju sutiktina su trečiojo asmens „Swedbank lizingas“, UAB atsiliepime išdėstytu argumentu, kad Merko Ehitus AS neturėjo teisės atlikti priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, remiantis CK 6.109 str., 6.130 str., 6.131 str., nuo to laiko, kai Merko Ehitus AS buvo informuotas apie faktoringo sutarties sudarymą ir tai, kad šios sutarties pagrindu visos teisės reikalauti apmokėjimo iš Merko Ehitus AS už ieškovo atliktus darbus yra perleistos „Swedbank lizingas“, UAB, t.y. Merko Ehitus neteko teisės įskaityti savo reikalavimus ieškovui. Dėl nurodytos aplinkybės, teismas laiko įrodytu, kad nėra CK 6.130 str. nustatytų sąlygų visumos atsakovui ginčijamam įskaitymui atlikti, dėl ko jis negali būti laikomas teisėtu.

36Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartimi priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ieškovui, 2012 m. vasario 21 d. iškelta restruktūrizavimo byla. Kadangi Klaipėdos apygardos teismo nutartimi išieškojimas iš ieškovo turto buvo uždraustas, atsakovo ginčijamu pranešimu atlikti įskaitymai pažeidžia LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 2 d., CK 6.134 str. 1 d. 6 punktą. Ieškovo atstovas nurodė, kad aplinkybė apie kreipimąsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui buvo nurodyta 2012 m. sausio 11 d. vykusio susitikimo metu. Šiuo atveju laikytina, kad žinodamas apie kreipimąsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovas įskaitymo sandoriu siekė pranašumo prieš kitus kreditorius, o tai negali būti laikoma sąžiningais šalies veiksmais. Įvertinus aukščiau aptartų aplinkybių visumą, konstatuotina, kad atsakovas neturėjo teisinio pagrindo atlikti vienašalius ginčijamus 680 389,09 Lt įskaitymus, todėl jie pripažįstami neteisėtais ir negaliojančiais.

37Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovui jo patirtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti 5 130 Lt (CPK 98 str.).

38Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

39Ieškovo BUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ ieškinį tenkinti.

40Pripažinti atsakovo AS Merko Ehitus, veikiančio per Merko Ehitus filialą, 2010 m. spalio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties, 2010 m. spalio 12 d. Susitarimo dėl 2010 m. spalio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo, 2011 m. kovo 25 d. sudaryto papildomo Susitarimo Nr. 2 prie 2010 m. spalio 12 d. susitarimo dėl Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo, nutraukimą neteisėtu; pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovo AS Merko Ehitus vienašalius įskaitymus, atliktus 2012 01 31 d. raštu Nr. COE12-0010 „Dėl sutarčių nutraukimo“ 680 389,09 Lt sumai.

41Priteisti ieškovui BUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ iš atsakovo AS Merko Ehitus, veikiančio per Merko Ehitus filialą, 5 130 Lt išlaidų byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja A. Kalinauskienė, sekretoriaujant Violetai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas BUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašė teismą pripažinti... 4. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2010 m. spalio 12 d. tarp UAB... 5. Atsakovas AS „Merko Ehitus“ procesiniuose dokumentuose nurodė (b.l.... 6. Tretysis asmuo „Swedbank lizingas“ UAB pateikė teismui atsiliepimą į... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Faktinės bylos aplinkybės ... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. spalio 12 d. tarp UAB „Vakarų... 10. Nustatyta, kad 2012 m. sausio 30 d. ieškovas pateikė atsakovui raštą Nr.... 11. 2012 m. sausio 31 d. raštu Nr. COE12-0010 „Dėl sutarčių nutraukimo“... 12. 2012 m. kovo 3 d. yra pasirašoma tarp šalių Statybos Rangos sutartis Nr.... 13. Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartimi... 14. Dėl ieškovo atlikto esminio sutarties pažeidimo, kaip pagrindo atsakovui... 15. CK 6.217 str. 1 d. nustatyta, kad sutarties šalis gali nutraukti sutartį,... 16. Atsakovas 2012-01-31 pranešime Nr. COE12-0010 ieškovui nurodė, kad... 17. Vertinant, ar kito sutarties partnerio padarytas sutartinių prievolių... 18. Sutarties pažeidimo vertinimo esminiu kriterijai nustatyti CK 6.217 straipsnio... 19. Nesant esminio sutarties pažeidimo vienašališkas jos nutraukimas pažeistų... 20. Taigi, kaip nustatyta iš bylos medžiagos, sprendimą nutraukti Jungtinės... 21. Atsakovo tvirtinimu, jis ieškovui pastoviai reikšdavo pretenzijas dėl... 22. Ieškovas nesutinka su minėta atsakovo pozicija, teigdamas, kad su ieškovu... 23. Sutarties pažeidimas yra fakto klausimas, todėl teismas analizuoja faktines... 24. Iš teismui pateikto Statybos darbų žurnalo Nr. 1 nustatyta, kad Statinio... 25. Analizuojant ar ieškovo atliktų darbų defektai gali būti esminio sutarties... 26. Ieškovas nesutinka su trūkumų šalinimo išlaidomis, jų pagrindimu, neigia... 27. Teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, kad ieškovo pranešime nurodyti... 28. Kaip rodo šalių pateikta susirašinėjimo medžiaga, atsakovas 2012-03-08... 29. Nurodytos byloje nustatytos aplinkybės – darbų atlikimo terminų praleidimo... 30. Dėl įskaitymo teisėtumo ... 31. Ieškovas ginčija atsakovo Pranešimu atliktus įskaitymus 680 389,09 Lt... 32. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš... 33. Teismas byloje vertina ar atsakovo atliktas įskaitymas teisėtas. Kita... 34. Išanalizavus bylos medžiagą konstatuotina, kad byloje nebuvo visų sąlygų... 35. Bylos duomenimis, 2011 m. gegužės 10 d. „Swebank lizingas“, UAB ir... 36. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m.... 37. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovui jo patirtos išlaidos... 38. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279... 39. Ieškovo BUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ ieškinį tenkinti.... 40. Pripažinti atsakovo AS Merko Ehitus, veikiančio per Merko Ehitus filialą,... 41. Priteisti ieškovui BUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ iš atsakovo AS... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...