Byla 2-431/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2171-431/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Gilnija“ ir A. V. dėl negautų palūkanų, neišpirktos turto vertės ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Gilnija“ ir A. V. 7 217,65 Lt negautų palūkanų, 128 183,80 Lt neišpirktos turto vertės, 3 440,33 Lt delspinigių, 12,70 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, taip pat iš atsakovo A. V. papildomai priteisti 17 060,58 Lt delspinigių. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Gilnija“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą 138 841,78 Lt sumai, o nesant ar esant nepakankamai kilojamojo ar nekilnojamojo turto, atsakovo UAB „Gilnija“ piniginių lėšų areštą 138 841,78 Lt sumai, leidžiant atsiskaityti su ieškovu, taip pat atsakovo A. V. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą ieškinio sumai, o nesant ar esant nepakankamai atsakovo A. V. kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, atsakovo A. V. piniginių lėšų areštą ieškinio sumai, leidžiant atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas nurodė, kad pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra vien didelė ieškinio suma. Atsakovai visiškai nereagavo į ieškovo raštus dėl skolos apmokėjimo, negrąžino turto po lizingo sutarčių nutraukimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 18 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Teismas nurodė, kad vien ta aplinkybė, jog ieškinio suma yra didelė, kuri iš tiesų nėra itin didelė komercine veikla užsiimančiam juridiniam asmeniui, nesurado pagrindo teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes su ieškiniu nėra pateikta aiškių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovų nemokumą ir panašius veiksnius. Pažymėjo, kad ieškovo reikalavimas atsakovams yra solidarus dėl 138 841,78 Lt sumos priteisimo, o tik dėl 17 060,58 Lt reikalavimas reiškiamas vienam atsakovui A. V.. Tuo tarpu laikinąsias apsaugos priemones ieškovas prašo taikyti tiek atsakovui UAB „Gilnija“ 138 841,78 Lt sumai, tiek atsakovui A. V. 155 902,36 Lt sumai, t. y. ieškovas pareikšto reikalavimo užtikrinimui prašo areštuoti turto beveik du kartus daugiau. Teismui patenkinus tokį prašymą, būtų pažeistas ekonomiškumo principas.

5Atskiruoju skundu ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

61. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Toks argumentas prieštarauja susiformavusiai teismui praktikai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškinio suma, viršijanti 100 000 Lt, jau laikytina didele.

72. Taip pat nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas turėjo pateikti duomenis apie atsakovų mokumą. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-699/2008 yra konstatavęs, kad nepagrįstas atskirojo skundo teiginys, jog laikinosios apsaugos priemonės ieškovo prašymu gali būti taikomos tik šiam pateikus teismui įrodymus apie skolininko turtinę padėtį. Ieškovas neprivalo pateiktų duomenų apie atsakovų turtinę padėtį, mokumą, turimą turtą, prievoles kitiems kreditoriams, nes tai sudaro konfidencialią informaciją ir ieškovui yra neprieinama. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės duomenimis, atsakovas UAB „Gilnija“ neturi jokio nekilnojamojo turto, todėl ši aplinkybė leidžia abejoti atsakovo UAB „Gilnija“ gera turtine padėtimi.

83. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių suma viršija ieškinio sumą beveik du kartus. Teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, nutartyje turėjo nurodyti, kad bendra atsakovų areštuotų turto ir piniginių lėšų suma iš esmės negali viršyti 138 841,78 Lt, o atsakovo A. V. papildomai areštuotas turas ir lėšos negali viršyti 17 060,58 Lt.

94. Teismas nevertino ieškovo prašyme nurodytų aplinkybių dėl atsakovų elgesio iki ieškinio pareiškimo. Atsakovai negrąžino ieškovui nuosavybės teise priklausančio turto, nors tą privalėjo padaryti iš karto po lizingo sutarčių nutraukimo. Be to, ieškovas turi rimtą pagrindą manyti, kad ieškovo turtas yra parduotas tretiesiems asmenims Rusijoje. Ieškovui yra žinoma, kad atsakovų atžvilgiu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal kitos Lietuvoje veikiančios lizingo bendrovės pareiškimą. Ikiteisminiame tyrime tiriami analogiški šiai civilinei bylai atsakovų neteisėti veiksmai. Atsakovai visiškai nereagavo į ieškovo raštus dėl skolos apmokėjimo. Be to, iš VĮ Registrų centras interneto svetainės matyti, kad atsakovas UAB „Gilnija“ iki šiol nėra pateikęs finansinės atskaitomybės už 2008 metus.

10Atsakovai atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

13Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

14Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ši prezumpcija nėra absoliuti. Prezumpcija remiasi prielaida, kad atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą, kuriam įvykdyti atsakovas turi turėti didelius finansinius resursus. Todėl taikant šią prezumpciją teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tačiau teismas, atsisakydamas tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl to, kad ieškovas nepateikė teismui duomenų apie atsakovų sunkią turtinę padėtį, turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovas apskritai neturi galimybės tokių duomenų pateikti, nes informacija apie atsakovo finansinę padėtį, pajamas, pinigines lėšas, turtines teises, kreditorinius įsiskolinimus ir pan. ieškovui paprastai yra neprieinama.

15Apeliantas su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui pateikė VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės duomenis, iš kurių matyti, kad atsakovas UAB „Gilnija“ jokio nekilnojamojo turto neturi (b. l. 77). Be to, iš byloje esančio UAB „Baltijos inkaso“ 2009 m. rugsėjo 11 d. paslaugų atlikimo akto Nr. 09-10 matyti, kad ieškovas ėmėsi priemonių surasti ieškovui priklausantį turtą, tačiau turto nepavyko rasti (b. l. 57). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šie duomenys patvirtina, kad atsakovams bus sudėtingiau įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos nuomone, tikslinga sprendimo įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų turtą ieškinio reikalavimų sumai. Bendra laikinųjų apsaugos priemonių suma neturi būti iš esmės didesnė už reikalavimo sumą (CPK 145 str. 2 d.).

16Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išsprendžiamas iš esmės, tai yra ieškovo reikalavimo sumai areštuojamas atsakovų nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai – likusiai neužtikrintai reikalavimo sumai areštuojamos atsakovų piniginės lėšos, leidžiant atsiskaityti su darbuotojais ir ieškovu, mokėti privalomus mokėjimus valstybės biudžetui ir valstybinio socialinio draudimo biudžetui.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį panaikinti ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išspręsti iš esmės.

19Ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB, į. k. 111568069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, naudai areštuoti 138 841,78 Lt (vieno šimto trisdešimt aštuonių tūkstančių ašuonių šimtų keturiasdešimt vieno lito, 78 ct) sumai atsakovų UAB „Gilnija“, į. k. 123124620, buveinės adresas Krivių g. 5-134, ir A. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – likusiai neužtikrintai reikalavimo sumai areštuoti atsakovų pinigines lėšas, leidžiant atsakovams atsiskaityti su ieškovu, o atsakovui UAB „Gilnija“ leidžiant atsiskaityti su darbuotojais, mokėti privalomus mokėjimus valstybės biudžetui ir valstybinio socialinio draudimo biudžetui. Bendra areštuoto atsakovų turto (piniginių lėšų) suma negali viršyti 138 841,78 Lt sumos.

20Ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB, į. k. 111568069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, naudai papildomai areštuoti 17 060,58 Lt (septyniolikos tūkstančių šešiasdešimties litų, 58 ct) sumai atsakovo A. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – likusiai neužtikrintai reikalavimo sumai areštuoti atsakovo pinigines lėšas, leidžiant atsakovui A. V. atsiskaityti su ieškovu.

21Išaiškinti ieškovui, kad dėl nutarties vykdymo jis turi kreiptis į atsakovų teritoriją aptarnaujantį antstolį. Per vieną mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikus turto arešto akto, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro.

22Išaiškinti atsakovams, kad nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą.

23Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 18 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Atskiruoju skundu ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB prašo Vilniaus... 6. 1. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad vien didelė... 7. 2. Taip pat nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas turėjo pateikti... 8. 3. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad prašomų taikyti... 9. 4. Teismas nevertino ieškovo prašyme nurodytų aplinkybių dėl atsakovų... 10. Atsakovai atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 straipsnio 1... 13. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos... 14. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ši... 15. Apeliantas su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui pateikė VĮ... 16. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį panaikinti ir... 19. Ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB, į. k. 111568069, buveinės adresas... 20. Ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB, į. k. 111568069, buveinės adresas... 21. Išaiškinti ieškovui, kad dėl nutarties vykdymo jis turi kreiptis į... 22. Išaiškinti atsakovams, kad nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų... 23. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Centrinės...