Byla 2-150/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), teisėjų: Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus AB banko „Nord/LB Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 29 d. nutarties, kuria nepriimtas AB banko „Nord/LB Lietuva“ skundas dėl 2005 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų civilinėje byloje Nr. B2-110-33/2005 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės rajono skyriaus ieškinį atsakovui Apolinaro Stonio įmonei „Valburga“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Šilutės rajono valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrius (toliau – VSDFV Šilutės rajono skyrius) 2004 m. kovo 16 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos A. Stonio įmonei „Valburga“ iškėlimo.

4Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. balandžio 6 d. nutartimi iškėlė A. Stonio įmonei „Valburga“ bankroto bylą.

5Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimu pripažino A. Stonio įmonę „Valburga“ likviduota dėl bankroto, t. y. jos veiklą pasibaigusia.

6Teismas sprendime nurodė, kad A. Stonio įmonė „Valburga“ teismo 2004 m. liepos 16 d. nutartimi buvo pripažinta bankrutavusia bei pradėtas jos likvidavimas. Įmonės kreditoriai 2005 m. gruodžio 5 d. susirinkime patvirtino administratorės pateiktą likvidacinį aktą ir nutarė kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Teismas pažymėjo, kad iš 2005 m. lapkričio 24 d. likvidacinio akto matyti, kad iš parduoto turto gautų pajamų buvo padengtos administravimo išlaidos bei iš dalies atsiskaityta su įkaito turėtoju. Kitiems kreditoriams įmonė liko skolinga 854 826,12 Lt. Kadangi Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūra A. Stonio įmonei „Valburga“ jokių pretenzijų nereiškia, yra teisinis pagrindas šios įmonės veiklą pripažinti pasibaigusia dėl bankroto.

72005 m. gruodžio 28 d. Klaipėdos apygardos teismas gavo kreditoriaus AB banko „Nord/LB Lietuva“ skundą, kuriuo jis prašė 2005 m. gruodžio 5 d. A. Stonio įmonės „Valburga“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus pripažinti neteisėtais ir juos panaikinti bei įpareigoti administratorę pateikti detalią ataskaitą apie lėšų panaudojimą bei finansinius dokumentus, pagrindžiančius nepervestų bankui, kaip įkaito turėtojui, ir panaudotų kitur, lėšų panaudojimą bankroto proceso metu.

82005 m. gruodžio 29 d. nutartimi teismas nusprendė AB banko „Nord/LB Lietuva“ skundo nepriimti ir jį su visais priedais grąžinti pareiškėjui.

9Teismas nurodė, kad skundas teisme gautas 2005 m. gruodžio 28 d., t.y. po to, kai teismas 2005 m. gruodžio 23 d. jau yra priėmęs sprendimą pripažinti A. Stonio įmonę likviduotą dėl bankroto. Apie bylos nagrinėjimą buvo paskelbta dienraščiuose „Vakarų ekspresas“ ir „Respublika“ 2005 m. gruodžio 8 d., o dienraštyje „Pamarys“ – 2005 m. gruodžio 9 d. Kreditoriaus AB banko „Nord/LB Lietuva“ atstovas į teismo posėdį neatvyko ir savo nuomonės dėl bylos užbaigimo neišsakė. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio pirmosios dalies antrasis punktas suteikia teisę kreditoriui bankroto byloje kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, todėl užbaigtoje bankroto byloje paduoti skundą įstatymas galimybės nebenumato. Skundas nepriimtinas, nes jis nebėra nagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

10AB bankas „Nord/LB Lietuva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 29 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

121. Teismas, atsisakydamas priimti skundą, netinkamai taikė proceso teisės normas, neįvertino visų aplinkybių. 2005 m. gruodžio 5 d. A. Stonio įmonės „Valburga" kreditorių susirinkimas balsų dauguma priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino likviduojamos įmonės likvidacinį aktą ir įmonės veiklos pabaigą, nors apeliantas, balsuodamas raštu, pasisakė prieš tai. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio penktojoje dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Įmonės administratorės pranešimą su kreditorių susirinkimo protokolu apeliantas gavęs 2005 m. gruodžio 9 d., o skundas dėl priimtų A. Stonio įmonės „Valburga" kreditorių susirinkime nutarimų teismui buvo išsiųstas 2005 m. gruodžio 23 d. Apeliantas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti AB bankas „Nord/LB Lietuva" skundą, be pagrindo apribojo banko teises ginti pažeistus interesus, be to, skubos tvarka priėmė 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimą pripažinti A. Stonio įmonės „Valburga" likviduotą dėl bankroto, kuriuo ir rėmėsi, atsisakydamas priimti banko skundą ir tuo užkirsdamas bankui kelią ginti savo teises. Administratorė, nepranešusi bankui apie priimtus kreditorių susirinkime 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimus ir nepraėjus nutarimų apskundimo terminui, 2005 m. gruodžio 8 d. ir 9 d. paskelbė laikraščiuose apie 2005 m. gruodžio 23 d. įvyksiantį teismo posėdį dėl A. Stonio įmonės „Valburga" pabaigos. Prieštaravimą dėl įmonės pabaigos bankas yra išreiškęs iki 2005 m. gruodžio 5 d. vykusio susirinkimo, nes prašė administratorės pateikti detalią ataskaitą apie lėšų panaudojimą bei finansinius dokumentus, pagrindžiančius nepervestų bankui, kaip įkaito turėtojui, ir panaudotų kitur, lėšų panaudojimą bankroto proceso metu. Administratorė šių prašymų netenkino. Apelianto nuomone, iki galo neišsprendus kilusių ginčų bankroto proceso metu dėl lėšų panaudojimo ir nepašalinus minėtų pažeidimų, negalėjo būti sprendžiamas klausimas dėl likvidacinio akto patvirtinimo ir įmonės veiklos pabaigos. Apeliantas nesutinka su teismo teiginiu, kad AB bankas „Nord/LB Lietuva" savo nuomonės dėl bylos užbaigimo neišsakė, nes neatvyko į 2005 m. gruodžio 23 d. teismo posėdį. Apeliantas pažymi, kad apie teismo posėdį jis nebuvo tinkamai informuotas.

132. Teismas nepagrįstai nurodo, kad byla užbaigta 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimu. Teismo sprendimas neįsiteisėjęs ir negali užkirsti kelio bankui ginti jo teisėtus interesus, jei jo veiksmai atitinka Įmonių bankroto įstatymo ir Civilinio proceso kodekso normų reikalavimus.

143. Atsisakydamas priimti skundą, teismas pažeidė bendruosius teisės principus, įtvirtintus CK 1.5 straipsnyje. Apeliantas nurodo, kad bankroto byla nėra užbaigta, be to, tai negali būti priežastimi atsisakyti priimti skundą, jei jis atitinka CPK keliamus reikalavimus ir jis turi būti nagrinėjamas teisme. Teismas netinkamai taikė CPK 137 straipsnio antrosios dalies pirmojo punktą, nes minėta teisės norma reglamentuoja ieškinio, o ne skundo priėmimą.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą A. Stonio įmonės „Valburga“ administratorė prašo Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą ir AB banko „Nord/LB Lietuva“ atskirąjį skundą atmesti.

16Atsiliepime administratorė nurodo, kad apeliantas neprieštaravo dėl susirinkimo darbotvarkės. 2005 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimu dėl likvidacinio akto tvirtinimo ir dėl įmonės išregistravimo „už" balsavo 56,36 proc. visų kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių. Administratorė pažymi, kad, remiantis Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio penktąja dalimi, apeliantas praleido apskundimo terminą, kadangi apie kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus apeliantas sužinojo telefonu tą pačią dieną, protokolas jam išsiųstas 2005 m. gruodžio 7 d. Pažymėjo, kad teismas, įteikdamas procesinius dokumentus viešo paskelbimo spaudoje būdu (CPK 130 str. 4 d. 5 p.), nepažeidė procesinės teisės normų.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau tekste - ĮBĮ). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūrą nustatančios normos įtvirtintos ĮBĮ VII skirsnyje. Pagal šio skirsnio 30 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto. Baigus įmonės likvidavimo procedūras, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

19Bylos medžiaga nustatyta, kad bankroto byla atsakovui buvo iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. balandžio 6 d. nutartimi (t. I., b.l. 19-20), kreditorių finansiniai reikalavimai patvirtinti pirmosios instancijos teismo nutartimis (t. I., 47, 137-138, 167-168, 173, 197, t.II, b.l. 26, 47-48). Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad likviduojamos A. Stonio įmonės „Valburga“ kreditorių susirinkimas įvyko 2005 m. gruodžio 5 d. Šiame kreditorių susirinkime buvo sprendžiama dėl įmonės likvidacinio akto tvirtinimo ir įmonės veiklos pabaigos bei buvo priimtas sprendimas kreiptis į teismą ir siūlyti taikyti bankrutuojančiai įmonei likvidavimo procedūrą. AB bankas „Nord/LB Lietuva“, turintis 129 928,75 Lt kreditorinį reikalavimą, kuris kreditorių susirinkime sudaro 15,13 procento visų balsų, balsavo raštu ir pasisakė prieš likvidacinio akto tvirtinimą bei įmonės veiklos pabaigą (t. II, b.l. 35).

20Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio penktoji dalis nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

21Kreditorius AB bankas „Nord/LB Lietuva“ pranešimą su 2005 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimo protokolu gavo 2005 m. gruodžio 9 d. (t. II, b.l. 66). Taigi ši data laikytina sužinojimo apie 2005 m. gruodžio 5 d. priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus diena ir tuo pačiu termino, nustatyto ĮBĮ 24 straipsnio penktoje dalyje, pradžia. Iš byloje esančio voko su pašto atžyma matyti, kad skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų AB bankas „Nord/LB Lietuva“ (jo atstovė) teismui išsiuntė 2005 m. gruodžio 23 d. (t. II, b.l. 81). Šios aplinkybės patvirtina, kad kreditorius ĮBĮ nustatyto 14 dienų termino apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimus nepraleido (CPK 73 str. 3 d., 74 str. 4 d.).

22Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio ketvirtąja dalimi, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio aštuntame punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, taip pat pažymą, patvirtinančią, jog yra visiškai baigtas išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimas bankrutavusios įmonės darbuotojams. Administratorius ne vėliau kaip per penkias dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos įsiteisėjimo dienos arba nuo kreditorių susirinkimo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos pateikia prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę (ĮBĮ 32 str. 5 d.). Remiantis šiomis ĮBĮ nuostatomis, bankroto byla laikoma baigta, įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos.

232005 m. gruodžio 23 d. sprendimu Klaipėdos apygardos teismas A. Stonio įmonę „Valburga“ nusprendė pripažinti likviduota dėl bankroto, t.y. jos veiklą pasibaigusia. Šis sprendimas neįsiteisėjo iki šiol (CPK 279 str. 1 d.). Kaip jau minėta, AB bankas „Nord/LB Lietuva“ skundą dėl 2005 m. gruodžio 5 d. priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų padavė 2005 m. gruodžio 23 d., t.y. sprendimo priėmimo dieną. Taigi nei skundo padavimo metu, nei jo gavimo teisme metu - 2005 m. gruodžio 23 d. - sprendimas dėl įmonės pabaigos nebuvo įsiteisėjęs. Todėl negalima sutikti su skundžiamojoje nutartyje nurodytu motyvu, kad bankroto byla yra užbaigta, o užbaigtoje bankroto byloje paduoti skundą įstatymas galimybės nebenumato, kurio pagrindu iš esmės ir buvo atsisakyta priimti skundą.

24Atsisakydamas priimti skundą, pirmosios instancijos teismas vadovavosi CPK 137 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, pagal kurį teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu jis nenagrinėtinas teisme. Tačiau pagal jau minėtą ĮBĮ 24 straipsnio penktosios dalies nuostatą, kreditorius turi teisę apskųsti teismui kreditorių susirinkimo nutarimus. Todėl teismas netinkamai taikė CPK 137 straipsnio antrosios dalies pirmąjį punktą.

25Pagal CPK penktojo straipsnio pirmosios dalies nuostatą, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Užkirtus kelią AB bankui „Nord/LB Lietuva“, kaip kreditoriui, apskųsti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, būtų pažeista minėta proceso teisė norma įtvirtinta jo teisė kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka.

26Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų priėmimo klausimą, pažeidė proceso teisės normas, todėl klausimą išsprendė neteisingai. Dėl šios priežasties skundžiamoji pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 329 str. 1 d.)

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 29 d. nutartį ir perduoti Klaipėdos apygardos teismui AB banko „Nord/LB Lietuva“ skundą dėl 2005 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pirmosios teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Šilutės rajono valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrius (toliau... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. balandžio 6 d. nutartimi iškėlė A.... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimu pripažino A.... 6. Teismas sprendime nurodė, kad A. Stonio įmonė „Valburga“ teismo 2004 m.... 7. 2005 m. gruodžio 28 d. Klaipėdos apygardos teismas gavo kreditoriaus AB banko... 8. 2005 m. gruodžio 29 d. nutartimi teismas nusprendė AB banko „Nord/LB... 9. Teismas nurodė, kad skundas teisme gautas 2005 m. gruodžio 28 d., t.y. po to,... 10. AB bankas „Nord/LB Lietuva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 11. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:... 12. 1. Teismas, atsisakydamas priimti skundą, netinkamai taikė proceso teisės... 13. 2. Teismas nepagrįstai nurodo, kad byla užbaigta 2005 m. gruodžio 23 d.... 14. 3. Atsisakydamas priimti skundą, teismas pažeidė bendruosius teisės... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą A. Stonio įmonės „Valburga“... 16. Atsiliepime administratorė nurodo, kad apeliantas neprieštaravo dėl... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad bankroto byla atsakovui buvo iškelta Klaipėdos... 20. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio penktoji dalis nustato, kad... 21. Kreditorius AB bankas „Nord/LB Lietuva“ pranešimą su 2005 m. gruodžio 5... 22. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio ketvirtąja dalimi,... 23. 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimu Klaipėdos apygardos teismas A. Stonio... 24. Atsisakydamas priimti skundą, pirmosios instancijos teismas vadovavosi CPK 137... 25. Pagal CPK penktojo straipsnio pirmosios dalies nuostatą, kiekvienas... 26. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3... 28. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. gruodžio 29 d. nutartį ir...