Byla 2-1301/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla Nr. 2-1065-413/2013 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Nigema“, uždarajai akcinei bendrovei „BrikSan“ dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nigema“ 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimo protokolo ir 2012 m. vasario 24 d. krautuvo pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“, valstybės įmonė Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl bylos nutraukimo pagrįstumo.

5Ieškovas AB „Šiaulių bankas“ 2012 m. lapkričio 20 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams BUAB „Nigema“ ir UAB „BrikSan“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2012 m. liepos 16 d. BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo protokolą ir perduoti BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimui klausimus svarstyti iš naujo; pripažinti 2012 m. vasario 24 d. krautuvo pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Nigema“ ir UAB „BrikSan“, negaliojančia ir taikyti restituciją natūra - BUAB „Nigema“ grąžinti krautuvą S130 152 cm, Tyre op, Heated cab, gamyklinis Nr. SNA8KA11529, o UAB „BrikSan“ priteisti jos sumokėtus 13 500 Lt iš BUAB „Nigema“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 13 d. nutartimi (toliau – skundžiama nutartis) civilinę bylą nutraukė (b.l. 134-135). Teismas nurodė, kad 2012 m. spalio 25 d. teismo sprendimu BUAB „Nigema“ veikla pripažinta pasibaigusia, likvidavus įmonę dėl bankroto. Nei Įmonių bankroto įstatymas, nei CPK nenumato galimybės bylą išnagrinėjusiam teismui svarstyti iš naujo klausimus, dėl kurių nebuvo priimti procesiniai sprendimui iki teismui priimant byloje galutinį sprendimą (nutartį). Taigi, priėmus bankroto byloje sprendimą dėl įmonės pabaigos, ieškovo ieškinys, kuriuo ginčijami iki teismo sprendimo bankroto byloje priimti kreditorių susirinkimo nutarimai, negalėjo būti priimtas nagrinėti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), o ieškinį priėmus civilinė byla turi būti nutraukta kaip nenagrinėtina civilinio proceso tvarka (CPK 293 str. 1 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas AB „Šiaulių bankas“ (toliau – apeliantas) prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b.l. 139-142). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, neįvertino visų aplinkybių. BUAB „Nigema“ 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimo sprendimai pažeidžia tiek apelianto, tiek kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus, yra neteisėti bei naikintini. Apelianto teigimu, administratorius neatliko savo pareigų administruojant BUAB „Nigema“, t.y. pardavė įmonės turtą nesilaikydamas kreditorių susirinkimo nustatytos tvarkos, bankroto metu gautų lėšų nepaskirstė kreditoriams, nepervedė apeliantui gautų lėšų iš įkeisto turto pardavimo ir kt.
  2. Teismas be pagrindo apribojo apelianto teises ginti pažeistus interesus ir tuo užkirto kelią jam ginti savo teises. Apeliantas pateikė apeliacinį skundą dėl 2012 m. spalio 25 d. teismo sprendimo dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, tačiau apeliacinės instancijos teismas nagrinės tik teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos pagrįstumo klausimą, o ne ieškinį dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ir pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais.
  3. Teismas nepagrįstai nurodo, kad bankroto byla užbaigta 2012 m. spalio 25 d. teismo sprendimu. Apeliantas teigia, kad teismo sprendimas neįsiteisėjęs ir negali užkirsti kelio apeliantui ginti jo teisėtus interesus. Ieškinys paduotas 2012 m. lapkričio 19 d., sprendimas dėl įmonės pabaigos nebuvo įsiteisėjęs, todėl apeliantas nesutinka su teismo motyvu, kad bankroto byla yra užbaigta. Teismas privalėjo nagrinėti ieškinį ir neturėjo pagrindo bylos nutraukti.
  4. Teismas netinkamai taikė CPK 293 straipsnio 1 punktą, pagal kurį teismas nutraukia bylą, jeigu byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka. Apeliantas nurodo, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį kreditorius turi teisę apskųsti teismui kreditorių susirinkimo nutarimus. Be to, užkirtus apeliantui kaip kreditoriui kelią apskųsti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, būtų pažeista jo teisė kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka (CPK 5 str. 1 d.).
  5. Nutraukdamas bylą, teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-150/2006).

10Atsakovas BUAB „Nigema“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartį palikti galioti (b.l. 146-147). Nurodo, kad Kauno apygardos teismas teisingai įvertino visas aplinkybes ir priėmė teisingą sprendimą dėl BUAB „Nigema“ pabaigos. Taip pat Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 13 d. priėmė teisėtą nutartį, nutraukdamas civilinę bylą pagal apelianto ieškinį.

11Atsakovas UAB „BrikSan“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartį palikti galioti (b.l. 149). Nurodo, kad apelianto teiginiai yra neteisingi ir nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, o skundžiama nutartis yra teisėta.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

14Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta civilinė byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ).

17Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bei bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsakovui UAB „Nigema“ iškelta bankroto byla. 2010 m. balandžio 20 d. teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. priėmė sprendimą dėl BUAB „Nigema“ pabaigos, tačiau kreditoriui AB „Šiaulių bankas“ padavus apeliacinį skundą, 2012 m. spalio 25 d. sprendimas neįsiteisėjo.

18Kauno apygardos teisme 2012 m. lapkričio 20 d. gautas apelianto AB „Šiaulių bankas“ ieškinys dėl BUAB „Nigema“ 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimo protokolo ir 2012 m. vasario 24 d. pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais. Pirmosios instancijos teismas, 2013 m. sausio 24 d. teismo posėdyje bylą išnagrinėjęs iš esmės, skundžiama nutartimi bylą nutraukė CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu kaip nenagrinėtiną civilinio proceso tvarka, nes BUAB „Nigema“ bankroto byloje priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos.

19Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad teismas netinkamai taikė CPK 293 straipsnio 1 punktą. Pažymėtina, kad šiuo pagrindu byla nutraukiama, jeigu ji nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai byla teisminga administraciniam teismui. Iš apelianto ieškininių reikalavimų matyti, kad yra ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai bei pirkimo – pardavimo sutartis. Taigi, byla nagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka (ĮBĮ 24 str. 5 d., CK 1.138 str.). Todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 293 straipsnio 1 punktą ir nepagrįstai šiuo pagrindu nutraukė bylą.

20Iš skundžiamos nutarties motyvų matyti, kad byla nutraukta dėl to, kad 2012 m. spalio 25 d. priimtas sprendimas dėl BUAB „Nigema“ pabaigos. Kaip minėta, ieškinys dėl kreditorių susirinkimo nutarimų bei pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia teisme gautas 2012 m. lapkričio 20 d., t.y. sprendimas dėl įmonės pabaigos dar nebuvo įsiteisėjęs. Sprendimas dėl įmonės pabaigos neįsiteisėjęs ir iki šiol, nes Lietuvos apeliacinis teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2013 m. kovo 26 d. išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens AB „Šiaulių bankas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimo, nutarė procesinio sprendimo paskelbimą atidėti 2013 m. balandžio 25 d. (civilinė byla Nr. 2A-1428/2013). Todėl nepagrįstas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad priėmus bankroto byloje sprendimą dėl įmonės pabaigos, ieškovo ieškinys, kuriuo ginčijami iki teismo sprendimo bankroto byloje priimti kreditorių susirinkimo nutarimai, negalėjo būti priimtas nagrinėti, o ieškinį priėmus civilinė byla turi būti nutraukta kaip nenagrinėtina civilinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad bankroto byla užbaigiama įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos, kuris sudaro pagrindą bankrutavusią įmonę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, arba įsiteisėjus nutarčiai, kuria patvirtinama taikos sutartis ir bankroto byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p., ĮBĮ 27 str. 1 d. 3 p., 29 str. 2-5 d., 32 str. 4 d.). Taigi, neįsiteisėjus teismo sprendimui dėl BUAB „Nigema“ pabaigos, negalima daryti išvados, kad ieškinys, kuriuo ginčijami iki teismo sprendimo bankroto byloje priimti kreditorių susirinkimo nutarimai ir sandorio teisėtumas, negalėjo būti priimtas nagrinėti. Tokią išvadą iš esmės patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-150/2006).

21Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatą, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Užkirtus kelią apeliantui, kaip kreditoriui, apskųsti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus bei pareikšti ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, būtų pažeista apelianto teisė kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, reikšminga ir tai, kad bent jau šiuo metu esantys bylos duomenys neteikia pagrindo išvadai, kad apeliantas, kreipęsis į pirmosios instancijos teismą su ieškiniu po sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo, akivaizdžiai piktnaudžiautų savo procesinėmis teisėmis, nes apie netinkamą kreditorių informavimą apie susirinkimą, kurio metu priimti nutarimai ginčijami, nurodo ir kiti kreditoriai.

22Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama nutartimi buvo neteisingai pritaikytos teisės normos, reglamentuojančios bylos nutraukimo institutą. Pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas bylą, nutartyje dėl ieškiniu reikštų reikalavimų nepasisakė, t.y. faktiškai jų neišnagrinėjo ir bylos esmės neatskleidė. Taigi, ieškinio reikalavimų nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme reikštų bylos naują nagrinėjimą. Kasacinio teismo yra konstatuota, jog jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2004; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

23Todėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl bylos nutraukimo pagrįstumo.... 5. Ieškovas AB „Šiaulių bankas“ 2012 m. lapkričio 20 d. kreipėsi į Kauno... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 13 d. nutartimi (toliau – skundžiama... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas AB „Šiaulių bankas“ (toliau – apeliantas)... 10. Atsakovas BUAB „Nigema“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. Atsakovas UAB „BrikSan“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 17. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bei bylos... 18. Kauno apygardos teisme 2012 m. lapkričio 20 d. gautas apelianto AB... 19. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad teismas... 20. Iš skundžiamos nutarties motyvų matyti, kad byla nutraukta dėl to, kad 2012... 21. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatą, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 22. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama... 23. Todėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartis naikintina ir byla... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 25. Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir bylą...