Byla 2S-2502-260/2012
Dėl įsiskolinimo už atliktus darbus priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ELT valdymas“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-16239-773/2012 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ELT valdymas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“ dėl įsiskolinimo už atliktus darbus priteisimo ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-16239-773/2012 patenkino ieškovės UAB „ELT valdymas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės UAB „Šebsta“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias bankuose ir kitose kredito įstaigose, o taip pat pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, viso ne didesne suma nei 133645,02 Lt.

4Atsakovė UAB „Šebsta“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-16239-773/2012 taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi įmonė dirba pelningai, turtinė padėtis stabili, o ieškinyje nurodyta ieškinio suma atsakovei negali būti pripažinta didele ir tuo pagrindu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi atsakovės UAB „Šebsta“ atskirąjį skundą tenkino ir panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės UAB „Šebsta“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovei priklausančių piniginių lėšų, esančių bankuose ir kitose kredito įstaigose, o taip pat pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, areštą ne didesnei nei 133 645,02 Lt sumai. Teismas nustatė, kad įmonės turimas nuosavas kapitalas yra didesnis nei turimos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, o įmonė dirba pelningai, laiko, kad yra labai maža tikimybė, kad šiomis aplinkybėmis netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Teismas atsižvelgė ir į nustatytą aplinkybę, kad ieškovei tuo pačiu faktiniu pagrindu inicijavus atsakovės UAB „Šebsta“ bankroto bylos iškėlimą ir paprašius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, Kauno apygardos teismas įsiteisėjusia 2012 m. birželio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2063-555/2012, nusprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Aukštesnės instancijos teismas minėtą nutartį priėmė įvertinęs atsakovės UAB „Šebsta“ 2012 m. gruodžio 31 d. balansą bei 2012 m. birželio 1 d. VĮ Regitra ir VĮ Registrų centras duomenis, jog UAB „Šebsta“ registruotas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas nėra areštuotas. Teismas atsižvelgė ir į atsakovės UAB „Šebsta“ atskirajame skunde nurodytą aplinkybę, jog nuo minėtos nutarties priėmimo atsakovės turto mastas iš esmės nesumažėjo, o turtas areštuotas nebuvo, tuo tarpu ieškovė tai paneigiančių duomenų nepateikė. Teismas sprendė, kad vien pats atsakovės UAB „Šebsta“ neatsiskaitymo faktas ir didelė skolos suma negali būti pagrindu toliau tęsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Įvertinęs visas paaiškėjusias aplinkybes, taip pat tai, jog nėra jokių duomenų, kad atsakovė UAB „Šebsta“ siektų nuslėpti savo turtą ar siektų sudaryti kitokias kliūtis galimo teismo sprendimo įvykdymui, įvertinęs iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) nustatytas aplinkybes, kad be ieškovės UAB „ELT valdymas“ civilinių bylų UAB „Šebsta“ dėl skolų priteisimo daugiau niekas nėra užvedęs, teismas laikė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas, neproporcingai ribojantis UAB „Šebsta“ teises ir teisėtus interesus, todėl turi būti panaikintas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvai

8Atskiruoju skundu (b.l. 38-40 civilinės bylos Nr.2-16239-773/2012 dalis) ieškovė UAB „ELT valdymas“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį, kuria yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Šebsta“ nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias bankuose ir kitose kredito įstaigose, o taip pat pas atsakovę ar trečiuosius asmenis viso ne didesne suma nei 133645,02 Lt. Skunde nurodo, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi panaikindamas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstai nurodė, jog laikinosios apsaugos priemonės varžo atsakovės teises, o jų taikymas nėra būtinas, atsižvelgiant į atsakovės finansinę padėtį. Vykdant Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį, yra areštuotas atsakovės nekilnojamasis turtas bei transporto priemonė. Nekilnojamojo turto ir transporto priemonės areštas jokiu būdu negali įtakoti atsakovės ūkinės veiklos stabilumo ar sunkinti jos finansinę padėtį. Nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonės areštas yra tinkama ir adekvati, atitinkanti sąžiningumo, teisingumo, protingumo principus priemonė pareikštam ieškiniui užtikrinti. Nors teismas nutartyje nurodo, jog atsakovės finansinė padėtis yra stabili, įmonė veikianti pelningai, tačiau pagal atsakovės pateiktų balansų duomenis, atsakovės tiek ilgalaikis, tiek trumpalaikis turtas mažėja (atitinkamai 2011-12-31 d. ilgalaikis turtas buvo 1 311 329 Lt, o 2012-06-30 - 1 233 611 Lt, trumpalaikis turtas 2011-12-31 d. sudarė 5 109 623 Lt, o 2012-06-30 - 3 870 273 Lt). Vertinant šiuos duomenis bei atsižvelgiant į ieškinio sumą ieškovė turi pagrindo pagrįstai manyti, kad ieškiniui užtikrinti yra reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas savo nutartimi naikindamas laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstai vadovavosi kitoje civilinėje byloje teismo priimta nutartimi, kadangi kiekvienu atveju teismas privalo įvertinti visas aplinkybes konkrečioje byloje ir neturėtų būti saistomas kitų teismų procesiniais sprendimais, juolab, kad Kauno apygardos teismui buvo reiškiami visiškai kitokie reikalavimai, nesusiję su įsiskolinimu iš atsakovės priteisimu.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 45-47 civilinės bylos Nr.2-16239-773/2012 dalis) atsakovė UAB „Šebsta“ prašo palikti nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį, atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė nepateikė jokių pagrįstų argumentų, kurių pagrindu teismas turėtų pareigą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vien tik ieškinio suma 133 645,02 Lt nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė turi daugiau negu pakankamai turto atsiskaityti pagal teismo sprendimą, jeigu jis atsakovei būtų nepalankus. Byloje esantys atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad bendra atsakovės turimo turto vertė (2012-06-30 balanso duomenimis) yra 5.103.884 Lt, be to, atsakovė per 2012 m. pirmąjį pusmetį uždirbo 39.385 Lt pelno. Todėl ieškinio suma (133.645,02 Lt) atsakovei negali būti pripažinta didele, ir dėl to nėra pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Stabili atsakovės turtinė padėtis šioje civilinėje byloje nesukels ir negali sukelti grėsmės būsimo teismo sprendimo, jeigu jis būtų nepalankus atsakovei, įvykdymui. Ieškovė nepateikė jokių duomenų bei įrodymų apie tai, kad ieškinio suma, palyginus su atsakovės turimu turtu, būtų laikoma didele, kad atsakovės turimas turtas neužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo, kad atsakovė turėtų tikslą ir sąmoningai siektų paslėpti turtą ir pan.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. atmestinas.

12Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d. 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

13Nagrinėjamuoju atveju nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi iš esmės pasinaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovės UAB „Šebsta“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovei priklausančių piniginių lėšų, esančių bankuose ir kitose kredito įstaigose, o taip pat pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, areštą ne didesnei nei 133 645,02 Lt sumai, kartu ir atsisakė taikyti ieškovės prašymu laikinąsias apsaugos priemones.

14Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovės prašymo ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šią išvadą teismas padarė įvertinęs atsakovės atskirojo skundo argumentus, prie skundo pateiktus duomenis apie atsakovės turtinę padėtį bei Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenis. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas, turėdamas duomenis apie atsakovės UAB „Šebsta“ turtinę padėtį, nesant byloje duomenų, jog atsakovė bandytų nuslėpti turtą, padarė pagrįstą išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas, jis tik neproporcingai ribotų UAB „Šebsta“ teises ir teisėtus interesus. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu ir pripažįsta, jog apeliantės argumentai, kad remiantis bylos duomenimis bei ieškinio suma yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra atmestini kaip nepagrįsti.

15CPK 334 str. 2 d. 1 p. pagrindu pasinaikinęs nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismas privalo išspręsti prašymą dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo iš naujo. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė, kad atmeta ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau nutarties motyvuojamojoje dalyje labai aiškiai argumentavo, kad netaiko laikinųjų apsaugos priemonių ir kodėl nėra pagrindo jas taikyti. Todėl ši nutartis, kuri yra pagrįsta, ne keistina, o tik patikslintina.

16Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

17atskirąjį skundą atmesti.

18Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Patikslinti, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi ieškovės UAB „ELT valdymas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestas.

Proceso dalyviai
Ryšiai