Byla B2-2063-555/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „ELT valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Šebsta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „Šebsta“. Nurodo, kad yra atsakovo UAB „Šebsta“ kreditorius, atsakovo įsiskolinimas sudaro 122 497,73 Lt, atsakovas į raginimus atsiskaityti nereaguoja, todėl mano, jog atsakovas yra nemoki įmonė ir jai keltina bankroto byla. Administratoriumi prašo paskirti UAB „Valnetas“.

3Atsakovas UAB „Šebsta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovas dabar neturi vykdytinos reikalavimo teisės į atsakovą, kadangi atsakovo prievolė sumokėti ieškovui už atliktus darbus yra sustabdyta, o ieškovas nėra tinkamai pašalinęs atliktų darbų defektų bei įvykdęs kitų sutartinių įsipareigojimų. Mano, kad dėl šių priežasčių ieškovas neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Šebsta“ (ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktas). Atsakovas pripažįsta, kad ieškovas gali turėti reikalavimo teisę į atsakovą tik 57 471 Lt sumą. Taip pat nurodo, kad nėra pagrindų, nurodytų ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, iškelti bankroto bylą - įmonė yra moki, tiek 2011 m. tiek einamais metais dirba pelningai, taip pat nevėluoja darbuotojams išmokėti darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, nėra viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

4Atsisakytina iškelti bankroto bylą.

5Pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo turi teisę pateikti kreditorius (kreditoriai) (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisės ir dydžio pagrįstumas nenustatinėjamas. Atsakovo deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nepripažinimo faktas savaime neduoda teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti ar atmesti šio asmens prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą ir įvertinti jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nes gavęs tokio turinio ieškinio pareiškimą teismas turi ir gali patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Atsakovas nurodo, jog ieškovo UAB „ELT valdymas“ nurodytas tariamas įsiskolinimas nepagrįstas, tačiau atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką pateiktas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėtinas.

6Bankroto teisinius santykius reglamentuojančiame Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų teisės normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės bankroto procese siekiama dviejų tikslų – tiek ginti įmonės kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), tiek ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties; dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir kai išanalizavus visus įrodymus, teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1012/2008).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

8Faktinis šioje byloje pareikšto ieškinio iškelti bankroto bylą pagrindas - įmonės nemokumas.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t.t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Iš teismui pateikto UAB „Šebsta“ 2012-05-31 balanso duomenų (b.l. 70-72, t.2) bei kreditorių sąrašo (b.l. 80-82, t.2) matyti, kad į balansą įrašyto turto vertė yra 5 532 158 Lt, tuo tarpu pradelsti finansiniai įsipareigojimai sudaro 362 153,42 Lt, t.y. neviršija pusės jos į balansą įrašyto turto vertės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad egzistuoja ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta sąlyga UAB „Šebsta“ bankroto bylai iškelti. Pažymėtina, kad atsakovo kreditorių sąrašas nepatvirtina, kad atsakovas skolingas savo darbuotojams, taip pat nėra pateikta duomenų, kad UAB „Šebsta“ yra viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriams, jog negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai).

11Atsakovas UAB „Šebsta“ pateikė duomenis, jog patyrė 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurias prašo priteisti iš ieškovo. Iš byloje ieškovo pateikto 2012-04-02 pranešimo dėl pradelsto mokėjimo įvykdymo atsakovui (b.l. 49, t. 1) matyti, jog ieškovas laikė, kad atsakovo įsiskolinimas sudaro 117 042,74 Lt, įspėjo, jog nesumokėjus tokio dydžio skolos, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, 2012-05-22 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte nurodė atsakovo skolą 122 497,73 Lt (b.l. 52, t.1). Atsakovui nesumokėjus ieškovui, ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą, prašydamas iškelti atsakovui bankroto bylą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pripažįsta iš dalies įsiskolinimą (57 471 Lt) bei į tai, kad ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, tačiau teismui pripažinus, jog nėra teisinio pagrindo iškelti bankroto bylą, darytina išvada, jog ieškovas neprivalo atlyginti atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnis).

12Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 7 d., teismas

Nutarė

13atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Šebsta“ (kodas 259968070).

14Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai