Byla 2S-2251-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Hanojus LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Pareiškėjas UAB „Hanojus LT“ kreipėsi į antstolį I. G. su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas įpareigoti antstolį I. G. panaikinti 2016-05-17 priimtus patvarkymus Nr.S1-11566 ir Nr.S1-11572 vykdomoje byloje Nr. 008/13/02308; įpareigoti antstolį atšaukti įkeisto turto – žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kiemo statinių, esančių ( - ), antrąsias pakartotines varžytynes, varžytynių Nr. 12201; įpareigoti antstolį pripažinti pareiškėją įkeisto turto - žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kiemo statinių, esančių ( - ), antrųjų varžytynių, varžytynių Nr.119343, laimėtoju. suinteresuoti asmenys antstolis I. G., BAUB „Gamija“, I. R., AB DNB bankas, antstolis V. M., AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM. Pareiškėjas nurodė, kad 2016-03-31 antstolis I. G. paskelbė įkeisto turto – žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių ( - ), antrąsias varžytynes, kurios 2016-03-31–2016-05-03 vyko elektroniniu būdu. Varžytynių laimėtoju buvo paskelbtas pareiškėjas. 2016-05-17 antstolis I. G. priėmė patvarkymus, kuriais kuriuo paskelbė varžytynes neįvykusiomis, grąžino pareiškėjui įmokėtą varžytynių dalyvio įmoką ir paskelbė antrąsias pakartotines varžytynes. Antstolis patvarkymuose nurodė, kad jis el. paštu gavo VĮ „Registrų centras“ pranešimą, jog 2016-05-03 buvo užfiksuota dalyvio registracijos klaida, kuri apribojo varžytynių dalyviui registruotis į varžytynių portalą ir dalyvauti varžytynėse. Tačiau sistemos sutrikimas buvo trumpalaikis, potencialiems dalyviams nebuvo apribota galimybė siūlyti savo turto kainos iki pat varžytynių pabaigos. Antstolis 2016-06-10 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir persiuntė jį Vilniaus miesto apylinkės teismui.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

52. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-07-07 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

63. Teismas nustatė, kad antstolis I. G. 2016-03-31 paskelbė įkeisto turto – žemės sklypo, un. Nr. ( - ) gyvenamojo namo, un. Nr. 1099-6000-2015, kitų statinių – kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės), un. Nr. ( - ), esančių ( - ), antrąsias varžytynes, kurios vyko 2016-03-31–2016-05-03. Varžytynės vyko elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt, varžytynių numeris – 119343. Varžytynių laimėtoju buvo paskelbtas pareiškėjas UAB „Hanojus LT“, pasiūlęs 81 600 Eur kainą. Antstolis 2016-05-17 iš VĮ „Registrų centras“ gavo pranešimą, kad VĮ „Registrų centras“ gavo skundą iš P. G. dėl el. varžytynių Nr. 119343. Pranešime nurodyta, kad, išanalizavus elektroninių varžytynių sistemos veikimo ataskaitas ir sistemoje varžytynių dalyvio fiksuotų veiksmų eigą, nustatyta, jog 2016-05-03 buvo užfiksuota varžytynių dalyvio P. G. registracijos klaida varžytynėse Nr. 119343, kuri apribojo galimybę jam registruotis į e-varžytynių portalą ir dalyvauti varžytynėse. Be to, VĮ „Registrų centras“ 2016-05-26 rašte detalizavo, kad 216-05-03 užfiksuota varžytynių dalyvio P. G. registracijos klaida, kuri įvyko 2016-05-03, 11.37 val.. Antstolis 2016-05-17 priėmė skundžiamą patvarkymą Nr. S1-11572, kuriuo nutarė paskelbti varžytynes Nr. 119343 neįvykusiomis, įmokėtą varžytynių dalyvio įmoką grąžinti pareiškėjui ir paskelbti antrąsias pakartotines įkeisto turto varžytynes.

74. Teismas sutiko su antstoliu, kad, atsižvelgiant į tai, jog VĮ „Registrų centras“ pranešime nurodyta, kad 2016-05-03 buvo užfiksuota varžytynių dalyvio P. G. registracijos klaida varžytynėse Nr. 119343, kuri apribojo galimybę P. G. registruotis į e-varžytynių portalą ir dalyvauti varžytynėse, P. G. buvo apribota galimybė dalyvauti varžytynėse ir siūlyti savo kainą, kas galėjo turėti esminės reikšmės varžytynių baigties rezultatams. Sistemai neleidus varžytynėse užsiregistruoti antram pirkėjui, buvo sudarytos sąlygos laimėti vieninteliam asmeniui nekeliant pradinės kainos.

85. Teismas padarė išvadą, kad antstolis ėmėsi visų teisėtų priemonių, jog vykdomasis raštas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, antstolio veiksmus pripažino teisėtais ir konstatavo, kad vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų antstolis nepažeidė.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

106. Pareiškėjas UAB „Hanojus LT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-07 nutartį, prijungti prie bylos VĮ Registrų centras 2016-07-22 raštą ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą patenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais.

116.1. Skundžiama nutartis pažeidžia CPK 713 ir 717 str., taip pat nesilaikyti teismų praktikos šiuo klausimu. Teismas visiškai neanalizavo pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų argumentų ir nepasisakė, ar varžytynių dalyvio registracijos klaida apskritai gali būti laikytina esminiu specialaus interneto tinklapio veiklos sutrikimu pagal CPK 713 str. 2 d. ir 717 str. 2 p. Antstolis turi teisę atšaukti varžytynes tik tuo atveju, jeigu įvyksta esminis (o ne bet koks) interneto tinklapio veiklos sutrikimas, t.y kai veiklos sutrikimas tęsiasi ilgą laiką lyginant su paskelbtų varžytynių trukme, o potencialūs dalyviai apskritai neturėjo jokios galimybės dalyvauti varžytynėse. VĮ Registrų centras 2016-05-26 rašte nurodyta, kad varžytynių dalyvio klaida buvo užfiksuota 2016-05-03, 11:37:00. Į bylą pateiktas varžytynių protokolas patvirtina, kad pareiškėjas savo kainą varžytynėse pasiūlė 2016-05-03 13:43:03.573. VĮ Registrų centras 2016-07-22 rašte nurodė, kad varžytynių sistemos sutrikimas pasireiškė tik vienam konkrečiam dalyviui, 2016-05-03 laikotarpiu nuo 11.37 iki 13.48 elektroninių varžytynių sistema veikė be sutrikimų. Šie įrodymai patvirtina, kad specialaus interneto tinklapio veiklos sutrikimas pasireiškė tik vienam dalyviui ir buvo trumpalaikis, o kitiems galimiems dalyviams nebuvo apribota galimybė siūlyti savo kainos iki pats varžytynių pabaigos. Taigi vien aplinkybė, kad vienas varžytynių dalyvis negalėjo užsiregistruoti į varžytynes, savaime nereiškia, kad jis realiai būtų dalyvavęs ir siūlęs savo kainą. Antstoliui nebuvo pateikta įrodymų, kad neužsiregistravęs varžytynių dalyvis tikrai būtų galėjęs sumokėti 8 160 Eur dalyvio mokestį. Antstolis ir teismas visiškai neatsižvelgė į varžytynių trukmę. Varžytynės vyko 2016-03-31–2016-05-03, t.y. ilgiau kaip mėnesį, ir per šį laikotarpį jokie interneto tinklapio veiklos sutrikimai nebuvo užfiksuoti. Varžytynių dalyvio bandymas dalyvauti varžytynėse paskutinę dieną nėra laikytinas tinkamu ir protingu savo teisių įgyvendinimu ir dėl to neigiamų pasekmių rizika tenka pačiam dalyviui, be to, paties VĮ Registrų centras rašte nurodyta, kad šis dalyvis sistemoje bandė registruotus tik du kartus. Todėl antstolis nepagrįstai laikė elektroninės varžytynių sistemos trumpalaikį sutrikimą, kuris pasireiškė tik vieno dalyvio atžvilgiu, esminiu specialaus interneto tinklapio veiklos sutrikimu.

126.2. Teismas nukrypo nuo aktualios teismų praktikos šiuo klausimu, pagal kurią tuo atveju, kai elektroninių varžytynių sistemos veiklos sutrikimas buvo trumpalaikis, nėra pagrindo pripažinti, kad specialaus interneto tinklapio veikla buvo sutrikdyta iš esmės (Šiaulių apygardos teismo 2015-09-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-592-368/2015).

136.3. Pareiškėjas teikia apeliacinės instancijos teismui naują papildomą įrodymą – VĮ Registrų centras 2016-07-22 raštą, nes jis turi esminę reikšmę šioje byloje, t.y. šiuo raštu buvo patvirtinta, kad varžytynių sistemos sutrikimas buvo trumpalaikis ir pasireiškė tik vienam dalyviui, o pati sistema funkcionavo be sutrikimų. Pareiškėjas negalėjo jo pateikti anksčiau, nes šis raštas buvo gautas po skundžiamos nutarties priėmimo, be to, pareiškėjas šį raštą išsiuntė ir antstoliui, taigi, antstolio procesinių teisių nepažeis.

147. Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo pareiškėjo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

157.1. Teismas skundžiamą nutartį tinkamai motyvavo ir teisingai įvertino bylos faktines aplinkybes. Nesutinka, kad sistemos sutrikimas, pasireiškęs vieno dalyvio atžvilgiu, buvo neesminis. Varžytynėse Nr. 119343 dalyvavo tik vienas dalyvis (pareiškėjas), kuris pasiūlė 81 600 Eur kainą, kuri atitinka pradinę turto pardavimo kainą. Interneto tinklapį administruojanti įmonė VĮ Registrų centras 2016-05-17 raštu informavo, kad užfiksuota varžytynių dalyvio registracijos klaida, kuri apribojo galimybę varžytynių dalyviui registruotis į varžytynių portalų ir dalyvauti varžytynėse. VĮ Registrų centras 2016-07-12 raštu patvirtino, kad dalyvio registracijos klaidą lėmė varžytynių sistemos sutrikimas. Elektroninių varžytynių sistemos sutrikimas, dėl kurio dalyviui buvo apribota teisė dalyvauti varžytynėse, galėjo turėti esminės įtakos reikšmės varžytynių baigties rezultatams, nes, varžytynėse dalyvaujant keliems dalyviams, būtų sudarytos varžymosi sąlygos. Sistemai neleidus varžytynėse užsiregistruoti antram dalyviui, buvo sudarytos sąlygos laimėti vieninteliam užsiregistravusiam asmeniui nekeliant pradinės turto pardavimo kainos.

167.2. Sistema turi veikti tinkamai taip, kad bet kuriuo momentu kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti varžytynėse, galėtų įstoti į vykstantį procesą ir jame dalyvauti. Paskelbus varžytynes neįvykusiomis, buvo tą pačią dieną paskelbtos pakartotinės varžytynės, siekiant užtikrinti, kad visi norintys dalyvauti varžytynėse galėtų užsiregistruoti ir pasiūlyti maksimaliai didžiausią kainos pasiūlymą. Todėl pareiškėjui nebuvo užkirsta galimybė dalyvauti ir siūlyti savo kainą pakartotinėse varžytynėse, tačiau pareiškėjas siekia įsigyti turtą tik už pradinę turto pardavimo kainą, jos net nekeliant.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

188. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-07-07 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atskirasis skundas atmestinas.

199..Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo, t.y. ar teismas teisingai vertino elektroninės varžytynių sistemos sutrikimą, dėl kurių vienas asmuo negalėjo užsiregistruoti varžytynėse, kaip esminį CPK 717 str. 2 p. prasme.

2010. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti nurodytą galimai padarytų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Vykdymo proceso dalyvio reikalaujamas jo teisių gynimas, kurio poreikį iš esmės lemia ne nurodomas formalus įstatymo pažeidimas, bet konkrečiu atveju nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės ir neišsipildę lūkesčiai, gali sukelti tiek viešojo, tiek privačių interesų pažeidimus. Toks vieno asmens teisių ir interesų gynybos būdas, darant žalą kitiems teisėtiems interesams, pažeidžiant jų pusiausvyrą, negali būti pripažintas proporcingu ir tinkamu. Šios pozicijos apeliacinės instancijos teismas laikosi ir nagrinėjamoje byloje, atsižvelgdamas į joje nustatytas aplinkybes. Pažymėtina, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia, suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013). Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai antstolis, realizuodamas skolininko turtą, organizuoja elektronines varžytynes ir užtikrina jų teisėtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479-248/2015). Antstolis turi teisę patikrinti VĮ Registrų centras pateiktus varžytynių duomenis ir nustatyti, ar jie yra teisingi. VĮ Registrų centras tik atsako už antstolių informacinės sistemos tinkamą funkcionavimą, o varžytynes organizuoja ir jų teisėtumą privalo užtikrinti antstolis (CPK 706, 713 str.). Pažymėtina, kad įstatymo nustatytais atvejais būtent antstoliui yra suteikta teisė atšaukti varžytynes arba pripažinti jas neįvykusiomis (CPK 703, 704 str.). Dėl šios priežasties, nors antstolis ir negali daryti įtakos informacinei sistemai, joje užfiksuotiems rezultatams, laikui ar kitiems duomenims, tačiau jis privalo atlikti paskesnę šių duomenų kontrolę, ypač tais atvejais, kai sužinoma apie galimą minėtoje sistemoje užfiksuotų rezultatų neteisėtumą, klaidas ar pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-479-248/2015).

2111. Nagrinėjamu atveju antstolis, priimdamas skundžiamą 2016-05-17 patvarkymą, kuriuo nutarė paskelbti varžytynes Nr. 119343 neįvykusiomis, įmokėtą varžytynių dalyvio įmoką grąžinti ir paskelbti antrąsias pakartotines įkeisto turto varžytynes (b.l. 21), rėmėsi varžytynių sistemos administratoriaus VĮ Registrų centras teiktais duomenimis apie varžytynių metu įvykusius sistemos sutrikimus. Byloje nustatyta, kad varžytynių administratorius VĮ Registrų centras 2016-05-17 raštu informavo antstolį, kad 2016-03-31–2016-05-03 vykstant įkeisto nekilnojamojo turto, esančio ( - ), varžytynėms Nr. 119343, 2016-05-03, 11:37 val. buvo užfiksuota varžytynių dalyvio P. G. registracijos klaida, kuri apribojo galimybę jam registruotis į e-varžytynių portalą ir dalyvauti varžytynėse (b.l. 8, 12). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai jais vadovavosi, nes jie pateikti administravimą atliekančios institucijos, be to, nėra paneigti jokiais byloje esančiais duomenimis. Paties pareiškėjo kartu su atskiruoju skundu pateiktas VĮ Registrų centras 2016-07-22 raštas patvirtina, kad sistemoje buvo užfiksuotos dvi šio varžytynių dalyvio nepatvirtintos registracijos, po kurių jis kreipėsi į VĮ registrų centrą telefonu (b.l. 53). Sutiktina, kad P. G. dėl elektroninės sistemos sutrikimo buvo atimta galimybė dalyvauti varžytynėse, šis sutrikimas neleido antstoliui galimai parduoti nekilnojamojo turto varžytynėse už didesnę nei pareiškėjo pasiūlyta kainą, kas įrodo, jog registracijos sistemoje klaida galėjo turėti esminės įtakos varžytynių rezultatams, todėl šie sutrikimai vertintini kaip esminiai CPK 713 str. 2 p. prasme. Atmestini pareiškėjo argumentai, kad varžytynių dalyvio bandymas dalyvauti varžytynėse paskutinę dieną nėra laikytinas tinkamu ir protingu savo teisių įgyvendinimu ir dėl to neigiamų pasekmių rizika tenka pačiam dalyviui, kadangi esant paskelbtam varžytynių laikotarpiui, dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams dalyvauti varžytynėse negali turėti įtakos aplinkybė, kad dalyvis registruojasi į varžytynes paskutinę termino dieną. Be to, būtent varžytynių pabaigoje vyksta lemiami varžytynių statymai (Vilniaus apygardos teismo 2015-11-05 civilinėje byloje Nr. 2S-2138-656/2015). Sutiktina su pareiškėju, kad ne bet koks sistemos sutrikimas gali būti pripažįstamas esminiu ir kad tai turi būti vertinama faktinių aplinkybių kontekste. Tačiau nagrinėjamu vertintina aplinkybių visuma, o ne vien faktas, kad varžytynių sistemos sutrikimas buvo trumpalaikis ir pasireiškė tik vienam dalyviui, kaip pažymi pareiškėjas, kadangi šiuo konkrečiu atveju, bylos duomenimis, jis buvo pirmasis bandęs registruotis į varžytynes dalyvis, o pareiškėjas registravosi vėliau. Todėl laikytini nepagrįstais atskirojo skundo argumentai, kad nurodyti sistemos trikdžiai negalėjo būti pripažintas esminiais. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su antstolio ir pirmosios instancijos teismo motyvacija, kad elektroninių varžytinių sistemos sutrikimas galėjo turėti esminės reikšmės varžytinių baigties rezultatams. Pažymėtina, kad parduoti skolininkų turtą iš varžytinių siekiama už kuo didesnę kainą, taip siekiant apginti išieškotojo ir skolininkų interesus, todėl antstolis privalėjo imtis visų teisėtų priemonių, kad pardavimas vyktų sklandžiai ir objektyviai. Teismo vertinimu, iš bylos duomenų visumos pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad dėl elektroninių varžytynių sistemos sutrikimo P. G. buvo apribota teisė dalyvauti varžytynėse Nr. 119343 ir galimybė antstoliui parduoti įkeistą turtą už kuo didesnę kainą. Taigi antstolis pagrįstai skundžiamu 2016-05-17 patvarkymu nutarė paskelbti varžytynes Nr. 119343 neįvykusiomis, įmokėtą varžytynių dalyvio įmoką grąžinti ir paskelbti antrąsias pakartotines įkeisto turto varžytynes. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė civilinio proceso normas, todėl pagrįstai antstolio I. G. veiksmuose nenustatė teisės aktų pažeidimų.

2212. Pareiškėjo argumentai, kad teismas skundžiamoje nutartyje nukrypo nuo aktualios teismų praktikos (Šiaulių apygardos teismo 2015-09-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-592-368/2015) byloje nagrinėjamu klausimu, yra atmestini kaip nepagrįsi, kadangi nurodytos bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės ir byloje skundu keliamas klausimas iš esmės skiriasi, t.y. nurodytoje byloje teismas sprendė skundą pateikusio asmens galimybę skųsti antstolio veiksmus, o šioje byloje nagrinėjamas klausimas dėl antstolio veiksmų, kuriais jis paskelbė varžytynes Nr. 119343 neįvykusiomis, įmokėtą varžytynių dalyvio įmoką grąžino ir paskelbė antrąsias pakartotines įkeisto turto varžytynes. Be to, teismų praktika formuojama priešingai, nei nurodo pareiškėjas (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2015-11-05 civilinėje byloje Nr. 2S-2138-656/2015; Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2053-390/2014).

2313. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė vykdymo procesą reglamentuojančias normas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Pareiškėjas UAB „Hanojus LT“ kreipėsi į antstolį I. G. su skundu... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-07-07 nutartimi pareiškėjo skundą... 6. 3. Teismas nustatė, kad antstolis I. G. 2016-03-31 paskelbė įkeisto turto... 7. 4. Teismas sutiko su antstoliu, kad, atsižvelgiant į tai, jog VĮ... 8. 5. Teismas padarė išvadą, kad antstolis ėmėsi visų teisėtų priemonių,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. 6. Pareiškėjas UAB „Hanojus LT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. 6.1. Skundžiama nutartis pažeidžia CPK 713 ir 717 str., taip pat nesilaikyti... 12. 6.2. Teismas nukrypo nuo aktualios teismų praktikos šiuo klausimu, pagal... 13. 6.3. Pareiškėjas teikia apeliacinės instancijos teismui naują papildomą... 14. 7. Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. nesutinka su atskiruoju skundu ir... 15. 7.1. Teismas skundžiamą nutartį tinkamai motyvavo ir teisingai įvertino... 16. 7.2. Sistema turi veikti tinkamai taip, kad bet kuriuo momentu kiekvienas... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. 8. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 19. 9..Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo... 20. 10. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, turi... 21. 11. Nagrinėjamu atveju antstolis, priimdamas skundžiamą 2016-05-17... 22. 12. Pareiškėjo argumentai, kad teismas skundžiamoje nutartyje nukrypo nuo... 23. 13. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartį palikti...