Byla e2-14304-820/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „PCS 85“ atstovui advokatui V. R., atsakovo UAB „Palink“ atstovei advokatei I. J., atsakovo UAB „Kuzmienė ir partneriai“ atstovui advokatui A. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „PCS 85“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Kuzmienė ir partneriai“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą pareikšdamas šiuos reikalavimus
  1. Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2012 m. lapkričio 28 d. ieškovo ir atsakovų Susitarimą dėl reikalavimo perleidimo.
  2. Taikyti restituciją ir priteisti iš UAB „Kuzmienė ir partneriai“ ieškovo naudai 1 797,09 EUR.
  3. Priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas.
  4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, jog jam bankroto byla iškelta nuo 2014 m. spalio 24 d. Atsakovas UAB „Palink“ su ieškovu 2012 m. gegužės 02 d. sudarė rangos sutartį (toliau tekste – rangos sutartis) ir ieškovas vykdė statybos rangos darbui užsakovui UAB „Palink“. Darbams atlikti ieškovas pasamdė subrangovą – atsakovą UAB „Kuzmienė ir partneriai“ pasirašydami 2012 m. gegužės 02 d. Statybos rangos sutartį Nr. 12/05/02 (toliau tekste – subrangos sutartis). Pagal rangos sutartį ir subrangos sutartį, atsakovas „UAB „Palink“ turėjo atsiskaityti su ieškovu ir tuomet ieškovas atsiskaityti su atsakovu UAB „Kuzmienė ir partneriai“. Bylos šalys 2012 m. lapkričio 28 d. Susitarimu dėl reikalavimo perleidimo (toliau tekste – Susitarimas) sutarė, jog atsakovas UAB „Palink“ tiesiogiai atsiskaitys su atsakovu UAB „Kuzmienė ir partneriai“. Šis Susitarimas buvo įvykdytas 2013 m. gegužės 30 d.
 3. Susitarimas yra niekinis CK 1.80 straipsnio pagrindu, nes prieštaravo imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Turto arešto aktų registro duomenimis, sudarant Susitarimą nebuvo taikomas turto areštas, tačiau jį vykdant jau buvo taikomas ieškovo turto areštas, todėl jo turtas negalėjo būti perleidžiamas. Šalims atlikus veiksmus su areštuotu turtu, laikytina, jog pažeistos imperatyvios teisės normos, todėl Susitarimas pripažintinas negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu.
 4. Susitarimas pripažintinas negaliojančiu ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes Susitarimas pažeidė kitų kreditorių teises bei interesus, vienam iš kreditorių buvo suteikta pirmenybė. Ieškovas turi galiojančią ir neabejotiną reikalavimo teisę. Senaties terminas nėra pasibaigęs, nes apie savo teisių pažeidimą ieškovas sužinojo tik tuomet, kai gavo duomenis iš atsakovo UAB „Palink“. Atsakovai buvo nesąžiningi, jie žinojo arba turėjo žinoti, kad ieškovas yra skolingas valstybės biudžetui, kitiems kreditoriams, turtas buvo areštuotas. Ieškovo finansinė padėtis buvo sunki, turėjo eilę neapmokėtų įsiskolinimų. Pagal 2012 metų balandą, ieškovo turtas ir skolos buvo beveik vienodo dydžio, t. y. buvo faktiškai nemokus. Todėl Susitarimas pažeidė kitų kreditorių teises ir interesus. Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, dar daugiau, neturėjo tokios teisės, nes buvo taikomas areštas. Atsakovai buvo nesąžiningi, nes žinojo apie ieškovo sunkią finansinę padėtį, skolas kitiems kreditoriams, turto areštus ir antstolių vykdomus išieškojimus.
 5. Panaikinus Susitarimą, prašė taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Kuzmienė ir partneriai“ pagal Susitarimą gautą sumą – 1 797,09 EUR.

4II. Atsakovų atsikirtimų santrauka

 1. Atsakovas UAB „Kuzmienė ir partneriai“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog CK 1.80 straipsnis Susitarimui netaikytinas, nes Turto areštų aktų registre ieškovo turto areštas buvo užregistruotas jau po Susitarimo pasirašymo, todėl jam negali būti taikomas draudimas.
 2. Dėl CK 6.66 straipsnio taikymo nurodė, jog actio Pauliana netaikytinas Susitarimui. Nors ieškovas nurodo, jog 2012 m. gruodžio 31 d. ieškovas turėjo pradelstų skolų daugiau nei turto, tačiau nėra duomenų, kiek įsipareigojimų buvo pradelstų Susitarimo sudarymo metu, todėl nemokumo klausimas neturi teisinės reikšmės Susitarimo teisėtumui. Susitarimo sudarymo metu buvo tik keletas pradelstų įsipareigojimų – 110 665,02 EUR sumai, o turto turėjo už 718 573 EUR, todėl negalima teigti, jog ieškovas buvo nemokus.
 3. Ieškovas parleido ieškinio senaties terminą, nes nuo nutarties iškelti bankroto bylą iki ieškinio pareiškimo buvo praleistas vienerių metų senaties terminas ir atsakovas prašo taikyti ieškinio senaties terminą.
 4. Susitarimas atitiko normalią verslo praktiką, ieškovas privalėjo atsiskaityti su atsakovu ir tai atliko sudarydamas Susitarimą. Turto areštų aktų registre nebuvo duomenų apie ieškovo turto areštą Susitarimo sudarymo metu, todėl ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės šalių sąžiningumui. Be to, areštas buvo taikomas 8 885,49 LTL sumai, tai labai menka suma visų kreditorinių reikalavimų apimtyje, todėl negalima laikyti atsakovų nesąžiningais.
 5. Prašymas taikyti restituciją neįvykdomas, nes šalys turėtų būti grąžinamos į pradinę padėtį, t. y. panaikinus Susitarimą, atsakovas UAB „Kuzmienė ir partneriai“ privalėtų grąžinti pinigus tam asmeniui, iš kurio juos gavo, šiuo atveju atsakovui UAB „Palink“.
 6. Atsakovas UAB „Palink“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog sandoris neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų normoms, nes Turto areštų aktų registre buvo areštuotos lėšos 2 573,42 EUR sumoje, o likusiomis lėšomis ieškovas galėjo disponuoti laisvai. Be to, buvo areštuotas turtas, bet disponavimas turtinėmis teisėmis nebuvo apribotas. Atsižvelgiant į tai šalys turėjo teisę sudaryti Susitarimą.
 7. Dėl actio Pauliana taikymo nurodė, jog nėra visų būtino jo taikymo sąlygų. Susitarimo sudarymo metu ieškovas buvo mokus, apribojimai turtui nebuvo taikomi. Bankroto byla nebuvo iškelta, todėl netaikytinas bendrasis kreditorių lygybės principas ir ieškovas turėjo teisę sudaryti Susitarimą su atsakovais. Pagal rangos sutartį ieškovas turėjo pareigą atsiskaityti su atsakovu UAB „Kuzmienė ir partneriai“ už atliktus darbus, todėl privalėjo atsiskaityti su kreditoriumi ir tą padarė sudarydama Susitarimą. Jokie teisės aktai neįpareigojo sutarties šalių privaloma tvarka tikrinti visus registrus, kurie mokami, todėl didinantys sutarčių sudarymo išlaidas. Ieškovas neįrodė, jog buvo kokie nors ginčai tarp ieškovo ir kitų kreditorių, todėl nebuvo abejonių dėl ieškovo finansinės padėties. Atsakovai neturėjo galimybių gauti duomenų apie kitus ieškovo kreditorius, todėl negali būti dėl to atsakingi. Tuo metu nebuvo jokių duomenų apie ieškovo sunkią finansinę būklę ar įsipareigojimus valstybės biudžetui. Ieškovo nurodymai kitiems kreditoriams susidarė vėliau, nei buvo pasirašytas Susitarimas. Atsakovas ir ieškovas 2012 m. spalio 12 d. sudarė dar vieną sutartį dėl statybos rangos darbų atlikimo atsakovo kitame objekte, kas patvirtina, jog ieškovas ir atsakovas manė, kad nėra trikdžių šalims vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
 8. Atsakovas nurodė, jog ieškovas praleido vienerių metų senaties terminą ir prašė jį taikyti. Pažymėjo, jog ieškovas neįrodė, jog negavo visų duomenų iš bendrovės vadovo, todėl laikytina, jog apie Susitarimą sužinojo po 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo.

5Teismas

konstatuoja:

6V. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Atsakovas UAB „Palink“ ir ieškovas 2012 m. balandžio 27 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. PL-ST-12/04/27 (2 t., p. 7-9; rangos sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti darbus atsakovui UAB „Palink“.
 4. Ieškovas ir atsakovas UAB „Kuzmienė ir partneriai“ 2012 m. gegužės 02 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 12/05/02 Remonto darbai (subrangos sutartį; 1 t., p. 79-83). Šia subrangos sutartimi šalys sutarė, kad ieškovas atsiskaitys su atsakovu tiesiogiai (subrangos sutarties 3.2 – 3.4 p.).
 5. Atsakovas UAB „Kuzmienė ir partneriai“ atliko darbus 2012 m. liepos mėnesį ir aktais darbai buvo priimti (1 t., 85-87) Atsakovas UAB „Kuzmienė ir partneriai“ 2012 m. liepos 30 d. pateikė sąskaitą ieškovui 12 705 LTL arba 3 679,62 EUR sumai (1 t., p. 84). Subrangos sutarties 3.4 punktu šalys sutarė, jog ieškovas atsikaitys per 30 dienų nuo darbų pridavimo ir sąskaitos gavimo dienos, todėl prievolė sumokėti pagal šią sąskaitą atsirado 2012 m. rugpjūčio 29 d.
 6. Bylos šalys 2012 m. lapkričio 28 d. sudarė Susitarimą dėl reikalavimo perleidimo (1 t., p. 88; Susitarimas). Susitarimo 1 punktu UAB „Palink“ sutiko, kad ieškovas UAB „PCS 85“ perleistų reikalavimo teises atsakovui UAB „Kuzmienė ir partneriai“ į atsakovą UAB „Palink“. Iš Susitarimo 3.2 punkto matyti, kad perleidžiamas reikalavimas yra 6 205 LTL arba 1 797,09 EUR.
 7. Iš 2012 m. gruodžio 31 d. ieškovo pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad ieškovas 2011 metais turėjo 53 390 LTL ikimokestinio pelno, o 2012 metais - 108 229 LTL ikimokestinio pelno (1 t., p. 91).
 8. Iš ieškovo 2013 metų balanso (1 t., p. 92-94) matyti, kad ieškovas turėjo turto už 936 600 LTL ir 2 286 677 LTL įsipareigojimų bei patyrė 1 379 162 LTL nuostolių prieš apmokestinimą.
 9. Iš VMI raštų (1 t., p. 95-105) ir VSDFV raštų (1 t., p. 107-109) matyti, kad ieškovas turėjo įsipareigojimų biudžetui.
 10. Iš 2012 m. spalio 18 d. sutarties 4 punkto matyti, kad ieškovas įsipareigojo su kreditoriumi UAB „Hidrosta“ atsiskaityti per 15 dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Iš sąskaitų sąrašo (1 t., p. 112) matyti, kad iki Susitarimo sudarymo ieškovas turėjo išrašęs vieną sąskaitą - 1 197 LTL arba 346,96 EUR sumai, tačiau byloje nėra duomenų, kada ši sąskaita buvo pateikta ieškovui, todėl ieškovo nurodoma aplinkybė, jog buvo įsiskolinimų kreditoriui UAB „Hidrosta“ atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).
 11. Iš UAB „Ryterna“ sąskaitų matyti, kad ieškovas pagal 2012 m. rugpjūčio 28 d. sąskaitas buvo skolingas 5 933,78 LTL ir dalį skolos 2 678,91 LTL ieškovas padengė. Prievolė mokėti pagal šias sąskaitas atsirado po 15 dienų nuo sąskaitų gavimo, t. y. 2012 m. rugsėjo 12 d. Pažymėtina, jog prievolė sumokėti atsakovui UAB „Kuzmienė ir partneriai“ atsirado anksčiau, nei šios prievolės kreditoriui UAB „Ryterna“.
 12. Iš UAB „Kauno kranai“ sąskaitų (1 t., p. 117-120) matyti, kad ieškovas nuo 2012 m. liepos 12 d. turėjo 5 626 LTL prievolę, o nuo 2012 m. gruodžio 15 d. dar 798,60 LTL prievolę. Pastaroji prievolė atsirado po Susitarimo pasirašymo, todėl neturi teisinės reikšmės sprendžiant šį ginčą. Pažymėtina, jog 2012 m. liepos 12 d. atsiradusi prievolė buvo iš dalies įvykdyta ir skola pagal šią prievolę yra 3 075,82 LTL, t. y. įvykdyta 2 550,18 LTL. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog ieškovas neignoravo šio kreditoriaus, bet iš dalies vykdė prievoles jam.
 13. Ieškovas nurodė, jog ieškovas buvo skolingas kreditoriui RUAB „Melinga“ (1 t., p. 122-125) pagal 2012 m. rugsėjo 28 d. sąskaitą, tačiau byloje nėra duomenų kada ši prievolė turėjo būti įvykdyta, todėl ieškovo teiginiai, kad Susitarimo sudarymo metu buvo įsipareigojimų RUAB „Melinga“ atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).
 14. Ieškovo teiginiai dėl Susitarimo metu buvusių įsipareigojimų UAB „Barduva“ atmestini, nes šie įsipareigojimai atsirado 2012 m. gruodžio 24 d. ir 2013 m. sausio 13 d., t. y. po Susitarimo sudarymo, todėl neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl Susitarimo metu galiojusių prievolių kiekio (1 t., p. 126-130). Kartu pažymėtina, jog iš atsiskaitymų ataskaitos matyti, kad ieškovas 2012 m. gruodžio 05-07 dienomis sumokėjo kreditoriui 8 000 LTL, t. y. patvirtina, jog ir po Susitarimo sudarymo ieškovas vykdė įsipareigojimus kreditoriams ir atsakovas UAB „Kuzmienė ir partneriai“ nebuvo išimtinis kreditorius su kuriuo buvo atsiskaitoma.
 15. Ieškovas pateikė duomenis, jog ieškovas buvo skolingas kreditoriui UAB „Top consult“ 2 395,80 LTL nuo 2012 m. rugsėjo 26 d. ir 2 178 LTL nuo 2012 m. spalio 12 d. (1 t., p. 133-134). Tačiau iš UAB „Top consult“ rašto (1 t., p. 132) matyti, jog dalį įsipareigojimo – 1 500 LTL ieškovas yra įvykdęs. Ši aplinkybė patvirtina, jog prieš sudarydamas Susitarimą ieškovas neišskyrė šio kreditoriaus ir bent iš dalies su juo atsiskaitinėjo.
 16. Ieškovas pateikė įrodymus, jog ieškovas skolingas kreditoriui UAB „Steel market“, tačiau prievolės šiam kreditoriui atsirado po Susitarimo pasirašymo, todėl neturi teisinės reikšmės skaičiuojant prievolių apimtį Susitarimo pasirašymo metu.
 17. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla ieškovui (1 t., p. 14-17). Šia nutartimi buvo nustatytas 15 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bendrovės vadovui perduoti visus dokumentus ir turtą bankroto administratoriui. Minėta nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. spalio 24 d. nutartimi (1 t., p. 18-21) palikus galioti Vilniaus apygardos tesimo nutartį nuo nutarties priėmimo dienos, t. y. 2014 m. spalio 24 d. Taigi terminas perduoti dokumentus baigėsi 2014 lapkričio 08 d.
 18. Iš Turto arešto aktų registro išrašo (1 t., p. 26-78) matyti, kad pirmasis turto areštas buvo pritaikytas 8 885,49 LTL arba 2 573,42 EUR sumai pritaikytas Vilniaus miesto 2 apylinkės tesimo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-13843-545/2015, kreditoriaus Ramirent Baltic AS naudai ir įregistruota registre 2012 m. lapkričio 29 d. 15.02 val. arešto apimtis: areštuoti pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose arba pas trečiuosius asmenis, o lėšų nesant – nekilnojamąjį turtą, už 8 885,49 LTL arba 2 573,42 EUR. Iš Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutarties (1 t., p. 22-25) matyti, kad tarp ieškovo kreditorių nėra kreditoriaus Ramirent Baltics AB, nes ši skola buvo apmokėta.
 19. Ieškovas 2015 m. liepos 07 d. raštu Nr. PCS130 (2 t., p. 13-14) kreipėsi į atsakovą UAB „Palink“ su prašymu pateikti UAB „Palink“ ir UAB „PCS 85“ atsikaitymų ataskaitą, nurodyti kokios užskaitos buvo atliktos pagal susitarimus su ieškovu. Atsakovas UAB „Palink“ 2015 m. spalio 27 d. raštu pateikė ieškovui ginčijamą Susitarimą (1 t., p. 106). Iš ieškovo rašto matyti, kad ieškovas turi duomenis apie ieškovo ir atsakovo UAB „Palink“ santykius ir ieškovo reikalavimus atsakovui.

7Dėl Susitarimo pripažinimo niekiniu CK 1.80 straipsnio pagrindu

 1. Ieškovas ginčija Susitarimą teigdamas, jog jis yra niekinis, nes pasirašytas galiojant turto areštui, o tai prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Teismo posėdžio metu ieškovas patikslino, jog Susitarimas buvo įvykdytas galiojant turto areštui. Su šiais teiginiai negalima sutikti. Turto arešto aktų registro įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre. Šiame sprendime nustatyta, kad turto areštas įregistruotas registre 2012 m. lapkričio 29 d. 15.02 val. arešto apimtis: areštuoti pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose arba pas trečiuosius asmenis, o lėšų nesant – nekilnojamąjį turtą, už 8 885,49 LTL arba 2 573,42 EUR. Susitarimas pasirašytas 2012 m. lapkričio 28 d. Taigi Susitarimo pasirašymo metu turto areštas negaliojo. Be to, turto areštas buvo taikomas tik 2 573,42 EUR sumai, kai ieškovo pajamos buvo 8 840 334 LTL arba 2 560 337,60 EUR (1 t., p. 91), turėjo turto 2 481 089 LTL (1 t., p. 90), t. y. ieškovas turėjo pakankamai turto ir pajamų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog pasirašant Susitarimą turto areštas nebuvo taikomas, todėl Susitarimu nebuvo pažeistos imperatyvios teisės normos. Ieškovo teiginiai, kad Susitarimas buvo įvykdytas, t. y. pervesti pinigai, galiojant turto areštui yra atmestini. Susitarimu buvo perleisti reikalavimai, todėl jokie mokėjimai pagal Susitarimą nebuvo atliekami. Pagal Susitarimo 6 punktą Susitarimas buvo įvykdytas nuo jo pasirašymo momento, t. y. reikalavimo teises atsakovas UAB „Kuzmienė ir partneriai“ įgijo pasirašę Susitarimą, todėl Susitarimas buvo įvykdytas tą pačią – 2012 m. lapkričio 28 d. Ta aplinkybė, jog iš Susitarimo atsiradusią prievolę atsakovui UAB „Kuzmienė ir partneriai“ atsakovas UAB „Palink“ įvykdė vėliau, neturi teisinės reikšmės Susitarimo vykdymui, nes atsakovai vykdė tarpusavio prievoles, kylančias iš rangos sutarties. Taigi, ieškovo reikalavimas pripažinti niekiniu ir negaliojančiu Susitarimą CK 1.80 straipsnio pagrindu yra nepagrįstas ir atmestinas.

8Dėl actio Pauliana

 1. Actio Pauliana (CK 6.66 str.) taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtina visų nurodytų sąlygų visuma.
 2. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas turi reikalavimo teisę.
 3. Ieškovas įrodinėja, jog kreditorių interesų pažeidimas pasireiškė tuo, kad buvo suteikta pirmenybė vienam iš kreditorių. Su šiais teiginiais negalima sutikti. Šio sprendimo 22- 29 punktuose nustatyta, jog Susitarimo sudarymo metu ieškovo nurodomos prievolės kai kuriems kreditoriams dar nebuvo atsiradę, kitiems prievolės atsirado po Susitarimo pasirašymo, o daliai kreditorių, kurių prievolės Susitarimo pasirašymo metu buvo vykdytinos, prievolės iš dalies buvo įvykdytos. Taigi, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog Susitarimo sudarymo metu ieškovas bent iš dalies vykdė savo prievoles visiems kreditoriams. Pažymėtina, jog dalį prievolės, kilusios iš subrangos sutarties, ieškovas įvykdė tiesiogiai atsakovui UAB „Kuzmienė ir partneriai“ ir dalį perleido Susitarimu, tačiau dėl tuo pat metu įvykdytos prievolės ieškovas pretenzijų nereiškia. Teismui nustačius, jog ieškovas kreditoriui UAB „Kuzmienė ir partneriai“ nesuteikė pirmenybės, ši aplinkybė laikytina neįrodyta (CPK 178 str.).
 4. Kaip minėta, turto areštas buvo pritaikytas po Susitarimo pasirašymo, todėl nėra pagrindo teigti, kad Susitarimo šalys žinojo arba turėjo žinoti, jog sudaromas Susitarimas pažeis kreditorių interesus ir dėl to jos nėra nesąžiningos. Ieškovas turėjo prievolę ir ją privalėjo vykdyti. Reikalavimo perleidimas pagal Susitarimą yra vienas iš įstatymų leidžiamų prievolės pasibaigimo pagrindų, todėl negalima teigti, jog ieškovas neprivalėjo siekti prievolės pabaigos vienu iš įstatymo leidžiamų būdų, o privalėjo įvykdyti prievolę tik pinigais.
 5. Taigi teismas nenustatė actio Pauliana taikymo sąlygų ginčijant Susitarimą, todėl ieškinio reikalavimas pripažinti Susitarimą negaliojančiu actio Pauliana pagrindu yra nepagrįstas ir atmestinas (CK6.66 str.).

9Dėl ieškinio senaties

 1. Atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį. CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorius ginčyti skolininko sudarytus sandorius, pareikšdamas actio Pauliana ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, turi teisę per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis, 6.66 straipsnio 3 dalis). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta ir tai, kad šios taisyklės išimtis gali nustatyti tiek CK, tiek kiti įstatymai. LR Įmonių bankroto įstatymas įpareigoja įmonės, kuria iškelta bankroto byla, administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius teisme bei nustato, kad laikytina, jog administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Ieškinio senaties terminas priklausomas nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši – atsiranda nuo tos dienos, kurią administratorius sužinojo apie įmonės sandorius. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte administratoriaus sužinojimas apie įmonės sandorius siejamas su dokumentų apie sandorių sudarymą gavimo diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2013). Kasacinio teismo išaiškinta, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyvusis momentas), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis momentas), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista.
 2. Ieškovas įrodinėja, jog apie Susitarimą sužinojo 2015 m. spalio 27 d., kai gavo atsakymą iš UAB „Palink“ ir Susitarimą, nes buvęs vadovas dokumentų neperdavė.
 3. Ieškinys pateiktas 2016 m. kovo 07 d. Šio sprendimo 30 punkte teismas nustatė, jog buvusiam ieškovo vadovui terminas perduoti dokumentus baigėsi 2014 m. lapkričio 08 d. Iš administratoriaus 2015 m. liepos 07 d. rašto Nr. PCS13 (2 t., p. 13-14) matyti, jog administratorius pagal turimus duomenis nustatė, kad buvo sudaryti sandoriai tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Palink“. Ši aplinkybė patvirtina, jog administratorius tam tikrus dokumentus buvo gavęs. Duomenų, kada administratoriui faktiškai buvo perduoti visi bankrutuojančios įmonės dokumentai, bankroto administratorius nepateikė. Ieškovas neįrodinėjo, jog buvo gauti ne visi dokumentai, taip pat nenurodė, kokių veiksmų ėmėsi, kad juos gautų laiku. Kaip minėta, iš paties administratoriaus rašto matyti, jog bent dalį dokumentų jis buvo gavęs. Taigi ieškovo teiginiai, jog jis negavo visų dokumentų teismo nutartyje nustatytu terminu, atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 str.). Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog administratorius apie Susitarimą sužinojo arba galėjo sužinoti 2014 m. lapkričio 08 d., todėl pareikšdamas ieškinį 2016 m. kovo 07 d. praleido ieškinio senaties terminą.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atsakovas UAB „Kuzmienė ir partneriai“ patyrė 484 EUR išlaidų, kurios, ieškinį atmestus, priteistinos iš ieškovo (CPK 98 str.).
 2. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

12atmesti ieškinį. Priteisti atsakovui UAB „Kuzmienė ir partneriai“ (į. k. 181302388) iš ieškovo BUAB „PCS 85“ (į. k. 302502129), atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ (į. k. 186191365), 484 EUR (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis euro) išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai