Byla e2-401-252/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo pagal ieškovės UAB „Versina“ ieškinį atsakovei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Etikos statyba“, institucija teikianti išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo pagal ieškovės UAB „Versina“ ieškinį atsakovei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Etikos statyba“, institucija teikianti išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba

Nustatė

2ieškovė prašo panaikinti atsakovės ( - ) pranešimu Nr. ( - ) įformintą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimo bei įpareigoti atsakovę iš naujo pirkime nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėtoją. Priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Byloje įtraukti VPT kaip instituciją teikiančią išvadą. Ieškovė nurodė, kad atsakovė Panevėžio miesto savivaldybės administracija atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį pirkimą – ( - ). Pirkimo ( - ) (toliau – Pirkimas). ( - ) pranešimu atsakovė nustatė pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažino AB „Panevėžio statybos trestas“(toliau AB „PST )antruoju numeriu paskelbta UAB „Eikos statyba“ ir trečiuoju –ieškovė. Ieškovė ( - ) pateikė atsakovei pretenziją, nurodydama, kad pastaroji pažeidė VPĮ 46 straipsnio nuostatas, nes trečiasis asmuo AB „PST“ turėjo būti pašalintas iš dalyvių sąrašo, kadangi ( - ) LR konkurencijos tarybos nutarimu pripažinta jog pažeidė KĮ 5 straipsnio nuostatas ir skirta maksimali bauda, kurios šiai dienai dar nėra sumokėjusi. LVAT ( - ) nutartimi paliko galioti paskirtą baudą trečiajam asmeniui. Ieškovė pažymėjo, kad VPĮ 17 straipsnio nuostatos įpareigoja perkančiąją organizaciją nepažeisti šiame straipsnyje numatytų nuostatų. VPĮ 46 straipsnio 6 dalyje yra numatyta, kad perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją iš Pirkimo procedūros, jeigu jis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą ir dėl to kyla abejonių, kad jis sąžiningai vykdys pirkimo sutartį. VPĮ 46 straipsnio 7 dalis leidžia pašalinti tiekėją iš pirkimo bet kurioje pirkimo stadijoje. To paties straipsnio 8 dalis imperatyviai numato, kad tiekėjui neatitinkant reikalavimų šio straipsnio 1,4 ir 6 dalyse, jo nepašalinti iš pirkimo galima tik tuo atveju, jei tiekėjas pateikė duomenis, kad jis savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti jam skirtą baudą bei ėmėsi kitų priemonių, kad nebebūtų padaryta pažeidimų arba jiems užkirstas kelias. Pirkimo sąlygų 3.1 punkte numatyta, kad tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš pirkimo, kartu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. Pirkimo 3.5 punkte iš esmės yra atkartota VPĮ 46 straipsnio 7 dalis. 3.6 punkte nurodyta, kad VPĮ 35 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu atsakovė gali nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūrų VPĮ 46 straipsnio 1,3,4 ir 6 dalyse numatytais pagrindais. Tačiau Pirkimo sąlygų 3.6.1.1 punktas prieštarauja VPĮ 46 straipsnio 8 dalies 1 punkto reikalavimams. Atsakovė atmesdama ieškovės pretenziją niekaip nepagrindė AB „PST“ atliktus „apsivalymo“ veiksmus. Todėl privalėjo taikyti VPĮ nuostatas. AB „PST“ pateiktos „apsivalymo“ priemonės nėra pakankamos ir atsakovė tai privalėjo įvertinti, nes nėra visų sąlygų, kurios yra konstatuotos VPĮ 46 str. 8 d. Šios įstatymo nuostatos negalima aiškinti siaurai bei formaliai, Žala yra tik vienas iš padarinių, kurie atsiranda dėl nusikalstamos veikos arba padarytų kitų pažeidimų numatytų VPĮ 46 str. 1, 4 ir 6 d. Vien paskirtos baudos nesumokėjimas rodo, kad jokie „apsivalymo“ veiksmai nėra atlikti. KĮ 5 str. 1 d pažeidimas yra sunkus pažeidimas ir turi tiesioginį žalingą poveikį. Kad tokį pažeidimą yra padariusi AB „PST“ yra konstatuota ne tik KT nutarime, bet ir vėlesniuose teismų procesiniuose dokumentuose. Toliau ieškovė argumentuoja VPĮ nuostatų reikalavimus ir trečiojo asmens pateiktų įrodymų patikimumą bei atsakovės formalų jų vertinimą.

3Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį su juo nesutinka. Atsakovė nurodė, kad AB „PST“ kartu su pasiūlymu pateikė EBVPD, kuriame nurodė, kad yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą ir kad ėmėsi „apsivalymo“ priemonių. ( - ) buvo papildomai parašyta, kad trečiasis asmuo pateiktų įrodymus, kurie patvirtintų jo nepašalinimo pagrindų buvimą. ( - ) trečiasis asmuo pateikė raštą Nr. ( - ) kartu su dokumentais, patvirtinančiais „apsivalymo“ priemonių įgyvendinimą. Todėl atsakovė ir sprendė, kad jos yra pakankamos ir nėra pagrindo jo šalinti iš Pirkimo. Atsakovė pažymėjo, kad VPĮ 35 str. 2 d. 2 p nurodyta, jog pirkimo dokumentuose turi būti numatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai ir turi nurodyti informaciją apie VPĮ 46 str. 3 ir 8 dalyse nustatytas galimybes nepašalinti iš pirkimo procedūros tiekėjo, neatitinkančio tam tikrų jam keliamų reikalavimų. Tiek VPĮ nuostatos, tiek Europos Parlamento ir Tarybos 2014-02-26 direktyvos 57 straipsnio 6 dalies nuostatos suteikia tiekėjui galimybę pateikti įrodymus, kad ėmėsi pakankamų priemonių įrodyti savo patikimumui ir taiko efektyvias „apsivalymo“ priemones. Direktyvos nuostatos perkeltos į nacionalinę teisę, t.y. VPĮ 46 str. 8 dalį. Tiek minėto įstatymo nuostatos, tiek Pirkimo sąlygose numatytos galimybės, suteikiančios atsakovei teisę nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūrų, jei iš pateiktų dokumentų atsakovė nustatė, jog tiekėjas tinkamai taiko „apsivalymo“ priemones. Atsakovė nustatė, kad KT nutarime ir LVAT 2020-06-03 nutartyje nėra konstatuota, kad pažeidimu buvo padaryta žala, kurią trečiasis asmuo kam nors turi atlyginti, todėl sprendė, kad VPĮ 46 str. 8 d 1 p a papunktis netaikomas jo atžvilgiu. Baudos paskyrimas nėra žala, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad nesumokėjus paskirtos baudos prilyginama, jog neatlyginta žala. AB „PST“ pateikė informaciją, kad jis ėmėsi techninių organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnei pažeidimų prevencijai, kas atitinka VPĮ 46 str. 8 d. 1 p c papunkčio reikalavimus.

4Trečiasis asmuo AB „PST“ atsiliepimu į ieškinį su juo nesutinka. Nurodo, kad ieškovė piktnaudžiauja teisėmis, todėl teismas jai turėtų skirti baudą, nes ieškovė nėra teisiškai suinteresuota bylos baigtimi. Ji eilėje yra trečia, todėl ir pašalinus trečiąjį asmenį iš pirkimo, ieškovė jo nebūtų laimėjusi. Teismo procesinis sprendimas ieškovei nesukels jokių pasekmių. Ji neginčija UAB „Etikos statyba“ pasiūlymo. Pareikštas ieškinys prieštarauja VPĮ 101 str. 1 d. nuostatoms, kuriose yra aiškiai įtvirtinta, kada tiekėjas gali ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus. Be to, Pirkimo sąlygose nebuvo numatyti reikalavimai, kuriais remiasi ieškovė, ginčydama atsakovės priimtą sprendimą. Trečiasis asmuo nepateikė jokios melagingos informacijos apie save, priešingai nurodė apie jam taikytas sankcijas ir pateikė dokumentus, kurie atitinka teisės aktų reikalavimus bei įrodo, kad jis ėmėsi tinkamų priemonių pažeidimams pašalinti ir jų prevencijai. Tai, kad ieškovė dėl „apsivalymo“ priemonių taikymo yra kitos nuomonės nei atsakovė, nereiškia, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti. Toliau trečiasis asmuo nurodo kokias priemones jis taikė ir vadovaujasi teismų praktika, kuri nustatė, kokios priemonės laikomos tinkamomis.

5Trečiasis asmuo UAB „Eikos statyba“ atsiliepimu į ieškinį su juo sutinka ir prašo jį tenkinti. Trečiasis asmuo nurodo, kad objektyviai nėra faktinio ir teisinio pagrindo išvadai, jog egzistuoja(gali būti nustatytos) visos VPĮ 46 str. 8 d. numatytos sąlygos kartu, kurias nustačius atsakovė turėtų teisę nepašalinti AB „PST“ iš Pirkimo. Nėra pateikta įrodymų, jog savanoriškai sumokėta paskirta bauda, todėl nėra atitikimo VPĮ 46 str. 8d 1 p a papunkčiui; nėra jokių duomenų, kad PST bendradarbiavo su KT; nėra atsakovės motyvuoto sprendimo dėl trečiojo asmens taikomų priemonių pakankamumo ir patikimumo. Abi šalys, t.y. atsakovė ir AB „PST“ pripažino VPĮ 46 str. 6 d. 3 p pašalinimo pagrindo buvimą ginčo Pirkime. Todėl nei ieškovė nei kitas asmuo neprivalo įrodyti šio pašalinimo pagrindo taikymo privalomumo ginčo atveju. Konkurso sąlygų reikalavimai aiškinami ir taikomi sistemiškai, todėl EBVPD įtvirtinus pareigą pagrįsti atitikimą VPĮ 46 str. 6 d. 3 p, AB „PST“ privalėjo pagrįsti pašalinimo pagrindo nebuvimą. Nepagrįsti AB „PST“ argumentai, kad teismas šioje byloje turėtų vadovautis civilinėje byloje Nr. e2-3455-779/2020 ginčo sprendimo būdu. Visų pirma minėtoje byloje yra visiškai kitos faktinės aplinkybės ir suformuota kasacinio teismo praktika leidžia remtis precedentais tik tuo atveju, kai faktinės aplinkybės yra tapačios. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad tik Konkurso sąlygų 3.3 p lentelėje nurodyti visi pašalinimo pagrindai ir tik jie yra taikytini tiekėjams. Toks atsakovės aiškinimas neatitinka sisteminio, turiningo konkurso sąlygų aiškinimo metodo bei suformuotos teismų praktikos, kad visos įstatymo ir Konkurso sąlygų aiškinimas turi būti sistemiškas.

6Dubliku į atsakovės ir trečiojo asmens AB „PST“ pateiktus atsiliepimus ieškovė laikosi ieškinyje nurodytos pozicijos. Plačiau atkartoja įstatymo nuostatų ir Pirkimo sąlygų aiškinimus ginčo aktualiu klausimu. Taip pat nurodo, kad atsakovė nepriėmė motyvuoto sprendimo dėl trečiojo asmens pateiktų „apsivalymo“ priemonių pakankamumo ir patikimumo. Protokole tokių motyvų taip pat nėra. Yra tik formaliai nurodoma, kad pateiktos priemonės yra pakankamos. Pažymi, kad trečiasis asmuo teisiškai nepagrįstai nurodo, kad ieškovė neturi suinteresuotumo bylos baigtimi. Jo cituojama kasacinio teismo praktika šiuo klausimu nėra aktuali, nes LAT nutartyse civilinėse bylose Nr. e3K-3-319-969/2018 ir Nr. e3K-3-296-378/2019 yra visai kito pobūdžio ginčas(ginčijamos pirkimo sąlygos). Ieškovė atitinka VPĮ 2 str. 31 d suinteresuoto viešojo pirkimo dalyvio sampratą. Nepagrįsti trečiojo asmens argumentai, kad ieškovė neturi suinteresuotumo bylos baigtimi. Panaikinus atsakovės sprendimą, procedūros būtų vykdomos iš naujo ir tiekėjų pasiūlymai vertinami iš naujo. Nepagrįsti trečiojo asmens argumentai ir dėl Pirkimo sąlygų, kurias jis aiškina atsietai ir ignoruoja Pirkimo sąlygų 1.2 p., 3.1 p., 3.6 p. turinį. Pateiktas Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-3455-779/2020 nėra aktuali šiam ginčui ir jo motyvai negali būti taikomi šioje byloje ar bylos baigtis turėtų būti tokia pati. Pažymi, kad ieškovė nekvestionuoja Pirkimo sąlygų, o tik pažymi, kad atsakovei nesuteikta teisė siaurinti atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo.

7Tripliku į pateiktą dubliką atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovės motyvais ir palaiko argumentus, kurie nurodyti atsiliepime į ieškinį. Papildomai pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų nuostatas aiškinant sistemiškai, akivaizdu, jog Pirkimo sąlygų 3.3 punktas numato, kad tiekėjas turi atitikti 1 lentelėje nurodytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tuo tarpu šioje lentelėje nėra nurodytas VPĮ 46 str. 6 d. 3 punkte nurodytas tiekėjų pašalinimo pagrindas ir tik Pirkimo sąlygų 3.6 punktas numato, jog vadovaujantis VPĮ 35 str. 1 d. 6 p, perkančioji organizacija gali nepašalinti tiekėjo VPĮ 46 str. 1,3,4 ir 6 d numatytais pagrindais, kai yra abi sąlygos kartu. Todėl atsakovė tinkamai aiškino ir taikė Pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygose nebuvo numatytas VPĮ 46 str. 6 d 3 p c papunktyje numatyto pašalinimo pagrindas. Mano, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo šioje byloje. Kasacinis teismas civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019 aiškiai suformulavo atvejus, kuomet tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas, t.y. teisė ginčyti viešojo pirkimo sąlygas.

8Tripliku į pateiktą dubliką trečiasis asmuo AB „PST“ pažymėjo, kad jis nesutinka su ieškovės ir kito trečiojo asmens argumentais dėl VPĮ 46 str. 6 d 3 p taikymo, nes jis nebuvo įtrauktas į Pirkimo sąlygas. Toliau trečiasis asmuo dėsto argumentus dėl Pirkimo sąlygų jas pilnai nurašo. Nurodo, kad ieškovė ignoruoja Pirkimo sąlygų 3.3 p ir dėl jo reikšmės visiškai nepasisako. Mano, kad turėtų būti taikoma jų pateikta Vilniaus apygardos teismo byla ir ginčas sprendžiamas būtent vadovaujantis minėtos bylos argumentais. Taip pat nurodė, kad kategoriškai nesutinka su trečiojo asmens UAB „Eikos statyba“ atsiliepimo motyvais ir komentarais bei kritika jų apsivalymo atžvilgiu. Būtent ji neginčijo atsakovės sprendimo dėl pripažinimo laimėtoju PST, o taip pat niekur neteigia ir neįrodinėja, kad Pirkimo sąlygose buvo įtvirtintas VPĮ 46 str. 6 d. 3 p pagrindas. Mano, kad ieškovės ir trečiojo asmens elgesys kelia abejonių dėl galimo kartelio ar kitokių nesąžiningų veiksmų.

9Tripliku trečiasis asmuo UAB „Eikos statyba“ nurodė, kad palaiko ieškovės ieškinį ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad AB „PST“ tinkamai nepagrindė visų apsivalymo sąlygų ir nesutinka su jo pozicija, kad žala neapima baudos sumokėjimo. Žala turi būti suprantama kaip ekonominė sankcija, kuri taikyta kompetentingos institucijos. Tokios baudos yra skiriamos, kai padaroma žala valstybei, kuri ir išreiškiama baudos paskyrimu. PST pateikė klaidingus duomenis, kad yra bendradarbiaujama su Konkurencijos taryba, nes iš viešai prieinamų duomenų matyti, jog pastaroji nesutinka su PST ir VMI susitarimu dėl baudos mokėjimo išdėstymo. Baudos išdėstymas yra laikytinas ne tik kad žalos nesumokėjimu, bet netgi potencialiai valstybės pagalba PST. Toks baudos išdėstymas neatitinka VPĮ 46 str. 8 d. tikslų – užtikrinti, kad ateityje PST nekartotų nurodytų pažeidimų, kad supranta, ištaisė savo pažeidimų padarinius. Todėl prašo ieškinį tenkinti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Byloje gauta Viešųjų pirkimų tarnybos(toliau-VPT) išvada dėl ginčo klausimo. Išvadoje VPT išvadoje dėl klausimo ar Pirkime taikomas pašalinimo pagrindas nurodė, kad viešojo pirkimo dokumentai – tai perkančiosios organizacijos pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai. Tarnyba pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju pašalinimo pagrindas nėra įtvirtintas perkančiosios organizacijos parengtų Pirkimo sąlygų III dalyje, kurioje nustatyti Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai. Todėl vienintelis su Pirkimu susijęs dokumentas yra EBVPD, kuriame nurodytas pašalinimo pagrindas. Nors perkančiosios organizacijos suformuotas ir paskelbtas EBVPD plačiąją prasme pripažintinas Pirkimo dokumentu, tačiau remiantis VPĮ 50 straipsnio 1 dalimi, savo esme yra dokumentas, kuriuo tiekėjai deklaruoja atitiktį kituose Pirkimo dokumentuose pagal atitinkamus VPĮ straipsnius nustatytiems reikalavimams. Perkančioji organizacija EBVPD formavimo metu, turi galimybę spręsti ne dėl visų skilčių įtraukimo į šią formą. Kai kurios skiltys yra įtraukiamos automatiškai, kas ir buvo padaryta šiuo atveju, t.y. pašalinimo pagrindas EBVPD buvo įtraukta automatiškai, o ne perkančiosios organizacijos iniciatyva. Tarnyba teikė išvadą, kad nagrinėjamu atveju, pašalinimo pagrindas Pirkime būtų taikomas tokiu atveju, jeigu pašalinimo pagrindas būtų nustatytas ne tik EBVPD, bet ir kituose Pirkimo dokumentuose, todėl tarnybos nuomone šiame Pirkime pašalinimo pagrindas nėra taikomas.

11Ieškinys netenkintinas. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė vykdė tarptautinį pirkimą – ( - ) (toliau –Pirkimas). ( - ) perkančioji organizacija paskelbė pasiūlymų eilę Pirkime ir nustatė laimėjusį pasiūlymą. ( - ) ieškovė pateikė pretenziją atsakovei, nurodydama, kad pastaroji pažeidė VPĮ 46 straipsnio ir Pirkimo sąlygų atitinkamas nuostatas ir prašė panaikinti sudarytą pasiūlymų eilę bei pašalinti iš Pirkimo jo laimėtoją – trečiąjį asmenį AB „PST“ bei sudaryti teikėjų pasiūlymų eilę iš naujo. ( - ) atsakymu į pretenziją atsakovė jos netenkino ir nurodė, kad AB „PST“ yra patikimas tiekėjas.

12Byloje ginčas kyla dėl to, ar atsakovė tinkamai vertino trečiojo asmens patikimumą ir tinkamai taikė VPĮ bei Pirkimo sąlygose pačios nurodytas nuostatas. Taip pat atsakovė ir trečiasis asmuo AB „PST“ kelia klausimą, kad ieškovė neturi suinteresuotumo šia bylos baigtimi, todėl ji negali reikšti ieškinio, nes nustatytoje pasiūlymų eilėje ieškovė yra trečia ir ji neginčija kito trečiojo asmens pateikto pasiūlymo, o priimtas teismo procesinis sprendimas niekaip neįtakos ieškovės teisių. Trečiasis asmuo prašo skirti baudą ieškovei už piktnaudžiavimą procesu..

13VPĮ 101 straipsnio 1 d numato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų<.....> ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, neatitinkančių šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo. Taigi, įstatymas leidžia bet kuriam tiekėjui, dalyvavusiam Pirkime ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus, jeigu jis mano, kad pastaroji pažeidė VPĮ nuostatų reikalavimus. Todėl atmestini trečiojo asmens ir atsakovės argumentai, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi ir teismo procesinis sprendimas niekaip neįtakos jos interesų. Ieškovė yra suformulavusi ieškinio dalyką ir pagrindą bei pateikė, jos nuomone, juos pagrindžiančius argumentus ir įrodymus, todėl nėra pagrindo teigti, jog ieškinys yra pareikštas piktnaudžiaujant suteiktomis procesinėmis teisėmis, ar kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo. Todėl prašymas skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis yra atmestinas kaip nepagrįstas.

14Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose remiasi Konkurencijos tarnybos atliktu patikrinimu ir taikyta sankcija(paskirta bauda trečiajam asmeniui AB „PST“)bei įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais dėl paskirtos baudos teisėtumo trečiajam asmeniui. Pasak ieškovės, perkančiajai organizacijai žinant apie tokių sankcijų pritaikymą trečiajam asmeniui, ji privalėjo vadovautis VPĮ 17 ir 46 straipsnių nuostatomis. Tokios pačios pozicijos laikosi ir UAB „Etikos statyba“, kuri papildomai nurodė, kad nei ieškovė nei kas kitas neturi pareigos įrodyti ar laimėtoju pripažintas asmuo tinkamai pagrindė savo apsivalymo priemonių efektyvumą. Tai turi įrodyti būtent tas tiekėjas, kuris taikė tas apsivalymo priemones. Perkančioji organizacija šiuo klausimu turi priimti motyvuotą sprendimą, o ne apsiriboti lakonišku teiginiu, kad jos yra pakankamos. Byloje visos šalys prižįsta, kad VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punkto c) papunktyje yra nustatyta kada perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją iš Pirkimo procedūros: jeigu jis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą ir dėl to kyla abejonių, kad jis sąžiningai vykdys sudarytą pirkimo sutartį. Šiuo pagrindu tiekėjas iš pirkimo procedūros gali būti pašalinamas, kai yra bent vienas iš šių perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose pasirinktinai nurodytų pažeidimų :<...> draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto LR konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Kaip nurodė savo išvadoje VPT, šios įstatymo dalies kriterijai dėl pašalinimo, turi būti nurodyti Pirkimo sąlygose. Sutiktina su VPT išvadoje nurodytu teiginiu, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose ( III dalyje) nėra nurodžiusi ieškovės nurodyto pašalinimo pagrindo. Pateiktoje EBVPD formoje toks pašalinimo pagrindas yra įtrauktas automatiškai, tačiau šis dokumentas nėra pirkimo sąlyga. Priešingai nei teigia ieškovė ir UAB „Etikos statyba“, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto ir 6 dalies 3 punkto c papunkčio nuostatos yra atskiros, jomis reguliuojamos skirtingos situacijos, todėl jų aiškinimas ir taikymas nėra tapatus(LAT nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-397-378/2018). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punkto c papunktyje numatytą tiekėjo pašalinimo teisę perkančioji organizacija turi tuomet, kai toks pašalinimo pagrindas nustatytas Pirkimo dokumentuose(LAT nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-690/2018). Nagrinėjamu atveju toks tiekėjo pašalinimo pagrindas Pirkimo dokumentuose nebuvo įtvirtintas, todėl pareigos pašalinti tiekėją nurodytu pagrindu atsakovė neturėjo. Teismas įvertinęs ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Etikos statyba“ argumentus dėl viešųjų pirkimų principų, tikslų ir ieškovės interesų pažeidimo, nepašalinus iš Pirkimo trečiojo asmens AB „Panevėžio statybos trestas“, yra nepagrįsti, todėl atmestini.

15Teismas nepasisako dėl trečiojo asmens AB „Panevėžio statybos trestas“ pateiktų patikimų ar nepatikimų įrodymų perkančiajai organizacijai dėl „apsivalymo“ priemonių taikymo po paskirtos baudos ir dėl susitarimo su VMI dėl jos mokėjimo išdėstymo, nes tai nėra ginčo dalykas. Taip pat teismas nepasisako ir dėl UAB „Etikos statyba“ išsakytų argumentų kas turi įrodinėti „apsivalymo“ priemonių pakankamumą ir jų efektyvumą, nes nesant Pirkimo sąlygose numatyto pašalinimo pagrindo dėl to, kad trečiajam asmeniui buvo taikytos ekonominės sankcijos už kartelinį susitarimą, teisiškai nėra reikšminga vertinti „apsivalymo“ priemonių efektyvumo ir pagrįstumo.

16Ieškovė savalaikiai neginčijo Pirkimo sąlygų pagrįstumo, todėl šioje viešojo pirkimo stadijoje jų pagrįstumas nėra vertinamas.

17Įvertinęs aukščiau aptartus įrodymus, teismas laiko nepagrįstu ieškovės reikalavimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės ( - ) pranešimu įformintą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo parinkimo.

18Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Atmetus ieškovės ieškinį, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Trečiasis asmuo UAB „Etikos statyba“ palaikė ieškovės pusę, t.y. buvo ieškovės pusėje, todėl jos turėtos bylinėjimosi išlaidos taip pat nepriteistinos. Atsakovė ir trečiasis asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“ nepateikė dokumentų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas.

19Taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, įsiteisėjus teismo sprendimui. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262, 263, 268, 270, 4231 straipsniais.

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2020-07-24 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. ieškovė prašo panaikinti atsakovės ( - ) pranešimu Nr. ( - ) įformintą... 3. Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį su juo... 4. Trečiasis asmuo AB „PST“ atsiliepimu į ieškinį su juo nesutinka.... 5. Trečiasis asmuo UAB „Eikos statyba“ atsiliepimu į ieškinį su juo... 6. Dubliku į atsakovės ir trečiojo asmens AB „PST“ pateiktus atsiliepimus... 7. Tripliku į pateiktą dubliką atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovės... 8. Tripliku į pateiktą dubliką trečiasis asmuo AB „PST“ pažymėjo, kad... 9. Tripliku trečiasis asmuo UAB „Eikos statyba“ nurodė, kad palaiko... 10. Byloje gauta Viešųjų pirkimų tarnybos(toliau-VPT) išvada dėl ginčo... 11. Ieškinys netenkintinas. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė vykdė... 12. Byloje ginčas kyla dėl to, ar atsakovė tinkamai vertino trečiojo asmens... 13. VPĮ 101 straipsnio 1 d numato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji... 14. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose remiasi Konkurencijos tarnybos... 15. Teismas nepasisako dėl trečiojo asmens AB „Panevėžio statybos trestas“... 16. Ieškovė savalaikiai neginčijo Pirkimo sąlygų pagrįstumo, todėl šioje... 17. Įvertinęs aukščiau aptartus įrodymus, teismas laiko nepagrįstu ieškovės... 18. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis... 19. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, įsiteisėjus teismo... 20. ieškinį atmesti.... 21. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2020-07-24... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...