Byla e2-3455-779/2020
Dėl atsakovo sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Panevėžio statybos trestas“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba,-

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Inga Staknienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Eikos statyba“ ieškinį atsakovui Vilniaus Gedimino technikos universitetui dėl atsakovo sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Panevėžio statybos trestas“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba,-

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo Komisijos 2020-05-28 priimtą sprendimą pripažinti pirkimo laimėtoju trečiąjį asmenį.

52.

6Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas 2019-05-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė apie viešąjį tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų su darbo projekto aplinkoje parengimu pirkimas“ (pirkimo numeris 439938) (toliau - Pirkimas).

73.

8Atsakovo viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) 2020-05-29 informavo ieškovą apie Komisijos 2020-05-28 posėdyje priimtus sprendimus, įskaitant sprendimą pripažinti Pirkimo laimėtoju trečiąjį asmenį bei Komisijos ketinimą kviesti šį tiekėją pasirašyti pirkimo sutartį, kai pasibaigs sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Ieškovo pasiūlymas Pirkime liko antroje vietoje.

94.

10Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - LVAT) 2020-06-03 priėmė nutartį, kuria atmetė trečiojo asmens ir UAB „Active Construction Management“ (ankstesnis pavadinimas - UAB „Irdaiva“) apeliacinius skundus bei paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau - VAAT) 2018-05-14 sprendimą, pripažinusį, kad Konkurencijos taryba 2017-12-21 nutarimu pagrįstai skyrė šioms bendrovėms maksimalias baudas už konkurenciją ribojantį susitarimą viešuosiuose pirkimuose.

115.

12Atsižvelgdamas į nurodytą, ieškovas 2020-06-05 pateikė atsakovui pretenziją (toliau -Pretenzija), prašydamas panaikinti Komisijos sprendimą pripažinti Pirkimo laimėtoju PST. Atsakovas 2020-06-08 raštu Pretenziją atmetė.

136.

14Nurodė, jog Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 17 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punkto c) papunktyje yra įtvirtintas vienas iš tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūrų pagrindas: rimto profesinio pažeidimo, dėl kurio kyla abejonių, kad tiekėjas sąžiningai vykdys sudaryto pirkimo sutartį, padarymas, o būtent draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pagal VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 2 punktą perkančioji organizacija vertina tik tų tiekėjų pasiūlymus, kurie nėra pašalinti iš pirkimo procedūrų pagal šio įstatymo 46 straipsnį.

157.

16Nurodė, kad LVAT 2020-06-03 nutartis patvirtina, jog Pirkimo laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo yra padaręs VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punkto c) papunktyje nurodytą rimtą profesinį pažeidimą, sudarantį pagrindą pašalinti šį tiekėją iš Pirkimo procedūrų.

178.

18Atkreipė dėmesį, kad teismų nustatyti trečiojo asmens padaryti Konkurencijos įstatymo pažeidimai yra itin reikšmingi, jais tiesiogiai buvo pažeisti VPĮ įtvirtinti viešųjų pirkimų tikslai ir principai, todėl toks tiekėjas ne tik apskritai negalėjo dalyvauti Pirkime, bet ir negali būti kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį.

199.

20Pažymėjo, kad viešojo pirkimo sąlygos, kuriomis sudaroma galimybė pirkime dalyvauti ir tiekėjui, kuris yra kompetentingų institucijų ir teismų pripažintas sąmoningai pažeidžiantis konkurencijos ir viešųjų pirkimų taisykles, kenkiantis perkančiosioms organizacijoms ir viešajam interesui, neatitinka imperatyvių viešųjų pirkimų tikslų ir principų, pažeidžia sąžiningų tiekėjų interesus ir viešąją interesą.

2110.

22Atsakovas, ignoruodamas viešųjų pirkimų tikslus ir principus bei ieškovo argumentus, atsisakė panaikinti Komisijos 2020-05-28 sprendimą pripažinti Pirkimo laimėtoju trečiąjį asmenį. Ieškovas su tuo nesutinka, kadangi VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinimų duomenų. Ieškovo įsitikinimu, teismų konstatuotas neteisėtas, nesąžiningas trečiojo asmens elgesys ne tik kelią grėsmę tinkamam Pirkimo pagrindu galimos sudaryti viešojo pirkimo sutarties vykdymui ir paties atsakovo interesams, bet ir pažeidžia ieškovo teises: ieškovas turi sąžiningai varžytis su nesąžiningai konkuruojančiu tiekėju.

2311.

24Nurodė, jog ieškovui kyla pagrįstų abejonių, kad atsakovas, žinodamas apie trečiojo asmens padarytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir jo potencialų dalyvavimą Pirkime, sąmoningai Pirkimo sąlygose formaliai neįtraukė VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punkto c) papunktyje įtvirtinto tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindo, kas rodo VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų tikslų ir principų pažeidimą.

2512.

26Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodė su ieškiniu nesutinkantis, prašė jį atmesti ir skirti atsakovui 5000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pareiškiant akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį.

2713.

28Atsakovas nurodė, kad ieškovo argumentai dėl atsakovo pareigos pašalinti trečiąjį asmenį iš viešojo pirkimo procedūros prieštarauja VPĮ įtvirtintam teisiniam reguliavimui.

2914.

30VPĮ 46 str. 1-4 dalyse numatyti privalomi tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindai, tuo tarpu VPĮ 46 str. 6 d. numatyti pagrindai, kuriems esant numatytiems pirkimo sąlygose, perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją, t. y. turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar tokį pašalinimo pagrindą įtraukti į pirkimo sąlygas, ar ne. Taigi, VPĮ 46 str. 6 d. numato neprivalomus pašalinimo iš pirkimo procedūros teisinius pagrindus. Neprivalomas pašalinimo pagrindas reiškia, kad jo neprivaloma nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau jeigu atitinkamas pašalinimo pagrindas yra nustatytas konkretaus pirkimo dokumentuose, jis tampa privalomu tame pirkime.

3115.

32Tam, kad Perkančioji organizacija galėtų pašalinti tiekėją dėl konkurencijos teisės pažeidimo, Pirkimo dokumentuose turėtų būti nurodytas toks pašalinimo iš viešojo pirkimo teisinis pagrindas (VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.). Šiuo atveju Pirkimo dokumentai nenumato, jog dėl sudaryto draudžiamo susitarimo, įtvirtinto Konkurencijos įstatyme, būtų galima pašalinti tiekėją iš viešojo pirkimo.

3316.

34Atkreipė dėmesį, jog VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. taikymui svarbus net tik faktas, jog tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, tačiau ir tai, ar dėl tokio pažeidimo kylą abejonių, kad tiekėjas galės sąžiningai vykdyti pirkimo sutartį. Nepaisant to, jog LVAT nutartimi buvo pripažinti trečiojo asmens padaryti Konkurencijos įstatymo pažeidimai, atsakovas neturi objektyvių įrodymų ar pagrįstų duomenų, kurie lemtų atsakovo abejonę, kad trečiasis asmuo negalėtų sąžiningai vykdyti Pirkimo sutartį.

3517.

36Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad trečiasis asmuo būtų sudaręs su kitais tiekėjais susitarimus, nukreiptus į nesąžiningą konkurenciją būtent šiame ginčo Pirkime. Taigi, atsakovas ne tik kad neprivalėjo panaikinti savo 2020-05-28 sprendimo ir pašalinti trečiąjį asmenį iš viešojo pirkimo procedūrų, tačiau net neturėjo faktinio ir teisinio pagrindo to daryti.

3718.

38Dėl ieškovo abejonių Pirkimo sąlygų teisėtumu nurodė, jog tiek VPĮ nuostatos, tiek teismų praktika patvirtina, jog perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti dėl VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. numatytų pašalinimo iš viešojo pirkimo pagrindų įtraukimo į pirkimo sąlygas.

3919.

40Jeigu ieškovas iš tikrųjų manė, jog Pirkimo sąlygos neatitiko VPĮ reikalavimų, ar buvo sudarytos, atsižvelgiant į kitus tiekėjus, tai turėjo galimybę reikšti prašymus ar pretenzijas dėl tokių sąlygų (VPĮ 27 str. 3 d., 102 str.), tačiau ieškovas niekada po Pirkimo sąlygų paskelbimo nesikreipė į atsakovą su prašymais ar pretenzijomis dėl VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c) papunkčio įtraukimo į Pirkimo sąlygas. Vadinasi, ieškovas pripažino, jog Pirkimo sąlygos yra pagrįstos ir atitinka VPĮ reikalavimus.

4120.

42Ieškovo argumentai, grindžiami abejonėmis ir prielaidomis, tik patvirtina, jog ieškinys pareikštas nepagrįstai, siekiant trukdyti (stabdyti) Pirkimo procedūras, taigi, piktnaudžiaujant teise, dėl ko atsakovas prašo teismo įvertinti ieškovo veiksmus bei spręsti dėl baudos ieškovui skyrimo dėl nepagrįstai pareikšto ieškinio (CPK 95 str.).

4321.

44Akcentavo, jog ieškovas neginčija atsakovo sprendimo, kuriuo atmesta jo pretenzija. Pirkimo sąlygų 92 p. numato, jog Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka. Taigi, ieškovas, siekdamas teismo tvarka pripažinti, jog atsakovas nepagrįstai išsprendė jo 2020-06-05 pretenzijos klausimą, turėjo suformuluoti teismui reikalavimą dėl atsakovo 2020-06-08 sprendimo pagrįstumo. Toks reikalavimas nėra pareikštas, ieškovas ginčija tik ankstesnį atsakovo 2020-05-28 sprendimą, todėl atsakovo 2020-06-08 sprendimas atmesti ieškovo pretenziją yra teisėtas, suėjus VPĮ numatytam perkančiosios organizacijos sprendimo apskundimo terminui (10 dienų).

4522.

46Trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose nurodė su ieškiniu nesutinkantis, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčo Pirkimas pirmą kartą buvo paskelbtas dar 2019-04-19. O šis vykstantis pirkimas ir Pirkimo sąlygos, įskaitant ir sąlygose numatyti pašalinimo pagrindai, paskelbtos 2019-06-14. Ieškovas neginčijo Pirkimo sąlygų, nors jo ieškinyje minimas Konkurencijos tarybos nutarimas buvo priimtas dar 2017 m. gruodžio mėn., o pirmos instancijos teismo sprendimas administracinėje byloje buvo priimtas 2018 m. gegužės mėn.

4723.

48Iki Pirkimo pradžios buvo viešai žinoma, kad minėtas trečiajam asmeniui nepalankus sprendimas administracinėje byloje buvo apskųstas apeliacine tvarka ir Pirkimo skelbimo metu nebuvo priimtas LVAT sprendimas. Tai reiškia, kad Perkančioji organizacija, nesant priimto galutinio teismo sprendimo, negalėjo vertinti, kad egzistuoja suformuota praktika dėl minėtų konkurencijos pažeidimų, ar kad trečiasis asmuo būtų pažeidęs Konkurencijos įstatymą. Be to, joks subjektas nelaikomas baustu, kol tai nenustatoma galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Šiuo atveju LVAT 2020-06-03 nutartis priimta jau po to, kai Pirkime buvo nustatyti rezultatai ir paskelbtas laimėtojas. Tai reiškia, kad ginčo sprendimų priėmimo metu Perkančioji organizacija net negalėjo de facto laikyti, kad trečiasis asmuo yra baustas konkurencijos teisės požiūriu bei egzistuoja VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. nurodytos aplinkybės.

4924.

50Atkreipė dėmesį, jog VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. gali būti taikomas tik tuo atveju, kai ši sąlyga numatyta Pirkimo dokumentuose, ir nesant šios sąlygos tiekėjai tuo pagrindu negali būti šalinami iš Pirkimo procedūrų. VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. taikymo sąlygų ginčo Pirkime nebuvo.

5125.

52Ieškovas ieškinyje nurodo motyvus dėl to, kad tariamai trečiasis asmuo atliko itin grubius teisės aktų pažeidimus, todėl tai turi įtakos vertinant jo patikimumą ir sutarties sudarymas su juo pažeidžia viešąjį interesą. Šie teiginiai prieštarauja ir paties ieškovo elgesiui rinkoje (dalyvaujant pirkimuose), nes pats ieškovas nevengia (nevengdavo) pirkimuose dalyvauti jungtinės veiklos pagrindais bei pats dalyvavo pirkimuose su kitu tuo pačiu LVAT 2020-06-03 nutartimi Konkurencijos įstatymo pažeidimą padariusiu pripažintu rangovu - UAB „Irdaiva“ (dabar Active Contruction Management, UAB). Kaltindamas trečiąjį asmenį, ieškovas nemato nieko blogo tuo pačiu bendradarbiauti ir kooperuojantis pateikti vieną pasiūlymą konkurse su kita tame pačiame tyrime pažeidimą padariusia pripažinta bendrove.

5326.

54VPĮ 46 str. yra nustatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai. Vienus iš jų perkančiosios organizacijos privalomai įtvirtina viešojo pirkimo sąlygose ir, egzistuojant bent vienam iš tų pagrindų, tiekėjai automatiškai yra šalinami iš viešojo pirkimo. Tuo tarpu kitus pašalinimo pagrindus perkančiosios organizacijos turi teisę nusimatyti ar nenusimatyti pirkimo sąlygose savo nuožiūra. Pastaruoju atveju, dėl tiekėjo pašalinimo ar nepašalinimo iš viešojo pirkimo sprendžiama pagal nustatytas viešojo pirkimo sąlygas.

5527.

56VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. aiškiai nustato, kad perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. Tuo tarpu pagal 46 str. 6 d. 3 p. c) papunktį perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą ir dėl to kyla abejonių, kad jis sąžiningai vykdys sudarytą pirkimo sutartį. Šiuo pagrindu tiekėjas iš pirkimo procedūros gali būti pašalinamas, kai yra bent vienas iš šių perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose pasirinktinai nurodytų pažeidimų.

5728.

58Pabrėžė, kad, net ir numačius Pirkimo sąlygose VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c) papunktyje numatytą pašalinimo pagrindą, tai savaime nelemia tiekėjo pašalinimo iš viešojo pirkimo.

5929.

60Nurodė, kad ieškovas visiškai nepagrįstai šioje Pirkimo procedūrų stadijoje kvestionuoja Pirkimo sąlygų teisėtumą. VPĮ yra įtvirtintos aiškios ir nedviprasmiškos perkančiųjų organizacijų priimtų sprendimų ir (ar) paskelbtų viešųjų pirkimų sąlygų ginčijimo procedūros ir terminai. Atitinkamų Pirkimo sąlygų - VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c) papunktyje nustatyto pašalinimo pagrindo neįtraukimo į Pirkimo sąlygas, ieškovas VPĮ nustatytais terminais ir tvarka neginčijo, o Pirkimo sąlygų teisėtumą pradėjo kvestionuoti praėjus metams nuo Pirkimo procedūrų pradžios, be kita ko, ieškinyje užsimindamas apie Pirkimo procedūrų nutraukimą dėl neva neteisėtų Pirkimo sąlygų, kai tuo tarpu tariamo viešųjų pirkimų principų pažeidimo klausimą galėjo kelti vos tik susipažinęs su Pirkimo sąlygomis.

6130.

62Pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui - jas vertinti, jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą, remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti. Tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu, taigi, ir teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus, jei tiekėjo teisių pažeidimą lėmė perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais buvo nustatytos neteisėtos pirkimo sąlygos, o šis subjektas tik po to, kai buvo pranešta apie sprendimą sudaryti sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, tokį perkančiosios organizacijos sprendimą skundžia.

6331.

64Šiuo atveju ieškovas visiškai nepagrįstai šioje Pirkimo stadijoje, kai yra paskelbtas Pirkimo laimėtojas pagal visiems tiekėjams išviešintas ir žinomas Pirkimo sąlygas, kelia tariamus viešųjų pirkimų principų pažeidimo klausimus dėl Pirkimo sąlygų.

6532.

66Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog Tiekėjų pašalinimo pagrindai yra reglamentuojami VPĮ 46 straipsnyje, kurio 1 d., 3 d. ir 4 d. nustatyti pašalinimo pagrindai yra privalomai taikomi visais atvejais (išskyrus vykdant mažos vertės pirkimus), o dėl to paties straipsnio 6 dalyje įtvirtintų tiekėjų pašalinimo pagrindų įstatymų leidėjas perkančiosioms organizacijoms suteikė diskreciją pačioms nuspręsti, ar tokius tiekėjo pašalinimo pagrindus nustatyti konkretaus pirkimo dokumentuose, ar ne. Atkreipė dėmesį, jog tais atvejais, kai perkančioji organizacija konkretaus pirkimo dokumentuose nustato „neprivalomą“ tiekėjų pašalinimo pagrindą, jis tampa privalomu tame konkrečiame pirkime.

6733.

68Siekiant nustatyti, ar Perkančioji organizacija, remdamasi VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punkto c papunkčiu, privalėjo pašalinti trečiąjį asmenį iš Pirkimo, turi būti nustatoma, ar šiuo konkrečiu atveju toks pašalinimo pagrindas buvo nustatytas Pirkimo dokumentuose.

6934.

70Pažymėjo, jog viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai suponuoja, kad tiekėjų pasiūlymų vertinimas turi būti atliekamas pagal iš anksto visiems žinomas sąlygas, t. y. perkančioji organizacija privalo visų viešojo pirkimo procedūrų metu preciziškai laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų. Byloje nėra ginčo dėl to, jog VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c) p. nurodytas tiekėjo pašalinimo pagrindas Pirkimo dokumentuose nebuvo įtvirtintas. Pirkimo dokumentuose nesant įtvirtinto minėto tiekėjo pašalinimo pagrindo, Perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo trečiajam asmeniui pritaikyti VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punkto c papunktyje nustatytą pašalinimo pagrindą ir pašalinti trečiąjį asmenį iš Pirkimo procedūrų. Ieškinys atmestinas.

71I.

72Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės ir ginčo esmė

7335.

74Atsakovas 2019-05-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė apie viešąjį tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų su darbo projekto aplinkoje parengimu pirkimas“ (pirkimo numeris 439938).

7536.

76Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2020-05-29 informavo ieškovą apie Komisijos 2020-05-28 posėdyje priimtą sprendimą pripažinti Pirkimo laimėtoju trečiąjį asmenį AB „Panevėžio statybos trestas“. 2020-06-05 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas panaikinti 2020-05-28 priimtą sprendimą. Perkančioji organizacija pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

7737.

78Ieškovas ieškinyje remiasi Konkurencijos tarybos vykdytu tyrimu ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2020-06-03 nutartimi, kuria paliktas nepakeistas Konkurencijos tarybos 2017-12-21 nutarimas bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-05-14 nutarimas, kuriais trečiajam asmeniui šioje byloje ir kitam asmeniui UAB „Irdaiva“ skirta bauda dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pažeidimo, padaryto dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose 2013-2015 metais. Anot ieškovo, esant viešai nušviestam Konkurencijos tarybos tyrimui bei vykstančiai bylai administraciniuose teismuose, Perkančioji organizacija privalėjo į pirkimo sąlygas įtraukti VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c) papunktyje numatytą neprivalomą pašalinimo pagrindą. To perkančiajai organizacijai nepadarius, Pirkimo sąlygos pažeidžia viešųjų pirkimų principus ir tikslus bei viešąjį interesą. Taip pat ieškovas nurodo, kad atsakovas, atsižvelgdamas į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartį, vadovaudamasis VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c) papunkčiu, privalėjo panaikinti sprendimą, kuriuo trečiasis asmuo pripažintas laimėtoju.

79II.

80Teisiniai argumentai ir išvados

8138.

82VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. nustatyta, kad perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

8339.

84Tuo tarpu pagal 46 str. 6 d. 3 p. c) papunktį perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą ir dėl to kyla abejonių, kad jis sąžiningai vykdys sudarytą pirkimo sutartį. Šiuo pagrindu tiekėjas iš pirkimo procedūros gali būti pašalinamas, kai yra bent vienas iš šių perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose pasirinktinai nurodytų pažeidimų: <...> draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

8540.

86VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto ir 6 dalies 3 punkto c papunkčio nuostatos yra atskiros, jomis reguliuojamos skirtingos situacijos, todėl jų aiškinimas ir taikymas nėra tapatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-31nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-397-378/2018).

8741.

88Duomenų, kad šiame pirkime trečiasis asmuo su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją, į bylą nepateikta. Tokių aplinkybių ieškovas ir neįrodinėjo. Taigi, nurodyta VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. nuostata, kaip imperatyvas, nagrinėjamu atveju netaikytina.

8942.

90VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c) papunktyje numatytą tiekėjo pašalinimo teisę perkančioji organizacija turi tuomet, kai toks pašalinimo pagrindas nustatytas Pirkimo dokumentuose

91(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-08-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-690/2018).

9243.

93Nagrinėjamu atveju toks tiekėjo pašalinimo pagrindas Pirkimo dokumentuose nebuvo įtvirtintas, taigi, pareigos pašalinti tiekėją nurodytu pagrindu perkančioji organizacija neturėjo.

9444.

95Nežiūrint į nurodytą, pažymėtina, jog įstatymo leidėjas imperatyviai yra numatęs, kad teisines pasekmes (apribojimus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose) sukelia tik ekonominės sankcijos už konkurencijos teisės aktų pažeidimus, paskirtos įsiteisėjusiais institucijų sprendimais, t. y. tik tokiais sprendimais, kurie turi res judicata galią. Kai apskundžiamas teismui Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo konstatuotas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas, šis neįgyja res judicata galios; Konkurencijos tarybos nutarimas negali būti pripažintas įgijusiu res judicata galią tol, kol teisme nebus baigta nagrinėti atitinkama administracinė byla ir dėl pareiškėjo negalės būti taikomos ir sąlygos, draudžiančios ir ribojančios jo teises dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015-05-03 nutartis byloje Nr. 3K-3-272/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-08-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-690/2018).

9645.

97Iš bylos duomenų (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2020-06-03 nutarties) matyti, kad Konkurencijos taryba 2017-12-21 priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB „Irdaiva“, 2013-2015 m. jungtinės veiklos sutarčių pagrindu pateikdamos bendrus pasiūlymus UAB „Vilnius vystymo kompanija“ organizuotuose pastatų atnaujinimo ir modernizavimo darbų viešuosiuose pirkimuose, sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą, kuriuo pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą, dėl ko jiems buvo paskirta bauda. Nurodytas nutarimas buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2018-05-14 sprendimu skundus atmetė. Vilniaus apygardos administracinio teismo procesinis sprendimas apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

9846.

99Kadangi Konkurencijos tarybos nutarimo įsiteisėjimo momentas siejamas su galutinio procesinio sprendimo įsiteisėjimo momentu (2020-06-03), todėl perkančioji organizacija, tiek skelbdama konkursą, tiek priimdama ginčijamą sprendimą dėl laimėtojo nustatymo, neturėjo nei teisės, nei pareigos vertinti trečiąjį asmenį, kaip padariusį rimtą profesinį pažeidimą. Atitinkamai trečiojo asmens atžvilgiu negalėjo būti taikomos ir sąlygos, draudžiančios ir ribojančios jo teises dalyvauti viešajame pirkime.

10047.

101Taigi, ieškovo argumentai dėl viešųjų pirkimų principų, tikslų, viešojo intereso ir ieškovo interesų pažeidimo, nepašalinus iš Pirkimo trečiojo asmens, yra nepagrįsti, todėl atmestini.

10248.

103Sutiktina su atsakovu ir trečiuoju asmeniu, kad ieškovas nesavalaikiai kelia klausimus ir abejones dėl pirkimo sąlygų teisėtumo, įvykus pirkimui ir paskelbus nugalėtoją. Pirkimas paskelbtas dar 2019-05-14, tad atitinkamų Pirkimo sąlygų, o būtent, - VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c) papunktyje nustatyto pašalinimo pagrindo neįtraukimo į Pirkimo sąlygas, ieškovas iki laimėtojo paskelbimo neginčijo, dėl jų pretenzijų nereiškė, todėl, nepasinaudojęs ikiteismine ginčo tvarka, negali kviestionuoti pirkimo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-408/2012).

10449.

105Atsižvelgiant į tai, teismas nevertina ieškovo argumentų, susijusių su galimai neteisėtomis pirkimo sąlygomis.

10650.

107Kiti šalių argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl dėl jų teismas taip pat nepasisako.

108Dėl baudos ieškovui skyrimo

10951.

110Atsakovas prašo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

11152.

112CPK 95 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Teismų praktikoje akcentuojama, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-01 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017).

11353.

114Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis fakto. Šiuo atveju ieškovas ieškiniu yra suformulavęs ieškinio dalyką ir pagrindą bei pateikęs, jo nuomone, juos pagrindžiančius argumentus ir įrodymus, todėl nėra pagrindo teigti, jog ieškinys yra pareikštas piktnaudžiaujant jam suteiktomis procesinėmis teisėmis.

11554.

116Atsižvelgiant į tai, pagrindo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nėra.

117Dėl bylinėjimosi išlaidų

11855.

119Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju, atmetus ieškovo ieškinį, atsakovo ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo, o ieškovo bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

12056.

121Teismas, įvertinęs bylos apimtį, advokatų darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, sprendžia, kad atsakovui iš ieškovo priteistina 7206,76 Eur suma, o trečiajam suinteresuotam asmeniui iš ieškovo priteistina 3932,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12257.

123Ieškinį atmetus ir sprendimui įsiteisėjus laikinosios apsaugos priemonės, taikytos teismo 2020-06-23 nutartimi, naikintinos. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 4238 straipsniais,

Nutarė

124Ieškinį atmesti.

125Priteisti iš ieškovo UAB ,,Eikos statyba“ atsakovui Vilniaus Gedimino technikos universitetui 7206,76 Eur bylinėjimosi išlaidų.

126Priteisti iš ieškovo UAB ,,Eikos statyba“ trečiajam asmeniui AB „Panevėžio statybos trestas“ 3932,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

127Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

128Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Inga Staknienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo Komisijos... 5. 2.... 6. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas 2019-05-14 Centrinėje... 7. 3.... 8. Atsakovo viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) 2020-05-29 informavo... 9. 4.... 10. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - LVAT)... 11. 5.... 12. Atsižvelgdamas į nurodytą, ieškovas 2020-06-05 pateikė atsakovui... 13. 6.... 14. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ)... 15. 7.... 16. Nurodė, kad LVAT 2020-06-03 nutartis patvirtina, jog Pirkimo laimėtoju... 17. 8.... 18. Atkreipė dėmesį, kad teismų nustatyti trečiojo asmens padaryti... 19. 9.... 20. Pažymėjo, kad viešojo pirkimo sąlygos, kuriomis sudaroma galimybė pirkime... 21. 10.... 22. Atsakovas, ignoruodamas viešųjų pirkimų tikslus ir principus bei ieškovo... 23. 11.... 24. Nurodė, jog ieškovui kyla pagrįstų abejonių, kad atsakovas, žinodamas... 25. 12.... 26. Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodė su ieškiniu nesutinkantis,... 27. 13.... 28. Atsakovas nurodė, kad ieškovo argumentai dėl atsakovo pareigos pašalinti... 29. 14.... 30. VPĮ 46 str. 1-4 dalyse numatyti privalomi tiekėjo pašalinimo iš pirkimo... 31. 15.... 32. Tam, kad Perkančioji organizacija galėtų pašalinti tiekėją dėl... 33. 16.... 34. Atkreipė dėmesį, jog VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. taikymui svarbus net tik faktas,... 35. 17.... 36. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad trečiasis asmuo... 37. 18.... 38. Dėl ieškovo abejonių Pirkimo sąlygų teisėtumu nurodė, jog tiek VPĮ... 39. 19.... 40. Jeigu ieškovas iš tikrųjų manė, jog Pirkimo sąlygos neatitiko VPĮ... 41. 20.... 42. Ieškovo argumentai, grindžiami abejonėmis ir prielaidomis, tik patvirtina,... 43. 21.... 44. Akcentavo, jog ieškovas neginčija atsakovo sprendimo, kuriuo atmesta jo... 45. 22.... 46. Trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose nurodė su ieškiniu nesutinkantis,... 47. 23.... 48. Iki Pirkimo pradžios buvo viešai žinoma, kad minėtas trečiajam asmeniui... 49. 24.... 50. Atkreipė dėmesį, jog VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. gali būti taikomas tik tuo... 51. 25.... 52. Ieškovas ieškinyje nurodo motyvus dėl to, kad tariamai trečiasis asmuo... 53. 26.... 54. VPĮ 46 str. yra nustatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai. Vienus iš jų... 55. 27.... 56. VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. aiškiai nustato, kad perkančioji organizacija... 57. 28.... 58. Pabrėžė, kad, net ir numačius Pirkimo sąlygose VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c)... 59. 29.... 60. Nurodė, kad ieškovas visiškai nepagrįstai šioje Pirkimo procedūrų... 61. 30.... 62. Pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo... 63. 31.... 64. Šiuo atveju ieškovas visiškai nepagrįstai šioje Pirkimo stadijoje, kai yra... 65. 32.... 66. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog Tiekėjų... 67. 33.... 68. Siekiant nustatyti, ar Perkančioji organizacija, remdamasi VPĮ 46 straipsnio... 69. 34.... 70. Pažymėjo, jog viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai... 71. I.... 72. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės ir ginčo esmė... 73. 35.... 74. Atsakovas 2019-05-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje... 75. 36.... 76. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2020-05-29 informavo ieškovą apie... 77. 37.... 78. Ieškovas ieškinyje remiasi Konkurencijos tarybos vykdytu tyrimu ir Lietuvos... 79. II.... 80. Teisiniai argumentai ir išvados... 81. 38.... 82. VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. nustatyta, kad perkančioji organizacija pašalina... 83. 39.... 84. Tuo tarpu pagal 46 str. 6 d. 3 p. c) papunktį perkančioji organizacija gali... 85. 40.... 86. VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto ir 6 dalies 3 punkto c papunkčio... 87. 41.... 88. Duomenų, kad šiame pirkime trečiasis asmuo su kitais tiekėjais yra sudaręs... 89. 42.... 90. VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. c) papunktyje numatytą tiekėjo pašalinimo teisę... 91. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-08-17 nutartis civilinėje byloje Nr.... 92. 43.... 93. Nagrinėjamu atveju toks tiekėjo pašalinimo pagrindas Pirkimo dokumentuose... 94. 44.... 95. Nežiūrint į nurodytą, pažymėtina, jog įstatymo leidėjas imperatyviai... 96. 45.... 97. Iš bylos duomenų (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2020-06-03... 98. 46.... 99. Kadangi Konkurencijos tarybos nutarimo įsiteisėjimo momentas siejamas su... 100. 47.... 101. Taigi, ieškovo argumentai dėl viešųjų pirkimų principų, tikslų,... 102. 48.... 103. Sutiktina su atsakovu ir trečiuoju asmeniu, kad ieškovas nesavalaikiai kelia... 104. 49.... 105. Atsižvelgiant į tai, teismas nevertina ieškovo argumentų, susijusių su... 106. 50.... 107. Kiti šalių argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui,... 108. Dėl baudos ieškovui skyrimo... 109. 51.... 110. Atsakovas prašo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 111. 52.... 112. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 113. 53.... 114. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti... 115. 54.... 116. Atsižvelgiant į tai, pagrindo skirti baudą už piktnaudžiavimą... 117. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 118. 55.... 119. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis... 120. 56.... 121. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, advokatų darbo laiko sąnaudas, paruoštų... 122. 57.... 123. Ieškinį atmetus ir sprendimui įsiteisėjus laikinosios apsaugos priemonės,... 124. Ieškinį atmesti.... 125. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Eikos statyba“ atsakovui Vilniaus Gedimino... 126. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Eikos statyba“ trečiajam asmeniui AB... 127. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m.... 128. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...