Byla e2-1076-1005/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Rakauskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ (toliau - Ieškovė) ieškinį atsakovui N. J. (toliau – Atsakovas) dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš Atsakovo 650,00 € negrąžintą paskolą, 236,47 € palūkanas, 43,53 € administravimo mokestį, 19,07 € delspinigius, 18,07 € vėlavimo palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Procesiniai dokumentai Atsakovui viešo paskelbimo būdu įteikti 2016 m. spalio 19 d. Atsakovas per teismo nustatytą terminą (per 15 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos) nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Priimamas sprendimas už akių, nes Ieškovė yra pateikusi prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Atsakovo veiksmuose yra visos sąlygos, būtinos civilinės atsakomybės taikymui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.246, 6.247, 6.248, 6.249, 6.256 straipsniai). Remiantis byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Atsakovas 2015 m. gruodžio 26 d. Ieškovės administruojamoje tarpusavio skolinimo platformoje SAVY www.gosavy.lt (toliau – Platforma) elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_66774 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su Platformoje registruotais skolintojais. Platformoje registruoti skolintojai finansavo Atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp Atsakovo, skolintojų ir Ieškovės (organizatorės) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 66774 (toliau - Sutartis), kurios pagrindu Atsakovui buvo suteiktas 650,00 Eur vartojimo kreditas 24 mėnesių terminui už 32 procentų dydžio metines palūkanas. Sutartimi Atsakovas įsipareigojo Ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.). Sutarties administravimo mokestis yra 43.53 €. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl Ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016 m. rugsėjo 2 d. pateikė Atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą ir Sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius.

7CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad Atsakovas būtų atsiskaitęs su Ieškove (CPK 178 straipsnis), todėl Ieškovei iš atsakovo priteistina 650,00 € negrąžintas kreditas, 236,47 € palūkanos (kredito kaina) (CK 6.38, 6.59, 6.205 straipsniai, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš Atsakovo 18,07 € vėlavimo palūkanas ir 19,07 € delspinigius už laiku negrąžintą kreditą. Kaip matyti iš Ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už Atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų ir netesybų kaip nuostolių atlyginimo, palūkanos ar netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl Ieškovės apskaičiuotos palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Ieškovei iš Atsakovo priteistini 19,07 € delspinigiai, o Ieškovės reikalavimas dėl 18,07 € vėlavimo palūkanų priteisimo atmestinas.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, esant Ieškovės reikalavimui, iš Atsakovo Ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (967,14 €) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. spalio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovė ruošdama teismui ieškinį bei jį pateikdama teismui patyrė 281,25 € išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti bei sumokėjo 22,00 € žyminį mokestį. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (98,13 procentų), Ieškovei iš Atsakovo priteisiama 21,59 € žyminio mokesčio ir 276,00 € advokato pagalbos išlaidų.

11Valstybės patirtos išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią priteisiamą išlaidų sumą (3 €), todėl jos nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta bei vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo N. J., asmens kodas ( - ) 650,00 € (šešių šimtų penkiasdešimties eurų) skolą, 236,47 € (dviejų šimtų trisdešimt šešių eurų 47 ct) palūkanas, 43,53 € (keturiasdešimt trijų eurų 53 ct) administravimo mokestį, 19,07 € (devyniolikos eurų 7 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (949,07 €) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. spalio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 21,59 € (dvidešimt vieno euro 59 ct) žyminį mokestį ir 276,00 € (du šimtus septyniasdešimt šešis eurus) už advokato pagalbą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, buveinė Vilniaus m., Vokiečių g. 20, naudai.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kupiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Kupiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai