Byla 2S-685-115/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-27-631/2008 pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui VšĮ „Vilniaus butai“, tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas V. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl neteisėto atleidimo iš darbo, vidutinio darbo užmokesčio, išeitinės išmokos ir turtinės žalos iš atsakovo VšĮ „Vilniaus butai“ priteisimo. 2008-05-29 prašymu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą 50000 Lt sumai.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008-05-30 nutartimi atmetė ieškovo V. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui VšĮ „Vilniaus butai“ (b.l. 35). Pirmos instancijos teismas nurodė, kad ieškovo nurodyti argumentai dėl būtinumo taikyti atsakovo turtui 50000 Lt areštą nėra pagrįsti įrodymais. Ieškovas teoriniais samprotavimais grindžia patį arešto taikymo mastą, siedamas jį su bylos išnagrinėjimo terminais, kurie šiai dienai negali būti žinomi ir prognozuojami, juolab, kad pačios šalys įtakoja, kad byla būtų operatyviau ar ilgiau nagrinėjama. Teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodomi argumentai dėl atsakovo likvidavimo ir jo teisių bei pareigų neperėmimo grindžiami vien projektiniais svarstymais, ką patvirtina ieškovo pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkė bei sprendimo projektas.

7Ieškovas V. G. pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-05-30 nutartį bei priimti naują nutartį - ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Ieškovas nurodo, kad ieškinio reikalavimas yra turtinis – priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą pravaikštos laiką nuo atleidimo dienos iki teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos, todėl nesutinka su teismo argumentu, jog nepagrįstas jo prašymas dėl turto arešto taikymo atsakovo turtui 50000 Lt sumai. Pažymi, kad vien iki 2008-05-29 prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikimo teismui momento ieškovas V. G. dėl neteisėto atleidimo buvo negavęs 21 500 Lt darbo sutartyje numatyto darbo užmokesčio. Todėl pirmos instancijos teismas nurodydamas, jog nėra pagrindo taikyti turto areštą 50000 Lt sumai, privalėjo areštuoti atsakovo turtą 21 500 Lt sumai. Ieškovas taip pat nesutinka su teismo nuomone, kad ieškovo nurodyti argumentai dėl galimo VšĮ „Vilniaus butai“ likvidavimo ir jo teisių bei pareigų neperėmimo grindžiami vien projektiniais svarstymais, kurie, teismo nuomone, negali patvirtinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos. Ieškovas mano, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pažeidė LR CPK 414 str. 1 d. reikalavimus, nebuvo pakankamai aktyvūs, savo iniciatyva neišreikalavo įrodymų, netinkamai įvertino ieškovo prašyme nurodytas aplinkybes (dėl galimo atsakovo likvidavimo ir jo teisių bei pareigų neperėmimo) bei tuo pačiu neteisingai išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindžia tuo, jog jeigu atsakovas VšĮ „Vilniaus butai“ būtų likviduotas iki šios bylos išnagrinėjimo pabaigos, ieškovo V. G. šioje civilinėje byloje reiškiamas turtinis reikalavimas priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo neteisėto atleidimo dienos iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento taip ir liktų neįvykdytas, kadangi nebeliktų atsakovo VšĮ „Vilniaus butai“, kuris galėtų tokį reikalavimą įvykdyti, arba visas jo turimas turtas būtų panaudotas įsipareigojimams tretiesiems asmenims įvykdyti.

8Atsakovas VšĮ „Vilniaus butai“ atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo teismo atmesti ieškovo atskirąjį skundą, kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepateikė objektyvių argumentų, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pažymi, kad jokios VšĮ „Vilniaus butai“ likvidavimo procedūros nėra paskelbtos bei pradėtos, todėl visi ieškovo samprotavimai dėl įstaigos likvidavimo yra paremti tik spėjimais.

9Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą. Tretysis asmuo nurodo, kad ieškovas šioje byloje akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir visomis įmanomomis priemonėmis vilkina teismo procesą. Pažymi, kad šiuo metu nėra pradėta VŠĮ „Vilniaus butai“ likvidavimo, reorganizavimo ar pertvarkymo procedūra. Be to, pradėjus kurią nors iš minėtų procedūrų, ieškovas turėtų teisę pateikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kadangi tiek prašyme taikyti laikinąją apsaugos priemonę, tiek ir atskirajame skunde, ieškovas remiasi vien tik prielaidos, spėlionėmis, sieja nesusiejamus dalykus ir faktus bei nepateikia jokių įrodymų ar argumentų, jog sprendimo įvykdymas nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės gali pasunkėti ar tapti neįmanomu, todėl atskirasis skundas yra nepagrįstas ir turi būti atmestas.

10Ieškovo V. G. atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas ieškiniu prašo teismo priteisti jam vidutinį darbo užmokestį, išeitinę išmoką ir atlyginti turtinę žalą, o ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą 50 000 Lt sumai. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymo leidėjas suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti, ar konkrečiu atveju yra reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija mano, kad pirmos instancijos teismas priėmė teisingą nutartį ir pagrįstai atmetė ieškovo V. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi nėra pagrindo manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Ieškovas nepateikė teismui jokių pagrįstų įrodymų, o reikalavimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė hipotetinėmis prielaidomis dėl galimo atsakovo likvidavimo. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad visiškai nepagrįsta ir ieškovo prašoma turto arešto suma – 50 000 Lt. Ieškovas arešto sumos dydį sieja su ilgais bylos nagrinėjimo terminais, tačiau tokie argumentai yra nepagrįsti. Laikinosios apsaugos priemonės yra parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, todėl negali viršyti ieškinio sumos. Šiuo atveju ieškinio suma nėra tiksliai apskaičiuota, o prašoma taikyti arešto suma grindžiama tik teoriniais samprotavimais ir skaičiavimais, todėl negali būti taikoma.

12Atmestinas ir ieškovo atskirojo skundo argumentas, kad pirmos instancijos teismas priimdamas ginčijamą nutartį pažeidė LR CPK 414 straipsnį. Pažymėtina, kad teismas, taikydamas LR CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, jog konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Be to, teismo pareiga išreikalauti dokumentus negali būti suprantama kaip ieškovo (darbuotojo) atleidimas nuo įrodinėjimo pareigos. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti LR CPK 414 straipsnio nuostatų pažeidimo.

13Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė procesines teisės normas ir priėmė pagrįstą nutartį. Kadangi ieškovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-05-30 nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

17Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. gegužės 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-27-631/2008 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai