Byla e2-621-761/2016
Dėl skolos priteisimo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjas Osvaldas Briedis, sekretoriaujant Virginijai Makarienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Metesta“ ieškinį atsakovei UAB „Baltic TS Group“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Metesta” prašo priteisti iš atsakovės UAB „Baltic TS Group“ ieškovės naudai 10973,49 € skolą, 548,67 € delspinigius, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 130 € žyminį mokestį bei 300 € išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

5Šilalės rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 4 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš UAB „Baltic TS Group“, įmonės kodas 301740800, adresas Kvėdarnos g. 2, Drobūkščių k., Šilalės r. sav., a. s. ( - ) AB „Citadele bankas“, banko kodas 72900, 10973,49 € skolą, 548,67 € delspinigius, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. birželio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 130 € žyminį mokestį bei 300 € už advokato padėjėjos teisinę pagalbą, UAB „Metesta“, įmonės kodas 300021474, buveinės adresas Pramonės pr. 4, Plungė, veiklos adresas Mažeikiai, Montuotojų g. 2, naudai.

6Pažymėtina, jog tiek ieškovės pateiktame ieškinyje, tiek teismo priimtame preliminariame sprendime klaidingai nurodytas atsakovės pavadinimas UAB „Baltic TC Group“, nors turėtų būti UAB „Baltic TS Group“. Minėta klaida yra rašymo apsirikimas ir jos ištaisymas nekeičia preliminaraus teismo sprendimo esmės, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos CPK 276 straipsniu, 2016 m. liepos 4 d. Šilalės rajono apylinkės teismo preliminariame sprendime ištaisomas rašymo apsirikimas, nurodant atsakove UAB „Baltic TS Group“.

7Atsakovė UAB „Baltic TS Group“ pateikė prieštaravimus dėl preliminariojo sprendimo ir prašo teismo preliminarų sprendimą pakeisti. Nurodo, kad jai buvo priteistos 8,05 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tačiau turėjo būti pritaikytos CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos. Taigi ieškovės naudai buvo nepagrįstai priteistos didesnės palūkanos. Taip pat nurodė, jog pageidautų sudaryti taikos sutartį šioje byloje.

8Atsiliepime į prieštaravimus ieškovė nurodo, kad su atsakovės prieštaravimais nesutinka. Nurodė, jog atsakovės atstovui advokatui O. D. siuntė pasiūlymus dėl taikos sutarties sudarymo, tačiau atsakymas nebuvo gautas. Atsakovės nesutikimas su priteistų procesinių palūkanų dydžiu, nemotyvuotas ir nepagrįstas. 2015 m. gruodžio 22 d. rangos sutartyje, iš kurios kildinami ieškinio reikalavimai, nėra numatytas palūkanų dydis. Tačiau abi sutarties šalys yra verslo subjektai, kurie sudarė atlygintinę darbų atlikimo sutartį. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Taigi vadovaujantis minėtu įstatymu preliminariu sprendimu pagrįstai priteistos 8,05 procentų dydžio metinės palūkanos.

9Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jai buvo pranešta tinkamai. 2016 m. spalio 25 d. teisme gautas ieškovės prašymas dėl bylos nagrinėjimo ieškovei ir jos atstovei nedalyvaujant teismo posėdyje. Ieškovė pareiškė, jog ieškinio reikalavimus palaiko, juo grindžia ieškinyje ir atsiliepime į atsakovės prieštaravimus nurodytomis aplinkybėmis, rašytiniais įrodymais, argumentais bei paaiškinimais. Papildomų aplinkybių nurodyti neketina.

10Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai. 2016 m. gruodžio 14 d. atsakovė UAB „Baltic TS Group“ pateikė teismui prašymą stabdyti bylą CPK 164 straipsnio 4 dalies pagrindu ir atidėti teismo posėdį. Nurodė, jog Klaipėdos apygardos teismas įsiteisėjusia 2016 m. lapkričio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1614-826/2016 iškėlė jai restruktūrizavimo bylą. Jos kreditoriams buvo nustatytas 45 kalendorinių dienų terminas pareikšti savo reikalavimus atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos. Vadovaujantis išdėstyta, prašo stabdyti bylą, kadangi ieškovė UAB „Metesta“, kaip jos kreditorius, dėl kreditorinių reikalavimų pripažinimo turi kreiptis į restruktūrizavimo administratorių, kuris gali pripažinti arba nepripažinti ieškovės reikalavimų, o tai turės tiesioginę įtaką šiai bylai.

11Atsakovės UAB „Baltic TS Group“ pateiktas prašymas stabdyti bylą CPK 164 straipsnio 4 dalies pagrindu dėl iškeltos restruktūrizavimo bylos netenkintinas.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įmonei prieš jai iškeliant restruktūrizavimo bylą pareikšti reikalavimai ir toliau nagrinėjami atskirose civilinėse bylose, ir kitose bylose nagrinėjami kreditorių reikalavimai neperduotini atsakovo restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui ir bylų akumuliavimo principas (lot. vis attractiva concursus) restruktūrizavimo procese netaikomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-74/2011). Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis, teismas, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir teismo nutarties kopiją išsiunčia kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai (7 str. 11 d. 5 p.), o įsiteisėjus teismų sprendimams, kuriais išsprendžiami restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių turtiniai ginčai, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas (12 str. 1 d. 3 p.). Taigi, tiek pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, tiek pagal susiklosčiusią teisminę praktiką, įmonei prieš jai iškeliant restruktūrizavimo bylą pareikšti reikalavimai ir toliau nagrinėjami atskirose civilinėse bylose. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, teismo nutarties kopija išsiunčiama kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, o įsiteisėjus teismų sprendimams, kuriais išsprendžiami restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių turtiniai ginčai, tikslinamas restruktūrizavimo planas ir pan. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nėra nustatyta, kad dėl to, jog pateiktas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir jis priimtas, turi būti stabdomas kitų bylų nagrinėjimas, kad netgi įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įstatymas nereglamentuoja tokio bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindo (Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2115/2013). Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, pagrindo stabdyti šią civilinę bylą nėra, todėl atsakovės prašymas stabdyti bylą netenkintinas.

13Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.

14Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp šalių 2015-12-22 sudaryta rangos sutartis Nr. MET/BTSG/2015-12, pagal kurią ieškovė įsipareigojo statybos objektuose ar gamyklinėse aikštelėse pagal prieduose nurodytą darbų specifikaciją atlikti suvirintų sujungimų kontrolę neardančiais metodais bei terminį apdirbimą, o atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti. Šalys sutarties 3.1. punktu sulygo, kad atsakovė kas mėnesį už paslaugos atlikimą apmoka pagal atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą išrašytą sąskaitą - faktūrą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos - faktūros išrašymo dienos.

15Ieškovė savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė. Atlikti darbai buvo įforminti atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktais, kuriuos pasirašė abi šalys, bei jų pagrindu išrašytomis sąskaitomis faktūromis: 2016-02-19 Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas Nr.: BTSG1602-02; 2016-02-19 PVM sąskaita - faktūra serija: MET Nr.: 1602-10, 4 617,36 € sumai; 2016-03-07 Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas Nr.: BTSG1603-01; 2016-03-07 PVM sąskaita - faktūra serija: MET Nr.: 1603-04, 4 479,42 € sumai; 2016-03-24 Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas Nr.: BTSG1603-09; 2016-03-24 PVM sąskaita - faktūra serija: MET Nr.: 1603-09, 896,61 € sumai; 2016-05-13 Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas Nr.: BTSG1; 2016-05-13 PVM sąskaita - faktūra serija: MET Nr.: 1605-07, 980,10 € sumai. Nors ieškovė sutartimi sulygtus darbus atliko, atsakovė už atliktus darbus neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 10 973,49 €. Taip pat šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu atsakovė sąskaitos neapmoka per nustatytą terminą, ji privalo sumokėti 0,05 procentų delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šiuo pagrindu atsakovei buvo paskaičiuoti 548,67 € dydžio delspinigiai.

16Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp šalių sudaryta rangos sutartis, kurios pagrindu tarp šalių atsirado ragos prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.2 straipsnis, 6.154 straipsnio 1 dalis). Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59, 6.163, 6.165 straipsniai). Ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus – atliko darbus, o atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles, nes sutartyje nustatytu terminu neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, ir už atliktus darbus nesumokėjo. Atsakovė, praleidusi prievolės įvykdymo terminą, laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų grąžinusi ieškovei skolą ar dalį skolos, byloje nėra. Atsakovė ieškovės nurodytos skolos bei delspinigių sumos ir 2016-07-04 preliminariu sprendimu priteistos skolos, delspinigių sumos neginčijo, todėl atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes laikytina, jog ieškovės reikalavimas dėl 10973,49 € skolos ir 548,67 € delspinigių priteisimo yra pagrįstas.

17Atsakovė nesutinka su priteistomis 8,05 procentų dydžio metinėmis procesinėmis palūkanomis nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokių palūkanų dydžio. Palūkanų norma už atliekamus pagal komercines sutartis pavėluotus mokėjimus nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Šis įstatymas numato kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma - 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnį, nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Iš pateiktos tarp šalių 2015 m. gruodžio 22 d. rangos sutarties matyti, jog šalys sutartyje nenumatė palūkanų dydžio. Kadangi abi sutarties šalys yra verslo subjektai, tai sutartis yra komercinė, todėl šiuo atveju taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas. Ieškovė ieškinį teikia pirmąjį 2016 - ųjų metų pusmetį, todėl šį pusmetį atsakovei atsirado pareiga mokėti procesines palūkanas. 2016 metų pirmąjį pusmetį galioja tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma Europos centrinio banko taikoma 0,05 % fiksuotoji palūkanų norma, todėl iš atsakovės ieškovės naudai pagrįstai priteistos 8,05 % dydžio metinės palūkanos (8 proc. + 0,05 proc.) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

19Patenkinus ieškinį, ieškovei priteistos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudarė 130 € žyminis mokestis bei 300 € išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 dalis).

20Įvertinus visas nurodytas faktines aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad 2016 m. liepos 4 d. preliminarus teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, pagrindo naikinti ar keisti jį nėra, todėl jis paliktinas nepakeistu (( - ) straipsnio 6 dalies 1 punktas).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Šilalės rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 4 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

23Atsakovės UAB „Baltic TS Group“ prašymo dėl bylos sustabdymo netenkinti.

242016 m. liepos 4 d. Šilalės rajono apylinkės teismo preliminariame sprendime ištaisyti rašymo apsirikimą ir atsakovės pavadinimą nurodyti UAB „Baltic TS Group“.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjas Osvaldas Briedis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Metesta” prašo priteisti iš atsakovės UAB „Baltic TS... 5. Šilalės rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 4 d. preliminariu sprendimu... 6. Pažymėtina, jog tiek ieškovės pateiktame ieškinyje, tiek teismo priimtame... 7. Atsakovė UAB „Baltic TS Group“ pateikė prieštaravimus dėl... 8. Atsiliepime į prieštaravimus ieškovė nurodo, kad su atsakovės... 9. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 10. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą... 11. Atsakovės UAB „Baltic TS Group“ pateiktas prašymas stabdyti bylą CPK 164... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įmonei prieš jai... 13. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.... 14. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp šalių... 15. Ieškovė savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė. Atlikti darbai buvo... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp šalių sudaryta rangos sutartis,... 17. Atsakovė nesutinka su priteistomis 8,05 procentų dydžio metinėmis... 18. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skolininkas privalo mokėti... 19. Patenkinus ieškinį, ieškovei priteistos rašytiniais įrodymais pagrįstos... 20. Įvertinus visas nurodytas faktines aplinkybes ir teisinį reglamentavimą,... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276... 22. Šilalės rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 4 d. preliminarų sprendimą... 23. Atsakovės UAB „Baltic TS Group“ prašymo dėl bylos sustabdymo netenkinti.... 24. 2016 m. liepos 4 d. Šilalės rajono apylinkės teismo preliminariame sprendime... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...