Byla 2-2115/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 1 d. nutarties, kuria civilinės bylos Nr. 2-3066-653/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Betono centras“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Molesta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „BMT Baltic“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Detarna“, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana) nagrinėjimas atnaujintas iš esmės ir ši byla sustabdyta.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ginčas kilo dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai, atnaujinęs bylos nagrinėjimą iš esmės, sustabdė bylos nagrinėjimą, remdamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu ir 164 straipsnio 4 punktu.

5Ieškovas UAB „Betono centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė 2012-12-06 Reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“, pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją, t. y. reikalavimo teisę į 1 432 907,62 Lt pinigines lėšas iš UAB „BMT Baltic“ grąžinti UAB „Molesta“, iš kurios 447 080,06 Lt šis atsakovas įpareigotinas sumokėti ieškovui.

6Pirmosios instancijos teismas 2013-06-12 viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-3066-653/2013 pagal ieškovo UAB „Betono centras“ ieškinį atsakovams UAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“, trečiasis asmuo UAB „Detarna“, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana) ir restitucijos taikymo bei sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėjo 2013-07-01.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas, pasitarimų kambaryje nustatęs, kad būtina ištirti naujus įrodymus ir išsiaiškinti naujas aplinkybes, susijusias su atsakovo UAB „Molesta“ teisniu statusu, 2012-07-01 nutartimi bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujino ir šią bylą sustabdė. Nustatęs, kad šio teismo 2013-04-18 nutartimi UAB „Molesta“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, kuri 2013-06-27 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi panaikinta ir klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo minėtai bendrovei perduotas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, sprendė, kad šios bylos negalima išnagrinėti iki tol, kol bus išspręsta byla dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ir byla sustabdytina CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė actio Pauliana, kuris skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Skirtingai negu kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, pagal kreditoriaus ieškinį pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Teismo nuomone, atsakovo teisinis statusas yra svarbus tuo, kad, sprendžiant dėl restitucijos taikymo, jei ieškinys būtų tenkinamas, teisinių padarinių klausimas sprendžiamas kitaip nei kitais atvejais taikant actio Pauliana institutą, t. y. CK 6.66 straipsnio nuostatos bus taikytinos kartu su Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsniu – skolininko nepagrįstai perleistas turtas (turtinės teisės) bus grąžintas įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais minėto įstatymo nustatyta tvarka. Be kita ko, nurodęs, kad restruktūrizavimo byloje sprendžiamas ir įmonės mokumo, galimybės atsiskaityti su kreditoriais klausimas, kuris keliamas ir ieškinyje, sprendė, jog ir dėl šios priežasties tikslinga bylą stabdyti (CPK 164 str. 4 p.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Molesta“, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo ją panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, nenurodęs, kokių įrodymų trūksta ir kokios aplinkybės turėtų būti nustatinėjamos siekiant įrodyti visų actio Pauliana sąlygų buvimą ar nebuvimą, nepagrįstai neįpareigojo ieškovą įrodyti aplinkybes, kuriomis šis grindžia savo reikalavimą, arba įpareigoti atsakovus pateikti papildomus įrodymus.
  2. Teismas, sustabdydamas bylą, nenurodė, kodėl jos negalima išnagrinėti iki bus išnagrinėta UAB „Molesta“ restruktūrizavimo byla. Civilinė byla dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo neturi jokios įtakos nagrinėjamai bylai, nes sprendimo priėmimo metu yra aiškus tiek kreditorius, tiek jo reikalavimas, tiek restitucijos būdas. Šią bylą galima nagrinėti ir neišnagrinėjus restruktūrizavimo bylos. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nėra nustatyta, kad dėl to, jog pateiktas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir jis priimtas, turi būti stabdomas kitų bylų nagrinėjimas. Netgi įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, minėtas įstatymas nereglamentuoja bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindų.
  3. Teismas turėjo nustatyti, ar ginčo sandorio sudarymo metu įmonė turėjo nemokumo požymių, ar ginčo sandoris turėjo įtakos UAB „Molesta“ mokumui, ar buvo pažeistos ieškovo, kaip kreditoriaus, teisės, taip pat įvertinti kreditoriaus reikalavimo teisės dydį sprendimo priėmimo momentu, o ne vėliau.

11Atsakovas UAB „BMT Baltic“ su paduotu atskiruoju skundu sutinka ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

  1. Sprendžiant restitucijos klausimą neturi esminės reikšmės aplinkybė, ar restruktūrizavimo byla UAB „Molesta“ iškelta, ar ne ir kokio dydžio atitinkamos eilės kreditorių reikalavimai bus patvirtinti, nes ieškiniu prašoma visą perleistą reikalavimo teisę grąžinti minėtam atsakovui. Bet kuriuo atveju, išieškojimas ieškovo naudai pagal priimtą teismo sprendimą nebus vykdomas iki restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas priims sprendimą dėl UAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tik iškėlus minėtą bylą ar atsisakius ją iškelti ir patenkinus actio Pauliana ieškinį bus vykdoma teismo sprendimo dalis dėl priteistos skolos išieškojimo.

12Ieškovas UAB „Betono centras“ su paduotu atskiruoju skundu sutinka ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Nurodė, kad palaiko atsakovo atskirojo skundo argumentus.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas, atnaujinęs civilinės bylos Nr. 2-3066-653/2013 nagrinėjimą iš esmės, šią, remdamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu ir 164 straipsnio 4 punktu, sustabdė.

16Pagal CPK 1623 straipsnį, bylos sustabdymas yra procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui.

17Kaip žinoma, byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Taigi civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis yra pašalinti minėtas kliūtis.

18Kaip nurodyta anksčiau, pirmosios instancijos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkto ir 164 straipsnio 4 punkto pagrindu, t. y. privalomojo bylos sustabdymo pagrindu – kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, ir fakultatyviniu bylos sustabdymo pagrindu – kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Nuoseklioje kasacinio teismo praktikoje ne kartą yra pažymėta, jog sustabdyti civilinę bylą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010). Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005).

19Apibendrinus tai, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, jog būtina bylos sustabdymui sąlyga yra kliūčių bylos nagrinėjimui buvimo faktas ir ji yra reikšminga bet kuriuo atveju, t. y. ne tik sprendžiant dėl CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatyto privalomojo sustabdymo pagrindo, bet ir dėl fakultatyvinio bylos sustabdymo pagrindo, įtvirtinto CPK 164 straipsnio 4 punkte. Todėl stabdant bylos nagrinėjimą turi būti nurodyta, kokios konkrečiai aplinkybės kliudo nagrinėti bylą, o stabdant bylą vadovaujantis CPK 163 straipsnio 3 punktu – ir kokie faktai bus nustatinėjami kitoje byloje ir kodėl jie negali būti nustatyti sustabdomoje byloje, kokie kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai.

20Minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sprendė, kad šios bylos negalima išnagrinėti iki tol, kol bus išspręsta byla dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismo vertinimu, klausimo dėl restitucijos taikymo, jeigu ieškinys bus patenkintas, išnagrinėjimui įtakos turės atsakovo teisinis statusas, nes CK 6.66 straipsnio nuostatos bus taikomos kartu su Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsniu (CPK 163 str. 3 p.), o atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo byloje sprendžiamas įmonės mokumo, galimybės atsiskaityti su kreditoriais klausimas, byla stabdytina ir dėl to (CPK 164 str. 4 p.). Taigi, nagrinėjamą bylą pirmosios instancijos teismas sustabdė nurodytais pagrindais iš esmės konstatavęs vienintelę faktinę, anot jo objektyvią, aplinkybę, sudarančią kliūtis šią išnagrinėti – teisme sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Molesta“ iškėlimo.

21Apeliacinio teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta iš esmės (CPK 185 str., 263 str., 301 str., 320 str. 1 d.).

22Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip nurodė pats pirmosios instancijos teismas, dar 2013-04-18 teismo nutartimi UAB „Molesta“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, o nagrinėjama byla iš esmės išnagrinėta teismo posėdyje, vykusiame 2013-06-12. Taigi aplinkybė dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo minėtam atsakovui ir tai, kad nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo apskųsta apeliacine tvarka, pirmosios instancijos teismui buvo/turėjo būti žinoma dar iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, nes bylą nagrinėjantis teismas turi teisę naudotis duomenimis iš teismų informacinės sistemos (CPK 179 str. 3 d.). Netgi pripažinus, kad minėta aplinkybė sudaro objektyvias kliūtis išnagrinėti bylą ir sudaro pagrindą stabdyti bylą, nurodytas beveik dviejų mėnesių laikotarpis negali būti pateisinamas, juo labiau, kad byla buvo nagrinėjama viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, buvo išklausyti dalyvaujančių šalių paaiškinimai, ištirti rašytiniai įrodymai. Kaip žinia, teismas, rengdamasis bylos nagrinėjimui ir nagrinėdamas bylą turi būti aktyvus, imtis priemonių, jog būtų užkirstas kelias proceso vilkinimui, ir siekti pagrindinio civilinio proceso tikslo – nagrinėjant civilines bylas ir priimant sprendimus kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str., 7 str. 1 d., 179 str. 2 d., 225 str.).

23Antra, pažymėtina, kad CPK 163 straipsnio 5 punkto redakcijoje, galiojusioje iki 2011-10-01, buvo nustatyta, kad byla privalomai stabdoma, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla. Tačiau CPK 163 straipsnio 5 punkto redakcijoje, galiojančioje nuo 2011-10-01, nuostatos dėl bylos stabdymo kai atsakovui yra iškelta restruktūrizavimo byla nebeliko – joje nustatyta, kad byla stabdoma kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla. Be kita ko, kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įmonei prieš jai iškeliant restruktūrizavimo bylą pareikšti reikalavimai ir toliau nagrinėjami atskirose civilinėse bylose, ir kitose bylose nagrinėjami kreditorių reikalavimai neperduotini atsakovo restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui ir bylų akumuliavimo principas (lot. vis attractiva concursus) restruktūrizavimo procese netaikomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-74/2011). Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis, teismas, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir teismo nutarties kopiją išsiunčia kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai (7 str. 11 d. 5 p.), o įsiteisėjus teismų sprendimams, kuriais išsprendžiami restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių turtiniai ginčai, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas (12 str. 1 d. 3 p.). Taigi, įstatymų leidėjas nėra nustatęs privalomojo bylos sustabdymo pagrindo kai įmonei iškeliama restruktūrizavimo byla. Tiek pagal anksčiau nurodytą galiojantį teisinį reglamentavimą, tiek pagal susiklėsčiusią teisminę praktiką, įmonei prieš jai iškeliant restruktūrizavimo bylą pareikšti reikalavimai ir toliau nagrinėjami atskirose civilinėse bylose. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, teismo nutarties kopija išsiunčiama kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, o įsiteisėjus teismų sprendimams, kuriais išsprendžiami restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių turtiniai ginčai, tikslinamas restruktūrizavimo planas ir pan. Bylos duomenimis, ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi 2013-01-14, o, kaip minėta, nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Molesta‘ nėra įsiteisėjusi, nes Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-27 nutartimi pirmosios instancijos teismo 2013-04-18 nutartį panaikino ir klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo minėtai bendrovei perdavė nagrinėti iš naujo. Posėdis šioje civilinėje byloje Nr. B2-5121-340/2013 (buvęs Nr. B2-2133-656/2013) paskirtas 2013-10-24 (Teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys, CPK 179 str. 3 d.). Todėl yra visiškai pagrįsti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai, jog Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nėra nustatyta, kad dėl to, jog pateiktas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir jis priimtas, turi būti stabdomas kitų bylų nagrinėjimas, kad netgi įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įstatymas nereglamentuoja tokio bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindo.

24Apeliacinės instancijos teismas taip pat pagrįstais laiko apelianto argumentus dėl galimybės šią bylą nagrinėti ir neišnagrinėjus restruktūrizavimo bylos, kad civilinė bylos dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimas neturi jokios įtakos nagrinėjamai bylai, o teismas, sustabdydamas bylą, nenurodė, kodėl jos negalima išnagrinėti iki bus išnagrinėta UAB „Molesta“ restruktūrizavimo byla. Kaip jau buvo nurodyta anksčiau šioje nutartyje, stabdant bylos nagrinėjimą turi būti nurodyta, kokios konkrečiai aplinkybės kliudo nagrinėti bylą, kokie faktai bus nustatinėjami kitoje byloje ir dėl ko jie negali būti nustatyti sustabdomoje byloje, kokie kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai. Pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės dėl atsakovo UAB „Molesta“ teisinio statuso, mokumo, kreditorių reikalavimų patenkinimo, galimybės atsiskaityti su šiais, nesuteikia pagrindo teigti, kad civilinės bylos yra taip susijusios, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai. Šios aplinkybės negali būti pripažintinos ir įstatymuose nustatytomis objektyviomis kliūtimis, trukdančiomis išnagrinėti šią civilinę bylą. Be to, pirmosios instancijos teismas, kaip teisingai pažymėjo apeliantas, nenurodė, kokie konkrečiai jam reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, o bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Priešingai, apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nustatinėtinos aplinkybės – ar ginčo sandoris turėjo įtakos UAB „Molesta“ mokumui, ar buvo pažeistos ieškovo, kaip kreditoriaus, teisės, koks yra kreditoriaus reikalavimo teisės dydis sprendimo priėmimo momentu, turės įrodomąją, prejudicinę ir privalomąją reikšmę ir jos baigtis turės/gali turėti įtakos restruktūrizavimo bylos eigai, nes, minėta, tokiu atveju bus tikslinamas restruktūrizavimo planas ir etc.

25Be to, tuo pačiu sutiktina ir su argumentu, jog bet kuriuo atveju, išieškojimas ieškovo naudai pagal priimtą teismo sprendimą nebus vykdomas iki restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas priims sprendimą dėl UAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tik iškėlus minėtą bylą ar atsisakius ją iškelti ir patenkinus actio Pauliana ieškinį bus vykdoma teismo sprendimo dalis dėl priteistos skolos išieškojimo. Pastebėtina ir tai, kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų, 2013-04-25 Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Betono centras“ ieškinį atsakovui UASB „Molesta“ ir UAB „VitSona“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir ieškinį patenkino iš dalies. Šis sprendimas apskųstas apeliacine tvarka (CPK 177 str., 179 str. 3 d., 185 str.).

26Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas taip pat teisingai nurodo, kad nors pirmosios instancijos teismas nustatė, jog būtina ištirti naujus įrodymus ir išsiaiškinti naujas aplinkybes, susijusias su atsakovo UAB „Molesta“ teisniu statusu, tačiau, kokių konkrečiai įrodymų trūksta, kokios aplinkybės turėtų būti nustatinėjamos siekiant įrodyti visų actio Pauliana sąlygų buvimą ar nebuvimą, nenurodė ir neįpareigojo nei ieškovo, nei atsakovo pateikti atitinkamus papildomus įrodymus (CPK 177–178 str.). Taigi pirmosios instancijos teismas tik formaliai nustatė, jog reikia išsiaiškinti naujas aplinkybes, tačiau šių savo argumentų visiškai nepagrindė (CPK 256 str., 270 str. 4 d. 3 p.).

27Esant paminėtoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad stabdyti nagrinėjamą bylą nebuvo jokio pagrindo, ir sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylos sustabdymą, pažeidė koncentruotumo bei operatyvumo principus, todėl skundžiama nutartis panaikinama (CPK 7 str., 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p.).

28Dėl aptikto rašymo apsirikimų ištaisymo.

29Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismas nutartyje, nurodydamas jos priėmimo datą padarė aiškų rašymo apsirikimą, t. y. vietoje nurodytos nutarties priėmimo datos „2012-07-01“, turėjo nurodyti „2013-07-01“. Todėl apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 276 straipsnio 2 dalimi, proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principais, atsižvelgdamas į tai, kad aptiktas rašymo apsirikimas nekeičia nutarties esmės, sprendžia, kad minėtas aptiktas rašymo apsirikimas ištaisytinas nurodant nutarties priėmimo datą „2013-07-01“ (CPK 302 str., 338 str.).

30Teismas, vadovaudamasis CPK 276 straipsnio 2 dalimi ir 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31ištaisyti aptiktą rašymo apsirikimą ir nurodyti, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis priimta „2013-07-01“.

32Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarties dalį, kuria byla buvo sustabdyta.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ginčas kilo dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai,... 5. Ieškovas UAB „Betono centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame... 6. Pirmosios instancijos teismas 2013-06-12 viešame teismo posėdyje žodinio... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas, pasitarimų kambaryje nustatęs, kad būtina... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Molesta“, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, padavė... 11. Atsakovas UAB „BMT Baltic“ su paduotu atskiruoju skundu sutinka ir prašo... 12. Ieškovas UAB „Betono centras“ su paduotu atskiruoju skundu sutinka ir... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 16. Pagal CPK 1623 straipsnį, bylos sustabdymas yra procesinių veiksmų, kuriais... 17. Kaip žinoma, byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų... 18. Kaip nurodyta anksčiau, pirmosios instancijos teismas sustabdė bylos... 19. Apibendrinus tai, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, jog būtina... 20. Minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sprendė, kad... 21. Apeliacinio teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra... 22. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip nurodė pats pirmosios... 23. Antra, pažymėtina, kad CPK 163 straipsnio 5 punkto redakcijoje, galiojusioje... 24. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pagrįstais laiko apelianto... 25. Be to, tuo pačiu sutiktina ir su argumentu, jog bet kuriuo atveju,... 26. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas taip pat teisingai nurodo,... 27. Esant paminėtoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 28. Dėl aptikto rašymo apsirikimų ištaisymo.... 29. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismas... 30. Teismas, vadovaudamasis CPK 276 straipsnio 2 dalimi ir 337 straipsnio 1 dalies... 31. ištaisyti aptiktą rašymo apsirikimą ir nurodyti, kad Vilniaus apygardos... 32. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarties dalį, kuria...