Byla e2-620-304/2019
Dėl skolos priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė sekretoriaujant Viktorijai Stanienei, dalyvaujant ieškovei R. M., jos atstovui advokatui Alvydui Krištupui,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. M. ieškinį atsakovei A. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas 681,20 Eur, 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ( - ) mirė jos tėvas, atsakovas sutuoktinis K. M. Mirusiojo palikimą priėmė ji, jos brolis P. M. ir atsakovė. Mano, kad palikimą priėmę įpėdiniai privalo pasidalinti laidojimo, kapo tvarkymo išlaidomis. Nurodė, kad UAB „Tela“ už laidojimo paslaugas sumokėjo 820,40 Eur, 500 Eur už maistą šarvojimo laikotarpiu, 550 Eur už gedulingus pietus kavinėje „Tauragėnų vienkiemis“, 300 Eur už bažnytines apeigas (kunigui 60 Eur, vargonininkui 40 Eur, pučiamųjų instrumentų muzikantams 200 Eur), 600 Eur už kapo tvarkymą, 113,20 Eur už skaldos bei juostos kapo tvarkymui įsigijimą, 60 Eur už antkapio raidžių iškalimą. Iš viso patyrė 2943,60 Eur išlaidų. Trečdalį sutiko atlyginti įpėdinis P. M., o likusį trečdalį 981,20 Eur turi atlyginti atsakovė. Atsakovė atlygino 300 Eur, todėl likusi neatlyginta dalis sudaro 681,20 Eur.

5Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimą atsisakė priimti.

62018 m. lapkričio 26 d. iškelta civilinė byla pagal kreditorės R. M. pareiškimą skolininkei A. M. dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų priteisimo, priimtas teismo įsakymas skolininkei A. M. buvo įteiktas asmeniškai. Skolininkė nustatytu terminu pateikė prieštaravimus. Ieškovei R. M. pareiškus ieškinį ir teismui jį priėmus, teismo įsakymas panaikintas. Ieškinys ir teismo pranešimas atsakovei įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir papildomų įrodymų nepateikė. Atsakovė į pirmąjį parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas jai neįteiktas. Atsakovė į antrąjį parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimą ji atsisakė priimti. Atsakovė prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant nepateikė, svarbių neatvykimo priežasčių nenurodė, jokių prašymų nepateikė.

7Atsakovei be pateisinamos priežasties neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, negavus pareiškimo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, taip pat atsakovei per nustatytą terminą nustatytą yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą darytina išvada, kad ieškinys tenkintinas iš dalies. Nustatyta, kad ( - ) mirė ieškovės tėvas, atsakovės sutuoktinis K. M. Notarė N. Urbaitienė 2018 m. rugpjūčio 30 d. liudijimu paliudijo, kad ieškovė yra viena iš K. M. įpėdinių, padavusi 2018 m. birželio 19 d. notarų biurui pareiškimą apie palikimo priėmimą.

11Ieškovė laikosi pozicijos, kad atsakovė prie K. M. laidotuvių ir kapo sutvarkymo finansiškai prisidėjo iš dalies, todėl, paveldėjusi dalį mirusiojo turto, kaip ir ieškovė, privalo atlyginti trečdalį jos patirtų išlaidų, nes kitą trečdalį įsipareigojo atlyginti kitas įpėdinis.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidoms. Kai vienas iš įpėdinių įgyvendina tokią teisę, tai nulemia kiekvienam iš įpėdinių tenkančios paveldimo turto dalies sumažėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012) Nurodytoje kasacinio teismo nutartyje teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir remdamasi teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, sprendė, kad jeigu vienas iš įpėdinių (paveldėtojų) palaidojo palikėją savo lėšomis, tai jis turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto, t. y. iš visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis panaudojo savo asmenines lėšas.

13Pagal susiformavusią teismų praktiką šios kategorijos bylose, turi būti atlyginamos tik būtinos, įprastos, vidutinės, atitinkančios protingumo kriterijus išlaidos, tai yra tokios, kurios buvo padarytos neperžengiant nuosaikumo ribų.

14Byloje rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė iš UAB „Tela“ pirko laidojimo paslaugas ir prekes: puokštes, paruošimą laidojimui, velionio aprengimą, išnešimą iš namų, išvežimą į morgą, parvežimą į šarvojimo vietą, įnešimą į šarvojimo vietą, karsto ir prekių pristatymą, autokatafalką, duobės kasimą, portretą, giedotojų muzikantų dalyvavimą, karstą, raides, karsto drapiravimą, pagalvėlę, kryželį, žvakes, aprangą velioniui, t. y. užsakyta prekių ir paslaugų už 1660,40 Eur. Ieškovė pateikė kvitus, įrodančius, kad UAB „Tela“ sumokėjo 820,40 Eur. Teismas laiko įrodyta, kad ieškovė UAB ,,Tela“ sumokėjo 820,40 Eur.

15Ieškovė ieškinyje nurodo, kad už raidžių iškalimą ant paminklo sumokėjo 60 Eur, kapo tvarkymą sumokėjo 600 Eur. Ieškovės pateiktas prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas patvirtina, kad ieškovė už kapavietės tvarkymą sumokėjo 600 Eur, už raidžių iškalimą 50 Eur, iš viso sumokėjo 650 Eur. Byloje pateikta nuotrauka patvirtina, kad kapas sutvarkytas. Teismas laiko įrodyta, kad ieškovė už raidžių iškalimą ir kapo tvarkymą sumokėjo 650 Eur. Pateikti kvitai patvirtina, kad ieškovė už skaldą, substratą, juostą vejos kraštui sumokėjo 113,20 Eur.

16Ieškovė teigia kunigui sumokėjo 60 Eur, vargonininkui sumokėjo 40 Eur, muzikantams sumokėjo 200 Eur. Teismas šias išlaidas pripažįsta būtinomis, nes žmogų laidojant pagal katalikiškus papročius, rengiamos apeigos bažnyčioje, kurių metu kunigams už teikiamas paslaugas paprastai skiriamos aukos bažnyčiai. Atsakovei neginčijant išlaidų dydžio, laikytina įrodyta, kad ieškovė kunigui, vargonininkui ir muzikantams sumokėjo 300 Eur. Nors laidojimo paslaugų ir prekių užsakyme-sutartyje su UAB „Tela“ nurodyta giedotojų muzikantų paslauga, teismas nelaiko, kad ši paslauga dubliuojasi, nes užsakymu-sutartimi užsakyta prekių ir paslaugų už 1660,40 Eur, tačiau kvitais sumokėta 820,40 Eur, laikant, kad UAB „Tela“ buvo sumokėta už būtiniausias prekes (karstą, karsto drapiravimą, žvakes, velionio aprangą, autokotafalką, duobės kasimą, velionio vežimą į morgą, šarvojimo vietą, puokštes).

17Ieškovė nurodė, kad už gedulingus pietus „Tauragėnų vienkiemyje“ sumokėjo 550 Eur, taip pat 500 Eur sumokėjo už maistą velionio šarvojimo metu. Kaip išlaidas pagrindžiantį įrodymą ieškovė pateikė ranka rašytą laisvos formos sąskaitą. Iš pateiktos sąskaitos matyti, kad gedulingi pietūs buvo teikiami 55 asmenims. Sąskaitoje nenurodyta užsakymo data, kas perka ir parduoda paslaugą. Ieškovės nurodytoms 550 Eur išlaidoms gedulingiems pietums pagrįsti jokių pakankamų įrodymų nėra. Pateikta sąskaita nėra neginčijamas įrodymas, kad tai ieškovės turėtos išlaidos už velionio gedulingus pietus, skirtus 55 asmenims. Taip pat ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių 500 Eur sumos išleidimą maistui. Be to, asmenų, atvykusių į velionio šarvojimo vietą, maitinimas nėra laidojimo ar ritualinė paslauga, todėl jos negali būti pripažintinos būtinomis laidojimo išlaidomis. Ieškovė neįrodė ieškinio pagrįstumo dėl 550 Eur išlaidų už gedulingus pietus bei 500 Eur išlaidų maistui, kadangi turėtų išlaidų (paslaugos įkainių, apmokėjimo fakto) ieškovė nepagrindė privalomais finansinės apskaitos duomenimis (čekiais, kvitais, sąskaitomis faktūromis). Ieškovė, siekdama patvirtinti atliktų mokėjimų buvimą, privalėjo pateikti teismui tai patvirtinančių mokėjimų dokumentus.

18Apibendrindamas teismas daro išvadą, kad byloje įrodytos ieškovės patirtos laidojimo išlaidos yra 1883,60 Eur (820,40 Eur + 650 Eur + 113,20 Eur + 300 Eur). Atsakovė privalo atlyginti trečdalį šių išlaidų – 627,87 Eur (1883,60 Eur : 3). Ieškovė nurodė, kad atsakovė atlygino dalį išlaidų – 300 Eur, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 327,87 Eur (627,87 Eur – 300 Eur) laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidos (CPK 178, 185 straipsniai, CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

19Iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

20Ieškovė sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį ir 400 Eur už advokato teisinę pagalbą: už pareiškimo parengimą 100 Eur, už ieškinio parengimą – 300 Eur. Tenkinti 48,13 procentai ieškinio reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistini 199,74 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285-287 straipsniais,

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovės A. M. ieškovės R. M. naudai dalies laidojimo ir kapo tvarkymo išlaidas 327,87 Eur, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas 199,74 Eur.

24Kitą ieškinio dalį atmesti.

25Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Telšių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė per 20 dienų apeliaciniu skundu gali apskųsti sprendimą Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės laidojimo ir kapo sutvarkymo... 5. Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimą... 6. 2018 m. lapkričio 26 d. iškelta civilinė byla pagal kreditorės R. M.... 7. Atsakovei be pateisinamos priežasties neatvykus į parengiamąjį teismo... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą darytina išvada, kad... 11. Ieškovė laikosi pozicijos, kad atsakovė prie K. M. laidotuvių ir kapo... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 5.59 straipsnio 2 dalies 1... 13. Pagal susiformavusią teismų praktiką šios kategorijos bylose, turi būti... 14. Byloje rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė iš UAB „Tela“ pirko... 15. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad už raidžių iškalimą ant paminklo... 16. Ieškovė teigia kunigui sumokėjo 60 Eur, vargonininkui sumokėjo 40 Eur,... 17. Ieškovė nurodė, kad už gedulingus pietus „Tauragėnų vienkiemyje“... 18. Apibendrindamas teismas daro išvadą, kad byloje įrodytos ieškovės patirtos... 19. Iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo... 20. Ieškovė sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį ir 400 Eur už advokato teisinę... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovės A. M. ieškovės R. M. naudai dalies laidojimo ir kapo... 24. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 25. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovė per 20 dienų apeliaciniu skundu gali apskųsti sprendimą Šiaulių...