Byla e2-866-538/2019
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo restruktūrizavimo byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei,

3dalyvaujant uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ atstovams V. D., advokatei N. P.,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaista“ atstovui L. I.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ pareiškimą uždarajai akcinei bendrovei „Klaista“ dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo restruktūrizavimo byloje.

6Teismas

Nustatė

71.

8Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 13 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Klaista“ iškelta restruktūrizavimo byla, jos administratore paskirta UAB „Bankroto administratorių biuras“, nutartis įsiteisėjo 2017 m. kovo 21 d.

92.

10Pareiškėja UAB „Limeta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui pareikšti ir patvirtinti jos 21 721,47 Eur dydžio finansinį reikalavimą UAB „Klaista“ restruktūrizavimo byloje.

113.

12Nurodė, kad RUAB „Klaista“ jai yra skolinga iš viso 21 721,47 Eur: 15 412,11 Eur (53 214,93 Lt) pagal 2008 m. rugpjūčio 25 d. rangos sutartį Nr. 2008/08/25/KC-158/V už pateiktą medicininę įrangą ir baldus; 3 048,81 Eur (10 526,93 Lt) už parduotas prekes pagal 2011 m. gruodžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. LIM1069956; 1 387,75 Eur (4 791,60 Lt) pagal 2012 m. sausio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. LIM2041035; 157,70 Eur (544,50 Lt) pagal 2012 m. vasario 9 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. LIM2041055; 762,74 Eur (2 633,72 Lt) pagal 2012 m. birželio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. LIM1070541; 899,80 Eur (3 106,81 Lt) pagal 2012 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. LIM1070562; 52,56 Eur (181,50 Lt) pagal 2012 m. rugsėjo 17 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. LIM2043531.

134.

14Atsakovė RUAB „Klaista“ su pareiškėjos prašymu nesutiko.

155.

16Nurodė, kad atliko statybos darbus pagal su UAB „Limeta“ 2013 m. gegužės 28 d. sudarytą rangos sutartį. RUAB „Klaista“ atliktų darbų vertė pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras sudarė 17 549,48 Eur. Kadangi RUAB „Klaista“ skola UAB „Limeta“ sudarė 21 721,55 Eur, o UAB „Limeta“ skola RUAB „Klaista“ – 17 549,48 Eur, RUAB „Klaista“ 2015 m. rugsėjo 15 d. skolos įskaitymo pranešimu atliko įskaitymą, po kurio RUAB „Klaista“ skolos UAB „Limeta“ likutis sudarė 4 172,07 Eur.

176.

18Pareiškėja UAB „Limeta“ nurodė, kad jai niekada nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys, jog UAB „Klaista“ pagal 2013 m. gegužės 28 d. rangos sutartį tinkamai atliko ir užbaigė statybos darbus. UAB „Klaista“ nepateikė nei abiejų šalių pasirašyto atliktų darbų akto, nei vienašališkai pasirašyto atliktų darbų akto. Pagal 2013 m. gegužės 28 d. rangos sutarties 4.1 punktą užsakovė įsipareigojo darbų kainą sumokėti už faktiškai atliktus darbus per 3 dienas nuo atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Kadangi toks aktas nebuvo pasirašytas, UAB „Klaista“ neteisėtai išrašė 2015 m. birželio 10 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija KLA Nr. 121, 15 886,90 Eur sumai, todėl neturėjo pagrindo įskaityti kreditorei UAB „Limeta“ mokėtinos sumos dalį. Rangovei 2015 m. birželio 8 d. buvo pranešta, kad ji privalo pradėti taisyti darbų trūkumus per 24 valandas, tačiau rangovė nepradėjo šalinti darbų trūkumų ir jie buvo pašalinti užsakovės UAB „Limeta“ sąskaita. Už statybos darbų defektų ištaisymą UAB „Limeta“ sumokėjo rangovei UAB „Baltijos statybos verslo grupė“ 12 931,78 Eur sumą. 2015 m. birželio 10 d. PVM sąskaita faktūra, serija KLA Nr. 122, išrašyta UAB „Limeta“, tačiau nepasirašyta ne tik pirkėjos, bet ir pačios pardavėjos RUAB „Klaista“. Jokia sutartis dėl statybinių medžiagų pirkimo tarp šalių nebuvo sudaryta, atsakovės pateiktas dokumentas nepatvirtina statybinių medžiagų pirkimo–pardavimo fakto. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kad pardavėja pardavė, o pirkėja gavo kokių nors statybinių medžiagų už 1 662,58 Eur sumą, kad tuo pagrindu UAB „Klaista“ galėjo atlikti 1 662,58 Eur skolos įskaitymą.

197.

20Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi atnaujino terminą pareiškėjos finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtino UAB „Limeta“ antros eilės 4 172,00 Eur dydžio finansinį reikalavimą; 17 549,40 Eur dydžio ginčijamo UAB „Limeta“ finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą nutarė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.

218.

22Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 21 d. nutartimi patvirtino kreditorės UAB „Limeta“ 14 594,36 Eur dydžio finansinį reikalavimą UAB „Klaista“ restruktūrizavimo byloje.

239.

24Atsakovė RUAB „Klaista“ atskiruoju skundu prašė Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – nepatvirtinti pareiškėjos UAB „Limeta“ 17 549,40 Eur finansinio reikalavimo UAB „Klaista“ restruktūrizavimo byloje.

2510.

26Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 21 d. nutartį panaikino ir UAB „Limeta“ 17 549,40 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Klaista“ restruktūrizavimo byloje klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

2711.

28Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 19 d. nutartimi tenkino pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ pareiškimą ir patvirtino papildomą 17 549,40 Eur dydžio finansinį reikalavimą uždarajai akcinei bendrovei „Klaista“ restruktūrizavimo byloje.

2912.

30Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutartį panaikino ir UAB „Limeta“ 17 549,40 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „Klaista“ restruktūrizavimo byloje klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

3113.

32Teisėjų kolegija akcentavo, kad tik nustačius įskaitymo atlikimo metu UAB „Limeta“ prievolės sumokėti bendrovei už 2013 m. gegužės 28 d. rangos sutartyje numatytų darbų atlikimą vykdytinumą, galima būtų spręsti, kokia bendrovės prievolės dalis yra pasibaigusi įskaitymu, todėl sprendžiant dėl UAB „Limeta“ finansinio reikalavimo pagrįstumo, turi būti papildomai išnagrinėtos aplinkybės, susijusios su šalių 2013 m. gegužės 28 d. rangos sutartimi sulygtų darbų apimtimi ir kaina, su bendrovės atliktų darbų apimtimi, o nustačius atliktų darbų defektus, ir į jų šalinimo išlaidas.

33Teismas

konstatuoja:

34Prašymas dėl papildomo finansinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas iš dalies.

3514.

36Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Restruktūrizavimo administratorius, sutikrinęs teismo nustatytu laikotarpiu pateiktus kreditorių reikalavimus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda juos tvirtinti teismui (ĮRĮ 23 straipsnio 2 dalis). Priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą. Teismas tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Dispozityvumo ir rungimosi principai lemia, kad kiekvienas kreditorius savo reikalavimą reiškia ir jo pagrįstumą įrodinėja pats.

3715.

38Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl bendrovės atlikto įskaitymo teisėtumo.

3916.

40UAB „Limeta“ 17 549,40 finansinį reikalavimą grindžia 2008 m. rugpjūčio 25 d. su UAB „Klaista“ sudaryta rangos sutartimi ir išrašytomis PVM sąskaitomis – faktūromis. RUAB „Klaista“, nesutikdama su šiuo reikalavimu, teigia, kad UAB „Limeta“ bendrovei buvo skolinga 17 549,48 Eur pagal šalių 2013 m. gegužės 28 d. pasirašytą rangos sutartį, todėl 2015 m. rugsėjo 15 d. skolos įskaitymo pranešimu bendrovė atliko įskaitymą (CK 6.130 straipsnis). Po šio įskaitymo UAB „Klaista“ skola UAB „Limeta“ siekė 4 172,07 Eur, kurios bendrovė neginčijo. UAB „Limeta“ teigimu, UAB „Klaista“ neturėjo pagrindo įskaityti jai mokėtinos sumos, nes nepateikti duomenys, patvirtinantys, kad pagal 2013 m. gegužės 28 d. rangos sutartį bendrovė tinkamai atliko statybos darbus bei juos perdavė UAB „Limeta“, darbai atlikti su defektais, todėl bendrovės atliktas įskaitymas 17 549,48 Eur sumai yra neteisėtas.

4117.

42Siekiant nustatyti, ar vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra pagrįstas ir teisėtas, būtina analizuoti šių reikalavimų atsiradimo pagrindą, t. y. tuos prievolinius santykius, iš kurių ginčo šalis kildina savo reikalavimo teisę. Jei reikalavimas yra piniginis, tai reikalavimų įskaitymui atlikti ar sprendžiant dėl atlikto įskaitymo pagrįstumo turi būti įrodytas kitos pusės piniginis konkretaus dydžio reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016). Kasacinio teismo išaiškinta, kad pareiga įrodyti realiai egzistuojančią reikalavimo teisę, kurios pagrindu buvo atliktas įskaitymas, taip pat CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytas įskaitymo būtinąsias sąlygas tenka įskaitymą atlikusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013, 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2013; 2014 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2014; kt.).

4318.

44Byloje nustatyta, kad UAB „Limeta“ (užsakovė) ir RUAB „Klaista“ (rangovė) 2013 m. gegužės 28 d. sudarė rangos sutartį dėl pastato, esančio ( - ), statybos darbų atlikimo. RUAB „Klaista“ įrodinėjo, jog pagal šią sutartį pareiškėja jai buvo skolinga 17 549,48 Eur. UAB „Klaista“ 2015 m. birželio 10 d. išrašė UAB „Limeta“ dvi sąskaitas faktūras: Nr. 122 už statybines medžiagas 1 662,58 Eur sumai ir Nr. 121 už poilsio namelio, esančio ( - ), rekonstrukciją 15 886,90 Eur sumai, bendra suma – 17 549,48 Eur.

4519.

46Byloje nėra ginčo, kad atsakovė UAB „Klaista“ atliko darbus 2013 m. gegužės 28 d. rangos sutarties dėl pastato, esančio ( - ), statybos darbų atlikimo, pagrindu. Nors byloje nėra duomenų, kad pareiškėja UAB „Limeta“ gavo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, tačiau bylos nagrinėjimo metu buvo pateikta tiek sąmata prie sutarties, tiek atliktų darbų aktas.

4720.

482019-10-15 vykusio teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė patvirtino, kad neginčija atliktų darbų apimties ir kainos, be to, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių kitokią darbų pagal sutartį apimtį ir kainą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Klaista“ atliko rangos darbus už 15 886,90 Eur.

4921.

50Tačiau teismas pripažįsta, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad pardavėja pardavė, o pirkėja gavo statybines medžiagas už 1 662,58 Eur sumą, tai yra, atsakovė nepateikė sutarties dėl statybinių medžiagų įsigijimo, o pateikta 2015-06-16 PVM sąskaita-faktūra Nr. 122 nėra pasirašyta, nėra pateiktas priėmimo-perdavimo aktas, todėl atsakovei nepateikus minėtų įrodymų nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė perdavė pareiškėjai statybines medžiagas ir kad pareiškėja turėjo už jas sumokėti.

5122.

52Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas tokį reikalavimą ginčija remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo – priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatyme nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti darbų kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

5323.

54CK 6.662 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau.

5524.

562019 m. sausio 22 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pažymėjo, kad duomenų apie tai, kad UAB „Limeta“ nustatyta tvarka būtų nustačiusi UAB „Klaista“ atliktų darbų trūkumus, išskyrus 2015 m. gegužės 27 d. statinio apžiūros defektinį aktą, nėra. Pažymėjo ir tai, kad iš minėtame defektiniame akte nurodytų trūkumų, negalima daryti išvados, jog juo yra nustatyti būtent bendrovės atliktų darbų trūkumai.

5725.

58Pareiškėja teikė įrodymus, kad defektinį aktą surašė ( - ) direktorius A. B. ir pateikė kvalifikacijos atestatą, kuriame nurodyta, kad J. Š. suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, tačiau šis asmuo defektinio akto nepasirašė ir defektiniame akte jo pavardė nėra nurodyta, taip pat pareiškėja nepateikė duomenų apie defektus šalinusios įmonės adresą. Be to, 2015 m. birželio atliktų darbų akte Nr.1 nurodyta, kad „fasado sienų brokuoto apšiltinimo ir armavimo sluoksnio ardymas ir naujo apšiltinimo priklijavimas ir armavimo sluoksnio įrengimas, plotas 109,71 m2; 2015 m. gruodžio mėn. atliktų darbų akte Nr. 2 nurodyta, kad „fasado sienų brokuoto apšiltinimo ir armavimo sluoksnio ardymas ir naujo apšiltinimo priklijavimas ir armavimo sluoksnio įrengimas“, plotas 197,87 m2, bendras plotas 307,58 m2. Taigi atliktų darbų akte Nr. 2 nurodyta, kad darbų defektai buvo šalinami žymiai didesniame plote, negu atsakovė atlikinėjo darbus pagal rangos sutartį. Taip pat pažymėtina, kad nustatant atliktų darbų trūkumus nebuvo kviestas UAB „Klaista“ atstovas. Pažymėtina ir tai, kad teismui pasiūlius, pareiškėja neprašė teismo skirti ekspertizės, kuri nustatytų defektų šalinimo apimtį ir kainą, tai yra, nesinaudojo procesine teise teikti įrodymus, kurie patvirtintų pareiškėjos nurodytas aplinkybes dėl defektų ir jų šalinimo kainos (CPK 178, 185 straipsniai), todėl teismas konstatuoja, kad pareiškėja nepateikė pakankamai įrodymų, jog būtų galima daryti išvadą, kad atsakovės atlikti darbai buvo nekokybiški ir jų šalinimo kaina buvo būtent tokia, kokią nurodė pareiškėja. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjai neįrodžius atliktų darbų defektų, pripažintina, kad atsakovės reikalavimas dėl 15 886,90 Eur už atliktus darbus yra pagrįstas, taigi atsakovė turėjo teisę įskaityti pareiškėjos 15 886,90 Eur finansinį reikalavimą.

5926.

60Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas tenkintinas iš dalies, patvirtintinas papildomas 1 662,58 Eur pareiškėjos reikalavimas, ir nustatytina, kad pareiškėjos finansinis reikalavimas RUAB „Klaista“ restruktūrizavimo byloje yra 5 834,58 Eur.

61Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

62Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ pareiškimą tenkinti iš dalies.

63Patvirtinti papildomą pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ 1 662,58 Eur dydžio finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Klaista“ restruktūrizavimo byloje ir nustatyti, kad pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ finansinis reikalavimas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Klaista“ restruktūrizavimo byloje yra 5 834,58 Eur.

64Nutarčiai įsiteisėjus, bylą pridėti prie uždarosios akcinės bendrovės „Klaista“ restruktūrizavimo bylos.

65Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei,... 3. dalyvaujant uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ atstovams V. D.,... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaista“ atstovui L. I.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. 1.... 8. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 13 d. nutartimi uždarajai akcinei... 9. 2.... 10. Pareiškėja UAB „Limeta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti... 11. 3.... 12. Nurodė, kad RUAB „Klaista“ jai yra skolinga iš viso 21 721,47 Eur: 15... 13. 4.... 14. Atsakovė RUAB „Klaista“ su pareiškėjos prašymu nesutiko.... 15. 5.... 16. Nurodė, kad atliko statybos darbus pagal su UAB „Limeta“ 2013 m. gegužės... 17. 6.... 18. Pareiškėja UAB „Limeta“ nurodė, kad jai niekada nebuvo pateikti jokie... 19. 7.... 20. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi atnaujino... 21. 8.... 22. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 21 d. nutartimi patvirtino... 23. 9.... 24. Atsakovė RUAB „Klaista“ atskiruoju skundu prašė Klaipėdos apygardos... 25. 10.... 26. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi Klaipėdos apygardos... 27. 11.... 28. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 19 d. nutartimi tenkino... 29. 12.... 30. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi Klaipėdos... 31. 13.... 32. Teisėjų kolegija akcentavo, kad tik nustačius įskaitymo atlikimo metu UAB... 33. Teismas... 34. Prašymas dėl papildomo finansinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas iš... 35. 14.... 36. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ)... 37. 15.... 38. Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl bendrovės atlikto įskaitymo... 39. 16.... 40. UAB „Limeta“ 17 549,40 finansinį reikalavimą grindžia 2008 m.... 41. 17.... 42. Siekiant nustatyti, ar vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra pagrįstas ir... 43. 18.... 44. Byloje nustatyta, kad UAB „Limeta“ (užsakovė) ir RUAB „Klaista“... 45. 19.... 46. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė UAB „Klaista“ atliko darbus 2013 m.... 47. 20.... 48. 2019-10-15 vykusio teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė patvirtino,... 49. 21.... 50. Tačiau teismas pripažįsta, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad... 51. 22.... 52. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai rangovas reiškia reikalavimą... 53. 23.... 54. CK 6.662 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad užsakovas, priimdamas atliktą... 55. 24.... 56. 2019 m. sausio 22 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pažymėjo, kad... 57. 25.... 58. Pareiškėja teikė įrodymus, kad defektinį aktą surašė ( - ) direktorius... 59. 26.... 60. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas tenkintinas iš dalies,... 61. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,... 62. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ pareiškimą... 63. Patvirtinti papildomą pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės... 64. Nutarčiai įsiteisėjus, bylą pridėti prie uždarosios akcinės bendrovės... 65. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...