Byla 2A-1417-345/2013
Dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, trečiasis asmuo R. M. įmonė „Kaibutis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Radzevičienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės RUAB „Liturimex“ viešbučiai apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 17 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės RUAB „Liturimex“ viešbučiai ieškinį atsakovėms BUAB „STR“ ir UAB „Almeriva“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, trečiasis asmuo R. M. įmonė „Kaibutis“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovė RUAB „Liturimex“ viešbučiai nurodė, kad vykdant projektą „Viešbučio „Regina“ plėtra ir sveikatingumo centro statyba“, 2007-09-18 buvo pasirašyta Rekonstrukcijos rangos darbų sutartis Nr. 07-054, pagal kurią generalinė projekto rekonstrukcijos darbų rangovė R. M. įmonė „Kaibutis“ vykdė rangos darbus, rekonstruojant pastatus, esančius adresu ( - ). Generalinė projekto rekonstrukcijos darbų rangovė R. M. įmonė „Kaibutis“ pasitelkė subrangoves, tarp jų ir atsakoves – BUAB „SRTP“ ir UAB „Almeriva“. Nutraukus rangos darbų sutartis, ieškovė rangos darbus užbaigė savo jėgomis ir ištekliais, tačiau ieškovei nebuvo perduoti Statybos darbų žurnalai Nr. 2 ir Nr. 4, kurie reikalingi atitinkamoms statybos užbaigimo procedūroms atlikti (statybos užbaigimo aktui gauti). Ieškovė kreipėsi į generalinę rangovę R. M. įmonę „Kaibutis“, kuri atsakė, kad už minėtų žurnalų saugojimą buvo atsakinga subrangovė UAB „Almeriva“, kurios užsakovė buvo BUAB „SRTP“. Ieškovė ne kartą kreipėsi į BUAB „SRTP“ ir UAB „Almeriva“ dėl statybos darbų žurnalų grąžinimo, tačiau nei viena iš subrangovių į ieškovės reikalavimus nereagavo. Statybos darbų žurnalai, kurie yra privalomai pildomi atliekant atitinkamus statybos (rekonstrukcijos) darbus, kaip ir visa atliekamų statybos (rekonstravimo) darbų dokumentacija, priklauso užsakovei RUAB „Liturimex“ viešbučiai. Ieškovė turto (statybos darbų žurnalų) valdymo teisę prarado be savo valios, nes minėtoms subrangovėms (ar vienai iš jų) piktybiškai negrąžinant šių žurnalų generalinei rangovei, ši atitinkamai jų negali grąžinti ieškovei. Ieškovė prašo įpareigoti atsakoves BUAB „SRTP“ ir UAB „Almeriva“ grąžinti ieškovei statybos darbų žurnalus Nr. 2 ir Nr. 4, pildytus rekonstruojant pastatus, esančius adresu ( - ).

4Atsakovė BUAB „SRTP“ su ieškinio dalimi, kuria reikalavimas pareikštas atsakovei BUAB „SRTP“ nesutinka, kadangi UAB „SRTP“ iškėlus bankroto bylą, buvęs bendrovės direktorius bankroto administratoriui ieškinyje nurodytų statybos darbų žurnalų neperdavė, atsakovė BUAB „SRTP“ šių žurnalų neturėjo. Statybos darbų vykdymo žurnalą užveda generalinė rangovė, žurnalas turi būti pildomas ir saugomas statybos vietoje. Tai reiškia, kad atsakovė BUAB „SRTP“ minėtų žurnalų negalėjo turėti. Atsakovė prašo ieškinį toje dalyje, kuria reiškiamas reikalavimas atsakovei BUAB „SRTP“ atmesti ir pripažinti, kad BUAB „SRTP“ yra netinkama atsakovė.

5Atsakovė UAB „Almeriva“ su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad jų darbuotojai pildė statybos darbų žurnalus, tačiau jų iš objekto neišnešė. Visa techninė dokumentacija buvo saugoma statybvietėje, administracinėje patalpoje (statybiniame vagonėlyje), kurios raktus turėjo generalinė rangovė R. M. įmonė „Kaibutis“. Generalinė rangovė atsakinga už dokumentų saugojimą ir atidavimą užsakovei. Statybinis vagonėlis, kuriame buvo saugomi statybos darbų žurnalai priklausė ieškovei. Ieškovė neperdavė šių žurnalų subrangovėms, nėra įrodymų, kad minėti žurnalai yra pas atsakoves. Dėl to neįmanoma patenkinti ieškinio.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. spalio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės RUAB „Liturimex“ viešbučiai (į. k. 122746612) 89,74 Lt (aštuoniasdešimt devyni Lt 74 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

8Nurodė, kad statybos darbų žurnalai nuosavybės teise priklauso užsakovei, t. y. ieškovei RUAB „Liturimex“ viešbučiai. Ieškovės RUAB „Liturimex“ viešbučiai ir atsakovių BUAB „SRTP“ bei UAB „Almeriva“ nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, kadangi ieškovė rangos sutartį sudarė su trečiuoju asmeniu R. M. įmone „Kaibutis“, o atsakovės buvo generalinės rangovės pasitelktos subrangovės. Kaip matyti iš ieškovės pateikto Statybos darbų žurnalo Nr. 1 (I t., b. l. 115-166), F-6 formoje įregistruotas tik pagrindinio žurnalo perdavimas generalinei rangovei R. M. įmonei „Kaibutis“, jokių duomenų apie generalinio rangovo perduotus papildomus statybos darbų žurnalus subrangovams šioje formoje nėra (I t., b. l. 120). Liudytojas G. M. paaiškino, jog atliko statybų techninę priežiūrą ieškovės objekte. Patvirtino, kad statybos darbų žurnalai iš viso buvo keturi, jie buvo saugojami statybvietėje, administracinėje patalpoje, kuri priklausė atsakovei BUAB „SRTP“. Kur dingo tie žurnalai, jis negalėjo pasakyti. Patvirtino, kad žurnalus Nr. 2 ir Nr. 4 pildė subrangovės, kurios atliko elektros instaliacijos, santechnikos, apdailos darbus, tačiau kas konkrečiai pildė tuos žurnalus, jis negalėjo pasakyti (I. T., b. l. 194). Liudytojas R. R. paaiškino, kad dirbdamas UAB „Liturimex“ viešbučiai plėtros direktoriumi, buvo tiesiogiai atsakingas už viešbučio „Regina“ plėtros statybas. Jis asmeniškai užvedė pirmąjį žurnalą, kurį kartu su kitais tuščiais žurnalais perdavė rangovei. Žurnalai buvo laikomi statybvietėje, juos pildė rangovės ir subrangovės, kurios atliko darbus. Nežino, kam buvo perduoti žurnalai atlikus statybos darbus. Negali patvirtinti, kad žurnalus Nr. 2 ir Nr. 4 pildė tik UAB „Almeriva“ (I t., b. l. 194-195). Liudytojas J. M. paaiškino, kad dirbo savo sutuoktinės R. M. įmonės „Kaibutis“ direktoriumi. Generalinė rangovė pildė žurnalus Nr. 1 ir Nr. 4, o žurnalus Nr. 2 ir Nr. 3 pildė UAB „Almeriva“. Žurnalų niekam nereikėjo perduoti pasirašytinai, už jų saugojimą buvo atsakingi visi (II t., b. l. 6-7). Liudytojas A. V. U. paaiškino, kad ieškovės rekonstruojamame viešbutyje Druskininkuose vykdė kultūros paveldo objektų priežiūrą. Statybos darbų žurnalai buvo laikomi statybiniame vagonėlyje, jis pasirašydavo tuose žurnaluose. Jam baigus eiti savo pareigas minėtame objekte, žurnalai liko vagonėlyje (II. t. , b. l. 19). Liudytojas V. P. paaiškino, kad dirbo R. M. įmonėje „Kaibutis“ statybos darbų vadovu. Jis pildė mūrinio pastato statybos darbų žurnalą, o medinio pastato statybos darbų žurnalą pildė UAB „Almeriva“ statybos darbų vadovas. Žurnalai buvo laikomi kabinete, stalčiuje. Nežino, kur dingo tie žurnalai. Neprisimena, kad kas nors būtų juos kam nors perdavęs. Nežino, kiek tiksliai žurnalų pildė UAB „Almeriva“ statybos darbų vadovas. Patvirtino, kad generalinė rangovė visų darbų nepabaigė. Visi liudytojai patvirtino, jog statybos darbų žurnalai buvo pildomi, jie buvo laikomi statybvietėje esančiame statybiniame vagonėlyje, tačiau nei vienas iš liudytojų konkrečiai nepatvirtino, kad ieškovės reikalaujami statybos darbų žurnalai Nr. 2 ir Nr. 4 yra pas kurią nors iš atsakovių. Pagal liudytojo J. M. parodymus, atsakovė UAB „Almeriva“ pildė žurnalus Nr. 2 ir Nr. 3, tačiau liudytojas nepatvirtino, kad šie žurnalai buvo kam nors perduoti. Pagrindiniame statybos darbų žurnale Nr. 1 nėra užfiksuotas papildomų žurnalų perdavimas, kaip to reikalauja minėti teisės aktai. Jokių kitų duomenų, kurie patvirtintų, kad statybos darbų žurnalai Nr. 2 ir Nr. 4 buvo perduoti atsakovei UAB „Almeriva“ ar atsakovei BUAB „SRTP“ byloje nėra. Apklausti liudytojai nepatvirtino, kad šiuos žurnalus pildė tik atsakovės, nes objekte darbus vykdė ir kitos subrangovės. Pagal Statybos darbų žurnalų pildymo tvarkos aprašo 12 punktą, vykdant statybą ūkio būdu, pagrindinį ir papildomus žurnalus pildo ir saugo statytojo (užsakovo) paskirti statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai. Taigi, ieškovei nutraukus Rekonstrukcijos rangos darbų sutartį Nr. 07-054 su generaline rangove R. M. įmone „Kaibutis“ ir pačiai užbaiginėjant rekonstrukcijos darbus, papildomus žurnalus toliau turėjo pildyti ir saugoti ieškovės paskirti atitinkami asmenys, tačiau jokių duomenų apie tolesnį šių žurnalų pildymą byloje nėra. Ištyrus ir įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, darytina išvada, kad ieškovė neįrodė, jog Statybos darbų žurnalai Nr. 2 ir Nr. 4 yra pas kurią nors iš atsakovių. Kaip minėta, neteisėtas daikto valdymas yra būtina sąlyga vindikaciniam reikalavimui patenkinti. Kadangi ieškovas neįrodė minėtos sąlygos egzistavimo, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovė RUAB „Liturimex“ viešbučiai prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 17 d. sprendimą panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą bei pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, išspręsti klausimą iš esmės, visiškai patenkinat ieškovės RUAB „Liturimex“ viešbučiai ieškinį dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

11Apeliantė RUAB „Liturimex“ viešbučiai nesutinka su teismo sprendimo pagrindiniu argumentu ir motyvu, dėl kurio ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas, kad ieškovė neįrodė, jog Statybos žurnalai Nr.2 ir Nr. 4 yra pas kurį nors iš atsakovių, kadangi neteisėto daikto valdymas yra būtina sąlyga vindikaciniam reikalavimui patenkinti, o ieškovė neįrodė šios sąlygos egzistavimo. Apeliantė nurodo, jog pirmos instancijos teismas visiškai ignoravo kartu su ieškiniu ieškovės pateiktą rašytinį įrodymą, t.y. 2009 m.lapkričio 27 d. R. M. įmonės raštą ir 2010 m. gruodžio 3 d. raštą, kuriame nurodyta, kad už statybos žurnalų Nr. 2 ir Nr. 4. pildymą buvo atsakinga UAB „Ameriva“, kurios užsakove buvo atsakovė BUAB „SRTP“ bei ginčo žurnalai generaliniam rangovui neperduoti. Paminėti raštai buvo pagrindas 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimui už akių priimti ir pilna apimtimi ieškinį tenkinti, todėl apeliantas kelia abejones dėl teismo objektyvumo, vieningos teisminės praktikos formavimo principo laikymosi bei atitinkamo teismo sprendimo dalies nemotyvavimo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 2.2 p. pagrindu atsakovas (subrangovas) UAB „Almeriva“ statybos darbų atlikimo laikotarpiu turėjo teisę valdyti ginčo statybos žurnalus, todėl tokių žurnalų neperdavimas laikytinas neteisėtu daikto valdymu, suponuojančiu iešovo teisę vindikacinio ieškinio pagalba ginti savo pažeistas teises, todėl skundžiamame sprendime išdėstyti teisiginiai, jog nebuvo įrodytas neteisėtas daikto valdymas, kaip būtina sąlyga vindikaciniam reikalavimui patenkinti apelianto vertinama kritiškai. Taip pat apeliantė nesutinka su teismo sprendimo argumentais, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog statybos žurnalai Nr.2 ir Nr. 4 buvo perduoti atsakovei UAB „Almeriva“ arba atsakovei BUB „SRTP“. Nurodo, kad teismas nesivadovavo tikimybių pusiausvyros principu, neatsiželgė ir tinkamai neįvertino atitinkamų bylos aplinkybių, neatliko liudytojų parodymų kompleksinio vertinimo, taip pat teisės aktų nustatytos atsakomybės už statybos darbų žurnalus reglamentavimas leidžia manyti esant labiau tikėtinam faktui, jog ginčo statybos žurnalai Nr. 2 ir Nr. 4 yra pas atsakovę UAB „Almeriva“. Apeliantė UAB „Liturimex“ viešbučiai nurodo, jog ginčo dėl statybos žurnalų kiekio nėra, buvo pildomi keturi statybos darbų žurnalai, taip pat apeliantė nesutinka su teismo sprendimo argumentu, jog apklausti liudytojai nepatvirtino, kad žurnalus pildė tik atsakovės bei nurodo, jog liudytojas G. M. patvirtino, jog žurnalus Nr. 2 ir Nr. 4 pildė subrangovė UAB „Almeriva“, taip pat liudytojai R. R., J. M., V. P., R. M. įmonės „Kaibutis“ savininkė nurodė, kad darbus objekte atliko ir žurnalus pildė UAB „Almeriva“. Iš byloje esančio R. M. „Kaibutis“ pateikto atsakymo, už statybos darbų žurnalų Nr. 2 ir Nr. 4 pildymą buvo atsakinga UAB „Almeriva“, kurios užsakove buvo BUAB „SRTP“ bei minėti statybos darbų žurnalai generalinei rangovei R. M. įmonei „Kaibutis“ neperduoti. Taip pat apeliantė sutinka su skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 2 p. bei 2.2 p. tvarka bei nurodo, kad už papildomų žurnalų pildymą bei saugojimą atsako subrangovai, t.y. atsakovė „Almeriva“, kuri atliko elektros, santechnikos ir kitus medinio korpuso apdailos darbus bei atsakovė BUAB „SRTP“, kurios statybvietėje, administracinėje patalpoje buvo saugojami ginčo statybos žurnalai. Ieškovas nesutinka su pirmos instancijos teismo argumentais dėl Rekonstrukcijos rangos darbų sutarties su generaliniu rangovu nutraukimo, kadangi byloje nėra duomenų, jog paminėta sutartis buvo nutraukta. Taip pat apeliantė nesutinka su skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentais, kad pagrindiniame statybos darbų žurnale Nr.1 nėra užfiksuotas papildomų žurnalų perdavimas, kaip to reikalauja teisės aktai bei nurodo, jog faktą dėl papildomų statybos darbų žurnalų egzistavimo patvirtina statybos darbus vykdžiusios rangovės/subrangovės, kurios juos pildė, todėl papildomų formalių įrašų nebuvimas pagrindiniame statybos žurnale nesuponuoja išvados dėl jų neperdavimo.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė BUAB „SRTP“ nurodo, kad sutinka su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-10-17 priimtu sprendimu, sutinka su pirmos instancijos teismo argumentu, kad ieškovė neįrodė, jog Statybos darbų žurnalai Nr.2 ir Nr. 4 yra pas kurią nors iš atsakovių. Atsakovė BUAB „SRTP“ nurodo, kad jos žinioje Statybos darbų žurnalai Nr.2 ir Nr. 4 negalėjo būti, nes 2009 m. kovo 30 d. Vilniaus apygardos teismui iškėlus bankroto bylą, objekte, esančiame ( - ) statybos darbai nebuvo užbaigti ir buvo toliau vykdomi bei vadovaujantis Statybos darbų reglamentu, statybos darbų žurnalai turi būti saugomi objekte ir, atliekant darbus šiuos žurnalus kievieną dieną pildo atliekanti darbus įmonė. Atsakovės BUAB „SRTP“ bankroto administratorius nurodo, jog Statybos darbų žurnalų Nr.2 ir Nr. 4 nei originalų, nei kopijų jos žinioje niekada nebuvo, kadangi bankroto administratoriui paminėti žurnalai perduoti nebuvo ir apeliantui apie tai buvo žinoma prieš pateikiant ieškinį bei apeliacinį skundą.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Almeriva“ nurodo, jog su RUAB „Liturimex“ viešbučiai apeliaciniu skundu nesutinka, nes jis nepagrįstas bei sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais argumentais, kad ieškovė neįrodė, jog Statybos žurnalai Nr. 2 ir Nr. 4 yra pas kurį nors iš atsakovų, o neteisėtas daikto valdymas yra būtina sąlyga vindikaciniam reikalavimui patenkinti ir ieškovė šios sąlygos neįrodė. Atsakovė UAB „Almeriva“ nurodo, jog ieškovė iš esmės įrodinėja ne vindikacijos sąlygų buvimą, o apeliaciniame skunde apsiriboja teiginiais dėl netinkamo įrodymų vertinimo, vadovaudamasi tikimybių pusiausvyros principu, taip pat atsakovė UAB „Almeriva“ nurodo, kad ieškovas netinkamai vertina ne tik ginčo faktines aplinkybes, bet ir netinkami aiškina ir taiko vindikacijos institutą, nes šiu atveju teismas neturi vadovautis tikimybių pusiausvyros principu. Šiuo atveju ieškovė, siekdama išreikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo turi įrodyti tokį daiktą esant pas atsakovę, nes atsakovė to įrodyti fiziškai negali, ko ieškovė apskritai nevertina.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Almeriva“ sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentais, kad būtent ieškovė turi pareigą įrodyti ir pagrįsti reikalaujamų ginčo žurnalų buvimą pas konkretų asmenį, o ne atvikščiai, t.y. ieškovė turi įrodyti, jog ginčo žurnalus turėjo ir juos perdavė kitiems asmenims bei šiuo metu jie yra pas konkrečią atsakovę, tačiau ieškovė apsiriboja tik teiginiais ir samprotavimais, kad žurnalų pilymas yra tolygus jų turėjimui. Atsakovė UAB „Almeriva“ nurodo, kad apklausti liudytojai patvirtino, jog paminėtus žurnalus pildė, kas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 13 p. nuostatai, jog daryti įrašus kiekvieną dieną privaloma, nes įrašai apie atliktus darbus staytbų žurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai). 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 6 p. įtvirtina kad statytojas (užsakovas), užpildęs titulinį lapą ir F-1 formą,pagrindinį ir papildomus žurnalus (kai jie reikalingi) perduoda subrangovams. 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 7 p. numato, kad rangovo perduodamų papildomų žurnalų subrangovams faktas nurodomas papildomo žurnalo tituliniame lape ir yra patvirtinamas subrangovo ar jo įgalioto asmens parašu, taip pat pagrindinio žurnalo F-6 formoje. 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 8 – 9 p. numato, jog rangovui pratęsiant pagrindinį žurnalą, papildomas žurnalas registruojamas pagrindinio žurnalo F-6 formoje, o subrangovui pratęsiant žurnalą, papildomas žurnalas registruojamas pagrindinio žurnalo F-6 formoje, pratęsiamo žurnalo F-6 formoje ir papildomo žurnalo tituliniame lape bei patvirtinamas subrangovo ar jo įgalioto asmens parašu. Ieškovei RUAB „Liturimex“ viešbučiai, kaip užsakovei yra teisės aktų imperatyiai numatyta pareiga pasirūpinti tinkamu statybos darbų žurnalų perdavimu ir tai paneigia ieškovės teiginius, kad ji, kaip užsakovė pagal rekonstrukcijos rangos darbų sutartį bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu negalėjo ir neturėjo jokios objektyvios galimybės pateikti įrodymus dėl ginčo žurnalų perdavimo. Ieškovė nepagrįstai perkelia jai priklausančią įrodinėjimo naštą atsakovėms ir tai prieštarauja aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatoms. Atsakovė UAB „Almeriva“ nurodo, kad posėdžio metu apklausti ludytojai patvirtino faktą, kad statybos darbų žurnalai buvo pildomi ir buvo pildomi užsakovo statybvietėje esančiame vagonėlyje, iš kurio jie nebuvo perkeliami ir nebuvo niekam perduodami, t.y. ginčo žurnalai buvo ieškovės dispozicijoje. Liudytojas G. M. paliudijo, kad statybos žurnalai ir kita dokumentacija buvo pildoma ir saugoma statybvietėje vagonėlyje, kurį įsigijo ieškovė (užsakovė), tačiau trečiojo asmens R. M. įmonės „Kaibutis“ direktorė teismo posėdžio metu parodė, jog nieko apie statybas nežino, nes viskuo rūpinosi jos vyras J. M., kaip įmonės savininkas, kuris paliudijo, kad statybos žurnalai niekam perduoti nebuvo, jie buvo saugomi, laikomi ir pildomi vagonėlyje statybvietėje, iš jo niekur išnešami nebuvo. J. M. taip pat patvirtino, kad žurnalai buvo priduodant paveldo komisijai, tai patvirtino ir liudytojas G. M.. Liudytojai patvirtino aplinkybes, kad jokio statybos žurnalų perdavimo fakto fiksuota nebuvo. Ieškovė neneigė bei nepateikė įrodymų, kad nebuvo atsakinga už vagonėio apsaugą, ar, kad tokią pareigą būtų patikėjusi kitam asmeniui. Atsakovė UAB „Almeriva“ pažymėjo, kad jau atsakovėms nedirbant objekte, jame vyko konservavimo darbai, kurių metu statybos žurnalai taip pat turėjo būti pildomi.Atsakovė UAB „Almeriva“ pažymi, kad ieškovės ieškinio nepagrįstumo bei apeliacinio skundo nepagrįstumo esmė tame, kad ieškovė pripažino aplinkybę, jog statybos žurnalų buvimo vieta jai nėra žinoma bei reikalavo iš abiejų atsakovų, t.y. tokiu būdu ieškovė pripažino, kad trečiosios vindikacijos sąlygos, būtinos ieškinio patenkinimui, nėra, o ieškovei praradus statybos žurnalus juos galima atkurti ir tai gali daryti remiantis 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 59.13 p., t.y. tai turi daryti trečiasis asmuo (generalinis rangovas), o ne atsakovai.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju jų nenustatyta.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.95 str. nustato savininko teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pabrėžiama, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas, t. y. jis reiškiamas reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu. Šis reikalavimas pareiškiamas asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Sprendžiant vindikacinius reikalavimus vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas, o ieškovas privalo paneigti šią prezumpciją, įrodydamas savo nuosavybės teisę, t. y. ieškovas privalo įrodyti, kad turi nuosavybės teisę į turtą reikalavimo pareiškimo momentu, bei, kad tokią teisę turėjo iki turtą netesėtai užvaldant asmeniui, iš kurio reikalaujama grąžinti turtą. Be to, savininkas privalo įrodyti įstatyme nustatytas sąlygas, kuriomis jis prarado daiktą, bei paneigti įstatyme įtvirtintą įgijėjo sąžiningumo prezumpciją, tada jis gali atgauti savo daiktą natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas v. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir kt., bylos Nr. 3K-7-229/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroras v. V-ų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija ir kt., bylos Nr. 3K-3-40/2008). Taigi, reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; daiktą valdo atsakovas; daiktą atsakovas valdo neteisėtai; daiktas yra natūra; bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai.

18Konstatuotina, kad statybos darbų žurnalai nuosavybės teise priklausė ieškovei RUAB „Liturimex“ viešbučiai. Ieškovės ir atsakovių UAB „Almeriva“ bei BUAB „SRTP“ nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, kadangi tarp ieškovės (užsakovės) ir trečiojo asmens (generalinės rangovės) 2007-09-18 sudarytos Rekonstrukcijos rangos darbų sutarties Nr. 07-054 pagrindu trečiasis asmuo R. M. įmonė „Kaibutis“ vykdė rangos darbus rekonstruojant ( - ) esančius pastatus ( I tomas, b.l. 5-11). Trečiasis asmuo R. M. įmonė „Kaibutis” rangos darbams atlikti pasitelkė subrangovę UAB „SRTP“, o pastatoji pasitelkė subrangovę UAB „Almeriva“. Šios aplinkybės atsakovės neneigia (I tomas, b.l. 11-112).

19Ieškovė 2009 m. lapkričio 27 d. raštu kreipėsi į atsakovę UAB „Almeriva“ pateikti Statybos darbų žurnalus Nr. 2 ir Nr. 4 (I tomas, b.l. 15). Atsakovei UAB „SRTP“ 2009-03-30 Vilniaus apygardos teisme iškelta bankroto byla. Ieškovei prašant bankroto administratoriaus pateikti Statybos darbų žurnalus Nr. 2 ir Nr. 4, bankroto administratorius nurodė, kad Statybos darbų žurnalų Nr. 2 ir Nr. 4 nei originalai, nei kopijos perduoti nebuvo.

20Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatytąja tvarka Statybos žurnalus su kita privalomąja dokumentacija gavo ir perdavė (kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) statybos (rekonstrukcijos) darbų rangovei (18 punktas ir 18.5 punktas). Remiantis liudytojo R. R. parodymu, kai šis dirbo UAB „Liturimex“ viešbučiai plėtros direktoriumi, buvo tiesiogiai atsakingas už viešbučio „Regina“ plėtros statybas bei asmeniškai užvedė pirmąjį žurnalą, kurį kartu su kitais tuščiais žurnalais perdavė rangovei. Žurnalai buvo laikomi statybvietėje, juos pildė rangovės ir subrangovės, kurios atliko darbus. Nežino, kam buvo perduoti žurnalai atlikus statybos darbus, negali patvirtinti, kad žurnalus Nr. 2 ir Nr. 4 pildė tik UAB „Almeriva“ (I t., b. l. 194-195). 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 6 p. įtvirtina kad statytojas (užsakovas), užpildęs titulinį lapą ir F-1 formą,pagrindinį ir papildomus žurnalus (kai jie reikalingi) perduoda subrangovams. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 2 p. bei 2.2 p. nurodyta, kad už papildomų žurnalų pildymą bei saugojimą atsako subrangovai. Liudytojas J. M. paaiškino, kad dirbo savo sutuoktinės R. M. įmonės „Kaibutis“ direktoriumi. Generalinė rangovė pildė žurnalus Nr. 1 ir Nr. 4, o žurnalus Nr. 2 ir Nr. 3 pildė UAB „Almeriva“. Žurnalų niekam nereikėjo perduoti pasirašytinai, už jų saugojimą buvo atsakingi visi (II t., b. l. 6-7). 2009 m. lapkričio 27 d. R. M. įmonės rašte ir 2010 m. gruodžio 3 d. rašte nurodyta, kad už statybos žurnalų Nr. 2 ir Nr. 4. pildymą buvo atsakinga UAB „Almeriva“, kurios užsakove buvo BUAB „SRTP“ bei ginčo žurnalai generalinei rangovei neperduoti (I tomas, b.l. 16-17).. 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 7 p. numato, kad rangovo perduodamų papildomų žurnalų subrangovams faktas nurodomas papildomo žurnalo tituliniame lape ir yra patvirtinamas subrangovo ar jo įgalioto asmens parašu, taip pat pagrindinio žurnalo F-6 formoje. 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ 8 – 9 p. numato, jog rangovui pratęsiant pagrindinį žurnalą, papildomas žurnalas registruojamas pagrindinio žurnalo F-6 formoje, o subrangovui pratęsiant žurnalą, papildomas žurnalas registruojamas pagrindinio žurnalo F-6 formoje, pratęsiamo žurnalo F-6 formoje ir papildomo žurnalo tituliniame lape bei patvirtinamas subrangovo ar jo įgalioto asmens parašu. Pagrindiniame statybos darbų žurnale Nr. 1. F-6 formoje yra užfiksuotas tik pagrindinio žurnalo perdavimas generaliniam rangovui R..Miliauskienės įmonei „Kaibutis“ (I tomas, b.l. 115-166) ir nėra užfiksuotas jokių papildomų žurnalų perdavimas subrangovams (I tomas, b.l. 120). Liudytojai J. M. ir G. M. patvirtino aplinkybes, kad statybos žurnalai buvo laikomi ir pildomi statybvietėje esančiame vagonėlyje, iš ten nebuvo niekur išnešami, J. M. patvirtino kad statybos žurnalai buvo priduodant paveldo komisijai (II tomas, b.l.7), tai patvirtino ir liudytojas A. V. Urbanavičius paaiškinęs, jog vykdant kultūros paveldo objektų priežiūrą, statybos darbų žurnalai buvo laikomi statybiniame vagonėlyje ir jam baigus eiti savo pareigas žurnalai liko vagonėlyje (II tomas, b.l. 19). Liudytojas A. V. Urbanavičius patvirtino, jog statybos žurnalai buvo vagonėlyje ant stalo, seife rakinami nebuvo, saugomi nebuvo, priėjimas prie žurnalų buvo laisvas, paskutinį kartą žurnalus pildė 2007 m.. liepos – rugpjūčio mėnesį, kai baigė darbus, susijusius su kultūros paveldo sritimi, žurnalai liko (II tomas b.l. 18-19). Liudytojas V. P. nurodė, jog nežino kur dingo žurnalai, neatsimena kada paskutinį kartą pildė ar kam nors buvo perdavę statybos žurnalus, jie liko stalčiuje (II tomas, b.l. 19). Liudytojas J. M. parodė, kad nežino kaip ir kur dingo statybos žurnalai (II tomas, b.l. 7). Byloje nėra duomenų, kad ginčo statybos žurnalus valdo atsakovai UAB „Almeriva“ arba BUAB „SRTP“.

21Civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą yra įtvirtintas onus probandi principas, t .y., kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad šiuo atveju ieškovė (apeliantė) nepateikė konkrečių įrodymų, kurie suponuotų vindikacinio reikalavimo pagrįstumą šioje byloje. Pirmosios instancijos teismas ištyrė visus į bylą pateiktus įrodymus bei juos įvertino nepažeisdamas CPK 185 str. reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikta naujų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti priešingas išvadas.

22Remdamasis išdėstytais argumentais, teismas konstatuoja, jog ieškovės RUAB „Liturimex“ viešbučiai apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindų panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 329, 330 str.), todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 17 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovė RUAB „Liturimex“ viešbučiai nurodė, kad vykdant projektą... 4. Atsakovė BUAB „SRTP“ su ieškinio dalimi, kuria reikalavimas pareikštas... 5. Atsakovė UAB „Almeriva“ su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad jų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. spalio 17 d. sprendimu ieškinį... 8. Nurodė, kad statybos darbų žurnalai nuosavybės teise priklauso užsakovei,... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovė RUAB „Liturimex“ viešbučiai prašė Vilniaus... 11. Apeliantė RUAB „Liturimex“ viešbučiai nesutinka su teismo sprendimo... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė BUAB „SRTP“ nurodo, kad... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Almeriva“ nurodo, jog su... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Almeriva“ sutinka su... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.95 str. nustato savininko teisę... 18. Konstatuotina, kad statybos darbų žurnalai nuosavybės teise priklausė... 19. Ieškovė 2009 m. lapkričio 27 d. raštu kreipėsi į atsakovę UAB... 20. Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas... 21. Civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių... 22. Remdamasis išdėstytais argumentais, teismas konstatuoja, jog ieškovės RUAB... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 17 d. sprendimą palikti...