Byla 2-220-159/2009
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovei D. K., jos atstovei advokatės padėjėjai Odetai Gecevičienei, atsakovui A. K., jos atstovei advokatei Svietlanai Baracevičienei ir atsakovui J.Š., viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-220-159/2009 pagal ieškovės D. K. patikslintą ieškinį atsakovams A. K., antstolei Laimai Neniškienei, J.Š., tretieji asmenys Klaipėdos miesto šeštojo notarų biuro notarė Lina Peštenienė, UAB „VKK investicija“, UAB „SEB Lizingas“, E. J., dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovės D. K. atstovė adv. R. Čilinskaitė 2008-05-15 pateikė teismui ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (t. 1, b. l. 3–8). Įvykdžiusi 2008-05-20 Klaipėdos apygardos teismo nutartį, ieškovės atstovė Klaipėdos apygardos teismui 2008-06-06 pateikė patikslintą ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, nurodė, kad ieškinio suma yra

4150 000 Lt (t. 1, b. l. 55, 59–64). Patikslintu ieškiniu ieškovės D. K. atstovė adv. R. Čilinskaitė prašo teismą:

51. Pripažinti negaliojančiu 2006-11-29 antstolės Laimos Neniškienės turto perdavimo išieškotojui aktą dėl 2,8400 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), perleidimo.

62. Taikyti restituciją ir priteisti ieškovei D. K. solidariai iš atsakovų A. K. ir J. Š. ½ dalį 2,8400 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), didžiausios rinkos vertės, nustatytos eksperto.

73. Paskirti nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizę 2,8400 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), rinkos vertei, kuri buvo 2006-11-29 ir 2007-02-20, nustatyti. Ekspertizę prašo pavesti atlikti ekspertui Kostui Jurkevičiui (( - )).

8Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla

9Nr. N2-787-793/2008 pagal 2007-05-14 A. K. pareikštą ieškinį dėl santuokos nutraukimo ir santuokoje įgyto turto padalijimo, tačiau į dalijamo turto sąrašą neįrašytas ieškovės D. K. ir A. K. bendrąją jungtinę nuosavybę sudarantis turtas – 2004-11-29 Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartimi įgytas 2,8400 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ). Nesant ieškovės sutikimo, antstolės L. Neniškienės 2006-11-29 turto perdavimo išieškotojui aktu žemės sklypas perduotas J. Š.

10Ieškovė, aiškindamasi žemės sklypo perleidimo aplinkybes, sužinojo, kad 2005-01-10 jos sutuoktinis A. K. buvo pasirašęs vekselį, pagal kurį įsipareigojo J. Š. sumokėti 150 000 Lt. Remiantis 2006-11-20 notarės L. Peštenienės išduotu vykdomuoju įrašu iš A. K. reikalauta išieškoti vekselio turėtojui J. Š. per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą – 150 000 Lt. Antstolė L. Neniškienė, vadovaudamasi CPK 702 str., išieškotojo prašymu 2006-11-29 surašė turto perdavimo išieškotojui aktą, juo J. Š. už 150 750 Lt perdavė 2,8400 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ). Turto perdavimo išieškotojui aktą 2007-01-30 ir 2007-02-08 nutartimis patvirtino Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas V. Vainius.

11Ieškovės D. K. atstovė adv. R. Čilinskaitė ieškinyje nurodė, kad 2,8400 ha ploto žemės sklypo perleidimo sandoris yra neteisėtas ir kad pagal CK 3.92 str. 4 d. atsakovas

12A. K. be ieškovės D. K. sutikimo negalėjo parduoti ar perleisti turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Notarė, tvirtindama sandorį, susijusį su sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, nepatikrino duomenų apie A. K. sutuoktinę, kaip numatyta LR notariato įstatymo 51 str. Atsakovas A. K. sutuoktinės atžvilgiu pasielgė nesąžiningai, pažeidė pareigas, nustatytas CK 3.92 str. 1 ir 4 d., 3.27 str., 3.28 str., ne tik neturėdamas ieškovės D. K. įgaliojimo, bet ir nuslėpdamas santuokos faktą. Pagal CK 3.109 str. 3 d. ieškovės D. K. ir sutuoktinių vaikų: dukrų E., gim. ( - ), S., gim. ( - ), ir sūnaus V., gim. ( - ), turtinės teisės buvo pažeistos, vykdant atsakovo A. K. be sutuoktinės žinios prisiimtą prievolę iš bendro sutuoktinių turto. Šiuo atveju, nesant sutikimo, D. K. solidarioji prievolė neatsirado, todėl išieškojimas pagal A. K. prievolę galimas tik iš bendro turto sutuoktinio dalies (CK 3.112 str. 1 d.). Ginčo žemės sklypas perleistas už akivaizdžiai per mažą kainą, nesant ieškovės D. K. sutikimo, todėl pagal CK 3.96 str. 2 d. toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu. Atsakovas A. K. su savo draugu J. Š. buvo nesąžiningi, sudarė fiktyvią paskolos sutartį ir jai išieškoti, padedant notarei bei antstolei, perdavė didelės vertės 2,8400 ha ploto žemės sklypą už 150 000 Lt tariamą skolą, nors iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad minimo žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra

13508 499 Lt, t. y. daugiau nei tris kartus didesnė, nei buvo nustatyta antstolės. Atsakovų nesąžiningumą įrodo ir tai, kad nebuvo reikalauta žemės sklypo vertės nustatymo.

14Ieškovės atstovės manymu, A. K., perleisdamas didelės vertės ginčo žemės sklypą Klaipėdos m. už žymiai mažesnę nei rinkos kainą, siekė sumažinti santuokos nutraukimo byloje dalytiną bendrą turtą, nes dėl santuokos nutraukimo jis kreipėsi į teismą po trijų mėnesių nuo ginčo žemės sklypo įregistravimo J. Š. vardu. Taip pat ieškovės atstovė mano, kad J. Š. nebuvo sąžiningas įgijėjas, nes 2007-03-21 pirkimo–pardavimo sutartimi ginčo žemės sklypą pardavė UAB „VKK investicija“, ji 2007-03-28 sutartimi pardavė UAB „SEB VB Lizingas“. Santuokos nutraukimo byloje ginčo žemės sklypo vertė turi būti įtraukta į bendrosios jungtinės nuosavybės teise ieškovei ir atsakovui priklausančio turto balansą, nes tik taip bus galima padalyti bendrąja jungtine nuosavybe esantį turtą. Šiuo atveju restitucijos taikymas natūra sąžiningiems įgijėjams prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 1.5 str. 4 p.), todėl pagal CK 3.98 str. 3 d., reglamentuojančią, kad kiekvienas sutuoktinis privalo kompensuoti bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės sumažėjimą, jeigu jis bendrą turtą naudojo tikslams, nesusijusiems su šio Kodekso 3.109 str. numatytų prievolių vykdymu, ieškovei turi būti taikoma restitucija piniginio ekvivalento būdu (CK 6.146 str.) pagal eksperto apskaičiuotą ginčo žemės sklypo vidutinę rinkos vertę jo perleidimo J. Š. metu (CK 6.147 str.).

15Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas A. K. 2007-06-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškė ieškinį atsakovei D. K., tretieji asmenys Klaipėdos miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba, kreditoriai H. J. ir E. J., dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir santuokinio turto padalijimo (t. 1, b. l. 12–17).

16Civilinė byla Nr. 2-220-159/2009 perduotina Klaipėdos miesto apylinkės teismui sujungti su santuokos nutraukimo ir turto padalijimo byla ir nagrinėti vienoje byloje.

17CK trečiosios knygos IV skyriaus ir CPK XXXV skyriaus teisės normos reglamentuoja santuokos nutraukimo sąlygas ir tvarką. CK 3.56 straipsnio ir CPK 539 straipsnio normose nustatyta, kad sutuoktinis, prašydamas nutraukti santuoką, ieškinyje privalo nurodyti duomenis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, t. y. nurodyti siūlomą klausimų dėl nepilnamečių vaikų gyvenimo, jų ir sutuoktinio išlaikymo, santuokinio turto padalijimo, vieno ar abiejų sutuoktinių prievolių sprendimo būdą. Teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenimo, jų bei sutuoktinio išlaikymo ir bendro turto padalijimo klausimus (CK 3.59 straipsnis, CPK 541 straipsnis). Taigi įstatyme imperatyviai nurodyta, kad, nutraukiant santuoką, toje pačioje byloje būtina kartu išspręsti visus klausimus, susijusius su santuokos nutraukimu, tarp jų ir klausimą dėl šeimos turto teisinio režimo ir sutuoktinio teisės naudotis šeimos turtu po santuokos nutraukimo (CK 3.85, 3.86 straipsniai), nes tik juos sprendžiant kompleksiškai galima išaiškinti ir tinkamai nuspręsti dėl visų santuokos nutraukimo pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2008).

18Iš ieškovės D. K. patikslintame ieškinyje nurodytų aplinkybių nustatyta, kad 2,8400 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - )– ieškovės D. K. ir A. K. bendrąją jungtinę nuosavybę sudarantis turtas, įgytas pagal dalytino turto sąrašą.

19Nutartyje minėta, kad santuokos nutraukimą reglamentuojančiose materialiosios ir procesinės teisės normose imperatyviai nurodoma, kad sutuoktinių turtiniai klausimai, kaip ir visi kiti, susiję su santuokos nutraukimu (santuokos nutraukimo pasekmių), turi būti nagrinėjami santuokos nutraukimo byloje, nes tik taip galima užtikrinti sutuoktinių turtinių bei asmeninių neturtinių teisių ir vaikų interesų apsaugą.

20Paaiškėjus aplinkybei apie atsakovo A. K. Klaipėdos miesto apylinkės teisme iškeltą civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo ir santuokinio turto padalijimo ir vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-27 nutartyje esančiais teisės taikymo išaiškinimais (civilinė byla Nr. 3K-3-520/2008), byla perduotina Klaipėdos miesto apylinkės teismui ją sujungti su santuokos nutraukimo ir turto padalijimo byla ir nagrinėti vienoje byloje, nes šalių ginčas dėl santuokos metu įgyto žemės sklypo ½ dalies didžiausios sklypo vertės priteisimo turi būti nagrinėjamas ne atskiroje byloje, o teisme nagrinėjamoje santuokos nutraukimo byloje.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 str., teismas

Nutarė

22civilinę bylą Nr. 2-220-159/2009 pagal ieškovės D. K. patikslintą ieškinį atsakovams A. K., antstolei Laimai Neniškienei, J. Š., tretieji asmenys Klaipėdos miesto šeštojo notarų biuro notarė Lina Peštenienė, UAB „VKK investicija“, UAB „SEB Lizingas“, E. J., dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo perduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui sujungti su šiame teisme nagrinėjama A. K. iškelta santuokos nutraukimo ir turto padalijimo byla ir nagrinėti šias bylas vienoje byloje.

23Nutartį per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, padavus atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. Teismas... 3. ieškovės D. K. atstovė adv. R. Čilinskaitė 2008-05-15 pateikė teismui... 4. 150 000 Lt (t. 1, b. l. 55, 59–64). Patikslintu ieškiniu ieškovės D. K.... 5. 1. Pripažinti negaliojančiu 2006-11-29 antstolės Laimos Neniškienės turto... 6. 2. Taikyti restituciją ir priteisti ieškovei D. K. solidariai iš atsakovų... 7. 3. Paskirti nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizę 2,8400 ha ploto... 8. Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla... 9. Nr. N2-787-793/2008 pagal 2007-05-14 A. K. pareikštą ieškinį dėl santuokos... 10. Ieškovė, aiškindamasi žemės sklypo perleidimo aplinkybes, sužinojo, kad... 11. Ieškovės D. K. atstovė adv. R. Čilinskaitė ieškinyje nurodė, kad 2,8400... 12. A. K. be ieškovės D. K. sutikimo negalėjo parduoti ar perleisti turto, kuris... 13. 508 499 Lt, t. y. daugiau nei tris kartus didesnė, nei buvo nustatyta... 14. Ieškovės atstovės manymu, A. K., perleisdamas didelės vertės ginčo... 15. Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas A. K. 2007-06-05... 16. Civilinė byla Nr. 2-220-159/2009 perduotina Klaipėdos miesto apylinkės... 17. CK trečiosios knygos IV skyriaus ir CPK XXXV skyriaus teisės normos... 18. Iš ieškovės D. K. patikslintame ieškinyje nurodytų aplinkybių nustatyta,... 19. Nutartyje minėta, kad santuokos nutraukimą reglamentuojančiose... 20. Paaiškėjus aplinkybei apie atsakovo A. K. Klaipėdos miesto apylinkės teisme... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 str.,... 22. civilinę bylą Nr. 2-220-159/2009 pagal ieškovės D. K. patikslintą... 23. Nutartį per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...