Byla 2-704/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mesantė“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mesantė“ pagal ieškovo Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį (civilinė byla Nr. B2-358-425/2008), ir

Nustatė

2Ieškovas Panevėžio AVMI kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti UAB „Mesantė“ bankroto bylą (b. l. 3, 4), nes įmonė nevykdo mokestinių prievolių biudžetui, jos įsiskolinimas 2008 m. kovo 5 d. sudaro 160 564,54 Lt, iš jų 121 860,05 Lt pradelsta mokestinė nepriemoka. Atsakovui buvo įteiktas raginimas sumokėti įsiskolinimą geruoju, tačiau jis nesumokėjo skolos per nurodytą terminą. Iš UAB „Mesantė“ 2006 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad bendrovės turtas yra 377 126 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 278 662 Lt, t. y. bendrovės įsipareigojimai sudaro 73,9 proc. turimo turto vertės. Tai rodo, kad bendrovė yra nemoki ir negali vykdyti finansinių įsipareigojimų.

3Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartyje, panaikindamas Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. nutartį, kuria buvo iškelta bankroto byla UAB ,,Mesantė“, bei perduodamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 12, 46 - 49), nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, pagal įmonės balanso duomenis nustatydamas atsakovo UAB „Mesantė“ pradelstų įmonės įsipareigojimų dydį (278 662 Lt), nepagrįstai nesiaiškinęs ir netyręs, ar visa atsakovo balanse nurodyta įsiskolinimo suma sudaro pradelstus įmonės įsipareigojimus, be to, nepagrįstai rėmęsis tik 2006 m. balanso duomenimis; be to, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovui buvo įteikti dokumentai pagal ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatas.

4Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 11 d. nutartimi iškėlė UAB „Mesantė“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė Vladą Kerpauską ir išsprendė kitus su bankroto bylos iškėlimu susijusius klausimus (b. l. 63-64). Teismas nurodė, kad UAB ,,Mesantė“ direktorė D. Stonkuvienė, kuriai 2008-06-26 buvo išsiųstas reikalavimas pateikti pažymą apie bendrovės turto vertę, pradelstus įsipareigojimus 2008-07-01 bei informacija apie teismo posėdžio laiką, teismo įpareigojimo neįvykdė, teismo posėdyje nedalyvavo.

5Teismo teigimu, UAB ,,Mesantė“ 2007-12-31 balanso duomenimis, bendrovės apskaitomas turtas yra 510 560 Lt vertės, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 350 707 Lt (b. l. 19), tačiau du atsakovo debitoriai UAB ,,Juodasis jautis“ (įsiskolinimas – 3217,20 Lt) bei UAB ,,Giraitės ledai“ (įsiskolinimas – 692,67 Lt) išregistruoti, todėl jų įsiskolinimais mažintinas atsakovo turtas iki 506 650,13 Lt.

6Teismo nuomone, pradelsti atsakovo įsipareigojimai Panevėžio AVMI 2008-01-01 buvo 223 781,97 Lt (b. l. 21, 22), o ši suma 2008-07-10 išaugo iki 317 307,92 Lt; be to, UAB ,,Mesantė“ negali laiku atsiskaityti ir su kitais kreditoriais, ką patvirtina antstolių kontoros vykdomi išieškojimai (b. l. 31 - 41).

7Teismas nurodė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl konstatuotina, jog UAB ,,Mesantė“ yra nemokus ūkio subjektas ir jam keltina bankroto byla.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mesantė“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį atmesti. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia tuo, kad:

  1. Ieškovo ieškinys neatitinka ĮBĮ 6 straipsnio pirmosios ir ketvirtosios dalių reikalavimų, nes prie ieškinio nepridėti įrodymai, kad kreditorius pateikė įmonei pareiškimo teismui ir jo priedų nuorašus, kurių atsakovas negavo iki šiol.
  2. Teismas, matydamas, kad ĮBĮ 9 str. 1 d. numatyti dokumentai nepateikti, privalėjo pasinaudoti ĮBĮ 9 str. 2 d. įtvirtintomis teisėmis ir savo iniciatyva išreikalauti dokumentus, reikalingus priimant sprendimą. Tačiau teismas vadovavosi tik ieškovo teiginiais ir 2007 m. įmonės balanso duomenimis, kurie negali būti laikomi pakankamais ir objektyviais vertinant įmonės šiandieninę finansinę padėtį. Laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2008-07-10 padidėjo ne tik skola valstybei, bet ir įmonės turtas.
  3. Teismas klaidingai nurodė, kad UAB ,,Mesantė“ direktorei 2008-06-26 išsiuntė reikalavimą pateikti dokumentus ir informavo apie teismo posėdžio laiką. Atsakovas nebuvo informuotas apie bylos nagrinėjimą, dėl to buvo pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, atsakovo teisė į gynybą ir kitos teisės. Pagal CPK 329 str. 3 d. 1 p. teismo nutartis, priimta atsakovui nežinant apie iškeltą bylą, yra absoliučiai negaliojanti.
  4. Atsakovas yra pelningai dirbanti, moki įmonė, jos įsiskolinimai neviršija turto. ĮBĮ 9 straipsnio penktosios dalies 5 punkte numatyta sąlyga neegzistavo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo metu.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Panevėžio AVMI prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti (b. l. 73, 74), motyvuodamas tuo, kad:

  1. Teismas ir ieškovas siuntė pranešimus atsakovui juridinių asmenų registre nurodytu adresu ir UAB ,,Mesantė“ direktorei jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Todėl kyla įtarimas, kad šie asmenys piktybiškai atsisakė priimti registruotus pranešimus.
  2. Atsakovas neteisingai teigia, jog nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo metu nebuvo sąlygų, numatytų ĮBĮ 9 straipsnio penktosios dalies 1 punkte. Nuo 2007 m. gruodžio 1 d. atsakovas nemokėjo mokesčių valstybei, be to, jis nevykdo ir įsipareigojimų kitiems kreditoriams, ką patvirtina užvestų vykdomųjų bylų skaičius, kurių bendra reikalavimų suma sudaro virš 124 693,37 Lt.
  3. Įsiskolinimas valstybei 2008-08-18 padidėjo iki 228 796,49 Lt, tačiau byloje nėra duomenų, kad nuo 2007-12-31, kuomet bendrovė turėjo 510 560 Lt vertės turto, jis išaugo.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatą viena iš sąlygų, kuriai esant teismas iškelia įmonei bankroto bylą, - įmonės nemokumas. Įmonė laikytina nemokia, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

13Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pagal UAB ,,Mesantė“ 2007-12-31 balansą bendrovės apskaitomas turtas 510 560 Lt sumažėjo iki 506 650,13 Lt, kadangi atsakovo debitoriai UAB ,,Juodasis jautis“ (įsiskolinimas – 3217,20 Lt) ir ,,Giraitės ledai“ (įsiskolinimas – 692,67 Lt) jau išregistruoti iš įmonių registro (b. l. 19, 23). Teisingai teismas nurodė, jog, UAB ,,Mesantė“ 2007-12-31 balanso duomenimis, šios įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 350 707 Lt (b. l. 19-22). Byloje nėra duomenų, kad šie įsipareigojimai būtų sumažėję, priešingai, byloje pateikti įrodymai, kad atsakovo įsipareigojimai Panevėžio AVMI išaugo: 2008-01-01 jie sudarė iš viso 52 856,70 Lt (b. l. 7), o 2008-07-01 įsiskolinimas Panevėžio AVMI išaugo iki 215 386,11 Lt (b. l. 56). Be to, apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad UAB ,,Mesantė“ negali laiku atsiskaityti ne tik su Panevėžio AVMI, bet ir su kitais kreditoriais, ką patvirtina antstolių kontoros vykdomi išieškojimai, kurių suma 124693,37 Lt (b. l. 31-41).

14Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, jog atsakovas UAB ,,Mesantė“ nevykdo savo įsipareigojimų – nemoka skolų, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, todėl ši įmonė laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., 2 str. 8 d.). Neturi pagrindo apelianto argumentai, kad UAB ,,Mesantė“ yra pelningai dirbanti, moki įmonė, kurios turtas auga, nes jie nėra pagrįsti įrodymais ir nepaneigia teismo nustatytų įmonės nemokumo duomenų, kuriuos pagrindžia UAB ,,Mesantė“ 2007 m. įmonės balansas ir kiti ieškovo Panevėžio AVMI pateikti dokumentai (b. l. 7, 19-23, 31-41, 56-59, 82-87). Juolab kad atsakovas, teigdamas, jog yra mokus, neatsiskaito su kreditoriais, tarp jų su ieškovu Panevėžio AVMI, kuriam 2008-07-01 buvo skolingas 215386,11 Lt, o kitiems kreditoriams pagal vykdomuosius raštus skolingas 124693,37 Lt, o bylos duomenimis, šios skolos nemažėja (b. l. 80-87). Beje, atsakovo vadovė 2008-04-17 pripažino, jog įmonės pradelsti įsiskolinimai – 223781,97 Lt (b. l. 18-23).

15Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir atsakovo argumentas, kad teismas pagal ĮBĮ 9 straipsnio antrąją dalį privalėjo savo iniciatyva išreikalauti dokumentus, reikalingus priimant sprendimą, o 2007 m. balanso duomenys nėra pakankami ir objektyvūs įmonės 2008-07-10 finansinei padėčiai nustatyti. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo įmonės nemokumo faktą pakankamai pagrindė aukščiau nurodyti bylos dokumentai, o apeliantas nepateikė įrodymų, paneigiančių minėtus duomenis, be to, nepateikė ir teismo reikalautų duomenų apie įmonės pradelstus įsipareigojimus 2008-07-01 datai nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismams. Beje, 2007 m. įmonės balansą pateikė atsakovo vadovė D. Stonkuvienė, tačiau atsakovas, žinodamas apie teisme pareikštą ieškinį ir nagrinėjamą bylą, nebuvo rūpestingas, nebendradarbiavo su teismu ir nevykdė net teismo, įpareigojusio įmonės direktorę pateikti duomenis apie pradelstus įmonės įsiskolinimus, įpareigojimo. Juolab kad Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-372/2008 buvo perdavęs pirmosios instancijos teismui nagrinėti bylą iš naujo, pagal atsakovo atskirąjį skundą panaikindamas ankstenę apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, o apelianto teigimu, jam nepavyko gauti pranešimų iš ieškovo ir teismo (b l. 46-49; CPK 7 str., 8 str.).

16Nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir apelianto teiginys, kad prie ieškinio nebuvo pridėti įrodymai, jog kreditorius Panevėžio AVMI pateikė įmonei pareiškimo teismui ir jo priedų nuorašus. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo direktorė 2008-01-10 gavo Panevėžio AVMI reikalavimą dėl skolos biudžetui padengimo ir įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kurie buvo siunčiami jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) (b. l. 7, 29-30), o 2008-03-12 pranešimas UAB ,,Mesantė” vadovei dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųstas registruotu paštu aukščiau nurodytu adresu, ir byloje nėra duomenų, jog jis nebūtų buvęs įteiktas (b. l. 6), o kiti teismo procesiniai dokumentai buvo siunčiami atsakovui Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovo adresu (b. l. 13, 24, 43, 51, 55, 77). Be to, atsakovą bankroto byloje nuo 2008 m. balandžio 14 d. atstovavo advokato padėjėja Silvija Streikutė, kuriai atsakovas suteikė įgalinimus susipažinti su šios civilinės bylos medžiaga (b. l. 14). Todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovas nežinojo apie bankroto bylos nagrinėjimą, ar neturėjo galimybės susipažinti su bylos medžiaga (įskaitant ieškinio priedus) ir naudotis kitomis procesinėmis teisėmis, ką, beje, jis ir darė, 2008-04-14 pateikdamas teismui atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008-04-03 nutarties iškelti UAB ,,Mesantė“ bankroto bylą bei dokumentus (b. l. 18-23), apskųsdamas ir 2008-07-11 apygardos teismo nutartį.

17Neturi pagrindo ir atsakovo argumentai, jog atsakovui UAB ,,Mesantė“ nepranešta apie teismo posėdžio, kurio metu buvo priimta skundžiama nutartis, vietą ir laiką. Apie nurodytą teismo posėdį CPK numatyta tvarka atsakovui 2008-06-26 išsiųstas teismo pranešimas Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovo adresu, kurį nurodė ir apeliantas tiek 2008-04-14, tiek 2008-07-31 atskiruosiuose skunduose (CPK 153 str. 1 d., 117 str. 1 d., 133 str. 2 d., ĮBĮ 9 str. 2 d). Be to, minėta, kad atsakovas, žinodamas apie nagrinėjamą bylą, turėjo galimybę ir privalėjo domėtis bylos nagrinėjimo eiga bei bendradarbiauti su teismu (CPK 7-8 str.).

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais (CPK 338 str., 329-330 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Panevėžio AVMI kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartyje, panaikindamas... 4. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 11 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Teismo teigimu, UAB ,,Mesantė“ 2007-12-31 balanso duomenimis, bendrovės... 6. Teismo nuomone, pradelsti atsakovo įsipareigojimai Panevėžio AVMI 2008-01-01... 7. Teismas nurodė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jo... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mesantė“ prašo panaikinti Panevėžio... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Panevėžio AVMI prašo... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatą viena iš sąlygų, kuriai... 13. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pagal UAB ,,Mesantė“... 14. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios... 15. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir atsakovo... 16. Nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir apelianto... 17. Neturi pagrindo ir atsakovo argumentai, jog atsakovui UAB ,,Mesantė“... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo panaikinti pirmosios... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 20. Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. nutartį....