Byla 2-1528-840/2013
Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimų rašytinio proceso tvarka

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė civilinėje byloje pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovams Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimų rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Ieškovas A. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2013-09-25 sprendimą ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013-10-14 raštą Nr. 25-4778 bei įpareigoti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktorių atlikti jam pavestas funkcijas – per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo pateikti pareiškėjo prašymą dėl lygtinio paleidimo ir socialinio tyrimo išvadą Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai.

3Civilinė byla nutrauktina.

4Neginčytina, jog kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str.). Vienas iš tokios teisės įgyvendinimo būdų – ieškinys, pateikiamas Lietuvos Respublikos CPK nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 5 str.). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos CPK nustato civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų bylų ir kitų bylų dėl privatinių teisinių santykių bei ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų dėl užsienio teismų sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje tvarką, taip pat skundų dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimų nagrinėjimo tvarką (1 str.). Teismas, priimdamas ieškinį, privalo ex officio aiškintis teisės kreiptis į teismą prielaidas ir tinkamo šios teisės įgyvendinimo sąlygas. Tačiau, jei jau iškėlus civilinę bylą teisme paaiškėja, kad civilinė byla iškelta nepagrįstai ir neteisėtai, civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 293 str.).

5Nagrinėjamu atveju ieškovas A. P. yra nepatenkintas viešojo administravimo subjektų veikla, tiksliau – neveikimu, susijusiu ne su viešojo administravimo subjektų viešojo administravimo veikla, o su bausmių vykdymo procedūromis, ką reglamentuoja Lietuvos Respublikos BPK ir Lietuvos Respublikos BVK. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo klausimams spręsti ne kartą yra nurodžiusi, jog tokio pobūdžio ginčai sprendžiami bendrosios kompetencijos teisme, tačiau ne pagal civilinio proceso, o pagal baudžiamojo proceso taisykles (Specialiosios teisėjų kolegijos 2013-07-16 nutartis Nr. T-87-2013; 2012-10-15 nutartis Nr. T-222-2012; 2007-12-17 nutartis dėl pataisos namų ir kalėjimo departamento priimtų sprendimų panaikinimo rūšinio teismingumo Nr. T-2007-12; 2006-09-20 nutartis dėl rūšinio teismingumo Nr. T-XX-74-06; Vilniaus apygardos teismo 2013-02-05 nutartis Nr. 1S-7-211/2013).

6Pagal Lietuvos Respublikos BPK 360 str. 1 d. ir 362 str. 2 d. bei pagal Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 4 d. nustatytas teismingumo taisykles Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmę atliekančio ieškovo A. P. keliamas ginčas spręstinas Kaišiadorių rajono apylinkės teisme, tačiau ne civilinio, o baudžiamojo proceso tvarka.

7Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, civilinė byla pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovams Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimų nutrauktina kaip nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 1 p.).

8Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 1 p.), tačiau, nagrinėjamu atveju, tai neužkerta kelio ieškovui A. P. jam aktualiu lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimu kreiptis į teismą – Kaišiadorių rajono apylinkės teismą – baudžiamojo proceso tvarka, pateikiant skundą.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 1 p. ir 290-291 str., teismas

Nutarė

10Civilinę bylą Nr. 2-1528-840/2013 pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovams Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimų nutraukti.

11Nutarties nuorašus išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai