Byla 2-1902-514/2011
Dėl skolos priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovams L. M. ir A. M. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti jam iš atsakovų solidariai 1636,61 Lt negrąžinto kredito, 152,87 Lt palūkanų, 494,22 Lt delspinigių, iš viso 2283,70 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašė priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2006-02-24 su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), jos pagrindu atsakovei buvo suteiktas 20 000 Lt kreditas, kurį atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovui dalimis, galutinis kredito grąžinimo terminas – 2011-02-23. Atsakovė paimto kredito grąžinimo sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei kitų įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė ir iki šiol ieškovui negrąžino 2283,70 Lt skolos.

3Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti įstatymo nustatyta tvarka (LR CPK 123 str. 1 d.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuoti atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2006-02-24 su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė 20 000 Lt kreditą, skirtą būsto remontui, atsakovė įsipareigojo nuo gautos kredito sumos mokėti palūkanas, vykdyti prievoles ieškovui pagal sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas (sutarties specialiosios dalies 2.1, 2.7 p., bendrosios dalies 5.1, 5.2 p.). Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2011-10-30 (sutarties specialiosios dalies 2.3 p.) Atsakovės sutuoktinis (atsakovas) savo parašu patvirtino, kad pritaria savo sutuoktinės (atsakovės) sudarytam sandoriui. Atsakovams nevykdant sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, susidaręs įsiskolinimas ieškovui yra 1636,61 Lt negrąžinto kredito, 152,87 Lt palūkanų, 494,22 Lt delspinigių, iš viso 2283,70 Lt.

6Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu šalims atsirado prievolės, tai yra ieškovas įgijo pareigą suteikti atsakovams kreditą, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą, o atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (LR CK 6.886 str. 1 d. 2 p.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (LR CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir atsakovei suteikė 20000 Lt dydžio kreditą, skirtą būsto remontui, atsakovės sutuoktinis (atsakovas) savo parašu patvirtino, kad sutinka su atsakovės ir ieškovo sudarytos sutarties sąlygomis, tačiau atsakovai savo prievolės (grąžinti ieškovui kreditą dalimis bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas sutartyje nustatytais terminais) tinkamai nevykdė – pažeidė prievolės įvykdymo terminą, taip pažeisdami prievolę, jiems atsiradusią šalių sudarytos sutarties pagrindu. Prievolių, kylančių iš sutarties, nevykdymas sąlygoja dėl sutarties nevykdymo kalto asmens civilinės atsakomybės atsiradimą, t. y. pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str., 6.873 str. 1 d., 6.874 str., 6.881 str.). Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, duomenų, kad atsakovai būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra, todėl iš atsakovų ieškovo naudai priteistina solidariai 1636,61 Lt negrąžinto kredito.

7Vadovaujantis CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.874 str., iš atsakovų taip pat priteistina solidariai 152,87 Lt dydžio palūkanų už negrąžintą kreditą.

8Šalis, pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Atsakovai sutarties bendrosios dalies 5.3, 5.4 punktais įsipareigojo ieškovui už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį bei už uždelstas sumokėti palūkanas dieną mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėto kredito, jo dalies sumos bei nesumokėtų palūkanų sumos. Kadangi atsakovų sutartiniai įsipareigojimai ieškovo atžvilgiu nėra įvykdyti, o šalys vartojimo kredito sutartyje susitarė dėl šių netesybų mokėjimo sutarties pažeidimo atveju (CK 6.258 str.), ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 494,22 Lt delspinigius už laikų negrąžintą kreditą bei palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Atsakovai praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovų taip pat priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 69 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285-286 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti solidariai iš L. M. ir A. M. 1636,61 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt šešis litus 61 ct) negrąžinto kredito, 152,87 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt du litus 87 ct) palūkanų, 494,22 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt keturis litus 22 ct) delspinigių, viso 2283,70 Lt (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt tris litus 70 ct), 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( - ).

14Priteisti lygiomis dalimis iš L. M. ir A. M. 69 Lt (šešiasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų ( - ).

15Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai