Byla 2S-227-390/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio (pirmininkaujantis ir pranešėjas), Rūtos Palubinskaitės ir Arūno Rudzinsko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P. G. A. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-2812-571/2013 pagal pareiškėjo P. G. A. pareiškimą suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei Šiaulių bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, akcinei bendrovei „Citadelė“ bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Skolų valdymo konsultacijos“, uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“, A. D., A. S. M., V. B., antstolei R. G., antstolei S. Ž., antstoliui A. A., antstolei A. L., akcinei bendrovei SEB bankui, dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti fizinio asmens bankroto bylą, paskirti pareiškėjo siūlomą bankroto administratorių E. S.. Nurodoma, kad pareiškėjas kreipėsi į bankroto administravimo paslaugas teikiantį ir pareiškėjo bankroto administratoriumi sutikusį būti administratorių E. S..

5Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašė bankroto administratoriumi paskirti banko siūlomą bankroto administratorių – UAB „Ekvalda“. Atsiliepime nurodoma, kad AB Šiaulių bankas yra vienas didžiausių pareiškėjo kreditorių, jis yra ypač suinteresuotas skaidriu ir nešališku pareiškėjo bankroto procesu, banko teisėti interesai ir lūkesčiai bankroto proceso metu, taip, kaip ir kitų pareiškėjo kreditorių, turi būti tinkamai užtikrinami. AB Šiaulių banko nuomone, jo siūlomas bankroto administratorius yra pajėgus užtikrinti tinkamą pareiškėjo bankroto procesų administravimą.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašė bankroto administratoriumi paskirti O. P.. Atsiliepime nurodoma, kad esant kelioms pasiūlytoms bankroto administratorių kandidatūroms paprastai teismas turėtų skirti ne paties skolininko siūlomą asmenį.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 7 d. nutartimi iškėlė P. G. A. bankroto bylą. Teismas paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Ekvalda“, patvirtino 1 936 Lt (su PVM) lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti P. G. A. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Teismas patvirtino 1 000 Lt lėšų sumą reikalingą kiekvieną mėnesį P. G. A. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos. Teismas, skirdamas bankroto administratorių, nutartyje nurodė, kad tinkamiausia bankroto administratoriaus kandidatūra yra UAB „Ekvalda“, nes įmonėje dirba net trys kvalifikuoti bankroto administratoriai, turintys nemažą įdirbį sprendžiant bankrutavusių ar bankrutuojančių įmonių kreditorių reikalavimus. Be to, pateiktoji sąmata dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo yra mažesnė nei ta, kurią pateikia E. S., beje, O. P. kandidatūros sąmata nėra net pateikta. Pareiškėjas prašė skirti bankroto administratoriumi E. S., nes mano, kad kreditorių siūlomos kandidatūros nėra tinkamos dėl to, kad pagrindiniai kreditoriai yra priešiškai nusistatę jo atžvilgiu. Byloje pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų dėl kreditorių priešiškumo ar asmeniškumų jo atžvilgiu, nes vien tai, kad su AB Šiaulių banku vyko teisminiai procesai, kurių metu pareiškėjas bylas pralaimėjo, nereiškia, kad bankroto administratorius UAB „Ekvalda“ yra priešiškai nusistatęs pareiškėjo atžvilgiu.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

8Atskiruoju skundu pareiškėjas P. G. A. prašo pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 7 d. nutarties dalį, kuria P. G. A. bankroto administratoriumi paskirta UAB „Ekvalda“, ir fizinio asmens P. G. A. bankroto administratoriumi skirti E. S.. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

9teismas administratorių kandidatūras vertino tik pagal 1 kriterijų – administratorių sąmata. Kitų labai svarbių kriterijų skiriant bankroto administratorių teismas net neapžvelgė. Teismas, vertindamas pasiūlytas administratorių kandidatūras, nepateikė argumentų, kodėl yra atmetamos kitos administratorių kandidatūros;

10teismas netinkamai vertino kandidatų profesinės patirties kriterijus. Paskirtasis bankroto administratorius nei pagal užimtumo nei pagal profesinės patirties kriterijus nebuvo pranašesnis už pareiškėjo pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą;

11pareiškėjo pasitikėjimo neturinčio asmens skyrimas administratoriumi, neatitinka tikslo užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūros atlikimą bei užtikrinti teisingos pareiškėjo ir kreditoriaus pusiausvyros;

12tik tuo atveju, kai teismas nustato, kad fizinio asmens pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra neatitinka FABĮ 11 str. 3 d., 11 str. 4 d., 11 str. 5 d. numatytų reikalavimų, bankroto administratorius gali būti skiriamas iš kreditorių pasiūlytų administratorių kandidatūrų.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodomi šie nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

14teismo nutartis, kuria paskirtas bankroto administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka jam keliamų reikalavimų;

15teismas įvertino, ar bankroto administratorių kandidatūros atitinka įstatymų reikalavimus – t. y., ar yra jų sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, ar jie turi reikiamus leidimus, ar bankroto administratoriau pateiktos lėšų sumos pagrįstos;

16bankroto administratorius E. S. turi panašią patirtį administruojant bankrutuojančius juridinius asmenis, taip pat E. S. vienas šiuo metu administruoja 20 bankroto procedūrų, o UAB „Ekvalda“, joje dirbant 3 bankroto administratoriams, administruoja 20 bankroto procedūrų. Akivaizdu, kad pareiškėjo siūlomo bankroto administratoriaus užimtumas yra didelis ir tai gali trukdyti tinkamai, sklandžiai ir operatyviai vykdyti bankroto procedūras, be to, suinteresuoto asmens siūlomas bankroto administratorius yra juridinis asmuo, kuriame dirba 3 bankroto administratoriai, taigi, užimtumas yra kur kas mažesnis ir šiuo atžvilgiu UAB „Ekvalda“ yra tinkamesnė teikti bankroto administravimo paslaugas;

17teismas, skirdamas AB Šiaulių banko siūlomą administratorių, nurodė, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų dėl kreditorių priešiškumo ir vien ta aplinkybė, kad tarp pareiškėjo ir AB Šiaulių banko vykdo teisminiai procesai, kurių metu pareiškėjas bylas pralaimėjo, nereiškia, kad bankroto administratorius UAB „Ekvalda“ yra priešiškai nusiteikęs pareiškėjo atžvilgiu;

18AB Šiaulių bankas turėjo teisę pasinaudoti prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonėmis ir šia savo teise teisėtai bei pagrįstai pasinaudojo, o tai jokiu būdu negali reikšti AB Šiaulių banko priešiškumo pareiškėjo atžvilgiu.

19Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (C P K 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (C P K 329 str., 338 str.).

22Apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai fizinio asmens bankroto administratoriumi paskyrė vieno iš kreditoriaus pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą.

23Formuojant vienodą teismų praktiką, skiriant bankroto administratorių fizinio asmens bankroto byloje, įtvirtinamos nuostatos, kad tikslinga vadovautis principais, kuriais vadovaujamasi suformuotoje teismų praktikoje dėl administratoriaus paskyrimo įmonių bankroto bylose (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2373-260/2013). Taip pat apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad skiriant bankroto administratorių fizinio asmens bankroto byloje, be teismų praktikoje dėl administratoriaus paskyrimo įmonių bankroto bylose įtvirtintų principų, būtina atsižvelgti į skirtingą šių teisinių institutų paskirtį: vienu atveju siekiama tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu likviduoti įmonės skolininkės skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio uždelsimo atsiskaityti (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 1 straipsnis), kitu atveju – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto (toliau – FABĮ) įstatymo 1 straipsnis).

24FABĮ 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bankroto administratorių skiria teismas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę pasiūlyti tiek fizinis asmuo, kuris inicijuoja savo bankroto procesą, tiek ir kreditorius (kreditoriai) (FABĮ 11 str. 2 d.), tačiau diskrecijos teisė spręsti dėl administratoriaus kandidatūros suteikta teismui. Tačiau teismo diskrecijos teisė nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų kreditorių bei pačio pareiškėjo teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-37/2006, 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-725/2011).

25FABĮ normos nustato specialius reikalavimus fizinio asmens administratoriui. Juo gali būti skiriamas fizinis arba juridinis asmuo arba juridinio asmens padalinys (filialas), ĮBĮ nustatyta tvarka turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ar Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka turintys teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas (FABĮ 2 straipsnio 3 dalis). FABĮ 11 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bankroto administratoriumi negali būti paskirti: fizinio asmens kreditorius, su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo (1 punktas); fizinio asmens artimieji giminaičiai, kaip jie apibrėžti CK 3.135 straipsnyje; (2 punktas); asmenys, susiję su fiziniu asmeniu svainystės santykiais, kaip jie apibrėžti CK 3.136 straipsnyje (3 punktas); fizinio asmens sutuoktinis ar sugyventinis (4 punktas); asmuo, susijęs su fiziniu asmeniu darbo santykiais arba su kuriuo darbo santykiai buvo nutraukti per paskutinius 36 mėnesius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (5 punktas). Bankroto administratorius negali būti suinteresuotas bankroto proceso baigtimi (FABĮ 11 straipsnio 5 dalis).

26Taigi, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomas fizinio asmens bankroto administratorius atitinka specialius reikalavimus (FABĮ 2 straipsnio 3 dalis), ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas fizinio asmens administratoriumi (FABĮ 11 straipsnio 3 dalis), ar nėra suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi (FABĮ 11 straipsnio 5 dalis) ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti svarbią aplinkybę – fizinių asmenų bankroto proceso paskirtį – atkurti fizinio asmens mokumą. Taigi, skirtingai nei įmonių bankroto procese, šiame fizinio asmens bankroto procese prioritetas yra skiriamas skolininko interesų užtikrinimui. Šiam tikslui pasiekti bankroto administratoriui yra numatytos plačios funkcijos, kurių įgyvendinimas glaudžiai susijęs su fizinio asmens bendradarbiavimu, o taip pat ir jo prigimtinių teisių (pavyzdžiui, nuosavybės neliečiamumo teisės ir kt. (FABĮ 12 straipsnio 4 dalies 4 punktas)) užtikrinimu.

27Atsižvelgdama į aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatų ir pagrindinių fizinių asmenų bankroto proceso tikslų analizę, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad esant tokiai situacijai, kai administratoriaus kandidatūrą kartu su kreditoriais teikia ir pats pareiškėjas, nustačius, kad pareiškėjo pasiūlyta administratoriaus kandidatūra iš esmė atitinka FABĮ reikalavimus, pirmenybė turėtų būti teikiama pareiškėjo pasiūlytai kandidatūrai, kadangi tik tokiu būdu būtų efektyviausiai įgyvendinta fizinių asmenų bankroto proceso paskirtis – atkurti fizinio asmens mokumą ir taip išvengta priešpriešos tarp bankroto proceso dalyvių.

28Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pareiškėjo bankroto administratoriumi paskyrė ne pareiškėjo pasiūlytą bankroto administratorių E. S., o kreditoriaus AB Šiaulių banko pasiūlytą administratorių UAB „Ekvalda“. Kaip matyti iš civilinėje byloje esančių dokumentų, abi šios kandidatūros atitinka visus FABĮ keliamus reikalavimus (t. 1, b. l. 36-40, t. 2, b. l. 40-43). Pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą dėl administratoriaus kandidatūros parinkimo motyvavo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai nekelia abejonių paskirtos bankroto administratoriaus UAB „Ekvalda“ kandidatūros tinkamumas vykdyti bankroto administravimo procedūras, tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą savo poziciją dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo kriterijų fizinių asmenų bankroto byloje, sprendžia, kad efektyviam bankroto proceso tikslui pasiekti tikslingiau skirti pareiškėjo pasiūlytą bankroto administratorių E. S..

29Remdamasi aukščiau išdėstytais motyvais, teisėjų kolegiją daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo kreditoriaus AB Šiaulių banko paskirtas bankroto administratorius UAB „Ekvalda“ keistinas į bankroto administratorių E. S., todėl yra pagrindas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 7 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo pakeisti C P K 337 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta tvarka.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

31Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 7 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjo P. G. A. bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Ekvalda“ pakeisti ir šio pareiškėjo bankroto administratoriumi paskirti E. S. ( leidimas teikti administravimo paslaugas Nr. 907), Olimpiečių g. 1A-12, Vilnius.

32Kitas teismo nutarties dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti fizinio... 5. Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas atsiliepime į pareiškimą dėl... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime į pareiškimą... 7. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 7 d. nutartimi iškėlė... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas P. G. A. prašo pakeisti Marijampolės rajono... 9. teismas administratorių kandidatūras vertino tik pagal 1 kriterijų –... 10. teismas netinkamai vertino kandidatų profesinės patirties kriterijus.... 11. pareiškėjo pasitikėjimo neturinčio asmens skyrimas administratoriumi,... 12. tik tuo atveju, kai teismas nustato, kad fizinio asmens pasiūlyta bankroto... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas... 14. teismo nutartis, kuria paskirtas bankroto administratorius, gali būti... 15. teismas įvertino, ar bankroto administratorių kandidatūros atitinka... 16. bankroto administratorius E. S. turi panašią patirtį administruojant... 17. teismas, skirdamas AB Šiaulių banko siūlomą administratorių, nurodė, kad... 18. AB Šiaulių bankas turėjo teisę pasinaudoti prievolės įvykdymo... 19. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.
    20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar... 23. Formuojant vienodą teismų praktiką, skiriant bankroto administratorių... 24. FABĮ 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bankroto administratorių skiria... 25. FABĮ normos nustato specialius reikalavimus fizinio asmens administratoriui.... 26. Taigi, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar... 27. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatų ir pagrindinių... 28. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pareiškėjo bankroto... 29. Remdamasi aukščiau išdėstytais motyvais, teisėjų kolegiją daro išvadą,... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 31. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 7 d. nutarties dalį,... 32. Kitas teismo nutarties dalis palikti nepakeistas....