Byla e2S-1187-855/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės V. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutarties, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcijos ieškinį (patikslintą) atsakovams V. S. ir ( - ) rajono savivaldybei dėl V. S. iškeldinimo iš patalpų ir kompensacijos atsakovei skyrimo, trečiasis asmuo – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutarimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-186-684/2018 nutarta palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista ( - ) rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalis nutraukti 1996 m. vasario 1 d. Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartį, pasirašytą tarp V. S. ir ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcijos dėl V. S. ir jos šeimos nariams išnuomotų 73,45 kv. m ploto patalpų, pastate – sarginėje, unikalus Nr. ( - ), ( - ) g. 2, ( - ) m., ( - ) r. sav., ir iškeldinti P. S., A. P., A. P., K. J. su visu jiems priklausančiu turtu nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios vietos, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista ( - ) rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalis iškeldinti V. S. su visu jai priklausančiu turtu nesuteikiant jai kitos gyvenamosios vietos, panaikinti ir klausimą dėl tinkamos kompensacijos priteisimo atsakovei V. S. perduoti iš naujo nagrinėti ( - ) rajono apylinkės teismui.

52.

6Ieškovė ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcija nagrinėjant bylą iš naujo pateikė pirmosios instancijos teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė: iškeldinti atsakovę V. S. iš administracinės paskirties pastato – sarginės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ) g. 2, ( - ) m., ( - ) r. sav., su visu jai priklausančiu turtu suteikiant jai kitas gyvenamąsias patalpas arba įpareigoti ( - ) rajono savivaldybę per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikti V. S. kitas gyvenamąsias patalpas, kurių plotas ne mažesnis kaip 73,45 m2, o kambarių skaičius – ne mažesnis, kaip 2 (du), arba priteisti iš ( - ) rajono savivaldybės iš viso 73 450 Eur piniginės kompensacijos V. S., taip pat lygiomis dalimis iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.

73.

8Atsakovė V. S. 2019 m. gegužės 16 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurių pagrindu per 3 dienas nuo teismo nutarties priėmimo dienos ieškovė ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcija būtų įpareigota pastatyti laikiną tualetą (pavyzdžiui, biotualetą), kuriuo ji galėtų naudotis iki šios bylos išnagrinėjimo pabaigos, šalia pastato, esančio adresu ( - ) g. 2, ( - ).

93.1.

10Nurodė, kad 2019 m. gegužės 14 d. ieškovės pavedimu rangovai vykdė tvoros ir tualeto griovimo darbus, ką patvirtina nuotraukos. Ji iškvietė policijos pareigūnus, tačiau, kadangi teismo nutartimi šioje byloje jau buvo atsisakyta uždrausti ieškovei griauti tvorą ir lauko tualetą, policijos pareigūnai jokių veiksmų nesiėmė. Prasmės kelti naują civilinę bylą ir reikalauti įpareigoti ieškovę atlikti tam tikrus veiksmus nėra (dėl ilgo bylos nagrinėjimo tai šiai dienai būtų beprasmiška), todėl vienintelė veiksminga teisinės gynybos priemonė šioje situacijoje lieka laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės pavedimu rangovai nugriovė jos naudojamą lauko tualetą, prašo įpareigoti ieškovę pastatyti laikiną tualetą, kuriuo galėtų naudotis šios bylos nagrinėjimo metu. Gyvenamajame būste tualeto neturi, todėl nugriovus lauko tualetą, ji visos bylos nagrinėjimo metu nebeturės galimybių naudotis tualetu. Kadangi nėra iškeldinta ir teisėtai naudojasi gyvenamuoju būstu, todėl privalo būti gerbiamos jos visos teisės į privatų gyvenimą, būstą ir nuosavybę.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi nutarė atsakovės V. S. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

145.

15Teismas pažymėjo, kad ir šioje byloje priimtoje 2019 m. balandžio 11 d. teismo nutartyje, kuria atsisakyta tenkinti atsakovės V. S. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti ieškovei nugriauti šalia pastato, adresu ( - ) g. 2, ( - ), esančius tvorą ir lauko tualetą, jau yra pasisakyta, jog atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos minimas lauko tualetas yra jai išnuomoto būsto teisėtas priklausinys, ir kad tokių įrodymų nėra ir byloje (Nekilnojamojo turto registro išrašuose, Namų valdos byloje). Taigi, teismo vertinimu byloje nėra jokių duomenų, kad kartu su išnuomotomis ginčo patalpomis atsakovei buvo suteikta teisė naudotis ir jos minimu lauko tualetu. Atsakovė pati nepateikė jokių įrodymų, kad šis statinys buvo pastatytas ne savavališkai, bet gavus atitinkamus leidimus ir žemės sklypo savininko sutikimą, kad lauko tualetas atitiko tokiems statiniams taikytinus aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad iš neteisės negali atsirasti teisė, sprendė, jog atsakovei neįrodžius savo teisių ir paties lauko tualeto pastatymo teisėtumo, ji negali tikėtis savo teisių ir interesų, susijusių su šiuo statiniu, gynimo. Be to, atsakovė nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, kodėl ji pati negalėtų imtis prašomų atlikti veiksmų gavusi tam reikalingus leidimus/sutikimus.

166.

17Teismas taip pat pabrėžė, kad ginčas dėl patalpų nuomos sutarties nutraukimo jau yra išspręstas, kadangi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-05-17 nutartimi paliktos nepakeistos žemesnių teismų sprendimų dalys nutraukti 1996-02-01 Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartį, pasirašytą tarp V. S. ir ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcijos, ir byla perduota iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui tik dalyje dėl V. S. iškeldinimo ir tinkamos kompensacijos skyrimo. Be to, atsakovė V. S. niekaip nepaaiškina, kokiu būdu laikino lauko tualeto įrengimas gali turėti įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

197.

20Atskiruoju skundu atsakovė V. S. prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigojant ieškovę pastatyti laikiną tualetą, kuriuo atsakovė galėtų naudotis kol nebus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas ją iškeldinti iš gyvenamosios patalpos, šalia pastato, esančio adresu ( - ) g. 2, ( - ). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1.

222019 m. gegužės 16 d. atsakovei V. S. jau pateikus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovė pateikė atsakymą į ieškovės prašymą, kuriame nurodė, jog neva prie pastato, esančio ( - ) g. 2, ( - ), pastatė biotualetą. Tačiau, minimame rašte pateikiama informacija neatitinka tikrovės, nes joks biotualetas prie atsakovės V. S. gyvenamojo būsto nėra pastatytas, o yra pastatytas automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri yra toli. Be to, biotualetas yra viešas, nerakinamas, netvarkomas, automobilių stovėjimo aikštelėje renkasi poilsiautojai, kurie naudojasi šiuo tualetu.

237.2.

24Nugriovus 70 metų naudojamą tualetą buvo pažeistas neįgalaus, sergančio asmens orumas, taip pažeisti konstituciniai draudimo žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis principai. Ieškovė tyčiojasi iš garbaus amžiaus ligoto žmogaus ir daro neteisėtą spaudimą atsakovei.

257.3.

26Teismas be teisinio pagrindo taikė tualeto pastatymo neteisėtumo prezumpciją. Šioje byloje nėra pateikta jokių ieškovės paaiškinimų, kuriuose ji kada nors per septynis atsakovės V. S. gyvenimo gyvenamoje patalpoje dešimtmečius būtų ginčijusi lauko tualeto pastatymo teisėtumą. Atsakovė V. S. naudojasi pagal galiojančią nuomos sutartį gyvenamąja patalpa ir jos priklausiniu – lauko tualetu.

277.4.

28Teismas pažeidė atsakovės V. S. teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, į veiksmingą teisinės gynybos priemonę, paneigė teisę į jos privatų gyvenimą.

297.5.

30Teismas nesivadovavo apeliacinės instancijos teismo išaiškinimais, pavyzdžiui, civilinėje byloje Nr. e2S-2564-603/2018, dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo vadovaujantis CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punktu, leidžiančiu nustatyti apribojimus atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti.

318.

32Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcija prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

338.1.

34Atskirajame skunde atsakovė V. S. nenurodo teismo padarytų procesinių teisės normų pažeidimų ar netinkamo materialinės teisės normų aiškinimo ir taikymo priimant skundžiamą nutartį. Įvertinus atskirajame skunde nurodomus teiginius, darytina išvada, kad jie yra formalūs ir deklaratyvaus pobūdžio.

358.2.

36Šios bylos dalykas – tinkamo kompensavimo iškeldinant atsakovę V. S. iš patalpų, nustatymas. Nuomos sutartis yra nutraukta, todėl lauko tualeto nugriovimas jokios teisinės reikšmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui neturi ir negali turėti.

378.3.

38Pagal nuomos sutartį atsakovei faktiškai yra išnuomotas tik visas 73,45 m2 bendrojo ploto pastatas – sarginė, tačiau lauko tualetas pagal nuomos sutartį atsakovei nėra išnuomotas. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad atsakovės nurodomas lauko tualetas yra pastato priklausinys.

398.4.

40Atsakovė taip pat nenurodo ir nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jos naudotas lauko tualetas, kuris yra ( - ) istoriniame nacionaliniame parke, yra pastatytas teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. buvo pastatytas ne savavališkai, o gavus atitinkamus leidimus ir žemės sklypo savininko sutikimą, taip pat kad lauko tualetas atitiko tokiems statiniams taikytinus aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus.

418.5.

42Jeigu atsakovė mano, jog jos teisės yra pažeidžiamos, tai ji gali pareikšti savarankišką materialinį reikalavimą tinkamam atsakovui (valstybei) dėl tokių galimai pažeistų teisių gynimo.

439.

44Atsakovė ( - ) rajono savivaldybė ir trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimų į atskirąjį skundą teismui nepateikė.

45IV. Apeliacininės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

46Atskirasis skundas atmestinas.

4710.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

4911.

50Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

5112.

52Dėl naujų įrodymų priėmimo. Atsakovė V. S. su atskiruoju skundu pateikė papildomus įrodymus: 2019-05-15 ieškovės atsakymą dėl lauko tualeto, 2019-05-25 Medicininį pažymėjimą Nr. 424, 2017-03-13 Medicinos dokumentų išrašą, 2018-02-22 ir 2018-12-13 V. S. Stacionaro epikrizes. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str., 338 str.). Visgi nurodytas draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant įrodinėjamas aplinkybes, taip pat rodo atsakovės V. S. sveikatos problemas, kitai bylos šaliai buvo suteikta galimybė su jais susipažinti ir dėl jų pasisakyti atsiliepime į atskirąjį skundą, todėl jie prijungtini ir vertintini kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

5313.

542019 m. birželio 27 d. atsakovė V. S. dar kartą pateikė papildomus įrodymus, t. y. 2019-06-18 ir 2019-06-21 atsakovės V. S. raštus ieškovei dėl biotualeto, 2019-06-26 ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcijos atsakymą, nuotrauką, kurioje tualetas apklijuotas „STOP“ juosta. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti šiuos ieškovės pateiktus įrodymus, kadangi nagrinėjamoje byloje esantys ir jau prijungti įrodymai, pati ieškovė procesiniuose dokumentuose patvirtina faktą (ir jis kitos šalies nėra ginčijamas), jog biotualetas, kuriuo turi teisę naudotis atsakovė V. S., gali būti naudojamas ne tik jos, tačiau ir kitų ( - ) istorinio nacionalinio parko lankytojų, tuo tarpu tualeto užsiteršimas ir jo uždarymas, nepatvirtina ir nepaneigia kažkokių išskirtinių nagrinėjamai bylai reikšmingų aplinkybių.

5514.

56Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5715.

58Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

5916.

60Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012).

6117.

62Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė V. S. gyvena administracinės paskirties pastate – sarginėje, unikalus Nr. ( - ), esančioje ( - ) g. 2, ( - ) m., ( - ) r. sav., taip pat jog byloje spręstinas klausimas dėl atsakovės V. S. iškeldinimo ir kompensacijos priteisimo, ar kitos gyvenamosios vietos suteikimo. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalia pastato sarginės buvo pastatytas lauko tualetas ir tvora, kuriuos ieškovė ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcija pasitelkusi kitus asmenis 2019 m. gegužės 14 d. nugriovė.

6318.

64Pirmiausiai pažymėtina, kad atsakovė V. S. apskritai nepateikė jokių įrodymų, kad jos minimas lauko tualetas yra jai išnuomoto būsto priklausinys, kad ji lauko tualetą būtų išsinuomojusi. Byloje esantys dokumentai, įskaitant Nekilnojamojo turto registro išrašus, Namų valdos bylą, šių atsakovės V. S. nurodytų aplinkybių nepatvirtina, nors galimybes pateikti šiuos dokumentus V. S. turėjo.

6519.

66Byloje nėra ir jokių įrodymų, kad lauko tualetas, tvora buvo pastatyti teisėtai. Šiuo atveju pati atsakovė, įrodinėjanti lauko tualeto pastatymo teisėtumą, galėjo pateikti tokius įrodymus, tačiau šie įrodymai pateikti nebuvo. Aplinkybė, kad lauko tualetas stovėjo ilgą laiko tarpą (pažymėtina, kad nėra duomenų apie tai, kada jis buvo pastatytas) bet kuriuo atveju nedraudžia ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcijai griauti neteisėtą statinį, ypač atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus, daromą žalą gamtai. Pažymėtina, kad pati teritorija, kurioje stovėjo lauko tualetas, yra naudojama viešojo intereso tenkinimui, žmonių rekreacijai, yra ( - ) istorinio nacionalinio parko teritorijoje, o Vyriausybė dar 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1109 patvirtino ( - ) sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepciją.

6720.

68Nors apeliantė ir nurodo, kad nagrinėjamu atveju ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcijai nugriovus lauko tualetą, o bylą nagrinėjančiam teismui atsisakius taikyti jos prašomas laikinąsias apsaugos priemones buvo pažeista daugybė jos teisių, įskaitant teises į teisingą bylos nagrinėjimą, į veiksmingą teisinės gynybos priemonę, buvo paneigta jos teisė į privatų gyvenimą, atsakovė buvo kankinama, su ja žiauriai elgiamasi, žeminamas jos orumas ir pan., tačiau šių aplinkybių buvimas ar nebuvimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, o atsakovė gali reikšti naują ieškinį, prašydama atlyginti jos patirtą turtinę ir neturinę žalą, įskaitant už tualeto įsirengimą savo lėšomis, o vėliau prašant atlyginti patirtus nuostolius ir t.t.

6921.

70Be to, nors atsakovė V. S. ir sieja lauko tualeto nugriovimą su ieškovės ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcijos siekiu kuo greičiau ją iškeldinti iš pastato – sarginės, tačiau kaip matyti iš pačios atsakovės V. S. pateikto 2019 m. gegužės 15 d. ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcijos atsakymo dėl lauko tualeto, jo griovimas sietinas su Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimais, galimomis sankcijomis už netinkamą nuotekų tvarkymą ir padarytą žalą gamtai, Europos Komisijos 2017 m. vasario mėnesį pradėta pažeidimo procedūra prieš Lietuvą būtent dėl lauko tualetų. Pažymėtina, kad ieškovė ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcija ne tik nugriovė neteisėtai pastatytą lauko tualetą, kurio griovimas tikėtina, atitiko visų pirmą viešąjį interesą, sustabdė žalos gamtai darymą, tačiau netoliese pastatė biotualetą, paragino atsakovę V. S. juo naudotis, o tai tik patvirtina, kad ieškovė siekio kuo greičiau iškeldinti atsakovę ir sudaryti jai netinkamas gyvenimo sąlygas, neturėjo.

7122.

72Byloje nėra ir duomenų, kad atsakovė V. S. negalėtų pati ar pasitelkusi kitus asmens įsirengti tualeto patalpose, kuriose faktiškai gyvena, arba šalia jų, kad valstybė jai nesuteikia visos reikiamos socialinės ir medicininės pagalbos, jos materialinė padėtis tokių veiksmų jai atlikti neleidžia, o tualeto įrengimas savo sąskaita yra neproporcinga finansinė našta atsakovei.

7323.

74Svarbiausia tai, kad įvertinus nagrinėjamos bylos faktinį pagrindą bei dalyką, byloje spręstinus klausimus ir bylos nagrinėjimo ribas, apskritai nėra aišku, kokiu būdu laikino lauko tualeto įrengimas gali turėti įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nagrinėjamos bylos dalykas - atsakovės V. S. iškeldinimas iš konkrečių patalpų – sarginės, esančios ( - ) g. 2, ( - ), bei tinkamos kompensacijos nustatymas atsakovei, t.y. byloje sprendžiamas konkretus neturtinis bei turtinis reikalavimai, todėl lauko tualeto, buvusio šalia pastato – sarginės nugriovimas, naujo tualeto įrengimas ir panašūs klausimai, susiję su visai kitu statiniu, nesančiu šios bylos nagrinėjimo dalyku, neturi ir negali turėti jokios teisinės reikšmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, tad neleidžia spręsti apie galimą grėsmę sprendimo neįvykdymui, kuriai reikėtų užkirsti kelią.

7524.

76Pažymėtina, kad nors atsakovė V. S. ir remiasi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2564-603/2018, tačiau šios bylos ratio decidendi skiriasi, joje buvo siekiama uždrausti patekti į pačias ginčo patalpas ir jas tvarkyti, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje atsakovė V. S. panašaus pobūdžio reikalavimų nereiškia, prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo nagrinėjamu atveju nėra.

7725.

78Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įstatymuose nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmosios instancijos teismo motyvais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje išdėstytais motyvais, todėl dėl kitų deklaratyvių apeliantės atskirojo skundo argumentų plačiau nepasisako.

7926.

80Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo, todėl apeliantės atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

81Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

82Atsakovės V. S. atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutarimi civilinėje... 5. 2.... 6. Ieškovė ( - ) istorinio nacionalinio parko direkcija nagrinėjant bylą iš... 7. 3.... 8. Atsakovė V. S. 2019 m. gegužės 16 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias... 9. 3.1.... 10. Nurodė, kad 2019 m. gegužės 14 d. ieškovės pavedimu rangovai vykdė tvoros... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi nutarė... 14. 5.... 15. Teismas pažymėjo, kad ir šioje byloje priimtoje 2019 m. balandžio 11 d.... 16. 6.... 17. Teismas taip pat pabrėžė, kad ginčas dėl patalpų nuomos sutarties... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu atsakovė V. S. prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės... 21. 7.1.... 22. 2019 m. gegužės 16 d. atsakovei V. S. jau pateikus prašymą dėl laikinųjų... 23. 7.2.... 24. Nugriovus 70 metų naudojamą tualetą buvo pažeistas neįgalaus, sergančio... 25. 7.3.... 26. Teismas be teisinio pagrindo taikė tualeto pastatymo neteisėtumo... 27. 7.4.... 28. Teismas pažeidė atsakovės V. S. teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, į... 29. 7.5.... 30. Teismas nesivadovavo apeliacinės instancijos teismo išaiškinimais,... 31. 8.... 32. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė ( - ) istorinio nacionalinio parko... 33. 8.1.... 34. Atskirajame skunde atsakovė V. S. nenurodo teismo padarytų procesinių... 35. 8.2.... 36. Šios bylos dalykas – tinkamo kompensavimo iškeldinant atsakovę V. S. iš... 37. 8.3.... 38. Pagal nuomos sutartį atsakovei faktiškai yra išnuomotas tik visas 73,45 m2... 39. 8.4.... 40. Atsakovė taip pat nenurodo ir nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių,... 41. 8.5.... 42. Jeigu atsakovė mano, jog jos teisės yra pažeidžiamos, tai ji gali... 43. 9.... 44. Atsakovė ( - ) rajono savivaldybė ir trečiasis asmuo Kultūros paveldo... 45. IV. Apeliacininės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 46. Atskirasis skundas atmestinas.... 47. 10.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 49. 11.... 50. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 51. 12.... 52. Dėl naujų įrodymų priėmimo. Atsakovė V. S. su atskiruoju skundu pateikė... 53. 13.... 54. 2019 m. birželio 27 d. atsakovė V. S. dar kartą pateikė papildomus... 55. 14.... 56. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 57. 15.... 58. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 59. 16.... 60. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios... 61. 17.... 62. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė V. S. gyvena... 63. 18.... 64. Pirmiausiai pažymėtina, kad atsakovė V. S. apskritai nepateikė jokių... 65. 19.... 66. Byloje nėra ir jokių įrodymų, kad lauko tualetas, tvora buvo pastatyti... 67. 20.... 68. Nors apeliantė ir nurodo, kad nagrinėjamu atveju ( - ) istorinio nacionalinio... 69. 21.... 70. Be to, nors atsakovė V. S. ir sieja lauko tualeto nugriovimą su ieškovės (... 71. 22.... 72. Byloje nėra ir duomenų, kad atsakovė V. S. negalėtų pati ar pasitelkusi... 73. 23.... 74. Svarbiausia tai, kad įvertinus nagrinėjamos bylos faktinį pagrindą bei... 75. 24.... 76. Pažymėtina, kad nors atsakovė V. S. ir remiasi Vilniaus apygardos teismo... 77. 25.... 78. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įstatymuose nustatyta teismo... 79. 26.... 80. Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 81. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas... 82. Atsakovės V. S. atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus regiono apylinkės...