Byla 2-16481-475/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2sekretoriaujant Ievai Einorytei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ atstovui S. V.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovei R. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 604,15 Lt skolos, 1.595,25 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas ieškinyje ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2011-05-18 sutartimi ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei kreditus, o atsakovas įsipareigojo gautus kreditus laiku grąžinti, sumokėti kreditų mokestį ir netesybas, jeigu atsiranda prievolė jas mokėti. Ieškovas suteikė atsakovui 600,00 Lt kredito sumą. 2011-07-18 suėjus terminui grąžinti kreditą su kredito mokesčiu – 735,00 Lt, atsakovė sumokėjo kredito pratęsimo mokestį 135,00 Lt ir pratęsė kredito grąžinimo terminą iki 2011-09-16. Suėjus terminui grąžinti kreditą 2011-09-16 ir atsakovei laikui neatsiskaičius su ieškovu, buvo pradėtos skaičiuoti palūkanos pagal sutarties 6 p. bei delspinigiai pagal Sutarties 9.1 p. (136,88 % metinių palūkanų nuo sutartimi nustatytos Kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, t.y. iki atitinkamų sumų realaus sumokėjimo į sutartyje nurodytą Kredito davėjo sąskaitą; Kredito gavėjas privalo mokėti Kredito davėjui 0,05 % dydžio delspinigius (netesybas) į dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų kitų nei Kreditas pagal Sutartį numatytų sumų). Ieškovas suskaičiavo už 180 dienų 12,15 Lt delspinigių. Atsakovė 2012-07-04 sumokėjo 800,00 Lt, tai dienai ieškovas buvo paskaičiavęs už 292 dienas 657,00 Lt palūkanų. Už laikotarpį nuo 2012-07-05 iki 2014-06-13 ieškovas paskaičiavo už 790 dienas – 1.595,25 Lt palūkanas. Atsakovė iki šios dienos nėra apmokėjusi kredito ir kredito mokesčio, todėl atsakovo skola yra 604,15 Lt, palūkanos – 1.595,25 Lt, viso 2.199,40 Lt.

7Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, prašo sumažinti ieškovo prašomas priteisti palūkanas. Nurodė, kad 2012-07-04 sumokėjo ieškovui 800 Lt, kurie buvo skirti padengti 600 Lt nesugrąžinto kredito, 135 Lt kredito mokesčio, 65 Lt ieškovo nuostoliams padengti už laiku negrąžintą kreditą. Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra pasisakęs, kad teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (LAT 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Taip pat pažymėjo, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymų, kad ji dėl prievolės neįvykdymo būtų patyrusi didesnius nuostolius negu negrąžinto kredito suma (CPK 12 str., 178 str.) bei nenurodė priežasčių, dėl kurių ieškovė praėjus beveik 2,8 metams po prievolės įvykdymo termino pabaigos kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo. Be to, nurodė, kad ieškovės teiginys, jog elektroniniu paštu ir mobiliuoju telefonu buvo siunčiami priminimai apie įsiskolinimą neatitinka realybės, kadangi per tuos du metus nėra gavusi nė vienos žinutės, o juo labiau elektroniniu paštu. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (LAT 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytu dydžiu - 0,05 proc., todėl kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais prašo teismo sumažinti mokėtinas palūkanas.

8Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, byloje gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Prašyme nurodė, kad palaiko savo atsikirtimus, nurodytus atsiliepime, prašo ieškinį dalyje dėl skolos ir delspinigių atmesti, palūkanas skaičiuoti nuo 2011-09-16 iki 2012-07-04 po 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011-05-18 Kredito sutartimi Nr. 16191 (toliau tekste – Sutartis) ieškovas suteikė atsakovei 600,00 Lt kreditą iki 2011-07-18. Sutartimi buvo nustatyta 136,88 proc. metinė palūkanų norma, 135,00 Lt palūkanos iki kredito grąžinimo dienos. 2011-05-18 atsakovė atliko 0,01 Lt pervedimą į ieškovo banko sąskaitą, patvirtindama savo tapatybę ir bendrąsias sutarties sutikimo sąlygas. Ieškovas 2011-05-18 bankiniu pavedimu pervedė atsakovei 600,00 Lt kredito sumą. Atsakovė pratęsė kredito grąžinimo terminą iki 2011-09-16. Atsakovė praleido kredito grąžinimo terminą. Po kredito grąžinimo termino atsakovė 2012-07-04 pervedė ieškovui 800,00 Lt, kuriuos ieškovas paskirstė delspinigiams (už 180 dienų – 12,15 Lt), palūkanoms (už 292 dienas – 657,00 Lt) ir daliai skolos už kreditą ir palūkanas iki kredito grąžinimo dienos (600+135) padengti. Ieškovas pateikė įrodymus, jog atsakovei skambino telefonu, siuntė elektroninius laiškus bei SMS žinutes raginant įvykdyti prievolę, tačiau atsakovė skolos nepadengė ir liko ieškovui negrąžinusi 604,15 Lt skolos ir 1.595,25 Lt palūkanų, viso 2.199,40 Lt.

11Ieškovas iš atsakovės prašo priteisti 604,15 Lt skolą ir 1.595,25 Lt palūkanas, tačiau atsakovė nesutinka su ieškovo reikalavimais. Teigia, kad 2012-07-04 sumokėdama ieškovui 800,00 Lt padengė 600,00 Lt kreditą, 135,00 Lt palūkanas iki kredito grąžinimo dienos, o likusiais 65,00 Lt padengė delspinigius bei kitus ieškovo turėtus nuostolius.

12Dėl skolos priteisimo

13CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.886 str. numato, kad vartojimo kredito sutartimi kredito gavėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo arba tiekimo metu. CK 6.881 str. 2 d. įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 str. 1 d. kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą (kredito sumą) jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

14Atsakovė negrąžino kredito su kredito mokesčiu (palūkanomis iki kredito grąžinimo dienos) sutartyje nustatytu laiku ir tuo pažeidė sutartį. Sutarties 8.4. p. šalys susitarė, kokia tvarka bus paskirstomos pagal Sutartį iš Kredito gavėjo gautos sumos. Sutarties 8.4.1. ir 8.4.2. p. buvo nustatyta, jog pirma eile Kredito gavėjo Kredito davėjui sumokėtos sumos bus skiriamos netesyboms, po to palūkanoms už laiku negrąžintą kreditą (ar jo dalį) padengti ir tik antra eile skiriamos vartojimo kredito kainai, po to laiku negrąžintam kreditui (ar jo daliai) padengti. Atsakovė ieškovui sumokėjo 800,00 Lt 2012-07-04, t.y. praleido kredito grąžinimo terminą 292 dienas, todėl ieškovas paskirstė atsakovės sumokėtą sumą pirmiausia netesyboms padengti (657,00 Lt palūkanos+12,15 Lt delspinigiai+135,00 palūkanos iki kredito grąžinimo dienos, t.y. kredito mokestis) (Sutarties 8.4 p.). Atsakovės atsikirtimai, jog ji 2012-07-04 sumokėjo kreditą, palūkanas iki kredito grąžinimo dienos bei delspinigius, todėl ieškovo reikalavimas priteisti skolą yra atmestinas, laikytini nepagrįstais. Atsakovė prisiimdama sutartinius įsipareigojimus turėjo pareigą susipažinti su Sutarties sąlygomis, todėl jai turėjo būti žinoma, kaip bus paskirstyta jos sumokėta suma praleidus prievolės įvykdymo terminą. Įvertinus nurodytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 604,15 Lt skolos ieškovo naudai yra tenkintinas (CK 6.71 str., CPK 178 str., 185 str.).

15Dėl palūkanų priteisimo

16Palūkanos gali būti nustatytos įstatymų arba šalių susitarimu (CK 6.37 str., 6.261 str., 6.210 str.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Jeigu skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Minimalių nuostolių sąvoka reiškia, kad skaičiuojant palūkanas už termino praleidimą jos neturėtų būti mažinamos. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261, 6.210 str.). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs kad nustatant palūkanas šalių susitarimu, išlieka grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis – kreditorius – gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir nustatyti neprotingai dideles palūkanas. Susitarimų dėl palūkanų vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet ir viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamos palūkanų normos gali peraugti į lupikavimą, kas prieštarauja viešajai tvarkai. Todėl teismas, nagrinėdamas šalių ginčus dėl palūkanų dydžio, turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 str.) ir, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (CK 1.5 str., 6.37 str. 3 d.). CK 6.73 str., 6.258 str. leidžia teismui sumažinti netesybas, jeigu jos yra pernelyg didelės. Šios teisės normos taikytinos ir palūkanoms, kai jos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo principą. Vadinasi, kai palūkanos nustatomos ne įstatymu, bet šalių susitarimu, kilus ginčui, teismas gali nustatyti, kad palūkanos neprotingai didelės, didesnės už nuostolius, ir sumažinti palūkanas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą ir kitas aplinkybes (LAT 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003), į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas (LAT 2006-09-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2006). Aplinkybių, tirtinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis. Mažinant palūkanas, kaip ir netesybų mažinimo atveju, taikomas palūkanų santykio su nuostoliais kriterijus. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktų ir ištirtų palūkanų mažinimo aplinkybių, skirtinguose teisiniuose santykiuose įstatymams ir teisės principams neprieštaraujančiu palūkanų dydžiu gali būti pripažinti įvairūs palūkanų dydžiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-08 Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

18Remdamasis Sutarties 6 punktu, ieškovas paskaičiavo atsakovei 136,88 procentų palūkanas, kurių suma sudaro 1.595,25 Lt, ir prašo priteisti jas iš atsakovės. Atsižvelgdamas į ieškovo veiklos specifiką – ieškovas teikia greitąsias vartojimo paskolas – teismas pažymi, kad ieškovas beveik tris metus nesikreipė į teismą, negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pats yra kaltas dėl jo patiriamų nuostolių. Atsakovė įsipareigojo už faktiškai išmokėtą ir negrąžintą kredito sumą mokėti ieškovui sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas palūkanas už naudojimąsi ieškovo suteiktais pinigais (Sutarties 6.1. p.) bei už visas laiku nesumokėtas sumas mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius (netesybas) per dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų sumų iki atitinkamos sumos bus pilnai ir tinkamai sumokėtos kredito davėjui (Sutarties 9.1 p.). Vartojimo kredito sutartyje nustatytos 136,88 procentų metinės palūkanos yra pernelyg didelės, suponuoja neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties netinkamą vykdymą (CK 6.188 str. 2 d. 5 p.). Socialinių ekonominių procesų pasekmių visuomenėje riziką neteisinga ir nesąžininga būtų perkelti išimtinai vartotojui, nes be pakankamo pagrindo teismo sprendimu būtų dar labiau apsunkinta tikėtina nemokaus skolininko padėtis. Ieškovo prašomos priteisti 1.595,25 Lt palūkanos yra daugiau nei du kartus didesnės nei negrąžintas kreditas su palūkanomis, paskaičiuotomis iki kredito grąžinimo (600 + 135 = 735 Lt). Be to, byloje nėra rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovas, paskolinęs atsakovui 600,00 Lt sumą, patyrė būtent tokio dydžio (1.595,25 Lt) nuostolius dėl atsakovės netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12 str., 178 str.).

19Pažymėtina, kad atsakovei 2012-07-04 ieškovas suskaičiavo 657,00 Lt palūkanas, kurios viršijo atsakovei suteikto kredito dydį, ir padengė iš atsakovės sumokėtos 800,00 Lt sumos. Taip pat atsakovė Sutartimi įsipareigojo ieškovui sumokėti 135,00 Lt palūkanos iki kredito grąžinimo dienos, t.y. kredito mokestį, nepaisant to, ar ji kreditą grąžins laiku ar praleidusi nustatytą terminą.

20Atsižvelgiant į ieškovo veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, į tai, kad dėl kredito, delspinigių ir palūkanų priteisimo, išdavus trumpalaikį, į teismą kreiptasi beveik po trijų metų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos, į tai, kad pagal CK 6.193 str. 4 d. sutarties sąlygos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų realių nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų, taip pat į tai, nebūtų ieškovui sudaryta galimybė nepagrįstai praturtėti, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, ieškinys dalyje dėl 1.595,25 Lt palūkanų priteisimo atmestinas (CPK 3 str. 1 d., 185 str. 1 d.).

21Dėl procesinių palūkanų

22Kadangi atsakovė paleido terminą savo prievolėms ieškovui įvykdyti, CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas sumokėjo 54,00 Lt žyminį mokestį, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 15,00 Lt žyminio mokesčio dalis, proporcinga patenkintų reikalavimų daliai (28 proc.) (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

25Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad iš kiekvienos iš šalių priteistina nurodytų išlaidų dalis neviršija 10 Lt, vadovaujantis CPK 92 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, valstybei šiuo atveju nepriteisiamos.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 96 str., 259-260 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovės R. J., a.k. ( - ) ieškovui UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, į.k. 302458437, 604,15 Lt (šešių šimtų keturių litų, 15 ct) (nuo 2015-01-01 174,97 EUR) skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-07-04) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15,00 Lt (penkiolika litų, 00 ct) (nuo 2015-01-01 4,34 EUR) žyminio mokesčio išlaidų.

29Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Einorytei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ atstovui S. V.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 6. Ieškovas ieškinyje ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad... 7. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 8. Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, byloje gautas prašymas nagrinėti bylą... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011-05-18 Kredito sutartimi Nr. 16191... 11. Ieškovas iš atsakovės prašo priteisti 604,15 Lt skolą ir 1.595,25 Lt... 12. Dėl skolos priteisimo... 13. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 14. Atsakovė negrąžino kredito su kredito mokesčiu (palūkanomis iki kredito... 15. Dėl palūkanų priteisimo... 16. Palūkanos gali būti nustatytos įstatymų arba šalių susitarimu (CK 6.37... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs kad nustatant palūkanas... 18. Remdamasis Sutarties 6 punktu, ieškovas paskaičiavo atsakovei 136,88... 19. Pažymėtina, kad atsakovei 2012-07-04 ieškovas suskaičiavo 657,00 Lt... 20. Atsižvelgiant į ieškovo veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką,... 21. Dėl procesinių palūkanų... 22. Kadangi atsakovė paleido terminą savo prievolėms ieškovui įvykdyti, CK... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 25. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad iš kiekvienos iš šalių... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 96 str., 259-260 str.,... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovės R. J., a.k. ( - ) ieškovui UAB „S. IMPERIJA... 29. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...