Byla 2S-1720-513/2012
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo A. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-27 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovui A. J., dėl skolos priteisimo, ir, atsakovo A. J. priešieškinį ieškovui A. V., trečiajam asmeniui BUAB „Navalio jūrų agentūra“, dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-17 nutartimi atsakovui buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumų pašalinimui – sumokėti žyminį mokestį ir pateikti teismui mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Šalindamas trūkumus atsakovas pateikė 2012-05-24 prašymą atidėti žyminį mokestį paduodant apeliacinį skundą. Teismo 2012-05-29 nutartimi ieškovo prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą paduodant apeliacinį skundą netenkintinas, atsakovas įpareigotas sumokėti privalomą mokėti žyminį mokestį paduodant apeliacinį skundą bei pateikti teismui tai patvirtinančius duomenis.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-27 nutartimi atsakovo A. J. 2012-05-10 apeliacinis skundas laikyti nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad pranešimas dėl 2012-05-29 nutarties siųstas 2012-05-30 atsakovo nurodytu gyvenamosios vietos adresu Žolynų g. 73–4, Klaipėda. Pakartotinai nutarties kopija atsakovui siųsta 2012-06-13. Teismo procesiniai dokumentai atsakovui neįteikiami, korespondencija grąžinama teismui. Kitų duomenų apie atsakovo gyvenamąją vietą byloje nepateikta. Pažymėjo, kad atsakovas nesidomi bylos eiga, neinformuoja teismo apie gyvenamosios vietos adreso pasikeitimus, dėl ko nėra galimybių jam teikti teismo procesinius dokumentus. Teismas konstatavo, kad atsakovo 2012-05-10 apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 str. 3 d. reikalavimų, teismo nustatytu terminu atsakovas 2012-05-29 nutartyje nurodytų trūkumų neištaisė, todėl jo pateiktas apeliacinis skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 316 str. 2 d.).

4Atskiruoju skundu atsakovas A. J. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-27 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad atsakovui skundžiama nutartis įteikta teisme 2012-07-20. Atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie 2012-05-29 dėl objektyvių, nuo atsakovo nepriklausančių aplinkybių. Teigia, kad teismui siunčiant pranešimus, atsakovas tuo metu buvo išvykęs į komandiruotes verslo reikalais. Atsakovas pats atvyko į teismą pasidomėti bylos eiga ir teisme sužinojo apie priimtas 2012-05-29 ir 2012-06-27 nutartis. Atsakovo nuomone jo apeliacinis skundas nepriimtas tik dėl formalios priežasties, kadangi atsakovas nesumokėjo žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į apeliacijos teisės svarbą, turi būti įvertintos visos aplinkybės, susijusios su apelianto galimybe realiai ją įgyvendinti.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

7Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas pateikė teismui apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimo, tačiau nesumokėjo žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą, dėl ko pirmosios instancijos teismas 2012-05-17 nutartimi nustatė atsakovui terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. 2012-06-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismas konstatavo, kad teismo nustatytu terminu atsakovas apeliacinio skundo trūkumų nepašalino, todėl skundą nutarė laikyti nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-27 nutarties bei prašymą nustatyti papildomą terminą žyminiam mokesčiui sumokėti.

8Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. CPK 78 str. 1 d. numato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Šiuo atveju atsakovas apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimo pateikė laiku, tačiau nesumokėjo žyminio mokesčio. Žyminio mokesčio nesumokėjimą nulėmusias aplinkybes, kurios yra nurodomos apelianto atskirajame skunde, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta svarbiomis bei sudarančiomis pagrindą atnaujinti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, kadangi iš skundo priedų matyti, kad atsakovas 2012-05-30 ir 2012-06-13 buvo išvykęs darbo reikalais į užsienį, todėl jam nebuvo įteikti procesiniai dokumentai, be to, jis, vykdydamas 2012-05-17 nutartį pašalinti trūkumus, pateikė prašymą atidėti žyminį mokestį, o teismas 2012-05-29 nutartimi pakartotinai įpareigojimo jį sumokėti (t. 2, b. l. 36–39, 41).

9Vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prioritetas turi būti teikiamas teisingam bylos išnagrinėjimui iš esmės, todėl formalūs procesiniai pažeidimai negali lemti asmens teisės ginti savo teises teisme apribojimo. Byloje pateikti įrodymai, dėl ko apeliantui nebuvo įteikti procesiniai dokumentai, todėl priežastys, dėl kurių atsakovas praleido terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti pripažintinos svarbiomis priežastimis praleistam terminui atnaujinti. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama apeliacine tvarka teismo nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – tenkintinas atsakovo prašymas atidėti žyminį mokestį, nes yra motyvuotas, prie jo ir byloje yra rašytiniai įrodymai, patvirtinantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą, be to, 2011-09-19 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas jau įvertino apelianto turtinę padėtį, atidėjo žyminį mokestį už priešieškinio pateikimą, duomenų, kad turtinė padėtis per pusmetį pasikeitė, byloje nėra (t. 1, b. l. 46–47, 60–74; t. 2, b. l. 40, CPK 84 str.).

10Byla grąžintina pirmosios instancijos teismui CPK 317–318 str. nurodytiems veiksmams atlikti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasi CPK 336 str.,

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-27 nutartį, kuria atsakovo A. J. apeliacinis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti apeliantui A. J. žyminį mokestį, kol bus išnagrinėtas jo apeliacinis skundas dėl 2012-04-10 teismo sprendimo ir apeliacinį skundą priimti, bylą grąžinti Klaipėdos miesto apylinkės teismui CPK 317–318 str. nurodytiems veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai