Byla 2S-264-585/2013

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo V. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui V. N. dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą dalies panaikinimo ir savavališkos statybos padarinių šalinimo (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, valstybės įmonė Registrų centras, I. M. ir A. M.),

Nustatė

2ieškovė pareiškė Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (dabar – Vilniaus miesto apylinkės teismas) ieškinį, prašydama: panaikinti 2010 m. kovo 21 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą (įregistruota 2011 m. kovo 24 d., registracijos numeris 1D-5618) dalį, kuria atsakovas deklaravo ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), rekonstrukcijos užbaigimą; įpareigoti atsakovą išardyti ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), dalį, kuri po rekonstrukcijos be statybą leidžiančio dokumento pastatyta arčiau kaip trijų metrų atstumu iki žemės sklypo ribos, ir sutvarkyti statybvietę; panaikinti 2010 m. kovo 21 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą (įregistruota 2011 m. kovo 24 d., registracijos numeris 1D-5618) pagrindu atliktą ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), Nekilnojamojo turto registro duomenų tikslinimą.

3Ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pareiškė prašymą dėl bylos sustabdymo. Ieškovė nagrinėjamoje byloje pareikštą prašymą dėl bylos sustabdymo grindė tomis aplinkybėmis, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartimi priėmė nagrinėti A. M. ir I. M. skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo, kuriuo buvo patikslinti atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), kadastro duomenys. Pareiškėjai A. M. ir I. M. (nagrinėjamos bylos atveju – tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų), prašydami panaikinti aukščiau nurodytą įsakymą, siekia atkurti iki įsakymo buvusią padėtį, tai yra išlaikyti tokią pastariesiems nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribą, kokia buvo nustatyta atlikus jiems nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus. Ieškovės teigimu, aukščiau nurodytos administracinės bylos baigtis su šia civiline byla turi prejudicinį ryšį, administracinėje byloje nustatytos aplinkybės ir priimtas procesinis sprendimas turės lemiamą įtaką šios bylos sprendimui, tiksliau – nuo administracinės bylos sprendimo priklausys, kokia atliktų ūkinio pastato rekonstrukcijos darbų dalis bus laikoma savavališka statyba, kokia bus reikalavimo pašalinti savavališkai atliktus ūkinio pastato rekonstrukcijos darbus vykdymo apimtis. Ieškovė pažymėjo, jog ieškinio pareiškimo teisme metu faktinės bylos aplinkybės buvo kitokios nei prašymo dėl bylos sustabdymo pareiškimo metu. Ieškinio pareiškimo teisme metu atsakovui priklausančio žemės sklypo ribos buvo išmatuotos preliminariai, o Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti tik tretiesiems asmenims A. M. ir I. M. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenys. Esant aukščiau nurodytai faktinei situacijai, riba, skirianti atsakovui ir tretiesiems asmenims A. M. ir I. M. priklausančius žemės sklypus, buvo arčiau ginčo ūkinio pastato, nuosavybės teise priklausančio atsakovui, vadinasi, buvo pagrindas didesnę atsakovo atliktų ūkinio pastato rekonstrukcijos darbų dalį laikyti savavališka statyba. Ieškovės vertinimu, aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą sustabdyti šią civilinę bylą.

4Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nesutiko su ieškovės prašymu dėl bylos sustabdymo, prašė jį atmesti.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, I. M. palaikė ieškovės nagrinėjamoje byloje pareikštą prašymą.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi patenkino ieškovės nagrinėjamoje byloje pareikštą prašymą ir sustabdė šią bylą, iki įsiteisės Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas byloje pagal pareiškėjų (nagrinėjamos bylos atveju – trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų) A. M. ir I. M. skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-6502. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartimi buvo priimtas nagrinėti pareiškėjų A. M. ir I. M. skundas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo, kuriuo buvo patikslinti atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), kadastro duomenys. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su ieškovės argumentu, pripažino, jog ieškinio pareiškimo teisme metu faktinės bylos aplinkybės buvo kitokios nei prašymo dėl bylos sustabdymo pareiškimo metu, kadangi ieškinio pareiškimo teisme metu atsakovui priklausančio žemės sklypo ribos buvo nustatytos preliminariai. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog tiek tuo atveju, jeigu pareiškėjų A. M. ir I. M. skundas bus patenkintas, tiek tuo atveju, jeigu nurodytų asmenų skundas bus atmestas, ieškovė turės keisti nagrinėjamoje byloje pareikštus reikalavimus, ir padarė išvadą, jog yra būtina stabdyti šią bylą, iki įsiteisės aukščiau nurodytas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas.

7Atsakovas, nesutikdamas su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi, pareiškė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovės prašymą dėl bylos sustabdymo. Apelianto vertinimu, skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstyti motyvai nesudaro pagrindo sustabdyti šią civilinę bylą. Pasak apelianto, administracinės bylos, iškeltos pagal pareiškėjų A. M. ir I. M. skundą, medžiaga patvirtina, jog pareiškėjai, nesutikdami su pasikeitusiomis ribomis, ginčija naujų ribų įteisinimo procedūrą, o ne pagrindą, kuriuo įteisintos naujos žemės sklypų ribos, – teritorijų planavimo dokumentą, todėl, anot apelianto, administracinės bylos baigtį galima aiškiai prognozuoti. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo išvada, jog tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, A. M. ir I. M. priklausančio žemės sklypo ribos gali keistis, todėl ieškovė turės keisti nagrinėjamoje byloje pareikštus reikalavimus, yra nepagrįsta, kadangi ieškinio reikalavimas išardyti ūkinio pastato dalį nėra tiksliai apibrėžtas, kitaip tariant, nėra tiksliai nurodyta, kuri ūkinio pastato dalis turėtų būti nugriauta. Nurodytam ieškinio reikalavimui būdingas santykinumas, pasireiškiantis tuo, jog šalintina ta statyba, kuri pagal esamą faktinę padėtį yra savavališka. Esant tokiems atvejams, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, kuriame nustatyta, jog visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nekilnojamojo turto registro ir kadastro tvarkytojas 2012 m. vasario 3 d. įregistravo atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų metu užfiksuotus patikslintus kadastro duomenis, todėl pastaraisiais šios bylos atveju ir reikia vadovautis. Apelianto teigimu, ieškinio reikalavimų įgyvendinimas (teisiškai vertinant esamą padėtį) yra toks pats realus kaip ir ieškinio pareiškimo teisme metu. Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, neatsižvelgė į tą aplinkybę, jog šios bylos nagrinėjimui ir sprendimo šioje byloje priėmimui ginčas dėl ribų yra nereikšmingas. Apeliantas pažymėjo, jog ūkinio pastato rekonstrukcijos metu buvo atlikta tik stogo rekonstrukcija. Apeliantas neatliko kitų statybos darbų, vadinasi, ūkinio pastato plotis ir atstumas nuo ūkinio pastato iki kaimyninio žemės sklypo, priklausančio tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, A. M. ir I. M., nepakito.

8Ieškovė pateikė atsiliepimą į nagrinėjamoje byloje pareikštą atskirąjį skundą, kuriuo prašo atmesti atskirąjį skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Ieškovės pozicija dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo yra grindžiama iš esmės tais pačiais argumentais, kuriais ieškovė grindė prašymą dėl bylos sustabdymo.

9Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, I. M. ir A. M. pateikė atsiliepimą į nagrinėjamoje byloje pareikštą atskirąjį skundą, kuriuo prašo atmesti atskirąjį skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Trečiųjų asmenų vertinimu, apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Tretieji asmenys pažymėjo, jog atstumas nuo apelianto rekonstruoto statinio iki tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo ribos yra esminė nagrinėjamos bylos aplinkybė, be kurios teisingai išnagrinėti ieškovės pareikštus reikalavimus nėra galimybės. Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėja administracinę bylą, kurioje keliamas apeliantui ir tretiesiems asmenims priklausančių žemės sklypų bendros ribos nustatymo klausimas. Trečiųjų asmenų teigimu, akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėjantis šią bylą, negali pats nustatyti aplinkybių, dėl kurių yra kilęs ginčas, nagrinėjamas administraciniame teisme. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, jog administracinėje byloje siekiama panaikinti Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymą, kuriuo patikslinti apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastriniai duomenys, administracinėje byloje priimtas sprendimas turės tiesioginę įtaką nagrinėjant ieškovės šioje byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Tuo atveju, jeigu aukščiau nurodytas įsakymas bus panaikintas, bendra žemės sklypų riba bus tokia, kokia yra nustatyta pagal tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, todėl didesnė apelianto atliktų ūkinio pastato rekonstrukcijos darbų dalis bus priskirta savavališkai statybai ir atitinkamai apeliantas turės pašalinti daugiau savavališkos statybos padarinių, o tuo atveju, jeigu bus nuspręsta, jog aukščiau nurodytas įsakymas yra teisėtas, bendra žemės sklypų riba bus tokia, kokia yra nustatyta pagal atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, todėl apeliantas turės pašalinti mažiau savavališkos statybos padarinių.

10Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Bendroji proceso įstatymo nustatyta taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

12Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) ir teisinių pagrindų peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas (CPK 320 straipsnio 2 dalis), todėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas patikrintinas atskirojo skundo ribose.

13Nagrinėjamoje byloje pareikštu atskiruoju skundu yra kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bylos sustabdymo teisėtumas ir pagrįstumas.

14Proceso įstatyme nustatyta, jog bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui; byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės (CPK 1623 straipsnis).

15CPK 163 straipsnis reglamentuoja privalomuosius bylos sustabdymo atvejus, CPK 164 straipsnis – fakultatyviuosius bylos sustabdymo atvejus. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo esant privalomąjį bylos sustabdymo atvejį, nustatytą CPK 163 straipsnio 3 punkte.

16Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, jog aukščiau nurodytu pagrindu civilinę bylą galima sustabdyti tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2012); teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010); kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006).

17Bylos duomenimis (b. l. 18, 82-83, 105, 151-152, 169) nustatyta, jog apeliantui asmeninės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ). Bylos duomenimis (b. l. 78-81, 148-150) nustatyta, jog tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, I. M. ir A. M. (toliau tekste – ir tretieji asmenys) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ). Nagrinėjamos bylos duomenys (b. l. 15, 16, 36, 155, 159, 175-176, 204-207) patvirtina, jog apeliantui ir tretiesiems asmenims priklausantys žemės sklypai yra gretimi žemės sklypai.

18Bylos duomenimis (b. l. 19-20, 84-86, 102-104) nustatyta, jog apeliantui asmeninės nuosavybės teise priklauso ūkinis pastatas, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ) (toliau tekste – ir Ūkinis pastatas). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog apeliantas atliko Ūkinio pastato rekonstrukciją, dėl kurios teisėtumo, ką patvirtina sisteminė šalių ir trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų ir rašytinių bylos duomenų analizė, kilo šios bylos ginčas.

19Ieškovė, ką patvirtina pastarosios pirmosios instancijos teisme pareikštuose procesiniuose dokumentuose – ieškinyje ir dublike – išdėstytų argumentų analizė, aplinkybę, jog Ūkinio pastato rekonstrukcija yra neteisėta, grindžia tuo, jog, apeliantui atlikus Ūkinio pastato rekonstrukciją, atstumas nuo šio pastato iki tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo yra mažesnis nei trys metrai, todėl tokiai Ūkinio pastato rekonstrukcijai, kokią atliko apeliantas, buvo būtinas statybą leidžiantis dokumentas – trečiųjų asmenų, kaip gretimo žemės sklypo savininkų, sutikimas, kurio nagrinėjamos bylos atveju apeliantas, atlikdamas Ūkinio pastato rekonstrukciją, neturėjo.

20Bylos duomenimis – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011 m. spalio 4 d. ir 2011 m. lapkričio 28 d. išrašais (b. l. 84-86, 102-104) – nustatyta, jog Ūkinio pastato rekonstrukcija buvo pradėta 2010 metais, o baigta 2011 metais. Bylos duomenys (b. l. 53-56) patvirtina, jog Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas 2011 m. vasario 7 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-110207-00016, kuriame inter alia užfiksavo Ūkinio pastato ir kitus duomenis, kuriais ieškovė grindžia Ūkinio pastato rekonstrukcijos neteisėtumo faktą.

21Viena vertus, kaip jau buvo nurodyta, šios bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bylos sustabdymo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, todėl apeliacinės instancijos teismas, atskirojo skundo ribose spręsdamas skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, neturi teisės vertinti ir spręsti, Ūkinio pastato rekonstrukcija yra teisėta ar neteisėta. Kita vertus, net ir statybos teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų kontekste nevertinant ir nesprendžiant, Ūkinio pastato rekonstrukcija yra teisėta ar neteisėta, atsižvelgiant į tas aplinkybes, jog, ką patvirtina byloje esantys Nekilnojamojo turto registro duomenys, apeliantui ir tretiesiems asmenims priklausantys žemės sklypai yra mėgėjiški sodų sklypai, esantys sodininkų bendrijos teritorijoje, o, ką patvirtina Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punktas, sodo sklype pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip trijų metrų atstumu nuo sklypo ribos, o mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą, nagrinėjamos bylos atveju galima daryti išvadą, jog atstumas nuo Ūkinio pastato iki tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo ribos yra nagrinėjamai bylai reikšminga aplinkybė, nuo kurios priklauso bylos išsprendimas.

22Byloje nustatyta, jog 2011 m. gegužės 10 d. buvo atlikti apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai. Byloje esantys Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012 m. vasario 3 d. ir 2012 m. vasario 22 d. išrašai (b. l. 151-152, 169) patvirtina, jog 2012 m. vasario 3 d. buvo patikslinti apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastro duomenys; patikslintų apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų įregistravimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-6502.

23Sisteminė aukščiau nurodytų bylos faktinių aplinkybių analizė leidžia daryti išvadą, jog tuo metu, kai buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-110207-00016, kitaip tariant, kai buvo užfiksuotas galimai neteisėtos Ūkinio pastato rekonstrukcijos faktas, apeliantui priklausančio žemės sklypo ribos buvo nustatytos pagal preliminarius matavimus.

24Byloje esantys Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011 m. spalio 4 d., 2012 m. vasario 22 d. ir 2012 m. kovo 27 d. išrašai (b. l. 78-81, 148-150, 204-207) patvirtina, jog tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo ribos yra nustatytos pagal kadastrinius matavimus; tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti 2005 m. balandžio 6 d.

25Sisteminė bylos duomenų – 2012 m. sausio 10 d. kadastro žemėlapio ištraukos (b. l. 155), apeliantui priklausančio žemės sklypo plano, kurį, atlikus kadastrinius matavimus, 2011 m. gegužės 13 d. parengė UAB „ORKANAS“ (b. l. 159-160, 175, 176-177), 2012 m. kovo 22 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. (7.9)-FAK-826 (b. l. 216-219), apeliantui ir tretiesiems asmenims priklausančių žemės sklypų persidengimo schemos, kurią 2012 m. sausio 30 d. parengė UAB „KAGEMA“ (b. l. 220), – analizė leidžia daryti išvadą, jog, atlikus apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, apeliantui ir tretiesiems asmenims priklausančių žemės sklypų bendra riba, ties kuria stovi Ūkinis pastatas, pasislinko į tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo pusę, kitaip tariant, atlikus apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, atstumas nuo Ūkinio pastato iki bendros apeliantui ir tretiesiems asmenims priklausančių žemės sklypų ribos, nustatytos pagal šiuos kadastrinius matavimus, padidėjo.

26Bylos duomenimis (b. l. 187-190) ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog tretieji asmenys kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-6502, kurio pagrindu, kaip nustatyta byloje, buvo įregistruoti patikslinti apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastro duomenys. Bylos duomenys (b. l. 191) ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė trečiųjų asmenų skundą (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo trečiųjų asmenų skundą ir 2012 m. spalio 22 d. priėmė sprendimą, kuris yra apskųstas apeliacine tvarka (administracinė byla Nr. Ik-2257-580/2012)).

27Apelianto teigimu, faktas, jog tretieji asmenys yra pareiškę skundą dėl aukščiau nurodyto įsakymo, nesudaro pagrindo stabdyti šią bylą, kadangi pareiškėjai ginčija naujų ribų įteisinimo procedūrą, o ne pagrindą, kuriuo įteisintos naujos žemės sklypų ribos, – teritorijų planavimo dokumentą. Pažymėtina, jog nurodytas apelianto argumentas yra nepagrįstas, kadangi, priešingai nei teigia apeliantas, tretieji asmenys aukščiau nurodytoje administracinėje byloje ginčija patikslintų apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų įregistravimo pagrindą – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-6502, todėl, esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog tuo atveju, jeigu būtų panaikintas nurodytas įsakymas, būtų panaikinti ir apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastro duomenys, šio įsakymo pagrindu įregistruoti viešajame registre.

28Nagrinėjamoje byloje pripažinus, jog atstumas nuo Ūkinio pastato iki tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo ribos yra šiai bylai reikšminga aplinkybė, nuo kurios priklauso bylos išsprendimas, nustačius aplinkybes, jog, pirma, tuo metu, kai buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-110207-00016, apeliantui priklausančio žemės sklypo ribos buvo nustatytos pagal preliminarius matavimus, antra, 2012 m. vasario 3 d. buvo patikslinti apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastro duomenys, kurie viešajame registre įregistruoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-6502 pagrindu, trečia, atlikus apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, apeliantui ir tretiesiems asmenims priklausančių žemės sklypų bendra riba, ties kuria stovi Ūkinis pastatas, pasislinko į tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo pusę, kitaip tariant, atlikus apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, atstumas nuo Ūkinio pastato iki bendros apeliantui ir tretiesiems asmenims priklausančių žemės sklypų ribos, nustatytos pagal šiuos kadastrinius matavimus, padidėjo, ketvirta, tretieji asmenys administracinėje byloje ginčija patikslintų apeliantui priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų įregistravimo pagrindą – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-6502, konstatuotina, jog tarp šios civilinės bylos ir teisinio rezultato neišnagrinėtoje administracinėje byloje, kurioje yra sprendžiamas aukščiau nurodyto įsakymo teisėtumo klausimas, yra prejudicinis ryšys, kadangi nuo teisinio rezultato aukščiau nurodytoje administracinėje byloje priklauso nagrinėjamai bylai reikšmingos aplinkybės – atstumo nuo Ūkinio pastato iki tretiesiems asmenims priklausančio žemės sklypo ribos – konstatavimas ir nagrinėjamos bylos ginčo dėl Ūkinio pastato rekonstrukcijos teisėtumo / neteisėtumo išsprendimas.

29Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, pripažintina, jog nagrinėjamoje byloje egzistuoja privalomasis bylos sustabdymo atvejis, nustatytas CPK 163 straipsnio 3 punkte, todėl, apibendrinus visas nutarties motyvuojamojoje dalyje išdėstytas aplinkybes, išvadas ir argumentus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė ieškovės prašymą dėl bylos sustabdymo, o apelianto atskirajame skunde išdėstyti, apeliacinės instancijos teismo nutarties aprašomojoje dalyje nurodyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

30Pažymėtina, jog kiti apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai (dėl ieškinio senaties termino, ieškinio reikalavimų apimties ir apibrėžtumo, Ūkinio pastato rekonstrukcijos teisėtumo / neteisėtumo, statybos teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų taikymo bei aiškinimo ir kiti) yra teisiškai nereikšmingi vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, kadangi šių argumentų vertinimas – bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, neanalizuoja ir nevertina nurodytų atskirojo skundo argumentų.

31Bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma, susidariusi bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, yra mažesnė už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šioje byloje susidariusių bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas valstybei nepriteisiamas (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

33Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka, teismo posėdyje... 2. ieškovė pareiškė Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (dabar – Vilniaus... 3. Ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pareiškė... 4. Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nesutiko... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, I. M. palaikė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi patenkino... 7. Atsakovas, nesutikdamas su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m.... 8. Ieškovė pateikė atsiliepimą į nagrinėjamoje byloje pareikštą... 9. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, I. M. ir A. M.... 10. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo... 13. Nagrinėjamoje byloje pareikštu atskiruoju skundu yra kvestionuojamas... 14. Proceso įstatyme nustatyta, jog bylos sustabdymas – procesinių veiksmų,... 15. CPK 163 straipsnis reglamentuoja privalomuosius bylos sustabdymo atvejus, CPK... 16. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 17. Bylos duomenimis (b. l. 18, 82-83, 105, 151-152, 169) nustatyta, jog apeliantui... 18. Bylos duomenimis (b. l. 19-20, 84-86, 102-104) nustatyta, jog apeliantui... 19. Ieškovė, ką patvirtina pastarosios pirmosios instancijos teisme... 20. Bylos duomenimis – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011... 21. Viena vertus, kaip jau buvo nurodyta, šios bylos nagrinėjimo apeliacine... 22. Byloje nustatyta, jog 2011 m. gegužės 10 d. buvo atlikti apeliantui... 23. Sisteminė aukščiau nurodytų bylos faktinių aplinkybių analizė leidžia... 24. Byloje esantys Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011 m.... 25. Sisteminė bylos duomenų – 2012 m. sausio 10 d. kadastro žemėlapio... 26. Bylos duomenimis (b. l. 187-190) ir Lietuvos teismų informacinės sistemos... 27. Apelianto teigimu, faktas, jog tretieji asmenys yra pareiškę skundą dėl... 28. Nagrinėjamoje byloje pripažinus, jog atstumas nuo Ūkinio pastato iki... 29. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, pripažintina, jog... 30. Pažymėtina, jog kiti apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai... 31. Bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma,... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 33. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartį palikti...