Byla e2-10449-734/2018
Dėl skolos priteisimo dokumentinio proceso tvarka

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovei J. Z. dėl skolos priteisimo dokumentinio proceso tvarka.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 500 Eur skolos, 370 Eur palūkanų, 6,81 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškovės reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini dokumentinio proceso tvarka.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio1 dalis).

6Vadovaujantis CPK 427 straipsnio 2 dalimi, byla nagrinėjama rašytinio proceso būdu, atsakovą informuojant po preliminaraus sprendimo priėmimo (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. kovo 10 d. pirminė kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „IPF Digital Lietuva“ ir atsakovė sudarė Vartojimo paskolos sutartį Nr. 2502668 (toliau – sutartis), pagal kurią pirminė kreditorė suteikė atsakovei kreditą. Atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais, tvarka ir sąlygomis grąžinti sutarties mokėjimo grafike nurodyto dydžio įmokas (iš viso – 870,32 Eur). Atsakovė netinkamai vykdė pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus, todėl pradinei kreditorei liko skolinga 500 Eur negrąžinto kredito ir 370,32 Eur palūkanų.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.872 straipsnio 2 dalimi, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir sumokėti palūkanas.

9Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis).

10Nagrinėjamu atveju, remiantis rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 30 d. UAB „IPF Digital Lietuva“ ir UAB „Julianus Inkaso“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovė perėmė skolos iš atsakovės reikalavimo teisę. Ieškovė nurodė, kad atsakovei buvo išsiųstas pranešimas apie reikalavimo perleidimą bei raginimas sumokėti skolą, tačiau atsakovė nereagavo. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 500 Eur negrąžinto kredito ir 370,32 Eur palūkanų.

11Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal sutarties 5 punktą atsakovė, uždelsusi sumokėti ieškovui įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos mokėti ieškovui 0,05 proc. dydžio palūkanas. Šios palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Įvertinus šią aplinkybę, taip pat tai, kad atsakovė laiku neįvykdė prievolės, reikalavimas priteisti ieškovei iš atsakovės 6,81 Eur delspinigius, paskaičiuotus už 180 dienų, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys).

12Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (877,13) Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Patenkinus ieškovės reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktais, 7 dalimi, 93 straipsniu, 425 straipsnio 3 dalimi, iš atsakovės priteistinas 10,00 Eur žyminis mokestis, 0,84 euro išlaidos už registro pažymą ir 121,00 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai, iš viso – 131,84 eurų bylinėjimosi išlaidos ieškovės naudai.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 424 – 428 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės J. Z., a. k. ( - ) 500 Eur skolą, 370,32 Eur palūkanas, 6,81 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (877,13 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 131,84 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“, į. k. 300115639, naudai.

17Atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo kopijos įteikimo privalo įvykdyti preliminarų sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo, kurie turi atitikti CPK 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei bendruosius reikalavimus, nustatytus procesinių dokumentų turiniui, formai, ir turi būti pagrįsti Lietuvos Respublikos CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

18Išaiškinti atsakovui, jog jei per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

19Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai