Byla e2-10078-820/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Vilmai Dolotovaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Alinai Bissekerskajai Ruzgei, atsakovei atstovui advokatui Domantui Skebui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „GERUSA“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. priteisti iš atsakovo 484 EUR skolos,
  2. 36,40 EUR palūkanų,
  3. 40 EUR skolos išieškojimo išlaidas,
  4. 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
  5. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, jog atsakovas ir pradinis kreditorius UAB „Saulės spektras“ sudarė sutartį-užsakymą Nr. S 014293, kurios pagrindu pradinis kreditorius įsipareigojo suteikti atsakovui reklamos paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Pradinis kreditorius suteikė atsakovui paslaugų už 484 EUR sumą ir išrašė PVM sąskaitas – faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Ieškovas 2017 m. lapkričio 15 d. su pradiniu kreditoriumi UAB „Saulės spektras“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 456 ir jos priedą Nr. 16, kurių pagrindu pradinis kreditorius UAB „Saulės spektras“ perleido 484 EUR dydžio reikalavimą ieškovui bei kitas su pradiniu reikalavimu susijusias papildomas teises.
 3. Kadangi atsakovas nesumokėjo užmokesčio už suteiktas prekes, ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovo 36,40 EUR materialiąsias palūkanas, paskaičiuotas iki ieškinio padavimo teismui dienos.
 4. Taip pat prašo priteisti skolos išieškojimo išlaidas bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Preliminarus sprendimas
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 15 d. Preliminariu sprendimu nusprendė: patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) skolą už suteiktas paslaugas – 484 EUR (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus). Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) materialiąsias palūkanas – 36,40 EUR (trisdešimt šešis eurus ir 40 euro centų). Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) skolos išieškojimo išlaidas – 40 EUR (keturiasdešimt eurų). Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 560,40 EUR (penkių šimtų šešiasdešimties eurų ir 40 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2017 m. gruodžio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) bylinėjimosi išlaidas – 258 EUR (du šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus).
 1. Atsakovo prieštaravimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „GERUSA“ pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, panaikinti preliminarų sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas nurodė, jog atsakovas jokių paslaugų iš ieškovo ar pirminio kreditoriaus nepirko. Pradinis kreditorius buvo siūlęs pirkti jo paslaugas – paskelbti reklaminio turinio informaciją interneto puslapyje. Atsakovas derėjosi su ieškovu, atsakovui buvo išsiųsta užsakymo forma. Atsakovo atstovas, pasirašydamas nurodė, jog nėra sutarties sąlygų. Šalys sutarė, jog sutartis bus pasirašoma, kai bus pateiktos visos sutarties sąlygos.
 3. Apie tai, jog užsakymą ieškovas vertino kaip sutarties pasirašymą ir jos įvykdymą, atsakovas sužinojo iš teisminių dokumentų. Atsakovo ketinimas sudaryti sutartį nereiškia, jog sutartis buvo sudaryta, nes negavęs iš ieškovo sutarties sąlygų, atsakovas suprato, jog ieškovas neketina jų atskleisti ir sudaryti sutarties.
 4. Iki teismo procesinių dokumentų gavimo atsakovas nebuvo gavęs jokių sąskaitų iš ieškovo, todėl nežinojo apie jų egzistavimą. Iš užsakymo negalima spręsti apie sumas, kurias atsakovas būtų įsipareigojęs mokėti, nėra mokėjimo terminų, todėl ieškovo teiginiai apie pradelstus mokėjimo terminus, delspinigius yra nepagrįsti.
 5. Vykstant deryboms riba dėl ofertos ir akcepto dažnai išsitrina, nes šalys dažnai apsikeičia savo pasiūlymais, todėl sprendžiant klausimą ar sutartis jau buvo sudaryta, klasikinė ofertos – akcepto taisyklė nėra pakankama, nes sunku atriboti kur buvo oferta, kur akceptas.
 6. Jei viena šalis pareiškia, kad sutarties nelaikys sudaryta tol, kol nebus susitarta dėl tam tikrų sąlygų arba kol bus atitinkamai įforminta sutartis, ji ir laikoma nesudaryta iki šių sąlygų įvykdymo. Atsakovas nurodė, jog nėra pateiktos visos sutarties sąlygos, todėl sutartis negalėjo būti laikoma sudaryta iki šios sąlygos įvykdymo. Neįvykdžius sąlygos dėl sutarties sąlygų pateikimo laikytina, jog sutartis liko nesudaryta, o derybos nutrūko.
 1. Ieškovo atsiliepimo į prieštaravimus santrauka
 1. Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.
 2. Nurodė, jog pasiūlymą atsakovas gavo liepos mėnesį, o pasirašytą užsakymą atsiuntė 2016 m. rugpjūčio 22 d., kartu atsiuntė sutarčiai vykdyti reikalingus logotipus, kurie turėjo būti talpinami skelbimuose. Elektroniniame laiške atsakovas nurodė – „Sutartis“, tuo parodydamas, jog suvokia siunčiamo dokumento esmę. Be to, atsakovas teiravosi, kada bus pradėtos vykdyto paslaugos ir gavo atsakymą, jog nuo 2016 m. rugpjūčio 27 d.
 3. Užsakyme atsakovas pažymėjo, jog nėra bendrųjų sutarties sąlygų, tačiau jomis nėra vadovaujamasi ir atsakovas, klausdamas dėl paslaugų teikimo termino, neprieštaravo ir nereikalavo bendrųjų sutarties sąlygų.
 4. Užsakyme yra detaliai aptartos visos būtinos susitarimo sąlygos: mokėjimai, tvarka, terminai, todėl dėl esminių susitarimo sąlygų buvo susitarta.
 5. Sąskaitos buvo siunčiamos atsakovo nurodytu elektroniniu adresu, tuo pačiu, kuriuo buvo atsiųstas užsakymas, todėl atsakovas negalėjo negauti ir nežinoti apie sąskaitas.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Ieškovas UAB REIKALAVIMAS.LT iš pirminio kreditoriaus UAB „Saulės spektras“ perėmė visas UAB „Saulės spektras“ reikalavimo teises į atsakovą pagal Reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 4546 (1 t., p. 6-10). Sprendime UAB „Saulės spektras“ ir UAB REIKALAVIMAS.LT veiksmai įvardijami kaip ieškovo veiksmai, neišskiriant ar pradinis kreditorius, ar jo teisių perėmėjas juos atliko, nes šioje byloje tai neturi teisinės reikšmės.
 4. Iš ieškovo 2016 m. liepos 20 d. laiško atsakovui matyti, kokias paslaugas ieškovas siūlo, kokia paslaugų kaina ir mokėjimo terminai (1 t., p. 52).
 5. Ieškovas pateikė atsakovui Sutartį – užsakymą (1 t., p. 11; toliau tekste – Sutartis). Iš šio dokumento matyti, jog jo viršuje yra nurodyta, „Sutarties Nr. S014293“. Sutartis pasirašyta atsakovo atstovo. Sutartyje nurodyta: „Šalys patvirtina, kad supranta ir sutinka su visomis šios sutarties sąlygomis, įskaitant ir bendrąsias sutarties sąlygas, nurodytas kartu sus sutartimi – užsakymu siunčiamame lape ir įsipareigoja jų laikytis“. Šalia šios Sutarties sąlygos yra atsakovo prierašas ranka – „Nėra bendrųjų sutarties sąlygų“. Sutartyje Sutartis – užsakymas yra įvardijamas, kaip sutartis, o bendrosios sąlygos – kaip papildomos bendros sąlygos prie Sutarties. Iš Sutarties matyti, jog paslaugų kaina 484 EUR, mokėjimo terminai (po 57,14 EUR + PVM iki kiekvieno mėnesio 30 dienos, išskyrus vasario – 26 d.), paslaugų apimtis yra aiškiai suformuluota Sutartyje – informacijos apie atsakovą ir jo teikiamas paslaugas patalpinimas internetiniame puslapyje www.info.lt.
 6. Ieškovas išsiuntė atsakovui elektroninį laišką, kuriame nurodė – siunčiu, prašau pasirašykite ir atgal atsiųskite. Atsakovo atstovas 2016 m. rugpjūčio 22 d. atgal atsiuntė ieškovui pasirašytą Sutartį ir logotipus, reikalingus Sutarčiai vykdyti (1 t., p. 53).
 7. Tą pačią dieną (2016 m. rugpjūčio 22 d.), atsakovas išsiuntė ieškovui laišką, kuriame klausė: „o nuo kada tai pradės veikti?“ (1 t., p. 55). Ieškovas nurodė, jog nuo 2016 m. rugpjūčio 27 d. (1 t., p. 55). Prieštaravimų dėl paslaugų teikimo datos atsakovas nepateikė. Ši aplinkybė leidžia manyti, jog atsakovas žinojo, kad paslaugos jau bus pradėtos teikti nuo minėtos datos, todėl, manydamas, jog Sutartis neįsigaliojo, galėjo ir privalėjo nurodyti, jog paslaugų neužsakė, tačiau to nepadarė.
 8. Iš internetinio puslapio (1 t., p. 17-18, 57-71) matyti, kad paslaugos atsakovui buvo suteiktos, informacija buvo patalpinta internetiniame puslapyje www.info.lt. Ginčo dėl paslaugų suteikimo apimties ir tinkamumo byloje nėra.
 9. Ieškovas pateikė atsakovui sąskaitas už paslaugas (1 t., p. 13) bendrai 484 EUR sumai. Iš elektroninių laiškų (1 t., p. 72-85) matyti, jog atsakovui sąskaitos buvo išsiųstos tuo pačiu elektroniniu adresu, kaip ir siųsta bei gauta Sutartis, todėl atsakovo teiginiai, jog sąskaitų negavo ir nematė, atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).
 10. Atsakovo atsikirtimai, jog Sutartis nebuvo sudaryta, atmestini, kaip nepagrįsti. Iš šalių susirašinėjimo matyti, jog ieškovas nusiuntė atsakovui Sutartį ir prašė pasirašius ją atsiųsti atgal. Atsakovas pasirašė Sutartį ir atsiuntė ją atgal ieškovui. Pagal CK 6.159 straipsnį, sutarties galiojimui pakanka šalių susitarimo. Savo valią sudaryti Sutartį atsakovas išreiškė pasirašydamas ir grąžindamas pasirašytą sutartį (CK 6.181 str. 1 d.). Visas Sutarties tekstas patvirtina, jog tai yra sutartis, nes Sutarties tekste ir sąlygose vartojama sąvoka „sutartis“ ir joje yra viso esminės susitarimo sąlygos – paslaugos, jų apimtis, kaina, mokėjimo terminai, šalys ir šalių valią patvirtinantys parašai. Atsakovas atsikirtinėja, jog nebuvo bendrųjų sutarties sąlygų, tačiau ieškovas byloje nekelia jokių reikalavimų, kylančių iš bendrųjų sutarties sąlygų. Pagal CK 6.162 straipsnio 2 dalį įtvirtinta, kad kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų ir atidėtas. Taigi, aplinkybė, jog šalys nesusitarė dėl bendrųjų Sutarties sąlygų, kai susitarė dėl esminių Sutarties sąlygų, nedaro negaliojančios Sutarties ir atsakovo atsikirtimai atmestini. Aplinkybę, jog buvo susitarta dėl Sutarties ir buvo išreikštas atsakovo valia ją sudaryti, patvirtina ir atsakovo elektroniniai laiškai, kuriuose, po Sutarties pasirašymo, atsakovas pateikė ieškovui Sutarties paslaugų vykdymui reikalingą logotipą ir teiraujasi kada bus pradėtos teikti Sutartyje sutartos paslaugos. Atsakovas, persiųsdamas savo logo patalpinimui į internetinį puslapį, pirmasis atliko Sutarties vykdymo veiksmus iš savo pusės.
 11. Aukščiau minėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog ieškovas ir atsakovas pasirašydami Sutartį, išreiškė valią ją sudaryti Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tą patvirtino parašais. Sutartis ieškovo buvo įvykdyta tinkamai, nes atsakovas neįrodinėjo netinkamo paslaugų suteikimo. Sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Minėta, jog pagal Sutartį šalys sutarė, jog paslaugų kaina yra 484 EUR, todėl atsakovo nesumokėta skola už suteiktas paslaugas – viso 484 EUR, pagrįstai priteista ieškovui iš atsakovo preliminariu sprendimu (CK 6.38, 6.53, 6.63, 6.101 str., 6.716 str.).
 12. Nustačius, kad preliminariu sprendimu pagrįstai priteista pagrindinė prievolė, pagrįstais skaitytini ir išvestiniai reikalavimai.
 13. Atsakovui praleidus terminą sumokėti užmokestį už suteiktas paslaugas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 proc. dydžio materialiosios palūkanos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 8 d., kurios sudaro 36,40 EUR (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1-3 str.; CK 6.37 str.).
 14. Taip pat ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 40 EUR dydžio išieškojimo išlaidas. Pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Kadangi atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui tinkamai nevykdė, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 40 EUR sumą yra pagrįstas ir tenkintinas (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d.).
 15. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).
 16. Vadovaujantis aukščiau nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti ar keisti preliminarų sprendimą.
 17. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).
 2. Ieškovas sumokėjo 8 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 25). Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 250 EUR (1 t., p. 22-24), 150 EUR EUR (1 t., p. 86-87), 135 EUR, iš viso – 535 EUR. Bendros ieškovo bylinėjimosi išlaidos 543 EUR. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovui iš atsakovų priteistina 543 EUR bylinėjimosi išlaidų. Šioje dalyje preliminarus sprendimas keistinas, nes ieškovas bylinėjimosi metu patyrė papildomų išlaidų, papildomai priteisiant 285 EUR išlaidų advokato padėjėjos išlaidoms atlyginti.
 3. Teismo patirtos išlaidos neviršija įstatymo nustatyto minimumo, todėl jos nepriteistinos (CPK96 str.).
 4. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 15 d. preliminarų sprendimą, priimtą išnagrinėjus civilinę bylą Nr. e2-51576-820/2017 (2017 metų bylos Nr. 2018 metais pakeistas į Nr. e2-10078-820/2018), pagal ieškovo UAB REIKALAVIMAS.LT ieškinį atsakovui UAB „GERUSA“ dėl skolos priteisimo, kuriuo buvo nuspręsta:

6„patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) skolą už suteiktas paslaugas – 484 EUR (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus). Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) materialiąsias palūkanas – 36,40 EUR (trisdešimt šešis eurus ir 40 euro centų). Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) skolos išieškojimo išlaidas – 40 EUR (keturiasdešimt eurų). Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 560,40 EUR (penkių šimtų šešiasdešimties eurų ir 40 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2017 m. gruodžio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) bylinėjimosi išlaidas – 258 EUR (du šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus).“ Priteisti ieškovui UAB REIKALAVIMAS.LT (į. k. 302642184) iš atsakovo UAB „GERUSA“ (į. k. 123727814) papildomas bylinėjimosi išlaidas – 285 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt penkis euro). Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai