Byla e2-11183-861/2019
Dėl išlaidų, patirtų advokato pagalbai išankstinėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei, dalyvaujant ieškovo P. A. atstovams advokato padėjėjai Gintarei Demir ir advokatui Justui Viliui, atsakovės UAB „Tavo sporto akademija“ atstovui advokatui Rokui Janauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. A. ieškinį atsakovei UAB „Tavo sporto akademija“ dėl išlaidų, patirtų advokato pagalbai išankstinėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas P. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Tavo sporto akademija“ 1 337,05 Eur dydžio išlaidas, patirtas išankstinėje ginčo nagrinėjimo stadijoje Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure bei bylinėjimosi išlaidas.

4Teismas 2019-01-07 priėmė sprendimą už akių ir tenkino ieškovo reikalavimus.

52019-03-01 teismas panaikino sprendimą už akių ir atnaujino civilinės bylos Nr. e2-2255-861/2019 nagrinėjimą.

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad 2016-10-03 ieškovas Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui (toliau – LR VPB) pateikė paraišką registruoti prekių ženklą ( - ). 2017-03-10 ženklas ( - ) buvo užregistruotas ir viešai paskelbtas (LR VPB Oficialus biuletenio Nr. 2017/05, registracijos Nr. 75449). 2017-03-21 Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) priėmė atsakovės protestą dėl prekių ženklo registracijos. Ieškovas vertina, jog atsakovė iniciavo ginčą dėl ženklo registracijos išankstinėje ginčo nagrinėjimo stadijoje. 2017-11-06 Apeliacinis skyrius priėmė sprendimą Nr. 2Ap-1865, kuriuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) 18 str. 5 d. 2 p. atmetė atsakovės protestą. Atsakovė apskundimo teise nepasinaudojo. 2018-07-13 ieškovas kreipėsi į atsakovę su pretenzija dėl prekės ženklo naudojimo ir dėl išankstinio ginčo nagrinėjimo stadijoje patirtų išlaidų advokato pagalbai atlyginimo. 2018-07-20 atsakovė pateikė ieškovui atsakymą į pretenziją, kuria nesutiko atlyginti ieškovo patirtų išlaidų advokato pagalbai sprendžiant ginčą išankstinėje ginčo nagrinėjimo stadijoje.

7Paaiškino, jog ieškovas, dar prieš inicijuodamas ginčą Apeliaciniame skyriuje, buvo paprašęs atsakovės nebenaudoti ieškovo sukurto ženklo ( - ), tačiau atsakovė šio prašymo nepaisė. Ieškovui užregistravus ženklą ( - ), atsakovė pareiškė protestą dėl ženklo įregistravimo, būtent dėl atsakovės iniciatyvos ieškovas patyrė nenumatytas išlaidas, susijusias su įregistruoto ženklo apsauga, kreipiantis teisinės pagalbos į advokatų kontorą. Atkreipė dėmesį, jog nagrinėjamu atveju atsakovė turi atsakyti pagal CK 6.263 str. Ieškinys yra pagrįstas, nes atsakovė turi atlyginti žalą, kurią patyrė ieškovas dėl atsakovės neteisėto veiksmo, t. y. nepagrįsto protesto teikimo. Vertinant atsakovės kaltę, nurodo, jog ieškovas su atsakove dirbo 7 mėn. 25 d., prekės ženklą ieškovas sukūrė dar 2015 m rugsėjo mėn. Atsakovė bendradarbiavo su ieškovu, t. y. ieškovas dirbo atsakovei ir juos siejo darbo santykiai, tačiau darbo santykiai neleido perimti atsakovei autorinių teisių objekto, nesuteikė juridiniam asmeniui teisės perimti ieškovo, kaip darbuotojo, sukurtų produktų, todėl ieškovas yra teisėtas prekinio ženklo autorius. Atsakovė suprato, kad ji neatliko prekės ženklo registracijos, nemokėjo mokesčių, nesusitarė su ieškovu dėl prekės ženklo pilno ar dalinio priklausymo atsakovei, tačiau teikė protestą. Pateiktas protestas buvo siekis laimėti laiko tam, kad būtų naudojamasi prekės ženklu be licencinės sutarties, be autorių teisių subjekto sutikimo ir už tai gaunamos pajamos. Tai buvo bandymas išsisukti iš situacijos naudojant neteisėtus argumentus. Pažymėjo, jog atsakovės kaltę konstatavo Apeliacinis skyrius, atmesdamas atsakovės argumentus. Priežastinis ryšys pasireiškė tuo, jog atsakovei pateikus protestą, ieškovas privalėjo samdytis advokatą, kadangi ieškovas nėra teisininkas. Vertina, jog tai yra pagrįstos išlaidos, kadangi atstovas rengė atsakymą į protestą ir pabrėžė, jog kaltė – tiesioginė tyčia - atsakovė suprato savo neteisėtus veiksmus, žinojo, jog ji jokio susitarimo su ieškovu dėl prekės ženklo naudojimo neturėjo, bet vis tiek kreipėsi į LR VPB siekiant pratęsti laiką, o toks veiksmas vertintinas kaip tiesioginė tyčia, kas ir sukėlė žalą ieškovui.

8Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovas bando į vieną bylą sudėti daugiau aplinkybių nei šios bylos dalykas. Ieškovas siekia prisiteisti išlaidas advokato pagalbai už ikiteisminę stadiją ir kartu bando įrodinėti, jog egzistuoja prekių ženklo ir autorių teisių pažeidimas. Ieškovo prekės ženklo registracija buvo būtent dėl prekės ženklo ( - ) ir patentų biuras nustatė, jog tik visas junginys yra laikomas kaip prekinis ženklas, todėl atskirai kalbėti apie žodžio naudojimą, kuris nebuvo ir nėra registruotas ir pagal teismų praktiką negali būti autorių teisių objektu ir apie galimai esančius jo pažeidimus negalima. Vertina, jog nurodytos aplinkybės dėl tolimesnio ženklo ( - ) naudojimo neturi sąsajumo su šia byla. Taip pat nurodo, jog teoriškai pagal CK normas kildinti tokią teisę iš deliktinės atsakomybės bei reikalauti žalos atlyginimo galima, tačiau šiuo atveju būtinos aplinkybės deliktinei atsakomybei nebuvo nustatytos, nes nėra atsakovės neteisėtų veiksmų. Atsakovė turėjo suinteresuotumą ir turėjo subjektinę teisę reikšti protestą, nes laikė, kad jos teisės yra pažeidžiamos. Sužinojusi, kad ieškovas nutraukęs su ieškovu darbo santykius bando įregistruoti prekės ženklą ir trukdyti atsakovės veiklai, į tai reagavo ir pateikė protestą. Atsakovė naudojosi apeliacijų ir protestų pateikimo sudarytomis galimybėmis, t. y. veikė teisėtai, sąžiningai ir pagrįstai. Protestas buvo argumentuotas, motyvuotas, pridėti įrodymai, todėl vertina, jog atsakovė elgėsi tinkamai ir jos veiksmai negalėtų būti vertinami kaip neteisėti, tad protesto pateikimas nėra prekės ženklo pažeidimas. Vertinant protesto apimtį paaiškino, kad pagal LR VPB biuro nustatytą formą, protestui yra numatytas vienas puslapis, protestas gali būti teikiamas tik nurodant įstatymų normas, o jį teikiant protestą pateikė išsamesnį, nurodė įstatymų normas ir pridėjo daugiau paaiškinimų, taip pat atitinkamus įrodymus.

9Atsakovė neturėjo tikslo piktnaudžiauti savo teisėmis, neteikė protesto vien tam, kad protestas įvyktų, atsakovė turėjo suinteresuotumą, todėl veikė teisėtai. LR Prekių ženklų įstatyme įtvirtinta registravimo tvarka numato, kad protesto teikimas yra sudėtinė prekės ženklo registravimo stadija, todėl ieškovas, norėdamas įgyti intelektinę nuosavybę, turėjo įvertinti ir numatyti galimas išlaidas, turėjo būti pasiruošęs gauti protestą. Nuo ieškovo valios ir apsisprendimo priklauso ar jis veiks pats, ar naudosis atstovo pagalba, todėl vertina, jog ieškovas pats turi prisiimti dėl to kilusias išlaidas. Ieškovas žalą patyrė, nes pats apsisprendė registruoti prekės ženklą, jis turėjo įvertinti galimas išlaidas dėl protesto nagrinėjimo lygiai taip pat, kaip ir dėl prekės ženklo registravimo. Iš registracijos ieškovas gavo naudos, todėl tuo prekės ženklu gali naudotis. Nurodė, jog CPK bylinėjimosi išlaidos, patirtos ginčą nagrinėjant išankstine tvarka, nėra atlyginamos.

10Ieškinys atmetamas.

11Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2016-10-03 kreipėsi į LR VPB dėl prekės ženklo ( - ) registravimo. 2017-03-10 ženklas ( - ) buvo užregistruotas ir viešai paskelbtas (LR VPB Oficialus biuletenio Nr. 2017/05, registracijos Nr. 75449). 2017-03-21 Apeliacinis skyrius priėmė atsakovės protestą dėl prekių ženklo registracijos, 2017-11-06 Apeliacinis skyrius priėmė sprendimą, kuriuo atmetė atsakovės protestą.

12Nustatyta, jog ieškovas ir advokatas J. Vilys 2017-03-28 sudarė atstovavimo sutartį, kuria advokatui pavesta pasirašyti ieškinius, skundus, pareiškimus, atsiliepimus ir kitus dokumentus. Atstovavimo sutartyje nurodoma, jog pavedimai atliekami visose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, visų instancijų teismuose ir pas teismo antstolius (e. b. l. 15).

13Teismui teikti duomenys, jog ieškovas patyrė 1 095,05 Eur dydžio išlaidų teisinei pagalbai ginant savo, kaip ženklo savininko teises Apeliaciniame skyriuje (e. b. l. 18–20), be to ieškovas patyrė 242,00 Eur dydžio išlaidas 2018-07-13 pretenzijos rengimui (e. b. l. 9). Nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į atsakovę su 2018-07-13 pretenzija, prašydamas atlyginti ieškovui 1 337,05 Eur atstovavimo išlaidas, patirtas nagrinėjant ginčą LR VPB (e. b. l. 6–8). Atsakovė pateikė ieškovui 2018-07-20 atsakymą, kuriame nurodė, jog su pretenzija nesutinka, atsakovės atsakyme nurodoma, jog nei LR CPK, nei LR PŽĮ nenumato pareigos atlyginti kitos šalies ikiteisminėje stadijoje ir (ar) sprendžiant protestą Apeliaciniame skyriuje patirtų advokato išlaidų (e. b. l. 11–12).

14Teisinis ginčo teisinių santykių kvalifikavimas yra teismo, o ne teisminės gynybos besikreipiančio asmens pareiga. Nepaisant to, ar procesiniame dokumente nurodytas reikalavimų juridinis pagrindas ir ar jis nurodytas teisingai, bylą nagrinėjantis teismas ex officio privalo nuspręsti, koks įstatymas turi būti taikomas ir jo pagrindu įvertinti teisinį reiškiamų reikalavimų pagrįstumą (CPK 265 straipsnio 1 dalis, 270 straipsnio 4 dalies 4 punktas). Vertinant į bylą teiktus įrodymus pažymėtina tai, jog įstatymo taikymas nagrinėjant bylą reiškia, kad teismas teisiškai kvalifikuoja šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų pateiktas faktines aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimus dėl išlaidų priteisimo iš atsakovės, vadovaujasi CPK 98 straipsniu, taip pat CK 6.262 straipsniu.

15CPK 98 straipsnio 1 dalies straipsnis nustato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Taip pat CPK 88 straipsnio 1 dalis nustato sumas (išlaidas), kurios priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

16Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilęs ginčas dėl išlaidų už advokato teisinę pagalbą, ieškovo patirtų ginčą nagrinėjant išankstine tvarka, t. y. LR VPB. Taigi, nors ieškovo patirtas išlaidas sudaro užmokestis už advokato teisinę pagalbą, tačiau, kaip nustatyta pagal aukščiau išdėstytas aplinkybes, advokatas J. Vilys teisines paslaugas ieškovui teikė ne teisme, o neteisminėje institucijoje, todėl ieškovo patirtos išlaidos, sumokėjus advokatui už teisinę pagalbą rengiant dokumentus bei atstovaujant ieškovą LR VPB, nelaikytinos bylinėjimosi išlaidomis CPK normų prasme, su kuo teismo posėdžio metu sutiko ir ieškovo atstovas.

17Šios bylos kontekste vertinant ieškovės reikalavimą dėl 1 337,05 Eur išlaidų, pažymėtina, jog šios išlaidos buvo patirtos ginčą tarp šalių nagrinėjant ne teisme pagal CPK reglamentavimą, o LR VPB ginčą nagrinėjant išankstine (neteismine) tvarka, vadovaujantis PŽĮ. Šiuo atveju taikytinos bendrosios CK normos, reglamentuojančios civilinės atsakomybės taikymo ir žalos (nuostolių) atlyginimo tvarką. Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų, kaip turtinė prievolė, atsirandanti esant civilinės teisės pažeidimui, – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 1 dalis).

18Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). Kaip nustatyta iš byloje esančių įrodymų, atsakovė LR VPB 2017-03-21 teikė protestą dėl prekių ženklo registracijos, o 2017-11-06 Apeliacinis skyrius priėmė sprendimą Nr. 2Ap-1865, kuriuo atmetė atsakovės protestą. LR VPB konstatavo, jog atsakovės protestas yra nepagrįstas.

19Nagrinėjamu atveju, ieškovo vertinimu atsakovės neteisėti veiksmai, dėl kurių spręstina vertinant atsakovės atsakomybę, pasireiškė inicijuojant ginčą išankstine (neteismine) tvarka teikiant protestą, kuris įsigaliojusiu Apeliacinio skyriaus sprendimu buvo pripažintas nepagrįstu (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Ieškovas vertina, jog atsakovė suprato, kad ji neatliko prekės ženklo registracijos, nemokėjo mokesčių, nesusitarė su ieškovu dėl prekės ženklo pilno ar dalinio priklausymo atsakovei, tačiau nepaisant visų šių aplinkybių, teikė protestą. Teismas nesutinka su tokiais ieškovo argumentais, kadangi iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė aktyviai naudojosi jai įstatymu suteiktomis teisėmis, t. y. apeliacijų ir protestų pateikimo sudarytomis galimybėmis reikšti protestą. PŽĮ 70 str. 1 d. 4 p. įtvirtinta, jog prekių ženklo savininkas, gindamas savo teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, susijusias su prekių ženklo savininko teisių gynimu. Teismas vertina, jog toks teisinis reglamentavimas ir įstatyme suformuluotas lingvistinis aiškinimas apie teisę kreiptis būtent į teismą dėl turtinės žalos, aiškiai leidžia suprasti, kad teisės aktai nenumato galimybės atlyginti patirtų išlaidų už advokato ir/ar advokato padėjėjo pagalbą ne teisme, o ikiteisminiame nagrinėjime, atsižvelgiant ir į tai, jog įstatymas protesto pateikimą įvardija kaip vieną iš prekės ženklo registravimo stadijų. Teismas konstatuoja, jog teikdama protestą atsakovė veikė teisėtai, sąžiningai ir pagrįstai, todėl ieškovo argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

20CK 6.248 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, gali pasireikšti ne tik tyčia, bet ir neatsargumu, kai asmuo atitinkamomis aplinkybėmis elgiasi nepakankamai apdairiai ir rūpestingai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2009).

21Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalėjo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas. Pagal generalinio delikto, įtvirtinto CK 6.263 straipsnio 1 dalyje, doktriną kaltė ir neteisėti veiksmai yra neišskiriami, todėl kaltės prezumpcija praktiškai apima ir neteisėtų veiksmų prezumpciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2007-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007; kt.). Ieškovas vertina, jog atsakovė suprato, kad ji neatliko prekės ženklo registracijos, nemokėjo mokesčių ir veikdama tyčia pateikė protestą. Teismas sutinka su atsakovės argumentais, jog atsakovė turėjo suinteresuotumą, turėjo teisę reikšti protestą, nes laikė, kad jos teisės yra pažeidžiamos. Teismo vertinimu, teismo posėdžio metu ieškovo atstovo teikti paaiškinimai bei į bylą pateikti įrodymai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad ieškovas neįrodė kaltės prezumpcijos. Taigi, kaltė, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlyga, šiuo atveju nėra nustatyta. Teismas jau aukščiau pasisakė apie tai, kad atsakovės veiksmai neleidžia teismui įžvelgti jos kaltės; protesto pareiškimas yra prekės ženklo įregistravimo viena iš stadijų, atsakovė turėjo visas teises tokia jai įstatymo suteikta teise pasinaudoti ir ginti, jos manymu, atsakovės pažeistas teises. Taip pat teismas sutinka su atsakovės atstovo nuomone, ne kartą išsakyta teismo posėdžio metu, kad nagrinėjant šią bylą teismas negali vertinti šalutinių aplinkybių šios bylos nagrinėjimo ribų prasme, o būtent ieškovo paaiškinimų apie ieškovo ir atsakovės darbo santykius, prekės ženklo ar jo dalies naudojimo teisėtumą, naudos iš prekės ženklo turėjimą ar neturėjimą ir pan.

22Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 straipsnis). Pareiga įrodyti kilusią žalą tenka ieškovui (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovas žalą (nuostolius), kurią sudaro 1 337,05 Eur dydžio išlaidos, ieškovo patirtos sumokėjus advokatui J. Viliui už dokumentų rengimą bei ieškovo atstovavimą LR VPB nagrinėjant ginčą pagal atsakovės pateiktą protestą, vertina kaip nuostolius, patirtus dėl atsakovės neteisėto protesto pareiškimo bei pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Pagal CK 6.247 straipsnį, atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Iš byloje nustatytų aplinkybių bei pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių atstovų paaiškinimų teismo posėdžio metu teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju tarp aukščiau aptartų atsakovės veiksmų (protesto LR VPB pateikimo) bei ieškovui atsiradusios žalos (nuostolių), t. y. 1 337,05 Eur dydžio išlaidų už advokato teisinę pagalbą išankstinėje ginčo stadijoje, priežastinis ryšys neegzistuoja (CK 6.247 straipsnis). Teismas konstatuoja, jog ieškovas neįrodė įstatyme įtvirtintos deliktinės atsakomybės sąlygų: neteisėtų veiksmų (CK 6.246 straipsnis), žalos (CK 6.249, 6.250 straipsniai) bei priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis), o PŽĮ nenumato išlaidų atlyginimo ikiteisminėje stadijoje instituto, todėl ieškinys yra atmestinas.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

24LR CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartį, priimtą byloje Nr. 3K-3-533/2008). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad visais atvejais, priteisiant išlaidas už teisinę advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, yra taikomas ir realumo kriterijus, t. y. kad šiems asmenims už suteiktas pirmiau nurodytas teisines paslaugas yra sumokėta ir bylą laimėjusi šalis patyrė atstovavimo civiliniame procese išlaidas bei įstatymo nustatyta tvarka teismui pateikė tai patvirtinančius įrodymus (CPK 98 straipsnis). Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atsakovei iš ieškovo priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1 147,00 Eur advokato pagalbos išlaidų (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

25Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (7,05 Eur) viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytų minimalių valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur) iš atsakovės valstybės naudai priteistina 7,05 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 straipsnis).

26Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal Kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien Kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 263-265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

28Ieškovo P. A. ieškinį atsakovei UAB „Tavo sporto akademija“ atmesti.

29Priteisti atsakovei UAB „Tavo sporto akademija“, j. a. k. 303449430, 1 147,00 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą keturiasdešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo P. A., a. k. ( - )

30Priteisti iš ieškovo P. A., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 7,05 Eur (septynis eurus 05 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660. Dokumentus, patvirtinančius sumokėjimą, būtina pristatyti Vilniaus miesto apylinkės teismui (raštinei).

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. A.... 3. ieškovas P. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 4. Teismas 2019-01-07 priėmė sprendimą už akių ir tenkino ieškovo... 5. 2019-03-01 teismas panaikino sprendimą už akių ir atnaujino civilinės bylos... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė savo procesiniuose... 7. Paaiškino, jog ieškovas, dar prieš inicijuodamas ginčą Apeliaciniame... 8. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti.... 9. Atsakovė neturėjo tikslo piktnaudžiauti savo teisėmis, neteikė protesto... 10. Ieškinys atmetamas.... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2016-10-03 kreipėsi į LR VPB dėl... 12. Nustatyta, jog ieškovas ir advokatas J. Vilys 2017-03-28 sudarė atstovavimo... 13. Teismui teikti duomenys, jog ieškovas patyrė 1 095,05 Eur dydžio išlaidų... 14. Teisinis ginčo teisinių santykių kvalifikavimas yra teismo, o ne teisminės... 15. CPK 98 straipsnio 1 dalies straipsnis nustato, jog šaliai, kurios naudai... 16. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilęs ginčas dėl išlaidų už advokato... 17. Šios bylos kontekste vertinant ieškovės reikalavimą dėl 1 337,05 Eur... 18. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 19. Nagrinėjamu atveju, ieškovo vertinimu atsakovės neteisėti veiksmai, dėl... 20. CK 6.248 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik... 21. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai... 22. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 24. LR CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 25. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (7,05 Eur)... 26. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 28. Ieškovo P. A. ieškinį atsakovei UAB „Tavo sporto akademija“ atmesti.... 29. Priteisti atsakovei UAB „Tavo sporto akademija“, j. a. k. 303449430, 1... 30. Priteisti iš ieškovo P. A., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 7,05 Eur... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...