Byla e2-1386-924/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Versina“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Versina“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą (CVP IS pranešimas Nr. 6949388) pripažinti Pirkimo laimėtoja UAB „Versina“, pripažinti UAB „Versina“ pasiūlymą neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimų, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodo, kad atsakovė vykdo „Sporto halės pastato ir garažo Perkūno al. 5, Kaune, kapitalinio remonto, pritaikant daugiafunkciniam centrui ir keičiant garažo paskirtį į sporto, darbų pirkimą“ Nr. 412155. Ieškovė pateikė pasiūlymą Pirkimui, tačiau atsakovė 2019-01-28 sprendimu atmetė ieškovės pasiūlymą. Ieškovė 2019-02-07 pateikė pretenziją dėl Sprendimo priėmimo, kurią atsakovė 2019-02-14 atmetė, o 2019-02-20 paskelbė pasiūlymų eilę, kurioje Pirkimo laimėtoju nustatė UAB „Versina“. Ieškovė 2019-03-01 pateikė pretenziją dėl neteisėtai pripažinto pirkimo laimėtojo, kurią 2019-03-08 atsakovė atmetė. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu, procesinius dokumentuos grindžia šiais argumentais:

92.1.

10Atsakovė neteisėtai 2019-02-20 sprendimu pripažino UAB „Versina“ Pirkimo laimėtoja, kadangi UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktos sąmatos neatitiko Pirkimo sąlygų 6 priede pateiktų žiniaraščių ir techninio projekto reikalavimų:

112.1.1.

12UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas“, neatitiko Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijos „Maitinimo šaltinio montavimas“. Pirkimo sąlygų 6 priedo Techninio projekto „452-9-TP-ER-TS“ 12 lape „Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2000VA“ reikalaujamas šaltinis turi būti su 9 jungtimis t. y.: „Išėjimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt. C13 tipo ir ne mažiau kaip 1 C19 tipo“.

132.1.2.

14UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau kaip 32 mm iki 63 mm“, neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25 pozicijos „Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm“.

152.1.3.

16UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94 mm“, neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 pozicijos „Vamzdis PVC d-100“. Pirkimo sąlygų 6 priede pateiktame Techniniame projekte „452-9-TP-ER-TS“ 12 lape numatyta „Vamzdis lygus PVC“.

172.1.4.

18UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x200x0,75, perfor.“, neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo sąnaudų žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijos „Cinkuoti kabeliniai kanalai 42x200 perfor.“ Pateiktame Techniniame projekte „452-9-TP-ER-TS“ 13 lape „Perforuotos skardos kabelinis kanalas“ numatyti kabelinių kanalų matmenys: 200x42 mm.

192.2.

20Atsakovė 2019-01-28 sprendimu dėl tokio paties pobūdžio neatitikimų atmetė ieškovės pasiūlymą, t. y. dėl to, kad ieškovė netiksliai užpildė lokalines darbų sąmatas ir jos neatitiko Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščių. Net ir po ieškovės 2019-02-07 pretenzijos atsakovė nesutiko ieškovei leisti patikslinti pateiktų sąmatų eilučių ir vienetų formuluotes, neatsisakant ir nepapildant kainos sudedamųjų dalių, bei nekeičiant Rangovo pasiūlyme nurodytų kainos sudedamųjų dalių bei galutinės kainos. Analogiškos klaidos laimėtoja pripažintos UAB „Versina“ pasiūlyme buvo toleruojamos, todėl atsakovė grubiai pažeidė lygiateisiškumo principą.

212.3.

22Atsakovės veiksmai pažeidžia racionalaus lėšų naudojimo principą, nes atsakovė priešingai, nei nurodė Pirkimo sąlygų 1.6.5 punkte, leidžia siūlyti ir priima medžiagas, kurios ne tik neatitinka Pirkimo sąlygose pateikto techninio projekto, bet ir yra brangesnės už nurodytas Pirkimo sąlygose, nors tas pats Pirkimo rezultatas galėtų būti pasiektas racionalesnėmis, atsakovės Pirkimo dokumentuose reikalaujamomis priemonėmis.

232.4.

24Atsakovė ieškovės pasiūlymui taiko griežtesnius reikalavimus nei Pirkimo laimėtoju pripažintam UAB „Versina“ pasiūlymui. Ieškovei net nebuvo suteikta teisė paaiškinti pasiūlymo, kai UAB „Versina“ buvo leista ne tik paaiškinti pasiūlymą, bet ir pripažinta, kad šio tiekėjo pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus. Tokie atsakovės veiksmai gali lemti vieno tiekėjo protegavimą.

252.5.

26Atsakovė ir trečiasis asmuo atsiliepimuose bando suklaidinti teismą, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo reikalauti ginčijamo sprendimo panaikinimo. Jeigu teismas tenkintų ieškinį, Pirkimas turėtų būti skelbiamas iš naujo, todėl pripažintina, kad ieškovė turi aiškų teisinį suinteresuotumą Pirkimo objektu ir potencialia galimybe sudalyti Pirkimo sutartį naujame pirkime.

272.6.

28Atsiliepimuose nepagrįstai nurodoma, kad ieškovė byloje siekia ginčyti jos pasiūlymo atmetimą, nes ieškinyje nekeliamas joks reikalavimas pripažinti ieškovės pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškovės pasiūlymo atmetimas byloje iš esmės dėl tų pačių aplinkybių, dėl kurių turėtų būti atmestas ir trečiojo asmens pasiūlymas, pateikiamas siekiant įrodyti, kad atsakovė neužtikrino lygiateisiškumo principo įgyvendinimo pirkimo procedūrų metu ir protegavo vieną tiekėją.

292.7.

30Ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Iš 2019-03-01 ieškovės pretenzijos turinio ir ieškinio turinio akivaizdu, kad ieškovė savo reikalavimus teisme grindžia tais pačiais pažeidimais, kaip ir pretenzijoje, bei kelia tuos pačius reikalavimus.

312.8.

32Atsakovė Pirkimo dokumentų 1.6.5 punkto itin skrupulingai laikėsi atmesdama ieškovės pasiūlymą, tačiau vertinant trečiojo asmens pasiūlymą jame neatitikimų nenustatė ir juos vertinti ėmėsi tik nustačiusi Pirkimo laimėtoją, ir tik po to, kai ieškovė pateikė pretenziją. Tokie atsakovės veiksmai lemia nelygiateisišką elgesį pirkimo procedūrų metu, kuris turėjo įtaką pirkimo rezultatui - laimėtoju pripažintas tiekėjas, kurio pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų.

332.9.

34Trečiojo asmens pasiūlyme pateiktos lokalinės sąmatos neatitinka Techninėje specifikacijoje reikalaujamų darbų ir jų sudėties ir atsakovė to neneigia, tačiau nepagrįstai bando įrodyti, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti Techninės specifikacijos neatitinkantys darbai bei jų sudėtis yra lygiaverčiai ar neva pagerina Pasiūlymą.

352.10.

36Nėra jokio pagrindo teigti, kad 4 išėjimų ir 9 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinių montavimo sudėtingumas yra identiškas, nes 1,58 darbo valandos yra nelygios 2,1 darbo valandai. UAB „Versina“ pasiūlyme nurodyti darbai neapima visų kiekių žiniaraščiuose ir techniniame projekte nurodytų montavimo darbų, kadangi UAB „Versina“ pasiūlyme nėra numatyti 9 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo darbai. UAB „Versina“ pasiūlyme nėra numatyti kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimo kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm darbai.

372.11.

38Atsakovės nurodyti argumentai dėl įvairių vamzdžių techninių savybių niekaip nepaneigia, kad UAB „Versina“ pasiūlė ne Pirkimo dokumentuose reikalaujamas medžiagas. Atsakovės teiginiai dėl UAB „Versina“ pasiūlytų neva geresnių techninių charakteristikų vamzdžio laikytini nepagrįsti, kadangi UAB „Versina“ numatė didesnių matmenų, nei reikia pagal Techninę specifikaciją apsauginius vamzdžius, kurie nesuderinami su Pirkimo sąlygų 6 priedo Techninio projekto sprendiniais.

392.12.

40Atsakovės deklaruojama nauda, kurią neva suteikia UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktas kabelinio kanalo sprendinys, yra abejotina ir subjektyvi, taip pat nepagrįsta jokiais skaičiavimais. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos 35 pozicijoje nurodyta darbo techninė specifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo sąnaudų žiniaraščio 35 pozicijos 13 lape numatytų kabelinių kanalų matmenų: 200x42 mm. Todėl atsakovė neturėjo teisės priimti UAB „Versina“ pasiūlymo, atsakovės pagrindimas dėl UAB „Versina“ pasiūlymo neatmetimo nepagristas Pirkimo sąlygų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

412.13.

42Atsakovės nurodyti teiginiai dėl sprendinių lygiavertiškumo neturi įtakos ginčo sprendimui, nes Trečiasis asmuo privalėjo pasiūlyti tokius pačius techninius sprendinius kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, nors vietoje to, arba iš viso nepateikė reikalaujamų sprendinių („10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 15 pozicija), arba pateikė du kartus tuos pačius sprendinius, kurie reikalauti žiniaraščiuose kituose punktuose („10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 25 pozicija).

43II.

44Atsakovės procesinių dokumentų esmė

453.

46Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį, triplike prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodo šiuos argumentus:

471.1.

48Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo reikšti ieškinio dėl ginčijamo sprendimo, nes sprendimas neturi įtakos jos subjektinėms teisėms ir teisėtiems interesams. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas atsakovės 2019-01-28 sprendimu, konstatavus, kad pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Sprendimo atmesti pretenziją dėl ieškovės pasiūlymo ieškovė teismui neskundė, jo apskundimo terminas yra pasibaigęs. Todėl ieškinys turėtų būti atmestas CPK 5 str. bei VPĮ 101 str. 1 d. pagrindu.

491.2.

50Ieškovės teiginiai dėl tariamo ieškovės ir UAB „Versina“ situacijų analogiškumo yra neapgrįsti ir neatitinka tikrovės. Ieškovės pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų, šio neatitikimo ieškovė neneigė pretenzijoje dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, neginčijo teisme ir jį pripažįsta ieškinyje. Ieškovė iš esmės siekia, kad teismas pasisakytų dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą, nors jo apskundimo terminas yra pasibaigęs. Todėl atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą nėra ir negali būti šio ginčo nagrinėjimo dalykas.

511.3.

52Ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nes UAB „Versina“ pasiūlymas atitinka visus Pirkimo dokumentų reikalavimus. Dėl tiekėjų naudojamų skirtingų sąmatų sudarymo programų sąmatose darbų pavadinimai neprivalo būti identiški nurodytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

531.4.

54Pirkimo lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 15 pozicijoje Pirkimo dokumentais buvo reikalaujama pateikti nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo darbo kainą, o ne įrenginio. Tuo tarpu pats nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), kaip įrenginys, yra UAB „Versina“ tinkamai įvertintas lokalinės sąmatos ,,10.2 Kompiuteris - telefoninis tinklas (Įrengimai)“ 4 pozicijoje, kurio ir reikalaujamas aprašymas, ir kiekis pažodžiui atitinka Pirkimo darbų kiekių žiniaraštyje pateiktą informaciją.

551.5.

56Ieškovės akcentuojamas montavimo darbo laikas yra tik viena iš sudedamųjų darbo įkainio dalių, taigi, jis nenulėmė visos UAB „Versina“ už montavimą pasiūlytos galutinės kainos. UAB „Versina“ sąmatoje nurodyta darbo sudėtis, t. y. darbo techninė specifikacija visiškai atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus, to neginčija ir ieškovė. Pagal Pirkimo sutartį bus apmokama pagal įkainį už maitinio šaltinio montavimą vienetais, o ne už tokiam montavimui sugaištą laiką, todėl maitinimo šaltiniui sumontuoti reikalingo darbo laiko trukmė yra visiškai nereikšminga.

571.6.

58Lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 25 pozicijoje reikalaujama pateikti kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimo kanaluose (vagose) darbo (įrengimo) kainą, o ne medžiagų. Tuo tarpu patys elektros instaliacijos vamzdžiai kaip medžiaga, reikalinga 25 pozicijoje nurodytam darbui atlikti, yra įvertinti tos pačios lokalinės sąmatos 26 pozicijoje. UAB „Versina“ pasiūlyti vamzdžiai tiek turininguoju, tiek ir pažodiniu vertinimu, atitinka reikalaujamą elektros instaliacinį vamzdį. Darbo sudėtis - kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimo kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo yra iki 32 mm ar daugiau nei 32 mm iki 63 mm - yra identiška. Todėl UAB „Versina“ sąmatoje nurodyta darbo sudėtis, t. y. darbo techninė specifikacija visiškai atitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimus.

591.7.

60UAB „Versina“ lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 31 pozicijoje nurodė didesnio diametro medžiagas „PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94 mm“ vietoj Pirkimo dokumentuose atitinkamame darbų kiekių žiniaraštyje įvardyto „PVC vamzdžio d-100“. Atsakovė negalėjo atmesti techninius ir kitus Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį pasiūlymą vien dėl tam tikroje pozicijoje pasiūlytų geresnių techninių charakteristikų ar tariamai didesnės tos pozicijos kainos. Ieškovė neįrodė, kad UAB „Versina“ pasiūlytų vamzdžių kaina yra didesnė nei Pirkimo dokumentuose nurodytų vamzdžių.

611.8.

62UAB „Versina“ pasiūlyme numatyti „cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x200x0,75, perforuoti“ savo techninėmis charakteristikomis nėra prastesni, nei atsakovės Pirkimo dokumentuose nurodyti „cinkuoti kabeliniai kanalai 42x200 mm, perforuoti“. Šiuo atveju UAB „Versina“ parinkta medžiaga netgi yra geresnė dėl medžiagos didesnių 60x200 mm matmenų. Todėl tokį UAB „Versina“ sprendinį atsakovė įvertino ne tik, kaip lygiavertį, bet netgi geresnių parametrų ir neturėjo pagrindo atmesti pasiūlymą.

631.9.

64Atsakovė neturėjo jokių abejonių dėl UAB „Versina“ pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentams, tačiau siekdama tinkamai įgyvendinti jai pagal VPĮ kylančias pareigas ir siekdama ieškovei pateikti visapusiškai pagrįstą atsakymą į pretenziją, atsakovė nusprendė, kad būtų tikslinga paaiškinimus dėl atitinkamų 4 pozicijų gauti ne tik iš savo ūkio skyriaus darbuotojų, bet ir iš pačios UAB „Versina“, kuri šiuos paaiškinimus atsakovei pateikė 2019-03-06. Paaiškinimai nepagrindžia ieškovės pozicijos, priešingai, ją paneigia.

651.10.

66Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai ir teisėtai dėl ieškovės pateiktose lokalinėse sąmatose nustatytų esminių trūkumų. Jos pasiūlymo atmetimo priežastis buvo ne lokalinių sąmatų forma, o techninių specifikacijų neatitinkantis sąmatų turinys bei trūkstamas darbų/medžiagų kiekis. Tai, kad jos pasiūlymas yra netinkamas, puikiai suprato ir pati ieškovė, nes pateiktoje pretenzijoje ji būtent ir prašė leisti jai ištaisyti sprendime nurodytus neatitikimus. Jeigu atsakovė būtų leidusi ieškovei tikslinti (keisti) savo pasiūlymą, dėl tokių pakeitimų jos pasiūlymas iš neatitinkančio pirkimo dokumentų būtų tapęs atitinkančiu, kas būtų nesuderinama su VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi.

671.11.

68Vien dėl to, kad 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltiniui montuoti yra reikalinga šiek tiek mažiau žmogaus darbo laiko, nei 9 išėjimų nepertraukiamo šaltinio (kuris buvo nurodytas Pirkimo dokumentuose) montavimui, nesudaro jokio teisinio pagrindo UAB „Versina“ pasiūlytą sprendimą laikyti neatitinkančiu Pirkimo sąlygų. Tokiam pagrindui neegzistuojant, UAB „Versina“ pasiūlymo atmetimas būtų buvęs neteisėtas.

691.12.

70Darbo sudėtingumas bei darbų kokybės parametrai, kai vamzdžių skersmuo yra iki 32 mm ar daugiau nei 32 mm iki 63 mm, yra tokie patys. Tai reiškia, kad darbo sudėtis yra identiška. Todėl darbo kokybė ir rezultatas nuo vamzdžių skersmens, ypač kai jis skiriasi minimaliai, nepriklauso. UAB „Versina“ pasiūlyme nurodyti vamzdžiai bei šiek tiek didesnių matmenų kabeliniai kanalai yra lygiaverčiai sprendiniai Pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams ir šie sprendiniai leis pasiekti tą patį funkcinį rezultatą.

711.13.

72UAB „Versina“ pasiūlymo atmetimas būtų buvęs nesuderinamas su nacionaliniu ir ES viešųjų pirkimų reglamentavimu bei teismų praktika. Atsižvelgiant į Pirkimo mastą, jo didelę vertę ir Pirkimo objekto svarbą visuomenės interesams, ginčijamo sprendimo panaikinimas pažeistų viešąjį interesą ir proporcingumo principą.

73III.

74Trečiojo asmens procesinių dokumentų esmė

754.

76Trečiasis asmuo UAB „Versina“ atsiliepime į ieškinį, triplike prašo civilinę bylą nutraukti arba ieškovės ieškinį atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

771.1.

78Civilinė byla pagal ieškovės ieškinį turėtų būti nutraukta, nes ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Atsakovė 2019-01-28 priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, dėl šio sprendimo ieškovė teikė pretenziją, kuri atsakovės 2019-02-14 sprendimu atmesta. Atsakovės 2019-01-28 sprendimas nėra apskųstas ir jo apskundimo terminas pasibaigęs, todėl atsakovė laikoma galutinai pašalinta iš viešojo pirkimo procedūros. Panaikinus ginčijamą sprendimą, tai nesukels jokių pasekmių ieškovės subjektinėms teisėms ar pareigoms.

791.2.

80Ieškovė klaidingai nurodo pašalinimo iš Pirkimo pagrindus. Atsakovės sprendimu ieškovė pašalinta ne dėl netinkamos ieškovės sąmatos formos, o dėl to, kad ieškovės pateiktos sąmatos turėjo esminius turinio trūkumus bei to, kad jose nurodytas trūkstamas darbų / medžiagų kiekis, o leidus ieškovei koreguoti (papildyti) pateiktas sąmatas papildomais darbų kiekiais, atsakovė pažeistų VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje numatytą draudimą.

811.3.

82Ieškovė ieškinyje remiasi nauju argumentu, kuris nebuvo nurodytas 2019-03-01 pretenzijoje, kad devynių jungčių UPS‘o montavimo darbams reikia 2,1 žmogaus darbo valandų, tačiau tai neturi jokios reikšmės, nes sąmatos 15 pozicijoje pateikiama prieš tai nurodyto UPS‘o trečiojo asmens montavimo darbų kaina. Kita vertus, montavimo darbų turinys yra toks pat, kaip ir kitokį skaičių jungčių turinčio maitinimo šaltinio montavimas. Todėl ieškovės argumentai atmestini, juolab, kad jie išankstinėje ginčo sprendimo stadijoje nebuvo nurodyti.

831.4.

84Ieškovės samprotavimai dėl neva du kartus siūlyto darbo ar pasiūlyto didesnio darbų kiekio, ar lėšų racionalaus panaudojimo principo ir kt. 2019-03-01 pretenzijoje nebuvo nurodyti, todėl neturėtų būti nagrinėjami. Ieškovė neteisingai interpretuoja Pirkimo sąlygų 1.6.5 punktą, ieškovės teiginiai dėl racionalaus lėšų naudojimo principo pažeidimo yra akivaizdžiai nepagrįsti. Nei Pirkimo sąlygos, nei VPĮ nedraudžia trečiajam asmeniui siūlyti lygiavertį darbų atlikimo sprendinį ir jį įkainoti savo paties nuožiūra.

851.5.

86Trečiasis asmuo parinko ir nurodė „PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94 mm“, parinktas darbas kartu su gaminiu kokybės ir rezultato naudingumo aspektu realiai yra naudingesnis, nes parinktos geresnes technines charakteristikas turinčios medžiagos ir jos parinktos įvertinus atliktinų darbų specifiką bei projektinę dokumentaciją.

871.6.

88Dėl didesnių matmenų tinklų kanalų (didesnio talpumo) yra žymiai lengviau eksploatuoti juose nutiestus kabelius (t. y. išvengiamas kabelių grūdimas vienas ant kito; patogesnis aptarnavimas tiek nustatant galimus gedimus, tiek juos šalinant ir kt.), taigi, akivaizdu, kad tai yra ne tik lygiavertis, tačiau geresnių parametrų sprendinys, ir tai neprieštarauja Pirkimo sąlygoms.

891.7.

90Ieškovė ieškinyje nurodo naujus aspektus, kurie nebuvo nurodyti jos 2019-03-01 pretenzijoje, t. y. įrodinėjamas trečiojo asmens pasiūlyme nurodytų įrenginių ir/ar darbų nelygiavertiškumas Pirkimo sąlygose numatytiems; argumentuojama naujais teiginiais dėl neva tai du kartus siūlyto darbų kiekio; trečiojo asmens pasiūlymo netinkamumo, pareigos racionaliai naudoti lėšas (pasiūlytos per brangios medžiagos) prasme; ir kt.

911.8.

92Pirkimo dokumentai nenumatė griežto reikalavimo tiekėjų teikiamų sąmatų formai (turiniui), o taip pat tiek Pirkimo dokumentais, tiek VPĮ 37 straipsnio 6 dalimi leidžiama tiekėjams darbų sąmatas sudaryti įtraukiant lygiaverčius (tinkamus) ar net geresnes technines charakteristikas atitinkančius darbus ir ar įrangą ar statybines medžiagas. Ieškovės pateikti aiškinimai yra tik subjektyvus ieškovės samprotavimas, o ne specialiųjų žinių pagalba paremti argumentai, kurie įrodytų, kad trečiojo asmens sąmata neatitinka Pirkimo dokumentų techninės užduoties ir kitų reikalavimų.

931.9.

94Trečiasis asmuo po pasiūlymo pateikimo netikslino savo pateiktų sąmatų, nenurodė papildomų kiekių, nekeitė ir nepildė techninių charakteristikų, nenurodė naujos informacijos, kurios nebuvo pradiniame pasiūlyme ir pan., todėl jokio Pirkimo sąlygų 1.6.5 punkto pažeidimo nėra. Trečiojo asmens 2019-03-06 paaiškinimą lėmė ieškovės pateikta pretenzija ir atsakovės siekis atsiliepti į pretenziją kiek įmanoma visapusiškai.

95IV.

96Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė

975.

98Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad ginčo, jog trečiojo asmens pasiūlyti ir ieškovės ginčijami sprendiniai neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų darbų aprašymų, nėra, todėl, manytina, kad bylos nagrinėjimo metu turėtų būti nustatyta, ar teisėtas atsakovės sprendimas trečiojo asmens pateiktus darbų sprendinius, kurie, anot atsakovės, yra geresnių techninių parametrų, pripažinti atitinkančiais Pirkinio sąlygų reikalavimus, jeigu Pirkimo dokumentuose atsakovė nėra įtvirtinusi, kad ir kitus (geresnius) parametrus atitinkantys sprendiniai bus laikomi atitinkančiais atsakovės poreikius. Iš atsakovės procesinių dokumentų taip pat matyti, kad, nors Pirkimo dokumentuose ir nurodyti konkretūs darbų parametrai, tačiau Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir jos poreikius atitinka ir kitokių parametrų sprendiniai.

99Teismas

konstatuoja:

100V.

101Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1026.

103Kauno miesto savivaldybės administracija paskelbė „Sporto halės pastato ir garažo Perkūno al. 5, Kaune, kapitalinio remonto, pritaikant daugiafunkciniam centrui ir keičiant garažo paskirtį į sporto darbų pirkimą“ Nr. 412155 (toliau – Pirkimas).

1047.

105UAB „VERSLO“ pateikė pasiūlymą Pirkimui, tačiau atsakovė 2019-01-28 sprendimu (CVP IS pranešimas Nr. 6886833) atmetė ieškovės pasiūlymą. Ieškovė, nesutikdama su šiuo sprendimu, 2019-02-07 pateikė atsakovei pretenziją. Atsakovė 2019-02-14 atmetė ieškovės pretenziją.

1068.

1072019-02-20 atsakovė paskelbė pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoja nustatė UAB „Versina“.

1089.

109Ieškovė, susipažinusi su pirkimo laimėtoja pripažintos UAB „Versina“ pasiūlymu, sprendė, kad jo dalis neatitiko Pirkimo sąlygų (6 priede pateiktų žiniaraščių ir techninio projekto) reikalavimų, todėl 2019-03-01 pateikė pretenziją. 2019-03-08 atsakovė atmetė ieškovės pretenziją.

11010.

111Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu pripažinti Pirkimo laimėtoja UAB „Versina“, todėl teismui pateiktu ieškiniu prašo pripažinti UAB „Versina“ pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimų ir panaikinti sprendimą pripažinti Pirkimo laimėtoja UAB „Versina“.

11211.

113Pagrindinis ginčas kilęs dėl atsakovės (perkančiosios organizacijos) sprendimo, kuriuo pirkimo laimėtoja buvo pripažinta UAB „Versina“, pagrįstumo ir teisėtumo. Ieškovės teigimu, UAB „Versina“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų, o atsakovė nesilaikydama lygiateisiškumo principo skirtingai (kitaip, nei ieškovės) vertino tapačias situacijas tiekėjų pasiūlymuose. Tuo tarpu tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose teigia, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, nes UAB „Versina“ pasiūlyme nurodyti sprendiniai kokybės ir rezultato naudingumo aspektu yra tokie patys (lygiaverčiai) arba naudingesni, nei nurodytieji Pirkimo dokumentuose, be to, ieškovė neturi materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, o trečiojo asmens vertinimu, ieškovė taip pat nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos.

11412.

115Nagrinėdamas bylą teismas pirmiausia pasisakys dėl procedūrinių aspektų – ieškovės teisinio suinteresuotumo ir išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi, nes tik po to, jeigu būtų nustatyta, kad buvo laikytasi išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, taip pat ieškovės teisės reikšti ieškinį teisme, galėtų būti vertinamas ieškinio pagrįstumas dėl atsakovės sprendimų teisėtumo, vertinant trečiojo asmens pasiūlymą bei priimant sprendimą dėl pirkimo laimėtojo pripažinimo.

116Dėl ieškovės subjektinės teisės ir teisinio suinteresuotumo ginčyti atsakovės sprendimą

11713.

118Atsakovė (taip pat trečiasis asmuo) kelia klausimą, ar asmuo, kurio pasiūlymas yra atmestas kaip neatitinkantis Konkurso reikalavimų ir kuris dėl to negalėjo toliau dalyvauti viešojo pirkimo konkurse, turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo laimėtojo pripažinimo. Paruošiamuosiuose dokumentuose teigiama, kad dėl to, jog ieškovės pateiktas konkursui pasiūlymas atmestas dėl neatitikties Konkurso reikalavimams, šis asmuo neturi jokio teisėto intereso ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Versina“ ir su laimėjusiu konkursą asmeniu sudaryta Pirkimo sutartis.

11914.

120Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų teisės normų aiškinimo praktika dėl asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Viena svarbiausių šios teisės naudojimosi prielaidų – asmens teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009). Taigi, teisė į teisminę gynybą pripažįstama tik tokiems asmenims, kurių teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ar ginčijami.

12115.

122Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, jog iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Atsižvelgiant į tai, teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus pripažįstamas ir tokiam tiekėjui, kurio pasiūlymas neatmestas, bet ir neišrinktas laimėjusiu pirkimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Daikaras“ v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-656/2013), taip pat tokiam, kurio pasiūlyta kaina po šalių grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį kaip pernelyg didelė perkančiajai organizacijai gali būti nepriimtina (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kamesta“ ir kt. v. AB „Klaipėdos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-293/2011), bei netgi tokiam, kuris teisėtai pašalintas iš pirkimo procedūrų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Klaipėdos miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-25/2009; Teisingumo Teismo 2003 m. birželio 19 d. Sprendimą Hackermüller, C‑249/01, Rink. p. I‑6319; 2013 m. liepos 4 d. Sprendimą Fastweb, C-100/12, nepaskelbtas Rinkinyje).

12316.

124Teismui nekyla abejonių dėl ieškovės suinteresuotumo ginčo pirkimu (tiekėjo siekiu sudaryti pirkimo sutartį), o tiekėjo teisė ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus, kaip yra pripažįstama nuosekliai formuojamoje kasacinio teismo praktikoje, nepriklauso nuo to, ar jo pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, todėl iš esmės vien dėl to, kad su laimėjusiu konkursą asmeniu šiuo metu (po bylos iškėlimo -2019 m. kovo 26 d.) jau yra sudaryta Pirkimo sutartis, kuri ieškiniu nėra ginčijama, nereiškia, jog ieškovės teisinis suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį išnyko, juolab, kad nagrinėjama byla nepriskiriama prie dispozityviųjų ginčų, nagrinėjamu atveju teismas turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, taikyti alternatyvius asmens teisių gynimo būdus (CPK 4238 straipsnis).

125Dėl išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi

12617.

127Trečiojo asmens vertinimu, ieškovė 2019-03-01 pretenzijoje nurodė tik tai, kad yra nesutapimai tarp trečiojo asmens sąmatos ir Pirkimo žiniaraščio bei pateikiama nuomonė, jog pažeistas Pirkimo sąlygų 1.6.5 punktas, o taip pat pateikiama nuomonė, kad nesutapimai yra tokie pat, dėl kokių iš Pirkimo buvo pašalinta ieškovė atsakovės 2019 m. sausio 28 d. sprendimu. Tačiau pačiame ieškinyje, trečiojo asmens vertinimu, visai kitais (naujais) aspektais bandoma ginčyti trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimą ir tik epizodiškai minimas Pirkimo sąlygų 1.6.5 punktas, t. y. keliamas (įrodinėjamas) trečiojo asmens pasiūlyme nurodytų įrenginių ir/ar darbų nelygiavertiškumas Pirkimo sąlygose numatytiems; taip pat argumentuojama naujais teiginiais dėl neva tai du kartus siūlyto darbų kiekio; trečiojo asmens pasiūlymo netinkamumo, pareigos racionaliai naudoti lėšas (pasiūlytos per brangios medžiagos) prasme.

12818.

129Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo iškelti pretenzijoje ir buvo perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017). Taigi, viešųjų pirkimų atveju reikia įvertinti, ar tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai iš esmės sutampa su nurodytaisiais pretenzijoje, tačiau nėra jokio pagrindo reikalauti, kad ieškinys būtų visiškai identiškas pretenzijai.

13019.

131Teismas, patikrinęs ieškinyje ir pretenzijoje dėstomus argumentus, sprendžia, kad ieškovė ieškinyje kaip faktinį ieškinio pagrindą nurodo tą pačią aplinkybę, t. y. kad laimėtojo UAB „Versina“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Logiška, kad tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos argumentus į pretenzijos reikalavimus ir su jais nesutikdamas, ieškinyje teismui, be kita ko, dėsto ir argumentus dėl atsakyme į pretenziją perkančiosios organizacijos nurodytų aplinkybių, taip pat papildo ankstesnius savo argumentus, ieškinį grindžia viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų pažeidimu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, ieškovė tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje nurodė iš esmės tuos pačius faktinius ir teisinius pagrindus dėl konkurso laimėtojo UAB „Versina“ pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams bei perkančiosios organizacijos sprendimo šį asmenį pripažinti laimėjusiu teistumo. Esant nurodytoms aplinkybėms, trečiojo asmens argumentai dėl ginčo ribų peržengimo ir išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo yra nepagrįsti, todėl atmestini.

132Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo

13320.

134Ginčas byloje yra kilęs dėl atsakovės sprendimo pripažinti trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą tinkamu ir paskelbti trečiąjį asmenį Pirkimo laimėtoju. Ieškovės teigimu, UAB „Versina“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų, o atsakovė, nesilaikydama lygiateisiškumo principo, skirtingai vertino tapačias situacijas tiekėjų pasiūlymuose. Atsakovė, nesutikdama su tokia ieškovės pozicija, teigia, kad vertindama pasiūlymus nustatė, jog UAB „Versina“ pateikti pasiūlymai ieškovės ginčijamose 4 pozicijose nurodo lygiaverčius arba net geresnius sprendinius siekiamam rezultatui ir atitinka Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.

13521.

136Ieškovės vertinimu UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktos sąmatos neatitiko Pirkimo sąlygų 6 priede pateiktų žiniaraščių ir techninio projekto reikalavimų, o būtent:

13716.1.

138UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas“, neatitiko Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 15 pozicijos „Maitinimo šaltinio montavimas“. Pirkimo sąlygų 6 priedo Techninio projekto „452-9-TP-ER-TS“ 12 lape „Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2000VA“ reikalaujamas šaltinis turi būti su 9 jungtimis t. y.: „Išėjimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt. C13 tipo ir ne mažiau kaip 1 C19 tipo“.

13916.2.

140UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau kaip 32 mm iki 63 mm“, neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 25 pozicijos „Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm“.

14116.3.

142UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94 mm“, neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 31 pozicijos „Vamzdis PVC d-100“. Pirkimo sąlygų 6 priede pateiktame Techniniame projekte „452-9-TP-ER-TS“ 12 lape numatyta „Vamzdis lygus PVC“.

14316.4.

144UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijoje pateikta darbo techninė specifikacija – „Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x200x0,75, perfor.“, neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo sąnaudų žiniaraščio „10.1 Kompiuterinis – telefoninis tinklas“ 35 pozicijos „Cinkuoti kabeliniai kanalai 42x200 perfor.“ Techniniame projekte „452-9-TP-ER-TS“ 13 lape „Perforuotos skardos kabelinis kanalas“ numatyti kabelinių kanalų matmenys: 200x42 mm.

14522.

146Perkančioji organizacija, geriausiai žinodama pirkimo objektą, jo pobūdį, svarbą, specifiką ir (ar) kitus reikšmingus kriterijus, atsižvelgdama į konkretaus pirkimo objekto ypatybes ir nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, turi nurodyti tokias technines specifikacijas, kokios dėl objektyvių priežasčių, jos manymu, yra reikalingos. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų 6 priede pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose nurodė siekiamų įsigyti darbų aprašymus, kuriuose nurodė konkrečius darbams naudojamų įrenginių, medžiagų techninius parametrus, pavyzdžiui: išėjimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt. C13 tipo ir ne mažiau kaip 1 C19 tipo kabelių; laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm; vamzdis PVC d-100; cinkuoti kabeliniai kanalai 42x200 perfor. Taigi, atsakovė, aprašydama siekiamus įsigyti darbus (šiam ginčui aktualūs darbų aprašymai), juos apibūdino ne tam tikru siekiamu rezultatu ar funkciniais sprendiniais, o konkrečiais techniniais parametrais. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė Pirkimo sąlygose nurodė, jog pasiūlymas bus atmestas, jeigu pasiūlymas neatitinka skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (lokalinės darbų sąmatos nepateiktos arba parengtos nesilaikant pirkimo dokumentų 1.6.5 punkto reikalavimų (neatitinka darbų aprašymas, darbų kiekis ir pan.) (Pirkimo sąlygų 7.22.3 papunktis). Taigi, nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad Perkančiosios organizacijos poreikius (ir Pirkimo sąlygų reikalavimus) atitiks tik tokie pasiūlymai, kuriuose bus pateikiami sprendiniai, atitinkantys darbų kiekių žiniaraščiuose pateikiamų darbų aprašymuose nurodytus techninius parametrus.

14723.

148Ginčo, kad trečiojo asmens pasiūlyti ir ieškovės ginčijami sprendiniai neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų darbų aprašymų, nėra. Atsakovės teigimu, trečiojo asmens pasiūlymai ieškovės ginčijamose pozicijose yra lygiaverčiai arba net geresni sprendiniai siekiamam rezultatui ir atitinka Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Šioje byloje nustatytina bylai reikšminga aplinkybė, ar teisėtas atsakovės sprendimas trečiojo asmens pateiktus darbų sprendinius, kurie neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų darbų aprašymų, pripažinti atitinkančiais Pirkimo sąlygų (dokumentų) reikalavimus.

14924.

150VPĮ 37 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas vadovaudamasi šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytais reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis, įskaitant ir šio įstatymo 39 straipsnyje nurodytas priemones, įrodo, kad jo pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Teismo vertinimu, trečiojo asmens pasiūlyme (sąmatose) ieškovės ginčijami neatitikimai Pirkimo dokumentams yra lygiaverčiai (arba geresnių parametrų) sprendiniai Pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams ir atitinka techninėje specifikacijoje jiems keliamus reikalavimus. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad objektų lygiavertiškumas nereiškia jų identiškumo. Aplinkybė, kad buvo pasirinktas kitoks sprendimas reikalaujamam rezultatui pasiekti, jeigu šis rezultatas yra lygiavertis perkančiosios organizacijos tikslui ir nėra duomenų, kurie leistų spręsti priešingai, neteikia pagrindo atmesti tokio pasiūlymo.

15125.

152Atkreiptinas dėmesys, kad VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų (turiningieji) tikslai. Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Dėl tiekėjo veiksmų bei perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo sprendžiama pagal turiningąjį vertinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011), kuris, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (turinio viršenybės prieš formą principas). Turiningojo vertinimo kriterijus taikomas, laikantis inter alia aktualių teisės normų bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, taip pat vertinant tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

15326.

154Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 15 pozicijos. Pirkimo lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 15 pozicijoje Pirkimo dokumentais buvo reikalaujama pateikti nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo darbo kainą. Teismas sutinka su atsakove, kad tiek Pirkimo dokumentuose atitinkamame darbų kiekių žiniaraštyje 15 pozicijoje nurodyto 9 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio, tiek ir UAB „Versina“ pasiūlyme 15 pozicijoje nurodyto 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimo sudėtingumas bei darbų kokybės parametrai iš esmės yra tokie patys, t. y. atliekamo darbo kokybė ir rezultatas nepriklauso nuo maitinimo šaltinio išėjimų skaičiaus. Nors, ieškovės teigimu, 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (kuris buvo nurodytas UAB „Versina“ pasiūlyme) montuoti yra reikalinga mažiau žmogaus darbo laiko, nei 9 išėjimų nepertraukiamo šaltinio (kuris buvo nurodytas Pirkimo dokumentuose) montavimui (vietoj 2,1 val. žmogaus darbo - 1,58 val.), tačiau tai neturi esminės reikšmės vertinant tiekėjo pasiūlymą. Pirkimo objektas yra montavimo darbai, o ne konkrečios detalės (nepertraukiamo maitinimo šaltiniai), todėl svarbiausia, kad atliktais darbais būtų pasiekiamas tas pats funkcinis rezultatas. Pagal Pirkimo sutartį bus apmokama pagal įkainį už maitinimo šaltinio montavimą vienetais, o ne už tokiam montavimui sugaištą laiką. Be to, šio įrenginio montavimo darbo laikas yra tik viena iš sudedamųjų darbo įkainio dalių, ir jis nenulėmė visos už montavimą pasiūlytos galutinės kainos, juolab, kad tiekėjo pasiūlytas vieno darbo įkainio dydis, kai bendra siūloma kaina nėra didesnė, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, ar neįprastai maža, nėra priežastis dėl kurios pasiūlymas gali būti atmestas.

15527.

156Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 25 pozicijos. Lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 25 pozicijoje reikalaujama pateikti kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimo kanaluose (vagose) darbo (įrengimo) kainą. Tuo tarpu patys elektros instaliacijos vamzdžiai kaip medžiaga, reikalinga 25 pozicijoje nurodytam darbui atlikti, yra įvertinti tos pačios lokalinės sąmatos 26 pozicijoje. Teismas sutinka su atsakove, kad tiek Pirkimo dokumentuose atitinkamo darbų kiekio žiniaraščio 25 pozicijoje nurodyto kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimo kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo yra nuo 32 mm iki 63 mm, tiek ir UAB „Versina“ pasiūlymo lokalinės sąmatos 25 pozicijoje nurodyto kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimo kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo yra iki 32 mm, darbo (kabelių ir laidų klojimo) sudėtingumas bei darbų kokybės parametrai iš esmės yra tokie patys, nepriklausomai nuo to, ar kabeliai ir laidai būtų klojami vamzdžiuose, kurių skersmuo nuo 32 mm iki 63 mm, ar vamzdžiuose, kurių skersmuo iki 32 mm. Darbo sudėtis (pagal atsakovės taikomus Sistela duomenų bazės duomenis) - kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimo kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo yra iki 32 mm, ar daugiau, nei 32 mm iki 63 mm (žr. žemiau pateikiamoje lentelėje) - yra identiška ir nepriklauso nuo vamzdžių skersmens, kuriuose tokie darbai yra atliekami. Teismas neturi jokio pagrindo spręsti, kad perkančioji organizacija UAB „Versina“ 25 lokalinės sąmatos pozicijoje leido pasiūlyti darbus brangesnius, nei nurodytieji Pirkimo dokumentuose, bei, kad nepagrįstai šį pasiūlymą vertino kaip atitinkantį Pirkimo dokumentus.

15728.

158Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 31 pozicijos. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Versina“ lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 31 pozicijoje nurodė didesnio diametro ir kitų savybių medžiagas „PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94 mm“ vietoj Pirkimo dokumentuose atitinkamame darbų kiekių žiniaraštyje įvardyto „PVC vamzdžio d-100“. Tačiau teismas sutinka su atsakove, kad UAB „Versina“ į sąmatą įskaičiavo polietileno (HD - didelio tankio PE 110) vamzdžius, kurie prilyginami geresnių techninių charakteristikų gaminiams, nes techninio projekto specifikacijoje nurodyta darbo temperatūra nuo -20 iki +60 laipsnių, o trečiojo asmens pasiūlymo įvertinto gaminio darbo temperatūra nuo -30 iki +75 laipsnių, atsparumas gniuždymui - Pirkimo dokumentuose - > 750 N, o UAB „Versina“ siūlomo gaminio - > 1250 N.

15929.

160Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 35 pozicijos. UAB „Versina“ lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 35 pozicijoje nurodė didesnių išmatavimų medžiagas „cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x200x0,75, pefor.“ vietoj Pirkimo dokumentuose atitinkamame darbų kiekių žiniaraštyje įvardytų „cinkuoti kabeliniai kanalai 42x200, perfor.“. Teismas sutinka su atsakove, kad UAB „Versina“ pasiūlyme numatyti didesnių matmenų „cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x200x0,75, perforuoti“ savo techninėmis charakteristikomis yra lygiaverčiai (ar net geresni), nei atsakovės Pirkimo dokumentuose nurodyti „cinkuoti kabeliniai kanalai 42x200 mm, perforuoti“, nes juose gali būti lengviau eksploatuojami kabeliai (pvz. patogesnis eksploatacinis aptarnavimas tiek nustatant galimus gedimus, tiek juos šalinant ir kt.). Ieškovė savo teiginių dėl didesnės tokių kanalų ir jų montavimo kainos nepagrindžia jokiais įrodymais (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

16130.

162Teismo vertinimu, vien tai, kad trečiojo asmens UAB „Versina“ pasiūlyti sprendiniai nėra identiški Pirkimo dokumentuose nurodytiesiems, dar nereiškia, jog jo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Atsakovė tinkamai įvertino UAB „Versina“ pasiūlymą ir pagrįstai nustatė, kad jos pateiktos lokalinės sąmatos/pasiūlymo sprendiniai atitinka pirkimo dokumentuose bei techninėje specifikacijoje jiems keliamus reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, kad esminis kriterijus tiekėjo pasiūlymo atitikties įvertinimui yra ne siūlomų darbų tapatumas (identiškumas) nustatytiems reikalavimams, tačiau viešojo pirkimo objektas ir išviešinti įsigijimo tikslai, kurių perkančioji organizacija siekia vykdomo pirkimo objektu. Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama įsigyti ne konkrečius įrenginius, medžiagas, t. y. vykdomo konkurso objektas nėra prekių įsigijimas, o statinio kapitalinio remonto darbai. Todėl ieškovės ginčijami trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimai Pirkimo dokumentams bei nurodomi statinio kapitalinio remonto darbų techninio projekto sprendiniai, kurie teismo vertinimu, yra lygiaverčiai (arba geresnių parametrų) ir atitinka techninėje specifikacijoje jiems keliamus reikalavimus, negali būti pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytų darbų aprašymo.

16331.

164Trečiasis asmuo po pasiūlymo pateikimo netikslino savo pateiktų sąmatų, nenurodė papildomų kiekių, nekeitė ir nepildė techninių charakteristikų, nenurodė naujos informacijos, kurios nebuvo pradiniame pasiūlyme, todėl nėra jokio pagrindo spręsti, kad buvo pažeisti Pirkimo sąlygų 1.6.5 punkto reikalavimai. Trečiasis asmuo 2019-03-06 pateikė paaiškinimą dėl pasiūlymo (sąmatos) perkančiajai organizacijai tik siekiant jai tinkamai išnagrinėti ieškovės pretenziją dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentams, todėl nėra jokio pagrindo spręsti, kad atsakovė tokiais veiksmais grįžo į pasiūlymų vertinimo stadiją ir pažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, principus.

16532.

166Teismas nesutinka su ieškove, kad perkančioji organizacija tiekėjo UAB „Versina“ pasiūlymą, kuris neatitiko Pirkimo sąlygų, vertino nesilaikydama lygiateisiškumo principo, t. y. skirtingai vertino tapačias situacijas tiekėjų pasiūlymuose. Ieškovės nurodomas trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentams nėra analogiškas ieškovės pasiūlyme perkančiosios organizacijos nustatytiems. Ieškovės pateiktose sąmatose buvo neįvertinti visi kiekių žiniaraščiuose ir techninėje dokumentacijoje nurodyti darbai (darbai/medžiagos, jų kiekiai, aprašymai/techninės specifikacijos), tuo tarpu trečiojo asmens pasiūlymo, ieškovės vertinimu, lokalinėse sąmatose pasiūlyti sprendiniai nėra identiški Pirkimo dokumentuose nurodytiems sprendiniams/darbų aprašymams. Pažymėtina, kad ieškovės pasiūlymo atmetimo teisėtumas bei pagrįstumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl teismas plačiau šiuo klausimu nepasisako.

16733.

168Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės galutinio teismo sprendimo priėmimui neturi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

16934.

170Nagrinėjamus atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų visetą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, trečiojo asmens pasiūlymą įvertino tinkamai pagal nustatytus reikalavimus ir nepažeidė viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, įtvirtintų Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje, bei užtikrino viešųjų pirkimų tikslo siekimą, todėl ieškinys atmestinas. Pažymėtina, jog Pirkimo vertė yra ypač didelė, o Pirkimo objektas yra labai svarbus visuomenės interesams. Pirkime iš viso buvo 44 darbų kiekių žiniaraščiai, kuriuos sudaro iš viso 2 237 pozicijos. Todėl ieškovės siekis, jog Pirkimas būtų nutrauktas dėl to, kad UAB „Versina“ 4-iose iš šių pozicijų jų aprašymus nurodė ne identiškai, kaip darbų kiekių žiniaraščiuose, neatitinka nei viešųjų pirkimų tikslų, nei viešojo intereso.

171Dėl bylinėjimosi išlaidų

17235.

173Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi, todėl atsakovė bei trečiasis asmuo atsakovės pusėje turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai).

17436.

175Atsakovė prašo priteisti 7998,40 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurias sudaro: 6610,25 Eur už bylos medžiagos analizę, komunikaciją su atsakovės atstovais, atsiliepimo į ieškinį ir tripliko rengimą, taip pat 1388,15 Eur pridėtinės vertės mokestis.

17637.

177Teismas, spręsdamas ar atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal įstatymą nėra per didelės, atsižvelgia į tai, kad atsakovės advokatas jos vardu surašė atsiliepimą į ieškinį, tripliką, 2 kitus prašymus, susijusius su atstovavimu bylos procese, todėl pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio rekomendacijas, maksimali šalies patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bendra suma būtų 4039,14 Eur (Rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.16 punktai). Teismas, įvertinęs nagrinėjamą bylą, jos aplinkybes, sprendžia, kad teismų praktika šios kategorijos bylose yra suformuota ir nusistovėjusi, todėl ši byla nepriskirtina išimtiniams atvejams, kai teismas gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis viršija Rekomendacijose nurodytus dydžius, teismas, įvertinęs advokato darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir atliktų procesinių veiksmų apimtį, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, kad priteisti didesnes, nei numatytos Rekomendacijose, bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo, todėl atsakovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 4039,14 Eur (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

17838.

179Trečiasis asmuo UAB „Versina“ prašo priteisti 1490,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Trečiojo asmens prašomos priteisti išlaidos neviršija Rekomendacijos nustatytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos iš ieškovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

18039.

181Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė elektroninio ryšio priemonėmis, todėl valstybė išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu nepatyrė.

182Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

183Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atmesti.

184Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai 4039,14 Eur (keturis tūkstančius trisdešimt devynis eurus 14 centų) bylinėjimosi išlaidų.

185Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Versina“ 1490,00 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

186Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodo, kad atsakovė vykdo „Sporto halės pastato ir garažo... 9. 2.1.... 10. Atsakovė neteisėtai 2019-02-20 sprendimu pripažino UAB „Versina“ Pirkimo... 11. 2.1.1.... 12. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 13. 2.1.2.... 14. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 15. 2.1.3.... 16. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 17. 2.1.4.... 18. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 19. 2.2.... 20. Atsakovė 2019-01-28 sprendimu dėl tokio paties pobūdžio neatitikimų... 21. 2.3.... 22. Atsakovės veiksmai pažeidžia racionalaus lėšų naudojimo principą, nes... 23. 2.4.... 24. Atsakovė ieškovės pasiūlymui taiko griežtesnius reikalavimus nei Pirkimo... 25. 2.5.... 26. Atsakovė ir trečiasis asmuo atsiliepimuose bando suklaidinti teismą, kad... 27. 2.6.... 28. Atsiliepimuose nepagrįstai nurodoma, kad ieškovė byloje siekia ginčyti jos... 29. 2.7.... 30. Ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Iš... 31. 2.8.... 32. Atsakovė Pirkimo dokumentų 1.6.5 punkto itin skrupulingai laikėsi atmesdama... 33. 2.9.... 34. Trečiojo asmens pasiūlyme pateiktos lokalinės sąmatos neatitinka... 35. 2.10.... 36. Nėra jokio pagrindo teigti, kad 4 išėjimų ir 9 išėjimų nepertraukiamo... 37. 2.11.... 38. Atsakovės nurodyti argumentai dėl įvairių vamzdžių techninių savybių... 39. 2.12.... 40. Atsakovės deklaruojama nauda, kurią neva suteikia UAB „Versina“... 41. 2.13.... 42. Atsakovės nurodyti teiginiai dėl sprendinių lygiavertiškumo neturi įtakos... 43. II.... 44. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 45. 3.... 46. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį,... 47. 1.1.... 48. Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo reikšti ieškinio dėl ginčijamo... 49. 1.2.... 50. Ieškovės teiginiai dėl tariamo ieškovės ir UAB „Versina“ situacijų... 51. 1.3.... 52. Ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nes UAB „Versina“... 53. 1.4.... 54. Pirkimo lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 15... 55. 1.5.... 56. Ieškovės akcentuojamas montavimo darbo laikas yra tik viena iš sudedamųjų... 57. 1.6.... 58. Lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 25... 59. 1.7.... 60. UAB „Versina“ lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis... 61. 1.8.... 62. UAB „Versina“ pasiūlyme numatyti „cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI... 63. 1.9.... 64. Atsakovė neturėjo jokių abejonių dėl UAB „Versina“ pasiūlymo... 65. 1.10.... 66. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai ir teisėtai dėl ieškovės... 67. 1.11.... 68. Vien dėl to, kad 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltiniui montuoti yra... 69. 1.12.... 70. Darbo sudėtingumas bei darbų kokybės parametrai, kai vamzdžių skersmuo yra... 71. 1.13.... 72. UAB „Versina“ pasiūlymo atmetimas būtų buvęs nesuderinamas su... 73. III.... 74. Trečiojo asmens procesinių dokumentų esmė... 75. 4.... 76. Trečiasis asmuo UAB „Versina“ atsiliepime į ieškinį, triplike prašo... 77. 1.1.... 78. Civilinė byla pagal ieškovės ieškinį turėtų būti nutraukta, nes... 79. 1.2.... 80. Ieškovė klaidingai nurodo pašalinimo iš Pirkimo pagrindus. Atsakovės... 81. 1.3.... 82. Ieškovė ieškinyje remiasi nauju argumentu, kuris nebuvo nurodytas 2019-03-01... 83. 1.4.... 84. Ieškovės samprotavimai dėl neva du kartus siūlyto darbo ar pasiūlyto... 85. 1.5.... 86. Trečiasis asmuo parinko ir nurodė „PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai... 87. 1.6.... 88. Dėl didesnių matmenų tinklų kanalų (didesnio talpumo) yra žymiai lengviau... 89. 1.7.... 90. Ieškovė ieškinyje nurodo naujus aspektus, kurie nebuvo nurodyti jos... 91. 1.8.... 92. Pirkimo dokumentai nenumatė griežto reikalavimo tiekėjų teikiamų sąmatų... 93. 1.9.... 94. Trečiasis asmuo po pasiūlymo pateikimo netikslino savo pateiktų sąmatų,... 95. IV.... 96. Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė... 97. 5.... 98. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad ginčo, jog trečiojo... 99. Teismas... 100. V.... 101. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 102. 6.... 103. Kauno miesto savivaldybės administracija paskelbė „Sporto halės pastato... 104. 7.... 105. UAB „VERSLO“ pateikė pasiūlymą Pirkimui, tačiau atsakovė 2019-01-28... 106. 8.... 107. 2019-02-20 atsakovė paskelbė pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoja nustatė... 108. 9.... 109. Ieškovė, susipažinusi su pirkimo laimėtoja pripažintos UAB „Versina“... 110. 10.... 111. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu pripažinti Pirkimo laimėtoja UAB... 112. 11.... 113. Pagrindinis ginčas kilęs dėl atsakovės (perkančiosios organizacijos)... 114. 12.... 115. Nagrinėdamas bylą teismas pirmiausia pasisakys dėl procedūrinių aspektų... 116. Dėl ieškovės subjektinės teisės ir teisinio suinteresuotumo ginčyti... 117. 13.... 118. Atsakovė (taip pat trečiasis asmuo) kelia klausimą, ar asmuo, kurio... 119. 14.... 120. Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų... 121. 15.... 122. Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl teisinio suinteresuotumo... 123. 16.... 124. Teismui nekyla abejonių dėl ieškovės suinteresuotumo ginčo pirkimu... 125. Dėl išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi... 126. 17.... 127. Trečiojo asmens vertinimu, ieškovė 2019-03-01 pretenzijoje nurodė tik tai,... 128. 18.... 129. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, sprendžiant tiekėjo ir... 130. 19.... 131. Teismas, patikrinęs ieškinyje ir pretenzijoje dėstomus argumentus,... 132. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo... 133. 20.... 134. Ginčas byloje yra kilęs dėl atsakovės sprendimo pripažinti trečiojo... 135. 21.... 136. Ieškovės vertinimu UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktos sąmatos neatitiko... 137. 16.1.... 138. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 139. 16.2.... 140. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 141. 16.3.... 142. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 143. 16.4.... 144. UAB „Versina“ pasiūlyme pateiktoje lokalinės sąmatos „10.1... 145. 22.... 146. Perkančioji organizacija, geriausiai žinodama pirkimo objektą, jo pobūdį,... 147. 23.... 148. Ginčo, kad trečiojo asmens pasiūlyti ir ieškovės ginčijami sprendiniai... 149. 24.... 150. VPĮ 37 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kai perkančioji organizacija nurodo... 151. 25.... 152. Atkreiptinas dėmesys, kad VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek... 153. 26.... 154. Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 15... 155. 27.... 156. Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 25... 157. 28.... 158. Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 31... 159. 29.... 160. Dėl lokalinės sąmatos „10.1 Kompiuterinis - telefoninis tinklas“ 35... 161. 30.... 162. Teismo vertinimu, vien tai, kad trečiojo asmens UAB „Versina“ pasiūlyti... 163. 31.... 164. Trečiasis asmuo po pasiūlymo pateikimo netikslino savo pateiktų sąmatų,... 165. 32.... 166. Teismas nesutinka su ieškove, kad perkančioji organizacija tiekėjo UAB... 167. 33.... 168. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės... 169. 34.... 170. Nagrinėjamus atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų... 171. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 172. 35.... 173. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 174. 36.... 175. Atsakovė prašo priteisti 7998,40 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti,... 176. 37.... 177. Teismas, spręsdamas ar atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal... 178. 38.... 179. Trečiasis asmuo UAB „Versina“ prašo priteisti 1490,00 Eur išlaidų... 180. 39.... 181. Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė... 182. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 183. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atmesti.... 184. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ atsakovei... 185. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ atsakovei... 186. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...