Byla 2-661-823/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2543-173/2016, kuria buvo panaikintas 2016 m. rugpjūčio 18 d. UAB „MK investicija“ kreditorių susirinkimo nutarimas UAB „MK investicija“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, bei kiti šiame susirinkime priimti nutarimai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „MK investicija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2543-173/2016, kuria buvo panaikintas 2016 m. rugpjūčio 18 d. UAB „MK investicija“ kreditorių susirinkimo nutarimas UAB „MK investicija“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, bei kiti šiame susirinkime priimti nutarimai,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais UAB „MK investicija“ 2016 m. rugpjūčio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti BUAB „MK investicija“ bankroto ne teismo tvarka procesą bei kitus su tuo susijusius nutarimus. Pareiškėja taip pat prašė nustatyti, kad nėra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų atsakovės bankroto procesui ne teismo tvarka pradėti ir pripažinti kreditorių susirinkimo sušaukimą neteisėtu, pažeidžiančiu ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatas.
 2. Pareiškėja nurodė, kad yra BUAB „MK investicija“ kreditorė. 2016 m. rugsėjo 5 d. atsakovės skola pareiškėjai sudarė 42 508,57 EUR. Vadovaujantis ĮBĮ 12 straipsnio 1 punktu, atsakovei negali būti taikoma neteisminė bankroto procedūra, kadangi iš bendrovės yra išieškoma pagal vykdomuosius dokumentus – vien pagal kreditorės UAB „Vilniaus energija“ naudai priimtus sprendimus yra vykdomi išieškojimai pagal 2012 m. sausio 23 d. Vilniaus 7-jo notarų biuro notarės D. B. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VB-685/2012 – 3 927 EUR sumai, 2012 m. spalio 2 d. Vilniaus 7-ojo notarų biuro notarės D. B. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VB7-8574/2012 – 10 843,10 EUR sumai, 2014 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5972-466/2014 – 2 749,28 EUR sumai. Minėtos skolos iki šiol neišieškotos, išieškojimai vykdomi.
 3. Atsakovė BUAB „MK investicija“ prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėja nėra atsakovės kreditorė, todėl ji neturi teisės skųsti BUAB „MK investicija“ kreditorių susirinkimo nutarimų. 2016 m. rugpjūčio 22 d. sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 654, kuria pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ perleido turimą 42 508,57 EUR reikalavimą į atsakovę naujajai kreditorei UAB „Ladavas“, 7.1. punkte nustatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d. be to, pareiškėja nepateikė įrodymų, kad skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu būtų vykdomos išieškojimo iš atsakovės procedūros.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą tenkino – panaikino 2016 m. rugpjūčio 18 d. UAB „MK investicija“ kreditorių susirinkimo nutarimą UAB „MK investicija“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su UAB „MK investicija“ bankroto procesu ne teismo tvarka.
 2. Teismas nurodė, kad į bylą pateiktas antstolės I. K. 2016 m. lapkričio 17 d. raštas Nr. 0139/12/00594, patvirtinantis, kad antstolių kontoroje vykdomi 2012 m. vasario 15 d. ir 2012 m. spalio 12 d. pateikti Vilniaus m. 7-ojo notaro biuro išduoti vykdomieji įrašai dėl 10 598,40 EUR ir 11 295,90 EUR skolos išieškojimo iš UAB „MK investicija“ trečios eilės išieškotojo – UAB „Vilniaus energija“, naudai. UAB „MK investicija“ nepateikė įrodymų, kad skundžiamų nutarimų priėmimo metu buvo atsiskaityta pagal nurodytus vykdomuosius įrašus. Įvertinęs šias aplinkybes teismas sprendė, kad skundžiamų nutarimų priėmimo metu galiojo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas pradėti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka.
 3. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad pareiškėja negali būti laikoma BUAB „MK investicija“ kreditore ir nurodė, kad nors pareiškėja neginčijo aplinkybės, jog 2016 m. rugpjūčio 22 d. buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 654, pagal kurią UAB „Vilniaus energija“ sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigojo perleisti naujajai kreditorei UAB „Ladavas“ reikalavimą į BUAB „MK investicija“, tačiau paaiškino, kad naujoji kreditorė sutartyje nustatytais terminais nesumokėjo sutartyje numatytos 12 752,57 EUR sumos, todėl ši sutartis nebegalioja. Duomenų, paneigiančių pareiškėjos nurodytas aplinkybes, nepateikta.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė BUAB „MK investicija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartį ir bylą nutraukti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismo nutartyje ir pareiškėjos rašytiniuose paaiškinimuose yra nurodytos skirtingos antstolės I. K. vykdomų išieškojimų iš atsakovės pareiškėjos naudai pagal tos pačios notarės vykdomuosius įrašus sumos. Tai leidžia abejoti vykdomųjų bylų teisėtumu.
  2. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atsakovei iškėlus restruktūrizavimo bylą, antstolė I. K. turėjo atsakovės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui perduoti vykdomuosius dokumentus ir vykdomąsias bylas sustabdyti. Kauno apygardos teismui 2016 m. birželio 29 d. nutartimi atsakovės restruktūrizavimo bylą nutraukus, antstolė I. K. vykdomąsias bylas turėjo atnaujinti, tačiau atsakovė duomenų dėl vykdomųjų bylų atnaujinimo negavo. Vykdomosioms byloms esant sustabdytoms bei nesant vykdomų išieškojimų iš atsakovės pagal vykdomuosius dokumentus, t. y. nesant turtinių ginčų tarp atsakovės ir pareiškėjos, nėra ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, draudžiančių vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka.
  3. Skundžiamų nutarimų priėmimo metu nebuvo iškelta bylų, kuriose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat nebuvo vykdomi jokie išieškojimai iš atsakovės pagal vykdomuosius dokumentus, todėl nebuvo draudimo vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka.
 2. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Apeliantės teiginys, kad iš bendrovės nėra išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, neatitinka tikrovės. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo pateikti įrodymai – antstolės I. K. 2016 m. lapkričio 17 d. pažyma Nr. 0139/12/00594, kuri vienareikšmiškai įrodo ir patvirtina, jog vien pagal kreditorės UAB „Vilniaus energija“ naudai priimtus sprendimus iki šiol nėra išieškota nei viena skola, o išieškojimai yra tebevykdomi. Atsakovė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, kad skundžiamų nutarimų priėmimo metu buvo atsiskaityta pagal nurodytus vykdomuosius įrašus.
  2. Antstolė I. K. 2017 m. vasario 10 d. pranešime patvirtino, kad 2016 m. rugpjūčio 3 d., gavus informaciją apie tai, jog 2016 m. birželio 29 d. teismo nutartimi UAB „MK investicija“ restruktūrizavimo byla nutraukta, vykdymo veiksmai bylose Nr. 01369/12/00594 ir 0139/12/03051 atnaujinti, o 2016 m. rugpjūčio 3 d. priimtas patvarkymas dėl lėšų arešto kredito įstaigose.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo sprendimas pradėti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka bei kiti su tuo susiję kreditorių susirinkimo nutarimai teismui konstatavus, kad skundžiamų nutarimų priėmimo metu egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas pradėti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Apeliantė atskiruoju skundu nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada.
 2. Tiek atsakovė UAB „MK investicija“, tiek pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnyje įtvirtintas naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teisme draudimas nėra absoliutus, taip pat į viešojo intereso tokio pobūdžio bylose egzistavimą ir pareiškėjos naujai pateiktų įrodymų svarbą teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, priima pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ pateiktus naujus įrodymus – 2017 m. vasario 10 d. antstolės I. K. pranešimą, išrašą iš antstolių informacinės sistemos ir antstolės 2016 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymą areštuoti lėšas. Atsakovės UAB „MK investicija“ kartu su atskiruoju skundu pateiktą naują įrodymą – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos duomenų išrašą, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti kaip nesusijusį su byloje nagrinėjamu klausimu.
 3. Pagal ĮBĮ 13 straipsnį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012). Taigi, pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas.
 4. Įstatymas galimybę vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka sieja su gana griežtų šių procedūrų taikymo sąlygų įvykdymu. Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį, bankroto procedūrą ne teismo tvarka pradėti vykdyti galima tik tada, jeigu yra tenkinamos dvi sąlygos, t. y. teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jeigu nors viena iš šių sąlygų nėra įvykdyta, bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti pradėtas. Tai reiškia, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka, gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012). Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatas pradėti neteisminę bankroto procedūrą draudžiama tiek tuo atveju, jei tarp įmonės skolininkės ir jos kreditoriaus kilęs turtinis ginčas dar nėra teismo išspręstas (pirmoji sąlyga), tiek tais atvejais, kai kreditoriui palankus teismo procesinis sprendimas yra vykdymo stadijoje (antroji sąlyga).
 5. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, į bylą buvo pateiktas 2016 m. lapkričio 17 d. antstolės I. K. raštas, kuriuo antstolė informavo apie tai, jog jos kontoroje vykdomi 2012 m. vasario 15 d. ir 2012 m. spalio 12 d. pateikti Vilniaus miesto 7 – ojo notaro biuro išduoti vykdomieji įrašai dėl 10 598,40 EUR ir 11 295,90 EUR skolos išieškojimo iš UAB „MK investicija“ išieškotojo UAB „Vilniaus energija“ naudai (vykdomosios bylos Nr. 0139/12/00594 ir Nr. 0139/12/03051) (b. l. 58). Minėtame pranešime taip pat nurodoma, kad vykdant priverstinį išieškojimą iš skolininkės išieškota 6 670,40 EUR skolos. Šis raštas patvirtina kad, kaip pagrįstai sprendė pirmosios instancijos teismas, 2016 m. rugpjūčio 18 d. UAB „MK investicija“ kreditorių susirinkimo metu, kai buvo priimtas skundžiamas nutarimas pradėti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, egzistavo sąlyga draudžianti pradėti tokią procedūrą – iš įmonės buvo išieškoma pagal išduotus vykdomuosius dokumentus.
 6. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos, sąlygos pažeidimas šiuo atveju galėtų nebūti konstatuotas, jeigu būtų nustatyta, kad su kreditoriumi, kurio naudai išduoti vykdomieji dokumentai, buvo atsiskaityta. Tačiau tokių įrodymų atsakovė nepateikė nei bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 straipsnis).
 7. 2017 m. vasario 10 d. antstolės I. K. pranešimas patvirtina, kad, priešingai nei teigia apeliantė, vykdymo veiksmai vykdomosiose bylose Nr. 0139/12/00594 ir Nr. 0139/12/03051 skundžiamų UAB „MK investicija“ kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu – 2016 m. rugpjūčio 18 d., nebuvo sustabdyti, jie atnaujinti 2016 m. rugpjūčio 3 d. (b. l. 104).
 8. Atskirojo skundo argumentas, kad skundžiamoje teismo nutartyje ir pareiškėjos rašytiniuose paaiškinimuose yra nurodytos skirtingos antstolės I. K. vykdomų išieškojimų iš atsakovės pareiškėjos naudai pagal tos pačios notarės vykdomuosius įrašus sumos, neturi reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, kadangi šiuo atveju yra svarbus pats vykdomų išieškojimų faktas, o ne išieškomų sumų dydis. Be kita ko, pažymėtina, kad skundžiamoje nutartyje nurodytų išieškomų sumų dydis sutampa su nurodytais antstolės pranešime.
 9. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, keisti ar naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnis).

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

4Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai