Byla e2-106-514/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Plungės raj. apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,

2sekretoriaujant Vilmai Grosienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. V. L.,

4atsakovo atstovui adv. Vidmantui Stonkui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „( - )“, atstovaujamo UAB „( - )“, ieškinį atsakovui UAB „( - )“, tretysis asmuo AB „( - )‘ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

6ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo sutartis (aktus) bei 2011-11-07 priedą Nr.2 prie elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.PL-009, sudarytus tarp ieškovo UAB „( - )“ ir atsakovo UAB „( - )“, priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad 2011-11-10 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla, nutartis dėl bankroto įsiteisėjo 2012-01-12. UAB „( - )“ ir atsakovas UAB „( - )“ 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08 sudarė tarpusavio skolų užskaitymo aktus, kuriais atliko tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą 3707,44 Lt sumai, ir 2011-11-07 susitarimą priedą Nr.2 prie elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.PL-009, pagal kurį atsakovas 87 315,25 Lt sumokėjo į AB „( - )“ sąskaitą. Ieškovo vertinimu tarpusavio skolų užskaitymo aktai, susitarimas dėl apmokėjimo už elektros energiją, sudaryti tarp ieškovo ir atsakovo, pažeidė ieškovo kreditorių teises ir dėl to turi būti pripažinti negaliojančiais CK 1.80, 1.81 str. ir actio Pauliana pagrindu. Laikotarpiu nuo 2011-07-11 iki 2012-01-12 visas ieškovo turtas buvo areštuotas, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdant išieškojimo veiksmus iš šio turto, todėl ieškovui buvo uždrausta atsiskaityti tiek su atsakovu, tiek su AB „( - )“. Dėl šios priežasties visi ieškovo ir atsakovo sandoriai, sudaryti laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo metu, kuriais siekiama įteisinti tariamą ieškovo atsiskaitymą su atsakovu, AB „( - )“ ir kitais kreditoriais pripažintini niekiniais ir negaliojančiais nuo pat sudarymo, kaip prieštaraujantys imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei bei pažeidžiantys ieškovo kreditorių interesus.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, nurodė, kad ginčijamų sandorių šalys buvo nesąžiningos. Ieškovas, sudarydamas sutartį, žinojo, kad yra nemokus, nesugeba vykdyti turimų kreditorinių įsipareigojimų ir kad jam gali būti keliama bankroto byla. Atsakovui, sudarant tarpusavio skolų užskaitymo aktus, susitarimą prie elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, ieškovo mokumo problema buvo žinoma, ką patvirtina atsakovo rašyti prašymai antstolio kontorai ir AB „( - )“. Ieškovas, būdamas nemokus, pasirašydamas tarpusavio skolų užskaitymo aktus, suteikė pirmenybę vienam kreditoriui – atsakovui UAB „( - )“, dėl ko prarado realią galimybę atsiskaityti su kitais savo kreditoriais. Tarpusavio skolų užskaitymo aktų bei susitarimo prie elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties ieškovo nei įstatymas, nei sutartis ar vienašalis ieškovo sandoris sudaryti neįpareigojo, todėl ieškovas neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių. Ieškovas yra pareiškęs ieškinį dėl 110 512,05Lt priteisimo iš atsakovo atskiroje civilinėje byloje, kuri yra sustabdyta, todėl nagrinėjamoje byloje įsiskolinimo klausimas nesvarstytinas. Kadangi apie susitarimą tarp šalių dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.PL-009, sužinojo tik nagrinėjant minėtą civilinę bylą atsakovui pateikus atsiliepimą, mano, kad ieškinio senaties termino ginčyti sandoriui nėra praleidęs. Atsakovui prašant taikyti ieškinio senatį dėl tarpusavio skolų užskaitymo aktų pripažinimo negaliojančiais, prašo atnaujinti senaties terminą. Pažymėjo, kad 2005-02-05 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PL-005, kurios pagrindu atsirado atsakovo įsiskolinimas už elektros energiją ieškovui, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo (ne tarp atsakovo ir AB „( - )“), todėl apmokėti už patiektą pagal sutartį elektros energiją atsakovas privalėjo ieškovui. Atsakovo atlikti mokėjimai trečiajam asmeniui laikytini ieškovo prievolių pagal ieškovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį įvykdymu už ieškovą. Atsakovo atlikti mokėjimai į AB „( - )“ sąskaitą laikytini trečiojo asmens (šiuo atveju atsakovo) atliktu atsiskaitymu už ieškovą pagal ieškovo ir AB „( - )“ sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį, bet jokiu būdu ne atsiskaitymu su ieškovu pagal ieškovo ir atsakovo sudarytą sutartį. Sumokėjęs AB „( - )“ už ieškovą, atsakovas įgijo teisę reikalauti, kad ieškovas grąžintų atsakovui už ieškovą sumokėta pinigines lėšas, tačiau tokią teisę gali įgyvendinti tik Įmonių bankroto įstatymo 35 str. nustatyta tvarka, t.y. pareikšdamas savo reikalavimus ieškovo bankroto byloje ir stodamas į bendrą kreditorių eilę kartu su kitais ieškovo kreditoriais. Ieškovas ir atsakovas priedu Nr.2 susitarė įskaityti dvi vienarūšes priešpriešines prievoles – atsakovo prievolę ieškovui sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir ieškovo prievolę atsakovui grąžinti šio už ieškovą sumokėtas pinigų sumas AB „( - )“. Toks atliktų prievolių įskaitymas yra neteisėtas vien dėl to, kad ieškovo turtas buvo areštuotas, dėl ko jokie ieškovo atsiskaitymai su kreditoriais nebuvo galimi. Be to, atliktas prievolių įskaitymas pažeidžia ieškovo ir kreditorių interesus, nes buvo suteikta pirmenybė tik vienam kreditoriui – atsakovui.

9Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB „( - )“ eilę metų elektros energiją iš AB „( - )“ pirkdavo per BUAB „( - )“. Techniškai buvo susiklosčiusi tokia situacija, kad techninė įranga, užtikrinanti elektros energijos perdavimą iš aukštos įtampos į įprastinę buvo valdoma BUAB „( - )“, todėl visi ūkio subjektai, veikę toje pačioje teritorijoje kaip ir ieškovas, negalėjo gauti elektros energijos kitaip negu per BUAB „( - )“. Esant tokioms techninėms sąlygoms, ieškovas pateikdavo sąskaitas už elektros energiją atsakovui, kuriam apmokėjus sąskaitas, ieškovas atsiskaitydavo su AB „( - )“. Tokiu būdu atsikaitydavo ne tik atsakovas, bet ir kitos įmonės. Tarp ieškovo ir atsakovo 2005-02-05 buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PL-005. Tačiau faktiniai elektros energijos tiekimo ir pirkimo-pardavimo santykiai bei atsiskaitymas vyko tarp UAB „( - )“ ir AB „( - )“, esant tokioms sandorio šalims, ieškovas neturi reikalavimo teisės. Susitarimas dėl atsiskaitymo tvarkos už elektros energiją pakeitimo buvo sudaryta, kai ieškovas pradėjo nebeatsiskaitinėti su AB „( - )“ ir pastaroji grasino nutraukti elektros energijos tiekimą. Kartu su atsiliepimu pateikė banko sąskaitų išrašus, patvirtinančius, kad už elektros energiją atsakovas pilnai atsiskaitė, nėra skolingas nei ieškovui, nei trečiajam asmeniui. Iškėlus bankroto bylą, įmonės veikla nesibaigia, įmonei reikalinga elektra, vanduo, komunalinės paslaugos ir pan., todėl pagal teismų praktiką nėra absoliutaus draudimo atitinkamiems atsiskaitymams ir sandoriams. Ieškovas neįrodė CK 6.66 str. numatytų pagrindų, todėl, nesant sąlygų viseto, ieškinys negali būti tenkinamas. Be to, bankroto administratorius ieškinį dėl sandorio pripažinimo turi pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Ginčijami sandoriai sudaryti 2011-07 – 2011-11 laikotarpiu, ieškinys reiškiamas praėjus trims metams nuo sandorių sudarymo, todėl prašo taikyti ieškinio senaties terminą. Tenkinus ieškinį, susidarytų situacija, kai ieškovas arba tretysis asmuo praturtėtų atsakovo sąskaita be pagrindo.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Tretysis asmuo AB „( - )“ atsiliepimu į ieškinį ieškinio pagrįstumo klausimą paliko spręsti teismui. Nurodė, kad su UAB „( - )“ buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr.69607 dėl elektros energijos tiekimo į UAB „( - )“ priklausančius cechus, es. Pramonės per. 4, Plungės m., kuria tretysis asmuo įsipareigojo tiekti kokybišką elektros energiją, o ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir su tuo susijusias paslaugas. Elektros energijos prikimo-pardavimo sutartys, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr.1-38 ir 2010-02-19 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-43 patvirtinto standartini elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo nuostatomis, yra dvišalės ir sudaromos su tais elektros energijos vartotojais, kurie objektą valdo nuosavybės ar kita teisėto valdymo teise. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis sutarties 25 p., sutartis keičiama, papildoma tik raštišku abiejų šalių susitarimu. Tarp AB „( - )“ ir ieškovo sudaryta sutartis neturėjo ir neturi jokių papildomų priedų ir (ar) papildomų susitarimų dėl sutarties pakeitimo ir (ar) papildymo. Trečiajam asmeniui apie 2011-11-07 priedą Nr.2 prie elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo, nebuvo žinoma. Ieškovui BUAB „( - )“, vadovaujantis sutartie 4.6 p., buvo išrašomos PVM sąskaitos- faktūros už suvartotą elektros energiją pagal ieškovo pateiktą elektros energijos apskaitos rodmenų pažymą arba pagal elektros energijos apskaitos prietaisų keitimo, tikrinimo duomenis. Sutarties 5.2 p. buvo nustatyta ieškovo pareiga šias PVM sąskaitas-faktūras apmokėti. AB „( - )“ turimais duomenimis laikotarpiu nuo 2014 m. liepos mėn. iki 2012 m. sausio mėn. iš visų pagal ieškovui suteiktą vartotojo kodą vykdytų mokėjimų, kurių mokėjimą įmanoma identifikuoti, UAB „( - )“ atliko tris mokėjimų pavedimus (2011-07-29, 2011-12-07 ir 2012-01-03).

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Ieškovas ginčija tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo aktus, pagal kuriuos šalys atliko tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą 3707,44 Lt sumai, ir 2011-11-07 tarp šalių sudarytą susitarimą – priedą Nr.2 prie 2004-08-01 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.PL-009, kuriuo šalys susitarė, kad atsakovas už sunaudotą elektros energiją atsiskaitys tiesiogiai su AB „( - )“. Ieškovas sandorius ginčija CK 1.80, 1,81 ir 6.66 straipsnių pagrindu.

14Dėl tarpusavio skolų užskaitymo aktų pripažinimo negaliojančiais

15LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte nustatyta, kad įmonės administratorius gina visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, o 8 punkte nustatyta įmonės administratoriaus pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius bei pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl laikoma, kad įmonės administratorius sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais.

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2011-07-11 iki 2012-01-12 siekiant apsaugoti ieškovo kreditorių interesus visas ieškovo turtas buvo areštuotas. 2011-07-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotos ieškovui priklausančios piniginės lėšos, sąskaitos bankuose, nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas bei turtinės teisės, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdant išieškojimo veiksmus iš šio turto. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos visų ieškovo kreditorių reikalavimų užtikrinimui ir galiojo iki nutarties iškleti bankroto bylą įsiteisėjimo. Analogiškos Klaipėdos apygardos teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis buvo areštuotas visas ieškovui priklausantis turtas priimtos ir 2011-08-19 ir 2011-08-27.

17Bankroto byla ieškovui iškelta 2011-11-10 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, šia nutartimi 2011-07-11, 2011-08-19 ir 2011-08-22 nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktos galioti iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorius perims įmonės turtą ir dokumentus. Teismo nutartis iškelti ieškovui bankroto bylą įsiteisėjo 2012-01-12.

18Ieškovo ginčijami šalių tarpusavio skolų užskaitymo aktai, kurių pagrindu buvo įskaitytos atsakovo skolos ieškovui, buvo sudaryti 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08, t.y. galiojant visų ieškovo UAB „( - )“ lėšų, turto ir turtinių teisių areštui, tarp jų ir turtinės teisės į atsakovą areštui. Civilinio proceso kodekso 18 str. nustatyta, jog teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra privaloma vykdyti. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama drausti atlikti tam tikrus veiksmus, toks draudimas yra įsakmus (CPK 145 str.), todėl vertinamas kaip imperatyvus. Šis draudimas nustatytas viešosios teisės normų – civilinio proceso įstatymo – ir įtvirtintas privalomu vykdyti teismo procesiniu dokumentu – nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tokiomis aplinkybėmis, t.y. pažeidžiant tiesioginį teismo draudimą sudaryti sandoriai (tarpusavio skolų užskaitymo aktai), pripažintini niekiniais kaip prieštaraujantys imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai (CK 1.80 str. 1 d., 1.81 str. 1 d.).

19Ieškovas sandorius ginčija ir CK 6.66 straipsnio pagrindu.

20CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teise, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teismų praktikoje išskiriamos tokios būtinos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti nebejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorių teises. Sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu galima tik esant šių sąlygų visetui.

21Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui teismui pateiktas 2011 m. liepos mėnesį, ginčijami sandoris sudaryti 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08, t.y. sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui, kuri. iškelta 2011-07-11. Pagal 2011-08-01 duomenis ieškovo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai iš viso sudarė 11 379 545,28 Lt, (2011-11-10 nutartis iškelti bankroto bylą). Remiantis šias duomenimis, darytina išvada, kad ginčijamo sandorio sudarymo momentu ieškovo kreditoriai turėjo neabejotiną ir galiojančią teisę į ieškovą.

22Dėl kitos būtinos actio Pauliano taikymo sąlygos – būtinumo sandoriu pažeisti kreditorių teises, pažymėtina, kad įstatymas sandoriu, pažeidžiančiu kreditoriaus teises, įvardija situacijas, kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui (CK 6.66 str. 1 d.).

23Tarpusavio skolų užskaitymo aktais šalys atliko tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą 3707,44 Lt sumai, nors tokia suma ir negalėjo turėti įtakos ieškovo turtinei padėčiai, tačiau skolininkas turi pareigą nepažeisti kitų kreditorių interesų. Jeigu skolininkas turi daugiau kreditorių, kurių reikalavimai yra piniginiai, o su jais liko neatsiskaityta, pripažįstama, kad kitų kreditorių interesai buvo pažeisti, nepriklausomai nuo to, kad įmonės nemokumas nedidėjo arba nepakito..

24Ginčo sandorių sudarymo metu 2011-08-01 duomenimis ieškovo kreditoriniai įsipareigojimai iš viso sudarė 11379545,28 Lt, įmonės turtas buvo areštuotas, dalis kreditorių jau buvo kreipęsi į teismus. Šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „( - )“, sudarydamas tarpusavio skolų užskaitymo aktus, faktiškai buvo nemokus, bendrovės turtinė padėtis buvo sunki, ginčo sandorio sudarymo metu ieškovas turėjo kitų kreditorių. Įmonės nemokumas konstatuotas ir 2012-11-10 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kuria ieškovui buvo iškelta bankroto byla. Dėl ko darytina išvada, kad bendrovė, būdama nemoki, pasirinktinai sudarydama susitarimą su atsakovu ir taip patenkindama vieno kreditoriaus (UAB „( - )“) reikalavimus, pažeidė kitų kreditorių teises (kitiems kreditoriams sutrukdant gauti bent dalį atsiskaitymo), toks elgesys vertintinas kaip prieštaraujantis sąžiningai verslo praktikai.

25Teismo vertinimu abi sandorio šalys, sudarydamos tarpusavio skolų užskaitymo aktus, buvo nesąžiningos. Ieškovas, kaip kreditorių skolininkas buvo nesąžininga, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad ginčo sandoriai pažeis kitų kreditorių interesus. Atsakovas sudarydamas tarpusavio skolų užskaitymo aktus, nesivadovavo protingumo, sąžiningumo principais, nedėjo pastangų įvertinti, ar ieškovas, sudarydamas skolos užskaitymo aktą yra mokus, ar neturi kreditorių, kuriems negali vykdyti įsipareigojimų, ar neturi pritaikytų turto areštų, ar jam nėra keliama bankroto byla. nepasinaudojo viešai teikiama informacija dėl minėtų duomenų. Ieškovui buvo iškelta bankroto byla, kas patvirtina faktą, kad ieškovas ginčo sandorių sudarymo metu buvo nemokus. Iki bankroto bylos iškėlimo dienos buvo areštuotas ieškovo turtas, todėl atsakovas kaip verslininkas privalėjo domėtis kita sudaromo sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeisti įstatymai, kitų asmenų teisės ir interesai. Be to, byloje pateikti duomenys – susirašinėjimas su antstolių kontora, AB „( - )“ patvirtina, kad atsakovui ieškovo turtinė padėtis (nemokumas) buvo žinoma. Tačiau nežiūrint į tai, ginčo sandoriai dėl tarpusavio skolų užskaitymo buvo sudaryti. Toks atsakovo elgesys neatitinka sąžiningam sandorio dalyviui nustatytos pareigos veikti aktyviai ir prieš sudarant sandorį išsiaiškinti jo teisėtumui bei stabilumui reikšmingas aplinkybes. Teismas sprendžia, kad atsakovas turėjo žinoti, kad sudarydami sandorį pažeis skolininko kreditoriaus interesus, todėl konstatuotina, kad šalys, sudarydamos sandorį buvo nesąžiningos.

26Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad šalys turėjo pareigą sudaryti ginčijamus 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo aktus. Ginčijamu sandoriu ieškovas nepagrįstai suteikė pirmenybę atsakovui (UAB „( - )“), taip pažeidžiant kitų kreditorių teises, nustatytos visos būtinos sąlygos actio Pauliana tenkinimui, todėl 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo aktai pripažintini negaliojančiais nuo sudarymo momento ir šiuo pagrindu.

27Pripažinus sandorius negaliojančiais CK 1.80, 6.66 straipsnių pagrindu, taikytina restitucija ir skolininkas grąžintinas į ankstesnę padėtį, negaliojančiu sandorio pagrindu įskaitytos lėšos priteistinos ieškovo naudai, t.y. iš atsakovo UAB „( - )“ priteistina 1073,75 Eur, t.y. suma, atitinkanti 3707,44 Lt, ieškovui. Pažymėtina, kad panaikinus sandorį, nepagrįstai perleistas turtas bus grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais įstatymo nustatyta tvarka, atsakovas įgis reikalavimo teisę į BUAB „( - )“ bankroto byloje.

28Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį šiems sandoriams nuginčyti, nes ieškinys pateiktas, praleidus vienerių metų senaties terminą. CK 6.66 straipsnyje nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino pradžia sietina ne tik su kreditoriaus nurodomu laiku, kada jis faktiškai sužinojo apie sudarytą sandorį, bet ir su kreditoriaus pareiga sužinoti apie tokį sandorį laiku. Nagrinėjamu atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužino nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kada administratorius perėmė bankrutuojančios įmonės dokumentus ir realiai turėjo galimybę su jais susipažinti, tačiau 2011-08-22 nutartimi, kuria iškelta bankroto byla nustatyta, kad UAB „( - )“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nutartis įsiteisėjo 2012-01-12, administratoriui dokumentai turėjo būti perduoti iki 2012-01-27, įvertinus Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p įtvirtintą bankroto administratoriaus pareigą per 6 mėnesius patikrinti įmonės sandorius, senaties terminas ieškiniui pareikšti skaičiuotinas nuo 2012-07-28, ieškinys gautas 2014-11-14, t.y. praleidus ieškinio senaties terminą. UAB „( - )“ bankroto administratoriumi „( - )“ paskirtas 2012-05-31 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, administratorius privalėjo susipažinti su visais įmonės dokumentais, surinkti reikiamus duomenis, ieškiniu ginamas viešasis interesas, todėl, siekiant užtikrinti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, atsižvelgiant į kreditorių gausą, praleistas ieškinio senaties terminas atnaujintinas (CK 1.131 str. 2 d.).

29Dėl 2011-11-07 susitarimo pripažinimo negaliojančiu

30Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2011-11-07 sudarė susitarimą – priedą Nr.2, kuriuo šalys susitarė, kad atsakovas už sunaudotą elektros energiją atsiskaitys ne su ieškovu kaip buvo numatyta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje, bet tiesiogiai su AB „( - )“.

31Ieškovo atstovo nuomone šis sandoris taip pat pažeidžia kitų kreditorių interesus, sudarytas, galiojant teismo nutartims dėl ieškovo turto arešto, todėl pripažintini negaliojančiais CK 1.80, 1.81 ir 6.66 str. pagrindais.

32Sandoris pažeidžia kreditorių teises, jeigu: dėl jo skolininkas tapo nemokus; būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžia kreditoriaus teises. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant, ar ginčijami sandoriai pažiedžia kreditorių teises, būtina įvertinti įrodinėjamo pažeidimo pobūdį sandorio sudarymo metu egzistuojančiomis sąlygomis, atsižvelgiant į ginčijamų sandorių esmę. Vien tik faktas, jog sandorius ginčija bankroto administratorius, nesudaro pagrindo ginčijamus ir iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius vertinti pagal taisykles, būdingas bankroto procesui. Actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir tesimų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti įmanomai tiksliau išsiaiškinama šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus.

33Byloje pateiktais dokumentais, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad tarp UAB „( - )“ ir AB „( - )“ buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr.69607 dėl elektros energijos tiekimo į UAB „( - )“ priklausančius cechus, es. ( - ), Plungės m., kuria tretysis asmuo įsipareigojo tiekti ir tiekė elektros energiją, o pagal 2005-02-05 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį (pakeista 2004-08-01 sutartis) UAB „( - )“ elektros energiją tiekė atsakovui UAB „( - )“. Analogiškomis sutartimis buvo tiekiama elektros energija ir kitoms įmonėms, veikusioms toje pačioje kaip ir „( - )“ teritorijoje. Techniškai buvo susiklosčiusi tokia situacija, kad techninė įranga, užtikrinanti elektros energijos perdavimą iš aukštos įtampos į įprastinę buvo valdoma „( - )“, todėl visi ūkio subjektai, veikę toje pačioje teritorijoje kaip ir ieškovas, negalėjo gauti elektros energijos kitaip negu per BUAB „( - )“. Esant tokioms techninėms sąlygoms, ieškovas pateikdavo sąskaitas už elektros energiją atsakovui, kuriam apmokėjus sąskaitas, ieškovas atsiskaitydavo su AB „( - )“. Tokiu būdu atsikaitydavo ne tik atsakovas, bet ir kitos įmonės.

34Teismo vertinimu buvusioje situacijoje UAB „( - )“ negali būti vertinama kaip elektros energijos tiekimo įmonė, nes UAB „( - )“ nebuvo nei elektros energijos gamintojas, nei tiekėjas, o vien tik elektros energijos tiekimo įrenginių savininkė. Faktiniai elektros energijos, teikiamos iš AB „( - )“ naudotojai buvo atsakovas ir kitos įmonės, kurioms UAB „( - )“ valdomų elektros tiekimo įrenginių pagalba užtikrindavo elektros energijos tiekimą.

35Pagal 2005-02-05 elektros energijos prikimo-pardavimo sutartį atsakovui UAB „( - )“ už elektros energiją atsiskaitydavo UAB „( - )“, apmokėdamas pateiktas sąskaitas, o šalių 2011-11-07 susitarimu ši tvarka buvo pakeista, nustatant, kad atsakovas už sunaudotą elektros energiją atsiskaitys ne su ieškovu kaip buvo numatyta minėtoje elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje, bet tiesiogiai su AB „( - )“. Atsižvelgiant į faktinę situaciją nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu toks susitarimas buvo nulemtas sutartinių santykių ir neprieštaravo verslo praktikai bei imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, nepažeidė kitų kreditorių interesų. Ginčijamu sandoriu buvo įtvirtinta atsiskaitymo tvarka, atitinkanti faktinę situaciją ir susiklosčiusius šalių santykius, užtikrinant elektros energijos tiekimą atsakovui.

36Ieškovo atstovo teigimu šalys šiuo sandoriu susitarė įskaityti dvi vienarūšes priešpriešines prievoles – atsakovo prievolę ieškovui sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir ieškovo prievolę atsakovui grąžinti šio už ieškovą sumokėtas pinigų sumas AB „( - )“, toks atliktų prievolių įskaitymas yra neteisėtas vien dėl to, kad ieškovo turtas buvo areštuotas, dėl ko jokie ieškovo atsiskaitymai su kreditoriais nebuvo galimi. Tačiau teismas su tokiu vertinimu nesutinka. Aplinkybė, susijusi su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu turi būti aiškinama visų bylos aplinkybių visetu, atsižvelgiant į sutartinius šalių santykius bei faktines aplinkybes. Vien laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas negali paneigti šalių tarpusavio įsipareigojimų vykdymo. Teismo vertinimu laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatytas draudimas neapima atsakovo prievolės įvykdymo trečiajam asmeniui už bankrutuojančią įmonę, nes šiuo atveju finansinę prievolę vykdė ne bankrutuojanti įmonė, o atsakovas iš savo lėšų ir bankrutuojančios įmonės turtas, iš kurio galėtų būti tenkinamai kreditorių reikalavimai bankroto byloje, nesumažėjo. Teismas sprendžia, kad šalių susitarimu nustatyta atsiskaitymo su elektros energiją tiekiančia įmone tvarka nepažeidė kitų kreditorių teisių ir interesų, todėl ieškinio šioje dalyje netenkina (CPK 178 str.).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Ieškinį tenkinus, iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 96 str. 1 d.).

39Šalys turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurių atlyginimo klausimas paskirstytinas, remiantis CPK 93 str. nuostatomis. Ieškovo atstovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog išlaidos teisinei pagalbai sudarė 2451,11 Eur. Šios išlaidos viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius. Atsižvelgiant į bylos pobūdį, jos sudėtingumą, surašytų ir pateiktų dokumentų apimtis, teismo posėdžių skaičių ir sugaištą laiką, teismas pripažįsta pagrįstomis ieškovo išlaidomis 1000 Eur. Atsakovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog patyrė 460 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Šios išlaidos atitinka nustatytus dydžius, todėl teismas pripažįsta jas pagrįstomis. Ieškinys tenkinamas iš dalies, įvertinus sprendimu iš atsakovo priteistą sumą bei aptenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dydį, iš atsakovo ieškovo priteistina 700 Eur bylinėjimosi išlaidų.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 270 str.,

Nutarė

41ieškinį tenkinti iš dalies.

42Pripažinti negaliojančiais 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30 ir 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo aktus, sudarytus tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, pagal kuriuos šalys atliko tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą 3707,44 Lt sumai.

43Priteisti iš UAB „( - )“ 1073,75 Eur įsiskolinimo ir 700 Eur bylinėjimosi išlaidų BUAB „( - )“.

44Priteisti iš UAB „( - )“ 32,20 Eur žyminio mokesčio valstybei.

45Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

46Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės raj. apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Grosienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. V. L.,... 4. atsakovo atstovui adv. Vidmantui Stonkui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 6. ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais 2011-07-31,... 7. Nurodė, kad 2011-11-10 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „( - )“... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, nurodė, kad... 9. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 11. Tretysis asmuo AB „( - )“ atsiliepimu į ieškinį ieškinio pagrįstumo... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Ieškovas ginčija tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2011-07-31,... 14. Dėl tarpusavio skolų užskaitymo aktų pripažinimo negaliojančiais... 15. LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte nustatyta, kad... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2011-07-11 iki 2012-01-12... 17. Bankroto byla ieškovui iškelta 2011-11-10 Klaipėdos apygardos teismo... 18. Ieškovo ginčijami šalių tarpusavio skolų užskaitymo aktai, kurių... 19. Ieškovas sandorius ginčija ir CK 6.66 straipsnio pagrindu.... 20. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko... 21. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad ieškinys dėl bankroto bylos... 22. Dėl kitos būtinos actio Pauliano taikymo sąlygos – būtinumo sandoriu... 23. Tarpusavio skolų užskaitymo aktais šalys atliko tarpusavio įsiskolinimų... 24. Ginčo sandorių sudarymo metu 2011-08-01 duomenimis ieškovo kreditoriniai... 25. Teismo vertinimu abi sandorio šalys, sudarydamos tarpusavio skolų užskaitymo... 26. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad šalys turėjo pareigą sudaryti... 27. Pripažinus sandorius negaliojančiais CK 1.80, 6.66 straipsnių pagrindu,... 28. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį šiems sandoriams nuginčyti, nes... 29. Dėl 2011-11-07 susitarimo pripažinimo negaliojančiu... 30. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2011-11-07 sudarė susitarimą –... 31. Ieškovo atstovo nuomone šis sandoris taip pat pažeidžia kitų kreditorių... 32. Sandoris pažeidžia kreditorių teises, jeigu: dėl jo skolininkas tapo... 33. Byloje pateiktais dokumentais, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad... 34. Teismo vertinimu buvusioje situacijoje UAB „( - )“ negali būti vertinama... 35. Pagal 2005-02-05 elektros energijos prikimo-pardavimo sutartį atsakovui UAB... 36. Ieškovo atstovo teigimu šalys šiuo sandoriu susitarė įskaityti dvi... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Ieškinį tenkinus, iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio... 39. Šalys turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurių atlyginimo klausimas... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 270 str.,... 41. ieškinį tenkinti iš dalies.... 42. Pripažinti negaliojančiais 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30 ir 2011-11-08... 43. Priteisti iš UAB „( - )“ 1073,75 Eur įsiskolinimo ir 700 Eur... 44. Priteisti iš UAB „( - )“ 32,20 Eur žyminio mokesčio valstybei.... 45. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 46. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per...