Byla 2-539-548/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gelvora“ ieškinį atsakovui S. M. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui S. M., prašydama priteisti iš atsakovo 8 080,82 Lt skolą, 4 340,19 Lt palūkanas, 12 519,21 Lt delspinigius, 2 550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso 27 490,73 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9,75 procentų metines palūkanas už 8 080,82 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3A. S. M. ieškinio kopija, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų kopijos ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimą įteikti 2014 m. balandžio 1 d. asmeniškai (CPK 123 str. 1 d). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str.ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje, nustatyta, kad pradinis kreditorius akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas ir atsakovas 2006 m. spalio 25 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau- Sutartis) (b. l. 20-24), pagal kurią AB SEB bankas suteikė atsakovui 10 000,00 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo, suteiktą kreditą grąžinti atlikdamas dalinius grąžinimus. Be to, atsakovas įsipareigojo mokėti metines palūkanas – 9,75 proc. (sutarties specialioji dalis); už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną ir palūkanas, mokėti bankui po 0,10 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius, jei nesumokėta pagal grafiką (sutarties bendrosios dalies 5.3. p., 5.4. p. p.) Atsakovas nevykdė kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, liko skolingas AB SEB bankui. AB SEB bankas ir ieškovė UAB „Gelvora“ 2009 m. lapkričio 9 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, kuria AB SEB bankas perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovo skolą (b. l. 14-19). Atsakovas buvo informuotas apie reikalavimo perleidimą bei paragintas sumokėti skolą (b. l. 25-27), įspėtas apie sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau pažeidimų nepašalino, liko skolingas ieškovei 8 080,82 Lt negrąžinto kredito, 4 340,19 Lt palūkanas, 12 519,21 Lt delspinigius (b. l. 6-8). Duomenų, kad atsakovas su ieškove atsiskaitė, civilinėje byloje nėra.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.38 str. 1 ir 3 d., 6.256 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi atsakovas savo įsipareigojimų ieškovei nevykdo, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 8 080,82 Lt negrąžintas kreditas, 4 340,19 Lt palūkanos, bei 9,75 procentų metinės palūkanos už 8 080,82 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. kovo 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Vadovaujantis Sutarties 5.3 punktu, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovės paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 6 d. iki 2013 m. rugsėjo 10 d. sudaro 11 337,39 Lt (b. l. 7). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, į tai, jog prašomi priteisti delspinigiai (11 337,39 Lt) ženkliai viršija skolos sumą (8 080,82 Lt), reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta delspinigių suma (1 181,82 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 1404 dienas, bei įvertinus tai, jog ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini nuo 11 337,39 Lt iki 113,37 Lt, t. y. iki 0,01 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sąskaitos. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma, įvertinus laikotarpį, per kurį neįvykdyti įsipareigojimai, adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

8Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 6.5 punktu, ieškovei iš atsakovo priteistina reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyti delspinigiai 1 181,82 Lt ir 113,37 Lt delspinigiai.

9Pagal CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Remiantis CK 6.251 str. 1 d., padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Iš minėtų išlaidų išklotinės (b. l. 9) matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, administracija (buhalterija), darbuotojo darbo užmokestis, užklausos ir kt., tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę, ieškovė atsakovui siuntė 96 vnt. paprastų pranešimų ir 2 vnt. registruotų pranešimą, kuriems išsiųsti panaudojo 98 vnt. vokų. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė būtų atlikusi 4 užklausas Nekilnojamojo turto registrui ar 48 Gyventojų registro tarnybai ir patyrusi 20,00 Lt bei 144,00 Lt išlaidas. Pastebėtina, kad ieškovės vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei-komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Įvertinus šias aplinkybes ieškovės reikalavimas dalyje dėl 2 550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

10Taip pat atsakovas privalo mokėti 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

11Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Už ieškinį, kurio suma 13 716,20 Lt mokėtinas 411,00 Lt žyminis mokestis, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 411,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 2 d.).

12Iš atsakovo nepriteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei – 3,99 Lt (b. l. 2), nes šios išlaidos yra mažesnės, negu teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali (10 Lt) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285- 288 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo S. M., asmens kodas ( - ) 8 080,82 Lt (aštuonis tūkstančius aštuoniasdešimt litų 82 ct) negrąžinto kredito, 4 340,19 Lt (keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimties litų 19 ct) palūkanas, 1 295,19 Lt (vieną tūkstantį du šimtus devyniasdešimt penkių litų 19 ct) delspinigius iš viso 13 716,20 Lt (trylikos tūkstančių septynių šimtų šešiolikos litų 20 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. kovo 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9,75 procentų (devynių procentų ir septyniasdešimt penkių šimtųjų dalių) dydžio metines palūkanas už 8 080,82 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. kovo 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 411,00 Lt (keturių šimtų vienuolikos litų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17A. S. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus atitinkantį pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai