Byla e2-315-823/2018
Dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1167-260/2017, kuria teismas panaikino 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 3 – uoju ir 4 – uoju susirinkimo darbotvarkės klausimais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1167-260/2017, kuria teismas panaikino 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 3 – uoju ir 4 – uoju susirinkimo darbotvarkės klausimais,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimus dėl bankroto administratorės ataskaitos ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo; įpareigoti bankroto administratorę pateikti BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimui patikslintą ataskaitą, administravimo išlaidų sąmatą bei aktualų UAB „Golden capital“ finansinio turto sąrašą.
 2. Nurodė, kad bankroto administratorės ataskaitos 2 puslapyje yra nurodytas turtas, kuris neatspindi faktinės bankrutuojančios bendrovės finansinės padėties. Sąrašo 8, 11 ir 15 punktuose nurodytos turimos akcijos įmonių, kurios jau yra išregistruotos; 1 punkte nurodytas turimas 1 136 518,66 Eur vertės UAB „Nevėžio vingis“ turtas, tačiau nėra nurodyta, koks tai turtas. Šiaulių apygardos teismo sprendimu 2014 m. spalio 23 d. UAB „Nevėžio vingis“ buvo iškelta bankroto byla. Galima daryti pagrįsta prielaidą, kad kreditoriams grąžintino BUAB „Nevėžio vingis“ turto nebėra, todėl bankroto administratorės nurodytas bendrovės finansinio turto sąrašas yra iš esmės klaidingas. Bankroto administratorė, nevykdydama jai įstatymuose numatytų pareigų ir nesilaikydama teisės aktų nuostatų, kreditorių susirinkimui pateikė melagingą, realybės neatitinkančią informaciją apie bankrutuojančios bendrovės finansinę padėtį.
 3. Administratorė ataskaitoje taip pat nepagrįstai nurodė, kad bendrovė bandė restruktūrizuotis, tačiau to padaryti nepavykdavo dėl vieno iš kreditorių – UAB „Kulpės slėnis“, sistemingų prieštaravimų. Likvidatorius, buvęs bendrovės direktorius, nevykdė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 7 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos ir pats nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Todėl ataskaitoje bankroto administratorė melagingai nurodė, kad bankroto byla bendrovei iškelta likvidatoriui nustačius, kad bendrovė negalės atsiskaityti su visais savo kreditoriais.
 4. Pareiškėja atkreipė dėmesį į tai, kad atlyginimo administratoriui ir administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai apskaičiuojami priklausomai nuo bankrutuojančios bendrovės dydžio, kuris nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Minėtose taisyklėse nustatyta, kad bendrovės dydis apibrėžiamas pagal tris kriterijus – bendrovės turto vertę, kreditorių reikalavimo vertę ir kreditorių, pareiškusių savo reikalavimus, skaičių. UAB „Golden capital“ atveju, pagal vieną iš duomenų – kreditorių skaičių, bendrovė priskirtina mažai įmonei pagal kitą – kreditorių reikalavimų vertę, bendrovė būtų laikoma didele, todėl lemiamą reikšmę šiuo atveju turi bendrovės turto vertės duomenys, kuriais pagal bankroto administratorės pateiktą klaidingą ataskaitą negalima remtis, kol turto vertė nėra apskaityta pagal faktinę situaciją vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais. Administratorės pateikta ir susirinkime patvirtinta BUAB „Golden capital“ administravimo išlaidų sąmata, sudaryta remiantis netiksliais, neišsamiais duomenimis, negalėjo būti tvirtinama.
 5. BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ skundą dėl BUAB „Golden capital“ 2017 m. liepos 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo prašė atmesti ir priteisti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad įvykdė visus ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte įtvirtintus ataskaitai keliamus reikalavimus, pateikė išsamią informaciją apie bendrovės vykdytą veiklą, turtą, įsipareigojimus ir kt., kreditoriai balsų dauguma balsavo „už“ pateiktą ataskaitą ir patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, kuri yra net mažesnė, nei rekomenduojama minimali.
 6. Bankroto administratorė pažymėjo, kad, vadovaujantis ĮBĮ 11 nuostatomis, administratorius kreditorių susirinkimui tvirtinti teikia tik metinių finansinių ataskaitų rinkinius, todėl kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ skunde nurodytas argumentas, jog bankroto administratorė neva nevykdo jai nustatytų pareigų, kadangi nesudarė bendrovės balanso pirmajam kreditorių susirinkimui su finansinio turto verte, neturi teisinio pagrindo. Kreditorė skunde vadovaujasi Verslo apskaitos standartais, kurie yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau ĮBĮ normos, reglamentuojančios pirmajam kreditorių surinkimui teikiamą informaciją, turi didesnę galią ir būtent ĮBĮ normomis vadovaudamasi bankroto administratorė pateikė informaciją kreditoriams apie bendrovės turtą.
 7. Vykdydama ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto nuostatas, bankroto administratorė pirmajam kreditorių susirinkimui teiktoje ataskaitoje pateikė informaciją apie BUAB „Golden capital“ turimą ilgalaikį finansinį turtą su turto balansinėmis vertėmis, kurios nurodytos bendrovės balanse, sudarytame bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis. Bankroto administratorė teiktoje ataskaitoje taip pat nurodė, kad, pripažinus įmonę likviduojama, ji atliks turimų akcijų verčių analizę ir pateiks kreditorių susirinkimui siūlymus dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos, kadangi tik po teismo nutarties, kuria bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, gali būti vykdomas turto pardavimas. Kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ prašymas įpareigoti bankroto administratorę pateikti kreditorių susirinkimui aktualų UAB „Golden capital“ finansinio turto sąrašą yra atmestinas, nes kreditorių susirinkimui buvo pateiktas tuo metu esantis aktualus finansinio turto sąrašas, turto vertės bus tikslinamos vėliau, pagal kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus dėl turto vertinimo, turto vertinimo rezultatus ir kreditorių susirinkimo nutarimus dėl kainos patvirtinimo.
 8. Kreditorė UAB „Kulpės slėnis“, vadovaudamasi UAB „Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenimis, nepagrįstai bando paneigti bankroto administratorės ataskaitoje pateiktą teiginį, kad restruktūrizavimo bylos kėlimo metu bankroto byla nebuvo keliama, nes bendrovė nebuvo nemoki ĮBĮ įstatymo nustatyta tvarka. UAB „Kulpės slėnis“ neatsižvelgė į tai, kad ne visi UAB „Golden capital“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti kreditoriniai įsipareigojimai buvo pradelsti – kreditoriai J. M. ir D. P. bendrą 286 620,02 Eur sumos mokėjimo terminą buvo atidėję iki 2017 m. gruodžio 31 d.
 9. Skunde kreditorė klaidingai cituoja ataskaitą ir joje pateiktus administratorės teiginius. Administratorė ataskaitoje nurodė, kad įmonei iškelta bankroto byla pagal ĮBĮ 7 straipsnio 1 dalį, t. y. likvidatoriui nustačius, kad pardavus turtą nebus įmanoma atsiskaityti su visais kreditoriais, ir sutikus, kad bankroto byla keltina.
 10. UAB „Kulpės slėnis“ skunde nepateikiama jokių argumentų, patvirtinančių, kad kreditorių patvirtinta sąmata yra neteisinga, pažeidžianti įstatymus, teisės aktus ar principus. Bendrovės dydis, kuris buvo įvertintas tinkamai, yra svarbus siekiant nustatyti bendro pobūdžio minimalią rekomenduojamą administravimo išlaidų sąmatą, tačiau, bet kuriuo atveju, kreditorių susirinkimas priima konkrečius sprendimus dėl konkrečios administravimo išlaidų sąmatos nustatymo konkrečioje byloje. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo patvirtinta bendrovės administravimo išlaidų sąmata yra net mažesnė nei rekomenduojama minimali.
 11. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) D. P. pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą; skirti pareiškėjai UAB „Kulpės slėnis“ 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos priteisiant BUAB „Golden capital“, arba mažesnę baudą, kurios dydį nustatytų pats teismas.
 12. Nurodė, kad pareiškėja skundu išreiškia tik savo subjektyvią nuomonę kaip kitaip turėjo būti sprendžiami ginčo klausimai, tačiau kreditorių daugumos nuomonės ji pakeisti negali. Ginčijami nutarimai yra priimti laikantis ĮBĮ nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarkos, todėl nėra pagrindo jų naikinti.
 13. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) J. M. pareiškėjos skundą taip pat prašė atmesti.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ skundą tenkino – panaikino 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 3 – uoju ir 4 – uoju susirinkimo darbotvarkės klausimais.
 2. Teismas nurodė, kad BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė, pasibaigus 2016 finansiniams metams, privalėjo sudaryti finansinės atskaitomybės dokumentus, tarp jų ir bendrovės balansą 2016 m. gruodžio 31 d. 2017 m. liepos 19 d. sušauktam bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimui bankroto administratorė privalėjo pateikti naujesnius ir aktualesnius, nei bankroto bylos iškėlimo dienai, duomenis apie bendrovės turtą. Tokius duomenis kreditoriai turi teisę gauti, jų nepateikimas prilyginamas kreditorių teisėtų lūkesčių netenkinimui. Atsižvelgęs į tai teismas sprendė, kad BUAB „Golden capital“ kreditorių pirmajam susirinkimui administratorės ataskaitoje pateikta informacija apie bendrovės turtą buvo neaktuali, pati ataskaita – ydinga, o tai, teismo vertinimu, sudaro pagrindą netvirtinti bankroto administratorės ataskaitos.
 3. Teismo vertinimu, pripažinus, kad bankroto administratorė pirmajam BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimui nepateikė aktualios informacijos apie bankrutuojančios bendrovės turtą, bei atsižvelgiant į tai, kad duomenys apie bendrovės turtą yra reikšmingi nustatant atlyginimą administratorei bei administravimo procesui vykdyti reikalingų išlaidų sumą, kyla abejonės, ar kreditorių susirinkimas patvirtino pagrįstą ir protingumo principui neprieštaraujančią administravimo išlaidų sąmatą. Atsižvelgęs į tai teismas taip pat tenkino pareiškėjos skundo reikalavimą dėl BUAB „Golden capital“ kreditorių 2017 m. liepos 19 d. susirinkimo nutarimo, priimto 4 – uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, panaikinimo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ prašo Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės: kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ skundą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. 2017 m. lapkričio 14 d. įvykusiame BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkime buvo patvirtinta UAB „Golden capital“ finansinė atskaitomybė už 2016 m. Duomenys apie ilgalaikį turtą 2016 m. spalio 7 d. bendrovės balanse, sudarytame nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos duomenims, ir bendrovės balanse, sudarytame 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, nepasikeitė. Iš 2016 m. gruodžio 31 d. balanso buvo panaikinti duomenys tik apie išregistruotos AB „Lietuvos birža“ akcijas (1 vnt., 0,29 Eur vertės) ir šis turtas kreditorių susirinkimo sprendimu buvo nurašytas. Kadangi akcijų vertė buvo 0,29 Eur (balansas daromas 1 Eur tikslumu, todėl buvo suapvalinta iki 0), šio turto nurašymo rezultatas skaitmenine išraiška niekaip nelėmė 2016 m. gruodžio 31 d. balanso turinio. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo išvada, kad pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje ataskaitoje galėjo būti pateikta neteisinga ar neaktuali informacija apie bankrutuojančios bendrovės turtą, yra nepagrįsta.
  2. Nei skundžiamoje nutartyje, nei kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ skunde nėra nurodomi konkretūs duomenys, įrodymai, vertinių išraiškų neatitikimai, dėl kurių, teismo nuomone, ataskaitoje pateikta informacija apie bendrovės turtą buvo neteisinga. Skundžiamoje nutartyje nurodyti teiginiai apie „aktualesnius“, „naujesnius“ duomenis yra neapibrėžti, be to, ĮBĮ reikalauja pirmajam kreditorių susirinkimui pateikti balansines turto vertes. Byloje nėra duomenų, kad balansinė turto vertė (2016 m. spalio 7 d.) buvo iš esmės skirtinga ar neteisinga.
  3. Pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ jokių pastabų dėl administratorės ataskaitos nei iki kreditorių susirinkimo, nei pačiame kreditorių susirinkime neteikė ir tik teismui pateiktame skunde pradėjo kelti klausimus dėl ataskaitos ir reikšti pretenzijas dėl jos. Skundo nagrinėjimo teismo posėdyje metu pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ ėmė pildyti skundą iš esmės naujais argumentais, reikšti pretenzijas dėl 2016 m. finansinės atskaitomybės, nors tokie argumentai ir motyvai išėjo už skundo ribų ir šie klausimai nebuvo nagrinėjami 2017 m. liepos 19 d. kreditorių susirinkimo metu. Nepaisant to, teismas šiuos kreditorės argumentus priėmė ir jais vadovavosi naikindamas kreditorių susirinkimo nutarimus, tokiu būdu galimai išeidamas už skundo nagrinėjimo ribų.
  4. Teismas be pagrindo susiejo kreditorių sprendimą patvirtinti bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidų sąmatą vien tik su galimai neatnaujintais duomenimis apie bendrovės turtą. Bankroto administratorės ataskaitoje pateikta informacija atitiko ir vėliau patvirtintos 2016 m. finansinės atskaitomybės duomenis. Kreditoriai patvirtino bankroto administravimo išlaidų sąmatą atsižvelgdami į minimalius patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Teismas neatsižvelgė į bankroto administratorės argumentus, kad, net tuo atveju, jei bendrovės 2016 m. spalio 7 d. balanse būtų buvę pateikti neteisingi duomenys apie bendrovės finansinį turtą, ji turėjo/turi kito turto, kurio vertė viršija 300 000 Eur. Be to, bendra bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų suma viršija 300 000 Eur, dėl ko BUAB „Golden capital“ sisteminis dydis vis tiek būtų 4 balai (didelė bendrovė), ir dėl ko kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata atitinka patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius.
 2. Atsiliepimu į BUAB „Golden capital“ bankroto administratorės UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atskirąjį skundą BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo pirmininkas J. M. prašo atskirąjį skundą tenkinti ir Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartį panaikinti; teisingai paskirstyti šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. BUAB „Golden capital“ 2017 m. liepos 19 d. kreditorių susirinkime priimti nutarimai netenkina tik vienos iš BUAB „Golden capital“ kreditorių – UAB „Kulpės slėnis“. Visi kiti kreditoriai (kurie sudaro absoliučią daugumą, net 68,6635 proc.) susirinkime balsavo „už“ tokių nutarimų priėmimą.
  2. Visą BUAB „Golden capital“ turimą turtą sudaro išimtinai finansinis turtas, kuriam netaikoma amortizacija (nusidėvėjimas), todėl jo balansinė vertė, laikui bėgant, nekinta – kokia šio turto balansinė vertė buvo 2016 m. spalio 7 d. (nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną), tokia šio turto balansinė vertė liko ir 2017 m. liepos 19 d. (kreditorių susirinkimo dieną). Todėl, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, bankroto administratorės veiklos ataskaitoje nurodytos turto balansinės vertės yra tinkamos.
  3. Teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Kreditorė UAB „Kulpės slėnis“ savo skunde be reikalavimų panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus taip pat pareiškė reikalavimą įpareigoti bankroto administratorę pateikti kreditorių susirinkimui patikslintą bankroto administratorės ataskaitą, administravimo išlaidų sąmatą bei pateikti aktualų UAB „Golden capital“ finansinio turto sąrašą. Minėtų prašymų teismas netenkino, pripažindamas, kad administratorės ataskaitų teikimo ir tvirtinimo, administravimo išlaidų dydžio tvirtinimo, informacijos teikimo kreditoriams klausimai yra reglamentuoti ĮBĮ, teismas neprivalo nurodyti, kokius konkrečius veiksmus turėtų atlikti administratorė. Taigi, kreditorės skundas yra tenkintas tik iš dalies, todėl teismas visiškai nepagrįstai nepriteisė bankrutavusiai bendrovei beveik 325 Eur sumos atstovavimo išlaidų atlyginimo.
 3. Atsiliepimu į BUAB „Golden capital“ bankroto administratorės UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priešingai nei teigia apeliantė, ataskaitos 2 puslapio skiltyje „Bendrovės ilgalaikio turto sąrašas“ nurodytas turtas, neatspindintis faktinės bankrutuojančios bendrovės padėties. Bet kokie bendrovės paaiškinimai, kad bendrovės ilgalaikio turto sąrašas yra sudarytas vadovaujantis tik 2017 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkime patvirtintu bendrovės finansinės atskaitomybės rinkiniu, yra atmestini, kadangi pats finansinės atskaitomybės rinkinys taip pat yra ydingas, nes balanse yra nurodyti tikrovės neatitinkantys finansinio turto ir gautinių sumų duomenys.
  2. Ataskaitoje nurodyta nesumažinta, faktinės situacijos neatitinkanti, BUAB „Nemėžio vingis“ akcijų vertė, kas lemia ataskaitos ydingumą ir klaidingos informacijos pateikimą kreditoriams. Ataskaitoje į bendrovės ilgalaikio turto sąrašą taip pat yra įtrauktos neegzistuojančių (išregistruotų) bendrovių akcijos, kurios neturėjo ir net negalėjo būti įtrauktos, nes nesudaro bendrovės turto dėl jų išregistravimo fakto: ataskaitos 8 punkte nurodytos UAB „Kauno Jūratė“ akcijos (2017 m. gegužės 15 d., t. y. iki ataskaitos sudarymo išregistruota bendrovė); ataskaitos 11 punkte – AB „Klaipėdos statybinės konstrukcijos“ akcijos (2017 m. gegužės 15 d. išregistruota bendrovė); 15 punkte – AB „Lietuvos birža“ akcijos (2016 m. lapkričio 28 d. išregistruota bendrovė). Bendrovių, kurios jau yra išregistruotos, akcijos negali sudaryti bankrutuojančios bendrovės finansinio turto ir negalėjo būti nurodytos bankroto administratorės veiklos ataskaitoje.
  3. Ataskaitoje taip pat nėra nurodyta dalis bendrovės 36 mėnesių laikotarpyje iki bankroto bylos iškėlimo sudarytų sandorių, arba, jeigu tokie sandoriai ir yra nurodyti, jų pagrindu bendrovės ilgalaikio turto sąraše nėra nurodyta atitinkamo bankrutuojančios bendrovės finansinio turto. Nėra aišku, kodėl ataskaitoje nėra nurodytas atitinkamas bankrutuojančiai įmonei restitucijos metu sugrąžintas turtas, o tuo atveju, jeigu tas turtas buvo perleistas tretiesiems asmenims po jo grąžinimo, nėra aišku, kodėl ataskaitoje nėra nurodyti su tuo susiję sandoriai, nors jie akivaizdžiai patenka į 36 mėnesių iki bankroto bylos iškėlimo dienos laikotarpį.
  4. Ataskaita buvo parengta pagal nepatikslintus finansinius duomenis dėl to, kad bankroto administratorė nesilaikė jai nustatytos pareigos sudaryti bankrutuojančios bendrovės finansinės atskaitomybės rinkinį – ataskaita buvo parengta pagal senas balansines vertes. Pavėluotai, t. y. tik po kreditorių susirinkimo nutarimo dėl ataskaitos patvirtinimo apskundimo dienos, bankroto administratorės parengtas ir 2017 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimui tvirtinti pateiktas bendrovės finansinės atskaitomybės rinkinys negali būti laikomas pagrindu ataskaitos rengimui, kadangi jis buvo parengtas nesavalaikiai, ypač, kad nutarimas dėl šio finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo yra apskųstas dėl jame nurodomų duomenų ydingumo.
  5. Teismas pagrįstai panaikino 2017 m. liepos 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 4 – uoju darbotvarkės klausimu, kadangi, nesant tikslių duomenų apie bankrutuojančios bendrovės turtą, nėra įmanoma nustatyti jos dydžio, vadovaujantis tai reglamentuojančiomis taisyklėmis. Bendrovės turto vertė šiuo atveju yra tiesiogiai susijusi su tinkamu ir tiksliu administravimo išlaidų sąmatos parengimu. Nenustačius tikslių bankrutuojančios bendrovės turtą sudarančių objektų ir jų vertės, negali būti patvirtinta administravimo išlaidų sąmata pagal neaktualius ir faktinės situacijos neatitinkančius duomenis.
  6. Bankrutuojančios bendrovės gautinos sumos nesudaro 533 662 Eur sumos, kadangi iš gautinų sumų nėra atimtas bankrutuojančios bendrovės 36 170,35 Eur dydžio reikalavimo sumos į UAB „Aušros alėja“ vertės sumažėjimas, nors UAB „Aušros alėja“ yra likviduojama, neteikia finansinių ataskaitų; į bendrovės gautinas sumas nepagrįstai yra įtraukta bankrutuojančios bendrovės gautina suma iš UAB „AMK logistika“, sudaranti 480 000 Eur sumą, nors UAB „AMK logistika“ yra bankrutuojantis ne teismo tvarka juridinis asmuo; iš bendrovės gautinų sumų taip pat nėra atimtas UAB „Boldus“ gautinos sumos vertės sumažėjimas, nors yra priimtas teismo sprendimas dėl bendrovės veiklos pabaigos; į bankrutuojančios bendrovės gautinas sumas nepagrįstai įtraukta gautina suma iš UAB „Atolas“, kuri yra išregistruota (kita bendrovė UAB „Atolas“ jau nuo 1999 m. neteikia duomenų registrų tvarkytojui).
  7. Rengiant ataskaitą ir 2017 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkime patvirtintą bankrutuojančios bendrovės finansinės atskaitomybės rinkinį už 2016 m. ir nurodant bankrutuojančios bendrovės turimą turtą, nebuvo vadovaujamasi finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais bei 18 – ojo Verslo apskaitos standarto (VAS) nuostatomis, t. y. nebuvo apskritai atliekamas finansinio turto nuvertėjimo testas pagal 18 – ojo VAS 55 – 62 punkto nuostatas. Tą patvirtina ir bankrutuojančios bendrovės įgalioto asmens paaiškinimai, kad neva jokie duomenys nepasikeitė ir bankroto administratorė, tikėdama, jog niekas nepakito, finansinę atskaitomybę už 2016 m. parengė perkeldama duomenis iš 2016 m. spalio 7 d. bendrovės balanso. Neteisingai apskaičius bankrutuojančios bendrovės turtą, apskritai nėra aišku, kokia būtų jo vertė, todėl teiginiai, jog bendrovės turto pakaktų ją vertinti kaip didelę bendrovę, laikytini nepagrįstais.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas, konstatavęs bankroto administratorės ataskaitoje pateiktos informacijos apie bendrovės turtą neaktualumą, panaikino BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais buvo patvirtinta bankroto administratorės ataskaita bei bendrovės administravimo išlaidų sąmata, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų. Pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas ir absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis).
Dėl naujų įrodymų priėmimo
 1. BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ kartu su atskiruoju skundu bei pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė į bylą naujus įrodymus, bankroto administratorė – 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės balanso bei 2017 m. lapkričio 14 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo protokolo kopijas; pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ – UAB „Parko prekybos centras“ (buvusios UAB „Senasis sakalas“) ir UAB „Olfema“ neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus bei bankroto administratorės pareiškėjai siųstą turto ir gautinų sumų detalizaciją.
 2. CPK 314 straipsnyje įtvirtintas naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas nėra absoliutus, todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į byloje sprendžiamo klausimo pobūdį, į viešojo intereso bankroto bylose egzistavimą, taip pat į tai, kad pateiktų naujų įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, bankroto administratorės bei pareiškėjos pateiktus naujus įrodymus priima bei juos vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.
Dėl bankroto administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimo
 1. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).
 2. Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas), kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Taigi administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).
 3. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte nustatyta, kad administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas. Aptariamoje teisės normoje taip pat įvardinta, kokia informacija turi būti nurodyta pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje, t. y. informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Taigi, ataskaitą galima apibūdinti ir kaip informaciją, kurios tikslas yra supažindinti kreditorius su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Tuo pačiu jos pagrindu kreditoriai gali atlikti kontrolės funkciją.
 4. Pirmajam BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimui pateiktoje bankroto administratorės ataskaitoje buvo nurodyta iš esmės visa ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte numatyta, pirmajam kreditorių susirinkimui teiktina, informacija apie bendrovę, t. y. nurodyti jos dalyviai; informacija apie bendrovės darbuotojus; ilgalaikio turto pirkimai, nurašymai, pardavimai per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo; ilgalaikio bendrovės turto sąrašas, jo vertė, nurodant turtą, kuris yra įkeistas, papildomai pažymint, kad, pripažinus bendrovę likviduojama, administratorė atliks akcijų verčių analizę; bendrovės debitoriai, jų skolų sumos; bendrovės kreditoriniai įsipareigojimai; administravimo išlaidų dydžiai; bendrovės sandoriai nuo 2013 m.; kita informacija apie bendrovę.
 5. Bylos duomenimis 2017 m. liepos 19 d. vykęs pirmasis BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimas 3 – uoju darbotvarkės klausimu nutarė patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą, „už“ minėto nutarimo priėmimą balsavus 68,6635 proc. balsų turtintiems BUAB „Golden capital“ kreditoriams, t. y. visiems, išskyrus pareiškėją UAB „Kulpės slėnis“. Iš UAB „Kulpės slėnis“ balsavimo raštu biuletenio matyti, kad balsuodama „prieš“ bankroto administratorės pateiktos ataskaitos patvirtinimą, UAB „Kulpės slėnis“ nenurodė konkrečių pateiktos ataskaitos trūkumų, apsiribodama abstrakčiais, bendro pobūdžio teiginiais, kad ataskaita neatitinka visų ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimų, tinkamai neatskleista visa kreditoriams svarbi informacija, dalis pateiktos informacijos nėra tiksli (pvz. iš ataskaitos galima daryti išvadą, kad bankrotas iškeltas likvidatoriaus iniciatyva, pastarajam nustačius, kad pardavus turtą nebus įmanoma atsiskaityti su visais kreditoriais). Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, panaikindamas 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita, konstatavo, kad BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė, pasibaigus 2016 finansiniams metams, privalėjo sudaryti bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus, tarp jų ir bendrovės balansą 2016 m. gruodžio 31 d., ir 2017 m. liepos 19 d. sušauktam BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimui privalėjo pateikti naujesnius bei aktualesnius nei bankroto bylos iškėlimo dienai duomenis apie bendrovės turtą, t. y. bankroto administratorės ataskaitą buvo atsisakyta tvirtinti iš esmės dėl joje pateikiamos informacijos neaktualumo, nenustačius, kad ataskaitoje būtų įrašyti neįvykę faktai ir (ar) klaidinga informacija.
 6. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta pirmajam kreditorių susirinkimui pateikta bankroto administratorės veiklos ataskaita, panaikino formaliais pagrindais, nenustatęs ne tik esminio ataskaitos neatitikimo ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimams, bet ir joje nurodomos informacijos klaidingumo.
 7. Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas nenumato, jog pirmajam kreditorių susirinkimui informacija apie bendrovės turtą turi būti pateikiama ne bankroto bylos iškėlimo, o ataskaitos pateikimo dienos duomenimis. Priešingai, atsižvelgiant į tokios ataskaitos pateikimo laiką – teikiama pirmajam kreditorių susirinkimui, taip pat į ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalį, numatančią kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė, negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos; taip pat į tai, kad įstatymas numato kitų administratoriaus veiklos ataskaitų teikimo galimybę (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas), bei į vėlesnes kreditorių kontrolės funkcijos, susijusios su bendrovės turtu, vykdymo galimybes, manytina, kad bendrovės turto nurodymas bankroto administratoriaus ataskaitoje, remiantis nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos duomenimis, yra pagrįstas, pats savaime nelemiantis ataskaitoje nurodomų duomenų klaidingumo (netikslumo).
 8. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju ir BUAB „Golden capital“ kreditoriai, net ir ginčijamam nutarimui nepritarusi kreditorė UAB „Kulpės slėnis“, balsuodama „prieš“ aptariamo nutarimo priėmimą, nenurodė, kad bankroto administratoriaus ataskaitos trūkumas yra duomenų apie bendrovės turtą neaktualumas, o kitos pastarojo kreditoriaus kreditorių susirinkime nurodytos pastabos, kaip minėta, nebuvo konkretizuotos ir aiškiai įvardintos.
 9. Aptariamų pirmosios instancijos teismo išvadų nepagrįstumą patvirtina ir į bylą pateiktas 2016 m. gruodžio 31 d. BUAB „Golden capital“ balansas, fiksuojantis iš esmės tokios pačios apimties BUAB „Golden capital“ turtą, kaip ir bendrovės 2016 m. spalio 7 d. balansas, remiantis kurio duomenimis ir buvo rengiama pirmajam kreditorių susirinkimui pateikta tvirtinti BUAB „Golden capital“ bankroto administratorės ataskaita – nežymus (200 Eur) pokytis yra tik trumpalaikio turto dalyje.
 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės visos ĮBĮ nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Formalus, kaip nagrinėjamos bylos atveju, bankroto administratoriaus ataskaitos, kuriai pritarė didžioji dauguma bendrovės kreditorių, netvirtinimas su tokiu bankroto proceso tikslu (siekiu) nėra suderinamas ir jo neatitinka.
 11. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjos skundo argumentus, neanalizavo bei nepasisakė dėl vieno iš jų – konkrečiai, kad ataskaitoje nurodytas bendrovės turtas, pareiškėjos teigimu, neatspindi faktinės bankrutuojančios bendrovės finansinės padėties, nes bendrovės ilgalaikio turto sąraše nurodytos turimos akcijos įmonių, kurios jau yra išregistruotos (minėtu argumentu grindžiamas ir pareiškėjos atsiliepimas į atskirąjį skundą). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šį pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ procesiniuose dokumentuose nurodomą argumentą, vertina jį kaip nepagrįstą, nesudarantį pagrindo spręsti dėl bankroto administratorės ataskaitos ydingumo, neišsamumo, joje nurodomos informacijos klaidingumo. Tokia išvada darytina atsižvelgus į tai, kad administratorės ataskaitoje yra nurodytos pastabos apie atitinkamų, ilgalaikio turto sąraše nurodytų juridinių asmenų išregistravimą ar bankroto bylų jiems iškėlimą – nurodant, kad UAB „Nevėžio vingis“ 2015 m. gegužės 21 d. teismo nutartimi pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, UAB „Kauno Jūratė“ 2017 m. gegužės 15 d. likviduota ir išregistruota dėl bankroto, AB „Lietuvos birža“ – išregistruota. Į bylą taip pat pateiktas bendrovės ilgalaikio turto sąrašas, kuriame taip pat nurodyta apie AB „Klaipėdos statybinės konstrukcijos“ likvidavimą bei išregistravimą 2017 m. gegužės 17 d. Pastabos apie veiklos nevykdančius, bankrutuojančius bei likviduotus ir išregistruotus bendrovės debitorius nurodytos ir ataskaitoje pateiktame bendrovės debitorių sąraše. Toks informacijos nurodymas administratoriaus ataskaitoje laikytinas ne ydingu, o priešingai – išsamiu bei tiksliu.
 12. Pareiškėjos atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, susiję su 2017 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimui pateiktu tvirtinti bendrovės finansinės atskaitomybės rinkiniu, nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.
 13. Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 3 – uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo panaikintas nepagrįstai, todėl aptariama teismo nutarties dalis naikinama, klausimą išsprendžiant iš esmės – UAB „Kulpės slėnis“ skundą dėl 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3 – uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo atmetant (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
Dėl administravimo išlaidų sąmatos
 1. Teismui pateiktu skundu pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ taip pat ginčijo BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 4 – uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta bendrovės administravimo išlaidų sąmata bei bankroto administratoriaus atlyginimas.
 2. Nagrinėjamam ginčui aktuali ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalies redakcija (galiojanti nuo 2016 m. gegužės 1 d.) numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Taigi, pagal aktualias ĮBĮ 36 straipsnio nuostatas, kilus ginčui dėl kreditorių patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ir/ ar bankroto administratoriaus atlyginimo, šį klausimą turi išspręsti bankroto bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas, negrąžindamas šio klausimo iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui.
 3. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkindamas pareiškėjos skundo reikalavimą dėl BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 4 – uoju darbotvarkės klausimu, šio klausimo iš esmės neišsprendė, konstatuodamas tik tai, kad bankroto administratorei pirmajam BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimui nepateikus aktualios informacijos apie bankrutuojančios bendrovės turtą, kyla abejonės, ar kreditorių susirinkimas patvirtino pagrįstą ir protingumo principui neprieštaraujančią administravimo išlaidų sąmatą, ir palikdamas šį klausimą spręsti BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimui. Tokia teismo pozicija neatitinka aptarto ĮBĮ 36 straipsnyje įtvirtinto teisinio reglamentavimo. Be to, šia nutartimi jau buvo įvertinti ir atmesti kaip nepagrįsti pirmosios instancijos teismo argumentai, susiję su aktualios informacijos kreditorių susirinkimui (ne)pateikimu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad, kilus ginčui, teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą suteikiama išimtinai pirmosios instancijos teismui, panaikinus aptariamą skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, BUAB „Golden capital“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 1. Pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ skundo dalį dėl 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3 – uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo atmetus, perskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidos – BUAB „Golden capital“ iš pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“, proporcingai atmestų pareiškėjos reikalavimų daliai, priteisiant 325 Eur advokato pagalbos pirmosios instancijos teisme išlaidų (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktu,

Nutarė

6Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutarties dalį, kuria tenkintas pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ skundo reikalavimas dėl 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3 – uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės: šį pareiškėjos skundo reikalavimą atmesti.

7Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutarties dalį, kuria tenkintas pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ skundo reikalavimas dėl 2017 m. liepos 19 d. BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo nutarimo 4 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo ir šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8BUAB „Golden capital“ naudai iš pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ priteisti 325 Eur bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai