Byla 2-1522/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutarties, kuria atmesti ieškovo skundai, civilinėje byloje Nr. B2-2368-510/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ skundus bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kalstas“ bankroto byloje dėl 2010 m. sausio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir 2010 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas AB „Swedbank“ 2010 m. sausio 25 d. Kauno apygardos teismui paduotu skundu prašė panaikinti BUAB „Kalstas“ 2010 m. sausio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. sausio 7 d. (b. l. 12-16). Nurodė, kad BUAB „Kalstas“ kreditorių susirinkimas 2010 m. sausio 7 d. nutarimo 2 punktu nutarė patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. sausio 7 d. Banko atstovas kreditorių susirinkime balsavo prieš šį nutarimą, tačiau nutarimas buvo priimtas kitų kreditorių, kurių reikalavimų kilmė, teisėtumas, pagrįstumas ir realumas yra ginčytini, balsų dauguma. Tik 2010 m. sausio 7 d. kreditorių susirinkimo metu banko atstovas sužinojo, kad į BUAB „Kalstas“ kreditorių sąrašą yra įtraukta Estijos įmonė OSAUHING ARREDO su 31 573 150,68 Lt dydžio finansiniu reikalavimu ir JAV ribotos atsakomybės bendrovė WEST ENERGY LLC su 3 112 438,36 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Anot administratoriaus direktoriaus A. V., kreditoriaus Estijos įmonės OSAUHING ARREDO finansinį reikalavimą patvirtina 2008 m. gruodžio 17 d. ad hoc arbitražo sprendimas, priimtas remiantis 2006 m. spalio 10 d. preliminaria turto pirkimo-pardavimo sutartimi ir 2007 m. rugpjūčio 22 d. laidavimo sutartimi, kuriuo priteistas nuostolių atlyginimas bei palūkanos. Kreditoriaus JAV ribotos atsakomybės bendrovės WEST ENERGY LLC finansinį reikalavimą patvirtina 2009 m. liepos 2 d. ad hoc arbitražo sprendimas, priimtas remiantis 2008 m. sausio 10 d. prekių pirkimo-pardavimo sutartimi, kuriuo priteistas nuostolių atlyginimas ir palūkanos. Ieškovo įsitikinimu, šie finansiniai reikalavimai nepagrįsti. 2007 m. rugpjūčio 22 d. laidavimo sutartimi UAB „Kalstas“ laidavo Estijos įmonei OSAUHING ARREDO už trečiojo asmens UAB „ASSC“ pernelyg dideles netesybas, jei pastarasis pažeis preliminarią sutartį. Už laidavimą BUAB „Kalstas“ negavo jokios naudos, todėl tai aiškiai neatitiko juridinio asmens tikslų; be to, 2008 m. UAB „Kalstas“ turtas sudarė tik apie 10 mln. Lt., ir galėjo turėti įtakos tam, kad vėliau UAB „Kalstas“ buvo iškelta bankroto byla.. Taip pat kyla abejonių, ar JAV ribotos atsakomybės bendrovės WEST ENERGY LLC netesybos nebuvo dirbtinai išpūstos. Kadangi bankrutuojančios įmonės administratorius nepatikrino visų sandorių, sudarytų per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir neginčijo abejotinų sandorių (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 ir 10 p.), jo veiklos ataskaita negali būti tvirtinama.

4Atsakovas BUAB „Kalstas“ atsiliepimu į skundą (b. l. 42-44) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teigė, kad ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 ir 10 punktai įpareigoja administratorių tikrinti ir ginčyti sandorius, tuo tarpu Estijos įmonės OSAUHING ARREDO ir JAV ribotos atsakomybės bendrovės WEST ENERGY LLC finansiniai reikalavimai patvirtinti arbitražo teismo sprendimais, kurie jiems įsiteisėjus vėliau nebegali būti ginčijami (KAĮ 38 str. 2 d.). ĮBĮ 23 straipsnis nesuteikia kreditorių susirinkimui teisės įpareigoti bankroto administratorių ginčyti vieną ar kitą sandorį arba kreditoriaus finansinį reikalavimą.

5Ieškovas AB „Swedbank“ 2010 m. kovo 20 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su kitu skundu (c. b. Nr. 2-2369-510/2010 12-15 psl.), prašydamas pripažinti negaliojančiu BUAB „Kalstas“ 2010 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta atmesti AB „Swedbank“ skundą dėl administratoriaus veiksmų ir neginčyti tarp UAB „Kalstas“ ir Estijos įmonės OSAUHING ARREDO sudarytos laidavimo sutarties bei tarp UAB „Kalstas“ ir JAV ribotos atsakomybės bendrovės WEST ENERGY LLC sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties nuostatų, nustatančių nuostolių dydį (civilinė byla Nr. 2-2369-510/2010). Skundą grindė tuo, kad ieškovas 2010 m. sausio 21 d. raštu Nr. SR-3192 pareikalavo sušaukti BUAB „Kalstas“ kreditorių komitetą ir pateikė jam darbotvarkės klausimą su siūlomo nutarimo projektu - tenkinti jo skundą dėl BUAB „Kalstas“ administratoriaus veiksmų ir pavesti ginčyti laidavimo sutarties bei pirkimo-pardavimo sutarties atitinkamas nuostatas. 2010 m. kovo 5 d. BUAB „Kalstas“ kreditorių komitetas 2-uoju darbotvarkės klausimu atmetė ieškovo skundą dėl administratoriaus veiksmų ir nutarė nepavesti administratoriui ginčyti laidavimo sutarties bei pirkimo pardavimo sutarties tam tikrų nuostatų. Šis kreditorių komiteto nutarimas priimtas kreditorių, kurių reikalavimų pagrįstumas ginčytinas ir kuriems toks nutarimas naudingas, balsų dauguma. Taikant ABĮ 35 straipsnio 5 dalies analogiją kreditoriai, dėl kurių reikalavimų kyla abejonių, neturėtų balsuoti ir priimti sau palankių sprendimų. Ieškovas šiame skunde pakartojo tuos pačius argumentus, kuriuos išdėstė skunde dėl BUAB „Kalstas“ 2010 m. sausio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 26 d. protokoline nutartimi abu ieškovo skundus dėl BUAB „Kalstas“ 2010 m. sausio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir dėl 2010 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu nagrinėti kartu, sujungdamas bylas į vieną bylą (CPK 136 str. 4 d.).

7Pirmosios instancijos teismas 2010 m. birželio 9 d. nutartimi (b. l. 106-109) ieškovo skundus atmetė. Dėl reikalavimo panaikinti BUAB „Kalstas“ 2010 m. sausio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. sausio 7 d. patvirtinimo pirmosios instancijos teismas nurodė, kad arbitražinio teismo sprendimai turi būti vykdomi (KAĮ 38 str. 1 d.), todėl UAB „Kalstas“ administratorius privalėjo įtraukti Estijos įmonės OSAUHINF ARREDO ir JAV ribotos atsakomybės bendrovės WEST ENERGY LLC pareikštus finansinius reikalavimus į BUAB „Kalstas“ kreditorių sąrašą bei pateikti juos teismui tvirtinti. BUAB „Kalstas“ administratoriaus veiksmai neprieštaravo įstatymams, tad panaikinti 2010 m. sausio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, nėra pagrindo.

8Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto nutarimą pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad sandorių ginčijimas negali turėti įtakos Estijos įmonės OSAUHINF ARREDO ir JAV ribotos atsakomybės bendrovės WEST ENERGY LLC finansiniams reikalavimams, nes jie patvirtinti arbitražo sprendimų, o ne sandorių pagrindu. Arbitražinio teismo sprendimų pagrindu bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų dydžiai gali būti pakeičiami tik tada, jei bus panaikinti arba pakeisti patys arbitražiniai sprendimai, o ne sandoriai, pagal kuriuos buvo priimti šie arbitražiniai sprendimai.

9Be to, teismo vertinimu, bankroto bylą nagrinėjantis teismas neturi teisės svarstyti, kokius konkrečius ieškinius bankroto administratorius privalo pareikšti, todėl ieškovo skundas negali būti tenkinamas dar ir dėl šios priežasties. Jeigu ieškovas mano, kad bankroto administratorius nevykdo ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatytų pareigų, jis turi teisę pats reikšti ieškinius gindamas pažeistas teises ar įstatymo saugomus interesus.

10Ieškovas AB „Swedbank“ atskiruoju skundu (b. l. 112-117) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo jo argumentų, jog Estijos įmonės OSAUHING ARREDO ir JAV ribotos atsakomybės bendrovės West Energy LLC reikalavimai BUAB „Kalstas“ balanse, tikėtina, atsirado tik prieš pat bankroto bylos iškėlimą. Iki tol apie šiuos reikalavimus nei žinojo stambiausias įmonės kreditorius – bankas, nei šie reikalavimai atsispindėjo įmonės buhalterinėje dokumentacijoje. Pagal LR finansinės atskaitomybės įstatymo 21 straipsnį duomenys apie BUAB „Kalstas“ finansinius įsipareigojimus Estijos įmonei OSAUHING ARREDO ir JAV ribotos atsakomybės bendrovės West Energy LLC turėjo atsispindėti Juridinių asmenų registrui kasmet teikiamuose metinės finansinės atskaitomybės dokumentuose. Nors bankas pirmosios instancijos teismo prašė išreikalauti iš BUAB „.Kaistas“ VĮ Registrų centrui pateiktus metinių finansinių ataskaitų rinkinius už 2007-2009 m., bet teismas to nepadarė.

11Bankas pirmosios instancijos teismui taip pat nurodė, kad jis su UAB “Kalstas“ 2008 m. vasario 15 d. pasirašė kredito sutartį Nr. 08-007200-IN, pagal kurią suteikė UAB „Kalstas“ 2,45 mln. Lt kreditą. Be to, bankas ir UAB „Kaistas“ 2009 m. gegužės 8 d. pasirašė laidavimo sutartį Nr. 06-048080-LA5, pagal kurią UAB „Kalstas“ laidavo už kredito gavėją UAB „DM valda“. Pasirašydama kredito ir laidavimo sutartis UAB „Kalstas“ patvirtino, kad, išskyrus nurodytuosius, neturi įsipareigojimų, kuriems būtų būdingas skolinimosi ar skolinimo pobūdis, prisiimtų pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis arba naudojantis vertybiniais popieriais ar finansinėmis priemonėmis, taip pat įsipareigojimų pagal garantijų, laidavimų, įkeitimo (hipotekos) ar kitus sandorius. UAB „Kalstas“ įsipareigojo be banko išankstinio raštiško sutikimo neprisiimti naujų prievolių pagal garantijų, laidavimų, įkeitimo (hipotekos) ar kitus sandorius; per 5 d. raštu pranešti bankui, jei tretieji asmenys pareiškia įmonei ieškinius teisme arba arbitraže, kurių suma viršija 30 000 Lt ir/arba iškeliamos bylos, kuriose priimtas sprendimas gali turėti esminės neigiamos įtakos kredito gavėjo ūkinei finansinei būklei. Sudarant kredito bei laidavimo sutartis ir/ar vėliau, bankas nebuvo informuotas apie 2007 m. rugpjūčio 22 d. laidavimo sutartį, arbitražo procesą ir priimtą arbitražo teismo sprendimą.

12Viešasis interesas reikalauja įsitikinti, ar kreditorių reikalavimai pateikti tvirtinti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pagrįstai, o tai atlikti yra bankroto administratoriaus pareiga. Sprendžiant, ar pagrįstai patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, būtina įvertinti, ar bankroto administratorius atliko visus būtinus veiksmus, t. y. ar pakankamai atidžiai įvertino bankrutuojančios įmonės sandorius, dokumentaciją ir pareikštų kreditorinių reikalavimų pagrįstumą.

13Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino arbitražo sprendimų ir jų pagrindu išduotų vykdomųjų raštų teisinę reikšmę. CPK 366 straipsnis numato galimybę atnaujinti procesą civilinėje byloje ir panaikinti priimtą teismo sprendimą. Taip pat ir arbitražo sprendimas negali likti galioti, jei nustatoma, kad sandoriai, kurių pagrindu priimtas arbitražo sprendimas, yra niekiniai ir/ar nuginčyti, nes iš neteisės teisė negali atsirasti (lot. ex injuria jus non oritur). Vadovaujantis LR Komercinio arbitražo įstatymo 37 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Lietuvos apeliacinis teismas naikina arbitražinio teismo sprendimą, jeigu pripažįsta, kad arbitražo teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų įtvirtintai viešajai tvarkai.

14Atsakovas BUAB „Kalstas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 123-125) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Pasak atsakovo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino tik tas aplinkybes, kurios yra reikšmingos nustatant, ar administratorius tinkamai atliko pareigas, numatytas ĮBĮ 11straipsnio 3 dalies 8 ir 10 punktuose, ir pagrįstai atsisakė vertinti aplinkybes, susijusias su arbitražo teismo sprendimais, kad nebūtų peržengtos ginčo nagrinėjimo ribos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. spalio 5 d. nutartyje (c. b. Nr. 3K-3-417/2009) yra nurodęs, kad teismas, tvirtindamas finansinius reikalavimus, neturi papildomai tikrinti reikalavimų pagrįstumo, jeigu jie kylą iš įsiteisėjusio ir vykdytino teismo įsakymo. Apeliantas mano, kad atsakovo su Estijos įmone OSAUHING ARREDO ir JAV ribotos atsakomybės bendrove West Energy LLC sudaryti sandoriai prieštarauja įmonės veiklos tikslams ir kreditorių interesams (CK 1.82 str., 6.66 str.). Tačiau siekiant pripažinti sandorius negaliojančiais minėtais pagrindais inter alia reikia įrodyti priešingos šalies nesąžiningumą, ko apeliantas nekvestionuoja. Be to, laidavimo sutartis buvo sudaryta 2007 m. rugpjūčio 22 d., prekių pirkimo-pardavimo sutartis – 2008 m. sausio 10 d., t. y. tada, kai atsakovas neturėjo finansinių sunkumų ir net nebuvo sudaręs sutarčių su apeliantu. Jeigu apeliantas nesutinka su jis turi teisę pagal ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalį pats kreiptis į teismą.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Paduodamas skundus, ieškovas siekė, kad administratorius ginčytų bankrutuojančios įmonės su Estijos įmone OSAUHING ARREDO 2007 m. rugpjūčio 22 d. sudarytą laidavimo sutartį ir su JAV ribotos atsakomybės bendrove WEST ENERGY LLC 2008 m. sausio 10 d. pasirašytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį. Skundais ieškovas prašė panaikinti BUAB „Kalstas“ 2010 m. sausio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. sausio 7 d., ir pripažinti negaliojančiu BUAB „Kalstas“ 2010 m. kovo 5 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta atmesti jo skundą dėl administratoriaus veiksmų ir neginčyti minėtų sutarčių. Pirmosios instancijos teismas skundų netenkino. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl bylos nagrinėjimo dalyko ir ribų, įrodymų išreikalavimo, ad hoc arbitražo teismų sprendimų panaikinimo galimybių.

17Ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. BUAB „Kalstas“ 2010 m. sausio 7 d. kreditorių susirinkime administratorius pristatė savo veiklos BUAB „Kalstas“ ataskaitą laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. sausio 7 d. (c. b. Nr. 2-2368-510/2010 19-30 psl.). Ataskaitoje aptariama tai, ką jis per 5 mėn. nuveikė: atliko veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, atidarė dvi sąskaitas banke, inicijavo areštų atsakovo turtui panaikinimą, perėmė bankrutuojančio įmonės turtą ir dokumentus, atliko turto inventorizaciją, nutraukė darbo sutartis su darbuotojais, sudarė laikinas darbo sutartis; taip pat pateikė BUAB „Kalstas“ įplaukų ir išmokų suvestinę, teismo patvirtintą BUAB „Kalstas“ kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimų dydžius. Administratorius nurodė, jog peržiūrėjo BUAB „Kalstas“ 2006-2009 m. sudarytus įprastinės veiklos sandorius ir nepastebėjo, kad jie neatitiktų galiojančių įstatymų; pateikė informaciją apie iš debitorių gautas (išieškotas) lėšas, apie administravimo išlaidų sąmatą, t. t. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. Be to, atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą jam tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių, išskyrus tai, kad būdami nepatenkinti administratoriaus veikla kreditoriai gali inicijuoti jo pakeitimą kitu. Tuo tarpu ieškovas administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimą naudoja kaip priemonę savo tikslams pasiekti - priversti administratorių ginčyti BUAB „Kalstas“ sandorius. Bet CPK 5 straipsnio 1 dalis numato suinteresuoto asmens teisę, o ne pareigą kreiptis į teismą.

18Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėdamas administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo pagrįstumo klausimą pirmosios instancijos teismas neturėjo analizuoti ieškovo argumentų, susijusių su Estijos įmonės OSAUHING ARREDO ir JAV ribotos atsakomybės bendrovės West Energy LLC reikalavimų atsiradimo BUAB „Kalstas“ balanse aplinkybėmis, ir pagrįstai atsisakė išreikalauti su tuo susijusius įrodymus (CPK 178 str.).

19Kalbant apie arbitražo teismų sprendimų panaikinimo galimybes, atkreiptinas dėmesys, kad aptariamu atveju CPK 366 straipsnis, reglamentuojantis proceso atnaujinimą teisme, negalėtų būti taikomas, nes BUAB „Kalstas“ ir Estijos įmonė OSAUHING ARREDO, JAV ribotos atsakomybės bendrovė West Energy LLC 2007 m. rugpjūčio 22 d. ir 2008 m. sausio 10 d. sutartyse susitarė dėl arbitražinės išlygos, o KAĮ proceso atnaujinimo instituto nenumato. Be to, KAĮ 37 straipsnio 6 dalis nustato 3 mėn. terminą, skaičiuojamą nuo arbitražinio teismo sprendimo priėmimo dienos, apskųsti arbitražo sprendimus Lietuvos apeliaciniam teismui. Ad hoc arbitražo sprendimai buvo priimti prieš 1,5-2 m.: atitinkamai 2008 m. gruodžio 17 d. ir 2009 m. liepos 2 d., tad jie nebegali būti ginčijami.

20Esant šioms aplinkybėms, tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas AB „Swedbank“ 2010 m. sausio 25 d. Kauno apygardos teismui... 4. Atsakovas BUAB „Kalstas“ atsiliepimu į skundą (b. l. 42-44) su skundu... 5. Ieškovas AB „Swedbank“ 2010 m. kovo 20 d. kreipėsi į Kauno apygardos... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 26 d. protokoline nutartimi abu... 7. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. birželio 9 d. nutartimi (b. l. 106-109)... 8. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 5 d. kreditorių... 9. Be to, teismo vertinimu, bankroto bylą nagrinėjantis teismas neturi teisės... 10. Ieškovas AB „Swedbank“ atskiruoju skundu (b. l. 112-117) prašo panaikinti... 11. Bankas pirmosios instancijos teismui taip pat nurodė, kad jis su UAB... 12. Viešasis interesas reikalauja įsitikinti, ar kreditorių reikalavimai... 13. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino arbitražo sprendimų... 14. Atsakovas BUAB „Kalstas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 123-125)... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Paduodamas skundus, ieškovas siekė, kad administratorius ginčytų... 17. Ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar... 18. Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 19. Kalbant apie arbitražo teismų sprendimų panaikinimo galimybes, atkreiptinas... 20. Esant šioms aplinkybėms, tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 22. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....