Byla 2-585-522/2012
Dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Onai Petniūnienei, dalyvaujant ieškovui A. K., jo atstovui advokatui Juozui Vasiliauskui, atsakovams M. M., V. V., viešajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovams V. V., M. M. dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 8399 Lt turtinės žalos atlyginimą, 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai pagal Vilniaus VGTPT pateiktą pažymą. Ieškovas nurodė, kad Širvintų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr. 1-11-94/2012, 2012-02-21 nuosprendžiu V. V. ir M. M. pripažino kaltais pagal BK 138 str. 1 d. dėl ieškovo nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Teismas nusprendė pripažinti ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o jo dydžio klausimą perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka. Nuosprendyje buvo nurodyta, kad nukentėjusysis turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad gydymo išlaidos pagrįstos ir susijusios būtent su sveikatos sutrikdymu. Ieškovas patikslintu ieškiniu pateikė įrodymus, patvirtinančius gydymo išlaidų pagrįstumą. UAB „Širvintų sveikatos centras“ išraše iš medicininių dokumentų nurodyta, kad žandikaulių gydymas ir dantų protezavimas kainuos 3510 Lt. Dėl sveikatos sutrikdymo nukentėjusysis negalėjo vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl statybos darbų atlikimo. Bendra darbų vertė yra 4496 Lt. Už vaistus išleista 273,43 Lt, už kurą - 120 Lt. Turėtoms išlaidoms pagrįsti ieškovas pateikė kvitus baudžiamojoje byloje. Turtinė žala iš viso 8399 Lt. Kadangi neturtinė žala padaryta dėl nusikaltimo, ieškovas prašo priteisti iš abiejų bendrai nusikaltimą padariusiųjų nuteistųjų 10000 Lt solidariai. Ieškovas neturtinę žalą įvertino tokia suma, nes buvo stipriai sumuštas. Žaizdas teko siūti, jos pūliavo, labai sunkiai gijo. Stomatologė negalėjo rauti jam dantų, kol neužgijo žaizda ant apatinės lūpos. Tuo metu ieškovas galėjo valgyti tik skystą maistą. Išrovus dantis, paskauda ir dabar, nuo to pablogėjo ieškovo atmintis, jam sunku susikaupti. Dėl visų šitų priežasčių pablogėjo jo sveikata, jis negalėjo dirbti, patyrė stresą, nerimavo tiek jis, tiek jo šeima. Dar neaišku, kiek reikės važinėti į Vilnių gydyti dantų, o tai užims laiko, sukels daug nepatogumų, teks pastoviai nervuotis.

3A. V. ir M. M. atsiliepimų nepateikė. Teismo posėdžio metu atsakovai nesutiko atlyginti ieškovui jo negautų pajamų klojant trinkeles ir prašė sumažinti ieškovo prašomą priteisti neturtinę žalą.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2012 m. vasario 21 d. Širvintų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-11-94/2012 V. V. ir M. M. buvo pripažinti kaltais pagal LR BK 138 str. 1 d. dėl nesunkaus nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymo. Nuosprendžiu nukentėjusiajam A. K. buvo pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, o jo dydžio klausimas perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 15 d. nuosprendžiu Širvintų rajono apylinkės 2012 m. vasario 21 d. nuosprendį pakeitė ir kaltinamuosius V. V. ir M. M. pripažino kaltais pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. ir BK 284 str. 1 d., o Širvintų rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 21 d. nuosprendžio dalis dėl kardomųjų priemonių ir žalos atlyginimo ir civilinio ieškinio paliko nepakeistas.

6Teismui nustačius, kad yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti, ir pripažinus civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perdavus nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis), ieškinį nagrinėjant civilinio proceso tvarka nebegalima iš naujo spręsti klausimo dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu ieškinį atmesti. Taigi konstatuotina, kad atsakovai V. V. ir M. M. pagal Lietuvos Respublikos CK 6.263 ir 6.283 str. turi pareigą atlyginti ieškovui padarytą žalą.

7Pradiniu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 19000 Lt turtinės žalos ir 20000 Lt neturtinės žalos. Patikslintu ieškiniu ieškovas jam padarytą neturtinę žalą vertina 10000 Lt, o turtinę žalą – 8399 Lt ir prašo jo patirtą turtinę ir neturtinę žalą priteisti iš atsakovų.

8Dėl neturtinės žalos atlyginimo.

9CK 6.250 str. 1 d. nustato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad neturinė žala yra atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais.

10CK nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo – ją kiekvienoje byloje, dėl kiekvieno nukentėjusiojo turi įvertinti teismas. Spręsdamas nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo dydžio klausimą, teismas turi atsižvelgti į: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) tai, ar padaryta turtinė žala, į padarytos turtinės žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.). CK nurodytas kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Neturtinės žalos dydis nustatomas ir pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą.

11Byloje nustatyta, kad 2011 m. spalio 1 d. apie 17 valandą Širvintų rajone, kaime netoli tvenkinio kitoje pusėje kelio įvykus žodiniam konfliktui tarp V. V. ir A. K., pastarasis V. V. pastūmė ir šis pargriuvo. T. V. , atsikėlęs nuo žemės, puolė A. K., kumščiu sudavė jam smūgį į petį ir penkis smūgius į veidą. Tuo pačiu metu A. K. puolė mušti ir M. M., suduodamas jam į nugarą ir kairę veido pusę viso ne mažiau keturių smūgių (b.t. 1, b.l. 152-155). Valstybinės teismo medicinos tarnybos 2011 m. lapkričio 14 d. specialisto išvadoje Nr. G 2983/11(01) nurodyta, kad A. K. padaryta apatinės lūpos kiauryminė muštinė žaizda su apatiniu 4 dantų pakenkimu, paveikus kietu buku daiktu. Sužalojimas kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu (b.t. 1, b.l. 11-12). Dėl šio įvykio kaltais pripažinti V. V. ir M. M..

12Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovas A. K. patyrė fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, jam teko gydytis patirtus sužalojimus ligoninėje, lankantis stomatologijos klinikose ir namuose. Pažymėtina, kad dar ir dabar ieškovui tenka dažnai vykti pas gydytojus. VšĮ Širvintų rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro rašte nurodyta, kad ieškovo žaizdos gijimas buvo vangus, lėtas, su komplikacijomis, žaizda pūliavo (b.t. 1, b.l. 143). Ieškovo patirti sumušimai gijo apie du mėnesius. Gydymosi metu jam iš vidaus ir iš išorės pūliavo žaizda. Dėl galvos sumušimo jis labai dažnai kentė galvos skausmus, kartais galvą skauda ir dabar. Be to, pablogėjo jo atmintis, jam sunku susikaupti. Neturint keturių dantų, ieškovui sunku valgyti, šnekėti, kalbėdamas jis švepluoja. Dėl šių priežasčių stresą patyrė tiek ieškovas, tiek jo šeima. Nežiūrint to, ieškovui nenustatyta daugiau liekamųjų reiškinių po patirtų sužalojimų, jam nenustatytas nedarbingumas. Ieškovo patirtas sveikatos sutrikdymas kvalifikuojamas nesunkiu. Ieškovas žalą patyrė dėl kaltų atsakovų veiksmų, kurie tyčia jį mušdami sužalojo jo sveikatą. Atsakovai nei turtinės, nei neturtinės žalos ieškovui nėra atlyginę. Įvertinus visas byloje nustatytas aplinkybes ir įrodymus, teismas konstatuoja, kad A. K. patirta neturtinė žala vertintina 5000 Lt. Ši suma ieškovo naudai priteistina iš atsakovų solidariai.

13Dėl turtinės žalos atlyginimo.

14CK 6.283 str. nustato, kad suluošinus fizinį asmenį ar kitaip sužalojus jo sveikatą, už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos grąžinimui būtinos išlaidos).

15Ieškovas prašė iš atsakovų priteisti 4496 Lt negautų pajamų, kurias ieškovas būtų gavęs, jeigu būtų išklojęs trinkelėmis kiemą K. A. (b.t. 2, b.l. 22-23). Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas K. A. parodė, kad su ieškovu buvo susitaręs, jog šis išklos jam trinkelėmis kiemą, tačiau, kai ieškovą sužalojo, jis atsisakė jo paslaugų. Liudytojas taip pat parodė, kad sutartų darbų kaina, skirtingai negu nurodė ieškovas, buvo 4000 Lt. Atsižvelgiant į tai, ieškovui priteistini 4000 Lt negautų pajamų.

16UAB „Širvintų sveikatos centras“ išraše iš medicininių dokumentų nurodyta, kad ieškovo viršutinio žandikaulio gydymas kainuos – 1560 Lt, apatinio žandikaulio – 850 Lt, protezavimas - 900 Lt, iš viso 3510 Lt (b.t. 2, b.l. 21). Be to, ieškovas nurodė, kad vaistams išleido 273,43 Lt, o kurui važinėjant į gydymo įstaigas – 120 Lt, bei pateikė tai įrodančius kvitus (b.t. 1, b.l. 113-114). Todėl ieškovui priteistini 3903,43 Lt su sveikatos grąžinimu susijusioms išlaidoms padengti. Iš viso ieškovui iš atsakovų priteisiama 7903,43 Lt turtinės žalos.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų.

18Byloje yra gauta Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurioje nurodyta, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą A. K. yra 1262,90 Lt (b.t. 2, b.l. 30). LR CPK 96 str. 1 d. nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys buvo patenkintas iš dalies, todėl iš viso valstybės naudai priteisiama 884 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias atsakovai sumokės lygiomis dalimis, t. y. po 442 Lt kiekvienas.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovo A. K. naudai iš atsakovų V. V. ir M. M. solidariai 5000,00 Lt (penkis tūkstančius litų ir 00 ct) neturtinės žalos ir 7903,43 Lt (septynis tūkstančius devynis šimtus tris litus ir 43 ct) turtinės žalos.

22Valstybės naudai iš atsakovų V. V. ir M. M. priteisti po 442 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurios turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

23Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per sprendimą priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 8399 Lt... 3. A. V. ir M. M. atsiliepimų nepateikė. Teismo posėdžio metu atsakovai... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2012 m. vasario 21 d. Širvintų... 6. Teismui nustačius, kad yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti, ir... 7. Pradiniu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 19000 Lt turtinės... 8. Dėl neturtinės žalos atlyginimo.... 9. CK 6.250 str. 1 d. nustato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 10. CK nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo – ją... 11. Byloje nustatyta, kad 2011 m. spalio 1 d. apie 17 valandą Širvintų rajone,... 12. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovas A. K.... 13. Dėl turtinės žalos atlyginimo.... 14. CK 6.283 str. nustato, kad suluošinus fizinį asmenį ar kitaip sužalojus jo... 15. Ieškovas prašė iš atsakovų priteisti 4496 Lt negautų pajamų, kurias... 16. UAB „Širvintų sveikatos centras“ išraše iš medicininių dokumentų... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 18. Byloje yra gauta Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovo A. K. naudai iš atsakovų V. V. ir M. M. solidariai 5000,00... 22. Valstybės naudai iš atsakovų V. V. ir M. M. priteisti po 442 Lt antrinės... 23. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo...