Byla e2-2752-374/2017
Dėl negrąžintos paskolos, nesumokėtų palūkanų, administravimo mokesčio, nesumokėtų delspinigių, vėlavimo palūkanų, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei J. P. dėl negrąžintos paskolos, nesumokėtų palūkanų, administravimo mokesčio, nesumokėtų delspinigių, vėlavimo palūkanų, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 192,78 Eur negrąžintos paskolos, 20,85 Eur nesumokėtų palūkanų, 5,12 Eur administravimo mokesčio, 7,40 Eur nesumokėtų delspinigių, 38,87 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 140 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 125 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai – 2017 m. kovo 29 d. asmeniškai pasirašytinai. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 22 d. atsakovė, kaip vartojimo kredito gavėja, elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_45377, portale www.gosavy.com, kuris yra administruojamas ieškovės, su tikslu, kad būtų sudaryta vartojimo kredito sutartis su portale registruotais skolintojais. Po atsakovės pateiktos Vartojimo kredito paraiškos (ofertos) įvyko skolintojų aukcionas, kuriam pasibaigus atsakovei buvo suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovės sąskaitą, t. y. tarp atsakovės ir skolintojų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 45377, kurios pagrindu atsakovei skolintojai suteikė 250 Eur dydžio paskolą refinansavimui, kurią atsakovė privalėjo skolintojams grąžinti grafike numatyta tvarka. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2017 m. kovo 9 d. pateikė atsakovei pranešimą dėl paskolos sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėjimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius. Ieškovės paskaičiavimu, atsakovės įsiskolinimas yra 265,02 Eur suma, kurią sudaro 192,78 Eur negrąžintos paskolos, 20,85 Eur nesumokėtų palūkanų, 5,12 Eur administravimo mokesčio, 7,40 Eur nesumokėtų delspinigių ir 38,87 Eur vėlavimo palūkanų.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai –vartojimo kredito sutarties specialiosios sąlygos – paraiškos oferta, mokėjimų grafikas, skolintojų lėšų finansavimo lentelė, pranešimas, vartojimo kredito sutarties bendrosios sąlygos, palūkanų ir mokesčių lentelė, SAVY portalo naudojimosi sutartis, sąskaita už suteiktas teisines paslaugas ir atsiskaitymą pagrindžiantis dokumentas.

10Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, konstatuotina, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu ieškovė atsakovei suteikė sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovė įsipareigojo ieškovei gautą sumą grąžinti sutartyje numatytais terminais bei tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnis, 6.886 straipsnis). Taigi tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnsio1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Palūkanas pagal prievoles numato įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsnis).

11Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, iš atsakovės priteistina 192,78 Eur negrąžintos paskolos ir 20,85 Eur nesumokėtų palūkanų (CK 1.138 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

12Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistinas 5,12 Eur administravimo mokestis.

13Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 38,87 Eur kompensuojamąsias (vėlavimo) palūkanas ir 5,12 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės, kompensuojamosios palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

14Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotų mokėjimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistina 38,87 Eur mokėjimo palūkanų, o ieškovės reikalavimas dėl 7,40 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Šioje byloje ieškovė patyrė 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalimi). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovės sumokėtas 15 Eur žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovei iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

17Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 121,5 Eur advokato išlaidų (125 Eur X 97,2 proc.) (88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis, 98 straipsnio 1 dalis).

18Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos. Viso ieškovei iš atsakovės priteistinos 136,50 Eur bylinėjimosi išlaidos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės J. P., a. k. ( - ) 257,62 Eur (du šimtus penkiasdešimt septynis eurus 62 ct) su netesybomis, įskaitant ir administravimo mokestį, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017 m. kovo 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 136,50 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, buveinės adresas: Vilnius, Vokiečių g. 20.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalis ir 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

24Ieškovė per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 192,78 Eur negrąžintos paskolos,... 5. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 22 d. atsakovė, kaip... 9. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos... 10. Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, konstatuotina, kad tarp... 11. Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą ir... 12. Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties... 13. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 38,87 Eur kompensuojamąsias... 14. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 16. Šioje byloje ieškovė patyrė 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas... 17. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 18. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės J. P., a. k. (... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...