Byla e2-22278-465/2018
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui D. D. dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo D. D. 564,76 EUR negrąžintą paskolą, 281,48 EUR palūkanas, 5 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2013 m. liepos 13 d. tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“ ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu atsakovui pradinis kreditorius UAB „4finance“ paskolino 72,41 EUR sumą. Paskolos sutarties terminas – 1 mėnesis. Vadovaudamasis paskolos sutarties 2.10 punktu, 2013 m. liepos 31 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 333,06 EUR kredito sumai 24 mėnesių terminui, 2013 m. rugpjūčio 6 d. – dar 159,29 EUR kredito sumai 3 mėnesių terminui. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.8 punktu, atsakovas pratęsė įmokos grąžinimo terminą iki 2013 m. gruodžio 17 d. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų, todėl pradinis kreditorius 2014 m. vasario 2 d. vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį.

42014 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ ir International Risk Management OU sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria pradinis kreditorius perleido International Risk Management OU reikalavimo teisę į atsakovo skolą. 2016 m. kovo 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi International Risk Management OU ieškovui UAB „Finansų administravimas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013 m. liepos 13 d. tarp UAB „4finance“ ir atsakovo buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9896115004 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovui UAB „4finance“ paskolino 72,41 EUR sumą 1 mėnesio terminui su 91,41 procentų dydžio metine palūkanų norma. Vadovaudamasis paskolos sutarties 2.10 punktu, 2013 m. liepos 31 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 333,06 EUR kredito sumai 24 mėnesių terminui, 2013 m. rugpjūčio 6 d. – dar 159,29 EUR kredito sumai 3 mėnesių terminui. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.8 punktu, atsakovas pratęsė įmokos grąžinimo terminą iki 2013 m. gruodžio 17 d. Atsakovas sutartimi nustatytų įmokų laiku ir tinkamai nemokėjo, todėl pradinis kreditorius 2014 m. vasario 2 d. Sutartį vienašališkai nutraukė. Atsakovas liko pradiniam kreditoriui skolingas 564,76 EUR negrąžintos paskolos ir 88,15 EUR palūkanų.

92015 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ ir International Risk Management OU sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria pradinis kreditorius perleido International Risk Management OU reikalavimo teisę į atsakovo skolą. 2016 m. kovo 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi International Risk Management OU ieškovui UAB „Finansų administravimas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu (CK 6.101 str. 1 d.). Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c. b. Nr. 3K-7-168/2010). Tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 str. 7 d. nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Nagrinėjamu atveju atsakovas 2017 m. liepos 5 d. pranešimu buvo informuotas apie reikalavimo perleidimą. Be to, apie reikalavimo perleidimą skolininkas informuotas tinkamai įteikus ieškinio, jo priedų ir teismo pranešimo kopijas. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas skolą būtų sumokėjęs (CPK 178, 185 str.).

10Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, toliau – CK, 6.2 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Pagal CK 6.886 straipsnį, vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. l d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. l d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 564,76 EUR negrąžintos paskolos ir 88,15 EUR palūkanų už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 13 d. iki 2014 m. vasario 2 d., viso – 652,91 EUR.

11Ieškovas prašo iš atsakovo už laiku negrąžintą kreditą priteisti palūkanas nuo 2014 m. vasario 3 d. iki 2015 m. kovo 10 d., kurios yra paskaičiuotos taikant sutartyje numatytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 141,30 proc. Ieškovo paskaičiavimu, palūkanos sudaro 193,33 EUR. Sutartis su atsakovu nutraukta 2014 m. vasario 2 d. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti palūkanas po Sutarties nutraukimo, todėl šios palūkanos atlieka kompensuojamąją funkciją ir savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Specialiosios teisės normos, reglamentuojančios vartojimo kredito teisinius santykius, yra nustatytos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme (toliau - VKĮ), pagal kurio 11 straipsnio 8 dalį pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Taikant VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną tarifą, t.y. už 402 dienas, ieškovui priteistina iš viso 131,23 EUR palūkanų (652,91 EUR x 0,05 proc. x 402 dienas = 131,23 EUR).

12Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

13Šioje byloje ieškovas sumokėjo 19,00 EUR žyminio mokesčio. Ieškovui, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (teismas patenkino 92,66 proc.), iš atsakovo priteistina 17,61 EUR žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo D. D., a. k. ( - ) 564,76 EUR (penkis šimtus šešiasdešimt keturis eurus 76 ct) negrąžintos paskolos, 88,15 EUR (aštuoniasdešimt aštuonis eurus 15 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 131,23 EUR (vieną šimtą trisdešimt vieną eurą 23 ct) palūkanų po sutarties nutraukimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,61 EUR (septyniolika eurų 61 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Finansų administravimas“, į. k. 304179870, naudai.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai