Byla e2S-2992-619/2015
Dėl nuostolių atlyginimo, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir n u s t a t ė :

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ ieškinį atsakovui R. J. dėl įsiskolinimo už statybos darbus, palūkanų ir delspinigių priteisimo ir atsakovo R. J. priešieškinį ieškovui UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ dėl nuostolių atlyginimo, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir n u s t a t ė :

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo R. J. priteisti 3910,18 EUR įsiskolinimą,553,98 EUR delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas R. J. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ 3792,38 EUR be pagrindo gautas pinigines lėšas, 7314,62 EUR nuostolius dėl ieškovo atliktų rangos darbų trūkumų, 1750,86 EUR deslpinigių už sutarties vykdymo terminų praleidimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir 12857,86 EUR sumai areštuoti ieškovui UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, jų esant nepakankamai – pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias ieškovui ir esančias pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, tame tarpe ir kredito įstaigose. Nurodė, kad ieškovas vengia įvykdyti rangos sutartį, atsižvelgiant į didelę priešieškinio sumą yra pagrindas manyti, kad galimai palankus atsakovui teismo sprendimo įvykdymas glai pasunkėti ar tapti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi atsakovo R. J. prašymą tenkino – areštavo ieškovui UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ priklausančius nekilnojamuosius ir (arba) kilnojamuosius daiktus, jų esant nepakankamai – pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias ieškovui ir esančias pas ieškovą arba trečiuosius asmenis, už 12 857,86 EUR. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad priešieškinio reikalavimų suma vertintina kaip pakankamai didelė, byloje nepateikta duomenų, kurie patvirtintų gerą, stabilią ieškovo finansinę būklę ir paneigtų pavojų, jog šioje byloje priimto atsakovui palankaus sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad iš informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ieškovui iškelta kita civilinė byla, kurioje ieškovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas turtas 26631,9 EUR sumai, t.y. ieškovo finansinė būklė tam tikru mastu apsunkinta.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo lapkričio 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas, šios priemonės suteikia atsakovui nepagrįstą pranašumą, galimybę daryti spaudimą ieškovui dėl bylos baigties. Nurodė, kad ieškovas yra pelningai dirbantis, geros reputacijos juridinis asmuo, pilnai galintis atsiskaityti tuo atveju, jei priešieškinys būtų patenkintas, todėl priešieškinio suma jam nėra didelė. Ieškovui kenkia ne suvaržymų mastas, o pats suvaržymų faktas. Ieškovas siekdamas kuo operatyviau susitarti su kita bylos šalimi, neskundė teismo paminėto pritaikyto arešto kitoje byloje. Taikyti suvaržymai kenkia ieškovo verslui.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas R. J. prašė jį atmesti. Nurodė, kad apeliantas remdamasis CPK 148 str. 2 d. galėjo sumokėti priešieškiniu reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą, tačiau to nepadarė ir tai patvirtina, kad apeliantas nėra finansiškai pajėgus. Tai patvirtina ir pateiktas balansas, kuriame nurodoma, kad jo turimo piniginės lėšos sudaro tik 342 EUR sumą. Atsakovas taip patt pažymėjo, kad apeliantas yra proceso dalyvis trijose šiuo metu nagrinėjamose bylose. Teismui galimai patenkinus priešieškinį šioje byloje bei A. V. ieškinį, apelianto balanse nurodyti trumpalaikiai įsipareigojimai padidėtų nuo 16265 EUR iki 55754,76 EUR. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje duomenys apie ieškovui taikomus suvaržymus neišnyks, kadangi jam pritaikytas areštas galioja kitoje byloje.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ieškovo atžvilgiu.

14Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Teismų praktikoje laikoma, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas tuomet, kai yra kilęs didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele, o aplinkybė, kad ieškinio suma gali būti didelė paties ieškovo atžvilgiu, negali įtakoti laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis c.b. Nr. 2-2383/2011). Taigi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, turimi įsipareigojimai ir pan.

15Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, sprendė, kad 12857,86 EUR ieškinio suma laikytina didele, byloje nėra duomenų, jog ieškovo turtinė padėtis gera, ieškovui iškelta kita civilinė byla, kurioje jam taikytos laikinosios apsaugos priemonės 26631,9 EUR sumai.

16Pažymėtina, kad ieškovas, paduodamas atskirąjį skundą, gali paneigti prezumpciją dėl didelės ieškinio sumos, pateikdamas duomenis, įrodančius jo (gerą) turtinę padėtį (CPK 12 str., 178 str., 314 str., 338 str.). Nagrinėjamoje byloje apeliantas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo nutartį ir siekdamas eliminuoti abejones dėl jo galimybių įvykdyti teismo sprendimą priešieškinio patenkinimo atveju, nurodė, jog 12857,86 EUR ginčo suma jam nėra didelė. Iš apelianto su atskiruoju skundu pateiktų jo turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų, matyti kad ieškovas turi ilgalaikio materialaus turto už 75666 EUR, trumpalaikis turtas – 50700 EUR. Pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. balansą per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 16265 EUR, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 42180 EUR.

17Atsižvelgiant į apelianto pateiktus finansinius duomenis ir preliminariai įvertinus priešieškinio pagrįstumą bei ieškovo galimybes įvykdyti galimai palankų atsakovui teismo sprendimą, spręstina, kad ieškiniu reikalaujama 12857,86 EUR suma atsakovo kaip juridinio asmens atžvilgiu, vertinant jo turimą turtą, nelaikytina didele, kadangi apeliantas įrodė, jog jo realiai turimo ilgalaikio turto vertė yra žymiai didesnė nei priešieškiniu pareikštų reikalavimų suma (CPK 178 str.). Pažymėtina, jog atsakovas nepateikė įrodymų, kurie nulemtų būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o lyginant priešieškiniu pareikšto reikalavimo dydį su atsakovo nurodytu turimu turtu bei jo verte darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo konstatuoti esant realią grėsmę būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui. Priešingu atveju būtų pažeisti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisingumo, ekonomiškumo principai, ginčo šalių interesų pusiausvyra. Atkreiptinas atsakovo dėmesys, jog aplinkybė, kad ieškovo atžvilgiu yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kitoje civilinėje byloje, savaime nereiškia, kad yra pagrindas jas taikyti ir šioje civilinėje byloje.

18Pripažinus, jog ieškinio suma atsakovui nėra didelė, objektyviai išnyksta pagrindas teigti apie esą egzistuojančią būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė remdamasis prezumpcija, jog ieškinio suma yra didelė. Kaip minėta, apeliantas šią prezumpciją paneigė, todėl nėra teisinio pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

19Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovo UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atmestinas atsakovo R. J. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovo UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ atžvilgiu.

20Kartu pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.), todėl iš esmės pasikeitus faktinėms aplinkybėms, lemiančioms atsakovo finansines galimybes, ieškovas turi teisę reikšti naują motyvuotą prašymą dėl šių priemonių taikymo atsakovui.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22ieškovo UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ atskirąjį skundą tenkinti.

23Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovo R. J. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovo UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ atžvilgiu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovas R. J. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi atsakovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ prašė... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas R. J. prašė jį atmesti.... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįsta... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 15. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, sprendė, kad 12857,86 EUR... 16. Pažymėtina, kad ieškovas, paduodamas atskirąjį skundą, gali paneigti... 17. Atsižvelgiant į apelianto pateiktus finansinius duomenis ir preliminariai... 18. Pripažinus, jog ieškinio suma atsakovui nėra didelė, objektyviai išnyksta... 19. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovo UAB „Rąstiniai nameliai Jums“... 20. Kartu pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 22. ieškovo UAB „Rąstiniai nameliai Jums“ atskirąjį skundą tenkinti.... 23. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartį...