Byla 2SP-698-732/2016
Dėl taikos sutartis negali būti tvirtintina. Atsižvelgiant į tai, kad teismas savo iniciatyva nekeičia šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygų, o šalys taikos sutartimi tarpusavio nuolaidų būdu siekia užkirsti kelią ateityje kilti teisminiam ginčui, atsisakytina patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį, kaip prieštaraujančią aukščiau nurodytai įstatymo nuostatai

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,

2supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų UAB „Orfis“ ir MB „Vitmonos sprendimai“ prašymą patvirtinti tarp šalių pasirašytą taikos sutartį,

Nustatė

3pareiškėjai kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka, prašydami patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį, siekdami užkirsti kelią ateityje kilti teisminiam ginčui.

4Prašymas atmestinas.

5Susipažinęs su šalių pasirašyta taikos sutartimi nustatyta, kad šalys taikos sutarties 4 punktu numatė teisę per septynias dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, paskelbimo paduoti atskirąjį skundą. Teismas tvirtindamas taikos sutartį turi pareigą įsitikinti, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CK 6.983 str., 6.985 str.).

6CPK 582 straipsnio, kuris reglamentuoja supaprastinto proceso bylų nagrinėjimo tvarką, 7 dalis nustato, kad teismo nutartis išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktus apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos. Darytina išvada, kad ši taikos sutarties 4 punkto sąlyga akivaizdžiai prieštarauja šiai įstatymo nuostatai, todėl taikos sutartis negali būti tvirtintina. Atsižvelgiant į tai, kad teismas savo iniciatyva nekeičia šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygų, o šalys taikos sutartimi tarpusavio nuolaidų būdu siekia užkirsti kelią ateityje kilti teisminiam ginčui, atsisakytina patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį, kaip prieštaraujančią aukščiau nurodytai įstatymo nuostatai.

7Šalims išaiškintina, kad ši nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos, tačiau teismo atsisakymas patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį neatima iš pareiškėjų teisės, pakoregavus taikos sutarties aukščiau nurodytą sąlygą, pakartotinai kreiptis į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo (CPK 582 str. 7 d.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 579-582 str.,

Nutarė

9prašymą patvirtinti tarp pareiškėjų UAB „Orfis“ ir MB „Vitmonos sprendimai“ 2016-07-04 pasirašytą taikos sutartį atmesti.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai