Byla e2-5034-577/2017
Dėl draudimo išmokų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,

2sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Fontas LT“ atstovei adv. B.Vilienei,

4atsakovo AB ,,Lietuvos draudimas“ atstovui E. T. P.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Fontas LT“ ieškinį atsakovui AB ,,Lietuvos draudimas“ dėl draudimo išmokų priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

71. Ieškovas UAB „Fontas LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašė priteisti iš atsakovo AB ,,Lietuvos draudimas“ ieškovui 117 003,94 Eur neišmokėtų draudimo išmokų, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

81.1. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė, palaikydama procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, paaiškino, kad ieškovas, užsiimantis biokuro gamyba iš miškininkystės ūkio ir medžio apdirbimo pramonės atliekų, kreipėsi į atsakovą siekdamas apdrausti ieškovui priklausančią mobiliąją techniką, tarp jų smulkintuvą Biber 84RBZ. 2016-12-14 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Transporto priemonių draudimo sutartis, nurodant draudimo laikotarpį – nuo 2016-12-16 iki 2017-12-15. Tačiau atsakovas formindamas sutartį padarė klaidą, dėl kurios transporto priemonei buvo pritaikyta draudimo sąlygų grupė, skirta įprastiems automobiliams be mobiliosios technikos. Ši aplinkybė paaiškėjo po to, kai ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokos išmokėjimo. Ieškovui pareikalavus, buvo išduotas pakeistas draudimo liudijimo priedas, kuriame jau buvo nurodytos ieškovo norimos apsaugos.

91.2. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvyko 2 įvykiai: a/ 2016-12-27 ( - ), smulkinant kirtimo atliekas, į smulkintuvą su šakomis kartu pakliuvo nežinomos kilmės pašalinis daiktas, dėl ko smulkintuvas buvo sugadintas, o ieškovas patyrė 6 110,04 Eur nuostolių; b/ 2017-03-10 ( - ), smulkinant biokuro žaliavą – miško kirtimo atliekas, į Transporto priemonės medienos smulkinimo aparatą pateko nežinomos kilmės pašalinis daiktas ir smulkintuvą sugadino; dėl šio įvykio ieškovas patyrė 110 983,90 Eur nuostolių.

101.3. Abiem atvejais ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokų, tačiau atsakovas draudimo išmokas mokėti atsisakė, įvykius laikydamas nedraudžiamaisiais. Dėl pirmo įvykio atsakovas nurodė, jog išmoka nebus sumokėta, nes pagal Taisyklių 8.1.13 punktą nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, jei žala atsirado dėl to, kad transporto priemonė ar jos dalis įvykio metu buvo naudojama kaip darbo įrankis ar įrenginys. Dėl 2 įvykio atsisakymą grindė Taisyklių priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 ir 7 papunkčiais, o būtent tuo, kad: a/ Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, tiesiogiai susiję su transporto priemonės naudojimu kaip darbo įrankiu, kai ji yra sugadinama ar sunaikinama dėl draudėjo neatsargių (neatitinkančių transporto priemonės gamintojo reikalavimų ir/ar viršijančių transporto priemonės technines galimybes), klaidingų veiksmų; b/ Neatlyginami nuostoliai, jei sunaikinamos ar sugadinamos tik įrengimų dalys, tokios kaip: visų rūšių keičiami instrumentai, detalės, kurios pagal savo paskirtį ir/ar darbo pobūdį labai dyla ar linkusios kitaip greitai nusidėvėti.

111.4. Ieškovas laiko atsakovo atsisakymą mokėti draudimo išmokas nepagrįstu; anot ieškovo, atsakovas tinkamai nepagrindė savo sprendimų, įvykių aplinkybes ir priežastis aiškino formaliai. Ieškovo tvirtinimu, dėl atsakovo klaidos transporto priemonei buvo pritaikyta draudiminė apsauga ne tos apimties, kurios reikėjo ieškovui (mobilios technikos draudimas), todėl būtent atsakovui, o ne ieškovui turi tekti šio neatitikimo pasekmės. Ieškovas savo iniciatyva ėmėsi visų nuo jo priklausančių atsargumo priemonių, kad į transporto priemonę nepakliūtų pašalinių daiktų, todėl atsakovo teiginiai, kad ieškovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, nesiėmė būtinų atsargumo priemonių galimai žalai išvengti, nepagrįsti. Prašo ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

122. Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu, palaikydamas procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad abiem atvejais draudimo išmokos buvo neišmokėtos nustačius, kad įvykiai yra nedraudžiamieji; prašė ieškinį atmesti. Anot atsakovo, jokios atsakovo klaidos sudarant draudimo sutartį ir nurodant taikytas apsaugas nebuvo padaryta; ieškovas susipažino su sutartimi, ją pasirašė, todėl laikytina, kad apsaugos buvo taikytos tokios, kokių pageidavo ieškovas. Atsakovas, atsisakydamas mokėti išmokas, pagrįstai vadovavosi Taisyklių 8.1.13 p., Taisyklių papildomų sąlygų 11 punkto 4 ir 7 papunkčiais; pažymėjo, jog draudikas prisiimdamas draudiminę riziką apsibrėžia draudimo ribas, nustatydamas atvejus, kurie laikomi nedraudiminiais įvykiais. Be to, mano, kad ieškovas neįrodė patirtos žalos dydžio.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

143. Byloje nustatyta, kad AB „ICOR“ 2016-08-17 raštu kreipėsi į draudimo bendrovę AB „Lietuvos draudimas“, kviesdama pateikti konkursui pasiūlymą draudimo paslaugoms 1COR įmonių grupės įmonėms, įskaitant ieškovą UAB „Fontas LT“, užsiimantį biokuro gamyba iš miškininkystės ūkio ir medžio apdirbimo pramonės atliekų. Vienas šių tikslų buvo apdrausti ieškovui priklausančią mobiliąją techniką, tarp jų – smulkintuvą Biber 84RBZ ant sunkvežimio MAN TGS važiuoklės, 26 000 kg, vilkikas (BC), pagaminimo/pirmosios registracijos data – 2014- 01-01, valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ).

153.1. 2016-12-14 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Transporto priemonių draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas smulkintuvas Biber 84RBZ. Sutartis įforminta Transporto priemonių draudimo liudijimu ser. LD Nr. 106938240 (TIA Nr. 401370501); draudimo laikotarpis – nuo 2016-12-16 iki 2017-12-15. Atsakovas neturėjo atskirų mobiliosios technikos draudimo taisyklių, todėl Draudimo sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Transporto priemonių draudimo taisyklėmis Nr. 021. Draudiminiu laikotarpiu įvyko du įvykiai: 1/ 2016-12-27 ( - ), ieškovas patyrė 6 110,04 Eur nuostolių; 2/ 2017-03-10 ( - ) ieškovas patyrė 110 983,90 Eur nuostolių; abiem atvejais smulkinant biokuro žaliavą, į smulkintuvą su šakomis kartu pakliuvo nežinomos kilmės pašalinis daiktas. Atsakovas atsisakė mokėti draudimo išmokas ieškovui. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl draudimo išmokų priteisimo, atsakovas su ieškiniu nesutiko.

164. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl draudimo sutarties bei taisyklių, kuriomis remiantis buvo apibrėžtos suteikiamo draudimo apsaugos ribos, aiškinimo; ieškovo tvirtinimu, atsakovas nepagrįstai įvykius pripažino nedraudžiamaisiais, todėl privalo išmokėti ieškovui draudimines išmokas; tuo tarpu atsakovo teigimu, įvykiai pripažinti nedraudžiamaisiais pagrįstai, prašo ieškovo reikalavimus atmesti.

175. Dėl 2016-12-27 įvykio (įvykis 1).

185.1. Iš atsakovo 2017-01-19 rašto turinio matyti, jog atsakovas atsisakymą sumokėti ieškovui draudimo išmoką dėl įvykio 1 grindė Taisyklių 8.1.13 p.; nurodė, jog įvykis nedraudžiamasis, nes žala atsirado dėl to, kad transporto priemonė ar jos dalis įvykio metu buvo naudojama kaip darbo įrankis ar įrenginys. Pagal Taisyklių 8.1.3. p., įvykis yra laikomas nedraudžiamuoju, jeigu žala atsirado dėl to, kad transporto priemonė ar jos dalis įvykio metu buvo naudojama kaip darbo įrankis ar įrenginys (pvz.: kai transporto priemonė atliko žemės ūkio, kasimo darbus, matavimus ar tyrimus pervežamomis laboratorijomis, kelio remonto ar tiesimo darbus ir pan.), išskyrus atvejus, kai šis darbas buvo susijęs su keleivių ar krovinių pervežimu, keleivių įlaipinimu ar išlaipinimu, krovinių pakrovimu ar iškrovimu. Draudikui ir draudėjui susitarus kitaip ir apie tai pažymėjus draudimo liudijime, šiame punkte išvardinti įvykiai yra laikomi draudžiamaisiais.

195.2. Ieškovas laiko atsisakymą nepagrįstu, tvirtina, esą kreipėsi į atsakovą būtent dėl mobilios technikos draudimo, tuo tarpu, atsakovas, kuris ir sudarė draudimo sutartį, draudžiamos transporto priemonės atžvilgiu pritaikė draudiminę apsaugą ne tos apimties, kurios reikėjo atsakovui; anot ieškovo, būtent atsakovas turi prisiimti šio neatitikimo, paneigiančio atsakovo teisę remtis Taisyklių 8.1.13 p. priimant sprendimą atsisakyti sumokėti ieškovui draudimo išmoką dėl įvykio 1 pasekmės.

205.3. Atsakovas neigia padaręs klaidą, tvirtina, jog ieškovui visos draudimo sąlygos buvo žinomos, sutartį pasirašė, jokių pretenzijų ar prašymų dėl papildomos apsaugos nereiškė. Papildomos apsaugos klausimas iškilo po 2017-12-27 įvykio, kuomet paaiškėjo, kad transporto priemonė apdrausta tik kaip dalyvaujanti viešajame eisme. Pažymėjo, jog net jeigu ir būtų padaryta klaida rengiant pirminę sutartį, atsakovas būtų atsisakęs mokėti draudimo išmoką vadovaudamasis Taisyklių papildomų sąlygų 11 punkto 4 ir 7 papunkčiais. Atsakovas pripažino, kad paaiškėjus, jog ieškovas neturi draudimo liudijime įrašytos papildomos apsaugos, taikomos mobiliai technikai, jam buvo išduotas pakeistas draudimo liudijimas su įrašytomis papildomomis apsaugomis, tačiau, anot atsakovo atstovo, papildomos apsaugos sąlygos galioja nuo jų įrašymo momento, todėl pagrįstai buvo atsisakyta mokėti draudimo išmoką taisyklių 8.1.13 p. pagrindu.

215.4. Kaip minėta, 2016-12-14 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Transporto priemonių draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas smulkintuvas Biber 84RBZ. Sutartis įforminta Transporto priemonių draudimo liudijimu ser. LD Nr. 106938240 (TIA Nr. 401370501), nurodant draudimo laikotarpį – nuo 2016-12-16 iki 2017-12-15. Atsakovas neturėjo atskirų mobiliosios technikos draudimo taisyklių, todėl Draudimo sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Transporto priemonių draudimo taisyklėmis Nr. 021; tai reiškia, kad sudarant su ieškovu mobiliosios technikos draudimo sutartį, atsakovas privalėjo nurodyti papildomas, taikomas mobiliajai technikai, sąlygas.

225.5. Nagrinėjamu atveju iš kvietimo pateikti pasiūlymą draudimo paslaugoms turinio, liudytojo A. G. paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą turėdamas tikslą apdrausti ne tik įprastas transporto priemones, bet ir turimą mobiliąją techniką; atsakovas neturėjo specialių draudimo taisyklių, taikomų draudžiant mobiliąją techniką, todėl sudarant su ieškovu sutartį turėjo būti įrašytos papildomos apsaugos. Draudimo objektas buvo transporto priemonė, kurioje sumontuota mobili technika ir kuri pagal paskirtį ieškovo naudojama kaip darbo įrankis, o ne įprastam dalyvavimui viešajame eisme, todėl visiškai sutiktina su ieškovu, kad tokios technikos įprastas transporto priemonės draudimas paneigia ieškovo turimą interesą bei siekiamą rezultatą ir nėra logiškas.

235.6. Pažymėtina, jog atsakovo vykdoma draudimo veikla yra ūkinė komercinė veikla (LR Draudimo įstatymo 2 str. 31 d.), jam keliami didesni reikalavimai nei kitai draudimo sutarties šaliai – ieškovui. Atsakovas, nuolat dalyvaudamas draudimo santykiuose, turi didelę šių santykių patirtį, jam suteikta teisė parengti standartines sutarties sąlygas, o nagrinėjamu atveju jis prisiėmė prievolę įforminti Draudimo sutartį prisijungimo būdu, vadovaujantis taisyklėmis. Ieškovas nesiverčia draudimo veikla, jis sudarė Draudimo sutartį standartinėmis sąlygomis prisijungimo būdu, todėl esantys sutartyje teisiniai neaiškumai bei galimi prieštaravimai tarp sutarties sąlygų aiškintini ieškovo naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Jau minėta, kad ieškovas į atsakovą kreipėsi dėl to, kad ieškovui buvo reikalingas mobilios technikos draudimas.

245.7. Teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovo draudimo sutarties aiškinimu, lyg ieškovui būtų reikėję ne mobiliosios technikos, o visai kitos draudimo rūšies. Toks aiškinimas traktuojamas kaip siekis išvengti prisiimtų prievolių pagal draudimo sutartį.

255.8. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, o būtent tai, kad nuo pat draudimo sutarties sudarymo draudimo įmoka buvo skaičiuojama ir nuo mobiliosios technikos (smulkintuvo) vertės, pakeitus draudimo liudijimą įrašant papildomas apsaugas, taikomas mobiliajai technikai, nebuvo keičiama liudijimo data, nebuvo įrašyta, kad papildomos apsaugos įsigalioja nuo vėlesnės datos, taip pat nepakito draudimo išmokos dydis, paneigia bet tokias abejones, kad pats atsakovas žinojo, kokios apsaugos buvo reikalingos ieškovui ir kokių tikslų buvo siekiama. Paaiškėjus, kad tinkamos apsaugos nebuvo įrašytos į sutartį, atsakovas savo sutarties sudarymo metu padarytą klaidą pripažino ir ją ištaisė, išduodamas ieškovui pakeistą liudijimą su draudimine apsauga tos apimties, kurios reikėjo ieškovui. Be to, iš elektroninių laiškų turinio matyti, kad atsakovas neprieštaravo dėl laikino remonto pradžios, informavo ieškovą, kad reikia saugoti sugadintas detales, tuo atveju, jeigu būtų nustatyti papildomi apgadinimai, prašė pranešti draudikui, be to nurodė, kad laukia remonto sąmatos derinimui; kas tik patvirtina, jog pats draudikas sutartį nuo jos sudarymo momento traktavo kaip mobiliosios technikos draudimo sutartį su visomis reikalingomis tam apsaugomis.

265.9. Reziumuojant aukščiau išdėstytą, spręstina, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė mokėti draudimo išmoką Taisyklių 8.1.13 p. pagrindu; ieškovo reikalavimai dėl draudimo išmokos dėl įvykio Nr. 1 pagrįsti.

276. Dėl išmokos dydžio. Dėl įvykio 1 ieškovas žalos dydį grindžia: UAB VIA Fortis sugadintų detalių 2016-12-28 aktu Nr. ( - ) UAB „Chipper blades center” 2017-01-03 PVM sąskaita-faktūra Nr. CBCG Nr. 1030, išrašyta 1 601,44 Eur sumai, 2017-01-10 mokėjimo nurodymu Nr. 1217, kuriuo apmokėta 1 601,44 Eur; UAB „DSV Transport“ 2017-01-27 sąskaita Nr. 1008895, 2017-02-08 mokėjimo nurodymu Nr. 1257, kuriuo apmokėta 193,60 Eur; Salo-Machinery OU 2017-02-13 sąskaita Nr. 13/02, 2017-02-21 tarptautinio mokėjimo pavedimu Nr. 1285, kuriuo apmokėta 4 315 Eur, bendra suma 6 110,04 Eur.

286.1. Anot atsakovo, tuo atveju, jeigu teismas tenkintų reikalavimą dėl draudimo išmokos pagal įvykį 1 priteisimo, priteistina suma turi būti mažinama, minusuojant 180 vnt. peilių, disko 35045-010-0 ir krumpliaračio 45-045-541-0 vertę, kadangi šios detalės nebuvo įtrauktos į VIA Fortis sugadintų detalių 2016-12-28 aktą, PVM sumą bei 90 Eur frančizę.

296.2. Iš VIA Fortis sugadintų detalių 2016-12-28 akto matyti, kad akte užfiksuota 20 vnt. apgadintų peilių; disko 35045-010-0 ir krumpliaračio 45-045-541-0 apgadinimų ar keitimo būtinumo neužfiksuota. Bylos nagrinėjimo metu liudytojas A. G., paaiškindamas dėl sutarties sudarymo ir papildymo aplinkybių, be kita ko, taip pat pripažino, jog pirmo įvykio metu buvo apgadinta 20 peilių ir kitos akte nurodytos detalės. Kadangi buvo darytas bendras užsakymas (ir dėl peilių, kurie buvo apgadinti įvykio metu, ir peiliams, kurie turėjo būti naudojami ateityje, susidėvėjus seniems), pateiktoje teismui sąskaitoje-faktūroje įrašyta bendra suma – 200 vnt. peilių. Taip pat liudytojas pripažino, kad disko 35045-010-0 ir krumpliaračio 45-045-541-0 keitimas nebuvo susijęs su įvykiu 1.

306.3. Teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo išaiškinimais dėl PVM sumų (ne)įtraukimo išmokant draudimo išmokas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006-06-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2006), šalių Draudimo sutarties išlygomis dėl 90 Eur besąlyginės išskaitos (priedas Nr. 1), aukščiau aptartų įrodymų, patvirtinančių įvykio 1 metu sugadintų detalių keitimo būtinumą, iš kurių matyti, kad ieškovas nepagrįstai įskaičiavo 180 vnt. peilių, disko 35045-010-0 ir krumpliaračio 45-045-541-0 vertę, sprendžia, jog ieškovo reikalavimai dėl draudimo išmokos dėl įvykio 1 išmokėjimo pagrįsti 3 854,84 Eur sumos (160 Eur pagal „DSV Transport“ 2017-01-27 sąskaitą Nr. 1008895, (193,60 Eur - 33,60 PVM); + 94,84 Eur (20 peilių vertė - 25,20 Eur PVM) pagal 2017-01-03 sąskaitą Nr. 1030, + 3690 Eur (pagal 2017-02-13 sąskaitą Nr. 13/02, minusuojant disko 410 Eur ir krumpliaračio 215 Eur vertę) – 90 Eur frančizę) dalyje, todėl tenkintini; kitoje dalyje atmestini.

317. Dėl 2017-03-10 įvykio (įvykis Nr. 2).

327.1. Ieškovo tvirtinimu, atsakovas, atsisakydamas sumokėti draudimo išmokas dėl įvykių metu ieškovui atsiradusios žalos, tinkamai nepagrindė savo sprendimo; įvykio aplinkybes ir priežastis aiškino formaliai. Anot ieškovo, atsakovas nepagrįstai atsisakė mokėti išmoką dėl įvykio 2, Draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 7 p. ir 4 p. pagrindu;

337.1.1. Ieškovas pažymėjo, jog įvykio metu buvo sugadintos ne pavienės detalės, o pagrindinis Transporto priemonės įrenginys kaip vienetas – medienos smulkintuvas, tai įvyko dėl staigaus ir netikėto poveikio į smulkintuvą, o ne dėl įrenginio instrumentų ar detalių ilgo naudojimo, dėvėjimosi ar panašių aplinkybių, todėl draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 7 papunkčio taikymas nagrinėjamu atveju yra nepagrįstas.

347.1.2. Be to, ieškovo nuomone, vien faktas, kad įvykio metu Transporto priemonės sugadinimai buvo padaryti į įrenginį patekus nenustatytos kilmės metaliniam daiktui, nežinant ir nenustačius, iš kur tas daiktas atsirado, ar ieškovas galėjo aptikti tą daiktą ir užtikrinti, kad šis nepatektų į įrenginį, neleidžia daryti pagrįstų vertinimų, kad įvykius sąlygojo ieškovo veiksmai, dėl kurių ieškovui negali būti išmokama draudimo išmoka pagal Draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 papunktį. Atsakovas, prieš taikydamas paminėtą nuostatą, turėjo nustatyti ieškovo didelį neatsargumą, t.y. nustatyti, kad ieškovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, nesiėmė būtinų atsargumo priemonių galimai žalai išvengti. Akcentavo, jog ieškovas ėmėsi visų nuo juo priklausančių atsargumo priemonių, kad į smulkintuvą nepakliūtų pašalinių daiktų; žaliava buvo tikrinta metalo detektoriumi. Net jeigu būtų pagrindas pripažinti, kad ieškovas nebuvo nagrinėjamu atveju pakankamai rūpestingas ir atidus, tai galėtų būti vertinama tik kaip paprastas neatsargumas, nes ieškovas ėmėsi visų būtinų atsargumo priemonių galimai žalai išvengti. Draudimo sutartis yra rizikos draudimas ir atsakovas prisėmė riziką dėl ieškovo nuostolių atsiradimo tikimybės ir tam tikro jų dydžio galimybės; atsakovas neįrodė ieškovo didelio neatsargumo, todėl, pasak ieškovo, atsakovas be teisinio pagrindo atsisakė sumokėti ieškovui draudimo išmoką vadovaudamasis Draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 papunkčiu.

357.2. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo argumentais dėl papildomų sąlygų 11 punkto 4 papunkčio taikymo, apeliavo į tai, kad: a/ ginčo atveju į transporto priemonę su medienos atliekomis pateko ir metaliniai pašaliniai daiktai, kurie ir sugadino įrenginį; tokios įvykių faktinės aplinkybės atitinka papildomų sąlygų 11 punkto 4 papunktį, kadangi pašalinio metalinio daikto patekimas į smulkintuvą turi būti ir yra laikomas draudėjo neatsargiu, klaidingu veiksmu; b/ metalinių daiktų patekimas į smulkintuvą neatitinka gamintojo reikalavimų ir viršija transporto priemonės technines galimybes; pagal transporto priemonės instrukciją medienos smulkintuvu galima smulkinti rąstus, šakas, pasėlių retinimo medžiagą ir kurui naudojamą medieną, įrenginys tinkamas žemės ūkio ir miškų ūkių darbams; juo draudžiama smulkinti bet kokias kitas medžiagas, todėl, pasak atsakovo, ieškovas, neužtikrinęs tinkamos žaliavos patikros, veikė aplaidžiai, savo rizika, todėl turi prisiimti galimus padarinius; c/ faktas, kad tokie įvykiai kartojasi, patvirtina, kad tokio pobūdžio žalos ieškovui pasitaiko dažnai, nėra netikėto pobūdžio, tai turėtų būti vertinama kaip sisteminė ieškovo darbinių procesų klaida.

367.2.1. Anot atsakovo, pagal sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 p. 7 papunktį pakanka, kad šios detalės, kurios yra aptartos nuostatoje, yra apgadinamos. Tai reiškia, kad nepaisant to, kokios priežastys lemtų šių detalių apgadinimą (susidūrimas su svetimkūniu ar natūralus nusidėvėjimas), šių išlaidų atlyginimas nebūtų mokamas, nes šių detalių keitimo rizikos atsakovas neprisiėmė. Tai ypatinga kategorija dalių, kurios greitai dėvisi dėl savo eksploatacinių funkcijų, nėra pagrindinės transporto priemonės konstrukcinės dalys, todėl atsakovas šios rizikos neprisiėmė. Pagal sudarytą sutartį šių dalių gedimai nėra atlyginami, ir tai buvo numatyta sudarytoje sutartyje. Akcentavo, jog minėtame sutarties punkte yra numatyta (išskirtos) dalys, o ne jų gedimo priežastys, todėl šis punktas pagrįstai pritaikytas.

378. Dėl draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 p. 4 papunkčio.

38Kasacinės instancijos teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas, yra pažymėjęs, jog draudiko teisė tam tikros rūšies draudimo sutartyje, kurios sudėtine dalimi yra draudimo taisyklės, nustatyti nedraudiminius įvykius kyla iš įstatyme įtvirtintos draudimo sutarties sampratos. CK 6.987 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad draudimo sutartimi draudikas įsipareigoja sumokėti draudimo išmoką, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Taigi pagrindas draudimo išmokai sumokėti yra faktas, patvirtinantis draudiminio įvykio buvimą. Visos kitos atsirandančios aplinkybės, neatitinkančios draudiminio įvykio požymių, taip pat ir sutartyje iš anksto išvardyti nedraudiminiai įvykiai nėra pagrindas draudimo išmokai sumokėti. CK 6.994 straipsnio 1 dalyje nustatyta draudiko teisė įvertinti dėl konkretaus objekto draudimo riziką reiškia ir tai, kad prisiimdamas draudiminę riziką draudikas apsibrėžia draudimo ribas, nustatydamas atvejus, kurie laikomi nedraudiminiais įvykiais.

398.1. Draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 papunkčiu šalys sulygo, jog Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, tiesiogiai susiję su transporto priemonės naudojimu kaip darbo įrankiu, kai ji yra sugadinama ar sunaikinama dėl draudėjo neatsargių (neatitinkančių transporto priemonės gamintojo reikalavimų ir/ar viršijančių transporto priemonės technines galimybes), klaidingų veiksmų.

408.2. Kaip minėta, byloje nustatyta, kad į transporto priemonę su medienos atliekomis pateko metaliniai pašaliniai daiktai, kurie sugadino įrenginį. Pasak atsakovo, įvykis pagal papildomų sąlygų 11 p. 4 p. nedraudžiamasis, nes ieškovas naudojo techniką ne pagal gamintojo reikalavimus, viršijant transporto priemonės technines galimybes, todėl draudikas neprivalo mokėti išmokos. Tačiau teismas su tokiais atsakovo argumentais sutikti neturi pagrindo dėl žemiau nurodytų argumentų:

418.2.1. Aptariamos transporto priemonės instrukcijoje nurodoma, jog medienos smulkintuvu galima smulkinti rąstus, šakas, pasėlių retinimo medžiagą ir kurui naudojamą medieną; įrenginys tinkamas žemės ūkio ir miškų ūkių darbams; draudžiama įrenginiu smulkinti bet kokias kitas medžiagas. Jeigu operatorius nesilaikys šių instrukcijų, gamintojas neprisiims atsakomybės už jokią žalą. Nors atsakovas apeliuoja į tai, kad įvykio aplinkybės traktuotinos kaip transporto priemonės naudojimas pažeidžiant gamintojų reikalavimus ir viršijant transporto priemonės technines galimybes, tačiau, teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą išvadai, kad ieškovo eksploatuojant smulkintuvą gamintojo instrukcijos laikytasi nebuvo, t.y., kad ieškovas naudojo techniką ne pagal gamintojo reikalavimus ar viršijant transporto priemonės technines galimybes. Byloje surinkti įrodymai suponuoja išvadą, kad ieškovas ėmėsi tinkamų ir pakankamų priemonių užtikrinti, kad į smulkintuvą būtų dedama tik medienos žaliava.

428.2.1.1. Pirma, ieškovas prevencinių priemonių ėmėsi jau sudarydamas sutartis su žaliavos tiekėjais, t.y. sutartyse yra aiškiai numatęs, kad žaliavoje negali būti akmenų, smėlio, šlifavimo dulkių, sniego, ledo gabaliukų, druskos ir kitų pašalinių daiktų, kurie neigiamai veikia pirkėjo kuro saugojimo, gaminimo, transportavimo ir vartojimo (deginimo) įrenginius.

438.2.1.2. Antra, liudytojų A. G., G. P. paaiškinimais nustatyta, jog kiekvienu atveju, prieš pradedant darbą su smulkintuvu, ieškovo atstovas A. G. (ieškovo vadybininkas) vyko į žaliavos sandėliavimo vietą įsitikinti žaliavos pasiekiamumu sunkiajai technikai, tinkamu sandėliavimu bei žaliavos kokybe; metalo detektoriumi patikrindavo skirtą perdirbimui žaliavą; liudytojai patvirtino, jog ir byloje aptariamais ginčo atvejais žaliavos patikra buvo atlikta.

448.2.1.3. Trečia, su smulkintuvu ieškovas yra pavedęs dirbti šią teisę turinčiam, kvalifikuotam darbuotojui; liudytojų paaiškinimais nustatyta, jog abiejų įvykių metu ginčo transporto priemonę valdė ieškovo darbuotojas G. P., kurio pareigos medienos smulkintuvo operatorius-vairuotojas-šaltkalvis. Byloje pateiktas pažymėjimas patvirtina, kad jis įgijęs teisę dirbti krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriumi; bylos nagrinėjimo metu liudytojas paaiškino, kad kėlė kvalifikaciją Vokietijoje, šį darbą atlieka ne pirmus metus, gerai jį išmano, gedimą gali nustatyti iš garso.

458.2.1.4. Pagal ieškovo patvirtintų UAB „Fontas LT“ medienos smulkintuvo operatoriaus-vairuotojo-šaltkalvio pareiginių nuostatų 3.2 punktą medienos smulkintuvo operatorius-vairuotojas-šaltkalvis privalo eksploatuoti medienos smulkintuvą, laikantis jo (ir įrangos) eksploatavimo instrukcijų, valdymo ir priežiūros instrukcijų, parengimo darbui instrukcijų ir saugumo instrukcijų reikalavimų. Byloje nėra duomenų dėl šių instrukcijų reikalavimų pažeidimų.

468.2.1.5. Pagal „Biber 84 RBZ“ naudojimo instrukciją (2 dalis 1 skyrius „Saugumas“ 1.1 skirsnis „Bendroji saugos informacija“) į smulkintuvą medienos padavimas gali būti atliekamas tik hidromanipuliatoriumi ir negali būti atliekamas padavimas rankiniu būdu; teismas negali nesutikti su ieškovu, kad dėl gamybos apimčių bei darbo specifikos kiekvieno atskiro žaliavos fragmento (rąsto, šakos, atraižos, nuopjovos ir t.t.) pakartotinis patikrinimas dėl jo sudėtyje, prie jo galimai esančių užslėptų pašalinių daiktų objektyviai sunkiai įgyvendinamas, yra neracionalus bei neatitinka protingumo kriterijaus. Todėl atsakovo argumentus, kad ieškovas, siekdamas maksimalių rezultatų, tinkamai nepatikrina žaliavos, taupo laiko sąnaudas, į smulkintuvą įkraudamas ir pašalinius daiktus, teismas vertina kaip deklaratyvius ir niekuo nepagrįstus.

478.2.1.6. Reziumuojant nustatytą (kvalifikuotas darbuotojas, atliekamos žaliavos patikros ir kt.), yra pagrindas vertinti ieškovo elgesį, kaip maksimaliai rūpestingo ir atidaus asmens, kuris deda visas protingas, nuo jo priklausančias, pastangas bet kokiai galimai žaliavoje esančių pašalinių daiktų keliamai grėsmei eliminuoti. Teismas negali nesutikti su ieškovu, kad nepaisant atsargumo ir prevencinių priemonių, kurių imasi ieškovas, išlieka tikimybė, kad į smulkintuvą gali patekti pašalinis daiktas, ir tai yra vienas pagrindinių faktorių, dėl kurių ieškovas yra suinteresuotas apdrausti brangiai kainuojančią Transporto priemonę ir joje įmontuotą smulkintuvą.

488.2.1.7. Be to, pažymėtina, jog draudiko veikla susijusi su tam tikra rizika, t.y. draudėjas moka draudimo įmokas, o draudikas rizikuoja, kadangi jis perima iš draudėjo pastarojo riziką – nuostolių atsiradimo tikimybę ir tam tikro jų dydžio galimybę. Atsakovo pateikto draudimo sutarties sąlygų aiškinimas suponuoja išvadą, kad bet kokie išorinio poveikio sukelti smulkintuvo sugadinimai būtų laikytini kilusiais dėl draudėjo neatsargumo ar klaidingų veiksmų, ir dėl jų kilusios žalos atsakovas neturėtų atlyginti; tuomet visa rizika net ir sudarius draudimo sutartį (mobilios technikos) lieka ieškovui ir Transporto priemonės kaip darbo priemonės draudimas, už kurį ieškovas mokėjo įmokas, tampa beprasmis, nes nesuteikia jokios realios apsaugos.

498.2.18. Taigi, nustatytos faktinės aplinkybės, aukščiau padarytos išvados sudaro pagrindą konstatuoti atsakovo atsisakymo pagal Draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 papunktį nepagrįstumą.

509. Dėl draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 p. 7 papunkčio.

51Draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 7 papunktyje šalių sulygta, kad neatlyginami nuostoliai, jei sunaikinamos ar sugadinamos tik įrenginių dalys, tokios kaip: visų rūšių keičiami instrumentai (grąžtai, trumpinimo plaktai, peiliai, rėžtuvai, pjūklai, plūgai, abrazyviniai diskai, štampai ir kt.), detalės, kurios pagal savo paskirtį ir/ar darbo pobūdį labai dyla ar linkusios kitaip greitai nusidėvėti (konvejerių juostos, sietai, žarnos, guminės, tekstilinės ar plastmasinės futeruotės ir juostos, šepečiai, guminės padangos, trosai, vielos, grandinės, diržai bei stiklinės, porcelianinės ar keraminės detalės ir kt.

529.1. Atsakovas atsisako mokėti draudimo išmoką minėto punkto pagrindu, motyvuodamos tuo, kad buvo apgadintos keičiamos ir linkusios nusidėvėti detalės, dėl kurių draudikas rizikos neprisiėmė. Ieškovo tvirtinimu, ieškovas suprato, kad atsakovas nemoka draudimo išmokų, kai keičiami nusidėvėję smulkintuvo instrumentai ir detalės, tuo tarpu įvykių atveju buvo sugadintos ne pavienės detalės, o pagrindinis Transporto priemonės įrenginys kaip vienetas – medienos smulkintuvas, sugadinimas įvyko dėl staigaus ir netikėto poveikio į smulkintuvą, todėl atsakovas nepagrįstai atsisako mokėti draudimo išmokas, grįsdamas atsisakymą Draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 7 papunkčiu.

539.2. Svarstant dėl tiek ieškovo, tiek atsakovo argumentų pagrįstumo, atkreiptinas dėmesys į kelis aspektus, kurie yra akcentuojami kasacinio teismo nagrinėjant tokio pobūdžio bylas: a/ tai, kad draudimo sutartyje nustatytos išimtys, kada draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, neturi paneigti civilinės atsakomybės draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų; b/ nedraudžiamieji įvykiai turi būti apibrėžti aiškiai ir nedviprasmiškai, o kai abejojama, draudimo sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007, 2010-10-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-395/2010, ir kt.).

549.3. Nagrinėjamu atveju, ieškovo teigimu, atsakovas draudimo sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai nebuvo apibrėžęs, kad aptariama nuostata taikoma ir tais atvejais, kai įvykus draudžiamajam įvykiui sugadinamas ar sunaikinimas visas ar dalis įrenginio; su tokiais ieškovo tvirtinimais teismas neturi pagrindo nesutikti.

559.3.1. Akivaizdu, jog ši aptariama, ribojanti draudiminės apsaugos apimtį ir apibrėžianti draudimo rizikos laipsnį, draudimo sutarties sąlyga vertintina kaip esminė draudimo sutarties sąlyga, dėl kurios šalys turėjo aiškiai susitarti, kiek įmanoma ją sukonkretinti, kad nebūtų sudarytos sąlygos draudikui nepagrįstai atsisakyti mokėti draudimo išmoką, paneigiant pačią draudimo sutarties esmę. Iš šios, aukščiau 9 p. nurodytos sąlygos formuluotės nėra aiški draudimo apimtis, todėl ieškovas turėjo pagrįstų lūkesčių dėl taikytinos draudimo apsaugos, kai įvykus draudžiamajam įvykiui sugadinamas ar sunaikinamas visas ar dalis įrenginio. Pripažintina, jog atsakovas aiškiai nepranešė ieškovui dėl aptariamos sąlygos pasekmių, todėl ši sutarties sąlyga negali būti aiškinama ieškovo nenaudai. Kita vertus, byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste tokiu atsakovo sąlygos aiškinimu, kad draudimo apsauga netaikytina ir apgadinus detales draudžiamojo įvykio metu, teismo vertinimu, paneigiama draudimo rizika kaipo tokia ir iš esmės paneigiama draudimo esmė ir tikslai.

569.3.2. Taigi, teismas atsakovo atsisakymą mokėti draudimo išmoką draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 p. 7 papunkčio pagrindu irgi laiko nepagrįstu.

5710. Dėl išmokos žalos dydžio.

5810.1. Ieškovas reikalavimą dėl 110 983,90 Eur priteisimo grindžia: Salo-Machinery OU 2017-03-21 sąmata Nr. 870892, Salo-Machinery OU 2017-06-13 sąskaita – faktūra Nr. 000817, 2017-06-14 tarptautinio mokėjimo pavedimu Nr. 1413, kuriuo Salo-Machinery OU apmokėta 110 983,90 Eur. Atsakovas su prašoma priteisti suma nesutinka, motyvuodamas tuo, kad žalos administravimo metu atsakovui buvo pateikta transporto priemonės remonto sąmata iš įgalioto transporto priemonės gamintojų atstovo Salo-Machinery OU, kurioje remonto darbai buvo įvertinti 70 903, 60 Eur suma. Anot atsakovo, ieškovas nepateikia jokių įrodymų, kodėl reikalaujama suma išaugo beveik trečdaliu, t.y. 46 100,34 Eur; atsakovui kelia abejones naujos detalės – 48 000 Eur vertės smulkintuvo būgno įtraukimas, neaišku dėl specialisto darbo valandų ir jų apmokėjimo skirtumo. Pripažino, jog draudikas būtų apmokėjęs 70 903,60 Eur.

5910.2. Iš pateiktų rašytinių įrodymų, pagrindžiančių prašomos žalos dydį, matyti, kad faktiškai skirtumą tarp pirminės remonto darbų sąmatos ir pateiktos apmokėjimui sąskaitos –faktūros sudaro naujai įtraukto smulkintuvo būgno (48 000 Eur) bei nežymus, nesiekiantis 4 000 Eur skirtumas dėl specialisto darbo apmokėjimo. Iš ieškovo bei liudytojo A. G. paaiškinimų nustatyta, kad pirminė Salo-Machinery OU sąmata gamintojo buvo atlikta preliminariai, vizualiai iš nuotraukų įvertinus padarytus smulkintuvo pažeidimus; tuo tarpu galutinis sugadinimų mastas išaiškėjo nugabenus smulkintuvą pas gamintoją į Austriją, jį išrinkus ir faktiškai objektyviai įvertinus padarytus smulkintuvo pažeidimus.

6010.3. Iš pateikto į bylą šalių susirašinėjimo (2017-04-24) matyti, jog ieškovas pranešė atsakovui, kad planuoja gabenti smulkintuvą remontui; byloje nėra jokių duomenų, sudarančių pagrindą spręsti, kad atsakovas kokių nors būdu būtų dėl to prieštaravęs; vėlgi, atsakovas nepaneigė turėtos galimybės apžiūrėti ir įvertinti smulkintuvo pažeidimus, atsakovo atstovas negalėjo paaiškinti, kodėl draudikas šia teise ir galimybe nesinaudojo, pats žalos dydžio nenustatinėjo, nenustatė jokių reikalavimų dėl konkrečios remonto įmonės. Be to, pažymėtina ir tai, kad bylos nagrinėjimo metu liudytojo A. G. paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas beveik pilna apimtimi po atlikto remonto atsisiuntęs ir išsaugojęs pakeistas detales; jokių prašymų dėl kokio nors papildomo, susijusio su remonto darbų apimties nustatymu, tyrimo ar kokių nors veiksmų atlikimo nebuvo pareikšta. Atsakovo atstovas tiesiog deklaratyviai teigė nesutinkąs su dokumentuose užfiksuotomis remonto išlaidomis. Preliminarioje sąmatoje ir sąskaitoje–faktūroje nurodytas skirtingas valandų 220 ir 28 skaičius vertintinas kaip rašymo apsirikimas, akivaizdu, kad apsirikta neįrašius nulio, t.y. valandų skaičius turėjo būti nurodytas 280; tokia išvada grindžiama tiek papildomų darbų, susijusių su būgno keitimu, atlikimu ir laiko sąnaudomis, tiek atitinkamai paskaičiavus nurodytų valandų ir kainos santykį.

6110.4. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, ieškovo reikalavimai dėl 110 893,90 Eur (110 983,90 Eur – 90 Eur frančizė) yra pagristi, todėl tenkintini.

6211. Iš atsakovo ieškovui nuo priteistos 114 748,74 Eur sumos priteistinos 6 procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2d., 6.210 str.)

6312. Proporcingai patenkintų reikalavimų sumai iš atsakovo ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas, sumokėjęs 1 853 Eur žyminio mokesčio, patyręs 2983 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su jam teikta advokato pagalba bei 52 Eur vertimo išlaidų, iš viso patyrė 4 888 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo reikalavimai tenkinti 98,07 procento, todėl iš atsakovo priteistina 4793,66 Eur bylinėjimosi išlaidų, kitoje dalyje prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas.

64Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260-270 straipsniais,

Nutarė

65ieškinį tenkinti iš dalies.

66Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ j.a.k. 110051834, ieškovui UAB „Frontas LT“ 114 748,74 Eur (šimtą keturiolika tūkstančių septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 74 centus) neišmokėtų draudimo išmokų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (t.y. 2017-07-28) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4793,66 Eur (keturis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt tris eurus 66 centus) bylinėjimosi išlaidų.

67Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

68Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,... 2. sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Fontas LT“ atstovei adv. B.Vilienei,... 4. atsakovo AB ,,Lietuvos draudimas“ atstovui E. T. P.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. 1. Ieškovas UAB „Fontas LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašė... 8. 1.1. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė, palaikydama procesiniuose... 9. 1.2. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvyko 2 įvykiai: a/ 2016-12-27... 10. 1.3. Abiem atvejais ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokų,... 11. 1.4. Ieškovas laiko atsakovo atsisakymą mokėti draudimo išmokas... 12. 2. Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu, palaikydamas procesiniuose... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 14. 3. Byloje nustatyta, kad AB „ICOR“ 2016-08-17 raštu kreipėsi į draudimo... 15. 3.1. 2016-12-14 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Transporto priemonių... 16. 4. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl draudimo sutarties bei taisyklių,... 17. 5. Dėl 2016-12-27 įvykio (įvykis 1).... 18. 5.1. Iš atsakovo 2017-01-19 rašto turinio matyti, jog atsakovas atsisakymą... 19. 5.2. Ieškovas laiko atsisakymą nepagrįstu, tvirtina, esą kreipėsi į... 20. 5.3. Atsakovas neigia padaręs klaidą, tvirtina, jog ieškovui visos draudimo... 21. 5.4. Kaip minėta, 2016-12-14 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta... 22. 5.5. Nagrinėjamu atveju iš kvietimo pateikti pasiūlymą draudimo paslaugoms... 23. 5.6. Pažymėtina, jog atsakovo vykdoma draudimo veikla yra ūkinė komercinė... 24. 5.7. Teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovo draudimo sutarties aiškinimu,... 25. 5.8. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, o būtent tai, kad nuo pat... 26. 5.9. Reziumuojant aukščiau išdėstytą, spręstina, kad atsakovas... 27. 6. Dėl išmokos dydžio. Dėl įvykio 1 ieškovas žalos dydį grindžia: UAB... 28. 6.1. Anot atsakovo, tuo atveju, jeigu teismas tenkintų reikalavimą dėl... 29. 6.2. Iš VIA Fortis sugadintų detalių 2016-12-28 akto matyti, kad akte... 30. 6.3. Teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo išaiškinimais dėl PVM sumų... 31. 7. Dėl 2017-03-10 įvykio (įvykis Nr. 2).... 32. 7.1. Ieškovo tvirtinimu, atsakovas, atsisakydamas sumokėti draudimo išmokas... 33. 7.1.1. Ieškovas pažymėjo, jog įvykio metu buvo sugadintos ne pavienės... 34. 7.1.2. Be to, ieškovo nuomone, vien faktas, kad įvykio metu Transporto... 35. 7.2. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo argumentais dėl papildomų sąlygų... 36. 7.2.1. Anot atsakovo, pagal sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 p. 7... 37. 8. Dėl draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 p. 4 papunkčio.... 38. Kasacinės instancijos teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas, yra... 39. 8.1. Draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 papunkčiu... 40. 8.2. Kaip minėta, byloje nustatyta, kad į transporto priemonę su medienos... 41. 8.2.1. Aptariamos transporto priemonės instrukcijoje nurodoma, jog medienos... 42. 8.2.1.1. Pirma, ieškovas prevencinių priemonių ėmėsi jau sudarydamas... 43. 8.2.1.2. Antra, liudytojų A. G., G. P. paaiškinimais nustatyta, jog kiekvienu... 44. 8.2.1.3. Trečia, su smulkintuvu ieškovas yra pavedęs dirbti šią teisę... 45. 8.2.1.4. Pagal ieškovo patvirtintų UAB „Fontas LT“ medienos smulkintuvo... 46. 8.2.1.5. Pagal „Biber 84 RBZ“ naudojimo instrukciją (2 dalis 1 skyrius... 47. 8.2.1.6. Reziumuojant nustatytą (kvalifikuotas darbuotojas, atliekamos... 48. 8.2.1.7. Be to, pažymėtina, jog draudiko veikla susijusi su tam tikra rizika,... 49. 8.2.18. Taigi, nustatytos faktinės aplinkybės, aukščiau padarytos išvados... 50. 9. Dėl draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 p. 7 papunkčio.... 51. Draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 7 papunktyje... 52. 9.1. Atsakovas atsisako mokėti draudimo išmoką minėto punkto pagrindu,... 53. 9.2. Svarstant dėl tiek ieškovo, tiek atsakovo argumentų pagrįstumo,... 54. 9.3. Nagrinėjamu atveju, ieškovo teigimu, atsakovas draudimo sutartyje... 55. 9.3.1. Akivaizdu, jog ši aptariama, ribojanti draudiminės apsaugos apimtį ir... 56. 9.3.2. Taigi, teismas atsakovo atsisakymą mokėti draudimo išmoką draudimo... 57. 10. Dėl išmokos žalos dydžio.... 58. 10.1. Ieškovas reikalavimą dėl 110 983,90 Eur priteisimo grindžia:... 59. 10.2. Iš pateiktų rašytinių įrodymų, pagrindžiančių prašomos žalos... 60. 10.3. Iš pateikto į bylą šalių susirašinėjimo (2017-04-24) matyti, jog... 61. 10.4. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, ieškovo reikalavimai... 62. 11. Iš atsakovo ieškovui nuo priteistos 114 748,74 Eur sumos priteistinos 6... 63. 12. Proporcingai patenkintų reikalavimų sumai iš atsakovo ieškovui... 64. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260-270... 65. ieškinį tenkinti iš dalies.... 66. Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ j.a.k. 110051834, ieškovui... 67. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 68. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...