Byla 2S-291-254/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Margūnas“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-17930-192/2012 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elettrodiesel“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Margūnas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-5) ir prašė priteisti 3 056,20 Lt skolos, 1 413,49 Lt palūkanų, 7,75 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės pinigines lėšas ir turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 4 469,69 Lt sumai. Nurodė, kad atsakovė vengia grąžinti skolą, kuri ieškovei yra itin reikšminga, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 18 d. nutartimi (b. l. 13-14) prašymą tenkino iš dalies; ieškovės reikalavimo įvykdymo užtikrinimui 4 469,69 Lt litų sumai taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovei nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti (perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį), tačiau paliekant teisę jį valdyti ir naudotis juo; neužtenkant (ar nesant) šio turto, likusiai reikalavimo sumai užtikrinti, areštuoti atsakovės pinigines lėšas ir turtines teises, uždraudžiant disponuoti atsakovei priklausančiomis piniginėmis lėšomis ir turtinėmis teisėmis, tačiau leidžiant atsakovei iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su kreditore, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Teismas, atsižvelgęs į byloje nurodytas faktines aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, nustatė, kad atsakovė skolos, kuri susidarė prieš 7 metus, gera valia nesumoka net jai apie skolą priminus. Teismas sprendė, kad ieškovei kaip bankrutuojančiai įmonei prašoma priteisti suma yra reikšminga, be to, prievolės įvykdymas nėra niekaip užtikrintas.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Atsakovė atskiruoju skundu (b. l. 15-17) prašo nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti bei priteisti 605 Lt už atskirojo skundo surašymą. Atskirajame skunde nurodo, kad ieškovė savo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrindė, t. y. jame jokių motyvų (realios grėsmės), tuo labiau įrodymų, išskyrus jos nuomone didelę skolos sumą, nenurodė. Teismų praktikoje šio ieškinio suma nelaikytina didele. Iš apeliantės 2012 m. rugsėjo 30 d. balanso matyti, kad bendrovės balanse įrašyto turto vertė yra 53 037,126 Lt, iš kurių 12 574 376 Lt sudaro ilgalaikis turtas. Per 2011 metus apeliantė gavo 6 139 307 Lt pelno, o per 9 2012 metų mėnesius gavo 6 355 232 Lt pelno. Taigi apeliantės turimo turto vertė gerokai viršija ieškinio sumą ir apeliantei nėra ženkli. Duomenų, kad apeliantė bandytų slėpti ar perleisti turtą byloje nėra, todėl teismas priėmė nepagrįstą išvadą, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Dėl nedidelės sumos ieškinio reikalavimo užtikrinimo šiuo metu apeliantės turtas areštuotas, dėl ko ji negali turtu disponuoti, vykdyti įsipareigojimų pirkėjams ir patiria nuostolius.

7IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškovės bankrutuojančios UAB „Elettrodiesel“ ieškinį dėl 4 469,69 Lt skolos priteisimo iš atsakovės UAB „Margūnas“, turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

11Nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas dėl 4 469,69 Lt sumos priteisimo. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą apeliantės turtui taikyti laikiną areštą motyvavo aplinkybe, jog ieškinio suma laikytina didele ir reikšminga ieškovei kaip bankrutuojančiai įmonei. Apeliacinės instancijos teismo teisėja pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atsižvelgiama ne į ieškovės, tačiau į atsakovės turtinę padėtį, kuri įtakoja sprendimo įvykdymo galimumą. Todėl ieškinio sumos reikšmė ieškovės turtinei padėčiai negali turėti įtakos teismui svarstant klausimą dėl atsakovės turto arešto. Pažymėtina, kad pagal teismų formuojamą praktiką 4 469,69 Lt ieškinio suma nelaikoma didele. Tačiau vien ši aplinkybė savaime nesudaro pagrindo taikyti ar atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – kiekvienu atveju turi būti atsižvelgiama į tai, ar atsakovo turtinė padėtis yra tokia gera, jog net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia egzistavimą objektyvios grėsmės įvykdyti būsimam sprendimui, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-228/2012). Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė 2012 m. rugsėjo 30 d. balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą, iš kurių matyti, kad 2012 m. rugsėjo 30 d. UAB „Margūnas“ balanse nurodyto turto vertė buvo 57 693 166 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas – 12 956 517 Lt (b. l. 18-19). Palyginus su 2011 metais bendrovės turto vertė padidėjo daugiau nei 4 000 000 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad apeliantė iki 2012 m. rugsėjo 30 d. gavo 5 526 962 Lt pelno, t. y. daugiau nei per visus 2011 metus (b. l. 20). Iš nustatytų duomenų akivaizdu, jog apeliantės turto vertė nepalyginamai ženkliai viršija ieškiniu prašomą priteisti skolą, kas CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme tikėtinai nepagrindžia tikimybės, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Todėl skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

12Apeliantė skunde nurodo, kad dėl turto arešto ji negali turtu disponuoti, vykdyti įsipareigojimų pirkėjams ir patiria nuostolius. Apeliacinės instancijos teismo teisėja sprendžia, kad šis skundo argumentas nėra pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškinio sumai taikė areštą atsakovės nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, piniginėms lėšoms. Lėšos areštuotos su apribojimais – leidžiant iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su kreditore, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Apeliantė nepateikė duomenų, įrodančių, jog buvo areštuotas visas jos turtas ir bankų sąskaitose esančios lėšos, todėl nėra pagrindo manyti, jog atsakovei neliko lėšų vykdyti ūkinę-komercinę veiklą.

13Netenkinamas apeliantės prašymas dėl 605 Lt už atskirojo skundo surašymą priteisimo, nes šioje proceso stadijoje bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas nesprendžiamas. Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ir paskirstomos išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 338, 302, 93 str.).

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

16Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elettrodiesel“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Margūnas“ atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai