Byla Ik-3468-815/2011
Dėl statybos leidimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Puzinskaitės, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Žalnieriūnienės, sekretoriaujant Aistei Lunienei, dalyvaujant pareiškėjos – UAB „Forum cinemas“ atstovui – advokato padėjėjui Giedriui Abromavičiui, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – UAB „Forum cinemas“ skundą atsakovei – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – UAB „Vilbra“ dėl statybos leidimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – UAB „Forum cinemas“ (toliau – ir pareiškėja), atstovaujama advokatės Jūratės Rusteikaitės-Bakšienės (teisinių paslaugų sutartis (t. 1, b. l. 55-64), išrašas iš teisinių paslaugų sutarties (t. 1, b. l. 45-46), išrašas iš partnerystės sutarties (t. 1, b. l. 47), susitarimas dėl įgaliojimų perdavimo (perįgaliojimas) (t. 1, b. l. 48)), su skundu (t. 1, b. l. 1-10) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovė) 2011 m. gegužės 3 d. statybos leidimą Nr. ( - ) (toliau – ir statybos leidimas Nr. ( - )) (t. 1, b. l. 96, 155), kuriame UAB „Vilbra“ leista ( - ), Naujamiesčio sen., Vilniuje (kad. Nr. ( - )) statyti daugiabutį gyvenamąjį namą (kategorija – ypatingas statinys).

52. Atsakovė – Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 143-145), be kita ko, nurodė, kad UAB „Vilbra“ yra parengusi naują daugiabučio gyvenamojo namo, adresu: ( - ), Vilnius, statybos techninį projektą, kurį tikrina kompetentingos institucijos, kad ginčijamas statybos leidimas Nr. ( - ) bus koreguojamas, todėl atsakovė galės suformuoti galutinę savo poziciją dėl šio leidimo tik atlikus jo korektūrą, taip pat nurodė, kad pareiškėja 2011 m. rugsėjo 8 d. rašte „Dėl taikaus ginčo išsprendimo“ informavo atsakovę, jog atsisakys skundo administracinėje byloje Nr. I-3468/2011 dėl statybos leidimo Nr. ( - ) panaikinimo, kai tik bus patvirtintas naujas statinio techninis projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

63. Trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Vilbra“, atstovaujamas advokatės Aušros Mudėnaitės (išrašas iš teisinių paslaugų sutarties (t. 1, b. l. 95)), atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 86-94) nurodo, jog skundas yra visiškai nepagrįstas, pateiktas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, todėl prašo skundą atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

74. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011 m. lapkričio 5 d. gautas pareiškėjos – UAB „Forum cinemas“, atstovaujamos advokato Vaido Mackonio (teisinių paslaugų sutartis (t. 1, b. l. 55-64), išrašas iš teisinių paslaugų sutarties (t. 1, b. l. 45-46)), 2011 m. spalio 4 d. raštas dėl skundo atsisakymo administracinėje byloje Nr. I-3468-815/2011 (t. 3, b. l. 59), kuriame pareiškėja, atsižvelgdama į tai, kad atsakovė trečiajam suinteresuotam asmeniui – UAB „Vilbra“ išdavė naują statybą leidžiantį dokumentą – 2011 m. spalio 14 d. leidimą Nr. ( - ), kuriuo pakeistas ginčijamas statybos leidimas Nr. ( - ), kad panaikinus skundžiamą administracinį teisės aktą teismo sprendimas šioje byloje nesukeltų jokių realių pasekmių, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsniu, atsisako skundo administracinėje byloje Nr. I-3468-815/2011, tai pat nurodo, jog pareiškėjai yra žinomos skundo atsisakymo teisinės pasekmės, įtvirtintos Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 ir 102 straipsniuose, t. y. kad skundo atsisakymas yra pagrindas nutraukti bylą ir kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

8II

9Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Forum cinemas“ atstovas – advokato padėjėjas Giedrius Abromavičius (teisinių paslaugų sutartis (t. 1, b. l. 55-64), išrašas iš teisinių paslaugų sutarties (t. 3, b. l. 60), susitarimas dėl įgaliojimų perdavimo (perįgaliojimas) (t. 3, b. l. 61)) patvirtino, kad pareiškėja atsisako skundo šioje administracinėje byloje ir pareiškėjai yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės.

10Teismas

konstatuoja:

111. Pareiškėja – UAB „Forum cinemas“, atstovaujama advokato Vaido Mackonio, 2011 m. lapkričio 5 d. pateikė teismui 2011 m. spalio 4 d. raštą dėl skundo atsisakymo administracinėje byloje Nr. I-3468-815/2011 (t. 3, b. l. 59), kuriame atsisakė skundo administracinėje byloje Nr. I-3468-815/2011 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01643-2011-1) pagal pareiškėjos – UAB „Forum cinemas“ skundą atsakovei – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – UAB „Vilbra“ dėl statybos leidimo panaikinimo.

122. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo. Pareiškėja – UAB „Forum cinemas“ skundo atsisakė ir kadangi priežasčių, dėl kurių teismas neturėtų priimti pareiškėjos skundo atsisakymo, nėra, skundo administracinėje byloje Nr. I-3468-815/2011 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01643-2011-1) atsisakymas priimamas, byla nutraukiama.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102, 105, 106 straipsniais, 149 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

14Priimti pareiškėjos – UAB „Forum cinemas“ skundo atsakovei – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – UAB „Vilbra“ dėl statybos leidimo panaikinimo atsisakymą bei administracinę bylą Nr. I-3468-815/2011 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01643-2011-1) nutraukti.

15Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai