Byla 2A-687-392/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Agrorodeo“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Agrorodeo“ ieškinį atsakovui Z. A. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Agrorodeo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 14 756,68 Lt nuostolių atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2010-06-30 sudarė Grūdų pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas (pardavėjas) įsipareigojo iki 2010-09-15 pristatyti ieškovui (pirkėjui) 60 tonų kviečių, už kurių 1 toną ieškovas įsipareigojo atsakovui sumokėti 400 Lt be PVM, ir 40 tonų rapsų, už kurių 1 toną ieškovas įsipareigojo atsakovui sumokėti 1 015 Lt be PVM. Atsakovas ieškovui pristatė 27,139 tonas kviečių ir 6,598 tonas rapsų. Taigi atsakovas prievolės pagal sutartį neįvykdė. Kadangi ieškovas turėjo vykdyti kontraktus, tai buvo priverstas kviečius ir rapsus pirkti iš kitų asmenų didesnėmis kainomis, todėl patyrė nuostolius. Vadovaudamasis sudarytos sutarties 5.3.2. p., ieškovas prašė priteisti nuostolius, susidedančius iš kainų skirtumo tarp pirkėjo sudaryto sandorio su atsakovu ir grūdų įsigijimo iš trečiųjų asmenų kainos.

4Atsakovas Z. A. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog prievolė buvo neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos. Tai patvirtina pažyma. Ieškovas apie tai, kad derlius dėl gamtinių sąlygų žuvo, buvo informuotas. Atsakovas pažymėjo, jog yra sąžiningas, derliaus nenuslėpė ir nepardavė didesne už rinkos kainą kitiems supirkėjams.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-24 sprendimu ieškinį atmetė dviem pagrindais: 1) atsakovas įrodė, jog sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti ir numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių (perkūnijos, škvalo, stipraus liūtinio lietaus) ir jų pasekmių atsiradimui, 2) sutarties 5.3.2. p., kuriuo remdamasis ieškovas siekia prisiteisti nuostolius, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, t. y. LR Žemės ūkio ministro 2003-02-27 įsakymu Nr. 3D-70 „Dėl žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarčių“ patvirtintos pavyzdinės Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties 5.1-5.4 p., kurie numato, kad pardavėjui gali būti taikoma vienintelė civilinės atsakomybės rūšis – bauda procentais nuo nepateikto grūdų kiekio vertės, todėl ex officio pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu.

6Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Agrorodeo“ prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinant, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis CK 6.212 str. 1 d., ieškinį atmetė nepagrįstai. Priešingai nei konstatavo teismas, atsakovas neįrodė, kad sutarties neįvykdė dėl nenugalimos jėgos. Ieškovo teigimu, perkūnija, škvalas ir stiprūs liūtiniai lietūs negali būti laikomi nenugalima jėga, nes pagal LR Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintų Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 3.2 p. nenugalimos jėgos aplinkybe laikomos ne šiaip prastos oro sąlygos, o stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ir upių potvyniai, žaibai. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažyma „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo“ yra nuomonė, o ne administracinis aktas ar įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-10-24 apžvalga, publikuota „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 13, 2007 m.). Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai privalėjo atsisakyti atsakovui išduoti minėtą pažymą, o kadangi išdavė, tai ji laikytina neteisėta ir nepagrįsta. Ieškovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-02-04 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-83/2004, kurioje išaiškinta, jog liūtys ir audros, dėl kurių gali žūti derlius, savaime Lietuvoje nėra radikalu, netikėta ar nenuspėjama, todėl kiekvienas rūpestingas ūkininkas, sudarydamas sutartį dėl žemės ūkio produkcijos auginimo bei pardavimo tai turi ir gali numatyti. Sutarties 5.7 p. nustatyta, kad force majeure aplinkybėmis nėra laikomas prastas derlius, bloga ekonominė padėtis, negalėjimas įvykdyti savo pareigų dėl prisiimtų įsipareigojimų tretiesiems asmenims, teisinio reglamentavimo pasikeitimas ir pan. Atsakovas nenugalimos jėgos aplinkybėmis negalėjo remtis ir dėl to, kad nesilaikė CK 2.212 str. 3 d., LR Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintų Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 5 p. įtvirtintos pareigos per protingą laiką/kuo skubiau informuoti kontrahentą apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą. Teismo padaryta, niekuo neparemta, išvada, jog ūkininkas po liūties ir škvalo natūraliai tiki ir viliasi, kad pasėliai, javai atsigaus, negali būti atsakovo delsimo informuoti ieškovą apie galimai blogas oro sąlygas, įtakojusias derliaus sumažėjimą, pateisinimas. Atsakovo įvardijamos prastos oro sąlygos tariamai buvo 2010-08-14, 2010-08-24 bei 2010-08-28. Sutartį atsakovas turėjo įvykdyti iki 2010-09-15. Taigi joks protingas žmogus, tuo labiau ūkininkas, kuris išmano agronominius procesus, negali viltis, kad sunaikinti pasėliai atsigaus per tokį trumpą laiką. Atsakovas yra ūkininkas, t. y. ūkine – komercine veikla užsiimantis asmuo. Taigi jis galėjo ir privalėjo numatyti, kad Lietuvoje būna nepalankūs orai ir kad dėl to gali nukentėti pasėliai ar jų kokybė. Be to, prasto derliaus riziką atsakovas prisiėmė sutarties 5.7 p. Todėl atsakovas privalo visiškai atlyginti dėl savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ieškovo patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad atsakovas pagal šalių pasirašytą sutartį galėjo pristatyti ir ankstesnių, 2009, metų derliaus kviečius ar kitų augintojų užaugintus grūdus, tačiau to nepadarė. Dėl sutarties 5.3.2. p. prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, ieškovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo pozicija imperatyviomis įstatymo normomis laikyti LR Žemės ūkio ministro 2003-02-27 įsakymu Nr. 3D-70 „Dėl žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarčių“ patvirtintos pavyzdinės Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties nuostatas yra klaidinga, nes imperatyviomis teisės normomis CK 6.157 str. ir CK 1.80 str. prasme gali būti laikomos tik įstatymų ir tarptautinių sutarčių, o ne poįstatyminių teisės aktų normos. Pavyzdinė Grūdų pirkimo-pardavimo sutartis nėra imperatyvi ir privaloma, o yra tik rekomendacinis dokumentas. Pagal Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 3 str. žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartys privalo atitikti šio įstatymo 4 str. bei LR Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytas tipines žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. Kadangi tipinės grūdų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nėra patvirtintos, tai šalys, laikydamosi minėto įstatymo 4 str., yra laisvos susitarti dėl šių sąlygų turinio. Tarp šalių sudaryta sutartis atitinka Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 4 str. reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-01 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-14/2010, nes šioje nutartyje padarytos išvados yra sąlygotos visiškai kitokios faktinės bei teisinės situacijos. Kadangi tarp šalių sudarytos Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties 5.3.2. p. neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, teismui nebuvo jokio pagrindo ex officio pripažinti šį punktą niekiniu. Be to, atsakovas nekėlė jo (ir visos sutarties) teisėtumo klausimo.

7Atsakovas Z. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomų argumentų nepateikė.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė. Byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-06-30 tarp ieškovo UAB „Agrorodeo“ ir atsakovo Z. A. buvo sudaryta Grūdų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. IS10/3.10/2, kuria atsakovas (pardavėjas) įsipareigojo iki 2010-09-15 pristatyti ieškovui (pirkėjui) 60 tonų kviečių, už kurių 1 toną ieškovas įsipareigojo atsakovui sumokėti 400 Lt be PVM, ir 40 tonų rapsų, už kurių 1 toną ieškovas įsipareigojo atsakovui sumokėti 1 015 Lt be PVM (b. l. 12-14). 2010-09-12 atsakovas Z. A. kreipėsi į ieškovą UAB „Agrorodeo“ su prašymu netaikyti jokių sankcijų, nes dėl labai blogų gamtinių sąlygų žuvo daug derliaus, ir atsakovas negali įvykdyti grūdų pardavimo plano (b. l. 15). 2010-09-24 ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą „Dėl nuostolių atlyginimo“ (b. l. 22), o 2010-11-30 – pranešimą „Dėl sutarties nutraukimo“ (b. l. 27). Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, remdamiesi 2010-10-27 Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus pažyma „Dėl pasėlių nukūlimo“ Nr. 294 (b. l. 59), 2010-10-29 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Kybartų meteorologijos stoties pažyma „Apie meteorologines sąlygas“ Nr. 103 (b. l. 58), atsakovui 2011-01-28 išdavė pažymą „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo“ Nr. LG-008 (b. l. 57). Atsakovas ieškovui pristatė 27,139 tonas kviečių (b. l. 31-33) ir 6,598 tonas rapsų (b. l. 29, 30), taigi prievolės pagal sutartį neįvykdė.

11Byloje keliami klausimai, ar perkūnija, škvalas ir stiprūs liūtiniai lietūs priskirtini nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalinančioms atsakovo civilinę atsakomybę už sutartinės prievolės neįvykdymą, bei ar poįstatyminio teisės akto, t. y. LR Žemės ūkio ministro 2003-02-27 įsakymu Nr. 3D-70 „Dėl žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarčių“ patvirtintos pavyzdinės Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties, nuostatos gali būti laikomos imperatyviomis teisės normomis.

12Civilinėje teisėje vyrauja dispozityvus teisinio reguliavimo metodas, todėl šalys paprastai turi galimybę pasirinkti jų interesus labiausiai atitinantį elgesio variantą. CK 6.156 str. 1 d. įtvirtinta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. Kiekviena šalis privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę asmuo privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo verslininkas, jis atsako visais atvejais, jeigu neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkami ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos (CK 6.256 str. 4 d.). Tokia atleidimo nuo atsakomybės sąlyga yra numatyta ir šalių sudarytos 2010-06-30 Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IS10/3.10/2 5.7 p., kuriame nurodyta, kad šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure), kaip tai numatyta LR teisės aktuose. Force majeure aplinkybėmis nėra laikomas prastas derlius, bloga ekonominė padėtis, negalėjimas įvykdyti savo pareigų dėl prisiimtų įsipareigojimų tretiesiems asmenims, teisinio reglamentavimo pasikeitimas ir pan. (b. l.13). Pagal CK 6.63 str. l d. l p. skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos. Pagal CK 6.324 str., jei pardavėjas nepagrįstai atsisako perduoti daiktus pirkėjui, šis turi teisę atsisakyti vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį ir reikalauti atlyginti nuotolius.

13Vienas iš apeliacinio skundo argumentų yra tas, kad perkūnija, škvalas ir stiprūs liūtiniai lietūs, kuriuos atsakovas nurodė prievolės neįvykdymo priežastimis, nepriskirtini nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalinančioms atsakovo civilinę atsakomybę už sutartinės prievolės neįvykdymą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo apelianto argumentu. Tam, kad būtų galima konstatuoti nenugalimą jėgą (force majeure), turi būti nustatyti visi nenugalimą jėgą apibrėžiantys požymiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 4 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-83/2004). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. spalio 4 d. nutartyje c. b. Nr. 3K-3-370/2010 išaiškino, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad nenugalimos jėgos aplinkybes kvalifikuoja tokie požymiai: 1) aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių kriterijų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 8 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-931/2003).

14Kaip matyti iš byloje esančios Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2011-01-28 pažymos „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo“ Nr. LG-008 (b. l. 57), force majeure aplinkybėmis, sunaikinusiomis dalį rapsų ir kviečių pasėlių, priklausančių atsakovui ūkininkui Z. A., nurodyta perkūnija, škvalas ir stiprūs liūtiniai lietūs, įvykę 2010-08-14, 2010-08-24 ir 2010-08-28. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog tokios oro sąlygos, atsižvelgiant į Lietuvos klimatą, vasaros metu nėra tos aplinkybės, kurių atsakovas, būdamas ūkininku (užsiimdamas grūdų auginimo ir pardavimo verslu), nebūtų galėjęs protingai numatyti. Tai yra pažymėjęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. vasario 4 d. nutartyje c. b. Nr. 3K-3-83/2004. Taigi apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytą kasacinės instancijos teismo praktiką, CK 6.212 str. bei Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintose „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ įtvirtintą reglamentavimą, konstatuoja, kad, atsakovo nurodytas aplinkybes, t. y. perkūniją, škvalą ir stiprius liūtinius lietus, kurios sunaikino dalį rapsų ir kviečių pasėlių, priklausančių atsakovui ūkininkui Z. A., ir galimai lėmė sutartinės prievolės neįvykdymą, buvo galima numatyti. Vadinasi, jos nelaikytinos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, šalinančiomis atsakovo civilinę atsakomybę. Todėl nėra pagrindo atleisti atsakovą nuo pareigos atlyginti ieškovo patirtus nuotolius CK 6.212 str. (force majeure) pagrindu. Taip pat pažymėtina, jog prastas derlius šalių susitarimu nelaikytinas force majeure aplinkybe (Sutarties 5.7 p.).

15Nagrinėjamu atveju Sutarties 5.3. p. šalys susitarė, kad, pardavėjui iki 2010-09-15 nepristačius pirkėjui viso arba dalies šios Sutarties 1.1 p. lentelėje numatyto kiekio, kokybės ir rūšies grūdų, pirkėjas turės teisę reikalauti, kad pardavėjas: arba sumokėtų 20 proc. dydžio baudą nuo nepristatytų grūdų kainos (Sutarties 5.3.1. p.), arba atlygintų visus pirkėjo patirtus nuostolius, patirtus dėl tokios pardavėjo pareigos pažeidimo, t. y. padengtų skirtumą tarp pirkėjo sudaryto grūdų pirkimo-pardavimo sandorio dėl pagal šią sutartį nepristatytų grūdų įsigijimo iš trečiųjų asmenų kainos ir šioje sutartyje numatytos nepristatytų grūdų kainos; taip pat atlygintų visas išlaidas, susijusias su nepristatytų grūdų įsigijimo iš trečiųjų asmenų sandoriu, bei netesybas, kurias pirkėjas patirs dėl savo įsipareigojimų pagal su klientais sudarytas sutartis pažeidimo (Sutarties 5.3.2. p.). Ieškovas UAB „Agrorodeo“ pasirinko Sutarties 5.3.2. p. numatytą pažeistų teisių gynimo būdą - reikalauti iš atsakovo atlyginti visus pirkėjo nuostolius.

16Kadangi Kalvarijos savivaldybės administracijos sudaryta komisija, ūkininko Z. A. prašymu, atlikusi patikrą, nustatė, jog ūkininkas Z. A. dėl didelių liūčių, ypač dėl 2010-08-14 škvalo prarado apie 30 proc. derliaus, t. y. gavo 1,95 t/ha, vietoje paprastai gaunamo 3 ir daugiau t/ha, rapsų bei 3,714 t/ha, vietoje paprastai gaunamo 5 ir daugiau t/ha, kviečių ir pats patyrė nuostolius (b. l. 59), teisėjų kolegija sprendžia, jog, remiantis šalių interesų balanso principu bei CK 6.251 str. 2 d., yra pagrindas ieškovo prašomų priteisti nuostolių dydį sumažinti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į tai, kad pajamos iš ūkio visgi nėra pastovios, nes gaunamas derlius priklauso nuo įvairių veiksnių, o tai įtakoja ir gaunamų iš ūkio pajamų dydį, ieškovui iš atsakovo priteistinų nuostolių dydį teisinga ir protinga sumažinti proporcingai paties atsakovo patirtų nuostolių dydžiui, t. y. apie 30 procentų iki 10 000 Lt.

17Apeliantas UAB „Agrorodeo“ skunde teigė, jog pirmosios instancijos teismo pozicija imperatyviomis įstatymo normomis laikyti LR Žemės ūkio ministro 2003-02-27 įsakymu Nr. 3D-70 „Dėl žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarčių“ patvirtintos pavyzdinės Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties nuostatas yra klaidinga, nes imperatyviomis teisės normomis CK 6.157 str. ir CK 1.80 str. prasme gali būti laikomos tik įstatymų ir tarptautinių sutarčių, o ne poįstatyminių teisės aktų normos. Apeliacinės instancijos teismas tokiai apelianto pozicijai pritaria ir, be to, pažymi, jog minėto teisės akto priskirtinumo norminiams administraciniams teisės aktams klausimas buvo spręstas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-03-19 nutartimi, kurioje nurodyta, kad Pavyzdinė grūdų pirkimo-pardavimo sutartis yra tik pavyzdinio pobūdžio, nėra privaloma tokią sutartį sudarančioms šalims, todėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 13 d. požiūriu nėra norminis administracinis teisės aktas. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad tarp šalių sudarytos Sutarties 5.3.2 p., kurio pagrindu ieškovas prašo priteisti nuostolius, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekinis ir negalioja, todėl su aptariamu apeliacinio skundo argumentu sutiktina.

18Kiti apeliacinio skundo argumentai skundžiamo sprendimo pagrįstumo neįtakojo, todėl laikytini teisiškai nereikšmingais, ir apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

19Esant tokioms aplinkybėms, apelianto apeliacinio skundo argumentai sudaro pagrindą panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-24 sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinant iš dalies. Patenkinus dalį ieškinio reikalavimų, spręstinas bylinėjimosi išlaidų klausimas. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo 443 Lt žyminį mokestį (b. l. 10), pirmosios instancijos teisme patyrė 6 050 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 71, 72), už apeliacinį skundą sumokėjo 443 Lt žyminį mokestį (b. l. 119) bei apeliacinės instancijos teisme patyrė 3 025 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 122, 123). Atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, ieškovui priteistina 600 litų žyminio mokesčio. Kadangi byla savo esme nebuvo sudėtinga, apeliacinėje instancijoje skundas nagrinėtas rašytinio proceso tvarka, ieškovui iš atsakovo priteistinų atstovavimo išlaidų suma mažintina iki 3 000 Lt.

20Ieškovas pateikė prašymą apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, pagal kurias apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė pagrįstų motyvų, o teisėjų kolegija nenustatė pagrindų pripažinti, jog būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, todėl byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d., 322 str.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,

Nutarė

22Ieškovo UAB „Agrorodeo“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą panaikinti.

24Priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Agrorodeo“ ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti ieškovui UAB „Agrorodeo“ (j. a. k. ( - ), buveinė – ( - )) iš atsakovo Z. A. (a. k. ( - ) adresas - ( - )) 10000 (dešimt tūkstančių) litų nuostolių atlyginimo bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti ieškovui UAB „Agrorodeo“ iš atsakovo Z. A. 3600 litų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Agrorodeo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nuostolių... 4. Atsakovas Z. A. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-24 sprendimu ieškinį atmetė... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Agrorodeo“ prašė panaikinti pirmosios... 7. Atsakovas Z. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą su ieškiniu nesutiko ir... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. ... 9. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 10. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-06-30 tarp ieškovo UAB „Agrorodeo“... 11. Byloje keliami klausimai, ar perkūnija, škvalas ir stiprūs liūtiniai... 12. Civilinėje teisėje vyrauja dispozityvus teisinio reguliavimo metodas, todėl... 13. Vienas iš apeliacinio skundo argumentų yra tas, kad perkūnija, škvalas ir... 14. Kaip matyti iš byloje esančios Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų... 15. Nagrinėjamu atveju Sutarties 5.3. p. šalys susitarė, kad, pardavėjui iki... 16. Kadangi Kalvarijos savivaldybės administracijos sudaryta komisija, ūkininko... 17. Apeliantas UAB „Agrorodeo“ skunde teigė, jog pirmosios instancijos teismo... 18. Kiti apeliacinio skundo argumentai skundžiamo sprendimo pagrįstumo... 19. Esant tokioms aplinkybėms, apelianto apeliacinio skundo argumentai sudaro... 20. Ieškovas pateikė prašymą apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 22. Ieškovo UAB „Agrorodeo“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą... 24. Priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Agrorodeo“ ieškinį tenkinti... 25. Priteisti ieškovui UAB „Agrorodeo“ (j. a. k. ( - ), buveinė – ( - ))... 26. Priteisti ieškovui UAB „Agrorodeo“ iš atsakovo Z. A. 3600 litų...