Byla 2A-941-467/2012
Dėl 2010-07-13 įregistruotų 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatų ir 2009-12-15 įsakymo Nr. 86 „Dėl darbo tvarkos taisyklių“ pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė, Alvydas Barkauskas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo 73-osios DNSB „Viršuliškės“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų 73-osios DNSB „Viršuliškės“ narių I. O., G. S., O. K., O. V., J. K. ir A. M. ieškinį atsakovui 73-ajai DNSB „Viršuliškės“ dėl 2010-07-13 įregistruotų 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatų ir 2009-12-15 įsakymo Nr. 86 „Dėl darbo tvarkos taisyklių“ pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovai I. O., G. S., O. K., O. V., J. K., A. M. 2010-11-19 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti negaliojančiais 2010-07-13 įregistruotus 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatus ir 73-osios DNSB „Viršuliškės“ 2009-12-15 įsakymą Nr.86 „Dėl darbo tvarkos taisyklių“. Nurodė, kad valdybos pirmininko iniciatyva, organizuojant balsavimą raštu dėl bendrijos įstatų pakeitimo, buvo padaryta daug pažeidimų. Nors ieškovai yra bendrijos nariai, tačiau nebuvo informuoti apie balsavimo raštu pradžią, nežinojo galutinės įstatų redakcijos turinio, nei vienas negavo balsavimo raštu biuletenių, todėl buvo pažeistos jų, kaip bendrijos narių, teisės ir atimta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl įstatų pakeitimo. Tik įregistravus įstatus, jie susipažino su įstatų turiniu ir rado punktų, kurie prieštarauja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymui (toliau - DNSBĮ). Kadangi bendrija pagal narių skaičių yra labai didelė, todėl joje renkami įgaliotiniai. Bendrijos įstatus turi teisę pakeisti ar papildyti tik bendrijos narių susirinkimas ar įgaliotinių susirinkimas. Skundžiamus 2010-07-13 įstatus parengė asmeniškai valdybos pirmininkas ir, pažeisdamas įstatymą, juos įregistravo. 2009-12-21 bendrijos valdyba viršijo savo įgaliojimus, kadangi įstatymas nesuteikia teisės jai keisti įstatus, priimti sprendimą organizuoti balsavimą dėl naujų įstatų raštu. Valdyba išrinko balsų skaičiavimo komisiją, į kurios sudėtį buvo įtraukta ir ieškovė G. S., nors tokią komisiją rinkti turėjo įgaliotinių susirinkimas, o ne valdybos nariai. Net būdama įtraukta į komisiją, G. S. nebuvo informuota apie balsavimo raštu pradžią. Valdybos pirmininkas J.K. B. gasdino ir spaudė bendrijos narius privalomai dalyvauti balsavime dėl naujų įstatų, kuriais nepagrįstai yra suvaržomos bendrijos narių teisės ir nustatomi nepagrįsti įpareigojimai. Organizuojant balsavimą, nebuvo sutvarkyti bendrijos narių sąrašai, nebuvo aiškus bendrijos narių skaičius, todėl negalėjo būti pradedamas balsavimas. Patvirtinti bendrijos narių skaičių ir naujų narių priėmimą pagal DNSBĮ 20 straipsnio 6 punktą turi teisę bendrijos narių susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas), bet ne bendrijos valdyba. Siekdama įteisinti įstatus bendrijos valdyba sumažino bendrijos narių skaičių, tuo pažeisdama tuo metu galiojusių įstatų 80 ir 81 straipsnius. Balsavimas neatitiko galiojančių įstatų reikalavimų: įgaliotinių susirinkime nebuvo patvirtinta nauja įstatų redakcija, nebuvo laikomasi balsavimo raštu tvarkos, nebuvo tikslaus bendrijos narių skaičiaus. Balsų skaičiavimo pirmininke neteisėtai buvo išrinkta J. M., balsų skaičiavimo protokolas surašytas tik 2010-06-14. Protokole dėl neįvardintų priežasčių neįrašyta G. S.. 2009-12-15 bendrijos valdybos pirmininko įsakymas pripažintinas negaliojančiu, kadangi įsakymu konfidencialiai informacijai priskirti duomenys pažeidžia DNSBĮ įstatymo 23 straipsnį ir tuo metu galiojusių įstatų 50-60 punktus.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies - pripažino negaliojančiais 2010-07-13 įregistruotus 73-iosios daugiabučių namų savininkų bendrijos „Viršuliškės“ įstatus, panaikino jų registraciją VĮ Registrų centre, kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tiek J. K., tiek A. M. priklauso nuosavybės teisė į butą ar dalį buto, esančio ( - ), kad pagal CK nuostatas bendrijos sprendimai galioja tiek bendrijos nariams, tiek nesantiems bendrijos nariais butų ir kitų patalpų savininkams, padarė išvadą, jog J. K. ir A. M. yra tinkami ieškovai byloje. Teismas, vadovaudamasis CK 1.125 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovai apie įstatus ir jų įregistravimą VĮ Registrų centre sužinojo tik gavę 2010 m. birželio mėn. mokamąjį pranešimą, konstatavo, jog ieškovai ieškinio senaties termino ginčyti 2010-07-13 įregistruotus 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatus nepraleido. Teismas, remdamasis tuo, kad ieškovai nepateikė jokių konkrečių duomenų apie tai, kada jie sužinojo apie ginčijamą 2009-12-15 bendrijos valdybos pirmininko įsakymą Nr.86, kad šio termino atnaujinti neprašė, padarė išvadą, kad ieškovams beveik nuo pat įsakymo priėmimo apie jį buvo žinoma, kad ieškovai praleido CK 1.125 straipsnio 4 dalyje numatytą ieškinio senatį reikalavimui dėl minėto įsakymo pripažinimo negaliojančiu pareikšti, todėl ieškinį dėl šio reikalavimo atmetė. Teismas, išklausęs liudytojų parodymus, padarė išvadą, jog butų savininkai iš jiems pateikto mokamojo pranešimo turinio nesuprato apie rengiamą balsavimą dėl įstatų pakeitimo, kad jie nebuvo tinkamai informuoti apie organizuojamą balsavimą. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus dėl informavimo apie balsavimą raštu dėl įstatų pakeitimo, dėl balsavime dalyvavusių bendrijos narių skaičiaus, dėl vykusio balsavimo raštu tvarkos, vadovaudamasis CK 2.82 straipsnio 4 dalimi, CPK 178, 185 straipsniais, konstatavo, jog balsavimas raštu dėl įstatų pakeitimo buvo vykdomas nesilaikant pavyzdiniuose įstatuose numatytų reikalavimų, bendrijos steigimo dokumentų (įstatų), todėl balsavimo pagrindu priimtus ir įregistruotus įstatus pripažino negaliojančiais, panaikino jų registraciją VĮ Registrų centre.

6Atsakovas DNSB „Viršuliškės“ apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškovų I. O., G. S., O. K., O. V., J. K., A. M. ieškinio reikalavimas dėl 2010-07-13 įregistruotų 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatų pripažinimo negaliojančiais, panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovų ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovai reikalavimo dėl bendrijos įstatų registracijos panaikinimo nebuvo pareiškę, be to į bylą nebuvo įtrauktas registraciją atlikęs asmuo - VĮ Registrų centras, todėl teismas pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalies ir 266 straipsnio reikalavimus. J. K. ir A. M. nėra nei bendrijos kreditoriai, nei bendrijos nariai, o įstatymas nesuteikia teisės bendrijoje esančių butų savininkams, kurie nėra bendrijos nariai, ginčyti bendrijos sprendimų dėl bendrijos įstatų priėmimo. Teismas nenurodė, kokios iki tol galiojusių bendrijos įstatų, įregistruotų 2002-03-22, nuostatos buvo pažeistos. 2002-03-22 įregistruoti įstatai neatitiko nei CK 4.85 straipsnio 5 dalies, nei DNSBĮ 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto, nei 21 straipsnio 8 dalies reikalavimų, nes įstatuose nebuvo nurodyta sprendimų priėmimo balsuojant raštu tvarka, todėl neaišku, kaip balsavimas raštu galėjo pažeisti šiuose įstatuose nurodytus reikalavimus, kai tokių reikalavimų juose nebuvo. Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais tik dėl jų prieštaravimo imperatyvioms įstatymų normoms (CK 2.82 str. 4 d.), o ne poįstatyminiams teisės aktams. Teisę vykdyti balsavimą raštu pirmosios instancijos teismas pripažino, jokių vykdyto balsavimo prieštaravimo įstatymams sprendime nenurodė. Bendrijos įstatai, įregistruoti 2002-03-22, neatitiko nei naujos redakcijos DNSBĮ, nei imperatyvių reikalavimų, todėl nauja 2009 m. išrinkta bendrijos valdyba turėjo pareigą imtis priemonių suderinti įstatus su imperatyviomis įstatymų normomis. Be to 2002-03-22 bendrijos įstatų 11 punktas numatė, kad bendrijos valdymo organai yra narių įgaliotinių susirinkimas ir bendrijos valdyba, t.y. bendrijoje nebuvo numatyta visuotinio jos narių susirinkimo, o tai prieštaravo imperatyvioms DNSBĮ nuostatoms. Bendrijos įstatai yra svarbiausias bendrijos dokumentas, todėl galimybė priimti sprendimą dėl įstatų turėjo būti sudaryta visiems bendrijos nariams. Bendrija yra itin didelė, todėl sušaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą, kuriame dalyvautų daugiau nei pusė bendrijos narių skaičiaus, buvo neįmanoma. Dėl šios priežasties bendrijos valdyba suorganizavo balsavimą raštu dėl naujos redakcijos bendrijos įstatų priėmimo. Visi bendrijos nariai buvo aiškiai ir ne kartą informuoti apie vykdomą balsavimą raštu ir turėjo galimybę jame dalyvauti. Visi bendrijos nariai, norėję balsuoti, sugebėjo išreikšti savo valią per balsavimo laikotarpį, nebuvo gauta nei vienos pretenzijos, kad nors vienas bendrijos narys, norėjęs dalyvauti balsavime raštu, negalėjo to padaryti dėl nežinojimo apie vykdomą balsavimą arba dėl to, kad buvo numatytas per trumpas balsavimo terminas. Teismas sprendime nurodė, jog nėra pakankamai duomenų, ar priimtam sprendimui pritarė daugiau kaip ½ dalis bendrijos narių, tačiau tai tėra prielaida. Iš 2010-06-14 balsų skaičiavimo protokolo ir 2010-06-17 valdybos posėdžio protokolo, kuriuo patvirtintas balsų skaičiavimo protokolas, matyti, kad tuo metu bendrijoje buvo 995 nariai, balsavime dalyvavimo 522 bendrijos nariai, iš jų - 521 „už“ ir 1 „prieš“, todėl už įstatus balsavo daugiau kaip ½ visų bendrijos narių. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad balsavimo raštu metu bendrijoje būtų buvęs kitoks bendrijos narių skaičius arba kad nors vienam asmeniui, kuris kada nors buvo įstojęs į bendriją, nebuvo sudaryta galimybė atnaujinti duomenis apie jo narystę bendrijoje ir dalyvauti balsavime raštu. Nei DNSBĮ, nei kitas įstatymas ar pavyzdiniai įstatai nenumato, kiek laiko turi vykti balsavimas raštu. Buvo pasirinktas balsavimo būdas - ne siunčiant biuletenius, o kviečiant bendrijos narius atvykti ir balsuoti, savo pritarimą ar nepritarimą atitinkamai nurodant balsavimo įstatų raštu registracijos žurnale, todėl įstatų 29.3 punktas netaikytinas. Nei 2002-03-22 bendrijos įstatai, nei DNSBĮ nereglamentuoja, kas turėjo sudaryti balsų skaičiavimo komisiją ir/ar iš viso ji turėjo būti sudaryta. Kadangi balsavimas dėl naujos redakcijos įstatų buvo organizuotas dėl to, kad nepavyko surinkti reikiamo bendrijos įgaliotinių skaičiaus tokiam sprendimui priimti, todėl sudaryti balsų skaičiavimo komisiją bendrijos įgaliotinių susirinkime buvo neįmanoma. Pirminė balsų skaičiavimo komisija buvo išrinkta bendrijos valdybos posėdžio 2009-12-21 protokolo 2 punkte nurodytu bendrijos valdybos sprendimu. Balsų skaičiavimo komisija buvo perrinkta 2010-05-31 bendrijos valdybos posėdžio protokolu. Valdyba peržiūrėjo savo ankstesnį sprendimą dėl G. S. aktyvios pozicijos įstatų priėmimo klausimu, tačiau G. S., nedalyvavo balsų skaičiavimo komisijos darbe, todėl neturėjo būti įtraukta į šį protokolą. Balsų skaičiavimo trukmė niekur nėra reglamentuota, todėl aplinkybė, kad šis techninis veiksmas buvo atliktas praėjus trims mėnesiams po balsavimo pabaigos, nesudaro pagrindo kvestionuoti bendrijos narių daugumos valią ir pripažinti bendrijos narių sprendimą dėl naujų bendrijos įstatų patvirtinimo negaliojančiu.

7Ieškovai I. O., G. S., O. K., O. V., J. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, teismo sprendimą palikti galioti. Nurodo, kad teismas pagrįstai nurodė, jog jie turi subjektines teises ginti savo interesus teisme, kadangi tiek J. K., tiek A. M. turi nuosavybės teises į butą ar jo dalį name, kuris priklauso bendrijai. Naujų įstatų redakcijos priėmimo metu buvo pažeistos CK 4.85 straipsnio 5 dalies, DNSBĮ 13 straipsnio, LR Vyriausybės 2000-09-08 nutarimo Nr.1070 „Dėl DNSB įstatymo pakeitimo ir įstatymo įgyvendinimo“ 5 punkto nuostatos, pavyzdinių įstatų 29 punkte nustatyta balsavimo tvarka. Atsakovas nesilaikė teisės aktais nustatytos balsavimo raštu balsų skaičiavimo tvarkos, balsų skaičiavime dalyvavo net ne bendrijos nariai. Atsakovo pateiktas 2010-05-31 valdybos posėdžio protokolas registruotas bendrijoje 2010-06-01, šio posėdžio metu buvo pakartotinai išrinkta balsų skaičiavimo komisija, tačiau šios komisijos išrinkimas yra neteisėtas, nes ji išrinkta daugiau kaip po 4 mėnesių po balsavimo pradžios. Bendrijos valdyba nesilaikė DNSBĮ 27 straipsnio 2 punkto ir 73-osios DNSB „Viršuliškės“ 2002-03-22 įstatų 80 ir 81 punktų reikalavimų, kadangi balsavime dalyvavo tik apie 33 proc. bendrijos narių. Bendrijos valdybai nesuteikta teisė priimti naujus bendrijos narius, tokia teisė suteikta bendrijos susirinkimui. Pradedant balsavimą nebuvo patvirtintas bendrijos narių skaičius, nebuvo paruošti balsavimo biuleteniai, bendrijos nariams nebuvo nurodyta balsavimo raštu pradžia ir pabaiga, balsavime dalyvavo tik ? bendrijos narių. Buvo pažeisti procedūriniai balsavimo reikalavimai, todėl įstatai buvo pripažinti negaliojančiais.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, tačiau, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad yra pagrindas tenkinti atsakovo apeliacinį skundą, visiškai atmetant ieškovų ieškinį.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2010-07-13 buvo įregistruoti 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatai (b.l. 19-35, t.1), kad iki šių įstatų galiojo 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatai, kurie buvo įregistruoti 2002-03-22 (b.l. 13-17, t.1). Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu ir, be kitų ieškinio reikalavimų, prašė pripažinti negaliojančiais 2010-07-13 įregistruotus 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatus negaliojančiais tuo pagrindu, kad valdybos pirmininko iniciatyva organizuojant balsavimą raštu dėl bendrijos įstatų pakeitimo, buvo padaryta daug pažeidimų, kad jie, būdami bendrijos nariais, nebuvo informuoti apie balsavimo raštu pradžią, nežinojo galutinės įstatų redakcijos turinio, nei vienas negavo balsavimo raštu biuletenių, kad bendrijos įstatus turi teisę pakeisti ar papildyti tik bendrijos narių susirinkimas ar įgaliotinių susirinkimas, kad bendrijos valdybai įstatymas nesuteikia teisės keisti įstatus, priimti sprendimą organizuoti balsavimą dėl naujų įstatų raštu, kad organizuojant balsavimą, nebuvo aiškus bendrijos narių skaičius, kad patvirtinti bendrijos narių skaičių ir naujų narių priėmimą pagal DNSBĮ 20 straipsnio 6 punktą turi teisę bendrijos narių susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas), bet ne bendrijos valdyba, kad balsavimas neatitiko galiojančių įstatų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas tenkino šį ieškovų reikalavimą, pripažino negaliojančiais 2010-07-13 įregistruotus 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatus, konstatavęs, jog balsavimas raštu dėl įstatų pakeitimo buvo vykdomas nesilaikant pavyzdiniuose įstatuose numatytų reikalavimų, bendrijos steigimo dokumentų (įstatų). Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada nesutinka.

11Atsakovas savo apeliacinį skundą grindžia tuo, kad ieškovai reikalavimo dėl bendrijos įstatų registracijos panaikinimo nebuvo pareiškę, be to, į bylą nebuvo įtrauktas registraciją atlikęs asmuo- VĮ Registrų centras, todėl teismas pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalies ir 266 straipsnio reikalavimus. Be to J. K. ir A. M. nėra nei bendrijos kreditoriai, nei bendrijos nariai, o įstatymas nesuteikia teisės ne bendrijos nariams ginčyti bendrijos sprendimus. Be to juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais tik dėl jų prieštaravimo imperatyvioms įstatymų normoms (CK 2.82 str. 4 d.), o ne poįstatyminiams teisės aktams, tuo tarpu bendrijos įstatai, įregistruoti 2002-03-22, neatitiko nei naujos redakcijos DNSBĮ, nei imperatyvių reikalavimų, todėl nauja 2009 m. išrinkta bendrijos valdyba turėjo pareigą imtis priemonių suderinti įstatus su imperatyviomis įstatymų normomis. 2002-03-22 bendrijos įstatuose nebuvo numatyta visuotinio jos narių susirinkimo, o tokia įstatų nuostata neatitiko imperatyvioms DNSBĮ 19 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms. Teismas neįvertino, kad visi bendrijos nariai buvo aiškiai ir ne kartą informuoti apie vykdomą balsavimą raštu dėl įstatų pakeitimo ir turėjo galimybę dalyvauti tokiame balsavime, už įstatus balsavo daugiau kaip ½ visų bendrijos narių, kad ieškovė G. S., nedalyvavusi balsų skaičiavimo komisijos darbe, neturėjo būti įtraukta į šį protokolą, kad aplinkybė, jog balsai buvo suskaičiuoti praėjus trims mėnesiams po balsavimo pabaigos, nesudaro pagrindo kvestionuoti bendrijos narių daugumos valią ir pripažinti bendrijos narių sprendimą dėl naujų bendrijos įstatų patvirtinimo negaliojančiu. Šie atsakovo apeliacinio skundo argumentai iš esmės pripažintini pagrįstais ir jų pagrindu skundžiamas teismo sprendimas keistinas.

12CK 4.85 straipsnyje, reglamentuojančiame butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimą, nustatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (1 d.). Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites viešai paskelbus jo darbotvarkę (2 d.). Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (5 d.). DNSBĮ 13 straipsnio 2 dalies 4 punkte (redakcija, galiojusi sprendimo dėl balsavimo raštu priėmimo metu) buvo numatyta, kad bendrijos įstatuose turi būti nurodoma bendrijos narių susirinkimų ir (ar) bendrijos narių įgaliotinių delegavimo bei jų susirinkimų šaukimo, sprendimų priėmimo susirinkimuose tvarka, įstatų keitimo tvarka, taip pat sprendimų priėmimo balsuojant raštu tvarka. Minimo įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje (redakcija, galiojusi sprendimo dėl balsavimo raštu priėmimo metu) numatyta, jog bendrijos narių sprendimai taip pat gali būti priimti balsuojant raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. LR Vyriausybė 2000-09-08 nutarimu Nr.1070 (2001-06-29 nutarimo Nr. 820 redakcija) įpareigojo Aplinkos ministeriją parengti ir suderinus su Teisingumo ministerija patvirtinti Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdinius įstatus. Aplinkos ministras 2001-11-15 įsakymu Nr.554 patvirtino Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdinius įstatus, kurių VI skyriuje apibrėžiama bendrijos narių sprendimų priėmimo balsuojant raštu tvarka. Taigi priimant sprendimą dėl balsavimo raštu tiek CK, tiek DNSBĮ numatė teisę organizuoti balsavimą raštu. Dėl šios priežasties aplinkybė, jog organizuojant balsavimą raštu atsakovo įstatai nebuvo pakeisti ir juose nebuvo numatyta sprendimų priėmimo balsuojant raštu teisė bei šios teisės įgyvendinimo procedūra, nedaro atsakovo priimtų įstatų negaliojančiais, kadangi, kaip jau minėta, teisė balsuoti raštu nustatyta įstatymu, šios teisės įgyvendinamas nepriklauso nuo to, nustatyta tokia balsavimo procedūra bendrijos įstatuose ar ne. Pažymėtina, kad tokia tvarka atsakovo bendrijos įstatuose ir nebuvo draudžiama.

132002-03-22 įregistruoti 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatų 11, 12, 13 punktai nustatė, jog bendrijos valdymo organai yra narių įgaliotinių susirinkimas ir bendrijos valdyba, kad narių įgaliotinių susirinkimas yra aukščiausias bendrijos valdymo organas, kad tik narių įgaliotinių susirinkimas turi teisę sudaryti bendrijos įstatus, juos tvirtinti, keisti ir papildyti. Tačiau DNSBĮ 20 straipsnio 1 punkte numatyta, kad aukščiausias bendrijos valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas, kuris ir turi teisę tvirtinti, keisti ir papildyti bendrijos įstatus. Į bylą yra pateikti duomenys apie tai, kad dėl naujų įstatų buvo svarstoma 2009-10-12, 2009-11-16 įgaliotinių susirinkimuose, tačiau, nepavykus susitarti, sprendimas nebuvo priimtas (b.l. 6-10, t.1). Atsižvelgiant į tai, kad buvo iškilusi objektyvi būtinybė keisti tuo metu galiojusius nuostatus dėl jų neatitikimo įstatymų reikalavimams, kad DNSBĮ nustatė, jog teisė tvirtinti, keisti, papildyti bendrijos įstatus suteikta bendrijos narių susirinkimams, kad tiek CK 4.85 straipsnio 5 dalis, tiek DNSBĮ 21 straipsnio 8 dalis numato, kad bendrijos narių sprendimai taip pat gali būti priimti balsuojant raštu, darytina išvada, jog atsakovo valdyba turėjo pagrįstą teisę organizuoti balsavimą raštu dėl prieštaraujančių įstatymų nuostatoms įstatų pakeitimo.

14Aplinkybė, jog bendrijos valdyba, vykdydama balsavimą raštu, balsavimo biuletenius ne siuntė, kaip tai numato pavyzdinių nuostatų 29.2 punktas, o kvietė bendrijos narius atvykti ir balsuoti, savo pritarimą ar nepritarimą atitinkamai nurodant balsavimo įstatų raštu registracijos žurnale, nesudaro pagrindo pripažinti bendrijos įstatus negaliojančiais. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas paruošė balsavimo raštu biuletenį, kuriame nurodė, jog bendrijos nariai, gavę biuletenį, per dvi savaites turi apsispręsti ir savo pasirinkimą pažymėti pateiktoje lentelėje, t.y. pasirašyti grafoje (pritariu arba nepritariu, kad būtų priimti nauji bendrijos įstatai, apsvarstyti 2009-10-12 įgaliotinių susirinkime su pateiktais pasiūlymais ir pakeitimais (6 variantas)). 2009 m. gruodžio mėn. mokomajame pranešime Nr.4507358 atsakovas nurodė, jog iš VĮ Registrų centro bendrijos valdyba gavo naujus butų savininkų duomenis, daugelis butų savininkų nėra įstoję į bendriją, kad valdyba pagal naujus duomenis atlieka visų bendrijos narių registraciją, kad kviečia visus nuo sausio 18 d. iki sausio 31 d. atvykti į bendrijos valdybą (( - )) pareikšti savo valią dėl dalyvavimo bendrijos veikloje, kad valdyboje galima susipažinti su nauju bendrijos įstatų tekstu, kad nepareiškę savo valios nebus registruojami bendrijos nariais ir negalės dalyvauti bendrijos valdyme, 2010 m. sausio mėn. mokomajame pranešime atsakovas nurodė, jog pakartotinai kviečia neatvykusius bendrijos narius registruotis ir dalyvauti apklausoje dėl naujų įstatų ( b.l. 11-12, t.1; b.l. 6, t.2). Taip pat 2010-01-16 buvo išspausdintas pranešimas dienraštyje „Vakaro žinios“ ( b.l. 7, 178, t.2), informuojantis apie tai, kad nuo 2010-01-18 iki 31 d. darbo valandomis (nuo 8 iki 17 val.) bendrijos valdybos patalpose vyks balsavimas raštu dėl įstatų priėmimo, kad tuo pačiu metu bus priimami nauji bendrijos nariai. Aplinkybė, jog laikraščio skelbime nurodytas bendrijos valdybos adresas ( - ), Vilniuje, vietoje ( - ), Vilniuje, nesudaro pagrindo spręsti, jog bendrijos nariai apie balsavimą raštu buvo informuoti netinkamai, kadangi tiek Juridinių asmenų registre, tiek minėtuose mokėjimo pranešimuose yra nurodytas teisingas bendrijos adresas, t.y. ( - ), Vilniuje, todėl bendrijos nariams jis turėjo būti žinomas. Be to apie tai, kad yra vykdomas balsavimas raštu dėl naujų bendrijos įstatų ir kad butų savininkai yra kviečiami pareikšti valią dėl dalyvavimo bendrijos veikloje buvo informuojama ir skelbimų lentose, ką patvirtina byloje esantis 2010-02-02 prašymas (b.l. 145, t.1) ir liudytojų parodymai, duoti pirmosios instancijos teismo posėdžių metu. Įvertinus pranešimuose esančią informaciją dėl balsavimo raštu dėl įstatų pakeitimo, dėl įstojimo į bendriją, darytina išvada, jog visi bendrijos nariai apie vykdomą balsavimą buvo informuoti tinkamai, kad iš pateiktų mokamųjų pranešimų, laikraščio skelbimo, skelbimo, kuris buvo pakabintas laiptinių skelbimų lentoje, tiek ieškovai, tiek kiti butų savininkai buvo tinkamai informuoti apie įvyksiantį balsavimą raštu dėl naujų įstatų, taip pat apie naujų narių priėmimą, ir jų teisės dėl to nebuvo pažeistos.

15Pagal DNSBĮ 21 straipsnio 5 dalį bendrijos narių susirinkimo nutarimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo ar papildymo, dėl lėšų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, kaupimo ar skolinimosi yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Iš 2010-06-14 balsų skaičiavimo protokolo ir 2010-06-17 valdybos posėdžio protokolo, kuriuo buvo patvirtintas balsavimo dėl įstatų raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas, matyti, jog, komisija, suskaičiavusi balsavimo raštu balsus, nustatė, jog bendrijoje balsavimo raštu metu buvo 995 nariai, balsavime dalyvavo 522 bendrijos nariai, iš kurių 521 balsavo „už“ ir 1 „prieš“, t.y. už įstatus balsavo daugiau kaip ½ visų bendrijos narių. Ieškovai į bylą nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog bendrijoje buvo kitoks bendrijos narių skaičius (CPK 178 str.). Tiek ieškinyje, tiek atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovai nurodė, jog atsakovas neteisėtai sumažino bendrijos narių skaičių, pažeisdamas tuo metu galiojusių įstatų 80 ir 81 punktus, kuriuose nurodyta, jog nario teisės įgyjamos atsiradus nario nuosavybei bendrijos namuose, kad nuosavybės atsiradimo data yra nario įstojimo į bendriją data. Su tokiu ieškovų argumentu teisėjų kolegija nesutinka, kadangi Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (1995-12-19 redakcija) 16 straipsnio 1 dalyje ir šio įstatymo (2000-06-20 redakcija) 27 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad bendrijos nario teises ir pareigas namo patalpų savininkai įgyja nuo bendrijos įstatų įregistravimo dienos arba nuo nuosavybės teisės į patalpas bendrijos name atsiradimo dienos (tokia nuostata buvo įtvirtinta ir 2002-03-22 įregistruotuose bendrijos įstatų 80, 81 p.). Ši įstatymo nuostata Konstitucinio Teismo 2000-12-21 nutarimu pripažinta prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1, 2 dalims, konstatavus, kad joks fizinis asmuo negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, todėl tam tikrai daugiabučių namų patalpų savininkų daliai nusprendus įsteigti bendriją, kiti savininkai dėl to negali būti savaime laikomi bendrijos nariais. 2001-10-09 įstatymu Nr. IX-532 buvo panaikinta DNSBĮ 27 straipsnio 4 dalies nuostata, nustatant, kad į bendriją įstojama ir iš jos išstojama buto ar kitų patalpų savininko prašymu bendrijos įstatų nustatyta tvarka (27 str. 2 d.), jog bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkai įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos. Liudytojas, buvęs bendrijos valdybos narys, A. V. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu paaiškino, jog tuo metu, kai jis buvo valdybos narys, bendrijoje buvo vedama bendrijos narių registracijos knyga, kad ji buvo labai sena ir subraukyta, kad registracijos knygos neperdavė, kad, gavęs iš Registrų centro namo bendrasavininkų dokumentus, sudarė bendrijos narių ir šeimų kartoteką, kad kartotekoje nurodyti turto savininkai, kad visi butų savininkai yra bendrijos nariai, kad kartoteka pas J.K. B. (b.l. 75-76, t.2). Ši aplinkybė akivaizdžiai rodo, jog, rengiant balsavimą raštu, bendrijos valdybai nebuvo žinomas tikslus bendrijos narių skaičius, kadangi nebuvo perduota bendrijos narių registravimo knyga, o savininkų ir jų šeimų kartoteka patvirtina butų savininkų, tačiau ne bendrijos narių skaičių. Šios aplinkybės ieškovai byloje nepaneigė. Todėl, organizuojant balsavimą raštu, bendrijos valdyba pagrįstai ėmėsi priemonių bendrijos narių skaičiui nustatyti. Atsakovas 2009-12-21 protokole bendrijos narių skaičių nustatė remdamasis gautais duomenimis iš VĮ Registrų centro apie asmenis, kurie buvo butų savininkai iki Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000-12-21 nutarimo (b.l. 36-40, t.1), vykdant balsavimą raštu savo valią tapti bendrijos nariais papildomai išreiškė 162 butų savininkai, kurie buvo įtraukti į bendrijos narių sąrašą. Tokiu būdu bendrijoje buvo 995 nariai. Ieškovai nepateikė duomenų apie kitą narių skaičių bendrijoje, taip pat nepateikė įrodymų, paneigiančių bendrijos narių valią būti nariais ar patvirtinančių kitų savininkų norą tapti bendrijos nariais, o pagal CPK 178 straipsnį kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Byloje taip pat nėra įrodymų apie tai, kad asmenys, turintys teisę būti bendrijos nariais, negalėjo dalyvauti vykdytame balsavime raštu. Iš nurodytų aplinkybių - kad priimant ginčijamus įstatus už juos balsavo daugiau nei ½ bendrijos narių, kad bendrijos narių pritarimas rašytine forma naujiems bendrijos įstatams išreiškė jų valią, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus irnepagrįstai pripažino naujus atsakovo įstatus negaliojančiais.

16Nei DNSBĮ, nei pavyzdiniai įstatai nenumato, per kiek laiko nuo balsavimo pabaigos balsų skaičiavimo komisija turi suskaičiuoti balsus ir juos įforminti balsų skaičiavimo komisijos protokolu, todėl tai, kad atsakovo vykdytas balsavimas raštu pradėtas 2010-01-18 ir baigtas 2010-02-28, o balsų skaičiavimo protokolas surašytas 2010-06-14, taip pat negali būti pagrindu pripažinti atsakovo priimtus įstatus negaliojančiais.

17Iš atsakovo valdybos 2010-05-31 posėdžio protokolo matyti, jog 3 punktu buvo svarstytas klausimas dėl balsų skaičiavimo komisijos skyrimo ir, atsižvelgiant į tai, kad 2009-12-21 valdybos posėdyje į komisiją buvo įtraukta G. S., kuri ne kartą griežtai pasisakė prieš naujus bendrijos įstatus ir nepripažįsta tikrųjų bendrijos narių duomenų, jos dalyvavimas balsų skaičiavimo komisijoje yra problematiškas, nutarė tvirtinti ir balsuoti už naują balsavimo komisijos sudėtį: pirmininkas - J. M., nariai: J.K. B., R. D. (b.l. 179-181, t.2). Byloje nėra duomenų, kad šis valdybos posėdžio protokolas būtų nuginčytas. Taip pat nėra duomenų, kad G. S. būtų dalyvavusi balsų skaičiavimo komisijos darbe. Dėl nurodytų aplinkybių G. S. pagrįstai nebuvo įrašyta į 2010-06-14 balsų skaičiavimo protokolą (b.l. 84-85, t.1).

18Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atsakovo apeliacinio skundo argumentą, kad į bylą turėjo būti įtrauktas atsakovo įstatų registraciją atlikęs asmuo - VĮ Registrų centras. Nei pirmosios instancijos teismo sprendimu tenkinus ieškinį iš dalies, nei juo labiau teisėjų kolegijai pilnai atmetant ieškovų ieškinį, teismo sprendimu nebuvo pripažintos, pakeistos ar panaikintos teisės ir pareigos ar kitaip nuspręsta dėl VĮ Registrų centro teisinės padėties. Konkrečiu atveju minima institucija tik atlieka įstatymu jai priskirtą juridinių asmenų registro tvarkytojo funkciją.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija tenkina atsakovo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeičia dėl netinkamo įrodymų vertinimo, dėl ko buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas (CPK 329 str. 1 d.), ir ieškinio reikalavimą dėl 2010-07-13 įregistruotų 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatų pripažinimo negaliojančiais netenkina. Kadangi ieškovų ieškinio reikalavimas dėl įstatų pripažinimo negaliojančiais atmetamas, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl ieškovų I. K. ir A. M. reikalavimo teisės, nes šis klausimas tampa neaktualus.

20Dėl to, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, netenkinant ieškovų reikalavimo dėl įstatų pripažinimo negaliojančiais, pakeistinos ir skundžiamu teismo sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, kad jis bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu turėjo 3000 Lt išlaidų, advokato pagalbai apmokėti (b.l. 130-131, t.2). Kadangi atmetami abu ieškovų ieškinio reikalavimai, tenkintinas atsakovo prašymas priteisti šias išlaidas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, į atsakovo atstovo suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį, į teismo posėdžių pirmosios instancijos teisme trukmę, į bylos sudėtingumą ir apimtį, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais.

21Į bylą yra pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 136,80 Lt žyminio mokesčio, todėl, patenkinus apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovų priteistina šio žyminio mokesčio suma (CPK 93 str.), t.y. iš kiekvieno ieškovo po 22,80 Lt. Atsakovas už advokato atstovavimą apeliacinės instancijos teisme taip pat sumokėjo 2500 Lt. Kadangi apeliacinis skundas patenkintas, todėl vadovaujantis CPK 98 straipsniu, atsakovui iš ieškovų priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, tačiau jos mažintinos iki 1200 Lt, atsižvelgiant į aukščiau nurodytose Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius, į tai, kad apeliacinį skundą surašė tas pats atsakovo advokatas, kuris dalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, kad byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, į bylos nagrinėjimą nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais. Tokiu būdu iš kiekvieno ieškovo atsakovo naudai priteistina po 700 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

22Pagal byloje esančią pažymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, pirmosios instancijos teismas turėjo 59,83 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi abu ieškovų ieškinio reikalavimai atmesti, valstybei iš ieškovų, išskyrus J. K., kuri nuo bylinėjimosi išlaidų, išskyrus tas, kurios priteisiamos iš pralaimėjusios šalies šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, atleista (b.l. 103-104, t.1), priteistina po 9,97 Lt iš kiekvieno.

23Ieškovei I. K. bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu buvo suteikta antrinė teisinė pagalba 100 proc., antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudarė 620 Lt ( b.l. 103-104, t.1; b.l. 140, t.2). Kadangi ieškovų ieškinys atmestas, valstybei iš atsakovo šios išlaidos nepriteistinos.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 24 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

26Ieškovų I. O., G. S., O. K., O. V., J. K., A. M. ieškinį atmesti.

27Priteisti atsakovui 73-iajai DNSB „Viršuliškės“ (juridinio asmens kodas 225119740) iš ieškovų I. O. (asmens kodas ( - )), G. S. (asmens kodas ( - )), O. K. (asmens kodas ( - )), O. V. (asmens kodas ( - )), J. K. (asmens kodas ( - )), A. M. (asmens kodas ( - )) po 700 Lt (septynis šimtus litų) iš kiekvieno išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir po 22,80 Lt (dvidešimt du litus 80 centų) iš kiekvieno žyminio mokesčio.

28Priteisti valstybei (įmokos kodas 5660) iš ieškovų I. O., G. S., O. K., O. V., A. M. po 9,97 Lt (devynis litus 97 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo 73-osios DNSB... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovai I. O., G. S., O. K., O. V., J. K., A. M. 2010-11-19 kreipėsi į... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu... 6. Atsakovas DNSB „Viršuliškės“ apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimo... 7. Ieškovai I. O., G. S., O. K., O. V., J. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2010-07-13 buvo įregistruoti 73-osios DNSB... 11. Atsakovas savo apeliacinį skundą grindžia tuo, kad ieškovai reikalavimo... 12. CK 4.85 straipsnyje, reglamentuojančiame butų ir kitų patalpų savininkų... 13. 2002-03-22 įregistruoti 73-osios DNSB „Viršuliškės“ įstatų 11, 12, 13... 14. Aplinkybė, jog bendrijos valdyba, vykdydama balsavimą raštu, balsavimo... 15. Pagal DNSBĮ 21 straipsnio 5 dalį bendrijos narių susirinkimo nutarimai dėl... 16. Nei DNSBĮ, nei pavyzdiniai įstatai nenumato, per kiek laiko nuo balsavimo... 17. Iš atsakovo valdybos 2010-05-31 posėdžio protokolo matyti, jog 3 punktu buvo... 18. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atsakovo apeliacinio skundo... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija tenkina atsakovo apeliacinį... 20. Dėl to, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, netenkinant... 21. Į bylą yra pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovas už apeliacinį skundą... 22. Pagal byloje esančią pažymą dėl išlaidų, susijusių su bylos... 23. Ieškovei I. K. bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu buvo suteikta... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 24 d. sprendimą pakeisti... 26. Ieškovų I. O., G. S., O. K., O. V., J. K., A. M. ieškinį atmesti.... 27. Priteisti atsakovui 73-iajai DNSB „Viršuliškės“ (juridinio asmens kodas... 28. Priteisti valstybei (įmokos kodas 5660) iš ieškovų I. O., G. S., O. K., O....