Byla 2-690-335/2012
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Roma Rimkienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį atsakovui UAB „Granitoidas“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 18502,06 Lt skolą, 812,72 Lt delspinigių, 7,75 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-12-01 su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui parduoti prekes iš esamo asortimento, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti. Pagal sutarties 1.2. p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita – faktūra atlieka priėmimo – perdavimo akto funkciją, t.y. pasirašydamas PVM sąskaitą – faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka reikalavimus. Vykdant sutartį atsakovui parduota prekių už 18502,06 Lt, tačiau jis šios sumos ieškovui nesumokėjo. Remiantis sutarties 5.1. ir 4.2. p. atsakovui priskaičiuota 812,72 Lt delspinigių. Dėl nurodytų sumų priteisimo ieškovas kreipėsi į teismą ir prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d., LR CK 6.200 str. 1 d.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). Šaliai neįvykdžius savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti ją įvykdyti.

5Sutartimi Nr. 12-802KL šalys susitarė, kad ieškovas įsipareigoja parduoti prekes iš ieškovo prekių asortimento pagal kainininke nurodytas ar atskirai suderintas kainas, o atsakovas įsipareigoja prekes priimti ir už jas atsiskaityti. Pagal sutarties 1.2. p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita – faktūra atlieka priėmimo – perdavimo akto funkciją, t.y. pasirašydamas PVM sąskaitą – faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka reikalavimus (b.l. 6-8). 2012-07-11 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ORF-KL0001753 145,01 Lt sumai (b.l. 9), 2012-07-10 – PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ORF-KL0001751 6541,20 Lt sumai (b.l. 10), 2012-06-29 – PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ORF-KL0001719 9452,65 Lt sumai (b.l. 11), 2012-06-14 – PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ORF-KL0001672 2363,20 Lt sumai (b.l. 12). Visos sąskaitos atsakovo atstovo pasirašytos, jose patvirtinta, kad prekių kiekis ir kokybė atitinka reikalavimus. 2012-07-20 skolų suderinimo akte ieškovo nurodyta, kad atsakovo skolos likutis 2012-06-30 sudarė 11815,85 Lt (b.l. 13), o 2012-09-12 skolų suderinimo akte ieškovo nurodyta, kad atsakovo skolos likutis 2012-09-30 sudarė 18502,06 Lt (b.l. 14). Kadangi atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, pretenzijų dėl prekių kokybės ar sąskaitų sumos nepareiškė, skola iš jo priteistina. Be to, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1. p. numatyta, kad uždelsus atsiskaityti atsakovas moka ieškovui 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, o vėluojant atsiskaityti daugiau kaip 30 dienų, skaičiuojami 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Iš ieškovo pateiktos delspinigių skaičiavimo lentelės matyti, kad už pavėluotą atsiskaityti laikotarpį priskaičiuota 812,72 Lt delspinigių (b.l. 3).

6LR CK 6.37 str., 6.261 str. numato, kad ieškovas turi teisę reikalauti kompensacinę funkciją atliekančių procesinių palūkanų, skaičiuotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 3 d., ieškovas turi teisę į palūkanas už pavėluotus mokėjimus, nes jis įvykdė savo prievolę tiekti atsakovui prekes ir laiku negavo jam priklausančios sumos. Pagal šio įstatymo 2 str. 3 p. palūkanos už pavėluotus mokėjimus apskaičiuojamos vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, padidinus 7 procentiniais punktais. Kadangi pareiga mokėti palūkanas atsakovui atsirado antrąjį 2012 m. pusmetį, palūkanos skaičiuotinos pagal palūkanų normą, galiojusią paskutinę 2012 m. pirmojo pusmečio dieną, t.y. 2012-06-29 (įstatymo 3 str. 4 d.). Lietuvos banko duomenimis tą dieną galiojusi Vilibor palūkanų norma buvo 0,75 proc. (b.l. 15-16), taigi ieškovas, remdamasis šiuo įstatymu, pagrįstai reikalavo 7,75 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Byla Molėtų rajono apylinkės teisme buvo iškelta 2012-09-17 (b.l. 2), tad palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

7Pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 93 str. 1 d. iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 290,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 5).

8Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 262 str. 1 d., 428 str., teismas

Nutarė

9ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo UAB „Granitoidas“, į.k. 169847340, 18502,06 Lt (aštuoniolika tūkstančių penkis šimtus du litus 06 ct) skolos, 812,72 Lt (aštuonis šimtus dvylika litų 72 ct) delspinigių, 7,75 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-09-17 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 290,00 Lt (du šimtus devyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

10Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo jam įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam Molėtų rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

11Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai