Byla 2S-846-798/2014

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-45183-864/2013 pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-547-574/2011 pagal ieškovių V. K. ir J. M. ieškinį atsakovams UAB ,,Nekilnojamojo turto fondas“ bei UAB ,,Vilniaus vandenys“ dėl trukdymų pirkti geriamąjį vandenį pašalinimo ir neturtinės žalos atlyginimo; tretieji asmenys byloje Vilniaus m. savivaldybė, UAB ,,Sostinės kreditai“, G. B., M. B., O. L., G. M., M. S., N. P., UAB ,,BPF – Group“, P. M., T. B.-N., E. L., D. S., Z. S., išvada teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą, prašydamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-547-574/2011 pagal ieškovių V. K. ir J. M. ieškinį atsakovams UAB ,,Nekilnojamojo turto fondas“ bei UAB ,,Vilniaus vandenys“ dėl trukdymų pirkti geriamąjį vandenį pašalinimo ir neturtinės žalos atlyginimo; tretieji asmenys byloje Vilniaus m. savivaldybė, UAB ,,Sostinės kreditai“, G. B., M. B., O. L., G. M., M. S., N. P., UAB ,,BPF – Group“, P. M., T. B.-N., E. L., D. S., Z. S., išvada teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Prašymą pareiškėjas motyvuoja aplinkybe, kad pirmos instancijos teismui priimant sprendimą nebuvo žinomos aplinkybė, egzistavusi jau bylos nagrinėjimo metu, kad vanduo bendrabučio, kurio unikalus Nr. ( - ), butus, įskaitant ir butus Nr. 4 ir 6, pasiekia per pirmajame minėto bendrabučio aukšte esančią valgyklą (valgyklos patalpas). Vykstant teisminiam procesui šioj byloje (ar dar prieš jį) bendrabučio, kurio unikalus Nr. ( - ), esančios valgyklos patalpos buvo išnuomotos maisto gaminimo įmonei (kibininei), o jose esantis vamzdis, kuriuo vanduo iki avarijos pasiekdavo bendrabučio gyventojus, dėl nenustatytų priežasčių buvo likviduotas (nupjautas). Šios aplinkybės tapo pareiškėjui žinomos tik 2013 m. balandžio 16 d. paaiškino, kad 2013 m. balandžio 16 d. objekto, esančio ( - ), apžiūros ir pakartotinių objekto apžiūrų metu bei pareiškėjui gavus UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ 2013 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. 87 „Dėl informacijos pateikimo“, nustatytos (sužinotos) aplinkybės: vamzdis, esantis daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) (unikalus Nr. ( - )) pirmajame aukšta esančiose valgyklos patalpose, kuriuo iki avarijos buvo tiekiamas vanduo į bendrabutį (gyvenamąsias patalpas), esančias to paties daugiabučio gyvenamojo namo antrajame aukšte, yra panaikintas (likviduotas). Siekiant pašalinti kliūtis vandeniui į daugiabučio namo (bendrabučio) butų Nr. 4 ir Nr. 6 vandens naudojimo prietaisus patekti, kaip numatyta Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendime, vamzdyno vamzdžių defektų šalinimo bei statybos darbai neišvengiamai turėtų būti vykdomi/atliekami ir privačių verslo subjektų naudojamose patalpose, esančiose gamybiniame pastate ir daugiabučiame gyvenamajame name (bendrabutyje). Šios aplinkybės nebuvo žinomos ir vertinos bei konstatuotos nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-547-574/2011. Pareiškėjas nurodė, kad teismo sprendimu buvo nustatyta konkreti įvykdymo tvarka, t.y. jam buvo suteikta teisė (prievolė) tik šalinti vamzdžių, esančių gamybiniame pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), defektus, tačiau UAB „Vilniaus vandenys“ sprendimu nebuvo suteikta teisė įrenginėti naujo vamzdyno, kas faktiškai reikštų naujos statybos darbus, bei atlikti bet kokio pobūdžio darbus bendrabutyje. Pareiškėjas nurodė, kad dalis patalpų, esančių gamybiniame pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), ir bendrabučio, kurio unikalus Nr. ( - ), bylos nagrinėjimo metu ar dar prieš pradedant bylą buvo išnuomotos ar kita forma perleistos privatiems verslo subjektams, neįregistravus nuomos ir/ar panaudos fakto viešame registre, todėl bylos negarinėjimo metu buvo ir negalėjo būti žinoma nei teismui, nei byloje dalyvavusiam pareiškėjui. Pareiškėjas nurodė, kad vykdant sprendimą, defektų šalinimo darbai neišvengiamai turėtų būti atliekami privačių verslo subjektų naudojamose patalpose, todėl sprendimo vykdymas turės įtakos jų teisėms ir pareigoms. Pareiškėjas nurodė, kad susiklosčius minėtai situacijai, jis kreipėsi į sprendimą priėmusį teismą dėl sprendimo išaiškinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, išaiškinti sprendimą buvo gauta 2013 m. birželio 20 d. pareiškėjas pradėjo vykdyti sprendimą, t.y. parengė vandentiekio tinklo schemą, darbų sąmatą, pradėjo dokumentų derinimo procedūrą ir pan. Tačiau ieškovė V. K. apskundė Vilniaus miesto 2013 m. birželio 14 d. nutartį atskiruoju skundu ir Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi tenkino ieškovės skundą. Pareiškėjas mano, kad esant neaiškiai sprendimo vykdymo tvarkai, yra vienintelė priemonė apginti jo teises ir teisėtus interesus – proceso atnaujinimas byloje.

4Kartu su prašymu atnaujinti procesą, pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti terminą minėtam prašymui pateikti.

5Suinteresuoti asmenys ieškovės V. K. ir J. M. atsiliepimu nesutiko su pareiškimu. Prašė atmesti jį kaip nepagrįstą. Atkreipė dėmesį, kad pagrindu atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių yra tik visų sąlygų: 1) aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai – visetui. Ieškovės teigė, kad esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų kaistis priimtu ir įsiteisėjusius teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir procesų šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje byloje. Ieškovių nuomone, pareiškėjo prašyme nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės nesudaro pagrindo atnaujinti procesą dėl toliau nurodytų priežasčių. Pirma, pareiškėjas jo nurodytomis naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis grindžia sprendimo įvykdymo negalimumą, tačiau Lietuvos Aukščiausiais Teismas 2013 m. balandžio 5 d. nutartyje išaiškino, kad UAB „Vilniaus vandenys“, kaip vandens tiekėjas privalo imtis visų teisinių priemonių nepertraukiamam vandens tiekimui vartotojams užtikrinti, įskaitant remontuoti abonentui priklausančius vamzdžius. Ieškovės daro išvadą, kad pareiškėjui sprendimo pagrindu kyla pareiga šalinti visas kliūtis vandeniui į ieškovių butų vandens naudojimo prietaisus patekti, įskaitant – atstatyti likviduotą vamzdį. Antra, ieškovių teigimu, pareiškėjas net neketino šalinti teismo sprendime nurodytų vamzdžių defektų, kadangi nuo 2013 m. balandžio 5 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d., t.y. daugiau nei penkis mėnesius, nebuvo atvykęs į pastatus, esančius ( - ), plane pažymėtus ind. 1p2/b (unikalus Nr. ( - )), ind. 1p1/b ir ind. 1g1/b, apžiūrėti ten esančius vamzdžius, kurių defektus jis buvo įpareigotas šalinti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Ieškovės teigia, kad pareiškėjas nepateikė objektyvių duomenų, kad vamzdis, kuriuo buvo tiekiams vanduo į gyvenamąsias patalpas, esančias gyvenamojo namo antrajame aukšte, buvo panaikintas (likviduotas) bylos nagrinėjimo metu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Tai, kad bylos nagrinėjimo metu vamzdis buvo, patvirtina prašomoje atnaujinti byloje surinkti įrodymai, patvirtinantys priežastis, dėl kurių 2010 m. sausio 19 d. nutrūko vandens tiekimas ieškovių ir kitų gyventojų gyvenamosioms patalpoms. Minėtoje byloje nėra jokių įrodymų apie vamzdžio likvidavimą. Ieškovių nuomone, jei ši aplinkybė ir atsirado bylos nagrinėjimo metu, tai pareiškėjas apie jas galėjo sužinoti anksčiau ir teikti prašymą dėl bylos atnaujinimo nepraleidęs jo padavimo termino. Ieškovių nuomone, pareiškėjo nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės negali būti vertinamos kaip pagrindas atnaujinti procesą ir dėl to, kad jos nedaro įtakos teismo sprendimo rezultatui. Ieškovės teigia, kad šios bylos atveju materialinį teisinį suinteresuotumą ginčo baigtimi turi tie asmenys, dėl kurių teisių ir pareigų apimties nuspręsta teismo sprendimu bei kurių teisės ir (ar) pareigos tiesiogiai susijusios su vandens tiekimo vamzdynų defektų šalinimo darbais. Pareiškėjo nurodyti tretieji asmenys (patalpų nuomininkai) nėra vamzdyno defektų šalinimo subjektai, o jų materialinio pobūdžio teisės susijusios tik su naudojimusi patalpomis, šioje byloje teismo sprendimas neturės jokios įtakos jų teisėms ir pareigoms. Darytina išvada, kad atnaujinti procesą byloje pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą pagrindo nėra. Ieškovės nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog teismo sprendimo įvykdymas yra neįmanomas, nes pareiškėja neturi objekto vidaus tinklų schemų, o dalis vamzdžių yra sienose ir grindyse. Ieškovės teigia, kad tai techniniai teismo sprendimo vykdymo – vandentiekio defektų šalinimo aspektai, nesudarantys teisinio pagrindo proceso atnaujinimui. Pareiškėjo akcentuojama pastato tariamo nesandarumo aplinkybe, ieškovių nuomone, taip pat atmestina, nes vien tai, kad gamybinio pastato patalpos yra išnuomotos, t.y. eksploatuojamos, o gyvenamojo namo antrame aukšte gyvena žmonės, patvirtina, kad pastatų būklė nėra jau tokia bloga, kad juose nebūtų galime remontuoti šalto vandens ir nuotekų šalinimo vamzdyno. Ieškovės nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad jis negali atlikti darbų, nes neturi visų namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimo, nes šis sutikimas ir nėra reikalingas, nes įpareigojimas pašalinti defektus yra paskirtas teismo sprendimu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą. Teismas konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2013 m. balandžio 5 d. nutartimi iš Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. rezoliucinės sprendimo dalies pašalinus nuostatą, kad vandentiekio defektus UAB ,,Vilniaus vandenys“ turi pašalinti ,,savo lėšomis“, turėjo būti pradėtas vykdyti.

8Teismas įvertino aplinkybę, kad pareiškėjas po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2013 m. balandžio 5 d. nutarties pradėjo rūpintis teismo sprendimo vykdymu, t.y. 2013 m. balandžio 23 d. nuvyko apžiūrėti patalpų, parengė sąmatą vandentiekio vamzdžių defektų šalinimo darbams, preliminarią planuojamo įrengti vandentiekio tinklo schemą. Teismas padarė išvadą, kad sprendimo vykdymas laikinai sustojęs ir dėl ne nuo pareiškėjo priklausančių aplinkybių, todėl tenkino jo prašymą ir atnaujino terminą prašymui pateikti.

9Nors pareiškėjas pateikė įrodymus, kad 2013 m. balandžio 23 d. apžiūrėjo patalpas ir vandentiekio tinklus, esančius ( - ), ir nustatė, kad vamzdis, kuriuo buvo tiekiamas vanduo į bendrabutį, esantį antrajame pastato aukšte, likviduotas (b.l. 72), tačiau, teismo vertinimu, tai nėra pagrindas atnaujinti procesą. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-1639-392/2013) išaiškino pareiškėjui, kad jis, norėdamas pakeisti sprendimo vykdymo tvarką – įrengti naują vamzdyną adresu ( - ), turi kreiptis į teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, tačiau pareiškėjas UAB „Viliaus vandenys“ šia procesine teise nepasinaudojo.

10Teismas vertino, ar naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

11Teismas nustatė, kad pastatų komplekso, esančiame esančio ( - ), pastate plane pažymėtame 1P2/b ir 1P1/b yra užšalęs ir sutrūkęs vandentiekio vamzdis apie 50 m2, o pastate plane pažymėtame 1g1/b užšalęs ir sutrūkęs vamzdynas apie 20 m2 (civilinės bylos Nr. 2-547-574/2011 1 t., b.l. 57). Komisija, sudaryta iš UAB „Vilniaus vandenys“ atstovų, jau 2010 m. kovo 8 d. aktu nustatė, kad dalis vandentiekio tinklų už apskaitos mazgo yra užšalusi, todėl gyventojai, esantys virš kibinų kepimo cecho neturi vandens; kibinų kepimo cechas žinybinės teritorijos ribose sumontavo naują apšildomą įvadą, todėl jie vandenį turi; žinybinė vandentiekio linija, tiekianti vandenį gyventojams yra užšalusi, sutrūkusi, sumontuota 3 m aukštyje neapšildomose patalpos. Galimybė atnaujinti vandens tiekimą gyventojams: žinybinę vandentiekio liniją šiuo metu atšildyti netikslinga, ateityje rekomenduojama sumontuoti naują įvadą (civilinės bylos Nr. 2-547-574/2011 1 t., b.l. 150). Teismas padarė išvadą, kad jau bylos nagrinėjimo metu buvo žinoma, kad rekomenduotina defektų šalinimo galimybė yra naujo įvado sumontavimas. Be to, iš civilinės bylos Nr. 2-547-574/2011 2 t., b.l. 141-146 puslapiuose esančių antstolės P. K. 2011 m. vasario 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo bei jo priedų – nuotraukų Nr. 2 ir Nr. 3, akivaizdų, jo vamzdžio pašalinimo aplinkybė jau buvo žinoma bylos nagrinėjimo metu. Pabrėžė, kad minėtos nuotraukos visiškai atitinka pareiškėjo su prašymu pateiktų nuotraukų Nr. 5, 7, 8 vaizdus (b.l. 77-88).

12Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad sprendimo vykdymas gali turėti įtakos į bylą neįtrauktų asmenų teisėms ir pareigoms. Iš bylos medžiagos matyti, kad valgyklos patalpos, kuriuos buvo išnuomotos maisto gaminimo įmonei (kibininei), priklauso nuosavybės teise UAB „Nekilnojamojo turto fondas“, kuris buvo bylos dalyvis. Patalpų perleidimas neišviešinus šio sandorio viešame registre, nėra pagrindas šiuo sandoriu ginti prieš trečiuosius asmenis ir nuo įstatymu numatytų savininko pareigų neatleidžia. Teismas padarė išvadą, kad aplinkybė, jog vamzdis, kuriuo vanduo iki avarijos pasiekdavo bendrabučio gyventojus, dėl nenustatytų priežasčių buvo likviduotas (nupjautas) ne tik galėjo būti žinoma dar bylos nagrinėjimo metu, bet ir akivaizdžiai buvo žinoma, pateikus minėtus įrodymus į bylą 2011 m. balandžio 13 d. vykusio parengiamojo posėdžio metu.

13Teismui nustačius, kad prašymas nepagrįstas proceso atnaujinimo pagrindais, konstatavo, kad pareiškimas dėl proceso atnaujinimo atmestinas (CPK 370 str. 3 d.) ir pareiškėjui išaiškino, kad jis vis dar turi procesinę teisę kreiptis į sprendimą priėmusį teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį ir priimti naują nutartį – tenkinti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo ir skundą grindžia šiais argumentais:

161. Pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą motyvuoti teismo sprendimą (nutartį). Teismas nepasisakė dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kad pastatų patalpų vidaus vandentiekio tinklo schema patalpų savininkas bei nuomininkai nedisponuoja bei kad vamzdyno vamzdžių defektų šalinimo bei statybos darbai neišvengimai turėtų būti vykdomi (atliekami) ir privačių verslo subjektų naudojamose patalpose, esančiuose gamybiniame pastate ir daugiabučiame gyvenamajame name. Teismas taip pat nenurodė jokių argumentų, kuriais remdamasis atmetė pareiškėjo pateiktus įrodymus: 2013 m. balandžio 16 d. objekto, esančio ( - ), apžiūros aktą, V. M. parodymus. Taip pat nepasisakė dėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad siekiant atnaujinti vandens tiekimą reikia atlikti statybos darbus ir kitose pastato komplekso, esančio ( - ), nekilnojamojo turto objektuose.

172. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir dėl to priėmė nepagrįstą nutartį. Teismas, remdamasis 2010 m. sausio 22 d. vandentiekio vamzdyno, esančio ( - ), apžiūros aktu, nuotraukomis bei kt. įrodymais, nustatė, kad aplinkybė, jog aplinkybė, kad vamzdis likviduotas (nupjautas) turėjo būti pareiškėjui žinoma. Teismas susimaišė tarp objektų, nes teismo vertintuose įrodymuose kalbama apie pastatų 1p1/b, 1p2/b, 1g1/b vandentiekio vamzdžių defektus, o pareiškėjo minimas likviduotas vamzdis yra pastate 2A2/b.

183. Pareiškėjas nurodo, kad nesiėmus teisinių priemonių dėl 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo ir/ar vykdymo pakeitimo, teisėtomis priemonėmis pašalinti kliūtis vandeniui į bendrabučio butų Nr. 4 ir Nr. 6 vandens naudojimo prietaisus patekti yra neįmanoma. Pareiškėjas, siekdamas įvykdyti teismo sprendimą, kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo, nes norint atnaujinti vandens tiekimą, reikia atlikti darbus gyvenamajame name, kurio unikalus Nr. ( - ), o išnagrinėtoje civilinėje byloje šis pastatas neminimas. Be to, pasikeitė buto Nr. 4 savininkas. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2013 m. balandžio 5 d. nutartimi iš sprendimo rezoliucinės dalies panaikinus nuostatą „savo lėšomis“, nėra aišku kas padengs vandens tiekimo atnaujinimo išlaidas, todėl pareiškėjas turėtų inicijuoti naują procesą, kas pažeidžia proceso ekonomiškumo ir proceso operatyvumo principus. Todėl paaiškėjus naujom aplinkybėms siekiant naujai paskirstyti proceso dalyvių teises ir pareigas sprendimo vykdymo procese ir ekonomiškumo bei CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų principų užtikrinimui būtina atnaujinti teismo procesą.

19Suinteresuoti asmenys V. K. ir J. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

201. Dėl nutarties motyvų pakankamumo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir motyvuotą nutartį, o tai, kad teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kuriais pareiškėjas grindžia savo reikalavimą dėl proceso atnaujinimo, nereiškia, kad nutartis nemotyvuota.

212. Dėl įrodymų vertinimo. Esmine naujai paaiškėjusia aplinkybe apeliantas nurodo, kad vamzdis, esantis (buvęs) daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), pirmame aukšte, kuriuo iki avarijos buvo tiekiamas vanduo į gyvenamąsias patalpas, yra likviduotas. Teismas pagrįstai ir teisėtai, tinkamai įvertinęs bylos įrodymus, konstatavo, kad aplinkybė, jog vamzdis, kuriuo vanduo iki avarijos pasiekdavo bendrabučio gyventojus, dėl nenustatytų priežasčių buvo likviduotas (nupjautas) galėjo būti žinoma ir buvo žinoma dar bylos nagrinėjimo metu. Iš bylos medžiagos darytina išvada, kad pareiškėjas neįrodė, kad apie vamzdžio likvidavimą, jis negalėjo sužinoti bylos nagrinėjimo metu, nes nenurodė ir įrodymais nepagrindė objektyvių kliūčių (nurodė tik deklaratyvius ir teisiškai nepagrįstus teiginius), kurios sutrukdė jam apie šią aplinkybę sužinoti civilinės bylos nagrinėjimo metu.

223. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. balandžio 5 d. nutartyje išaiškino, kad pareiškėjas kaip vandens tiekėjas privalo imtis visų teisinių priemonių nepertraukiamam vandens tiekimui vartotojams užtikrinti, įskaitant remontuoti abonentui priklausančius vamzdžius. Vadinasi, UAB „Vilniaus vandenys“, siekdamas užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą, turi šalinti visas kliūtis vandeniui į ieškovių butų vandens naudojimo prietaisus patekti, įskaitant – atstatyti likviduotą vamzdį arba reikalauti, kad šį vamzdį atstatytų jį neteisėtai likvidavęs asmuo. Nėra jokių įrodymų, kad likviduotas vamzdis sudaro technines ar teisines kliūtis įvykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo dalį, įpareigojančią pašalinti vamzdžių defektus gamybiniuose pastatuose ir tokiu būdu sudaryti prielaidas likusios teismo sprendimo dalies vykdymui, t.y. likviduoti kliūtis vandens tiekimui gyvenamosioms patalpoms. Suinteresuoti asmenys sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvu, kad jei apeliantui vykdymo tvarka neaiški, tai jis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo, tačiau iki šiol, nepaisant teismų procesiniuose sprendimuose pateiktų išaiškinimų, kad jis tokią teisę, turi, to nepadarė. Proceso atnaujinimui nėra teisinių pagrindų, be to, jis užvilkintų įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą, o tai ypač netoleruotina, atsižvelgiant į tai, kad šio teismo sprendimo vykdymas yra susijęs su geriamojo vandens vartotojo teisių, pripažintų įsiteisėjusiu teismo sprendimu, įgyvendinimu.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas atmetamas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

26Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

27Naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe (įrodymu) apeliantas nurodo, kad vamzdis, esantis (buvęs) daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), pirmame aukšte, kuriuo iki avarijos buvo tiekiamas vanduo į gyvenamąsias patalpas, yra likviduotas.

28Pagal teismų praktiką, pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme atnaujinti procesą, t. y. turi būti vertinami ne tik subjektyvieji, bet ir objektyvieji sužinojimo kriterijai. Tačiau ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo atnaujinti procesą pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2011).

29Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentus, išnagrinėjęs teismui pateiktą bylos medžiagą, sprendžia, kad pareiškėjo nurodytos faktinės aplinkybės negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 d. 2 p. prasme dėl dviejų priežasčių.

30Pirma, apeliantas jokiais leistinais įrodymais nepagrindė, kad apie vamzdžio likvidavimą, jis negalėjo sužinoti bylos nagrinėjimo metu, nes nenurodė ir įrodymais nepagrindė objektyvių kliūčių, kurios sutrukdė jam apie šią aplinkybę sužinoti civilinės bylos nagrinėjimo metu, kuriame byla buvo išnagrinėta (CPK 178 str.). Minėtas vamzdis, apelianto nuomone, buvo likviduotas po 2011-02-24 faktinių aplinkybių konstatavimo, o įsiteisėjęs teismo sprendimas priimtas 2011 m. gruodžio 1 d. Pareiškėjas nurodo, kad apie tai sužinojo tik 2013-04-16, o anksčiau negalėjo sužinoti apie likviduotą vamzdį, nes prievolė šalinti vamzdžių defektus pastatuose atsirado tik 2013 m. balandžio 5 d., t. y. įsiteisėjus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčiai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad pareiškėjas dar civilinės bylos nagrinėjimo metu galėjo surinkti visą informaciją apie vandens netiekimo gyventojams priežastis, įskaitant ir likviduotą vamzdį. Antra, apeliantas nepagrindė, kad ši aplinkybė turi esminę reikšmę bylai, nes nėra pagrindo išvadai, kad jeigu bylos nagrinėjimo metu būtų buvę žinoma apie likviduotą vamzdį, pareiškėjas teismo sprendimu nebūtų įpareigotas šalinti avarijos pasekmių – vamzdyno defektų, sudarančių kliūtis vandeniui į gyvenamąsias patalpas tiekti.

31Įvertinus skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nesutiktina, kad pirmosios instancijos teismo išvados nemotyvuotos. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad teismas, išanalizavęs civilinės bylos medžiagą, įvertino visus pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą argumentus, pagrindė įstatymo nuostatomis, pateikė motyvus, kuriais remiantis buvo padaryta išvada, kad prašymo reikalavimo tenkinti nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismo motyvų neišsamumo ir kitų CPK 329 straipsnio 2 dalies numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

32Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atnaujinti procesą, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

33Ieškovė V. K. patyrė 500,00 Lt išlaidas advokato teisei pagalbai, kuriuos netenkinus prašymo dėl proceso atnaujinimo priteistinos jos naudai iš pareiškėjo (CPK 93 str.).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Priteisti iš pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ (j.a.k. 120545849), suinteresuoto asmens V. K. (a.k. ( - ) naudai 500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą, prašydamas CPK... 4. Kartu su prašymu atnaujinti procesą, pareiškėjas pateikė prašymą... 5. Suinteresuoti asmenys ieškovės V. K. ir J. M. atsiliepimu nesutiko su... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi atsisakė... 8. Teismas įvertino aplinkybę, kad pareiškėjas po Lietuvos Aukščiausiojo... 9. Nors pareiškėjas pateikė įrodymus, kad 2013 m. balandžio 23 d.... 10. Teismas vertino, ar naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės nebuvo ir... 11. Teismas nustatė, kad pastatų komplekso, esančiame esančio ( - ), pastate... 12. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad sprendimo vykdymas gali turėti... 13. Teismui nustačius, kad prašymas nepagrįstas proceso atnaujinimo pagrindais,... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 16. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą motyvuoti teismo sprendimą... 17. 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus... 18. 3. Pareiškėjas nurodo, kad nesiėmus teisinių priemonių dėl 2011 m.... 19. Suinteresuoti asmenys V. K. ir J. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 20. 1. Dėl nutarties motyvų pakankamumo. Nurodo, kad pirmosios instancijos... 21. 2. Dėl įrodymų vertinimo. Esmine naujai paaiškėjusia aplinkybe apeliantas... 22. 3. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Atskirasis skundas atmetamas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl proceso atnaujinimo... 27. Naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe (įrodymu) apeliantas nurodo, kad... 28. Pagal teismų praktiką, pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai... 29. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo bei atsiliepimų... 30. Pirma, apeliantas jokiais leistinais įrodymais nepagrindė, kad apie vamzdžio... 31. Įvertinus skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nesutiktina, kad... 32. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 33. Ieškovė V. K. patyrė 500,00 Lt išlaidas advokato teisei pagalbai, kuriuos... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti... 36. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ (j.a.k. 120545849),...