Byla 2S-1141-661/2015

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovių V. K. ir J. M. ieškinį atsakovams UAB ,,Nekilnojamojo turto fondas‘‘ bei UAB ,,Vilniaus vandenys‘‘ dėl trukdymų pirkti geriamąjį vandenį pašalinimo ir 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; tretieji asmenys byloje Vilniaus m. savivaldybė, UAB ,,Sostinės kreditai“, G. B., M. B., O. L., G. M., M. S., N. P., UAB ,,BPF – Group“, P. M., T. B.-N., E. L., D. S., Z. S., išvada teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. Nurodė, kad 2010 m. sausio 6 d. sutrūkus atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose (statiniuose) esantiems vamzdžiams, kuriuos viešasis vandens tiekėjas UAB „Vilniaus vandenys“, pagal 2003 m. birželio 24 d. sutarties su UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ 2.6 punktą, naudojo vandens tiekimui į daugiabutį namą V. A, G. g. l, Vilniuje, šio gyvenamojo namo butams nutrūko šalto vandens, tiek geriamojo, tiek nuotekų šalinimui, tiekimas. UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ atsisakė likviduoti avarijos pasekmes, todėl ieškovės su ieškiniu kreipėsi dėl jų įpareigojimo pašalinti vamzdžių defektus ir kliūtis šaltam vandeniui tiekti. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-547-574/2011 įpareigojo UAB „Vilniaus vandenys“ per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti V. A. G. g. l, Vilniuje pastatuose (statiniuose), plane pažymėtuose ind. Ip2/b unikalus Nr. ( - ), ind. Ipl/b ir ind. Igl/b, esančius vandentiekio vamzdžių defektus, dėl kurių yra nutrūkęs geriamojo vandens tiekimas į daugiabučio gyvenamojo namo V. A. G. g. l, Vilniuje, gyvenamąsias patalpas, pašalinant kliūtis vandeniui į ieškovių V. K. ir J. M. butų Nr. 4 bei Nr. 6 vandens naudojimo prietaisus patekti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. balandžio 5 d. nutartimi paliko galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio l d. sprendimą, iš rezoliucinės sprendimo dalies pašalinant nuostatą, kad vandentiekio defektus UAB „Vilniaus vandenys“ turi pašalinti „savo lėšomis“.

5Atsakovas prašo pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką, įpareigojant jį, be UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ir UAB „Onorina“ sutikimo pašalinti kliūtis vandeniui tiekti: (i) įrengiant naują vandentiekio vamzdį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pirmame aukšte esančio tualeto (sanmazgo) patalpose; (ii) prijungti naują vandentiekio vamzdį prie esančio vandentiekio, einančio per gamybinio pastato, unikalus Nr. ( - ), išorinę sieną ir įvesto į gyvenamojo namo pirmojo aukšto tualeto (sanmazgo) patalpas; (iii) sujungiant naujai įrengtą vandentiekio vamzdį su gyvenamojo namo antrame aukšte esančiu bendrabučio sanitarinio mazgo vamzdynu; nustatyti naują 10 dienų terminą teismo sprendimui įvykdyti (9 t. b.l. 3-16).

6Atsiliepime į atsakovo prašymą dėl vykdymo tvarkos pakeitimo ieškovė V. K. nurodė, kad tie veiksmai, kuriuos atsakovas prašo teismo leidimo atlikti nėra vertintini kaip sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas, tai neatsiejama teismo sprendimo vykdymo dalis. Be to, atsakovas, iš dalies įvykdydamas teismo sprendimą, t.y. šalindamas kliūtis vandens tiekimui, šiuos veiksmus jau yra faktiškai atlikęs. Vadinasi, prašymas teismui keisti sprendimo vykdymo būdą atliekant šiuos veiksmus, kurie jau yra atlikti ir kurie turėjo būti atlikti vykdant teismo sprendimą dar prieš metus, yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Nagrinėjamu atveju skolininkas prašo ieškovės vandens naudojimo prietaisus prijungti per gamybinio pastato išorinę sieną į UAB „Onorina“ nuomojamas patalpas įvesto vamzdžio. V. A. G. g. 1, Vilniuje, prie pirmojo aukšto patalpų, priklausančių UAB „Nekilnojamojo turto fondas“. Nuomininkas UAB „Onorina“ ginčo vamzdį įrengė savo lėšomis. Viso bylos nagrinėjimo metu atsakovai įrodinėjo, kad šis vamzdis yra UAB „Onorina“, o ne UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuosavybė, todėl bylos nagrinėjimo metu galimybė tiekti vandenį per šį vamzdį nebuvo tirta ir konstatuota, o UAB „Onorina“ nebuvo įtraukta į bylos nagrinėjimą. Pažymi, kad 2014-05-26 eksperto apžiūros aktas nelaikytinas objektyviu, nes jį surašė UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojas. Paties skolininko veiksmai lėmė byloje susidariusią situaciją, t. y. ypatingai pablogėjusią inžinerinės infrastruktūros būklę dėl jos ilgo neeksploatavimo, todėl atsakovas turi šias pasekmes pašalinti vykdydamas teismo sprendimą (10 t. 2-9)

7Atsiliepime į atsakovo prašymą dėl vykdymo tvarkos pakeitimo ieškovė J. M. nurodė, kad prašymą dėl vykdymo tvarkos pakeitimo palieka spręsti teismo nuožiūrai, o prašymą dėl naujo termino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimui įvykdyti nustatymo prašo atmesti kaip nepagrįstą (9 t. b.l. 150-153)

8Atsiliepime į atsakovo prašymą dėl vykdymo tvarkos pakeitimo išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų apsaugos tarnyba nurodė, kad kliūtys vandeniui į bendrabučio butų Nr. 4 ir Nr. 6 vandens naudojimo prietaisus patekti yra pašalintos, geriamasis vanduo ieškovėms yra teikiamas, todėl nėra prasmės nagrinėti atsakovų prašymą (9 t. b.l. 163)

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB ,,Vilniaus vandenys“ prašymą. Teismas nurodė, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-04-05 nutartyje išaiškino, kad UAB „Vilniaus vandenys“, kaip vandens tiekėjas privalo imtis visų teisinių priemonių nepertraukiamam vandens tiekimui vartotojams užtikrinti, įskaitant remontuoti abonentui priklausančius vamzdžius. Iš to seka, kad UAB „Vilniaus vandenys”, siekdamas užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą, turi šalinti visas kliūtis vandeniui į ieškovių butų vandens naudojimo prietaisus patekti, įskaitant ir vietoje likviduoto vamzdžio įrengti naują vamzdį. Teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje atsakovui nurodyta pašalinti kliūtis vandeniui į ieškovių V. K. ir J. M. butų Nr. 4 bei Nr. 6 vandens naudojimo prietaisus patekti. Iš bylos medžiagos matyti, kad V. A. G. g. 1, Vilniuje, pirmojo aukšto patalpų, priklausančių UAB „Nekilnojamojo turto fondas“, nuomininkas UAB „Onorina“ ginčo vamzdį įrengė savo lėšomis, atsakovas nepateikė duomenų, įrodančių, kad vamzdis yra UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuosavybė. Pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu galimybė tiekti vandenį per šį vamzdį nebuvo tirta ir konstatuota. Byloje taipogi nebuvo tirtas ir ginčo vamzdžio įrengimo teisėtumas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 18 str. 2 d. reglamentuoja situaciją, kai viešasis vandens tiekimas vykdomas vandens tiekimo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims. Tokia viešajam vandens tiekimui reikalinga infrastruktūra savivaldybės iniciatyva išperkama savivaldybės kontroliuojamos įmonės ar savivaldybės nuosavybėn arba naudojimasis ja įforminamas sudarant nuomos, panaudos, jungtinės veiklos ir pan. sutartis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-04-05 nutartyje nurodė, kad pirmiau nurodytos įstatymo nuostatos yra privalomos sutartims tarp vandens tiekėjo ir vartotojų. UAB „Vilniaus vandenys“ 2003 m. birželio 24 d. sudarė su UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo sutartį. Šios sutarties 2.6 punkte UAB ,,Nekilnojamojo turto fondas“ įsipareigojo nekliudyti subabonentams pirkti vandenį ir šalinti nuotekas. Taigi, tokia sutarties nuostata abonentas iš esmės leido viešojo vandens tiekėjui naudotis jo infrastruktūra, tiekti vandenį ieškovėms ir kitiems V. A. G. g. 1, Vilniuje, gyventojams. UAB „Vilniaus vandenys“ su UAB „Onorina“ nėra įforminę ginčo vamzdžio naudojimo viešajam vandens tiekimui santykių pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus. Taipogi teismas pažymėjo, kad teismas gali sprendimo vykdymo tvarką pakeisti tik byloje dalyvaujančių asmenų atžvilgiu. Vadovaujantis išdėstytu, konstatavo, kad UAB „Onorina“ nėra byloje dalyvaujantis asmuo ir įtraukti ją į išnagrinėtą bylą nėra teisinio pagrindo, todėl buvo atmesti atsakovo argumentai dėl galimybės naują vandentiekio vamzdį prijungti prie UAB „Onorina“ priklausančio vamzdžio. Taip pat teismas laikė neįrodyta tą faktą, kad atsakovas pakankamai ir rūpestingai ištyrė bei išanalizavo teismo sprendimo įvykdymo padėtį, kadangi atsakovas nepateikia duomenų, kad dėjo visas pastangas surasti vamzdžių išdėstymo schemą, kad išnaudojo galimybes rasti pastatų V. A. G. g. 1, Vilniuje, projektinę dokumentaciją, kurios sudėtinė dalis yra inžinerinių tinklų projektiniai sprendiniai, t. y. dėl šios dokumentacijos kreipėsi į archyvus, VĮ Registrų centrą, buvusio savininko UAB Viešbutis „Lietuva“ teisių perėmėjus ar specialistus, turinčius specialių žinių ir įrangą, įgalinančią vandentiekio tinklų išdėstymą nustatyti neturint vandentiekio tinklo schemos. Taipogi teismas sprendė, jog teiginiai, kad neužtikrinama tinkama gamybinio pastato ir jame esančių patalpų termoizoliacija, nėra pagrįsti jokiais matavimais.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį ir priimti naują nutartį (sprendimą), tenkinant UAB „Vilniaus vandenys“ prašymą pakeisti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-547-574/2011 vykdymo tvarką. Nurodo, kad bendrovė sprendimu įpareigota suremontuoti vidaus vandentiekio tinklą, esantį privačiuose rakinamuose pastatuose, kuris bendrovei iki momento, kol bendrovės atsakingi darbuotojai 2013 m. balandžio 16 d., nepraleisdami teismo nustatyto sprendimo vykdymo termino, atvyko įvykdyti sprendimo, nebuvo žinomas ir identifikuotas. Daugkartinių vidaus vandentiekio tinklo apžiūrų metu buvo nustatyta, kad reikšminga dalis vidaus vandentiekio tinklo neprieinamose vietose po žeme, pastatų sienose, neprieinamose šachtose taip, kad su vidaus vandentiekio tinklu neįmanoma atlikti eksploatacinių veiksmų. Šios techninės kliūtys ir išsamiai nurodytos 2014-05-26 apžiūros akte. Apeliantas taip pat nurodo, jog UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ir UAB „Onorina“ yra sudariusios pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), patalpų nuomos sutartį, todėl atliktas vandentiekio įrengimas, užtikrinant išnuomotoms patalpoms geriamojo (šalto) vandens tiekimą, laikytinas išnuomoto daikto trūkumų šalinimu, einamuoju arba kapitaliniu remontu (LR CK str. - 6.493 str.) arba išnuomoto daiktu pagerinimu (LR CK 6.501 str. 1 d.), tačiau ne naujo daikto (atskiro) daikto sukūrimu. Be to, pagal byloje esančius viešųjų registrų duomenis, pavyzdžiui, 2013 m. liepos 19 d. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo 4.1. punktas, gamybinis pastatas, kartu su šio pastato infrastruktūra, priklauso UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ (ne UAB „Onorina“), todėl atmestini teismo argumentai, kad byloje nėra duomenų, kad įrengtas vamzdis yra UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuosavybė. Taip pat sprendžiant klausimus, susijusius su konkrečios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalingumu ir tinkamumu vandens tiekimui, itin reikšminga paties vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, šiuo atveju - bendrovės, pozicija dėl infrastruktūros reikalingumo ir tinkamumo vandens tiekimui. Dėl to bendrovės, kaip geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, 2014 m. gegužės 26 d. apžiūros akte pateiktos išvados dėl gamybinio pastato vidaus vandentiekio tinklo tinkamumo (tiksliau netinkamumo) geriamojo vandens tiekimui yra itin reikšmingos. Faktą, kad vamzdis, kurį bendrovė siekia naudoti geriamajam (šaltam) vandeniui butams Nr. 4 ir Nr. 6 tiekti, yra tinkamas ir reikalingas vandens tiekimui, bendrovė de facto pripažino (konstatavo) 2014 m. gegužės 26 d. apžiūros aktu, siūlydama užtikrinti vandens tiekimą būtent per šį vandentiekio vamzdį, ir pateikdama teismui atitinkamą prašymą. Apelianto teigimu, galiojantys įstatymai nereikalauja įforminti privačios vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios (ne magistralinės) vandens tiekimo infrastruktūros naudojimo santykių. Todėl aplinkybė, kad gamybinio pastato vidaus vandentiekio infrastruktūros, priklausančios atsakovui, naudojimo santykiai nėra įforminti, nėra ir negali būti kliūtimi tenkinti bendrovės prašymą. Apeliantas, be kita ko, teigia, jog egzistuoja įvairių kliūčių įvykdyti teismo sprendimą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį. Nurodo, kad atsakovas sutinka su UAB „Vilniaus vandenys“ skundo argumentais.

14Ieškovė V. K. taip pat pateikė atsiliepimą, kuriame prašo palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį nepakeistą, o atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymi, kad 2014-05-26 apžiūros akte pateiktų išvadų objektyvumas ir pagrįstumas kelia pagrįstų abejonių, be to, teismo sprendimu atsakovas įpareigotas šalinti vamzdžių defektus, t. y. atlikti vamzdžių remontą. Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12.11 punktą, statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas, jeigu nekeičiamas vamzdžių diametras, yra priskiriami prie statinio paprastojo remonto darbų. Tokių darbų atlikimui neprivalomi projektas ir statybą leidžiantys dokumentai. UAB „Onorina“ visai naują šalto vandens tiekimo vamzdį pravedė be jokių projektų ir leidimų ir atsakovas šį vamzdį traktuoja kaip teisėtai įrengtą, tačiau pats tokio paties plastikinio vamzdžio tik apšiltinto termoizoliacine medžiaga, gamybiniame pastate nepraveda vietoje trūkusių vamzdžių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo 2013-04-05. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad UAB „Vilniaus vandenys“ su UAB „Onorina“ nėra įforminę ginčo vamzdžio naudojimo viešajam vandens tiekimui santykių pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus. Iki 2014-11-01 galiojusios Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcijos 18 str. 2 d. ir nuo 2014-11-01 įsigaliojusios to paties įstatymo 16 str. 6 d. įtvirtintas tapatus teisinis reguliavimas, todėl atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, kad teismas vadovavosi neaktualia įstatymo norma, neturi įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (( - ) str. 1 p.)

17Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

18Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, sprendimas gali būti vykdomas priverstinai. CPK 284 straipsnis, reglamentuojantis sprendimo vykdymo atidėjimą ir išdėstymą ar vykdymo tvarkos pakeitimą, nustato galimybę teismui modifikuoti sprendimo vykdymą. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

19Byloje nustatyta, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio l d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-547-574/2010 įpareigojo atsakovę UAB „Vilniaus vandenys“ per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti V. A. G. g. l, Vilniuje pastatuose (statiniuose), plane pažymėtuose ind. Ip2/b unikalus Nr. ( - ), ind. Ipl/b ir ind. Igl/b, esančius vandentiekio vamzdžių defektus, dėl kurių yra nutrūkęs geriamojo vandens tiekimas į daugiabučio gyvenamojo namo V. A. G. g. l, Vilniuje (unikalus Nr. ( - ), ind. 2N2b) gyvenamąsias patalpas, pašalinant kliūtis vandeniui į ieškovių V. K. ir J. M. butų Nr. 6 bei Nr. 4 vandens naudojimo prietaisus patekti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. balandžio 5 d. nutartimi paliko galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio l d. sprendimą, iš rezoliucinės sprendimo dalies pašalinant nuostatą, kad vandentiekio defektus UAB „Vilniaus vandenys“ turi pašalinti „savo lėšomis“. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašė pripažinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimą dalyje dėl vamzdžių defektų šalinimo neįmanomu įvykdyti bei išaiškinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 d. priimtą sprendimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-06-14 nutartimi atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ prašymą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo išaiškinimo tenkino iš dalies. Išaiškino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimą (civilinėje byloje Nr. 2-547-574/2011), kad naujojo vamzdyno atvedimas (t. y. įrengimas) adresu V. A. G. g.1, Vilniuje, yra laikytinas vandentiekio vamzdžių šalinimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 d. sprendimo kontekste, kuris turi būti pastatytas savininkų lėšomis. Vilniaus apygardos teismas nutartimi c/b Nr. 2S-1639-392/2013 2013 m. rugsėjo 26 d. Nutarė „Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-14 nutarties dalį, kuria išaiškinta, jog naujojo vamzdyno atvedimas (t. y. įrengimas) adresu V. A. G. g l, Vilniuje, yra laikytinas vandentiekio vamzdžių defektų šalinimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo kontekste, kuris turi būti pastatytas savininkų lėšomis, ir klausimą išspręsti iš esmės - atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ prašymą išaiškinti, ar naujojo vamzdyno atvedimas (įrengimas) adresu V. A. G. g. l, Vilniuje, laikytinas vandentiekio vamzdžių defektų šalinimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo kontekste, atmesti“. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ Vilniaus miesto apylinkės teismui padavė 2013-11-14 prašymą dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-547-574/2010 atnaujinimo ir prašymą atnaujinti praleistą terminą minėtam prašymui pateikti. Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi c.b. Nr. 2-547-574/2011 (2013 m. gruodžio 18 d.) netenkino pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-547-574/2011 pagal ieškovių V. K. ir J. M. ieškinį. Vilniaus apygardos teismas nutartimi c/b Nr. 2S-846-798/2014 (2014 m. balandžio 24 d.) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus miesto apylinkės teismas (c/b Nr. 2-33006-465/2013, 2013 11 25) iš dalies tenkino ieškovių V. K., J. M. ir V. M. ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ dėl įpareigojimų nevykdymo ir neturtinės žalos atlyginimo ir įpareigojo atsakovą laikinai aprūpinti ieškoves geriamu vandeniu iš butelių, autocisternų ar kitu būdu iki bus atnaujintas nutrauktas vandens tiekimas. Vilniaus miesto apygardos teismas 2014 m. birželio 19 d. nutartimi (c/b Nr. 2A-1462-392/2014) apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimą paliko galioti nepakeistą.

20Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką, įpareigojant jį, be UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ir UAB „Onorina“ sutikimo pašalinti kliūtis vandeniui tiekti: (i) įrengiant naują vandentiekio vamzdį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pirmame aukšte esančio tualeto (sanmazgo) patalpose; (ii) prijungti naują vandentiekio vamzdį prie esančio vandentiekio, einančio per gamybinio pastato, unikalus Nr. ( - ), išorinę sieną ir įvesto į gyvenamojo namo pirmojo aukšto tualeto (sanmazgo) patalpas; (iii) sujungiant naujai įrengtą vandentiekio vamzdį su gyvenamojo namo antrame aukšte esančiu bendrabučio sanitarinio mazgo vamzdynu; nustatyti naują 10 dienų terminą teismo sprendimui įvykdyti.

21Minėta, jog teismo sprendimu atsakovas įpareigotas per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti V. A. G. g. 1, Vilniuje, pastatuose (statiniuose), plane pažymėtuose ind. Ip2/b unikalus Nr. ( - ), ind. lpl/b ir ind. lgl/b, esančius vandentiekio vamzdžių defektus, dėl kurių yra nutrūkęs geriamojo vandens tiekimas į daugiabučio gyvenamojo namo V. A. G. g. 1, Vilniuje (unikalus Nr. ( - ), ind. 2N2b) gyvenamąsias patalpas, pašalinant kliūtis vandeniui į ieškovių V. K. ir J. M. butų Nr. 4 bei Nr. 6 vandens naudojimo prietaisus patekti. Taigi teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodyta, kokiuose pastatuose turi būti pašalinti vamzdžių defektai tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas vandens tiekimas gyvenamosioms patalpoms. Šie pastatai teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje identifikuoti, nurodyti jų unikalūs numeriai ir pažymėjimo plane indeksai. Konkretūs pastatai teismo sprendime nurodyti, nes būtent juose yra išdėstyta vandens tiekimo infrastruktūra, reikalinga vandens tiekimui užtikrinti, kuria iki avarijos vanduo buvo tiekiamas gyvenamosioms patalpoms.

22Atsakovas techninį negalimumą pašalinti teismo sprendime nurodytų vamzdžių defektus grindžia savo darbuotojų surašytu 2014-05-26 apžiūros aktu, kuriame teigiama, kad įvykdyti teismo sprendimo jame nurodytu defektų šalinimo būdu techniškai neįmanoma. Apeliacinės instancijos teismo manymu, 2014-05-26 apžiūros akte pateiktų išvadų objektyvumas ir pagrįstumas kelia abejonių. Pažymėtina, jog šį aktą pasirašė asmenys, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti teikti išvadas tokias, kokios yra reikalingos ir palankios atsakovui, o nešališkos teisminės ekspertizės šiai aplinkybei pagrįsti arba paneigti atsakovas neprašė bei nepateikė. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai laikė neįrodytu tą faktą, kad atsakovas pakankamai ir rūpestingai ištyrė bei išanalizavo teismo sprendimo įvykdymo padėtį. Pažymėtina, jog 2014-05-26 apžiūros aktą, kurio išvadų nepatvirtina jokie objektyvūs ir nešališki įrodymai, pripažinus įrodymu, patvirtinančiu teismo sprendimo įvykdymo negalimumą, būtų pažeistos CPK įtvirtintos įrodymų vertinimo taisyklės.

23Byloje taip pat nustatyta, jog gyvenamojo namo V. A. G. g. 1, Vilniuje, pirmojo aukšto patalpų, priklausančių UAB „Nekilnojamojo turto fondas“, nuomininkė UAB „Onorina“. 2010-01-06 kituose UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ priklausančiuose pastatuose įvykus avarijai, dėl kurios nutrūko vandens tiekimas gyvenamajam namui, UAB „Onorina“ savo lėšomis lauke per išorinę gamybinio pastato, unikalus Nr. ( - ), sieną pravedė vandentiekio vamzdį išimtinai savo poreikių tenkinimui. Šiuo vamzdžiu vanduo buvo tiekiamas tik UAB „Onorina“ patalpoms - kitoms patalpoms, t. y. gyvenamosioms patalpoms, nebuvo tiekiamas. Šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „Onorina“ vamzdis buvo įrengtas jos lėšomis ir išimtinai jos, kaip nuomininko, poreikiams tenkinti, o ne viso namo reikmėms, todėl šis vamzdis nepripažintinas nei namo bendrojo naudojimo inžinerine infrastruktūra, nei UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuosavybe. Atsakovas šiuo vamzdžiu, vykdydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-25 sprendimą dėl laikino aprūpinimo geriamuoju vandeniu, laikinai tiekia vandenį ieškovei ir kitiems gyventojams iki bus pašalinti defektai infrastruktūros, kuria vanduo buvo tiekiamas iki avarijos ir atnaujintas vandens tiekimas šia infrastruktūra. Taigi teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad UAB „Onorina“ ginčo vamzdį įrengė savo lėšomis, kad atsakovas nepateikė duomenų, įrodančių, jog vamzdis yra UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuosavybė. Skundžiamoje nutartyje teisėtai ir pagrįstai konstatuota ir tai, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo tirta ir konstatuota galimybė tiekti vandenį į ieškovėms per šį vamzdį. Byloje nebuvo tirtas ir ginčo vamzdžio įrengimo teisėtumas, be to, pakeitus vykdymo tvarką, būtų nuspręsta, dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių.

24Pažymėtina, jog vandens tiekėjas turi pareigą naudoti visas numatytas teisines priemones remontuoti abonentui priklausančius įrengimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-05 nutartis c. b. Nr. 3K-3-210/2013). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ sudarant papildomas kliūtis jam priklausančiose patalpose atlikti naujo vamzdyno atstatymo ar kitus remonto darbus, būtinus geriamo vandens tiekimui ieškovams atnaujinti, pavyzdžiui, neįleidžiant apelianto į patalpas ar neleidžiant atlikti reikiamus darbus, apeliantas turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl įpareigojimo UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ sudaryti sąlygas atnaujinti vartotojams V. K. ir V. M. geriamo vandens tiekimą.

25Šiuo metu UAB „Vilniaus vandenys“ ieškovei ir kitiems V. A. G. g. 1., Vilniuje, gyventojams (vartotojams) geriamąjį vandenį tiekia geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (vamzdynu), kuri priklauso UAB „Onorina“. Taigi viešasis vandens tiekėjas viešojo vandens tiekimo funkcijai naudoja ne savo, ne savivaldybės, ne vartotojų, o Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 6 d. taikymo aspektu, kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančią vandens tiekimo infrastruktūrą (vamzdyną). Ši infrastruktūra nelaikytina vartotojams (ieškovei ir kitiems gyventojams) nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, kuri nepatenka į geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros sąvoką, pateiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 str. 10 d. Todėl darytina išvada, kad skirtingai negu nurodyta atskirajame skunde, sistemiškai aiškinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 str. 10 d., 32 d., 16 str. 6 d., 7 d. normas, UAB „Vilniaus vandenys“, laikydamas, kad UAB „Onorina“ priklausantis vamzdis reikalingas geriamojo vandens tiekimui ieškovei ir kitiems V. A. G. g. 1, Vilniuje, gyventojams (vartotojams) vykdyti, apeliantas pagal įstatymo reikalavimus turi kreiptis į savivaldybę dėl šio objekto išpirkimo ar naudojimo teisės įgijimo, t. y. sudaryti su UAB „Onorina“ jai priklausančios inžinerinės infrastruktūros nuomos, panaudos, jungtinės veiklos arba kitokią sutartį arba ją išpirkti teisės aktų nustatyta tvarka ir tik tuomet kreiptis dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. Kitu atveju, t. y. pakeitus teismo sprendimo vykdymo tvarką pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 6 d. ir 7 d. reikalavimus neįforminus UAB „Onorina“ vamzdžio naudojimo viešajam vandens tiekimui, yra rizika, kad šis privatus asmuo bet kada galės nutraukti geriamojo vandens tiekimą viešiesiems vartotojams. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisėtai ir pagrįstai sprendė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ su UAB „Onorina“ nėra įforminę ginčo vamzdžio naudojimo viešajam vandens tiekimui santykių pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

26Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog atsakovas, vykdydamas sprendimą iš esmės, turi siekti vieno pagrindinio tikslo – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ieškovų gyvenamosioms patalpoms, o tam jis gali ir turi pasirinkti optimaliausius ir įstatymų leidžiamus techninius sprendimus. Vadovaujantis Vilniaus miesto 2–ojo apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu, teismas nenurodė, kokie turi būti priimami techniniai sprendimai šalinant defektus, nes tik atsakovas, kaip savo srities žinovas gali ir turi pats nuspręsti, koks šiuo atveju turi būti optimaliausias techninis sprendimas pašalinti defektus ir užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ieškovų gyvenamosioms patalpoms. Be to, esant susidariusiai situacijai atsakovas, ieškovai ir tretieji asmenys bendrai ir gera valia turi siekti bendro sprendimo, kaip kuo ekonomiškiau ir kokybiškiau išspręsti susidariusią vandens tiekimo problemą ginčo pastate ir tokiu būdu atkurti taiką tarp ginčo šalių.

27Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesines teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atsakovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti (CPK 320 straipsnis).

28Ieškovė V. K. prašo priteisti iš apelianto 144,81 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Kadangi apelianto atskirasis skundas atmetamas, todėl vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. ieškovei iš apelianto priteistinos šios patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Priteisti ieškovei V. K. iš atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ (į.k. 120545849) 144,81 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė prašymą dėl teismo sprendimo... 5. Atsakovas prašo pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką, įpareigojant jį,... 6. Atsiliepime į atsakovo prašymą dėl vykdymo tvarkos pakeitimo ieškovė V.... 7. Atsiliepime į atsakovo prašymą dėl vykdymo tvarkos pakeitimo ieškovė J.... 8. Atsiliepime į atsakovo prašymą dėl vykdymo tvarkos pakeitimo išvadą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi atmetė... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto... 14. Ieškovė V. K. taip pat pateikė atsiliepimą, kuriame prašo palikti Vilniaus... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 18. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) įgyja vykdytinumo savybę – jis... 19. Byloje nustatyta, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio l... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką,... 21. Minėta, jog teismo sprendimu atsakovas įpareigotas per 20 dienų nuo teismo... 22. Atsakovas techninį negalimumą pašalinti teismo sprendime nurodytų... 23. Byloje taip pat nustatyta, jog gyvenamojo namo V. A. G. g. 1, Vilniuje, pirmojo... 24. Pažymėtina, jog vandens tiekėjas turi pareigą naudoti visas numatytas... 25. Šiuo metu UAB „Vilniaus vandenys“ ieškovei ir kitiems V. A. G. g. 1.,... 26. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog atsakovas, vykdydamas... 27. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 28. Ieškovė V. K. prašo priteisti iš apelianto 144,81 Eur išlaidų teisinei... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti... 31. Priteisti ieškovei V. K. iš atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ (į.k....